Приказ от 20.12.2005 № 430 "Об утверждении Инструкции относительно заполнения формы государственного статистического наблюдения N 1-КБ (срочная) "Отчет о выполнении строительных работ"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19910 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 20.12.2005 № 430 "Об утверждении Инструкции относительно заполнения формы государственного статистического наблюдения N 1-КБ (срочная) "Отчет о выполнении строительных работ"
Дата начала действия29.12.2005
Дата принятия20.12.2005
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа430
РазработчикГосударственный комитет статистики Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций1583/11863
Дата регистрации в Министерстве Юстиций29.12.2005


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            20.12.2005 N 430

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2005 р.
                   за N 1583/11863


    Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми
     державного статистичного спостереження N 1-кб
         термінова) "Звіт про виконання
            будівельних робіт"


   Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику", ураховуючи положення статей 80, 81, 95
Цивільного кодексу України , з метою  подальшого
вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики
будівництва та отримання повної,  усебічної  та  об'єктивної
статистичної інформації Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження N 1-кб (термінова) "Звіт про виконання
будівельних робіт" (далі - Інструкція), що додається, та ввести в
дію, починаючи зі звіту за січень 2006 року.

   2. Установити, що підприємства та відокремлені підрозділи, що
виконують будівельні роботи, при заповненні форми державного
статистичного спостереження N 1-кб (термінова) використовують
Інструкцію, затверджену пунктом 1 цього наказу.

   3. Департаменту  статистики  виробництва  (Овденко  Л.М.)
підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту
(Царський В.І.) оригінал Інструкції, затвердженої пунктом 1 цього
наказу, для виготовлення.

   4. Адміністративно-господарському        департаменту
(Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням
та доставкою Інструкції, затвердженої пунктом 1 цього наказу, на
адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Києві  та  Управління  статистики  в  місті
Севастополі.

   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 В.о. Голови                      В.А.Головко


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомстату України
                   20.12.2005 N 430

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2005 р.
                   за N 1583/11863


              ІНСТРУКЦІЯ
     щодо заповнення форми державного статистичного
         спостереження N 1-кб (термінова)
       "Звіт про виконання будівельних робіт"


          1. Обсяг будівельних робіт

   1.1 У цьому розділі відображаються дані  щодо  вартості
виконаних та реалізованих будівельних робіт у фактичних цінах, без
ПДВ. До будівельних робіт відповідно до Класифікації  видів
економічної  діяльності   (КВЕД, секція F
"Будівництво") відносяться роботи  з  підготовки  будівельних
ділянок, будівництва завершених будівель, обладнання будівель і
завершення будівництва та оренди устаткування для будівництва з
обслуговувальним персоналом.
   Вартісні показники у звіті наводяться у цілих числах.

   1.2 У рядку 343 відображаються дані про обсяг виконаних
будівельних робіт власними силами підприємств та відокремлених
підрозділів за укладеними договорами підряду та субпідряду, а
також робіт, виконаних господарським способом.
   До вартості  будівельних  робіт  включається  вартість
будівельних, монтажних та інших робіт, що виконуються під час
нового будівництва,  розширення,  реконструкції,  реставрації,
капітального та поточного ремонту будівель, споруд, технічного
переоснащення підприємств.
   Вартість матеріалів замовника (у тому числі, наданих на
давальницьких умовах) включається до обсягів будівельних робіт за
фактичною вартістю їх придбання.
   Підставою для відображення у звітності вартості виконаних
робіт за звітний період є дані первинного обліку.

   1.3 У рядку 311 наводиться вартість робіт, виконаних за
договорами підряду у звітному періоді і оплачених замовниками.
Кошти, одержані від замовника в поточному році за роботи, виконані
в попередньому році, до даних цього рядка не включаються.

   1.4 У рядках 320 та 322 відображається вартість робіт з
капітального та поточного ремонтів будівель і споруд, у тому числі
за договорами з громадянами за рахунок їх коштів.
   До обсягів  робіт  з  поточного ремонту (рядок 322) не
включаються роботи з утримання та поточного ремонту автодоріг,
мостів, переїздів, інших дорожніх споруд, що відносяться за КВЕД
до секції "І".

   1.5 Дані за показниками "Обсяг реалізованих  будівельних
робіт" та "у тому числі, виконаних за договорами субпідряду"
заповнюються з місячним запізненням.

   1.6 У рядку 344 відображаються дані про обсяг реалізованих
будівельних робіт, виконаних за договорами підряду, обрахований за
типовими формами первинного обліку, що оформлені як підстава для
розрахунку із замовниками (незалежно від надходження платежів за
нього), а також дані про обсяг робіт, виконаних господарським
способом, визначений за формами первинного обліку.
   Обсяг реалізованих будівельних робіт визначається як вартість
реалізованих будівельних і монтажних робіт, виконаних під час
нового будівництва,  розширення,  реконструкції,  реставрації,
технічного переоснащення підприємств та ремонту будівель і споруд.
   До обсягу реалізованих будівельних робіт не  включаються
зворотні суми від розбирання матеріалів, виробів і конструкцій,
авансова плата та вартість матеріалів, наданих замовником, які
утримуються з вартості будівельних робіт, виконаних за договорами
підряду. Підприємством (підрядником), що залучає до виконання
будівельного договору інше підприємство (субпідрядника), за цим
рядком відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 18 "Будівельні контракти", затвердженого наказом Мінфіну
від 28.04.2001 N 205 ( z0433-01 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.05.2001 за N 433/5624 (із змінами), вказується
загальний обсяг реалізованих будівельних робіт, уключаючи роботи,
виконані субпідрядником.

   1.7 У рядку 345 підприємством (підрядником), що залучає до
виконання будівельного договору інше підприємство (субпідрядника),
із  загального  обсягу реалізованих робіт зазначається обсяг
реалізованих робіт,  виконаних  субпідрядником  за  договором
субпідряду.

      2. Кількість працівників та оплата їх праці

   2.1 Показники другого розділу наводяться за період з початку
року з квартальною періодичністю із місячним запізненням.

   2.2 У рядках 100 і 101 заповнення показників здійснюється
відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників,
затвердженої наказом Державного комітету статистики України від
28.09.2005 N 286 і зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722.

   2.3 Розрахунок  середньооблікової   кількості   штатних
працівників облікового складу (рядок 100) здійснюється відповідно
до пункту 3.2 вищезгаданої Інструкції. У рядку 100
включається  кількість  працівників  основного та допоміжного
персоналу підприємства, що зайняті будівельною діяльністю, крім
персоналу,  зайнятого іншими видами діяльності. До облікової
кількості штатних працівників не включаються працівники, прийняті
на роботу за сумісництвом з інших підприємств та залучені до
виконання робіт за цивільно-правовими договорами  (договорами
підряду)  (пункт  2.6  Інструкції  зі  статистики  кількості
працівників).

   2.4 Розрахунок середньої кількості позаштатних працівників
(що  працюють  за цивільно-правовими договорами та зовнішніх
сумісників) (рядок 101) здійснюється відповідно до пункту 3.3
вищезгаданої Інструкції.

   2.5 При заповненні рядка 102 слід керуватися Інструкцією зі
статистики заробітної плати, затвердженою наказом  Державного
комітету статистики України від 13.01.2004 N 5 і
зареєстрованою у Міністерстві юстиції України  27.01.2004  за
N 114/8713.

      3. Будівництво будівель та інженерних споруд

   3.1 Показники третього розділу наводяться за кожний окремий
місяць із місячним запізненням. (наприклад, у січні звітного року
- за грудень попереднього року, у лютому - за січень звітного року
і т. ін.).

   3.2 У графі А наведені види будівель та споруд згідно з
Державним класифікатором будівель та споруд, затвердженим наказом
Держстандарту України  від  17  серпня  2000  року  N  507
.

          Перелік будівель та споруд

Будівлі  
- житлові Будинки квартирного типу, гуртожитки, дачні (садові) будинки
- нежитлові Готелі, ресторани та подібні будівлі, будівлі офісні, торговельні, транспорту та засобів громадського зв'язку, промислові будівлі та склади, будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та санітарного призначення та ін.
Інженерні споруди  
-транспортні споруди Автостради, вулиці та дороги, залізниці, злітно-посадочні смуги, мости, естакади, тунелі та метро, порти, канали, греблі та інші водні споруди.
-трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі Магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі, місцеві трубопроводи та комунікації.
-комплексні промислові споруди Споруди гірничопромислових та добувних підприємств, підприємств електроенергетики, хімічної промисловості та ін., що не мають характерних ознак будинків (електростанції, збагачувальні фабрики і т.ін.).
- інші інженерні споруди Споруди спортивного або розважального призначення, інші інженерні споруди, не класифіковані раніше.

   За кожним видом відображаються: кількість відпрацьованих на
будівництві людино-годин; обсяг виконаних будівельних робіт за
місяць (у фактичних цінах, без ПДВ); обсяг надходження замовлень.

   3.3 У графі 1 "Відпрацьовано людино-годин" наводяться всі
фактично відпрацьовані у звітному місяці (як оплачені, так і
неоплачені) людино-години на будівельних майданчиках на території
України.  У  їх  складі  враховуються  години, відпрацьовані
робітниками, бригадирами,  майстрами,  учнями,  що  проходять
практику,  тобто  персоналом, який безпосередньо зайнятий на
будівельно-монтажних роботах.
   У кількість  відпрацьованих  людино-годин  слід  також
ураховувати понаднормові людино-години, а також людино-години,
відпрацьовані у нічні зміни, вихідні та святкові (неробочі) дні,
понадмісячну норму (поза графіком), які оплачуються за підвищеними
ставками.
   До відпрацьованих  людино-годин  не  відносяться  всі
невідпрацьовані людино-години, навіть якщо вони були оплачені
(наприклад, у разі  простою,  чергової  відпустки,  простою,
передбаченого  тарифною  угодою,  хвороби,  незабезпеченості
матеріалами, паливом, енергією, страйків), години  скорочення
тривалості  роботи  працівників, молодших за 18 років, інші
внутрішньо-змінні перерви в роботі, передбачені законодавством.

   3.4 У графі 2 наводиться обсяг виконаних будівельних робіт (у
фактичних цінах, без ПДВ) тільки за звітний місяць.

   3.5 У графі 3 під обсягом надходження замовлень за звітний
місяць уважається вартість (без ПДВ) усіх прийнятих (укладених) за
звітний місяць замовлень (договорів) на виконання будівельних
робіт власними силами підприємств (без переданих субпідрядникам
замовлень). До обсягу включається загальна вартість замовлень
вітчизняних та зарубіжних інвесторів.
   Не включаються до обсягу надходження замовлення, прийняті
підприємством на виконання робіт (послуг), що не відносяться до
будівельних  видів діяльності (наприклад, транспортні послуги
сторонній організації, замовлення на виготовлення промислової
продукції тощо).
   Замовлення, що надійшли у звітному місяці, відображаються
лише один раз і не враховуються у подальших звітах.

 Заступник директора
 департаменту статистики
 виробництва                      Н.Г.Луценко

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ