Относительно предоставления разрешения на использование зданий и помещений по другим целевым назначением (отделение банка - в магазине, магазин - в аптеке, мастерская по изготовлению гипсовых форм - в котельной и тому подобное)

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20433 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаОтносительно предоставления разрешения на использование зданий и помещений по другим целевым назначением (отделение банка - в магазине, магазин - в аптеке, мастерская по изготовлению гипсовых форм - в котельной и тому подобное)
Дата принятия01.04.2006
СтатусНе определено
Язык документаУкраинский
Вид документаРазъяснения
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные Разъяснения – не являются нормативно-правовыми актами, могут носить только разъяснительный, информационный и рекомендательный характер


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
           Р О З' Я С Н Е Н Н Я:
 
              01.04.2006
 
 
        Щодо надання дозволу на використання
       будівель і приміщень за іншим цільовим
      призначенням відділення банку - в магазині,
      магазин - в аптеці, майстерня з виготовлення
        гіпсових форм - в котельній тощо)
 
 
   "Вирішення питань,  щодо  використання нежилих приміщень,
будинків і споруд, що належать  до  комунальної  власності"
відповідно до  чинного  законодавства,  зокрема п. 2 ст. 30
"Повноваження  в  галузі  житлово-комунального  господарства,
побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування,
транспорту і зв'язку" Закону України від 21 травня 1997 року
N 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" є
виключно компетенцією місцевих органів влади.
 
   Відповідно до наказу Держбуду від 05.12.2000 р. N  273
 "Про затвердження Положення про порядок надання
дозволу на виконання будівельних  робіт"  Держархбудінспекція
України надає дозвіл на виконання будівельних робіт з нового
будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення,
реставрації та капітального ремонту об'єктів.
 
   Державні будівельні норми поширюються на проектування нових і
реконструкцію існуючих будинків, споруд та комплексів різного
призначення.
 
   Згідно з  обов'язковим  додатком  Б  ДБН  А.2.2-3-2004
 "Склад, порядок розроблення,  погодження  та
затвердження   проектної   документації  для  будівництва"
реконструкцією є перебудова існуючих будинків і споруд, пов'язана
"...із  зміною основних техніко-економічних показників...", в
тому числі зміною функціонального призначення.
 
   Таким чином, використання будівель і приміщень за іншим
цільовим призначенням  обумовлює  обов'язкове дотримання вимог
ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення,
погодження  та  затвердження  проектної  документації  для
будівництва". Разом з тим, п. 9.7 зазначених норм визначено
випадки  (коли у проектній документації на реконструкцію не
передбачаються зміни містобудівних умов, фасадів будинку, умов
транспортних  зв'язків,  інженерного забезпечення, вимог щодо
охорони навколишнього  природного  середовища,  а  також  не
порушуються  вимоги  нормативних  документів  з проектування)
погодження проектної документації не проводиться.
 
   Відповідно до п. 4.2.2 Правил пожежної безпеки в Україні,
затверджених наказом  МНС  України  від 19.10.2004 р. N 126
, зареєстрованим в Міністерстві юстиції  України
04.11.2004  р.  за  N  1410/10009  "У  разі  реконструкції,
перепланування, капітального ремонту приміщень, будинків та інших
споруд, їх технічного переоснащення як зі зміною, так і без зміни
функціонального призначення, необхідно виконувати протипожежні
вимоги,  визначені  нормативно-правовими документами в галузі
будівельного, технологічного проектування та чинними правилами.
Приступати до виконання вищевказаних робіт дозволяється лише за
наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу
на відповідність нормативно-правовим актам з питань пожежної
безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного
нагляду". Згідно з п. 2.7. зазначених Правил "Фінансування робіт у
разі нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального
ремонту будинків та інших об'єктів, розширення і технічного
переоснащення підприємств може проводитися лише за умови наявності
позитивного висновку комплексної державної експертизи, який має
обов'язково вміщувати позитивний експертний  висновок  органу
державного пожежного нагляду як складової частини комплексної
державної експертизи".
 
   Згідно з п. 4.4 Типового положення про розробку та видачу
архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування
об'єктів  нового  будівництва,  розширення,  реконструкції,
капітального  ремонту  та комплексного благоустрою територій,
затвердженого наказом Держкоммістобудування України від 04.04.1997
р. N 54  зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 08.05.1997 р. за N 167/1971 "Для розробки та отримання АПЗ
на  розширення,  реконструкцію та капітальний ремонт будівлі
житлово-громадського призначення замовник подає заяву до місцевого
органу містобудування та архітектури".
 
   Згідно з  п.  6.8  Положення  про  безпечну та надійну
експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого (в пакеті
нормативних та розпорядчих документів з питань обстеження та
паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійної
експлуатації) спільним наказом Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці
від 27.11.1997 р. N 32/288  зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 08.07.1998 р. за  N  424/2864,
визначено, що "робочі креслення на капітальний ремонт будівель і
споруд повинні складатися: при переплануванні, при підсиленні
основ, підсиленні чи частковій заміні фундаментів, кріплень при
муруванні стін чи підсиленні  перекриттів,  при  заміні  чи
реконструкції  покрівлі,  при  переобладнанні  котельної, при
газифікації, електрифікації будівлі чи споруди та  в  інших
аналогічних випадках відповідно до ТУ та АПЗ.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ