Приказ от 30.09.2005 № 152 Об утверждении Положения о метрологической службе Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20485 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 30.09.2005 № 152 Об утверждении Положения о метрологической службе Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Дата принятия30.09.2005
Дата отмены действия 23.03.2017
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа152
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций14.11.2005
Дополнительные данные Приказ утратил силу согласно приказу Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 23.03.2017 № 58


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
              Н А К А З
 
            30.09.2005 N 152
 
 
      Про затвердження Положення про метрологічну
      службу Державного комітету України з питань
        житлово-комунального господарства
 
 
   Відповідно до "Типового положення про метрологічні служби
центральних  органів  виконавчої  влади,  органів  управління
об'єднань, підприємств та організацій" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  погоджене  Держспоживстандартом  України
"Положення про метрологічну службу Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства", що додається.
 
   2. Відділу  науково-технічної  політики  Л.О.Кравченко)
забезпечити розміщення вищезазначеного наказу в "Інформаційному
бюлетені" та на веб-сайті Комітету.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.М.Соколова.
 
 Голова Комітету                   О.Ю.Кучеренко
 
 
 ПОГОДЖЕНО              ЗАТВЕРДЖЕНО
 лист Держспоживстандарту       наказ Держжитлокомунгоспу
 України               України
 28.09.2005 N 8288-6-4/25      30.09.2005 N 152
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про метрологічну службу Державного комітету
    України з питань житлово-комунального господарства
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Положення розроблено на підставі Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" та Типового
положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої
влади, органів управління об'єднань підприємств, підприємств та
організацій і визначає основні завдання, обов'язки і
права метрологічної служби Державного комітету України з питань
житлово-комунального господарства (далі - метрологічна служба
Держжитлокомунгоспу України).
 
   1.2. Метрологічна  служба  Держжитлокомунгоспу  України
створюється для координації і виконання робіт, які спрямовані на
забезпечення  єдності  вимірювань,  здійснення  метрологічного
контролю і нагляду підприємств і організацій, що належать до сфери
управління Комітету, а також до сфери, в якій реалізація державної
політики належить до повноважень Держжитлокомунгоспу.
 
   1.3. Діяльність щодо забезпечення функціонування та розвитку
метрологічної служби координує Держжитлокомунгосп України через
Товариство  з  обмеженою відповідальністю "Рудмаг" (далі ТОВ
"Рудмаг"), яке виконує функції метрологічної служби Комітету.
 
   1.4. Керівництво метрологічною  службою  і  роботами  із
забезпечення єдності вимірювань здійснює генеральний директор
ТОВ "Рудмаг", на якого покладено  функції  головного  метролога
метрологічної служби Держжитлокомунгоспу України. Підпис головного
метролога Комітету засвідчується печаткою ТОВ "Рудмаг".
 
   1.5. На підприємствах і в організаціях Держжитлокомунгоспу
України,  які виконують роботи у сфері поширення державного
метрологічного нагляду, обов'язково  створюються  метрологічні
служби або призначаються особи, відповідальні за забезпечення
єдності вимірювань.
 
   1.6. Метрологічна  служба  проводить  атестацію  методик
виконання вимірювань у сфері поширення державного метрологічного
нагляду при уповноваженні її у державній метрологічній системі.
 
   1.7. Метрологічна служба розробляє та затверджує нормативні
документи  з  метрології,  що конкретизують і не суперечать
нормативним  документам   та   нормативно-правовим   актам
Держспоживстандарту України, які проходять метрологічну експертизу
в метрологічних центрах.
 
   1.8. Положення поширюється на метрологічні служби підприємств
та організацій Держжитлокомунгоспу України, що здійснюють роботи
із забезпечення  єдності  вимірювань  у  житлово-комунальному
господарстві.
 
        II. Структура метрологічної служби
 
   2.1. Методичне керівництво метрологічною службою здійснює
заступник Голови Держжитлокомунгоспу України.
 
   2.2. Метрологічна служба складається з:
   - служби головного метролога Держжитлокомунгоспу України (ТОВ
"Рудмаг"); - базових організацій метрологічної служби (БОМС) у
сфері діяльності Комітету;
   - метрологічних служб підприємств і організацій;
   - осіб, відповідальних за забезпечення єдності вимірювань на
підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства.
 
   2.3. Структура і штатний розпис усіх ланок метрологічної
служби  визначаються  керівниками  підприємств  і організацій
відповідно до обсягів робіт з урахуванням того, що роботи із
забезпечення єдності вимірювань належать до основних видів робіт,
а підрозділи метрологічної служби - до основних виробничих,
науково-дослідних, конструкторських, проектно-конструкторських чи
технологічних підрозділів.
 
   2.4. Метрологічна служба фінансується за рахунок коштів,
одержаних за надання метрологічних послуг.
 
      III. Основні завдання метрологічної служби
 
   3.1. Визначення основних напрямів діяльності, координація і
здійснення робіт з  метрологічного  забезпечення  досліджень,
розробки, виробництва, випробувань та послуг.
 
   3.2. Розроблення і впровадження сучасних методів і засобів
вимірювальної техніки, автоматизованого контрольно-вимірювального
обладнання, інформаційно-вимірювальних систем і комплексів, а
також відповідного калібрувального обладнання на підприємствах і в
організаціях житлово-комунального господарства України.
 
   3.3. Складання і затвердження галузевих перспективних та
щорічних планів робіт у сфері забезпечення єдності вимірювань та
контроль за їх виконанням.
 
   3.4. Розроблення та реалізація заходів щодо впровадження
систем управління якістю в метрологічних підрозділах  галузі
відповідно до вимог міжнародних та національних стандартів.
 
   3.5. Аналіз  та оцінка стану метрологічного забезпечення
галузі  за  результатами  узагальнення  інформації  базових
організацій, метрологічних служб підприємств та організацій, осіб,
відповідальних за метрологічне забезпечення виробництва та надання
послуг.
 
   3.6. Розроблення  методик  виконання  вимірювань, методик
метрологічної атестації,  калібрування  засобів  вимірювальної
техніки.
 
   3.7. Організація подання на державні випробування і повірку,
а також організація проведення ремонту засобів вимірювальної
техніки.
 
   3.9. Забезпечення  впровадження  на  підприємствах  і  в
організаціях  житлово-комунального  господарства  державних  і
галузевих стандартів з питань метрологічного забезпечення.
 
       IV. Основні функції метрологічної служби
 
   4.1. Здійснення  єдиної  технічної  політики  у  сфері
забезпечення єдності вимірювань на підприємствах і в організаціях
житлово-комунального господарства.
 
   4.2. Організація  проведення аналізу стану вимірювань на
підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства
та визначення основних напрямів подальшого розвитку метрологічного
забезпечення.
 
   4.3. Організація і проведення метрологічного контролю  і
нагляду на підприємствах і в організаціях житлово-комунального
господарства.
 
   4.4. Організація міжлабораторних порівняльних випробувань, а
також  міжлабораторних  порівнянь  результатів  вимірювань  у
вимірювальних лабораторіях підприємств та організацій, що належать
до сфери діяльності Держжитлокомунгоспу України.
 
   4.5. Здійснення взаємодії з органами Державної метрологічної
служби щодо питань забезпечення єдності вимірювань та з науковими
метрологічними  організаціями  і  територіальними  органами
Держспоживстандарту України з питань метрологічного забезпечення,
сприяння органам Держспоживстандарту України при здійсненні ними
державного метрологічного нагляду.
 
   4.6. Здійснення атестації базових організацій метрологічної
служби Комітету, калібрувальних, вимірювальних та випробувальних
лабораторій  підприємств  і  організацій  житлово-комунального
господарства.  Організація проведення атестації калібрувальних
лабораторій, які проводять калібрування засобів вимірювальної
техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб,
проведення перевірок дотримання ними вимог законодавства.
 
   4.7. Підготовка  пропозицій  з  удосконалення  галузевої
нормативної бази з метрології.
 
   4.8. Організація  і  проведення  метрологічної експертизи
технічних завдань, проектів нормативних документів, звітів про
науково-дослідні роботи.
 
   4.9. Організація  розроблення та впровадження нормативних
документів  з  питань  метрологічного   забезпечення   в
житлово-комунальному господарстві.
 
   4.10 Забезпечення повірки, калібрування і ремонту засобів
вимірювальної техніки, здійснення метрологічного контролю за їхнім
станом і застосуванням, за дотриманням метрологічних норм і
правил.
 
   4.11. Планування і участь у  підготовці  та  підвищенні
кваліфікації кадрів у галузі метрології для житлово-комунального
господарства.
 
   4.12. Організація і  проведення  робіт,  необхідних  для
забезпечення єдності вимірювань на підприємствах і в організаціях
галузі.
 
   4.13. Координація робіт з міжнародного співробітництва в
галузі метрології.
 
   4.14. Організація галузевих нарад, семінарів, конференцій,
виставок з питань метрологічного забезпечення.
 
         V. Права метрологічної служби
 
   5.1. Залучати в установленому порядку базові організації до
виконання  робіт  з  метрологічного забезпечення, здійснювати
контроль у сфері своєї діяльності, отримувати в установленому
порядку  від  підприємств та організацій житлово-комунального
господарства необхідні узагальнені звіти та інші матеріали з
питань метрологічного забезпечення галузі.
 
   5.2. Бути представником в органах виконавчої влади з питань
метрологічного забезпечення.
 
   5.3. Брати участь у розгляді суперечностей, що стосуються
оцінки діяльності метрологічних служб галузі.
 
   5.4. Видавати за результатами метрологічного нагляду приписи
щодо припинення порушень метрологічних вимог та усунення виявлених
недоліків.
 
   5.5. Вести  листування з Держспоживстандартом України, з
підприємствами і організаціями з  питань,  що  належать  до
компетенції метрологічної служби.
 
      VI. Базова організація метрологічної служби
 
   6.1. Базова організація метрологічної служби призначається
рішенням Держжитлокомунгоспу України за поданням Метрологічної
служби для виконання робіт щодо забезпечення єдності вимірювань у
житлово-комунальному господарстві, координації та  методичного
керівництва метрологічними службами підприємств та організацій та
осіб, відповідальних за забезпечення єдності  вимірювань,  і
атестується Метрологічною службою Держжитлокомунгоспу за участю
національного  науково-метрологічного  центру  в  порядку,
встановленому нормативно-правовим актом ЦОВМ.
 
   6.2. У базових організаціях для виконання покладених завдань
може бути створений самостійний підрозділ, який очолює головний
метролог, що призначається на посаду і звільняється з неї наказом
керівника підприємства чи організації за погодженням з головним
метрологом Держжитлокомунгоспу України.
 
   6.3. Базовій організації надається право:
   - здійснювати  метрологічний  нагляд  на  закріплених
підприємствах та в організаціях, а також вимагати від керівників
усунення виявлених недоліків;
   - залучати  працівників  метрологічних  служб закріплених
підприємств та організацій до проведення основних та інших робіт з
метрологічного забезпечення;
   - отримувати від закріплених підприємств та  організацій
необхідні для виконання своїх обов'язків матеріали з питань
метрологічного забезпечення;
   - брати  участь у розгляді суперечностей, що стосуються
діяльності метрологічних  служб  закріплених  підприємств  та
організацій;
   - видавати приписи щодо припинення порушень метрологічних
вимог та усунення виявлених недоліків;
   - вносити пропозиції керівникам закріплених підприємств та
організацій про скасування нормативних документів з метрології.
 
   6.4. Основними функціями базової організації є:
   - проведення  аналізу  метрологічного  забезпечення  при
розробленні,  виробництві,  випробуванні  продукції,  робіт з
метрології на закріплених підприємствах та в організаціях;
   - визначення  спільно  з  закріпленими підприємствами та
організаціями  основних  напрямів  розвитку  метрологічного
забезпечення розроблення, виробництва, випробувань продукції;
   - подання  в  Метрологічну  службу  Держжитлокомунгоспу
пропозицій щодо підвищення метрологічного забезпечення;
   - підготовка   і   подання   Метрологічній   службі
Держжитлокомунгоспу  узагальнених  матеріалів і пропозицій до
проектів планів  національної  та  галузевої  стандартизації,
науково-дослідних  і дослідно-конструкторських робіт з питань
метрологічного забезпечення;
   - проведення  державних  приймальних  випробувань засобів
вимірювальної  техніки,  на  які  не  поширюється  державний
метрологічний нагляд, відповідно до галузі уповноваження;
   - надання методичної та практичної допомоги підприємствам та
організаціям щодо розроблення і впровадження нової вимірювальної
техніки;
   - установлення оптимальних міжкалібрувальних інтервалів;
   - організація та проведення метрологічної  атестації  та
повірки засобів вимірювальної техніки;
   - виконання робіт з метрологічного забезпечення вимірювальних
каналів  вимірювальних інформаційних систем, вимірювальних та
обчислювальних  каналів  автоматизованих  систем  керування
технологічними процесами;
   - погодження  технічних  завдань  на  створення  засобів
вимірювальної  техніки;
   - розроблення та атестація в установленому порядку методик
виконання вимірювань;
   - вивчення наявності,  ступеня  використання  і  потреби
закріплених підприємств та організацій у засобах вимірювальної
техніки, стандартних зразках складу і властивостей речовин та
матеріалів,  розроблення  і  подання  керівнику  підприємства
пропозицій щодо їх придбання і створення;
   - проведення  метрологічної експертизи технічних завдань,
проектної, конструкторської, технологічної документації, проектів
нормативних документів, звітів про науково-дослідні роботи;
   - організація  метрологічного  забезпечення  випробувань
продукції;
   - зберігання і підтримання на належному рівні еталонів,
комплексів повірочного та калібрувального обладнання;
   - організація і  проведення  метрологічного  нагляду  за
забезпеченням єдності вимірювань на закріплених підприємствах та в
організаціях;
   - сприяння територіальним органам Держспоживстандарту України
під час здійснення ними державного метрологічного контролю і
нагляду;
   - підготовка та проведення семінарів, нарад та інших заходів
із обміну досвідом роботи;
   - взаємодія з метрологічними центрами та територіальними
органами  Держспоживстандарту  України,  головними і базовими
організаціями суміжних галузей промисловості;
   - виконання  завдань  Держжитлокомунгоспу  України  з
міжнародного співробітництва в галузі метрології;
   - підготовка  інформаційних  матеріалів  з метрологічного
забезпечення в закріпленій  за  базовою  організацією  сфері
діяльності.
 
   6.5. На підрозділ метрологічної служби базової організації
можуть бути покладені інші функції з метрологічного забезпечення.
 
        VII. Метрологічні служби підприємств
        та організацій, особи, відповідальні
        за забезпечення єдності вимірювань
 
   7.1. Метрологічні служби підприємств та організації (далі -
підприємства) створюються з метою організації та виконання робіт з
метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань
продукції.
   До метрологічної служби підприємства входять метрологічний
підрозділ та (чи) інші структурні підрозділи.
   Метрологічна служба   підприємства    підпорядковується
відповідальній особі, яка координує технічну політику підприємства
у галузі метрології.
 
   7.2. Метрологічну  службу  підприємства  очолює  головний
метролог, який призначається на посаду і звільняється з неї
наказом керівника цього підприємства.
 
   7.3. Метрологічна  служба  підприємства  або   особа,
відповідальна за забезпечення єдності вимірювань, проводить роботу
в тісній взаємодії з іншими підрозділами цього підприємства.
 
   7.4. Метрологічній  службі  підприємства  або  особі,
відповідальній  за забезпечення єдності вимірювань, надається
право:
   - залучати до виконання робіт з метрологічного забезпечення
інші підрозділи підприємства;
   - отримувати  від  керівників  підрозділів  матеріали  і
відомості, необхідні для виконання своїх обов'язків;
   - видавати підрозділам підприємства приписи щодо припинення
порушень метрологічних вимог та усунення виявлених недоліків;
   - бути представником за дорученням керівництва підприємства в
інших організаціях з питань метрологічного забезпечення;
   - подавати  керівництву  підприємства  пропозиції  щодо
впровадження сучасних методів вимірювань і засобів вимірювальної
техніки;
   - вносити керівництву підприємства пропозиції про скасування
нормативних  документів з метрології, які суперечать чинному
законодавству України;
   - подавати в базову організацію метрологічної служби звіти
для узагальнення результатів метрологічної діяльності.
 
   7.5. Основними функціями метрологічної служби підприємства
або особи, відповідальної за забезпечення єдності вимірювань, є:
   - проведення аналізу стану вимірювань на  всіх  стадіях
створення та виготовлення продукції;
   - проведення робіт щодо забезпечення єдності вимірювань,
підвищення рівня метрологічного забезпечення;
   - визначення оптимальної номенклатури засобів вимірювальної
техніки  та  їх  впровадження  для  забезпечення  підвищення
ефективності виробництва та якості продукції;
   - виконання робіт із впровадження міждержавних, національних
і галузевих стандартів та інших  нормативних  документів  з
метрології;
   - письмове повідомлення відповідного територіального органу
про  діяльність,  пов'язану  із  застосуванням, виробництвом,
ремонтом, продажем та видачею напрокат засобів вимірювальної
техніки;
   - організація і проведення метрологічного контролю і нагляду;
   - створення та впровадження сучасних методів вимірювань та
засобів вимірювальної техніки;
   - розроблення та атестація в установленому порядку методик
виконання вимірювань, що використовуються поза сферою поширення
державного метрологічного нагляду;
   - організація і проведення метрологічної експертизи технічних
завдань,  проектів  нормативних  документів,  звітів  про
науково-дослідні роботи;
   - розроблення та впровадження стандартів підприємства та
інших документів,  що  регламентують  питання  метрологічного
забезпечення розроблення, виробництва, випробувань продукції;
   - участь  у  роботах  з  атестації  вимірювальних  та
калібрувальних лабораторій; - участь у проведенні аналізу причин,
пов'язаних з порушенням метрологічних норм і правил;
   - участь  у підготовці засобів вимірювальної техніки та
випробувального обладнання для робіт з підтвердження відповідності
продукції;
   - організація  проведення  в  установленому   порядку
метрологічної атестації, повірки, калібрування і ремонту засобів
вимірювальної  техніки,  вимірювальних  каналів  вимірювальних
інформаційних  систем  та  автоматизованих  систем  керування
технологічними процесами;
   - взаємодія з територіальними органами Держспоживстандарту
України;
   - зберігання і підтримання на належному рівні еталонів,
комплексів повірочного та калібрувального обладнання;
   - облік повірочних і калібрувальних тавр, забезпечення їх
зберігання та правильного використання;
   - оцінювання   метрологічних   характеристик   засобів
вимірювальної техніки; - виконання вимірювань,  пов'язаних  з
усуненням розбіжностей між підрозділами, а також високоточних
вимірювань, що  потребують  застосування  унікальних  засобів
вимірювальної техніки, відсутніх в інших підрозділах;
   - складання переліків засобів вимірювальної техніки,  що
перебувають в експлуатації та підлягають повірці, та їх погодження
з територіальними органами Держспоживстандарту України.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ