Протокол N 43 заседания координационного совета директоров проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций при Госстрое Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20434 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПротокол N 43 заседания координационного совета директоров проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций при Госстрое Украины
Дата начала действия13.10.2005
Дата принятия13.10.2005
СтатусДействующий
Вид документаПротокол
Шифр документа43
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций15.12.2005


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
       Координаційна рада директорів проектних,
     науково-дослідних і вишукувальних організацій
 
              13.10.2005
 
 
             ПРОТОКОЛ N 43
       засідання координаційної ради директорів
      проектних, науково-дослідних і вишукувальних
         організацій при Держбуді України
 
 
   ПРИСУТНІ:
 
   Члени ради:
 
   Шевельов В.Б., Алексеєв Г.М., Білів І.Ф., Білоконь Ю.М.,
Власюк А.В.,  Заглада  П.Я.,  Кривошеєв  П.І.,  Онищук Г.І.,
Петтер Б.М.,  Сердюк  О.П.;  Травкін  О.М.,  Удовенко  Л.А.,
Чмельов Ю.О.,  Чеснок  В.М.,  Шацький  В.І.,  Щербина  Г.П.,
Луганов О.Г., секретар ради Брусан А.А.
 
   Запрошені:
 
   Бондаренко О.М. - заступник Голови Держбуду України
   Злобін Г.К. - президент Академії будівництва України
   Єсіпенко П.Я. - начальник Кримінвестекспертизи
   Золотарьов І.Г. - директор КримНДІпроект
   Шаталов О.Л. - директор ДПІ "Запоріжцивільпроект"
   Красовський Л.Т. - заступник директора НДІпроектреконструкції
 
   ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 
   1. Про концепцію створення єдиної системи органів державного
архітектурно-будівельного контролю в Україні.
   Заступник Голови Держбуду України - Бондаренко О.М.
 
   2. Про стан перегляду нормативних документів, затверджених
колишнім Держбудом СРСР та надання дозволу Держбудом України на
застосування в Україні низки нормативних актів, затверджених в
Росії.
   Член ради - Онищук Г.І.
 
   3. Про створення переліку проектних робіт, які належать до
науково-технічної продукції відповідно до Закону України "Про
наукову та науково-технічну діяльність".
   Член ради - Онищук Г.І.
 
   4. Затвердження протоколу робочої групи від  22  серпня
2005 року з питання розгляду проекту "Положення про проведення
професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні
об'єктів архітектури".
   Голова ради - Шевельов В.А.
 
   5. Ознайомлення  з  положеннями  Програми  "Український
будівельний Олімп"
   Керівник департаменту  розвитку  "Національна  експертна
інформаційна служба" - Юрченко А.
 
   Засідання відкрив голова ради директорів Шевельов В.Б., який
привітав присутніх і надав слово для виступу з першого питання
порядку денного Бондаренку О.М.
 
   В своєму виступі Олександр Миколайович надав оцінку сучасному
стану системи архітектурно-будівельного контролю в країні. Існуюча
система не забезпечує можливості якісного контролю в будівельній
галузі і потребує удосконалення. Органи архітектурно-будівельного
контролю не мають чіткої ієрархічної структури і підлеглі місцевим
органам влади, які зацікавлені у введені об'єктів в експлуатацію,
іноді нехтуючи якістю і безпекою будівництва. Так, за останні
десять років в країні сталося понад 120 аварій.  З  метою
удосконалення системи створена концепція єдиної системи органів
державного архітектурно-будівельного контролю в Україні,  яка
забезпечить ефективний захист прав споживача, його безпеку на всіх
етапах  створення  будівельної  продукції  і  подальшої  її
експлуатації.
 
   Орган державного архбудконтролю має бути урядовим органом
державного  управління,  який  діє  у  складі уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з  питань  будівництва,
містобудування та архітектури і йому підпорядковується.
 
   Концепція визначає основні засади  створення  і  напрями
розвитку системи органів державного архбудконтролю, статус та
функції її структурних підрозділів.
 
   Концепція ставить за мету формування в Україні єдиного,
цілісного, централізованого, прозорого органу, діяльність якого
регулюється державою.
 
   Концепція передбачає врахування вимог  сучасних  світових
стандартів та новітніх технологій контролю за їх дотриманням.
 
   На сьогоднішній день концепція підтримана більшістю областей
України і знаходиться на погодженні в міністерствах і відомствах.
 
   В обговоренні першого питання взяли участь: Злобін Г.К.,
Удовенко Л.А.,  Заглада  П.Я.,  Єсіпенко П.Я., Травкін О.М.,
Чмельов Ю.О., Онищук Г.І., Кривошеєв П.І., Петтер Б.М.
 
   В ході обговорення була висунута пропозиція щодо уточнення
при подальшій роботі над концепцією питання, що є об'єктом
контролю і конкретно визначити шляхи, якими він реалізується.
 
   На закінчення Бондаренко О.М. висловив вдячність присутнім за
висловлені пропозиції, які будуть враховані в подальшій роботі.
 
   З першого питання рада прийняла наступні рішення:
   1. Підтримати необхідність створення єдиної системи органів
державного архітектурно-будівельного контролю.
   2. Рекомендувати  до  розробки  Закон  України  "Про
архітектурно-будівельний   контроль"   та   положення  про
архітектурно-будівельну інспекцію, в яких визначити мету і шляхи
забезпечення якісного будівництва та експлуатації будівель і
споруд.
 
   З другого  питання  порядку  денного виступив член ради
Онищук Г.І., який охарактеризував стан  нормативної  бази  в
будівельній галузі України.
 
   На цей час в Україні в будівництві чинними є 1327 нормативних
документів  НД)  національного  рівня  (загальна  кількість
нормативних документів різних рівнів галузі складає близько 3000),
із них 966 - це загальносоюзні НД колишнього СРСР. Більшість НД
створено ще у 80-90-х роках в умовах державної форми власності і
не відповідають чинному законодавству, рівню розвитку науки і
техніки, вимогам міжнародних конвенцій щодо безпеки та охорони
довкілля, до яких приєдналась Україна.
 
   З метою активізації оновлення нормативної бази у будівництві,
підняття  рівня  розроблюваних  НД до вимог європейських та
міжнародних стандартів, адаптації законодавства України у сфері
стандартизації  до  рівня Європейського Союзу та відновлення
осередків  нормування  та  стандартизації  сорока  провідним
організаціям  будівельного комплексу надано статус базових з
науково-технічної діяльності, закріпивши за ними супровід НД
національного рівня.
 
   Нагально необхідно переглянути 187 будівельних норм, із них
77 з проектування і будівництва об'єктів виробничого призначення,
що потребує значних обсягів фінансування.
 
   Крім того,  необхідно  відзначити відсутність чинного НД
стосовно термінів та визначень при будівництві, реконструкції,
ремонті та експлуатації будівель і споруд, що призводять до
помилкового їх тлумачення.
 
   В межах  діяльності  Міждержавного  технічного  комітету
підготовлено двадцять нормативних документів, з  яких  набув
чинності лише один.
 
   Таким чином, виникає необхідність активізації  робіт  із
розробки та адаптації нормативних документів для будівництва.
 
   В обговоренні другого питання взяли участь: Заглада П.Я.,
Щербина Г.П.,  Травкін  О.М.,  Власюк  А.В., Кривошеєв П.І.,
Чмельов Ю.О., Удовенко Л.А., Злобін Г.К., Бондаренко О.М.
 
   В ході обговорення були внесені пропозиції щодо упорядкування
проходження погоджень та надання відгуків на розроблені нормативні
документи,  на  необхідність  створення програми розробки та
перегляду НД.
 
   За результатами обговорення другого питання рада прийняла
наступні рішення:
   1. Вважати  за  доцільне,  враховуючи  значну  кількість
нормативних документів, які потребують перегляду, рекомендувати
Міністерству будівництва, архітектури та комунального господарства
збільшити обсяг фінансування цього напряму;
   2. Рекомендувати базовим організаціям продовжити практику
розробки нормативних документів за власні кошти і надати свої
пропозиції на 2006 р.
 
   З третього питання порядку денного виступив Онищук Г.І.
 
   Доцільність розгляду даного питання виникає у зв'язку з
різною трактовкою поняття "наукові та науково-технічні роботи у
будівельній галузі" міністерствами, відомствами, які  надають
роз'яснення, інструктивні листи і мають тільки загальні, але
далекі від істини уявлення про науково-технічну діяльність у
будівництві.
 
   Враховуючи, що  науково-технічна  продукція   проектної
організації є результатом творчої інтелектуальної праці, яка
відрізняється високим ступенем невизначеності витрат, результатів
та їх реалізації в часі, постає необхідність додатково вивчення
цього питання.
 
   В обговоренні питання взяли участь всі присутні, відмітивши
важливість підготовки пропозицій щодо уточнених положень Закону
України "Про наукову та науково-технічну діяльність".
 
   З метою доопрацювання конкретних пропозицій з цього питання
рада вирішила:
   1. Створити робочу групу в складі: Онищук Г.І., Петтер Б.М.,
Заглада П.Я., Власюк А.В.
   2. Робочій групі підготувати  обґрунтовані  матеріали  і
передати до розгляду в Міністерство будівництва, архітектури та
комунального господарства для подальшого прийняття необхідних
рішень.
 
   З четвертого питання порядку денного голова ради Шевельов
В.Б. проінформував присутніх, що 22 серпня 2005 року за дорученням
Держбуду робочою групою ради було розглянуто проект "Положення про
проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у
створенні об'єктів архітектури", який  не  рекомендовано  до
подальшого  проходження  без  докорінної переробки. (Протокол
засідання робочої групи додається.
 
   Рада прийняла рішення:
   затвердити протокол засідання робочої групи від 22 серпня
2005 р.
 
   Наприкінці засідання голова ради надав  слово  керівнику
департаменту розвитку "Національна експертна інформаційна служба"
Юрченко А., яка ознайомила присутніх з положеннями Програми
"Український будівельний Олімп".
 
   Для вивчення можливості участі в "Програмі" присутнім були
надані необхідні матеріали.
 
 Голова ради директорів                 В.Шевельов
 
 Секретар ради                      А.Брусан

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ