Письмо от 02.04.2002 № 4/2-124 Относительно отнесения проектно-сметной документации к научно-технической продукции

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20447 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПисьмо от 02.04.2002 № 4/2-124 Относительно отнесения проектно-сметной документации к научно-технической продукции
Дата принятия02.04.2002
СтатусНе определено
Язык документаУкраинский
Вид документаПисьмо
Шифр документа4/2-124
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные Письма – не являются нормативно-правовыми актами, могут носить только разъяснительный, информационный и рекомендательный характер


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
               Л И С Т
 
           02.04.2002 N 4/2-124
 
 
    Щодо віднесення проектно-кошторисної документації
         до науково-технічної продукції
 
 
   Згідно з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
30.09.87 N 1102 "Про переведення наукових організацій на повний
господарський розрахунок та самофінансування" до науково-технічної
продукції  віднесено  закінчені  науково-дослідні,  проектні,
конструкторські, технологічні роботи та послуги, які виконані
відповідно до вимог, передбачених у господарському договорі, та
прийняті замовником. При цьому зазначеною постановою установлено,
що  договори  із  замовниками  укладаються  на  виконання
науково-дослідних, проектних, конструкторських і технологічних
робіт зі створення нової техніки, технології та матеріалів,
освоєння їх у виробництві, на надання науково-технічних послуг, на
виконання інших робіт за профілем діяльності науково-дослідних,
проектних, конструкторських і технологічних організацій. В той же
час, відповідно до "Общесоюзного классификатора отраслей народного
хозяйства" до закладів науки і наукового обслуговування проектні
організації будівництва не було віднесено.
 
   Нині правовий статус суб'єктів наукової і науково-технічної
діяльності, економічних, соціальних і правових гарантій цієї
діяльності  регулюються  Законом  України  "Про  наукову  і
науково-технічну діяльність".
 
   Статтею 1 цього Закону визначено, що основними
формами видами) науково-технічної діяльності є науково-дослідні,
дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні,
пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення  дослідних
зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші
роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань
до стадії практичного їх використання.
 
   Науково-технічна діяльність  має  бути  основним напрямом
діяльності установи і встановлюватися її статутом з урахуванням
вимог  частини 10 статті 1 Закону України "Про наукову та
науково-технічну діяльність" . При цьому наукові
установи  підлягають  державній  атестації  згідно  з чинним
законодавством, яка провадиться не менше одного разу на п'ять
років.
 
   Підтвердженням того,  що  підприємства  та  організації
здійснюють наукову і науково-технічну діяльність є дані стосовно
цієї діяльності  за формами державної статистичної звітності:
N 1-наука "Звіт про виконання наукових і науково-технічних робіт"
і N 3-наука "Показники наукової і науково-технічної діяльності"
. Зазначену статзвітність подають підприємства і
організації усіх форм власності та організаційно-правових форм
господарювання, які займаються науковою та  науково-технічною
діяльністю.
 
   До обсягу розробок включаються проектно-конструкторські і
технологічні роботи, роботи щодо створення дослідних зразків
виробів  (продукції), а також інші систематичні роботи, які
базуються на існуючих знаннях, одержаних в результаті досліджень і
(чи) практичного досвіду, та спрямовані на створення нових або
суттєве вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, процесів,
пристроїв, послуг, систем і методів, алгоритмів та комп'ютерних
програм.
 
   Проектні та проектно-вишукувальні організації  до  складу
розробок включають роботи зі складання схем та інших матеріалів
щодо розвитку й розміщення галузей економіки, техніко-економічних
обґрунтувань  проектування  й  будівництва  підприємств,  з
експериментального  проектування,  вивчення  та  узагальнення
вітчизняного й зарубіжного досвіду проектування та будівництва, з
розробки нових нормативних документів і державних стандартів з
проектування, будівництва, архітектури, кошторисних нормативів,
схем генеральних планів промислових вузлів; зі складання схем і
проектів районного планування, проектів планування та забудови
міст, сільських населених пунктів, роботи з проектування для
впровадження у виробництво прогресивних технологічних процесів.
 
   Роботи з  підготовки  детальних креслень до виробництва,
передвиробниче  планування,  поточний  контроль,  інженерне
обслуговування  поточного  виробництва,  а  також  роботи  з
будівельного проектування не враховуються в обсязі розробок.
 
   Крім того, не включаються дані про виконання  робіт  з
проектування  нестандартизованого  устаткування  на замовлення
заводів-виробників; підготовку документації  для  капітального
ремонту будинків і споруд; розробку проектів і кошторисів на
реконструкцію та технічне переозброєння цехів, дільниць; проектні
роботи, пов'язані з прив'язкою до місця будівництва типових
проектів будинків, споруд та інше.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ