Решение от 27.01.2006 № 1 "Об основных заданиях Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины на 2006 год"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20167 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 27.01.2006 № 1 "Об основных заданиях Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины на 2006 год"
Дата начала действия27.01.2006
Дата принятия27.01.2006
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа1
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

     КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             27.01.2006 N 1
 
 
        Про основні завдання Міністерства
     будівництва, архітектури та житлово-комунального
         господарства України на 2006 рік
 
 
   Заслухавши і  обговоривши  доповідь Міністра будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства  України  із
зазначеного питання за участю представників центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів  місцевого  самоврядування,
громадських   організацій,   керівників   будівельних   та
житлово-комунальних підприємств, а також підприємств, установ і
організацій,  які належать до сфери управління Міністерства,
колегія Мінбуду України відзначає, що у процесі  реалізації
державної  політики  у  сферах  будівництва,  містобудування,
архітектури,   промисловості   будівельних    матеріалів,
житлово-комунального  господарства  та  міського  електричного
транспорту ще не подолано низки ключових проблем, які стримують
структурні та ринкові перетворення у цих секторах національної
економіки.
 
   Рівень залучення інвестицій у будівництво, житлово-комунальне
господарство та міський електричний транспорт не задовольняє
потреб сьогодення. Державні капітальні вкладення, що спрямовуються
у ці сфери, а також кошти цільових бюджетних трансфертів та
резервного фонду Державного бюджету України  використовуються
неефективно.
 
   Темпи житлового  будівництва  недостатні  для розв'язання
житлової проблеми в країні. Новозбудоване житло для переважної
більшості населення є недоступним через його високу вартість. Не
розвинені механізми іпотечного кредитування будівництва житла, не
сформовано житлового фонду соціального призначення. Таким чином,
існує гостра необхідність зміни житлової політики держави.
 
   Незадовільно розв'язуються проблеми, пов'язані з подоланням
негативних проявів техногенного характеру, таких як підтоплення
територій та зсуви.
 
   Потребують перегляду та суттєвого спрощення відповідно до
сучасних вимог містобудівної політики погоджувальні та дозвільні
процедури на будівництво об'єктів.
 
   Не запроваджено відповідно до вимог чинного законодавства
ліцензування господарської діяльності з виробництва та постачання
теплової енергії, потребує удосконалення порядок видачі ліцензій
на проектування та будівництво.
 
   Не досягнуто бажаного рівня якості житлово-комунальних послуг
та будівництва об'єктів житлово-цивільного призначення. Має місце
надання послуг з відхиленнями від стандартів та застосування
несертифікованих будівельних конструкцій, виробів і технологій.
 
   Існує нагальна  необхідність  активізації  законопроектної
роботи, нормативно-правого забезпечення містобудівної діяльності
та діяльності у сфері житлово-комунального господарства.
 
   Повільними темпами     відбувається      реалізація
житлово-комунальної реформи.   Результати   першого   етапу
2004-2005 роки) виконання Загальнодержавної програми реформування
і розвитку житлово-комунального господарства на  2004-2010 роки
 є незадовільними.
 
   Держава не  в  повному  обсязі  виконала  передбачені
Загальнодержавною програмою зобов'язання щодо надання
фінансової  підтримки  територіальним  громадам  на  технічне
переоснащення об'єктів житлово-комунального господарства. Замість
запланованих Програмою 475 млн. гривень у державному бюджеті на
2005 рік передбачалось та профінансовано лише 50 млн. гривень на
розвиток та реконструкцію систем водопостачання та водовідведення.
Не  збільшили  обсягів  інвестування  житлово-комунального
господарства органи місцевого самоврядування.
 
   Не створено  стимулюючої  до  раціонального  використання
матеріальних  та  енергетичних  ресурсів  системи  державного
регулювання діяльності  суб'єктів  господарювання  на  ринках
житлово-комунальних послуг, що перебувають у стані природної
монополії. Майже не використовується концесія - делегована форма
управління  об'єктами  житлово-комунального господарства. Лише
окремі міста активно працюють у напрямі демонополізації  та
створення конкурентного середовища на ринку послуг з утримання
житлових будинків. Не розвивається ринок послуг з управління
багатоквартирними  будинками  через відсутність сертифікованих
управителів.  Темпи  створення   об'єднань   співвласників
багатоквартирних будинків є недостатніми.
 
   Збереглася тенденція до погіршення технічного стану житлового
фонду,  об'єктів  благоустрою,  водо-,  теплопостачання  та
водовідведення, міського електротранспорту.
 
   Фінансово-економічний стан  суб'єктів  господарювання,  що
виробляють та надають житлово-комунальні послуги, залишається
нестабільним,  не  подолано  хронічної  збитковості,  триває
нарощування обсягів кредиторської заборгованості.
 
   З метою забезпечення ефективної діяльності у 2006  році
Міністерства  будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України, місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування щодо формування та реалізації державної
політики у сферах будівництва, архітектури, житлово-комунального
господарства  та  міського  електричного транспорту, а також
виконання завдань, що випливають  з  передвиборчої  програми
Президента України "Десять кроків назустріч людям" та Програми
діяльності   Кабінету   Міністрів   України   "Назустріч
людям", схваленої Верховною Радою України 4 лютого
2005 року, колегія Мінбуду України В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Вважати пріоритетними такі напрями діяльності Міністерства
у 2006 році:
   спрощення та  удосконалення  існуючих  погоджувальних  та
дозвільних процедур на будівництво об'єктів;
   реалізація ефективної  енергозберігаючої   політики   у
будівництві та житлово-комунальному господарстві;
   створення умов для забезпечення житлом громадян;
   реалізація державної      політики     реформування
житлово-комунального господарства відповідно до Закону України
"Про  Загальнодержавну  програму  реформування  і  розвитку
житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки";
   забезпечення збереження пам'яток архітектури і містобудування
та історичної забудови населених пунктів.
 
   2. З метою забезпечення виконання пріоритетних  напрямів
діяльності  Міністерства  схвалити  Основні  завдання  та
організаційно-технічні заходи Мінбуду  України  на  2006  рік
(додаток 1).
 
   3. Затвердити Перелік законодавчих та нормативно-методичних
актів, що розроблятимуться  Мінбудом  України  у  2006  році
(додаток 2).
 
   4. Затвердити План проведення Мінбудом України семінарів,
виставок, конференцій, конгресів у 2006 році (додаток 3).
 
   5. Схвалити Перелік  семінарів,  конференцій,  конгресів,
виставкових заходів, що проводитимуться у 2006 році за підтримки
Мінбуду України (додаток 4).
 
   6. Заступникам Міністра згідно з розподілом  обов'язків,
керівникам  структурних  підрозділів  Міністерства, керівникам
відповідних  структурних  підрозділів  місцевих  державних
адміністрацій забезпечити виконання цього рішення і Основних
завдань та організаційно-технічних заходів Мінбуду України на
2006 рік,  приділивши  особливу увагу визначеним пріоритетним
напрямам діяльності Міністерства.
 
   7. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським, районним
державним  адміністраціям,  органам  місцевого  самоврядування
упродовж 2006 року вжити заходів щодо:
   - врахування Основних завдань та  організаційно-технічних
заходів  Мінбуду  України  на 2006 рік під час розроблення
відповідних програм соціально-економічного розвитку;
   - виконання  завдань  регіональних  та  місцевих програм
реформування і розвитку житлово-комунального господарства;
   - розроблення (оновлення) та затвердження регіональних схем
планування територій, генеральних планів населених пунктів та
іншої містобудівної документації;
   - розроблення регіональних програм житлового будівництва на
2006  рік,  які повинні передбачати збільшення його обсягів
порівняно з 2005 роком не менш ніж на 30%;
   - розроблення та затвердження проектів розміщення житлового
будівництва до 2010 року;
   - збільшення  обсягів  реконструкції фізично та морально
застарілої житлової забудови, модернізації житлових  будинків
перших  масових  серій  на  основі застосування прогресивних
технологій і новітніх матеріалів, що дозволить поліпшити умови
проживання населення, зменшити споживання теплової енергії під час
експлуатації житлового фонду;
   - реалізації  регіональних  програм,  спрямованих  на
модернізацію та виведення з експлуатації аварійно небезпечних
будинків і споруд;
   - забезпечення цільового та ефективного використання коштів,
що виділяються з державного бюджету на збереження історичної
забудови, об'єктів історично-культурної спадщини та реставрацію
пам'яток архітектури, розвиток та реконструкцію централізованих
систем водопостачання та водовідведення, на придбання вагонів для
комунального електротранспорту, а також на ліквідацію надзвичайних
ситуацій,  упередження  аварій  та  запобігання  техногенним
катастрофам  у  житлово-комунальному  господарстві,  виконання
інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний  ремонт
сільських шкіл, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення
витрат теплової енергії у процесі її виробництва, передачі та
споживання;
   - проведення   енергетичного   обстеження   об'єктів
житлово-комунального  господарства,  розроблення та реалізації
інвестиційно-інноваційних проектів із застосуванням прогресивних
енергоефективних технологій, обладнання та матеріалів, спрямованих
на зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів, передусім
природного газу та теплової енергії;
   - забезпечення економії природного газу на підприємствах
комунальної теплоенергетики упродовж I півріччя 2006 року не менш
ніж на 10%, а до кінця року - на 15-20%;
   - впровадження установок комбінованого виробництва теплової
та електричної енергії, теплоакумулюючого електроопалення житлових
будинків  та  об'єктів  соціальної  сфери,  котелень,  які
використовують різні види палива, у т. ч. поновлювані джерела;
   - запровадження   двоставкових   тарифів  на  послуги
централізованого опалення та сезонних  -  на  централізоване
постачання гарячої води;
   - створення житлового фонду соціального призначення;
   - забезпечення повної оплати поточного споживання бюджетними
установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів,
комунальних  послуг,  а  будівельними та житлово-комунальними
підприємствами - природного газу та електроенергії;
   - залучення бюджетних коштів, коштів населення та підприємств
(на лізинговій основі)  для  фінансування  завдань  Програми
поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та
регулювання споживання води і теплової енергії;
   - проведення в лютому 2006 року позачергового огляду житлових
будинків з метою визначення обсягів робіт з їх  утеплення,
забезпечення обов'язкового виконання низькозатратних заходів, а
також розроблення та  реалізації  проектів  термомодернізації
житлових будинків;
   - активізації роботи з розвитку конкурентного середовища у
сфері утримання житлового фонду, сприяння створенню об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків;
   - обов'язкового передбачення у місцевих бюджетах відповідно
до законодавства коштів на компенсацію збитків підприємствам
житлово-комунального господарства, у разі коли затверджені тарифи
не відшкодовують у повному обсязі економічно обґрунтованих витрат
суб'єктів господарювання, що виробляють/надають ці послуги;
   - поліпшення якості технічного обслуговування і  ремонту
об'єктів міського електротранспорту, підвищення рівня безпеки
пасажирських перевезень, недопущення до експлуатації трамвайних
вагонів і тролейбусів, які не пройшли державного технічного
огляду;
   - ліквідації заборгованості із заробітної плати працівникам
підприємств житлово-комунального господарства та  будівельного
комплексу;
   - створення  сприятливого  психологічного  клімату  для
реалізації державної політики реформування житлово-комунального
господарства, проведення постійних консультацій з громадськістю,
забезпечення громадської підтримки ринкових перетворень у цій
сфері.
 
   8. Керівникам підприємств, установ  та  організацій,  що
віднесені до сфери управління Мінбуду України, протягом 2006 року
вжити заходів щодо:
   - формування  річного портфеля замовлень та забезпечення
приросту обсягів робіт, підвищення ефективності  виробництва,
поліпшення фінансового становища, зокрема збільшення не менш ніж
на 5% прибутку (збитковим підприємствам упродовж першого півріччя
вийти із зони збитковості), проведення своєчасних розрахунків із
бюджетами та Пенсійним фондом, недопущення заборгованості із
заробітної  плати,  ліквідації  простроченої  дебіторської
заборгованості;
   - цільового та ефективного використання державних коштів,
недопущення фінансових порушень, посилення контролю за збереженням
державного майна, попередження негативних явищ, пов'язаних із
проявами корупційних та неправомірних діянь, посилення  ролі
бухгалтерського обліку як одного з механізмів контролю.
 
   9. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.
 
 Голова колегії                     П.С.Качур

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ