Постановление от 30.07.1996 № 860 Об утверждении Положения о Координационном комитете по вопросам реформирования государственной жилищной политики

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18793 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 30.07.1996 № 860 Об утверждении Положения о Координационном комитете по вопросам реформирования государственной жилищной политики
Дата принятия30.07.1996
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПостановление
Шифр документа860
РазработчикКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
            П О С Т А Н О В А
          від 30 липня 1996 р. N 860
                Київ
         Про затвердження Положення про
         Координаційний комітет з питань
         реформування державної житлової
               політики
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення  про  Координаційний комітет з питань
реформування державної житлової політики додається).
 
   Прем'єр-міністр України          П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд. 35
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 липня 1996 р. N 860
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Координаційний комітет з питань
        реформування  державної  житлової
               політики
   1. Координаційний комітет з питань реформування державної
житлової політики (далі - Координаційний комітет) є міжвідомчим
дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, утвореним з метою
координації діяльності міністерств, інших центральних та місцевих
органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з
питань розроблення  і  реалізації  правових,  організаційних,
нормативних та економічних заходів, спрямованих на реформування
державної житлової політики відповідно до Концепції державної
житлової політики, схваленої  Верховною  Радою 
України 30 червня 1995 року .
   2. Координаційний  комітет  у своїй діяльності керується
Конституцією, та  законами України, постановами
Верховної Ради  України, указами і розпорядженнями Президента
України, декретами,  постановами  і  розпорядженнями  Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням.
   У своїй  роботі  Координаційний  комітет  взаємодіє  з
кооперативними, профспілковими   та   іншими   громадськими
організаціями.
   3. Основними завданнями Координаційного комітету є:
   координація підготовки  законодавчих та інших нормативних
актів з питань реформування державної житлової політики, а також
державних і регіональних програм з реалізації житлової реформи;
   сприяння створенню і розвитку організаційних, правових та
економічних передумов  формування  ринкової  інфраструктури  в
житловій сфері,  залучення позабюджетних  джерел  фінансування
житлового будівництва;
   координація діяльності міністерств, інших центральних  та
місцевих органів виконавчої влади з розроблення і реалізації
комплексу заходів щодо проведення житлової реформи;
   контроль за розробленням і реалізацією державної програми
забезпечення населення житлом (програма "Житло"), раціональним
використанням державних капітальних вкладень, які виділяються на
розвиток житлової сфери;
   координація роботи щодо удосконалення структури виробництва
основних видів будівельних матеріалів, виробів і конструкцій для
житлового будівництва,  реконструкції  підприємств  будівельної
індустрії та впровадження нових технологій.
   4. Координаційний комітет має право:
   одержувати в установленому порядку від центральних органів
виконавчої влади, установ та організацій інформацію, документи та
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
   залучати до  вирішення  питань,  що  належать  до  його
компетенції, спеціалістів центральних органів виконавчої влади,
установ та організацій за погодженням з їх керівниками;
   приймати рішення про підготовку проектів документів з питань,
пов'язаних з реформуванням житлової політики.
   5. До складу Координаційного комітету входять представники
міністерств, інших  центральних та місцевих органів виконавчої
влади, а також окремих підприємств і організацій.
   Персональний склад  Координаційного  комітету  затверджує
Кабінет Міністрів України.
   Координаційний комітет очолює Віце-прем'єр-міністр України.
   6. Голова Координаційного комітету:
   організовує його роботу і несе відповідальність за виконання
покладених на нього завдань;
   звітує про результати діяльності Координаційного комітету
перед Кабінетом Міністрів України;
   вносить зміни  до  персонального  складу  Координаційного
комітету.
   7. Координаційний комітет здійснює свою діяльність відповідно
до планів роботи, що затверджуються його головою.
   Засідання Координаційного  комітету  проводиться  в  міру
потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
   Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не
менше як дві третини його складу.
   Засідання Координаційного комітету веде його голова, а у разі
його відсутності - заступник голови.
   8. Рішення Координаційного комітету вважаються прийнятими,
якщо за них проголосувало більшість його членів, присутніх на
засіданні. У разі рівної кількості голосів вирішальним  є голос
головуючого  на засіданні.
   9. Рішення Координаційного комітету оформляються у вигляді
протоколів, які підписуються головуючим на  засіданні,  і  є
обов'язковими для розгляду центральними та місцевими органами
виконавчої влади,  державними  підприємствами,  установами  і
організаціями.
   10. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності
Коодинаційного комітету здійснюється згідно з кошторисом,  що
затверджується Кабінетом Міністрів України.
   Організаційно-технічне забезпечення роботи  Координаційного
комітету    здійснюється     Держжитлокомунгоспом    і
Держкоммістобудування.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ