Приказ от 06.03.1996 № 40 Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешения на изготовление, ремонт и реконструкцию объектов котлонадзора и осуществления наблюдения за выполнением этих работ

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18793 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 06.03.1996 № 40 Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешения на изготовление, ремонт и реконструкцию объектов котлонадзора и осуществления наблюдения за выполнением этих работ
Дата принятия06.03.1996
Дата отмены действия 03.02.2006
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа40
РазработчикДепартамент государственного надзора по соблюдению законодательства о труде
Дополнительные данные Отменено согласно приказу от 30.12.2005 № 449


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

              Н А К А З

 N 40 від 06.03.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   20 березня 1996 р.
                   за N 128/1153

 Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства України
  з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
             від наслідків Чорнобильської катастрофи
  N 449 від 30.12.2005 )

  Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволу на
  виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду
      і здійснення нагляду за виконанням цих робіт

       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
                Держнаглядохоронпраці
        N 164 від 17.10.96 )   Згідно з пунктом 4 Положення про Державний комітет України по
нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 04.05.93 р. N 328 ( 328-93-п ), Правилами
будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів,
затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 р. N 51,
Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від
18.10.94 р. N 104, Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити  Інструкцію про порядок видачі дозволу на
виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду і
здійснення нагляду за виконанням цих робіт, що додається.
   2. Зазначену Інструкцію ввести в дію з 31 березня 1996 року.
   3. З метою поліпшення роботи щодо виготовлення безпечних
об'єктів котлонагляду та запобіганню несщасним випадкам і аваріям
при  їх  експлуатації,  ремонті,  реконструкції  та  монтажі
територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці, міністерствам,
відомствам встановити нагляд за виконанням вимог даної Інструкції.
   4. Вважати такою, що не застосовується на території України,
Інструкцію по нагляду за виготовленням об'єктів котлонагляду,
затверджену Держгіртехнаглядом СРСР 16 лютого 1982 року.
   5. Контроль  за  виконанням  даного  наказу покласти на
заступника Голови комітету Штефана П.Т.

 Перший заступник
 Голови Комітету                    С.А.Сторчак

                         Затверджено
                    наказом Державного комітету
                    України  по  нагляду за
                    охороною праці
                    від 06.03.96 р. N 40


              Інструкція
      про порядок видачі дозволу на виготовлення,
      ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду
      і здійснення нагляду за виконанням цих робіт


           1. Визначення термінів

   Наведені нижче в Інструкції терміни вживаються в такому
значенні:
   1.1. Правила - це Правила будови і безпечної експлуатації
парових   і   водогрійних   котлів, затверджені   наказом
Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 N 51,  Правила  будови  і
безпечної  експлуатації  посудин,  що  працюють  під тиском,
затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 N 104,
Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та
гарячої води, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР від 09.01.90.
   1.2. Об'єкти котлонагляду (незалежно від  їх  параметрів
роботи)  -  це парові та водогрійні котли, паропідігрівачі,
економайзери, трубопроводи пари та гарячої води, посудини, що
працюють під тиском.
   1.3. Деталі і складальні одиниці - це:
   На котлах - барабани, обечайки, денця, камери (колектори),
трубні решітки, панелі, ширми, блоки  (укрупнені  складальні
одиниці), арматура, прилади безпеки.
   На посудинах - корпуси, обечайки, денця, кришки, трубні
решітки, фланці корпусів, укрупнені складальні одиниці, мембранні
запобіжні пристрої, арматура, прилади безпеки.
   На трубопроводах пари та гарячої води в межах котлів та
посудин, а також поза ними - згини, відводи, гнуті труби,
трійники,     компенсатори,     розвилки,    переходи,
редукційно-охолоджувальні установки, редукційні установки, швидко
діючі  редукційно-охолоджувальні  установки,  блоки (укрупнені
складальні одиниці),  арматура,  прилади  безпеки,  мембранні
запобіжні пристрої (МЗП).
   1.4. Головна організація - організація, яка уповноважена
Держнаглядохоронпраці  виконувати науково-дослідні роботи щодо
вдосконалення парових та водогрійних котлів, посудин, працюючих
під тиском, трубопроводів для пари та гарячої води незалежно від
граничних параметрів режимів роботи (далі - головна організація).

           2. Загальні положення

   2.1. Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення,
ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду і здійснення нагляду
за виконанням цих робіт (далі - Інструкція) розроблена на основі
Правил.
   Ця Інструкція поширюється на всі установи, підприємства,
організації  України,  незалежно від їх відомчої (галузевої)
належності та форм власності, які здійснюють виготовлення, ремонт
та реконструкцію об'єктів котлонагляду незалежно від їх параметрів
роботи, деталей та складальних одиниць.
   Ця Інструкція   встановлює  порядок  видачі  органами
Держнаглядохоронпраці дозволів  на  виготовлення,  ремонт  та
реконструкцію  об'єктів  котлонагляду, деталей та складальних
одиниць та нагляду за додержанням вимог нормативних документів при
їх виготовленні, ремонті і реконструкції.
   Для парових котлів з робочим тиском до 0,07 МПА (0,7 кгс/см2)
та водогрійних котлів з температурою до 115 гр.С дозвіл видається
тільки на їх виготовлення.
   2.2. Дана Інструкція призначена для інспекторського складу
органів Держнаглядохоронпраці (далі -  інспектор),  технічних
експертів  експертно-технічних  центрів  (далі  -  ЕТЦ)  та
інженерно-технічних працівників (далі - ІТП), які пов'язані з
проектуванням, виготовленням, ремонтом та реконструкцією об'єктів
котлонагляду.

   2.3. На органи Держнаглядохоронпраці України покладається:
   2.3.1. Видача  підприємствам  та  організаціям  (далі -
підприємство), незалежно  від  форм  власності  та  відомчої
належності, дозволів:
   - на  виготовлення  об'єктів  котлонагляду,  деталей  і
складальних одиниць, які передбачені Правилами;
   - на реконструкцію та ремонт об'єктів котлонагляду.
   2.3.2. Контроль за додержанням підприємствами-виготовлювачами
об'єктів котлонагляду, ремонтними  підприємствами  нормативних
документів  -  Правил, державних стандартів, технічних умов,
документів на проектування, виготовлення, ремонт, реконструкцію
(далі - НД).
   2.3.3. Контроль за усуненням підприємствами-виготовлювачами,
ремонтними  підприємствами  виявлених  недоліків  під  час
виготовлення, монтажу,  експлуатації,  ремонту,  реконструкції
об'єктів котлонагляду та їх деталей, складальних одиниць.
   2.3.4. Контроль за допуском до виконання робіт зварників,
своєчасною перевіркою знань НД інженерно-технічних працівників,
які  займаються  проектуванням,  виготовленням,  ремонтом  та
реконструкцією об'єктів котлонагляду та їх деталей, складальних
одиниць.
   2.3.5. Участь у періодичних, типових та кваліфікаційних,
попередніх (заводських) та приймальних випробуваннях дослідних та
головних зразків об'єктів котлонагляду та їх деталей, складальних
одиниць.
   2.3.6. Дозвіл  на виготовлення, реконструкцію або ремонт
об'єктів  котлонагляду  видається  територіальним  управлінням
підприємству, яке має передбачені конструкторською та технічною
документацією технічні засоби та умови для якісного виконання
вказаних робіт та контролю якості виробу в цілому, окремих його
деталей, а також зварних з'єднань у відповідності з НД на
виготовлення, реконструкцію, ремонт, укомплектованому навченими та
атестованими фахівцями.
   Дозвіл на виготовлення може видаватися як на певну кількість
об'єктів, що випускаються серійно (згідно з ГОСТ 15.001), так і на
поодинокі об'єкти (згідно з ГОСТ 14.004). Дозвіл може бути
оформлений також на декілька різнотипових поодиноких об'єктів
котлонагляду. У цьому випадку необхідно вказати найменування
об'єктів, ТУ та креслень загального виду об'єктів котлонагляду, на
виготовлення яких видано дозвіл.
   Для котлів  і  посудин,  які  виготовляються  серійно,
оформляється дозвіл на виготовлення дослідного зразка.
   При виготовленні об'єкта котлонагляду з використанням деталей
і складальних одиниць, які виготовлені на інших підприємствах,
необхідно подати копію дозволу територіального управління на
виготовлення вказаних деталей та складальних одиниць.
   2.3.7. При  зміні  паспортної  характеристики  об'єкта
котлонагляду або при переході на виготовлення об'єкта іншої моделі
підприємству повинен бути виданий новий дозвіл.
   В окремих випадках для підприємств, які випускають велику
кількість поодиноких об'єктів або невеликих партій, передбачених
даною Інструкцією, порядок оформлення дозволу на виготовлення
об'єктів та контролю за дотриманням Правил при їх виготовленні по
узгодженню з Держнаглядохоронпраці України (далі - Комітет) може
бути змінений.
   Дозвіл на  реконструкцію  видається на конкретний об'єкт
котлонагляду з урахуванням його фактичного стану (строк та умови
експлуатації, ступінь зносу окремих вузлів та деталей, режим
використання та ін.).
   2.3.8. Виготовлення  або  ремонт об'єктів котлонагляду з
відступами від державних стандартів або технічних умов може бути
допущене тільки з дозволу організації, яка затвердила або узгодила
відповідний документ. Якщо цей документ  був  погоджений  з
наглядовим органом іншої держави, то відступи погоджуються також з
Комітетом.
   2.3.9. Копія  дозволу Комітету або іншої організації на
виготовлення об'єктів котлонагляду з відступами від НД вкладається
в паспорт кожного об'єкта котлонагляду.

        3. Видача дозволу на виготовлення
           об'єктів котлонагляду

   3.1. Дозвіл  на  виготовлення  видається  територіальним
управлінням підприємству, що розпочинає виготовлення об'єктів
котлонагляду, на які поширюються Правила:
   3.1.1. Парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють
під тиском, трубопроводів пари та гарячої води в межах котлів та
посудин, а також поза ними, їх деталей і складальних одиниць
згідно з п.1.3. даної Інструкції.

   3.2. Дозвіл на виготовлення об'єктів котлонагляду видається
підприємству:
   3.2.1. Яке  вперше  розпочинає  виготовлення  об'єктів
котлонагляду, деталей та складальних одиниць, а також для власних
потреб та на експорт.
   3.2.3. При  виготовленні  дослідного  зразка  об'єкта
котлонагляду.
   3.2.4. По закінченні строку дії раніше виданого дозволу або
після зняття територіальним управлінням заборони  на  випуск
об'єктів, яка була накладена раніше за порушення технології та НД
підприємством-виготовлювачем.
   3.2.5. При  зміні  паспортних  характеристик  об'єктів
котлонагляду.
   3.2.6. Дозвіл  на  виготовлення  об'єктів котлонагляду з
відступами від Правил може бути виданий як виняток  тільки
Комітетом. При цьому підприємство-виготовлювач подає в   Комітет
відповідне технічне  обгрунтування, а також  висновки головної
організації і територіального управління.

   3.3. Дозвіл видається строком на 3 роки за формою, наведеною
у додатку N 1. При видачі  дозволу на  разове  виготовлення
вказується кількість об'єктів, деталей, складальних одиниць.
   3.4. Видача дозволів підприємствам на виготовлення об'єктів
котлонагляду, що не підлягають згідно з Правилами реєстрації в
органах Держнаглядохоронпраці, їх деталей і складальних одиниць,
територіальні управління можуть передавати підпорядкованим їм
державним інспекціям котлонагляду та підйомних споруд.

      4. Видача дозволу підприємству, яке вперше
   розпочинає серійне виготовлення об'єктів котлонагляду

   4.1. Дозвіл  на  виготовлення  об'єктів  котлонагляду
(установочної партії) підприємству, що вперше розпочинає  їх
виготовлення, видається територіальним управлінням на підставі
заяви підприємства, в якій вказуються тип, модель (конструктивне
виконання) та робочі параметри (тиск пари, газу, рідини та
максимально можлива їх температура, характеристика середовища)
об'єктів  котлонагляду,  деталей,  складальних  одиниць,  які
підлягають виготовленню, номерів складальних креслень, технічних
умов.

   4.2. До заяви додаються:
   4.2.1. Зразок заповненого паспорта об'єкта котлонагляду або
посвідчення про якість виготовлення деталі, складальної одиниці,
на виготовлення яких видається дозвіл.
   4.2.2. Інструкція  по  монтажу  і  експлуатації  об'єкта
розроблена  згідно  з вимогами ГОСТ 2.601 - "Експлуатаційні
документи"  (для посудин під  тиском - з урахуванням вимог
ОСТ 26291). При виготовленні деталей або складальних одиниць
об'єктів подання Інструкції не обов'язкове.
   В Інструкції поряд з іншими вимогами викладаються вказівки по
безпечному  обслуговуванню  об'єктів  котлонагляду,  а  також
періодичність та обсяг технічних опосвідчень згідно з Правилами.
   4.2.3. Копія акта та протоколу  приймальних  випробувань
дослідного зразка об'єкта з усіма необхідними до них додатками.
   4.2.4. Технічні умови на виготовлення, які  розробляються
згідно з ГОСТ 2.114 спеціалізованою організацією, затверджуються
згідно з ГОСТ 2.115 та погоджуються з Комітетом. Технічні умови
повинні містити відомості про матеріали, які застосовуються,
вказівки по контролю якості зварювання, норми оцінки якості
зварних з'єднань та норми бракування, допустимі відхилення від
підлягаючих нормуванню величин, а також порядок приймання готової
продукції.
   У випадках виготовлення об'єкта котлонагляду за кресленням та
технічними   умовами,  розробленими  іншим  підприємством,
територіальному управлінню подається також довідка про те, що в
передану документацію внесені всі зміни, які прийняті до моменту
передачі згідно з ГОСТ 2.501.
   4.2.5. Креслення  загального  виду  об'єкта котлонагляду,
деталей, складальних одиниць з зазначенням найменування, типу,
номера, технічні умови та їх характеристики.
   4.2.6. Довідка про наявність на підприємстві передбачених
Правилами та НД технологічного обладнання, відповідного оснащення,
інструменту та розроблених технологічних процесів, необхідних для
виготовлення об'єктів котлонагляду, деталей складальних одиниць.
   4.2.7. Розроблені у відповідності з ГОСТ 3.1105 технологічні
інструкції з видів зварювання, які будуть використовуватися при
виготовленні об'єктів котлонагляду.
   4.2.8. Копія наказу про призначення на підприємстві комісії
по атестації зварників.
   4.2.9. Список  атестованих  зварників  (додаток N 2) та
дефектоскопістів.
   4.2.10. Довідка про наявність працівників відділу технічного
контролю (ВТК) та їх навченість і відділу (якщо він є на
підприємстві)  або  лабораторії неруйнівних методів контролю,
забезпеченість їх необхідною НД та  засобами  контролю  для
здійснення вхідного, операційного та приймального контролю якості
при виготовленні об'єктів котлонагляду, деталей та складальних
одиниць.
   4.2.11. Положення про організацію навчання та перевірки знань
НД, у тому числі копії протоколів перевірки, у працівників
підприємства, які мають відношення до проектування, виготовлення
та контролю якості виготовлення об'єктів котлонагляду, деталей та
складальних одиниць.
   4.2.12. Копія наказу керівника підприємства про призначення
постійно діючої комісії по перевірці знань  НД  працівників
підприємства та довідка про перевірку знань членів цієї комісії
згідно з вимогами Типового положення про навчання, інструктаж  і
перевірку знань з питань охорони праці, затвердженого наказом
Комітету від 04.04.94 р. N 30.

   4.3. У списку атестованих зварників в графі 5 необхідно
вказати   види  зварювання  (ручна,  електродугова,  газова,
напівавтоматична або автоматична, в середовищі захисних газів та
ін.), до виконання яких допускаються зварники, положення зварних
швів у просторі (нижнє, вертикальне, верхнє) та матеріали, які
зварюються (сталь вуглецева, низьковуглецева, жаростійка, легована
та ін.).
   4.4. Якщо на підприємстві призначено декілька комісій з
перевірки знань та атестації працівників, то додаються списки
членів всіх комісій. При цьому, в Положенні про організацію
навчання,  перевірку  знань  та  атестацію або в наказі по
підприємству визначити межі діяльності кожної комісії з таким
розрахунком,  щоб  всі комісії забезпечували перевірку знань
працівників, пов'язаних з виготовленням об'єктів котлонагляду,
деталей, складальних одиниць. Відомості про перевірку подаються за
формою, наведеною в додатку N 3.
   Для підприємств з великою чисельністю інженерно-технічних
працівників відомості про перевірку їх знань за погодженням з
територіальним управлінням можуть бути представлені у вигляді
довідки.
   4.5. Подана  документація  розглядається  територіальним
управлінням в строк не більше 10 днів. У випадках розгляду
проектів, які потребують додаткового вивчення складних питань, а
також у разі необхідності  представлення  висновку  головної
організації цей строк може бути збільшений до 30 днів.
   4.6. При позитивних результатах розгляду поданої документації
згідно з рішенням територіального управління головний спеціаліст
або група спеціалістів територіального управління або експерт
(група  експертів) проводить обстеження підприємства з метою
визначення технологічної готовності його та інших  умов  до
виготовлення об'єктів котлонагляду та їх деталей, складальних
одиниць. Обстеження проводиться у присутності головного інженера
та начальника ВТК (або їх заступників) підприємства.

   4.7. При обстеженні  необхідно  перевірити  відповідність
фактичних  умов  виробництва поданій документації. При цьому
належить звернути увагу на наявність:
   4.7.1. Комплекту технологічних документів, маршрутних карт,
карт технологічних процесів, технологічних інструкцій та ін.
   4.7.2. Документації та умов  по  організації  приймання,
зберігання, обліку та видачі у виробництво металу, зварювальних
матеріалів, комплектуючих виробів, деталей, порядку таврування
металу, його обліку та контролю, який виключає застосування при
виготовленні об'єкта невідповідних марок сталей,  матеріалів,
комплектуючих виробів та ін.
   4.7.3. Журналів, бланків, відомостей для здійснення обліку
цієї роботи.
   4.7.4. Технологічного обладнання у цехах для  складання,
зварювання та виготовлення об'єктів, деталей, складальних одиниць
згідно з вимогами ТУ та технологічної документації, в тому числі з
атестації технології зварювання, а також засобів  необхідних для
контролю якості їх виготовлення (неруйнівний контроль, механічні
випробування,  металографічні  дослідження,  прилади, шаблони,
вимірювальні інструменти та ін.).
   4.7.5. Умов  для  перевірки  приладів безпеки, арматури,
запобіжних пристроїв, які встановлюються (комплектуються)  на
об'єкті.
   4.7.6. Умов для проведення технічних опосвідчень об'єктів
котлонагляду,  деталей,  складальних  одиниць  у  випадках,
передбачених ТУ.
   4.7.7. Документації, яка регламентує порядок навантаження і
транспортування об'єкта,  деталей,  складальних  одиниць,  що
виключають їх пошкодження та забезпечують безпечне виконання цих
робіт.
   При обстеженні необхідно також перевірити укомплектованість
штату ВТК, навченість його  працівників,  забезпеченість  їх
необхідною документацією та засобами контролю, організацію постів
ВТК з метою недопущення браку в процесі виготовлення об'єкта
котлонагляду, деталей, складальної одиниці, організацію приймання
готової продукції.
   4.7.8. Включення в комплект поставки об'єкта спеціальних
пристосувань та інструмента (у разі потреби проведення технічного
обслуговування, ремонту та огляду).

   4.8. Результати обстеження оформляються актом у кількості
двох  примірників,  один  з  яких  вручається  керівникові
підприємства-виготовлювача об'єкта, деталі, складальних одиниць, а
другий - зберігається у територіальному управлінні.
   4.9. При  позитивних результатах обстеження територіальне
управління видає дозвіл на виготовлення об'єкта котлонагляду,
деталей, складальних одиниць, які вказані у заяві підприємства.

   4.10. У видачі дозволу може бути відмовлено у випадках:
   4.10.1. Подання заяви на отримання дозволу з порушенням вимог
цієї Інструкції.
   4.10.2. Подання   підприємством-виготовлювачем   невірних
відомостей.
   4.10.3. Неможливості виконання вказаної діяльності згідно з
законодавством і вимогами НД.
   При відмові видачі дозволу необхідно вказати причини відмови.

   4.11. Підприємство-виготовлювач має право оскаржити рішення
про відмову у видачі дозволу до Комітету або арбітражного суду.

   4.12. Про виданий дозвіл на  виготовлення  територіальне
управління зобов'язане письмово повідомити Комітет протягом місяця
з дня його видачі. В повідомленні вказується:
   4.12.1. Підприємство та його відомча підпорядкованість.
   4.12.2. Поштова  адреса підприємства, номери телефонів і
факсу.
   4.12.3. Найменування  організації,  яка  розробила проект
об'єкта, деталі, складальної одиниці.
   4.12.4. Найменування об'єкта, деталі, складальної одиниці та
основні дані про них:
   - для парового котла - тип, паропродуктивність тн/год; тиск
пари МПа (кгс/см2); температура пари гр.С;
   - для водогрійного котла - тип (марка), температура води
гр.С, теплопродуктивність ГДж/год (Гкал/год);
   - для  посудин  -  об'єм м3 (л), найменування робочого
середовища та його робочий тиск МПа (кгс/см2) і температура
гр.С;
   - для трубопроводів пари та гарячої води - тиск МПа (кгс/см2)
та температура гр.С;
   - для деталей, складальних одиниць - тиск МПа (кгс/см2) та
температура гр.С середовища;
   - для арматури, приладів безпеки - умовний прохід.

   4.13. Видача  підприємству,  яке  виготовляє  об'єкти
котлонагляду та їх деталі і складальні одиниці, дозволу на
виготовлення іншого типу здійснюється у порядку,  визначеному
п.4.1. даної Інструкції за поданням територіальному управлінню
документів, вказаних у п.4.2.
   4.14. Контроль за дотриманням вимог Правил про виготовлення
об'єктів здійснюється територіальним управлінням або інспекцією у
відповідності із розділом 9 цієї Інструкції.

      5. Переоформлення дозволу на виготовлення
           об'єктів котлонагляду

   5.1. Переоформлення дозволу в територіальному  управлінні
необхідно зробити в таких випадках:
   5.1.1. При введенні в дію нових Правил або ТУ на виготовлення
продукції або внесення до них змін і доповнень, які потребують
конструктивних змін об'єкта, деталі, складальної одиниці.
   5.1.2. Після закінчення строку дії раніше виданого дозволу.

   5.2. При введенні в дію нових Правил або ТУ на виготовлення
або при внесенні до них змін чи доповнень підприємство зобов'язане
не пізніше строку введення їх в дію привести об'єкти котлонагляду,
що випускаються,  деталі,  складальні  одиниці  та  технічну
документацію, яка їх стосується, у повну відповідність з новими
або зміненими чи доповненими Правилами та ТУ. Новий дозвіл на
виготовлення об'єкта котлонагляду, деталі, складальної одиниці
видається  територіальним  управлінням  згідно  з  довідкою
підприємства, у якій підтверджується, що вказана робота виконана
підприємством-виготовлювачем у повному обсязі.

   5.3. Для переоформлення дозволу, у якого закінчився строк
дії, підприємство подає в територіальне управління такі документи:
   5.3.1. Заяву, в якій вказуються найменування, тип, номер ТУ
та креслень загального вигляду, а також технічні характеристики
об'єктів котлонагляду, деталей, складальних одиниць.
   5.3.2. Довідку про одержані за минулий період рекламації та
вжиті щодо їх усунення заходи.
   5.3.3. Довідку про те, що підприємством виконуються вимоги
п.4.7. цієї Інструкції. Якщо за період дії раніше виданого дозволу
було збільшення кількості випуску об'єктів котлонагляду, деталей,
складальних одиниць, то в довідці необхідно вказати вжиті заходи
щодо забезпечення виконання цих вимог у нових умовах (збільшення
площ, введення додаткового устаткування чи заміни його на більш
потужне).
   5.3.4. При відсутності зауважень за поданою документацією
спеціалістом територіального управління або експертом ЕТЦ, згідно
з рішенням територіального управління, проводиться  обстеження
підприємства. При позитивних результатах обстеження підприємству
видається дозвіл на виготовлення об'єкта котлонагляду, деталі,
збірної одиниці на черговий строк.
   Якщо під час останнього обстеження підприємства не було
виявлено порушень, то за рішенням територіального управління в
цьому випадку обстеження підприємства може не проводитись.

   5.4. Внесення змін у креслення (заміна матеріалів, зміна
конструктивних розмірів, зміна конструкції з'єднання деталей,
складальних одиниць, виключення роз'ємних з'єднань, люків, лазів
та інших пристроїв, які необхідні для внутрішнього огляду, а також
збільшення  робочих  параметрів)  дозволяється  тільки  після
узгодження з територіальним управлінням, що видало дозвіл на
виготовлення.
   5.4.1. Для вказаного узгодження підприємство подає відповідне
обгрунтування та згоду проектної організації, а у необхідних
випадках  - висновок головної спеціалізованої організації за
профілем продукції, що випускається. Якщо зміни призводять до
відступів від Правил і ТУ, то вони погоджуються з Комітетом чи з
організацією, яка затвердила ТУ. Погоджені зміни додаються до
дозволу на виготовлення.
   5.4.2. Якщо в конструкцію об'єкта котлонагляду вносяться
раніше не випробувані в експлуатації деталі, складальні одиниці,
підприємство організує нагляд за роботою цих деталей під час
експлуатації об'єктів котлонагляду. При цьому в Інструкції по
експлуатації підприємство-виготовлювач вказує обсяг контролю, який
здійснюється за цими деталями власником об'єкта, та періодичність
інформації, яку він повинен йому направити.
   5.4.3. На підставі документів, які позитивно характеризують
роботу перевірених деталей, складальних одиниць, підприємство по
узгодженню з територіальним управлінням може припинити нагляд за
ними.

     6. Видача дозволу підприємству на виготовлення
     дослідного зразка котла, посудини та арматури

   6.1. Дозвіл на виготовлення дослідного зразка може бути
виданий тільки спеціалізованому по виготовленню котлів, посудин та
арматури підприємству. Дозвіл видається територіальним управлінням
на підставі заяви підприємства, в якому вказуються найменування,
тип і характеристика дослідного зразка котла, посудини, арматури,
що підлягають виготовленню, з обгрунтуванням необхідності його
виготовлення. До заяви додаються:
   6.1.1. Креслення загального виду.
   6.1.2. Технічні умови на виготовлення (проект). ( Пункт
6.1.2 в редакції Наказу Держнаглядохоронпраці N 164
від 17.10.96 )
   6.1.3. Технічне завдання, розроблене та затверджене згідно з
ГОСТ 15.001.
   6.1.4. Копія заповненого паспорта.
   6.1.5. Довідка про наявність на підприємстві розроблених
технологічних процесів, необхідних для виготовлення об'єкта.

   6.2. Вказані документи подаються територіальному управлінню
за  місяць  до  розгляду  проекту  дослідного  зразка  на
науково-технічній раді підприємства.
   6.3. Територіальне  управління  на  підставі  інформації
підприємства повідомляє Комітет про засідання науково-технічної
ради,  яке  має  відбутися,  для  спільного визначення кола
спеціалістів, яких доцільно залучити для попереднього розгляду
проекту.

   6.4. Під час  попереднього  розгляду  проекту  необхідно
встановити:
   6.4.1. Відповідність проекту Правилам та Технічним умовам.
   6.4.2. Оснащеність       дослідного       зразка
контрольно-вимірювальними пристроями і засобами автоматики та
захисту.
   6.4.3. Рівень механізації виробничих процесів.
   6.4.4. Зручність в обслуговуванні об'єкта.
   6.4.5. Ремонтоздатність об'єкта.
   6.4.6. Зручність у транспортуванні та монтажі об'єкта.

   6.5. Представник територіального управління бере участь у
засіданні  науково-технічної  ради,  використовуючи при цьому
результати попереднього розгляду проекту.
   У необхідних випадках до участі у роботі науково-технічної
ради залучаються також  спеціалісти,  які  брали  участь  у
попередньому розгляді проекту.
   6.6. Якщо розгляд на засіданні науково-технічної ради не
передбачений, то територіальне управління надсилає підприємству
свої зауваження та пропозиції у письмовому вигляді.
   6.7. Якщо у територіального управління немає впевненості у
тому, що на підприємстві є необхідні умови для забезпечення
якісного виготовлення дослідного зразка, то видачі дозволу повинне
передувати обстеження підприємства.
   6.8. При  позитивних  результатах  поданих  підприємством
матеріалів територіальне управління  видає  йому  дозвіл  на
виготовлення дослідного зразка. Термін розгляду документів не
повинен перевищувати 10 днів.
   6.9. В окремих випадках за погодженням з Комітетом дозвіл
може бути виданий на виготовлення не одного дослідного зразка, а
дослідної партії у кількості не більше 5 одиниць.
   6.10. В Інструкції по експлуатації повинна бути вказана
періодичність та обсяг контролю дослідного зразка (дослідної
партії), який має виконувати його власник, та періодичність
інформації, яку він повинен направляти підприємству-виготовлювачу.
   6.11. Відмова у видачі дозволу та її оскарження здійснюються
згідно з вимогами пунктів 4.10., 4.11. цієї Інструкції.

      7. Приймальні випробування дослідного зразка

   7.1. Приймальні випробування проводяться згідно з вимогами
ГОСТ 15.000. Для участі у роботі комісії Комітет направляє свого
представника.
   7.2. Про випробування дослідного зразка, які мають відбутися,
підприємство повинно не менше ніж за місяць до початку роботи
комісії повідомити територіальне управління та подати креслення
загального  виду об'єкта, технічні умови, технічне завдання,
розроблені та затверджені згідно з ГОСТ 15.001, а також Інструкцію
по монтажу та експлуатації.
   7.3. Територіальне  управління  на  підставі  інформації
підприємства повідомляє Комітет про намічені випробування для
визначення спеціалістів, яких доцільно залучити для попереднього
розгляду випробувань.
   7.4. Під час попереднього розгляду технічної документації та
результатів випробувань об'єктів необхідно звернути увагу на
відповідність дослідного зразка поданій документації, Правилам та
технічним умовам, а також на виконання вимог, викладених у
пунктах 6.4.1.-6.4.6.
   7.5. Узагальнені пропозиції та зауваження, одержані під час
попереднього    розгляду,    вносяться    представником
Держнаглядохоронпраці на обговорення приймальної комісії. У разі
необхідності для участі у роботі приймальної комісії можуть
залучатися спеціалісти, які брали участь у попередньому розгляді
результатів випробувань об'єкта.
   7.6. Поданий для приймання дослідний зразок та його технічна
документація повинна мати гриф "дослідний".
   7.7. Приймальні  випробування  дослідного  зразка повинні
проводитись за програмою, складеною розробником  проекту  та
погодженою з Комітетом.
   7.8. Акт приймальної комісії є підставою для розгляду питання
про серійне виготовлення даного об'єкта.
   7.9. У випадках, коли виготовлено не один дослідний зразок, а
дослідну партію, випробування можуть бути проведені на одному
зразку, а зауваження комісії щодо усунення виявлених при цьому
недоліків поширюються на всю партію.
   7.10. Підприємство повинно направляти всім власникам зразків
дослідної партії ці вказівки та вжити заходів, які забезпечували б
їх  виконання,  а  також  внести  відповідні  зміни  в
конструкторсько-технологічну  документацію  на  виготовлення
наступних об'єктів.

     8. Довиготовлення нетранспортабельних посудин

   8.1. Довиготовлення  нетранспортабельних  посудин,  які
складаються із окремих збільшених блоків (частин), виконується на
місці монтажу підприємством-виготовлювачем або залученою  ним
спеціалізованою монтажною організацією. Відповідальність за якість
виготовлення  та  оформлення  документації,  яка  вимагається
Правилами, несе  підприємство-виготовлювач.  У  таких випадках
оформлення додаткового дозволу територіального управління  на
виконання робіт по довиготовленню посудин не потрібне.
   8.2. Підприємство-виготовлювач повинно своєчасно (не пізніше
ніж за один місяць) повідомити територіальне управління, на
території якого будуть виконуватись роботи по довиготовленню
посудин, про дату початку виконання цих робіт.

     9. Контроль за додержанням НД при виготовленні
    об'єктів котлонагляду, деталей, складальних одиниць

   9.1. Контроль  за  додержанням  підприємствами  НД  при
виготовленні об'єктів котлонагляду, деталей, складальних одиниць
здійснює територіальне управління шляхом періодичного та цільового
обстеження цих підприємств.
   9.2. Періодичні   обстеження   підприємств-виготовлювачів
проводяться згідно з планом роботи територіального управління в
строки, встановлені залежно від рівня технологічної дисципліни на
підприємстві та якості продукції, що випускається, але не рідше,
ніж один раз в календарний рік. Для перевірки виконання раніше
виданих приписів та окремих конкретних питань можуть проводитися
позапланові цільові обстеження.
   Заводи-виготовлювачі об'єктів котлонагляду, які не підлягають
реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці, та об'єктів, які
працюють під тиском до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) або з температурою
нагріву до 115 гр. С, обстежуються не рідше одного разу у 2 роки.
Обстеження  цих  заводів-виготовлювачів  можуть  проводитись
державними інспекціями котлонагляду та підйомних споруд.
   Обстеження проводиться в присутності головного інженера та
начальника ВТК підприємства або їх заступників.

   9.3. При  періодичному обстеженні необхідно впевнитися у
наявності документації, яка  передбачена  п.4.7., та  у  її
відповідності фактичним умовам виробництва, а також перевірити:
   9.3.1. Наявність  рекламацій  та здійснення підприємством
заходів до усунення виявлених недоліків та їх причин.
   9.3.2. Виконання приписів.
   9.3.3. Відповідність об'єктів, що випускаються, поданій в
територіальне управління документації та виданому ним дозволу.
   9.3.4. Виконання ВТК покладених  на  нього  функцій  по
оперативному  контролю  та  прийманню  готової  продукції  і
правильність ведення працівниками ВТК необхідної документації.
   9.3.5. Організацію та здійснення контролю за дотриманням
установлених  конструкторською  документацією  розмірів  (з
урахуванням допусків) та режиму термічної обробки при гнутті,
штампуванні, вальцюванні та зварюванні.
   9.3.6. Додержання  вимог  НД по контролю якості зварних
з'єднань (зовнішній огляд, механічні випробування, металографічні
дослідження, неруйнівний контроль, гідравлічні випробування) та
наявність передбаченого НД маркування зварних з'єднань.
   9.3.7. Додержання встановленого технічними умовами порядку
сортування, кроєння і перенесення даних (маркування) під час
кроєння листів матеріалу.
   9.3.8. Наявність передбаченого НД маркування на виготовленому
об'єкті та його окремих деталей.
   9.3.9. Правильність проведення передбачених НД  технічних
опосвідчень об'єктів котлонагляду та оформлення їх результатів.
   9.3.10. Правильність  заповнення  паспортів,  наявність
передбачених в них додатків (креслень, розрахунків на міцність,
паспортів запобіжних клапанів, перелік і  паспорти  приладів
вимірювання, управління, сигналізації та автоматизації, інструкцій
по їх експлуатації та вказівок щодо місця розташування, якщо вони
поставляються разом з об'єктом котлонагляду та ін.), а також
наявність інструкції по  монтажу  та  експлуатації  об'єктів
котлонагляду та достатність відомостей, що містяться в них.
   9.3.11. Наявність  та  стан   контрольно-вимірювального
обладнання,  приладів та інструменту, своєчасність проведення
державної перевірки та метрологічного контролю.
   9.3.12. Наявність та стан стендів, стапелів, кондукторів та
іншого технологічного оснащення, своєчасність перевірки їх на
технологічну точність.

   9.4. Під  час  перевірки цехів та дільниць підприємства
необхідно вибірково перевірити наявність у інженерно-технічних
працівників  та  робітників  відповідних  посвідчень. Якщо у
працівника, який підлягає перевірці, не виявилось посвідчення, то
його навченість може бути перевірена за протоколами або журналами
обліку перевірки знань.
   9.5. Шляхом вибіркового опитування необхідно переконатися в
знанні інженерно-технічними працівниками технологічних процесів та
НД по виготовленню об'єктів котлонагляду, які мають відношення до
їх діяльності.
   9.6. Представник територіального управління або інспекції,
який проводив обстеження, має право вимагати від адміністрації
необхідні  документи,  що  стосуються  виготовлення  об'єктів
котлонагляду, а у необхідних випадках - проведення позачергових
випробувань окремих деталей або об'єкта в цілому.
   9.7. За результатами обстеження підприємства  складається
припис, в якому вказуються виявлені порушення НД та строки їх
усунення. Крім того, необхідно вказати строк, не пізніше якого
підприємство повинно письмово повідомити територіальне управління
про усунення виявлених недоліків.
   9.8. За результатами обстеження на підприємстві повинен бути
виданий наказ щодо усунення виявлених недоліків та розроблені
заходи по недопущенню їх надалі. Копії цих документів підприємство
зобов'язане надіслати територіальному управлінню.
   9.9. При  виявленні  в  процесі  обстеження підприємства
порушень, які були зазначені при попередньому обстеженні, або
мають місце нові порушення НД, то, залежно від їх характеру,
робота дільниці або цеху, де вони виявлені,  повинна  бути
заборонена  або  анульований дозвіл на виготовлення об'єкта,
деталей, складальної одиниці. На підприємстві  повинні  бути
розроблені заходи щодо усунення виявлених порушень, призначені
відповідальні особи за їх проведення, покарані  особи,  які
допустили порушення, проведена перевірка знань ними Правил в
комісії за участю представника територіального управління або
інспекції. Після виконання цих заходів територіальним управлінням
може бути відновлена дія дозволу  на  виготовлення  об'єкта
котлонагляду, деталі, складальної одиниці. Якщо при наступному
обстеженні  знову  будуть  виявлені  аналогічні  порушення,
територіальне  управління  зобов'язане  анулювати  дозвіл  на
виготовлення об'єкта котлонагляду, деталі, складальної одиниці і
повідомити про це Комітет.
   Дозвіл на виготовлення в цьому випадку може бути відновлений
за рішенням Комітету.
   9.10. Працівники органів Держнаглядохоронпраці у  випадку
виявлення  ними  при  реєстрації,  технічному  опосвідченні,
експлуатації, обстеженні, розслідуванні аварії або  нещасного
випадку та ін. дефектів конструкції, виготовлення або в оформленні
технічної документації повинні повідомити про це територіальне
управління,  яке  видало  дозвіл  на  виготовлення  об'єкта
котлонагляду, і Комітет.
   Після отримання повідомлення територіальне управління, яке
видало    дозвіл,    зобов'язане    поставити    перед
підприємством-виготовлювачем вимогу про усунення недоліків, вжиття
заходів, які виключають їх повторення, та встановити контроль за
виконанням цієї вимоги.
   Про вжиті підприємством заходи щодо  усунення  недоліків
територіальне управління, яке видало дозвіл на виготовлення,
повинно повідомити територіальне управління, від якого  було
отримано повідомлення, і Комітет.
   9.11. Підготовлені підприємством рекомендації щодо усунення
недоліків  конструкції або дефектів виготовлення на об'єктах
котлонагляду, які експлуатуються, повинні бути до їх відправки
власникам об'єктів, погоджені з територіальним управлінням, яке
видало дозвіл на виготовлення об'єкта.
   9.12. Територіальне  управління,  яке  видало  дозвіл на
виготовлення, один примірник рекомендацій направляє в Комітет.
   9.13. Підприємство-виготовлювач  повинно   вести  журнал
рекламацій, в який мають вноситися відповідні відомості про
конструктивні недоліки та дефекти виготовлення, які виявлені під
час монтажу або при експлуатації об'єкта, а також заходи щодо їх
усунення.

   10. Видача дозволу на реконструкцію та ремонт об'єктів
   котлонагляду та контроль за додержанням підприємствами
          НД при виконанні цих робіт

   10.1. Дозвіл на реконструкцію та ремонт із застосуванням
зварювання або вальцювання реєстрованих об'єктів котлонагляду
видається територіальним управлінням, а нереєстрованих об'єктів -
інспекцією Держнаглядохоронпраці, підприємствам, які забезпечені
технічними засобами для виконання таких робіт та контролю якості
зварних  з'єднань у відповідності з необхідною НД, а також
підготовленими для виконання робіт кадрами.
   10.2. Виконання  реконструкції  дозволяється  тільки  за
проектом, розробленим спеціалізованою організацією.
   Під реконструкцією необхідно розуміти виконання робіт по
зміні конструкції об'єкта, параметрів його роботи (потужність,
тиск,  температура),  розрахункових  елементів, режиму роботи
(наприклад: переведення парових котлів на водогрійний режим роботи
чи навпаки, переведення посудини на роботу з іншим середовищем та
ін.).
   Спеціалізована організація  -  це  проектна  організація,
науково-дослідний інститут або підприємство, однією із функцій
якого є проектування котлів, посудин під тиском, трубопроводів
пари та гарячої води.
   10.3. Територіальне управління (інспекція) видає підприємству
дозвіл на реконструкцію, ремонт об'єкта котлонагляду із вказанням
типу,  моделі  (конструктивного виконання). Якщо підприємство
(організація) при виконанні цих робіт виготовляє об'єкти або їх
деталі  та  складальні одиниці, то воно повинне одержати в
територіальному управлінні (інспекції) дозвіл на виготовлення
згідно з порядком, передбаченим даною Інструкцією.
   10.4. Дозвіл може бути виданий на разову реконструкцію,
ремонт об'єкта котлонагляду або на реконструкцію, ремонт групи
об'єктів котлонагляду. Дозвіл на реконструкцію, ремонт може бути
виданий на певний строк, який не повинен перевищувати 3 років.

   10.5. Дозвіл на реконструкцію, ремонт об'єктів котлонагляду
видається територіальним управлінням (інспекцією) на підставі
заяви, в якій повинні бути вказані тип, модель (конструктивне
виконання)  об'єктів котлонагляду, а також зміст робіт, які
плануються до виконання.
   До заяви додаються:
   10.5.1. Проект реконструкції об'єкта.
   10.5.2. Технічні умови на реконструкцію, ремонт.
   10.5.3. Зразок  змісту  запису в паспорті об'єкта, який
підлягає реконструкції або ремонту.
   10.5.4. Довідка  про  наявність розроблених технологічних
процесів реконструкції або ремонту.
   10.5.5. При реконструкції, ремонті об'єктів - копія наказу
про призначення комісії по атестації  зварників,  погодженої
територіальним управлінням, та відомості про атестацію технології
зварювання  та  наявність  атестованих  зварників (за формою
додатка N 2).
   10.5.6. Довідка про наявність працівників,  навчання  та
атестацію  працівників  ВТК,  забезпечення  їх  необхідною
документацією  та  засобами  контролю.  При  відсутності  на
підприємстві ВТК необхідно представити довідку про наявність на
підприємстві працівників, на яких покладено контроль  якості
виконання робіт по реконструкції, ремонту об'єктів, забезпечення
їх необхідною документацією та засобами контролю.
   10.5.7. Відомості про перевірку знань НД на реконструкцію,
ремонт інженерно-технічних працівників, які зв'язані з виконанням
цих робіт та контролем їх якості (за формою додатка N 3).

   10.6. Подана  документація  повинна  бути  розглянута
територіальним управлінням (інспекцією) в строк не більше 10 днів.
   10.7. При  відсутності зауважень до поданої документації
територіальне  управління  (інспекція)  проводить  обстеження
підприємства. При обстеженні слід керуватися вимогами п.3.7. цієї
Інструкції з урахуванням характеру та обсягу виконаних робіт.
   При позитивних   результатах  обстеження  територіальне
управління (інспекція) видає дозвіл на реконструкцію або ремонт
об'єкта котлонагляду (за формою додатка N 1).
   10.8. Відмова у видачі дозволу та її оскарження здійснюються
згідно з вимогами пунктів 4.10., 4.11. цієї Інструкції.
   10.9. Підприємству,  яке  виконує  реконструкцію,  ремонт
об'єктів котлонагляду різних типів, моделей, дозвіл може бути
виданий окремо на кожний тип, модель або на всі об'єкти, які
реконструюються, ремонтуються. У цьому випадку в дозволі повинні
бути перераховані моделі об'єктів на реконструкцію, ремонт яких
видано дозвіл.

   10.10. Дозвіл на проведення реконструкції, ремонту об'єктів у
зв'язку з закінченням строку дії раніше виданого дозволу видається
територіальним управлінням (інспекцією) на підставі заяви, до якої
повинні бути додані:
   10.10.1. Коротка характеристика отриманих рекламацій та вжиті
по них заходи.
   10.10.2. Довідка  про  збільшення  кількості  об'єктів
котлонагляду, які реконструювались, ремонтувались під час дії
раніше виданого дозволу та вжитих заходів по забезпеченню якісного
виконання робіт в нових умовах.

   10.11. Після розгляду поданої документації  територіальне
управління (інспекція) проводить обстеження підприємства. При
позитивних результатах обстеження та відсутності зауважень по
документації видається дозвіл на реконструкцію або ремонт об'єкта
котлонагляду на черговий строк.
   10.12. Якщо під час обстеження підприємства не було виявлено
порушень, які призводять до погіршення якості робіт, то за
рішенням  керівника  територіального  управління  (інспекції)
обстеження підприємства може не проводитися.
   10.13. Контроль  за  додержанням  підприємствами  НД  на
реконструкцію,  ремонт  здійснює  територіальне  управління
(інспекція) шляхом періодичного обстеження цих підприємств.
   10.14. Періодичні обстеження вказаних діючих  підприємств
проводяться за планом територіального управління (інспекції) в
строки, встановлені залежно від рівня технологічної дисципліни на
підприємстві, але не рідше одного разу в календарний рік. Для
перевірки виданих приписів та окремих конкретних питань можуть
проводитись непланові обстеження.
   Ремонтні підприємства  об'єктів  котлонагляду,  які  не
підлягають  реєстрації  в  органах  Держнаглядохоронпраці,
обстежуються не рідше одного разу в 2 роки. Обстеження проводяться
в присутності головного інженера та начальника ВТК підприємства
або їх заступників.

   10.15. При періодичному обстеженні підприємства необхідно
перевірити:
   10.15.1. Відповідність  об'єктів,  які  реконструюються,
ремонтуються,  поданій в територіальне управління (інспекцію)
документації при одержанні дозволу на виконання таких робіт.
   10.15.2. Наявність  рекламацій  та  претензій,  вживання
підприємством заходів щодо усунення недоліків при виконанні робіт
по реконструкції, ремонту об'єктів.
   10.15.3. Виконання  приписів  територіальних  управлінь,
інспекцій.
   10.15.4. Здійснення  вхідного  контролю  металу,  зварних
матеріалів,  а  також виробів, які одержуються від суміжних
підприємств, та відповідність цього контролю НД.
   Ведення документації по вхідному контролю.
   10.15.5. Відповідність застосовуваного основного металу та
зварних матеріалів технічним умовам на реконструкцію, ремонт та
креслення. Ведення документації.
   10.15.6. Додержання установлених НД умов зберігання металу та
зварних матеріалів, комплектуючих виробів, а  також  ведення
документації по зберіганню та видачі у виробництво матеріалів та
виробів.
   10.15.7. Додержання вимог НД по контролю якості зварних
з'єднань (зовнішній огляд, механічні випробування, неруйнівний
контроль, гідравлічні випробування) та наявність передбаченого НД
маркування зварних з'єднань, ведення документації на зварювальні
роботи.
   10.15.8. Організацію та здійснення контролю за дотриманням
установлених  конструкторською  документацією  розмірів  (з
урахуванням допусків).
   10.15.9. Виконання  ВТК  або  відповідними  працівниками
підприємства покладених на них функцій по оперативному контролю в
процесі реконструкції, ремонту об'єктів, ведення ними документації
по технічному контролю.
   10.15.10. Правильність внесення змін в технічну документацію
та заповнення відповідних розділів паспорта реконструйованого або
відремонтованого об'єкта.
   10.15.11. Відповідність Правилам  технічного  огляду,  що
проводиться, реконструйованого або відремонтованого об'єкта.
   10.15.12. Додержання вимог Правил по організації навчання,
перевірки  знань інженерно-технічних працівників та атестація
(перевірка  знань)  робітників,  які  мають  відношення  до
реконструкції та ремонту об'єктів котлонагляду.
   10.15.13. Наявність у інженерно-технічних працівників  та
робітників посвідчень про проходження ними перевірок знань. Шляхом
вибіркового  опитування  необхідно  впевнитись  у   знанні
інженерно-технічними працівниками  та робітниками технологічних
процесів, НД та інструкцій по ремонту об'єктів.
   10.15.14. За результатами обстеження підприємства складається
припис, в якому вказуються виявлені порушення, а також строки їх
усунення, а також строк, до якого підприємство повинне письмово
повідомити територіальне управління (інспекцію) про  усунення
виявлених недоліків.

   10.16. На підставі припису на підприємстві повинен бути
виданий наказ щодо усунення виявлених недоліків та розроблені
заходи по їх недопущенню. Копії цих документів підприємство
зобов'язане надіслати територіальному управлінню (інспекції).
   10.17. При  виявленні  в процесі обстеження підприємства
порушень, які були відзначені при попередньому обстеженні, або
нових  порушень,  які знижують якість реконструкції, ремонту
об'єктів, виконання цих робіт повинно бути заборонено, і, залежно
від характеру порушень, вилучено дозвіл на реконструкцію, ремонт
об'єктів котлонагляду. На підприємстві повинні бути розроблені
заходи  щодо  усунення  виявлених  порушень  та  призначені
відповідальні особи за їх виконання. Після виконання цих заходів
територіальним управлінням (інспекцією) може бути відновлена дія
дозволу на реконструкцію, ремонт об'єктів. Якщо при наступному
обстеженні  знову  будуть  виявлені  аналогічні  порушення,
територіальне управління (інспекція) зобов'язане анулювати дозвіл
на реконструкцію, ремонт об'єктів. У цьому випадку дозвіл може
бути відновлено тільки за рішенням Комітету.
   10.18. Відступи від Правил при реконструкції, ремонті об'єкту
можуть бути допущені тільки у виняткових випадках з дозволу
Комітету. Для цього міністерство, відомство, у підпорядкуванні
якого знаходиться підприємство, а при їх відсутності, підприємство
повинно подати в Комітет відповідне технічне обгрунтування, а у
разі необхідності - також висновок головної  спеціалізованої
організації.
   10.19. Відступи від НД можуть бути допущені за узгодженням з
організацією, яка затвердила відповідний документ. Якщо вказаний
документ був погоджений з Комітетом, то відступи погоджуються з
ним.
   10.20. Копія дозволу на відступ від НД повинна бути додана до
паспорта об'єкта.

                   Додаток N 1
            до п.п. 3.3., 10.7. Інструкції про порядок
            видачі дозволу на виготовлення, ремонт і
            реконструкцію  об'єктів  котлонагляду  і
            здійснення нагляду за виконанням цих робіт

   Державний комітет України по нагляду за охороною праці
           (Держнаглядохоронпраці)
__________________________________________________________________
    (найменування територіального управління, інспекції)

   Дозвіл N ____________        "____"________ 19__ року
Виданий __________________________________________________________
          (найменування підприємства)
на виготовлення (ремонт, реконструкцію)___________________________
                      (серійне, разове)
__________________________________________________________________
        (найменування об'єкта, тип, модель)
__________________________________________________________________
            (робочі параметри)
   Дозвіл дійсний до "___"_______________ 19___ р.
виданий на виготовлення (ремонт, реконструкцію) __________________
                       (кількість об'єктів)
   Дозвіл виданий на підставі заяви підприємства N ____________
від "___"_______________ 19___ р., акта випробування дослідного
зразка від "___"______________ 19___ р., ТУ N ___________________,
затверджених "___"____________ 19___ р.

      М.П.
  _________________        ______________________________
  (підпис керівника)        (прізвище, ім'я, по батькові)


                    Додаток N 2
           до п.п. 4.2.9., 10.5.5. Інструкції про порядок
           видачі дозволу на  виготовлення, ремонт і
           реконструкцію   об'єктів  котлонагляду  і
           здійснення нагляду за виконанням цих робіт

               Список
           атестованих зварників
NN Прізвище, ім'я та по батькові Розряд Дата перевірки Висновки комісії
1 2 3 4 5

 Головний інженер                 підпис

 Головний зварник
 (керівник зварних робіт)             підпис


                    Додаток N 3
           до п.п. 4.4., 10.5.7. Інструкції про порядок
           видачі дозволу на виготовлення, ремонт і
           реконструкцію  об'єктів  котлонагляду  і
           здійснення нагляду за виконанням цих робіт

              Відомості
   про проведення комісією підприємства перевірки знань
   НД інженерно-технічними працівниками, які зв'язані з
   проектуванням, виготовленням, ремонтом, реконструкцією
   об'єктів котлонагляду та контролем якості виконання
              цих робіт

__________________________________________________________________
        (найменування об'єкта котлонагляду)

NN Прізвище, ім'я та по батькові Посада Номер по- свідчення Дата пе- ревірки знань Примітка
1 2 3 4 5 6

   Інших інженерно-технічних працівників, які мають відношення
до проектування, виготовлення, ремонту, реконструкції об'єктів
котлонагляду та підлягають перевірці знань НД, на підприємстві
немає.

 Головний інженер                  підпис

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ