Приказ от 26.04.2006 № 143 О проведении конкурса на лучшие здания и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2005 году в Украине

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20263 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 26.04.2006 № 143 О проведении конкурса на лучшие здания и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2005 году в Украине
Дата принятия26.04.2006
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа143
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций23.05.2006


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

            26.04.2006 N 143


         Про проведення конкурсу на кращі
       будинки і споруди, збудовані та прийняті
        в експлуатацію в 2005 році в Україні


   Відповідно до  Положення  про  Міністерство  будівництва,
архітектури  та  житлово-комунального  господарства  України,
затвердженого Указом Президента України від 19.12.2005 N 1801/2005
 >> ), та з метою сприяння підвищенню якості проектування
і  будівництва,  поширення  досвіду  із  впровадження  нових
прогресивних технологій, будівельних матеріалів і конструкцій,
вдалих  конструктивно-планувальних  та  архітектурних  рішень,
популяризації кращих об'єктів житлово-цивільного та промислового
призначення, збудованих та прийнятих в експлуатацію у 2005 році,
Н А К А З У Ю:

   1. Провести конкурс на кращі будинки і споруди, збудовані та
прийняті в експлуатацію у 2005 році в Україні, відповідно до
положення "Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди,
збудовані та прийняті в експлуатацію на території України",
затвердженого наказом Держбуду України від 30 березня 2004 року
N 52.

   2. Для проведення конкурсу утворити журі у складі згідно з
додатком 1.

   3. Установити термін подання матеріалів на  конкурс  до
12 червня 2006 року.

   4. Для  попереднього  розгляду  матеріалів  конкурсу,
безпосереднього ознайомлення з об'єктами та підготовки пропозицій
журі утворити експертну комісію у складі згідно з додатком 2.

   5. Експертній комісії до 19 червня поточного року внести
пропозиції журі конкурсу щодо присудження відповідних призових
місць об'єктам, представленим на конкурс за номінаціями згідно з
додатком 3.

   6. Журі  конкурсу  підбити  підсумки  конкурсу   до
3 липня 2006 року і подати на затвердження Міністерства пропозиції
щодо присудження об'єктам призових місць та дипломів.

   7. Організаційно-технічне забезпечення з проведення конкурсу
покласти на Науково-дослідний інститут будівельного виробництва
(В.Балицький), якому:
   до 3 липня 2006 р. організувати фотовиставку поданих на
конкурс об'єктів;
   до 25 липня 2006 року виконати оформлення дипломів та грамот
для нагородження переможців конкурсу.

   8. Держархбудінспекції України (О.Бондаренко) забезпечити:
   до 15 липня 2006 р. підготовку проекту наказу Міністерства за
підсумками конкурсу;
   вручення переможцям конкурсу дипломів та нагород;
   доведення підсумків конкурсу до відома всіх заінтересованих
організацій.

   9. Департаменту  організаційно-кадрової роботи (Н.Олійник)
забезпечити публікацію інформації про проведення конкурсу та його
підсумки  в Інформаційному бюлетені з питань будівництва та
архітектури.

   10. Контроль за виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступника Міністра Ю.Казмірука.

 Міністр                          П.Качур


                   Додаток 1
                   до наказу Мінбуду України
                   26.04.2006 N 143


               СКЛАД
             журі конкурсу


   КАЗМІРУК Ю.Й. - Заступник Міністра, голова журі

   БОНДАРЕНКО О.М.     -     Начальник     Державної
архітектурно-будівельної інспекції України, заступник голови журі

   Члени журі:

   СТАРОВОЙТОВ С.І.  -  заступник  начальника  Державної
архітектурно-будівельної інспекції України

   ПРОЦЕНКО К.І. - віце-президент Академії будівництва України
(за згодою)

   ХУДЯКОВ Ю.Ф. - віце-президент Спілки архітекторів України (за
згодою)

   АВДІЄНКО О.П.    -     начальник      Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного призначення

   АНТОНЮК П.Д. - директор ЗАТ "Інститут "Діпроцивільпромбуд"
(за згодою)

   БІЛОКОНЬ Ю.М. - директор інституту "Діпромісто"

   ГРИГОР А.Ф.  -  Директор  Департаменту  проектних  робіт
ДАК "Будівельний комплекс "Укрбуд"

   СІЛЕНКО М.В. - начальник Управління містобудівної політики
Мінбуду України

   ГРИГОРОВСЬКИЙ П.Є. - Заступник директора НДІ будівельного
виробництва

   ІВАНОВСЬКИЙ В.М.   -   начальник  відділу  корпорації
"Украгропромбуд" (за згодою)

   ЧЕСНОК В.М. - головний редактор журналу "Будівництво України"

   ЧИЖЕВСЬКИЙ О.П. - директор інституту "УкрНДІпроцивільсільбуд"

   ШАЦЬКИЙ В.І. - віце-президент  корпорації  "Укрбуд"  (за
згодою).


                   Додаток 2
                   до наказу Мінбуду України
                   26.04.2006 N 143


               СКЛАД
            експертної комісії


   СТАРОВОЙТОВ С.І.  -  заступник  начальника  Державної
архітектурно-будівельної інспекції України

   ГРИГОРОВСЬКИЙ П.Є. - заступник директора НДІ будівельного
виробництва

   ГАЛИЦЬКИЙ О.М. - керівник сектора маркетингових досліджень та
організації  науково-технічних  конференцій  та  виставок НДІ
будівельного виробництва.


                   Додаток 3
                   до наказу Мінбуду України
                   26.04.2006 N 143


               ПЕРЕЛІК
        номінацій для оцінки кращих будинків
         і комплексів житлово-цивільного
          та промислового призначення


   1. Житлові будинки та комплекси.

   2. Навчальні заклади.

   3. Лікувально-оздоровчі заклади.

   4. Культурно-спортивні споруди.

   5. Адміністративні будинки.

   6. Об'єкти торгівлі та побуту.

   7. Промислові об'єкти.

   8. Об'єкти сільського будівництва.


                   Додаток 4
                   до наказу Мінбуду України
                   26.04.2006 N 143


            МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
        щодо роботи журі з оцінки об'єктів,
           надісланих на конкурс


   Журі визначає кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті
в експлуатацію з урахуванням таких критеріїв:
   відповідність виконаних  будівельних  робіт   державним
будівельним нормам та проектній документації;
   естетичність фасадів та покрівлі будинку;
   функціональність об'єкта;
   застосування сучасних конструктивних рішень, високоякісних
оздоблювальних матеріалів, ефективних технологій;
   вдале розміщення об'єкта з урахуванням ландшафту території;
   гармонійність сполучення з архітектурним оточенням міського
середовища;
   якість благоустрою прилеглої до об'єкта території;
   екологічна чистота виробництва  та  захист  навколишнього
середовища;
   економічні показники будівництва.


                   Додаток 5
                   до наказу Мінбуду України
                   26.04.2006 N 143


            МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
      до оформлення матеріалів, які надсилаються
        журі конкурсу водночас із рішенням
         про подання об'єкта на конкурс


   Матеріали оформляються та подаються у  двох  примірниках
(кожний в окремій папці) в такому обсязі:

   1. ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ ПРО БУДІВНИЦТВО, який повинен бути стислим
і містити:

   1.1. Пояснювальну записку, у якій вказано:
   відомості про  проектувальників  та  будівників  об'єкта
(прізвище ім'я та по батькові повністю);
   які нові технології та матеріали були використані при його
будівництві;
   особливості проектування та будівництва.

   1.2. Характеристику об'єкта, у якій необхідно зазначити:
   його специфіку та позитивні якості;
   прогресивні принципи  функціональної  організації забудови
комплексу, окремого будинку чи споруди;
   матеріали і  конструкції  фундаментів,  стін, перекриття,
перегородок, покрівлі;
   новаторські конструктивні  рішення  і технологічні засоби
будівництва;
   використання можливостей місцевої будівельної бази;
   прийоми композиції об'єкта, які заслуговують на увагу, а
також  органічне включення в рельєф місцевості, використання
зелених насаджень або врахування  архітектурних  особливостей
історичної забудови;
   екологічна чистота виробництва  та  захист  навколишнього
середовища (для об'єктів промислового призначення).

   1.3. Відомості про об'єкт і карту об'єкта.
   У відомостях про об'єкт необхідно зазначити:
   назву об'єкта (житловий будинок на _____ квартир, дитячий
садок-ясла на ____ місць, школа на __ учнів, поліклініка на
_______ відвідувань за зміну тощо);
   адресу будівництва (область, район, населений пункт, житловий
чи промисловий район або квартал, поштова адреса будинку чи
споруди);
   найменування, поштову   адресу,   телефон   будівельної
організації, замовника (забудовника);
   найменування, поштову адресу, телефон проектної організації;
   проект:
   а) типовий (автори прив'язки);
   б) повторного застосування (автори прив'язки);
   в) індивідуальний (автори);
   тривалість будівництва за нормами, договором (контрактом) і
фактично ________(місяців);
   вартість будівництва: кошторисна (базисна) ______________,
договірна____________ і фактична ________________________.
   Технічний звіт  підписується  керівниками  генпідрядних
організацій та    начальниками    інспекцій    державного
архітектурно-будівельного контролю Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя.
   Підписи засвідчуються відповідними печатками.
   Залежно від функціонального призначення об'єкта, що подається
на конкурс, необхідно заповнити карту об'єкта за формою N 1 або
N 2.
   До кожного зі звітів додається два примірники карти об'єкта
за підписом керівника організації, яка подає матеріали на конкурс.

   2. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ (бажано в електронному вигляді), за
якими здійснено будівництво, в розмірах, зручних для перегляду
(типові проекти - викопіювання із генерального плану ділянки,
кварталу, комплексу забудови; при будівництві за індивідуальним
проектом, крім генплану, - плани першого і типових поверхів,
фасади - в одному примірнику).

   3. ФОТОКАРТКИ (бажано в електронному вигляді на 300 dpi) або
кольорові фото розміром 18х24 (15х22) см загальних виглядів
будинків, панорами  комплексів,  фотознімки  інтер'єрів,  які
розкривають виконавчу майстерність робітників, знімки фрагментів
фасадів будинків і елементів благоустрою. Кожний об'єкт, що подано
на конкурс, повинен мати два примірники фотокарток (не менше
трьох). На зворотній стороні фотокартки зазначається назва об'єкта
і зображеного елемента або деталі. Не подавати фото, на яких не
зображено будівлю чи її елементи.

   4. КОПІЇ АКТІВ прийняття будинків і споруд в експлуатацію (в
одному примірнику).

   5. ВІДГУК організації, яка експлуатує об'єкт.

   6. ПЕРЕЛІК ОСІБ, котрі підлягають нагородженню грамотами (до
4-х по кожному об'єкту), складений із зазначенням посади, прізвища
імені, по-батькові повністю і підписаний керівниками генпідрядника
за погодженням з Управлінням містобудування  та  архітектури
(українською мовою).
   Технічний звіт підписується керівниками  організацій,  що
представляють матеріали на конкурс, та начальниками інспекцій
державного  архітектурно-будівельного  контролю   Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
   Підписи засвідчуються відповідними печатками.
   Для відшкодування  витрат, необхідних для організаційного
забезпечення підготовки і проведення конкурсу на кращі будинки і
споруди, збудовані і прийняті в експлуатацію у 2005 році в Україні
(експертиза представлених на конкурс матеріалів,  безпосереднє
ознайомлення  з  об'єктами,  оформлення  фотовиставки  тощо),
організації, які беруть участь у конкурсі, перераховують кошти у
сумі  1800 грн. (разом з ПДВ) на рахунок НДІ будівельного
виробництва: р/р  26002021123391  в  Залізничному  відділенні
Київської міської філії АКБ "Укрсоцбанк", МФО 322012, код 02498197
(у графі "призначення платежу" зазначити - "на конкурс - 2005'').
   Для оформлення податкової накладної необхідно надіслати копію
свідоцтва платника податку на додану вартість  і  реквізити
платника.
   Матеріали надсилаються на адресу:
   01025, м. Київ-25, вул. Велика Житомирська, 9, Міністерство
будівництва, архітектури та житлово-комунального  господарства
України, Державна архітектурно-будівельна інспекція України.


                   Форма N 1


             КАРТА ОБ'ЄКТА
       (для житлових комплексів та будинків)


N з/п Найменування параметрів Показники Прим.
1 Проект    
2 Кількість об'єктів    
3 Вартість (грн.):    
  (базисна) кошторисна    
  договірна    
  фактична    
4 Вартість 1 кв. м (грн.):    
  (базисна) кошторисна    
  договірна    
  фактична    
5 Тривалість будівництва (місяців):    
  за договором (контрактом)    
  фактично    
6 Будівельна організація    
7 Проектна організація    

   Підпис


                   Форма N 2


             КАРТА ОБ'ЄКТА
          (для нежитлових будинків)


N з/п Найменування параметрів Показники Прим.
1 Проект    
2 Вартість об'єкта (грн.)    
  кошторисна (базисна)    
  договірна    
  фактична    
3 Вартість 1 куб. м (грн.)    
  кошторисна (базисна)    
  договірна    
  фактична    
4 Тривалість будівництва (місяців)    
  за договором (контрактом)    
  фактична    
5 Будівельна організація    
6 Проектна організація    

   Підпис

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ