Приказ от 27.01.2006 № 18/15/21/11 О Порядке нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20044 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 27.01.2006 № 18/15/21/11 О Порядке нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов
Дата начала действия05.04.2006
Дата принятия27.01.2006
Дата отмены действия 17.02.2017
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа18/15/21/11
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные Отменен приказом от 30.12.2016 № 592/341/428


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
        УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

              Н А К А З

          27.01.2006 N 18/15/21/11

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 квітня 2006 р.
                   за N 388/12262


       Про Порядок нормативної грошової оцінки
      земель сільськогосподарського призначення
            та населених пунктів


   Відповідно до Земельного кодексу України, Закону
України "Про оцінку земель" та  постанови  Кабінету
Міністрів України від 23.03.95 N 213 "Про Методику
нормативної  грошової  оцінки  земель  сільськогосподарського
призначення та населених пунктів" зі змінами) Н А К А З У Є М О:

   1. Затвердити Порядок нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського  призначення  та  населених  пунктів
(додається).

   2. Начальникам  Управління  ринку  та  оцінки  земель,
розмежування  земель   державної  та комунальної  власності
Горбатовичу С.М.  та  Юридичного  управління Кальніченко А.Г.
Держкомзему України забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

   3. Накази Державного комітету України по земельних ресурсах,
Міністерства сільського господарства і продовольства України,
Державного  комітету  України  у  справах  містобудування  і
архітектури, Української академії аграрних наук від 27 листопада
1995 року  N 76/230/325/150 "Про внесення доповнень
до  Порядку  грошової  оцінки  земель  сільськогосподарського
призначення та населених пунктів", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 30 листопада 1995 року за N 427/963, зі змінами,
та від 15  квітня  1997  року  N  46/131/63/34
"Про внесення змін та доповнень до розділу 3 Порядку грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених
пунктів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 жовтня
1997 року за N 511/2315, визнати такими, що втратили чинність.

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державного комітету України  по  земельних
ресурсах Кулініча В.В., заступника Міністра аграрної політики
України Павлюк Н.А., першого заступника Міністра будівництва,
архітектури  та  житлово-комунального  господарства  України
Беркуту А.В., віце-президента Української академії аграрних наук
Третяка А.М.

 Голова Державного комітету
 України по земельних ресурсах            М.Я.Сидоренко

 Міністр аграрної політики України        О.П.Баранівський

 Міністр будівництва, архітектури
 та житлово-комунального
 господарства України                  П.С.Качур

 В.о. Президента Української
 академії аграрних наук                 А.М.Третяк


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомзему України,
                   Мінагрополітики України,
                   Мінбудархітектури України,
                   Української академії
                   аграрних наук
                   27.01.2006 N 18/15/21/11

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 квітня 2006 р.
                   за N 388/12262


               ПОРЯДОК
        нормативної грошової оцінки земель
        сільськогосподарського призначення
            та населених пунктів


           1. Загальні положення

   1.1. Цей Порядок розроблено у відповідності до Земельного
кодексу України, Закону України "Про оцінку  земель"
, Методики  нормативної  грошової  оцінки  земель
сільськогосподарського  призначення  та  населених  пунктів,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.95
N 213.

   1.2. Порядок регламентує механізм нормативної грошової оцінки
земельних ділянок сільськогосподарського призначення та населених
пунктів.

   1.3. Нормативна грошова оцінка земель використовується для
визначення розміру земельного податку, державного мита при міні,
спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом,
орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної
власності,  втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва, а також під час розроблення показників та механізмів
економічного стимулювання раціонального використання та охорони
земель.

   1.4. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення є матеріали державного
земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель,
бонітування ґрунтів,  економічна  оцінка  земель),  матеріали
внутрігосподарського землеувпорядкування, а  земель  населених
пунктів - їх генеральні плани та проекти планування і забудови
населених пунктів, матеріали  економічної  оцінки  території,
матеріали інвентаризації земель населених пунктів проекти забудови
та розподілу території населених  пунктів,  місцеві  правила
забудови.

   1.5. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського
призначення, на які відсутні матеріали  економічної  оцінки,
визначається за аналогічними агровиробничими групами ґрунтів, які
до них прилягають. На відносно гірших землях, на яких  не
створюється  диференційований  рентний дохід (з нульовим або
від'ємним показником оцінки), нормативна грошова оцінка земель
визначається величиною абсолютного рентного доходу - 1,6 ц зерна з
гектара.
   Нормативна грошова оцінка несільськогосподарських угідь, що
розміщені під дорогами,  спорудами,  лісосмугами,  водоймами,
болотами,  чагарниками,  ярами  та іншими не придатними для
сільськогосподарського  виробництва   земельними   ділянками
визначається за їх фактичним використанням відповідно до Порядку
нормативної грошової  оцінки  земель  несільськогосподарського
призначення (крім земель у межах населених пунктів).
   Землі під чагарниками оцінюються у розмірі 25 відсотків від
середньої оцінки земель під лісовими насадженнями відповідного
адміністративного району.

   1.6. Нормативна грошова  оцінка  земельних  ділянок  під
виробничими  будівлями  і  спорудами  сільськогосподарських
підприємств, що розташовані  за  межами  населених  пунктів,
визначається  на  підставі  нормативної  грошової  оцінки
агровиробничих груп ґрунтів, які до них прилягають.
   Нормативна грошова оцінка земельних ділянок під виробничими
будівлями і спорудами сільськогосподарських  підприємств,  що
розташовані за межами населених пунктів і використовуються для
здійснення економічної діяльності згідно з Класифікацією видів
економічної діяльності, визначається відповідно до
Порядку    нормативної    грошової    оцінки    земель
несільськогосподарського  призначення  (крім  земель  у межах
населених пунктів).

   1.7. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться
суб'єктами оціночної діяльності, які  отримали  ліцензії  на
проведення робіт із землеустрою.

        2. Нормативна грошова оцінка земель
        сільськогосподарського призначення

   В основу визначення нормативної грошової  оцінки  земель
сільськогосподарського  призначення  (далі - землі) покладено
рентний дохід, який створюється при виробництві зернових культур і
визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в
1988 році.
   В умовах інфляції рентний дохід обчислюється у натуральних
одиницях (у центнерах зерна), який при визначенні грошової оцінки
переводиться у вартісний вираз за поточними цінами на дату оцінки.
   Величина нормативної грошової оцінки є добутком  річного
рентного доходу і терміну його капіталізації. Термін капіталізації
встановлюється 33 роки.
   Нормативна грошова  оцінка здійснюється окремо за орними
землями, землями під багаторічними  насадженнями,  природними
сіножатями  і  пасовищами  послідовно  в Україні, Автономній
Республіці  Крим  і  областях,  адміністративних  районах,
сільськогосподарських підприємствах, окремих земельних ділянок.
   Нормативна грошова  оцінка  орних  земель,  земель  під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в
сільськогосподарських  підприємствах,  створених  на  базі
реформованих  колективних сільськогосподарських підприємств та
інших підприємств, обчислюється після уточнення меж і площ земель.

   2.1. Нормативна грошова оцінка земель в Україні
   2.1.1. Для визначення нормативної грошової оцінки земель в
Україні розраховується диференціальний рентний дохід з орних
земель за економічною оцінкою виробництва  зернових  культур
(у центнерах зерна) за формулою

        Рдн = (У х Ц - З - З х Кнр):Ц,  (1)

   де Рдн - диференціальний рентний дохід з гектара орних земель
(у центнерах);
   У - урожайність зернових з гектара (у центнерах);
   Ц - ціна реалізації центнера зерна в гривнях;
   З - виробничі затрати на гектар;
   Кнр - коефіцієнт норми рентабельності.
   Крім диференціального рентного доходу (Рдн) у сільському
господарстві, за умов використання гірших земель створюється
абсолютний рентний дохід (Ран), який додається до диференціального
рентного доходу, і таким чином обчислюється загальний рентний
дохід (Рздн).
   2.1.2. Диференціальний рентний дохід з гектара земель під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами
розраховується на основі співвідношень диференціальних рентних
доходів цих угідь і рентного доходу на орних землях за економічною
оцінкою виробництва зернових культур за формулою

              Рдн х Рд (б)(с)(п)
       Рдн(б)(с)(п) = ------------------,  (2)
                  Рд

   де Рдн(б)(с)(п) - диференціальний рентний дохід з гектара
земель під багаторічними насадженнями (б), природними сіножатями
(с) і пасовищами (п) (у центнерах);
   Рдн - диференціальний рентний дохід з гектара орних  земель
(у центнерах);
   Рд(б)(с)(п) - диференціальний рентний дохід з гектара земель
під багаторічними насадженнями (б), природними сіножатями (с) і
пасовищами (п) за економічною оцінкою земель (у гривнях);
   Рд - диференціальний рентний дохід з гектара орних земель за
економічною оцінкою виробництва зернових культур (у гривнях).
   2.1.3. Нормативна грошова оцінка орних земель, земель під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами
визначається як добуток річного рентного доходу за економічною
оцінкою виробництва зернових культур, ціни на зерно і терміну його
капіталізації за формулою

          Гоз = Рздн х Ц х Тк,  (3)

   де Гоз - нормативна грошова оцінка гектара орних земель,
земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і
пасовищами в Україні (у гривнях);
   Рздн - загальний рентний дохід на орних землях, землях під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в
Україні (у центнерах);
   Ц - ціна центнера зерна (у гривнях);
   Тк - термін капіталізації рентного доходу (у роках), який
встановлюється на рівні 33 років.

   2.2. Нормативна грошова оцінка земель в Автономній Республіці
Крим, областях та адміністративних районах
   2.2.1. На підставі матеріалів економічної оцінки  земель
вираховується диференціальний рентний дохід на орних землях,
землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і
пасовищами  в  Автономній  Республіці  Крим, областях та їх
адміністративних районах за формулою

             Рдн(У) х Рд(р)
         Рдн(р) = ---------------,  (4)
                Рд(У)

   де Рдн(р) - диференціальний рентний дохід з гектара орних
земель,  земель  під  багаторічними  насадженнями, природними
сіножатями і пасовищами в регіоні (Автономній Республіці Крим,
областях та адміністративних районах) (у центнерах);
   Рдн(У) - диференціальний рентний дохід з гектара  орних
земель,  земель  під  багаторічними  насадженнями, природними
сіножатями і пасовищами в Україні (У) (у центнерах);
   Рд(р) - диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою
виробництва зернових культур на орних  землях,  землях  під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями та пасовищами за
оцінкою цих угідь у регіоні (Автономній Республіці Крим, областях,
та їх адміністративних районах) (у гривнях);
   Рд(У) - диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою
виробництва  зернових  культур  на орних землях, землях під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за
оцінкою цих угідь в Україні (У) (у гривнях).
   У разі відсутності економічної оцінки орних земель  під
зерновими культурами у розрахунках використовуються показники
економічної оцінки ріллі в цілому.
   У регіонах,  де  проведено  економічну  оцінку  окремо
меліорованих  і  немеліорованих  земель,  у  розрахунках
використовуються зведені показники оцінки земель під зерновими
культурами в цілому.
   2.2.2. До  диференціального  рентного  доходу Рдн (р) в
Автономній Республіці Крим, областях та адміністративних районах з
гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями і пасовищами, визначеного за формулою 4,
додається абсолютний рентний дохід (постійна величина, установлена
в Україні на 1 га угідь - 1,6 ц), що становитиме загальний рентний
дохід (Рздн).
   На гірших землях, на яких не створюється диференціальний
рентний дохід (з нульовим або від'ємним показником оцінки),
нормативна  грошова  оцінка  земель  визначається  величиною
абсолютного рентного доходу - 1,6 ц зерна з гектара.
   2.2.3. Нормативна грошова оцінка гектара орних земель, земель
під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами
в Автономній Республіці Крим, областях та адміністративних районах
визначається за формулою 3.

   2.3. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарських
підприємств
   2.3.1. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарських
підприємств обчислюється за формулою 3.
   2.3.2. Диференціальний рентний дохід на орних землях, землях
під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами
в сільськогосподарських підприємствах обчислюється за формулою

              Рдн(р) х Рд(п)
         Рдн(п) = --------------,  (5)
                Рд(р)

   де Рдн(п) - диференціальний рентний дохід з гектара орних
земель, земель  під  багаторічними  насадженнями,  природними
сіножатями і пасовищами в сільськогосподарському підприємстві (п)
(у центнерах);
   Рдн(р) -  диференціальний рентний дохід з гектара орних
земель, земель  під  багаторічними  насадженнями,  природними
сіножатями  і  пасовищами в  адміністративному  районі  (р)
(у центнерах);
   Рд(п) - диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою
виробництва зернових культур на орних  землях,  землях  під
багаторічними насадженнями (визначається за шкалами економічної
оцінки багаторічних насаджень у цілому в земельно-оцінювальному
районі), природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь у
сільськогосподарському підприємстві (п) (у гривнях);
   Рд(р) - диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою
виробництва зернових культур на орних  землях,  землях  під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за
оцінкою в адміністративному районі (р) (у гривнях).
   У разі  відсутності економічної оцінки орних земель під
зерновими культурами в розрахунках використовуються показники
економічної оцінки ріллі в цілому.
   У сільськогосподарських  підприємствах,  де   проведено
економічну оцінку окремо меліорованих і немеліорованих земель у
розрахунках використовуються зведені показники оцінки земель під
зерновими культурами в цілому.
   2.3.3. Диференціальний рентний дохід на орних землях, землях
під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами
в сільськогосподарських підприємствах після уточнення меж і площ
земель, переданих у колективну власність, обчислюється на підставі
експлікації агровиробничих груп ґрунтів підприємства за допомогою
шкал економічної оцінки земель за формулою

             S(Рд агр х Пагр)
         Рд (п) = ----------------,  (6)
                SПагр

   де Рд (п) - диференціальний рентний дохід за економічною
оцінкою виробництва зернових культур на орних землях, землях під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за
оцінкою цих угідь у сільськогосподарському   підприємстві  (п)
(у гривнях);
   Рд агр - диференціальний рентний дохід за шкалами економічної
оцінки виробництва зернових культур на орних землях, землях під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за
агровиробничими групами ґрунтів (у гривнях);
   Пагр - площа агровиробничих груп ґрунтів за відповідними
угіддями (у гектарах).
   S - знак суми.
   2.3.4. До диференціального рентного доходу з гектара орних
земель, земель  під  багаторічними  насадженнями,  природними
сіножатями  і пасовищами, обчисленого в сільськогосподарських
підприємствах, додається абсолютний рентний  дохід  (постійна
величина, установлена в Україні на гектар угідь - 1,6 ц).
   На гірших землях, на яких не створюється диференціальний
рентний дохід (з нульовим або від'ємним показником оцінки),
нормативна  грошова  оцінка  земель  визначається  величиною
абсолютного рентного доходу - 1,6 ц зерна з гектара.
   2.3.5. Загальна  нормативна  грошова  оцінка   земель
сільськогосподарського  підприємства  обчислюється, виходячи з
грошової оцінки одного гектара відповідних угідь і їх площ у межах
його землекористування.

   2.4. Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки
   Нормативна грошова  оцінка  окремої  земельної  ділянки
(території сільськогосподарських угідь, що перебувають у власності
або користуванні юридичних та фізичних осіб, у тому  числі
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства,
садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби) на
основі шкал грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів.
   Шкали нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів
розраховуються за формулою

               Г х Багр
           Гагр = --------,  (7)
                Б

   де Гагр - нормативна грошова оцінка гектара агровиробничої
групи ґрунтів (у гривнях);
   Г - нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь у
сільськогосподарському підприємстві (у гривнях);
   Багр - бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів;
   Б -  бал  бонітету  гектара  відповідних  угідь  у
сільськогосподарському підприємстві.
   Загальна нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки
визначається сумою добутків площ агровиробничих груп ґрунтів на їх
нормативні грошові оцінки.

   3. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів

   3.1. В основі нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів лежить капіталізація рентного доходу, що отримується
залежно  від  місця  розташування  населеного  пункту  в
загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та
розселення, облаштування його території та якості земель  з
урахуванням природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов,
архітектурно-ландшафтно  та  історико-культурної   цінності,
екологічного стану, функціонального використання земель.

   3.2. Населені  пункти включають землі всіх категорій за
основним цільовим  призначенням,  які  розташовуються  в  їх
адміністративних межах.
   Нормативна грошова оцінка  населених  пунктів  для  всіх
категорій  земель  та  земельних  ділянок  (за  винятком
сільськогосподарських угідь) визначається згідно з формулою 8.

   3.3. Нормативна грошова оцінка одного квадратного  метра
земельної ділянки населених пунктів визначається за формулою

            В х Нп
         Цн = --------- х Кф х Км,  (8)
             Нк

   де Цн - нормативна грошова оцінка квадратного метра земельної
ділянки (у гривнях);
   В -  витрати  на  освоєння та облаштування території в
розрахунку на квадратний метр (у гривнях);
   Нп - норма прибутку (6%);
   Нк - норма капіталізації (3%);
   Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання
земельної ділянки (під житлову та громадську забудову,  для
промисловості, транспорту тощо);
   Км - коефіцієнт, який  характеризує  місце  розташування
земельної ділянки.
   Нормативна грошова  оцінка  земельної  ділянки  підлягає
індексації відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України
від 12.05.2000 N 783 "Про  проведення індексації
грошової оцінки земель".

   3.4. Витрати  на освоєння та облаштування території (В)
уключають відновну вартість як первісну вартість, що змінюється
після  переоцінки,  інженерної  підготовки головних споруд і
магістральних мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання,
електропостачання  (у  тому  числі  зовнішнє  освітлення),
слабкострумових пристроїв, газопостачання, дощової каналізації,
вартість  санітарної  очистки,  зелених  насаджень загального
користування, вулично-дорожньої мережі, міського транспорту за
станом на початок року проведення оцінки.
   Індексація витрат здійснюється за індексами вартості основних
фондів у відповідності до чинного законодавства України. Витрати
на освоєння та облаштування території визначаються за кожним
конкретним населеним пунктом за даними статистичної звітності
відповідних органів державної статистики.

   3.5. Коефіцієнт, який характеризує функціональне використання
земельної ділянки (Кф) (додаток 1, табл. 1.1), ураховує відносну
прибутковість видів економічної діяльності.
   Віднесення земель  до категорії земель за функціональним
використанням провадиться згідно з Інструкцією з  заповнення
державної статистичної звітності з кількісного обліку земель
(форми NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем), затвердженою
наказом Держкомстату України від 05.11.98 N 377,
зареєстрованою  в  Мін'юсті України 14.12.98 за N 788/3228,
відповідно до видів економічної діяльності, зазначених у довідках,
що надають юридичним особам органи державної статистики.
   Коефіцієнт функціонального використання для земельних ділянок
змішаного використання визначається як середньозважене (за площею)
значення коефіцієнтів функціонального використання окремих частин
земельної ділянки змішаного використання. Підставою для виділення
частин земельної ділянки різного функціонального використання є
виключно затверджені дані інвентаризації земельної ділянки та
землеустрою.

   3.6. Коефіцієнт,  який  характеризує  місцерозташування
земельної  ділянки  (Км),  обумовлюється  трьома  групами
рентоутворювальних  факторів  регіонального,  зонального  та
локального характеру і обчислюється за формулою

          Км = Км1 х Км2 х Км3,  (9)

   де Км1  -  регіональний  коефіцієнт,  який  характеризує
залежність рентного доходу від місцеположення населеного пункту у
загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва і
розселення;
   Км2 - зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну
цінність   території   в   межах   населеного   пункту
(економіко-планувальної зони);
   Км3 - локальний коефіцієнт, який враховує місцерозташування
земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони.
   Вихідними даними для обчислення Км є генеральні плани та
проекти планування і забудови населених пунктів,  плани  їх
земельно-господарського устрою, матеріали економічної оцінки їх
територій.
   Значення коефіцієнтів  установлюються  за  результатами
пофакторних оцінок кожної групи з урахуванням питомої  ваги
рентоутворювальних  факторів у формуванні загального рентного
доходу в межах населеного пункту та його економіко-планувальних
зон.
   Нормативна грошова  оцінка  земель  населених  пунктів
виконується в послідовності відповідно до пунктів 3.6-3.9.

   3.7. Середня  вартість  одного  квадратного метра земель
населеного пункту в залежності від регіональних факторів місця
розташування (Цнм) визначається за формулою

             В х Нп
         Цнм = ---------- х Км1.  (10)
              Нк

   Значення коефіцієнта Км1 є  добутком  коефіцієнтів,  які
враховують:
   - чисельність   населення,   географічне   положення,
адміністративний статус населеного пункту та його господарські
функції (додаток 1, табл. 1.2);
   - входження в приміську зону міст з чисельністю  населення
100 тис. чол. і більше ( додаток 1, табл. 1.3);
   - наявність у населеного пункту статусу курорту (додаток 1,
табл. 1.4);
   - входження до зон радіаційного  забруднення  (додаток  1,
табл. 1.5).

   3.8. У межах населеного пункту базова  вартість  одного
квадратного    метра    земель    диференціюється   за
економіко-планувальними зонами, які встановлюються на  основі
економічної оцінки території населеного пункту з урахуванням таких
факторів:
   - неоднорідності   функціонально-планувальних   якостей
території;
   - доступності до центру населеного пункту, місць концентрації
трудової діяльності, центрів громадського обслуговування, масового
відпочинку;
   - рівня інженерного забезпечення та благоустрою території;
   - рівня розвитку сфери обслуговування населення;
   - екологічної якості території;
   - привабливості середовища: різноманітність місць докладання
праці, наявність історико-культурних та природних пам'яток тощо.
   Середня вартість  одного  квадратного  метра  земель  не
диференціюється для:
   - смуги  відводу  магістральної  залізниці,  за винятком
економіко-планувальних зон, які включають вокзали та привокзальні
площі;
   - смуги  відводу  магістральних  нафто-,  газо-  та
продуктопроводів, які проходять через територію населеного пункту
і виходять за його межі;
   - смуги відводу ліній електропостачання високої напруги і
виходять за його межі.

   3.9. Вартість одного квадратного метра земель  населених
пунктів  за  економіко-планувальними зонами розраховується за
формулою

           Цнз = Цнм х Км2,  (11)

   де Цнз - середня для економіко-планувальної зони вартість
одного квадратного метра земель (у гривнях).
   Значення коефіцієнта Км2 визначається як добуток пофакторних
оцінок з урахуванням вагової характеристики кожного з факторів.
   Числові значення пофакторних оцінок приймаються в  межах
граничних значень коефіцієнтів Км2 для груп населених пунктів з
різною чисельністю населення (табл. 1.6 додатку 1) з урахуванням
нормативно-технічної документації та експертної оцінки.
   Питома вага   зональних   рентоутворювальних   факторів
визначається щодо кожного населеного пункту, виходячи з його
особливостей.
   Сума вагових характеристик, що встановлена для факторів,
повинна дорівнювати 1,0.

   3.10. Вартість одного квадратного метра земельної ділянки
певного  функціонального  використання  (Цн)  визначається  з
урахуванням  територіально-планувальних,  інженерно-геологічних,
історико-культурних, природно-ландшафтних, санітарно-гігієнічних
та інженерно-інфраструктурних особливостей місця її розташування в
межах економіко-планувальної зони за формулою

          Цн = Цнз х Кф х Км3.  (12)

   Значення коефіцієнта Км3 визначається щодо кожного населеного
пункту, виходячи з його особливостей. При встановленні значення
локального коефіцієнта для окремої земельної ділянки можливо
встановлювати його значення на основі визначення частки площі, яку
займає цей фактор на земельній ділянці. Установлення частки площі
здійснюється переважно шляхом використання ГІС-технологій  та
електронних цифрових карт масштабу, не меншому, ніж 1:10000, - для
міст з чисельністю населення понад 100 тис. чол. та 1:5000 - для
інших населених пунктів.
   Для обчислення Км3 враховувати локальні фактори, наведені в
додатку 1, табл. 3.7, при цьому добуток пофакторних оцінок не
повинен бути нижче 0,50 і вище 1,50.

   3.11. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, які
використовуються  як сільськогосподарські угіддя, здійснюється
відповідно до розділу 2 даного Порядку.
   Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь у межах
земель населених пунктів, на які немає матеріалів ґрунтових
обстежень,  здійснюється  за допомогою попереднього створення
орієнтовних (схематичних) креслень ґрунтів цих ділянок шляхом
використання ґрунтових карт прилеглих територій, топографічних
карт та експертного маршрутного обслідування населених пунктів для
зіставлення отриманих даних з натурою. На орієнтовні (схематичні)
креслення ґрунтів екстраполюються ґрунтові  контури  з  карт
прилеглих територій з урахуванням рельєфу, визначаються площі
агровиробничих груп ґрунтів, які оцінюються відповідно до розділу
2 цього Порядку.

     4. Документація з нормативної грошової оцінки

   За результатами  нормативної  грошової  оцінки  земель
складається технічна документація. Дані про нормативну грошову
оцінку окремої земельної ділянки оформляється як  витяг  із
технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної
ділянки згідно з додатком 2.

 Начальник Управління ринку
 та оцінки земель, розмежування
 земель державної та комунальної
 власності Держкомзему               С.М.Горбатович

 Начальник Департаменту
 розвитку сільської місцевості
 та підприємництва Мінагрополітики           М.В.Гайдар

 Заступник начальника Управління
 містобудування та архітектури
 Мінбудархітектури України              О.М.Вашкулат

 Академік - секретар
 відділення аграрної економіки
 і земельних відносин УААН              М.Ф.Кропивко


                   Додаток 1
                   до пунктів 3.5, 3.7,
                   3.9, 3.10 Порядку

                   Таблиця 1.1


              КОЕФІЦІЄНТИ,
     які характеризують функціональне використання
           земельної ділянки (Кф)


Категорія земель за функцією використання Код розділу КВЕД Склад категорії земель Значення коефіцієнта Кф
1 2 3 4
Землі житлової забудови   Землі індивідуального житлового будівництва і господарських будівель 1,0
Землі малоповерхової і багатоповерхової несадибної забудови
A Землі сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і спорудами
Землі промисловості DA Землі харчової промисловості (уключаючи риболовство; діяльність риборозплідників; рибних ферм; послуги, пов'язані з рибним господарством) 1,2
Землі тютюнової промисловості (окрім вирощування тютюну та махорки, що відноситься до земель сільськогосподарського використання)
В Землі мисливства та пов'язаних з ним послуг
DB Землі текстильної промисловості та пошиття одягу
Землі виробництв готового одягу та хутра
DC Землі виробництва шкіри та шкіряного взуття
DD Землі оброблення деревини та виробництва виробів з деревини
DE Землі виробництва паперу та картону
Землі промисловості   Землі видавничої справи, поліграфічної промисловості, відтворення друкованих матеріалів 1,2
DF Землі виробництва коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива (окрім агломерації кам'яного вугілля та лігніту, а також виробництва збагаченого урану, що відноситься до земель гірничої промисловості і гірничих розробок)
DG Землі хімічного виробництва (окрім видобування природного газу, що відноситься до земель гірничої промисловості і гірничих розробок)
DH Землі гумової та пластмасової промисловості (окрім виробництв з ремонту, установлення або заміни пошкоджених шин, що належить до комерційного використання)
DI Землі виробництва інших неметале-вих мінеральних виробів
DJ Землі металургії
Землі обробки металу
DK Землі виробництва машин та устаткування
DL Землі виробництва канцелярських та електронно-обчислювальних машин
Землі виробництва електричних машин і апаратури
Землі виробництва устаткування для радіо, телебачення та зв'язку
Землі виробництва медичних приладів та інструментів; точних вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв та годинників
Землі промисловості DM Землі виробництва автомобілів 1,2
Землі іншого транспортного устаткування (окрім технічного забезпечення, ремонту та переустаткування автомобілів, що відноситься до земель комерційної діяльності)
DN Землі виробництва меблів
Землі інших видів виробництва
Землі обробки відходів (окрім оптової та роздрібної торгівлі металевими і неметалевими відходами та брухтом, а також іншими вживаними товарами, що відноситься до земель комерційної діяльності)
F Землі будівництва
Землі досліджень та розробок К73 Землі досліджень та розробок
Землі гірничої промисловості і гірничих розробок CA Землі видобування енергетичних матеріалів 1,0 0,1
CA Землі торфорозробок
CB Землі видобування неенергетичних матеріалів 1,0
Землі комерційного використання G Землі торгівлі транспортними засобами та їх ремонту 2,5
Землі оптової торгівлі і посередництва в торгівлі
Землі роздрібної торгівлі побутовими товарами і їх ремонт
H Землі готелів та ресторанів
J Землі підприємств фінансового посередництва 2,5
Землі підприємств страхування
Землі підприємств, що здійснюють допоміжну діяльність у сфері фінансів та страхування
K Землі підприємств, що здійснюють операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам
Землі підприємств, що здійснюють діяльність у сфері інформатизації
Землі підприємств, що здійснюють послуги, які надаються переважно юридичним особам
O93 Землі підприємств, що здійснюють індивідуальні послуги
O92.7 Землі підприємств, що здійснюють діяльність у сфері відпочинку та розваг (азартні ігри та ігри на гроші тощо)
Землі громадського призначення О91 Землі громадської діяльності 0,7
O92 Землі підприємств, що здійснюють колективні, громадські та особисті послуги (за винятком підприємств, що здійснюють діяльність у сфері відпочинку та розваг)
L Землі державного управління
Землі оборони
M Землі освіти
N Землі охорони здоров'я та соціальної допомоги
Q Землі екстериторіальної діяльності
Землі транспорту, зв'язку I60 Землі наземного і підземного транспорту (землі шляхів, землі автомобільного, залізничного, трамвайного і тролейбусного, трубопровідного транспорту, землі метрополітену) 1,0
I 61 Землі водного транспорту
I 62 Землі авіаційного транспорту
I 63 Допоміжні транспортні послуги
I 64 Землі пошти та зв'язку
Землі технічної інфраструкту- ри Е Землі виробництва електроенергії та газу 0,65
Землі виробництва та розподілення тепла
Землі збору, очищення та розподілення води
О Землі підприємств, що здійснюють асенізацію, прибирання вулиць та обробки відходів
Інші землі   Землі зелених насаджень (землі зелених насаджень загального та спеціального користування) 0,5
  Землі кладовищ та крематоріїв 0,5
  Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 0,5
  Землі оздоровчого та рекреаційного призначення (за винятком земель, віднесених до категорії О92.7) 0,5
  Землі історико-культурного призначення 0,5
  Землі лісового господарства і пов'язані з ним послуги 0,5
  Землі під водою, у тому числі:  
  з площею акваторії до 50 га включно 0,5
Інші землі   з площею акваторії від 50,1 га до 100 га включно 0,4
  з площею акваторії від 100,1 га до 150 га включно 0,3
  з площею акваторії від 150,1 га до 200 га включно 0,2
  з площею акваторії від 200,1 га і більше 0,1
  Землі запасу та резервного фонду 0,5
  Землі, зайняті поточним та відведені під майбутнє будівництво 0,5
  Інші відкриті (незабудовані) землі в межах населеного пункту 0,1
Землі змішаного використання   Розрахунково  


                   Таблиця 1.2


              КОЕФІЦІЄНТИ,
      які характеризують чисельність населення,
     географічне положення, адміністративний статус
      населених пунктів та їх господарські функції


N з/п Тип міст за адміністративним статусом та господарськими функціями Чисельність населення (тис. чол.) Значення коефіцієнта
1 Міста обласного підпорядкування, які виконують переважно промислові, транспортні та курортно-рекреаційні функції, переважно центри адміністративних районів 20,0 - 49,9 1,2
2 Міста обласного підпорядкування - промислові, промислово-транспортні , оздоровчо-курортні центри, переважно центри адміністративних районів 50,0 - 99,9 1,4
3 Міста обласного підпорядкування - багатогалузеві промислові або великі курортні центри, переважно центри областей 100,0 - 249,9 1,6
4 Місто загальнодержавного значення Севастополь, столиця Автономної Республіки Крим Сімферополь і міста обласного підпорядкування - багатогалузеві промислові, а також адміністративні і культурні центри, переважно центри областей 250,0 - 499,9 2,0
5 Багатофункціональні міста обласного підпорядкування, крупні адміністративні, наукові, економічні, організаційні і культурні центри, переважно центри областей 500,0 - 999,9 2,5
6 Столиця України - місто Київ, центри областей - багатофункціональні міста обласного підпорядкування - найкрупніші адміністративні, наукові, економічні, організаційні і культурні центри 1000,0 і вище 3,0


                   Таблиця 1.3


              КОЕФІЦІЄНТИ,
      які враховують місце розташування населених
       пунктів у приміських зонах великих міст


Чисельність населення міст-центрів (тис. чол.) Значення коефіцієнта
100,0-249,9 1,1
250,0-499,9 1,2
500,0-999,9 1,3
1000,0-1999,9 1,5
2000,0 і більше 1,8


                   Таблиця 1.4


              КОЕФІЦІЄНТИ,
         які застосовуються для населених
        пунктів, що мають статус курортів*


Розміщення населених пунктів, що мають статус курортів Значення коефіцієнта
на Південному узбережжі Криму 3,0
на Південно-східному узбережжі Криму 2,5
на Західному узбережжі Криму 2,2
на Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей 2,0
у гірських та передгірних районах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей 2,3
в інших курортних населених пунктах 1,5

_______________
   * Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 28 грудня 1996 року N 1576 "Про  затвердження
переліку населених пунктів, віднесених до курортних".


                   Таблиця 1.5


              КОЕФІЦІЄНТИ,
      які враховують місце розташування населених
    пунктів у зонах радіоактивного забруднення внаслідок
          Чорнобильської катастрофи*


Розміщення населених пунктів у зонах радіоактивного забруднення Значення коефіцієнта
1. Зона відчуження 0,5
2. Зона безумовного (обов'язкового) відселення 0,6
3. Зона гарантованого добровільного відселення 0,80
4. Зона посиленого радіоекологічного контролю 0,90

_______________
   * Відповідно до постанови Кабінету Міністрів Української РСР
від 23  липня  1991  року  N  106 ( 106а-91-п, 106б-91-п )
"Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР
про порядок введення в дію законів Української РСР "Про правовий
режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",
зі змінами.


                   Таблиця 1.6


         ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ,
        які враховують ступінь містобудівної
    цінності території в межах населених пунктів (Км2)


Групи населених пунктів з чисельністю населення (тис. чол.) Граничні значення коефіцієнтів
максимальні мінімальні
до 20 1,5 0,75
від 20 до 50 1,5-2,0 0,50
від 50 до 100 2,0-2,5 0,40
від 100 до 250 2,5-3,0 0,35
від 250 до 500 3,0-3,5 0,30
від 500 до 1000 3,5-4,0 0,25
від 1000 до 2000 4,0-5,0 0,20
понад 2000 5,0-7,0 0,15


                   Таблиця 1.7


            ЛОКАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ
      на місцеположення земельної ділянки в межах
          економіко-планувальної зони


Назва рентоутво- рювальних факторів Назва локальних факторів Значення коефіцієнтів
1 2 3
Функціо- нально- планувальні фактори Місцезнаходження земельної ділянки в зоні пішохідної доступності до громадських центрів 1,04-1,2
у зоні магістралей підвищеного містоформувального значення 1,05-1,2
у зоні пішохідної доступності швидкісного міського та зовнішнього пасажирського транспорту 1,04-1,15
у зоні пішохідної доступності до національних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, пам'яток природи, курортів, парків, лісопарків, лісів, зелених зон, пляжів 1,04-1,15
у прирейковій зоні (ділянка, розташована або примикає до відводу залізниці, має під'їзну залізничну колію) 1,04-1,10
Інженерно- інфраструк- турні фактори Земельна ділянка, що примикає до вулиці без твердого покриття 0,90-0,95
не забезпечена централізованим водопостачанням 0,90-0,95
не забезпечена каналізацією 0,90-0,95
не забезпечена централізованим теплопостачанням 0,90-0,95
не забезпечена централізованим газопостачанням 0,90-0,95
Інженерно- геологічні фактори Місцезнаходження земельної ділянки в межах території, що має схил поверхні понад 20% 0,85-0,90
На ґрунтах з несучою спроможністю менше 1,0 кг/кв.см при потужності понад два метри 0,85-0,95
у зоні залягання ґрунтових вод менше 3 м 0,90-0,95
у зоні затоплення паводком понад 4% забезпеченості (шар затоплення понад два метри) 0,90-0,95
у зоні значної заболоченості з ґрунтовим живленням, що важко осушується 0,90-0,95
у зоні небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, яружна ерозія - яри понад 10 м, штучні підземні виробки - катакомби, підроблені території, провали та значні тріщини у земній корі, у тому числі з виходом метану на поверхню) 0,75-0,90
на намивних (насипних) територіях 1,02-1,07
Історико- культурні фактори Місцезнаходження земельної ділянки в межах заповідної території 1,08-1,20
у зоні регулювання забудови 1,07-1,11
у зоні історичного ландшафту, що охороняється 1,06-1,12
у зоні охорони поодиноких пам'яток 1,06-1,12
Природно- ландшафтні фактори Місцезнаходження земельної ділянки в межах території природоохоронного призначення (національних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, пам'яток природи) 1,07-1,11
у межах території оздоровчого призначення (курортів та округів санітарної охорони) 1,06-1,10
у межах території рекреаційного призначення (земель туризму та відпочинку, парків та зелених зон) 1,05-1,09
Санітарно- гігієнічні фактори Місцезнаходження земельної ділянки *у санітарно-захисній зоні 0,80-0,96
у водоохоронній зоні 1,02-1,05
*у зоні обмеження забудови за ступенем забруднення атмосферного повітря 0,80-0,95
*у зоні обмеження забудови за рівнем напруження електромагнітного поля 0,90-0,95
*у зоні перевищення припустимого рівня шуму від залізниці, автодоріг, електропідстанцій та аеродромів 0,90-0,97
*в ареалі забруднення ґрунтів (важкі метали), на територіях, зайнятих породними відвалами і териконами 0,90-0,95

_______________
   *Застосовуються для земельних ділянок, на яких розташовані
виробничі та інші об'єкти, які не є джерелами відповідного виду
забруднення.

 Начальник Управління ринку
 та оцінки земель, розмежування
 земель державної та комунальної
 власності Держкомзему               С.М.Горбатович


                   Додаток 2
                   до розділу 4 Порядку


               ВИТЯГ
       з технічної документації про нормативну
         грошову оцінку земельної ділянки


Назва земельної ділянки
Місцезнаходження
Власник (користувач)
Місцезнаходження власника (користувача)
Площа земельної ділянки, кв. м
Середня вартість земельної ділянки, грн/кв. м
Економіко-планувальна зона
Коефіцієнт Км2
Локальні коефіцієнти на місцезнаходження земельної ділянки у межах економіко-планувальної зони
 
 
Сукупний коефіцієнт Км3
Коефіцієнт Кф
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки К(і)
Нормативна грошова оцінка кв. м земельної ділянки під забудовою, грн
Площа земельної ділянки під забудовою, кв. м
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки під забудовою, грн
 
Сільськогосподарські угіддя
Вартість 1 га, грн
Площа, га
Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, грн
_____________________________________________________
Усього щодо забудованих земель та сільськогосподарських угідь
Загальна площа земель, кв. м
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн
Довідку склав ______________________________________________
Довідку перевірив ____________________________________________
 
М.П. ________________ Дата _______________

 Начальник Управління
 ринку та оцінки земель,
 розмежування земель державної
 та комунальної власності              С.М.Горбатович

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ