Приказ от 25.01.1999 № 27 Об утверждении Правил пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19787 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 25.01.1999 № 27 Об утверждении Правил пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины
Дата принятия25.01.1999
Дата отмены действия 26.07.2005
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа27
РазработчикМинистерство топлива и энергетики Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций203/3496
Дата регистрации в Министерстве Юстиций01.04.1999
Принявший органМинистерство топлива и энергетики Украины
Дополнительные данные Приказ отменен на основании Приказа Министерства топлива и энергетики от 26.07.2005 № 343


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

         МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 27 від 25.01.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   1 квітня 1999 р.
                   за N 203/3496

   Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                     палива та енергетики
    N 343 від 26.07.2005 )

   Про затвердження Правил пожежної безпеки в компаніях,
     на підприємствах та в організаціях енергетичної
             галузі України   На виконання  Закону  України  "Про  пожежну  безпеку"
, Державної програми забезпечення пожежної безпеки на
1995-2000 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 03.04.95 N 238, і Програми поліпшення стану
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах
Міненерго України на 1996 рік Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Правила пожежної безпеки в компаніях,  на
підприємствах та в організаціях  енергетичної галузі України
(далі - Правила) та ввести їх в дію через три місяці після
реєстрації в Мін'юсті України.
   2. Управлінню охорони праці (Цимбалюку), Управлінню правового
забезпечення   (Матвєєвій),   Державному  науково-дослідному
проектно-вишукувальному     технологічному     інституту
"Енергоперспектива"  (Петрову)  здійснити реєстрацію Правил в
Мін'юсті України.
   3. З  уведенням  у  дію  Правил вважати такими, що не
застосовуються  на  території  України:  "Правила  пожарной
безопасности для энергетических предприятий" (РД 34.03.301-87),
затверджені Міненерго СРСР 27.07.87; "Перечень зданий, помещений и
сооружений  предприятий  Минэнерго  СССР,  которые  подлежат
оборудованию установками автоматической пожарной сигнализации" та
"Перечень зданий, помещений и сооружений предприятий Минэнерго
СССР, которые подлежат оборудованию установками автоматического
пожаротушения", затверджені наказом Міненерго СРСР від 02.06.81
N 221.

   4. Керівникам енергетичних компаній, підприємств, установ та
організацій:
   4.1. Організувати  вивчення  і  перевірку  знань  Правил
працівниками підвідомчих підрозділів.
   4.2. Придбати необхідну кількість примірників Правил згідно з
попередніми заявками.

   5. Голові  правління  -  директору Державної акціонерної
енергогенеруючої компанії "Західенерго" (Павлюку), генеральному
директору Державного науково-дослідного проектно-вишукувального
технологічного інституту "Енергоперспектива" (Петрову):
   5.1. Організувати  тиражування Правил згідно із заявками
підприємств галузі.
   5.2. Здійснити розсилання Правил після надходження коштів на
рахунок компанії "Західенерго".
   5.3. Створити резервний фонд Правил у кількості 10 % від
загальної заявленої кількості примірників.

   6. Управлінню справами (Новикову) забезпечити  Управління
охорони праці та інші підрозділи Міненерго необхідною кількістю
примірників Правил за їх заявками.
   7. Національній   атомній   енергогенеруючій   компанії
"Енергоатом" (Нігматулліну) до завершення розроблення  Правил
пожежної  безпеки  при експлуатації АЕС тимчасово керуватись
вимогами Правил, які вводяться в дію цим наказом, в частині, що не
суперечить вимогам ядерної та радіаційної безпеки.
   8. Реєстрацію, авторський нагляд та супровід Правил покласти
на   Державний   науково-дослідний   проектно-вишукувальний
технологічний інститут "Енергоперспектива" (Петрова).
   9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Управління
охорони праці (Цимбалюка).

 Міністр                       О.М.Шеберстов

                       Затверджено
                   Наказ Міністерства енергетики
                   України 25.01.99 N 27

               Правила
    пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в
       організаціях енергетичної галузі України

           

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ