Приказ от 29.11.2005 № 5 О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 03.11.2005 № 444-р Об утверждении плана дополнительных мероприятий по созданию благоприятных условий жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими возможностями

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20263 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 29.11.2005 № 5 О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 03.11.2005 № 444-р Об утверждении плана дополнительных мероприятий по созданию благоприятных условий жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими возможностями
Дата принятия29.11.2005
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа5
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций17.07.1998


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

             29.11.2005 N 5


     Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів
       України від 3 листопада 2005 р. N 444-р
      "Про затвердження плану додаткових заходів
         щодо створення сприятливих умов
        життєдіяльності осіб з обмеженими
           фізичними можливостями"


   Міністерством на виконання постанови  Кабінету  Міністрів
України від  4  червня 2003 р. N 863  >> ) "Про
затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з
обмеженими  фізичними можливостями до  об'єктів житлового та
громадського призначення" здійснюються відповідні заходи щодо
забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними
можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення та
в установлені терміни готується інформація до Кабінету Міністрів
України про хід реалізації постанови.
   Аналіз стану виконання у I півріччі 2005 року відповідних
регіональних  та  галузевих  програм  щодо  забезпечення
безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями
до об'єктів житлового та громадського призначення свідчить про
незадовільне  виконання  центральними  та  місцевими органами
виконавчої влади вимог законодавства щодо створення належних умов
для доступу  людей  з  інвалідністю  до  об'єктів соціальної
інфраструктури, зокрема щодо дообладнання об'єктів існуючого фонду
та елементів благоустрою.
   З метою посилення роботи з вирішення зазначеної соціальної
проблеми та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2005 р. N 444-р "Про затвердження
плану додаткових  заходів  щодо  створення  сприятливих  умов
життєдіяльності осіб  з  обмеженими  фізичними  можливостями"
Н А К А З У Ю:

   1. Заступникам Міністра, структурним підрозділам Міністерства
за належністю питань взяти до виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 3 листопада 2005 р. N 444-р
"Про затвердження плану додаткових  заходів  щодо  створення
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями".

   2. Затвердити додаткові заходи Міністерства щодо створення
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями, що додаються.

   3. Структурним  підрозділам  Міністерства,   визначеним
відповідальними  виконавцями  Додаткових  заходів Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального  господарства
України щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями, забезпечити їх виконання.

   4. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем  будинків  і споруд (О.Авдієнко) забезпечити загальну
координацію реалізації Додаткових заходів та підготовку зведеної
інформації для  надання її Мінпраці щороку до 15 червня та
15 грудня.

   5. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 Міністр                          П.Качур


                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   будівництва, архітектури
                   та житлово-комунального
                   господарства України
                   29.11.2005 N 5


             ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ
       Міністерства будівництва, архітектури
      та житлово-комунального господарства України
     щодо створення сприятливих умов життєдіяльності
       осіб з обмеженими фізичними можливостями


N з/п Назва пункту розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.05 N 444-р ( 444-2005-р ) Відповідальні виконавці Термін виконання Назва заходу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-кому- нального господарства Відповідаль- ні виконавці Термін виконання
1. 2. Забезпечити виробництво вітчизняними підприємствами транспортних засобів, спеціального і допоміжного устаткування для перевезення і переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями, а також виготовлення відповідних інформаційних та технологічних засобів (піктограм, інформаційних щитів, електронних табло тощо). Мінтрансзв'язку, Мінпромполітики, Держкомтеле- радіо, Мінфін, Мінпраці, Міністерство будівництва, архітектури та житлово-кому- нального господарства, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, Держпідприєм- ництва, Мін'юст разом з громадськими організаціями інвалідів Починаючи з 2005 року Сприяти виробництву на вітчизняних підприємствах трамвайних вагонів і тролейбусів, обладнаних устаткуванням для перевезення і переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями, та забезпечити в установленому порядку державний контроль за їх технічним станом Відділ міського електро- транспорту Починаючи з 2005 р.
2. 4. Вжити заходів до створення безпечних умов для користування особами з обмеженими фізичними можливостями транспортною інфраструкту- рою - вокзалами, привокзальними територіями, переходами через залізничні колії тощо, провести з цією метою їх перевірку на відповідність вимогам щодо забезпечення безперешкодно- го доступу, зокрема до залів очікування, квиткових кас, камер схову, таксофонів, туалетів, та перевірити наявність відповідних інформаційних засобів і спеціальних пристроїв для доступу інвалідів у візках до вагонів. Мінтрансзв'язку, Міністерство будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністра- ції за участю громадських організацій інвалідів 2005- 2010 рр. Проводити регулярні вибіркові перевірки об'єктів житлово- цивільного призначення транспортної інфраструкту- ри на відповідність вимогам щодо безперешкод- ного доступу до них маломобільних груп населення Державна архітектур- но-будівель- на інспекція, місцеві інспекції архітектур- но-будівель- ного контролю 2005- 2010 рр.
Забезпечити перегляд чинних нормативних вимог з проектування громадських будинків і споруд, зокрема об'єктів транспортної інфраструкту- ри, та підготувати збірник чинних в Україні нормативно- правових документів з питань безперешкод- ного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлово- громадського призначення Управління архітектур- но-конструк- тивних та інженерних систем будинків і споруд, ВАТ "КиївЗНДІЕП" ДП "Укр- архбуд- інформ" до 31.12.2005
3. 5. Забезпечити з урахуванням пропозицій громадських організацій інвалідів облаштування спеціальних місць для паркування автомобілів та інших транспортних засобів, які перевозять інвалідів, зокрема шляхом: - резервування в зонах паркування на вулицях і стоянках місць для таких автомобілів та транспортних засобів з їх позначенням відповідними дорожніми знаками та розміткою; - виділення спеціальних місць для паркування (в обсязі 10 відсотків загальної кількості, але не менше ніж одне місце) як на стоянках, так і в зонах паркування на вулицях на відстані не більше ніж 50 м перед входом у будівлю, а біля житлових будинків - не більше ніж 100 м. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації, МВС, Мінтрансзв'язку, Міністерство будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства 2005- 2006 рр. Забезпечити контроль при розробленні містобудівної документації та прийнятті в експлуатацію об'єктів містобуду- вання щодо дотримання нормативних вимог облаштування спеціальних місць для паркування автомобілів та інших транспортних засобів, які перевозять інвалідів. Управління містобуду- вання та архітектури, Управління архітектурно- конструктив- них та інженерних систем будинків і споруд. Управління ціноутво- рення, експертизи та контролю вартості у будівництві, Укрінвест- експертиза, Державна архітектур- но-будівель- на інспекція 2005-2006
4. 7. Передбачати в архітектурно- планувальних завданнях на проектування об'єктів житлового та громадського призначення виконання замовниками (інвесторами) вимог щодо облаштування таких об'єктів необхідними допоміжними засобами та щодо упорядження території забудови для забезпечення безперешкодно- го доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями. Міністерство будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністра- ції. постійно Передбачати в АПЗ вимоги щодо облаштування об'єктів житлового та громадського призначення та території забудови необхідними допоміжними засобами для вільного доступу та пересування інвалідів і забезпечити контроль за їх виконанням. Управління містобудува- ння та архітектури, Управління та відділи містобудува- ння і архітектури місцевих органів виконавчої влади постійно
5. 8. Установити під час проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва об'єктів, елементів упорядження території забудови та дорожньої мережі населених пунктів контроль за дотриманням забудовниками вимог щодо забезпечення безперешкодно- го доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення, проводити вибіркову перевірку введених в експлуатацію об'єктів та вживати заходів щодо забезпечення дотримання зазначених вимог. Міністерство будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністра- ції. постійно Забезпечувати при проведенні комплексної державної експертизи проектів будівництва об'єктів житлово- цивільного призначення, елементів благоустрою та дорожньої мережі надання позитивних комплексних висновків тільки за наявністю в проектах заходів безперешкод- ного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до зазначених об'єктів, передбачених положеннями чинних будівельних норм. Управління ціноутворен- ня, експертизи та контролю вартості у будівництві, Укрінвест- експертиза постійно
Не допускати порушення вимог чинних нормативних документів щодо потреб людей з інвалідністю при розробленні проектної документації об'єктів будівництва, аналізувати та вживати необхідних заходів на зауваження експертних органів щодо виявлених порушень. Підвідомчі проектні та науково- дослідні організації
6. 9. Розробити за участю представників громадських організацій інвалідів та затвердити примірне положення про "комітети доступності" при місцевих органах виконавчої влади. Мінпраці, Міністерство будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства. До 01.01.2006 Взяти участь у розробленні та погодженні примірного положення про "Комітети доступності" при місцевих органах виконавчої влади. Управління архітектур- но-конструк- тивних та інженерних систем будинків і споруд, Управління містобуду- вання та архітектури До 01.01.2006
7. 10. Забезпечи- ти розроблення Державних будівельних норм "Проектування будинків і споруд з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями". Міністерство будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства До 01.12.2005 Забезпечити розроблення I-ої редакції проекту ДБН "Проектування будинків і споруд з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями" з метою деталізування вимог до обладнання будинків і споруд різного призначення засобами для безперешкод- ного доступу інвалідів до цих об'єктів Управління архітектур- но-конструк- тивних та інженерних систем будинків і споруд, ВАТ "КиївЗНДІЕП" До 01.12.2005

 Міністр                          П.Качур

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ