Приказ от 06.02.2006 № 59 Об утверждении Инструкции по организации работы органов государственного пожарного надзора

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20453 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 06.02.2006 № 59 Об утверждении Инструкции по организации работы органов государственного пожарного надзора
Дата начала действия26.04.2006
Дата принятия06.02.2006
Дата отмены действия 20.07.2012
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа59
РазработчикМинистерство чрезвычайных ситуаций Украины (МЧС)
Дополнительные данные Утратил силу в соответствии с приказом МЧС от 25.05.2012 № 863


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

              Н А К А З

             06.02.2006 N 59

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 квітня 2006 р.
                   за N 480/12354


          Про затвердження Інструкції
          з організації роботи органів
          державного пожежного нагляду


   Відповідно до  Закону  України  "Про  пожежну  безпеку"
, Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508
, Положення про Державний департамент  пожежної
безпеки, затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2002 року N 500 , та з метою
вдосконалення функціонування органів державного пожежного нагляду
МНС України Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Інструкцію з  організації  роботи  органів
державного пожежного нагляду додається).

   2. Начальникам ГУ(У) МНС України в АР Крим, областях, містах
Києві та Севастополі організувати вивчення Інструкції з особовим
складом  і  забезпечити  її застосування органами державного
пожежного нагляду.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Державного департаменту пожежної безпеки МНС України полковника
внутрішньої служби Улинця Е.М.

 Міністр                        В.І.Балога


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МНС України
                   06.02.2006 N 59

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 квітня 2006 р.
                   за N 480/12354


              ІНСТРУКЦІЯ
          з організації роботи органів
          державного пожежного нагляду


           1. Загальні положення

   1.1. Інструкція з організації роботи органів  державного
пожежного нагляду (далі - Інструкція) розроблена відповідно до
Закону України "Про пожежну безпеку", Положення про
Державну  пожежну  охорону, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 (із
змінами), та Положення про Державний департамент пожежної безпеки,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня
2002 року N 500 (із змінами) (далі - Положення).
   Інструкція визначає  порядок  організації  та  здійснення
державними  інспекторами  державного  пожежного  нагляду  за
дотриманням на  території  України  вимог  пожежної  безпеки
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого   самоврядування,   підприємствами,   установами,
організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм та форм
власності, включаючи об'єкти, які становлять власність іноземних
юридичних  осіб  або  підприємців з іноземними інвестиціями,
громадянами  України,  іноземними  громадянами,  особами  без
громадянства.

   1.2. Державний пожежний нагляд здійснюють:
   Державний департамент пожежної безпеки - урядовий  орган
державного управління, який діє у складі МНС;
   територіальні органи  державного  пожежного  нагляду  -
управління (відділи) з питань наглядово-профілактичної діяльності
головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ГУ(У) МНС), на
які покладено здійснення державного пожежного нагляду;
   місцеві органи державного пожежного нагляду - відділення,
відділи, управління тощо  з  питань  наглядово-профілактичної
діяльності,  підпорядковані  територіальним органам державного
пожежного нагляду, на які покладено  його  здійснення,  або
Державному департаменту пожежної безпеки.

   1.3. Державний пожежний нагляд очолює начальник Державного
департаменту пожежної безпеки (далі - Держпожбезпеки), який за
посадою є головним державним інспектором України з пожежного
нагляду. Перший заступник начальника Держпожбезпеки є одночасно
першим заступником головного державного інспектора України з
пожежного нагляду.  Заступники  начальника  Держпожбезпеки  є
одночасно заступниками головного державного інспектора України з
пожежного  нагляду.  Начальники  структурних   підрозділів
Держпожбезпеки та їх заступники є одночасно старшими державними
інспекторами України з пожежного нагляду.
   Начальники територіальних  органів  державного  пожежного
нагляду за посадою є головними державними інспекторами з пожежного
нагляду Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя, а їх заступники, які відповідно до покладених на них
функцій    здійснюють    контроль    за   організацією
наглядово-профілактичної роботи, є заступниками головних державних
інспекторів з пожежного нагляду.
   Начальники місцевих органів державного пожежного нагляду є
головними державними інспекторами з пожежного нагляду міст, селищ
міського типу, районів у містах, районів.
   Інші посадові  особи  Держпожбезпеки,  територіальних  та
місцевих органів державного пожежного нагляду, які відповідно до
покладених на них функцій здійснюють контроль за дотриманням вимог
пожежної безпеки, є відповідними державними інспекторами (України,
областей, міст, селищ міського типу, районів у містах, районів) з
пожежного нагляду.
   У разі  відсутності  начальника  Держпожбезпеки обов'язки
головного державного інспектора України з пожежного  нагляду
виконує його перший заступник або один із заступників, на якого
покладені відповідні функції.
   У разі  відсутності  начальника  територіального  органу
державного пожежного нагляду обов'язки  головного  державного
інспектора  з  пожежного нагляду виконує заступник головного
державного інспектора з пожежного нагляду або особа, яка згідно з
наказом виконує його обов'язки, а в місцевому органі - державний
інспектор з пожежного нагляду, на якого покладені відповідні
функції.
   На посади начальників органів державного пожежного нагляду
призначаються особи, які мають практичний стаж роботи в органах
державного пожежного нагляду не менше ніж 3 роки, та у яких є
відповідний  освітньо-кваліфікаційний  рівень  не  нижче  ніж
"спеціаліст"  за  напрямом  "пожежна  безпека".  На  посади
інженерно-інспекторського  складу органів державного пожежного
нагляду  призначаються  особи,  у  яких  є  відповідний
освітньо-кваліфікаційний  рівень не нижче, ніж "бакалавр" за
напрямком  "пожежна  безпека",  або  які  пройшли  курси
перекваліфікації в учбових закладах системи МНС за напрямом
"пожежна безпека".

   1.4. Органи державного пожежного нагляду у своїй діяльності
керуються Конституцією України , Законом України
"Про пожежну безпеку" , іншими законами України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями
Кабінету  Міністрів  України,  нормативними  актами  МНС,
Держпожбезпеки, а також рішеннями місцевих Рад та їх виконкомів,
прийнятими в межах їх компетенції.

   1.5. Органи державного пожежного нагляду мають власну печатку
та бланк.

   1.6. Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку"
 органи державного пожежного нагляду не залежать від
будь-яких господарських органів, об'єднань громадян, політичних
формувань,  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування. Вони вирішують покладені на них завдання  у
взаємодії  з  іншими  державними  органами,  добровільними
протипожежними об'єднаннями і формуваннями громадян.

   1.7. Контроль за виконанням вимог пожежної  безпеки  на
об'єктах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх
справ  України,  Служби  безпеки  України,  Адміністрації
Держприкордонслужби України та Державного департаменту України з
питань виконання покарань здійснюється їх службами  пожежної
безпеки.
   Згідно з інструкціями про порядок здійснення  державного
пожежного нагляду на цих об'єктах органи державного пожежного
нагляду один раз на п'ять років проводять перевірки діяльності
служб та підрозділів пожежної охорони з вибірковою перевіркою
стану пожежної безпеки на підконтрольних їм об'єктах.

   1.8. Контроль за виконанням правил пожежної безпеки в лісах,
на підземних об'єктах, у шахтах, розрізах і кар'єрах, рудниках,
копальнях, при будівництві тунелів і гідротехнічних споруд, у разі
проведення вибухових робіт, облаштування та експлуатації газового
господарства,  у  рухомому  складі  залізничного,  морського,
річкового, повітряного і автомототранспорту, морських і річкових
спорудах, що знаходяться на  плаву,  на  нафто-,  газо-  і
продуктопроводах здійснюється згідно із чинним законодавством
відповідними органами та службами органів виконавчої влади, до
сфери управління яких належать вказані об'єкти, споруди або
лісовий фонд.

   1.9. Державний пожежний нагляд за виконанням вимог пожежної
безпеки  на об'єктах, які розташовані в лісах, на об'єктах
морського, річкового, повітряного та залізничного транспорту (крім
рухомого  складу), здійснюється органами державного пожежного
нагляду на підставі спільних нормативно-правових актів та цією
Інструкцією.

   1.10. Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час
проектування, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції
та експлуатації об'єктів іноземних фірм і спільних підприємств
регулюється законодавством або умовами, передбаченими договорами
сторін, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

   1.11. Державний пожежний нагляд за введенням в експлуатацію
та експлуатацією  електроустановок  здійснюється  в  порядку,
установленому МНС і Мінпаливенерго.

   1.12. У цій Інструкції поняття вживаються у такому значенні:

   Будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація,
капітальний ремонт будинків, споруд та інших об'єктів, розширення
і технічне переоснащення підприємств.

   Відключення дільниць електромережі - дільниця, експлуатація
якої припинена шляхом накладання однієї пломби, печатки або
безпосереднього  знеструмлення,  незалежно  від  кількості
електроспоживачів, які на ній знаходяться.

   Відомчі організації - сукупність підприємств, установ та
організацій,  які  обслуговують  відповідну галузь державного
управління.

   Вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень
виробничого, складського чи іншого призначення, який належить
згідно з Общесоюзными нормами технологического проектирования
"Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и
пожарной опасности", затвердженими 27.02.1986 МВС СРСР (далі -
ОНТП 24-86) до категорії "А" та "Б" за вибухопожежною небезпекою.

   Види робіт та послуг діяльності протипожежного призначення -
окремі  роботи  (послуги),  визначені  Ліцензійними  умовами
провадження господарської діяльності з проектування, монтажу,
технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем
опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та Ліцензійними
умовами провадження  господарської  діяльності  з  проведення
випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки,
пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення
на відповідність встановленим вимогам, затвердженими  наказом
Держпідприємництва України та МНС України від 01.09.2004 N 99/33
(  z1145-04 ) та зареєстрованими в Міністерстві юстиції
України  13.09.2004 за N 1144/9743 та N 1145/9744 (далі -
Ліцензійні  умови),  які  виконуються  в  межах  діяльності
протипожежного призначення.

   Державний інспектор з пожежного нагляду - посадова особа
органу державного пожежного нагляду, яка наділена законами та
іншими нормативно-правовими актами повноваженнями щодо здійснення
державного пожежного нагляду.

   Державний пожежний нагляд (далі - держпожнагляд)  -  це
наглядова діяльність спеціально уповноважених державних органів у
сфері пожежної безпеки, пов'язана із здійсненням контролю за
виконанням і додержанням вимог та вирішення інших встановлених
законодавством питань у цій сфері.

   Діяльність протипожежного  призначення  -  господарська
діяльність з проектування, монтажу, технічного обслуговування
засобів протипожежного захисту та  систем  опалення,  оцінки
протипожежного стану об'єктів.

   Документ дозвільного  характеру  -  дозвіл,  висновок,
погодження, свідоцтво тощо, який дає суб'єкту господарювання право
на  провадження  певних  дій  щодо  здійснення господарської
діяльності.

   Експертиза щодо пожежної безпеки - дослідження, перевірка,
аналіз,   оцінка  науково-технічних  розробок,  проектної,
проектно-кошторисної та іншої документації, новоутворених або
діючих підприємств та інших об'єктів, технологічних процесів,
машин, механізмів, устаткування, пристроїв, матеріалів, речовин
відповідності нормативно-правовим актам з питань пожежної безпеки.

   Запобіжні заходи  -  заходи,  направлені на забезпечення
пожежної безпеки шляхом припинення чи заборони роботи підприємств,
окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації
будівель, споруд, окремих приміщень,  опалювальних  приладів,
дільниць електричної мережі, проведення пожежонебезпечних робіт та
дії виданих дозволів на право проведення таких робіт, випуску та
реалізації  пожежонебезпечної  продукції,  систем  та засобів
протипожежного  захисту,  випуску  і  застосування  проектів,
проведення будівельно-монтажних робіт.

   Засоби протипожежного захисту - технічні засоби, призначені
для запобігання, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей,
матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів
пожежі. До засобів протипожежного захисту належать: установки
пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення людей
про пожежу і керування евакуацією, системи протидимного захисту,
системи централізованого пожежного спостереження, первинні засоби
пожежогасіння,  блискавкозахист,  вогнезахист   конструкцій,
протипожежні перешкоди та системи протипожежного водопостачання.

   Ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню.

   Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської
діяльності  протягом  визначеного  строку за умови виконання
Ліцензійних умов ( z1144-04, z1145-04 ).

   Об'єкт з масовим перебуванням людей - це будинки дитячих
дошкільних  та  навчальних закладів, лікувальних закладів із
стаціонаром, культових будинків та споруд, будинків для людей
похилого віку та інвалідів, санаторіїв і закладів відпочинку,
культурно-просвітніх та видовищних закладів, критих спортивних
споруд,  готелів,  мотелів,  кемпінгів, ринки, а також інші
аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим
перебуванням людей з кількістю 50 осіб та більше.

   Оцінка протипожежного   стану  об'єкта  -  визначення
відповідності  приміщень,  будівель,  споруд  та  територій,
технологічних  процесів,  організаційної  роботи тощо вимогам
нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

   Підконтрольні об'єкти - рухоме та нерухоме майно підприємств,
установ, організацій незалежно від їх форм власності, фізичних
осіб, щодо якого встановлені вимоги  пожежної  безпеки,  за
виконанням і додержанням яких здійснюється контроль органами
держпожнагляду.

   Пожежна небезпека - можливість виникнення та (або) розвитку
пожежі.

   Пожежонебезпечна продукція   -   продукція  з  такими
властивостями, прояв яких створює  (може  створити)  пожежну
небезпеку.

   Припис держпожнагляду на усунення порушень вимог пожежної
безпеки (далі - припис) - обов'язковий для виконання у визначені
строки письмове розпорядження уповноваженої посадової особи органу
держпожнагляду відповідним керівникам  (власникам),  посадовим
особам  об'єктів та громадянам щодо усунення порушень вимог
пожежної безпеки.

   Продукція протипожежного  призначення  -  продукція,  що
призначена для забезпечення пожежної безпеки, у тому числі пожежна
техніка, обладнання, спорядження, вогнегасні  і  вогнезахисні
речовини, засоби спеціального зв'язку і управління, а також інші
засоби, що спрямовані на запобігання, виявлення і гасіння пожеж та
проведення пожежно-рятувальних робіт.

   Сертифікат відповідності - документ, який підтверджує, що
продукція, системи якості, системи управління якістю, системи
управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам
конкретного  стандарту  чи  іншого  нормативного  документа,
визначеного чинним законодавством.

   Система централізованого пожежного спостереження - комплекс
технічних засобів, призначений для передавання у заданому вигляді
повідомлень про виникнення пожеж і технічний стан установок
пожежної  автоматики  (пожежогасіння,  пожежної  сигналізації,
димовидалення) з об'єкта протипожежного захисту на пункт зв'язку
чергових частин пожежно-рятувальних підрозділів, а також  їх
приймання, оброблення, передавання і реєстрування.

   Суб'єкт господарювання  -  зареєстрована  в установленому
порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової
форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність,
крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності.

       

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ