Приказ от 31.03.2006 № 103 Об утверждении Инструкции о планировании и проведении контрольных мероприятий субъектами государственного финансового контроля Минстроя Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19449 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 31.03.2006 № 103 Об утверждении Инструкции о планировании и проведении контрольных мероприятий субъектами государственного финансового контроля Минстроя Украины
Дата принятия31.03.2006
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа103
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций23.05.2006
Принявший органМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
     ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.03.2006 N 103
 
 
      Про затвердження Інструкції про планування
      та проведення контрольних заходів суб'єктами
         державного фінансового контролю
             Мінбуду України
 
 
   З метою удосконалення та підвищення ефективності  роботи
суб'єктів  державного  фінансового  контролю  Мінбуду України
відповідно до вимог Декрету Кабінету Міністрів України  від
15.12.1992 N 8-92  "Про управління майном, що є у
загальнодержавній власності", постанови Кабінету Міністрів України
від 22.05.2002 N 685 "Про здійснення міністерствами
іншими центральними органами  виконавчої  влади  внутрішнього
фінансового контролю", розпоряджень Кабінету Міністрів України від
24.05.2005 N 158-р  "Про схвалення Концепції
розвитку державного внутрішнього фінансового контролю" та від
16.11.2005 N 456-р "Про затвердження плану заходів
щодо  реалізації  положень  Концепції  розвитку  державного
внутрішнього фінансового контролю на 2005-2009 роки", Стандартів
державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів,
державного і комунального майна, затверджених наказами Головного
контрольно-ревізійного управління України від 09.08.2002 N 168
 та від 13.07.2004 N 185, зареєстрованих
в Міністерстві юстиції України відповідно 17.09.2002 за N 756/7044
та 28.07.2004 за N 940/9539, керуючись ст. 22, 26 Бюджетного
кодексу України  від 21.06.2001 та Положенням про
Міністерство будівництва, архітектури та  житлово-комунального
господарства України, затвердженого Указом Президента України від
19.12.2005 N 1801 >> ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про  планування  та  проведення
контрольних заходів суб'єктами державного фінансового контролю
Міністерства будівництва, архітектури та  житлово-комунального
господарства (далі - Інструкція) ( не наводиться).
 
   2. Відповідальним за впровадження і виконання Інструкції
призначити начальника Контрольно-ревізійного відділу І.Холоднюка.
 
   3. Начальникові Контрольно-ревізійного відділу І.Холоднюку
забезпечити  планування  та  проведення  суб'єктами держаного
фінансового  контролю  Мінбуду  України  контрольних  заходів
відповідно  до  вимог  Інструкції, надавати методологічну та
практичну допомогу з питань реалізації заходів, пов'язаних із
здійсненням державного внутрішнього фінансового контролю в системі
Мінбуду України.
 
   4. Керівникам підприємств, установ і організацій, віднесених
до  сфери  управління  Мінбуду  України,  які  мають філії,
представництва, відділення та інші  відокремлені  підрозділи,
забезпечити:
 
   4.1. Введення до штатного розпису підприємств, установ і
організацій посади або посад ревізорів-аудиторів.
 
   4.2. Своєчасність подання до Контрольно-ревізійного відділу
Мінбуду України  на затвердження в терміни до 20 червня та
20 грудня піврічних планів на проведення контрольних заходів
господарської діяльності філій, представництв, відділень та інших
відокремлених підрозділів підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери управління Мінбуду України.
 
   4.3. Достовірність  і  своєчасність подання до 1 січня,
1 квітня 1 липня, 1 жовтня до Контрольно-ревізійного відділу
Мінбуду України звітів про контрольно-ревізійну роботу підрозділів
внутрішнього фінансового контролю за  формою  N  11-ревізія,
затвердженою наказом Головного контрольно-ревізійного управління
від 11.03.2003 N 55, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції  України  31.03.2003  за N 232/7553, та узагальнену
інформацію про виявлені факти порушень фінансової дисципліни і
вжиття заходів щодо їх усунення з відповідною пояснювальною
запискою.
 
   4.4. Подання до  Контрольно-ревізійного  відділу  Мінбуду
України інформації про виконання вимог цього наказу до 01.06.2006.
 
   5. Визначити,  що прийняття на роботу та звільнення із
займаної посади ревізора-аудитора підприємства,  установи  чи
організації  здійснюється  після  попереднього  погодження
(проходження співбесіди) із заступником Міністра,  на  якого
покладено функціональні повноваження щодо управління об'єктами
державної власності, та керівником Контрольно-ревізійного відділу
Мінбуду України.
   Співбесіда із   кандидатом   на   заміщення   посади
ревізора-аудитора  підприємства,  установи  чи  організації
проводиться з метою з'ясування досвіду, рівня фахової підготовки,
організаторських  здібностей, відповідності посаді, а у разі
звільнення - з'ясування причин та обставин прийнятого працівником
рішення.
 
   6. Визначити, що ревізор-аудитор підприємства, установи чи
організації, що належать до сфери управління Мінбуду України,
безпосередньо підпорядковується керівникові підприємства, установи
чи  організації,  а  також  є  підзвітним  начальникові
Контрольно-ревізійного  відділу  Мінбуду  України  в  частині
здійснення державного  внутрішнього  фінансового  контролю  і
складання звітності за його результатами.
 
   7. Керівникам підприємств, установ і організацій, що належать
до сфери управління Мінбуду України,  відповідно  до  вимог
нормативно-правових  актів  законодавства  України забезпечити
належне функціонування системи внутрішньогосподарського контролю
на  підприємствах, в установах і організаціях та розглянути
можливість введення до штатного розпису працівників підприємств
посад ревізорів-аудиторів.
 
   8. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного
комітету України з будівництва та архітектури:
   від 29.04.2004  N 91 "Про затвердження
Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних
заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в
установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду
України";
   від 21.10.2004 N 197 "Про внесення змін до
"Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних
заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в
установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду
України", затвердженої наказом Держбуду України від 29.04.2004
N 91";
   від 14.01.2005 N 7 "Про внесення змін до
"Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних
заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в
установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду
України", затвердженої наказом Держбуду України від 29.04.2004
N 91";
   від 01.07.2003  N  96  "Про  роботу
контрольно-ревізійної служби Держбуду України".
 
   9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                          П.Качур

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com