Приказ от 21.10.2005 № 2 Об утверждении Положения о порядке консервации и расконсервации объектов строительства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19910 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 21.10.2005 № 2 Об утверждении Положения о порядке консервации и расконсервации объектов строительства
Дата начала действия11.10.2016
Дата принятия21.10.2005
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа2
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций1582/11862
Дата регистрации в Министерстве Юстиций29.12.2005
Дополнительные данные С изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 02.09.2016 № 246


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

МІНІСТЕРСТВO БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 21 жовтня 2005 року N 2

Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2005 р. за N 1582/11862

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 2 вересня 2016 року N 246

На виконання Указів Президента України від 12.05.2005 N 779 "Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва" та від 01.06.2005 N 901 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" стосовно прискореного перегляду регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва, що додається.

2. З виходом цього наказу визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27 грудня 1995 року N 258 "Про затвердження Порядку консервації та розконсервації об'єктів будівництва", зареєстрований в Мін'юсті України 13.03.96 за N 109/1134.

3. Управлінню економіки та організації будівництва забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

 

Міністр

П. С. Качур

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
від 21 жовтня 2005 р. N 2

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2005 р. за N 1582/11862


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК КОНСЕРВАЦІЇ ТА РОЗКОНСЕРВАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

(У тексті Положення та додатках до нього: слово "(будова)" у всіх відмінках та формах числа виключено; слова "державні інвестиції" та "змішані інвестиції" у всіх відмінках виключено; слова "проектна організація" у всіх відмінках замінено словом "проектувальник" у відповідних відмінках; слова "будівельно-монтажні" у всіх відмінках замінено словом "будівельні" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 2 вересня 2016 року N 246)


1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення консервації та розконсервації об'єктів будівництва (далі - об'єкт) під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту (далі - будівництво).

(абзац перший пункту 1.1 у редакції наказу Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 02.09.2016 р. N 246)

Консервації підлягають об'єкти, будівництво та прийняття в експлуатацію яких не забезпечене фінансуванням або технічний рівень яких не відповідає сучасним вимогам.

(абзац другий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 02.09.2016 р. N 246)

Положення є обов'язковим для використання під час проведення консервації та розконсервації об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також за рахунок кредитів, наданих під державні гарантії, та має рекомендаційний характер для об'єктів, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування.

(абзац третій пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 02.09.2016 р. N 246)

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

абзац другий пункту 1.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 02.09.2016 р. N 246)

абзац третій пункту 1.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 02.09.2016 р. N 246,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий
 вважати відповідно абзацами другим та третім)

консервація об'єкта - комплекс робіт та заходів, пов'язаних із забезпеченням зберігання на визначений довготривалий час об'єкта, на якому припинено будівництво, що включає тимчасові та постійно діючі захисні або конструктивні заходи, які запобігають руйнації об'єкта;

розконсервація об'єкта - комплекс робіт та заходів, пов'язаних із забезпеченням відновлення будівництва законсервованого об'єкта.

2. Порядок прийняття рішень про консервацію об'єкта

2.1. Рішення про консервацію об'єкта приймаються органами виконавчої влади - головними розпорядниками бюджетних коштів, за поданням відповідних органів виконавчої влади - розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, та суб'єктами господарської діяльності - замовниками будівництва, які приймали рішення про будівництво об'єкта, що консервується.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 02.09.2016 р. N 246)

2.2. Органи виконавчої влади, суб'єкти господарської діяльності, зазначені в пункті 2.1, які прийняли рішення про консервацію об'єкта, видають наказ або інший розпорядчий документ (далі - розпорядчий документ) про консервацію об'єкта.

Розпорядчий документ про консервацію об'єкта підлягає обов'язковому узгодженню з усіма інвесторами, що забезпечували фінансування будівництва.

(абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 02.09.2016 р. N 246)

2.3. У розпорядчому документі про консервацію об'єкта обов'язково зазначаються:

причини, які обумовлюють прийняття рішення про консервацію;

термін, на який об'єкт консервується;

джерела фінансування робіт та заходів з консервації, що забезпечують збереження законсервованого об'єкта;

термін розроблення документації, необхідної для проведення робіт з консервації об'єкта та забезпечення збереження устаткування, конструкцій і матеріалів;

організація, відповідальна за збереження законсервованого об'єкта, а також за збереження устаткування і матеріалів.

3. Обов'язки замовника будівництва під час консервації об'єкта

3.1. Після прийняття рішення про консервацію об'єкта замовник будівництва (далі - Замовник) зобов'язаний:

а) у місячний термін:

за участю підрядника, що здійснював будівництво (далі - Підрядник), скласти для кожного об'єкта:

акт про припинення будівництва (додаток 1);

відомість стану об'єкта, що підлягає консервації (додаток 2);

відомість незмонтованих конструкцій, устаткування, матеріалів і змонтованого спеціального обладнання, що підлягає демонтажу тільки після прийняття об'єкта в експлуатацію, які залишаються на об'єкті та підлягають консервації (додаток 3);

(абзац шостий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 02.09.2016 р. N 246)

відомість незмонтованих конструкцій, устаткування і матеріалів, які передаються на будівництво інших об'єктів (додаток 4);

за участю Підрядника та проектувальника скласти:

перелік робіт з проведення консервації об'єкта;

перелік робіт і заходів, необхідних для забезпечення збереження законсервованого об'єкта або його конструктивних елементів (додаток 5);

б) у 2-місячний термін:

оплатити Підряднику у разі необхідності проведення консервації об'єкта з незалежних від сторін обставин за виконані до консервації обсяги будівельних робіт та відшкодувати йому пов'язані з консервацією витрати, в тому числі витрати з перевезення матеріальних цінностей на інші об'єкти, якщо інше не передбачено договором підряду;

скласти (або доручити складання проектувальнику) та затвердити кошториси на проведення робіт з консервації об'єкта та витрат, необхідних для забезпечення збереження законсервованого об'єкта або його конструктивних елементів, на підставі відомостей та переліків робіт, зазначених у підпункті "а" цього пункту.

Якщо договір змінений або розірваний у зв'язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.

4. Порядок проведення консервації об'єкта

4.1. Роботи з консервації об'єкта виконуються Підрядником, який здійснював будівництво об'єкта до його консервації, на підставі укладення додаткової угоди до договору підряду (далі - додаткова угода), якщо інше не передбачене договором підряду.

За рішенням Замовника роботи з консервації об'єкта можуть також виконуватися іншим підрядником шляхом укладення з ним договору підряду на проведення робіт з консервації об'єкта.

4.2. Умовами додаткової угоди або договору підряду на проведення робіт із консервації об'єкта установлюються строки виконання робіт та умови приймання Замовником законсервованого об'єкта та його конструктивних елементів.

4.3. Розрахунки за виконані роботи та витрати з консервації об'єкта здійснюються на підставі документів, що підтверджують вартість виконаних робіт та понесені витрати.

4.4. Підрядник зобов'язаний здати, а Замовник прийняти законсервований об'єкт за актом про прийняття законсервованого об'єкта (додаток 6), а також конструкції, устаткування і матеріали, які залишаються на об'єкті та підлягають консервації, за відомістю незмонтованих конструкцій, устаткування і матеріалів, які залишаються на об'єкті та підлягають консервації (додаток 3).

Вартість зазначених конструкцій, устаткування і матеріалів, які придбані Підрядником за його кошти і залишаються на об'єкті та підлягають консервації, відшкодовуються Замовником.

4.5. Охорона законсервованого об'єкта забезпечується Замовником після підписання акта про прийняття законсервованого об'єкта.

Вивезення із законсервованого об'єкта матеріальних цінностей Підрядником після підписання Замовником акта про прийняття законсервованого об'єкта забороняється.

4.6. За порушення строків виконання робіт з консервації об'єкта та строків розрахунків за виконані роботи з консервації, прийняття законсервованих об'єктів і матеріальних цінностей, визначених у додатковій угоді або договорі підряду на проведення робіт з консервації об'єкта, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства.

4.7. Після закінчення робіт з консервації об'єкта замовником направляються відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю розпорядчий документ про консервацію об'єкта та документ, що дає право на виконання підготовчих та/або будівельних робіт згідно з вимогами законодавства.

(пункт 4.7 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 02.09.2016 р. N 246)

4.8. Фінансування робіт та витрат, які забезпечують збереження законсервованого об'єкта, здійснюються Замовником за рахунок коштів, виділених на зазначені цілі відповідно до наказу або іншого розпорядчого документа про консервацію об'єкта.

5. Порядок проведення розконсервації об'єкта

5.1. Рішення про розконсервацію об'єкта та подальше поновлення будівництва приймається органами виконавчої влади або суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в пункті 2.1, які приймали рішення про консервацію об'єкта, або їх правонаступниками.

5.2. Органи виконавчої влади або суб'єкти господарської діяльності, які прийняли рішення про розконсервацію об'єкта, зазначені в пункті 5.1, або їх правонаступники видають наказ або інший розпорядчий документ про розконсервацію об'єкта та подальше поновлення будівництва.

5.3. У розпорядчому документі обов'язково зазначаються джерела фінансування продовження будівництва об'єкта, а також робіт та заходів із розконсервації об'єкта.

Фінансування витрат на складання кошторису з розконсервації об'єкта, а також витрат на роботи з розконсервації, включаючи відбудовні, здійснюється за рахунок коштів, передбачених на продовження будівництва.

5.4. Після прийняття розпорядчого документа про розконсервацію та поновлення будівництва об'єкта Замовник:

складає за участю проектувальника, який розробив проект будівництва об'єкта, акт про технічний стан конструкцій об'єкта і можливість продовження будівництва, а в разі його відсутності - залучає іншого проектувальника для проведення експертизи технічного стану конструкцій об'єкта і можливості продовження будівництва;

(абзац другий пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 02.09.2016 р. N 246)

укладає додаткову угоду до договору з проектувальником на продовження авторського нагляду за будівництвом, а в разі його відсутності - договір з іншим проектувальником на здійснення такого нагляду відповідно до вимог законодавства;

(абзац третій пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 02.09.2016 р. N 246)

отримує документ, що дає право на виконання підготовчих та/або будівельних робіт відповідно до вимог Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

(абзац четвертий пункту 5.4 у редакції наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 02.09.2016 р. N 246)

укладає додаткову угоду до договору підряду з Підрядником, який здійснював будівництво об'єкта до його консервації, а в разі зміни Підрядника визначає в установленому законодавством порядку іншого підрядника та укладає договір підряду на виконання робіт з продовження будівництва;

у разі потреби виконує інші дії, пов'язані з виконанням функцій Замовника.

5.5. Передавання об'єкта Підряднику на продовження будівництва здійснюється Замовником з оформленням відповідного акта та за наявності документа про технічний стан конструкцій і можливість продовження будівництва, зазначеного в пункті 5.4 цього розділу.

5.6. Облік Замовником витрат на консервацію та розконсервацію об'єкта здійснюється відповідно до вимог законодавства щодо обліку капітальних вкладень та основних засобів.

 

Начальник Управління економіки
та організації будівництва  

 
Т. О. Шарапова


 

Додаток 1
до Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
від 21 жовтня 2005 р. N 2


АКТ
про припинення будівництва

  Складено ___  ____________ 200_ року

________________________________________________________________________
                /назва об'єкта, його проектна потужність та адреса розташування/
________________________________________________________________________

Ми, що нижче підписалися:

Замовник _______________________________________________________________
________________________________________________________________________,
                                                            /прізвище, ініціали/


        Підрядник (керівник генпідрядної будівельної організації)
_____________________________________________________________________________________
                                                                       /прізвище, ініціали/
на підставі наказу (рішення) _____________________________________________________________
                                                                                              /дата, номер/
_____________________________________________________________________________________
         /назва органу виконавчої влади або суб'єкта господарської діяльності, що прийняв рішення/

про консервацію об'єкта склали цей акт про те, що будівництво об'єкта припинено у стані, відображеному в таких відомостях: 


1. Відомість стану об'єкта, що підлягає консервації.

2. Відомість незмонтованих конструкцій, устаткування, матеріалів та змонтованого спеціального обладнання, які залишаються на об'єкті та підлягають консервації.

3. Відомість незмонтованих конструкцій, устаткування і матеріалів, які передаються на будівництво інших об'єктів.

Указані відомості є невід'ємною частиною цього акта.

Акт складений у ___ примірниках.

Замовник
____________
/підпис, М. П./

Підрядник
(керівник генпідрядної будівельної
організації) _______________________
                 /підпис, М. П./


 

Начальник Управління економіки
та організації будівництва

 
Т. О. Шарапова


(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 02.09.2016 р. N 246)

 

Додаток 2
до Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
від 21 жовтня 2005 р. N 2


Найменування Замовника ..........................................

Орган державного управління ...................................

Найменування об'єкта будівництва ...........................

Відомість
стану об'єкта, який підлягає консервації

/тис. грн./

Найменування конструктивних елементів, видів робіт і витрат

Дата початку будівництва

Дата зупинки робіт з будівництва

Договірна ціна (вартість) у цінах, що діють на момент складання відомості

Вартість виконаних будівельних робіт на час зупинки будівництва в цінах, що склалися на момент складання відомості

Фактичні витрати на дату припинення будівництва, що обліковуються на балансі Замовника

виконання робіт

складання відомості

Усього

у т. ч. БМР

Усього

у т. ч. БМР

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Примітки. 

1. Договірна ціна (вартість) за графою 4 заповнюється за об'єктом в цілому.

2. Відомість складається окремо за кожним припиненим будівництвом об'єктом.


Замовник _______________
                      /підпис, М. П./ 

Підрядник _______________
                       /підпис, М. П./


 

Начальник Управління економіки
та організації будівництва

 
Т. О. Шарапова


 

Додаток 3
до Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
від 21 жовтня 2005 р. N 2


Найменування Замовника ...........................................

Орган державного управління .....................................

Найменування об'єкта будівництва ............................

Відомість
незмонтованих конструкцій, устаткування і матеріалів, які залишаються на об'єкті та підлягають консервації

/тис. грн./

Найменування устаткування, конструкцій і матеріалів

Одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці

Загальна вартість

Примітка

у цінах придбання з урахуванням поточної переоцінки

у цінах, що діють на час складання відомості

у цінах придбання з урахуванням поточної переоцінки

у цінах, що діють на час складання відомості

1

2

3

4

5

6

7

8


 

Замовник _______________
                      /підпис, М. П./ 

Підрядник _______________
                       /підпис, М. П./


 

Начальник Управління економіки
та організації будівництва

 
Т. О. Шарапова


 

Додаток 4
до Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
від 21 жовтня 2005 р. N 2


Найменування Замовника ...........................................

Орган державного управління ....................................

Найменування об'єкта будівництва ............................

 

Відомість
незмонтованих конструкцій і матеріалів, які передаються на будівництво інших об'єктів

/тис. грн./

Найменування устаткування, конструкцій і матеріалів

Одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці

Загальна вартість

Примітка

у цінах придбання з урахуванням поточної переоцінки

у цінах, що діють на час складання відомості

у цінах придбання з урахуванням поточної переоцінки

у цінах, що діють на час складання відомості

1

2

3

4

5

6

7

8


 

Замовник _______________
                      /підпис, М. П./ 

Підрядник _______________
                       /підпис, М. П./


 

Начальник Управління економіки
та організації будівництва

 
Т. О. Шарапова


 

Додаток 5
до Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
від 21 жовтня 2005 р. N 2


Найменування Замовника ..........................................

Орган державного управління ....................................

Найменування об'єкта будівництва ...........................

Перелік
робіт і заходів, необхідних для забезпечення збереження законсервованого об'єкта або його конструктивних елементів

Найменування видів робіт і заходів

Одиниця виміру

Обсяги робіт, які підлягають виконанню

1

2

3


Примітка.  

Один примірник Переліку передається проектувальнику, який складає кошторис на проведення робіт з консервації об'єктів.

Склад і обсяг робіт можуть бути уточнені проектувальником в процесі складання кошторису.


 

Замовник __________________________________________________
/підпис, М. П./

Підрядник __________________________________________________
/підпис, М. П./

Проектувальник __________________________________________________
/підпис, М.П./

 

Начальник Управління економіки
та організації будівництва

 
Т. О. Шарапова


(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 02.09.2016 р. N 246)

 

Додаток 6
до Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
від 21 жовтня 2005 р. N 2


АКТ
про прийняття законсервованого об'єкта

Складено ___ ____________ 200_ року

____________________________________________________________________
     /найменування об'єкта, його проектна потужність та адреса розташування/
____________________________________________________________________

Ми, що нижче підписалися:

Підрядник (керівник генпідрядної будівельної організації)
____________________________________________________________________,
                                                      /прізвище, ініціали/


        Замовник
        _________________________________________________________________________________
                                                                       /прізвище, ініціали/

склали цей акт про те, що Підрядник здав, а Замовник прийняв законсервований об'єкт, конструкції, матеріали та устаткування (Додатки (номер)) згідно з додатковою угодою
(або договором підряду) _______________________________
                                                            /номер, дата/
до договору підряду __________________________________________________________
                                                                                /номер, дата/

Акт складений у ___ примірниках
з додатками (без додатків)


Підрядник
(керівник генпідрядної
будівельної організації)
_______________________
/підпис/

М. П.

Замовник
________________________
/підпис/

М. П.


 

Начальник Управління економіки
та організації будівництва

 
Т. О. Шарапова


(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 02.09.2016 р. N 246

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ