Приказ от 11.11.2005 № 163 Об утверждении Ресурсных сметных норм расценок на эксплуатацию коммунальной и строительной техники и Ресурсных сметных норм на комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожно-эксплуатационных сооружений

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20440 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 11.11.2005 № 163 Об утверждении Ресурсных сметных норм расценок на эксплуатацию коммунальной и строительной техники и Ресурсных сметных норм на комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожно-эксплуатационных сооружений
Дата принятия11.11.2005
Дата отмены действия 05.07.2007
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа163
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций06.07.2006
Дополнительные данные Приказ отменен согласно приказу Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины от 05.07.2007 № 76


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

              Н А К А З

            11.11.2005 N 163


       Про затвердження Ресурсних кошторисних
      норм розцінок на експлуатацію комунальної
        і будівельної техніки та Ресурсних
        кошторисних норм на комплекс робіт
        по утриманню автомобільних шляхів
         і шляхово-експлуатаційних споруд


   З метою  вдосконалення  нормативно-технічної  бази  щодо
експлуатації комунальної і будівельної техніки на вулицях і
дорогах населених пунктів та утримання автомобільних шляхів і
шляхово-експлуатаційних споруд Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити  Ресурсні  кошторисні  норми  розцінок  на
експлуатацію комунальної і будівельної техніки  та  Ресурсні
кошторисні норми на комплекс робіт по утриманню автомобільних
шляхів  і  шляхово-експлуатаційних  споруд,  що  розроблені
Науково-дослідним інститутом соціально-економічних проблем міста
Київської міської державної адміністрації і схвалені рішенням
секції  благоустрою та комунального обслуговування Управління
благоустрою та комунального обслуговування та секції економіки,
ціноутворення  та  тарифної  політики  Управління  економіки,
ціноутворення та тарифної політики Комітету від 10 листопада
2005 року.

   2. Управлінню  благоустрою та комунального обслуговування
Я.А.Стеценко) забезпечити розміщення  вищезгаданих  Правил  у
"Інформаційному бюлетені" та на веб-сайті Комітету.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького.

 Голова Комітету                   О.Ю.Кучеренко


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
                   Наказ Державного комітету
                   житлово-комунального
                   господарства України
                   11.11.2005 N 163

                   ПОГОДЖЕНО
                   Управлінням економіки,
                   ціноутворення і тарифної
                   політики
                   житлово-комунального
                   господарства
                   Держжитлокомунгоспу України


        РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ І РОЗЦІНКИ
    на експлуатацію комунальної і будівельної техніки


            1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

   1.1. Ці Типові норми часу рекомендуються для нормування праці
робітників, які займаються виконанням робіт, що пов'язані з
механізованим  прибиранням  і  санітарним очищенням населених
пунктів.

   1.2. В основу розробки типових норм покладено:
   - технічні характеристики машин;
   - фотохронометражні спостереження;
   - технічні розрахунки;
   - результати аналізу організації праці.

   1.3. Норми часу подано в людино-годинах на одиницю обсягу
роботи, що вказана в нормативних таблицях збірника.

   1.4. При  розробці  норм  враховані  витрати  часу  на
підготовчо-завершальну роботу, відпочинок і особисті потреби у
таких розмірах:

   Таблиця 1

Категорії витрат робочого часу Індекс Час за професіями, % оперативного часу
Водій автомобіля, тракторист, машиніст автогрейдера, бульдозера вантажник
1. Підготовчо- завершальна робота ПЗ 4,3 2
2. Відпочинок і особисті потреби ВОП 10 11

   Час на підготовчо-завершальну роботу містить витрати часу на
отримання завдання і вказівок щодо виконання робіт, оформлення
дорожніх документів, паркування спецмашин на відведене місце.

   1.5. Витрати пального розраховуються відповідно до вимог Норм
витрат  палива  і  мастильних  матеріалів  на автомобільному
транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України
від 10.02.98 N 43, згідно технічних паспортів на
1 машино-годину (зимові).

   1.6. Витрати пального розраховуються відповідно до вимог Норм
витрат  палива  і  мастильних  матеріалів  на автомобільному
транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України
від 10.02.98 N 43, згідно технічних паспортів на
1 машино-годину (зимові).

   1.7. В нормах часу не враховані:
   - перевезення працівників до об'єкта роботи і з об'єкта;
   - доставка інструментів і знарядь;
   - розміщення дорожніх знаків;
   - заправку спецмашин пальним і мастильними матеріалами;
   - огляд, перевірку технічного стану спецмашин.

   1.8. Розрахунки норм часу (Н), що містяться у збірнику,
виконані за формулами:

   на машинні види робіт

            Н = 1 : (А х К ),
                   пв

   де А - погодинна теоретична продуктивність машин;

   К  - коефіцієнт корисного часу машин;
   пв

   на ручні види робіт

              Н = Т  * К
                оп

   де Т  - оперативний час на одиницю продукції, люд.-год.;
     оп

   К -  коефіцієнт,  що  враховує  витрати  часу  на
підготовчо-завершальну роботу, відпочинок і особисті потреби та
час перерв, які пов'язані з технологією і організацією робіт,
відсоток до оперативного часу.

   1.9. Витрати часу на пробіг спецмашин до місця забору води,
завантаження інертних  матеріалів  та  реагентів,  до  місця
навантаження і розвантаження побутових відходів та мулу, з однієї
дільниці робіт на іншу, від гаража до місця проведення робіт і
назад встановлені з урахуванням середньої швидкості руху спецмашин
у місті та за його межами.

       Зразок розрахунку кошторисної вартості
         1 машино-години з ПДВ у гривнях

           В = П + НВ + Пр + ПДВ,

   де
   В - кошторисна вартість, грн.;

   П - прямі витрати, грн.;

   НВ - накладні витрати (60%), грн.;

   Пр - прибуток (12%);

   ПДВ - податок на додану вартість (20%).

     Прямі витрати = ЗП + Н  + В + В  + В  + В ,
                зп  м  ТО  ТР  а

   де
   ЗП - заробітна плата, грн.;

            ЗП = Н х Т, грн.
               ч

   Н - норма часу, маш.-год.;
   ч

   Т - тариф згідно розряду роботи, грн.;

   Н  - нарахування на  заробітну  плату  згідно  чинного
   зп
законодавства, %;

   В - сумарна вартість матеріалів, грн.;
   м

            В = Сума Н х В ,
            м     м  пц

   Н - норма витрат окремого матеріалу;
   м

   В  - вартість в поточних цінах даного матеріалу, грн.;
   пц

   В  і В  - вартість ТО і ТР згідно чинних нормативних актів,
   ТО  ТР
грн.;

   В - амортизаційні відрахування згідно вимог пп. 23, 24, 25,
   а
26 П(С)БО 7 "Основні засоби".

   Оплата праці робітників визначена із застосування єдиної
сітки міжрозрядних тарифних коефіцієнтів згідно Галузевої угоди
між Державним комітетом України з питань житлово-комунального
господарства  та Центральним комітетом профспілки працівників
житлово-комунального  господарства,  побутового  обслуговування
населення України на 2003-2004 рр., зареєстрованої Міністерством
праці та соціальної політики України N 45 від 29.04.2003.

         Накладні витрати = 60% від ЗП

       Прибуток = 12% прямих і накладних витрат

              ПДВ = 20%

            2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ

           2.1. Загальні положення

   2.1.1. Типові  норми  часу  розроблені  з  урахуванням
раціональної  організації  прибирання території, максимального
використання  вантажопідйомності  та  місткості  сміттєвозів,
асенізаційних    машин,    а    також   продуктивності
підмітально-прибиральних і поливально-мийних машин, дотримання
правил охорони праці і техніки безпеки.
   2.1.2. З метою поліпшення організації робіт з механізованого
прибирання і видалення побутових відходів територію населених
місць поділяють на дільниці, кожна  з  яких  обслуговується
механізованою колоною, що забезпечує виконання усіх видів робіт за
встановленою технологією.
   2.1.3. Організація  прибирання території дільниці повинна
передбачати чітке виконання робіт з кожної технологічної операції.
Дільницю, що обслуговують, поділяють на маршрути, за кожним з яких
закріплюють певне число машин.
   Для кожної машини складають маршрутну карту, тобто графічне
вираження шляху прямування машин, послідовність і періодичність
виконання тієї чи іншої технологічної операції. Маршрути складають
так, щоб звести до мінімуму холості пробіги машин. При зміні
місцевих умов маршрути коригуються.
   2.1.4. При виконанні всіх робіт, що пов'язані з прибиранням
територій і видаленням побутових відходів, необхідним є дотримання
правил безпеки і виробничої санітарії.

           2.2. Зимове прибирання

   2.2.1. Снігоочищення - основна операція зимового прибирання.
Видалення  снігу  з дорожніх покриттів найчастіше здійснюють
підмітанням і згрібанням його плужно-щітковими снігоочищувачами.
   При невеликих  снігопадах  сніг  збирають  і  підмітають
одночасно. При інтенсивних снігопадах операцію снігоочищення можна
обмежити  одним  згрібанням, після закінчення снігопаду слід
виконувати завершальне підмітання. У безсніжні дні здійснюють
патрульне підмітання шляхових покриттів.
   Кількість снігоочищувачів, які працюють на вулиці, залежить
від ширини проїжджої частини. При роботі колони плужно-щіткових
снігоочищувачів на вулицях з двобічним рухом перша машина робить
прохід по осі проїзду, а наступні рухаються с виступом. При цьому
смуга, що очищена машиною, яка їде попереду, повинна перекриватись
наступною на 0,5-1 метр.
   2.2.2. Снігоочищення  може  також  здійснюватись   із
застосуванням  хімічних речовин. Воно передбачає такі етапи;
витримування, обробку дорожніх покриттів хімічними речовинами,
інтервал, згрібання і змітання снігу.
   Місця, що мають підйоми, спуски і криві малого радіусу,
обробляють піщано-соляною сумішшю.
   Хімічні матеріали слід рівномірно розподіляти по всій площі
проїжджої  частини  відповідно  до  встановленого  режиму
снігоочищення.
   2.2.3. У періоди з важкими метеорологічними умовами (значні
снігопади та завірюхи) для снігоочищення застосовують бульдозери
та  автогрейдери.  Роботи  виконуються  разом  з  роторними
снігоочищувачами, які  підчищають  снігові  вали,  зформовані
бульдозером і автогрейдером.
   2.2.4. Вивезення ущільненого снігу і льоду - одна з операцій
зимового  прибирання.  Поверхню затверділого снігу або льоду
обробляють хімічними речовинами  для  наступного  сколювання.
Вилучати  затверділий  сніг  або лід треба відколювачем або
автогрейдером через 3-5 годин після розсипання реагентів. Якщо шар
льоду або затверділого снігу становить понад 20 мм, обробку і
сколювання слід здійснювати за кілька проходів.
   Сніг та  скол,  зібрані  у вали та купи, вантажать на
автотранспорт і вивозять до спеціально призначених місць.
   При навантажуванні снігу автонавантажувач повинен рухатись
уздовж лотка дороги у напрямі, протилежному рухові громадського
транспорту. Самоскид, що знаходиться під навантаженням, слід
подавати заднім ходом услід за  навантажувачем,  щоб  після
завантаження він міг рухатися, не перетинаючи потік транспорту.
   У процесі роботи біля навантажувача повинен  знаходитись
черговий, який за допомогою мегафона подає команду водіям, не
допускає пішоходів у зону дії робочих органів снігонавантажувача і
відповідає за безпеку робіт у зоні.

           ЗИМОВЕ УТРИМАННЯ ДОРІГ

   2.2.1. Автомобіль МАЗ-5551 з навісним обладнанням Шмідт
   2.2.2 Розсипання  протиожеледних  матеріалів  автомобілем
МАЗ-5551 з навісним обладнанням Шмідт
   Склад робіт:  Завантаження  протиожеледних  матеріалів.
Приведення агрегату в робоче положення. Розсипання протиожеледного
матеріалу. Розвороти (маневрування) в кінці ділянки.
   Вимірник: 1000 кв.м покриття

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма при температурі повітря зовні
до -6 град.С від -6 град.С до -15 град.С до -15 град.С і нижче
1 2 3 4 5 6
  Витрати труда водіїв автомобілів (машиністів) люд.- год. 0,33 0,33 0,33
  Середній розряд 5        
  Машини та механізми:        
  Автомобіль МАЗ-5551 з навісним обладнанням Шмідт маш.- год. 0,33 0,33 0,33
  Заробітна плата грн. 0,92 0,92 0,92
  Нарахування на заробітну плату грн. 0,35 0,35 0,35
  Матеріали        
  Паливо л      
  Мастила кг      
  Сіль т 0,04 0,06 0,08
  Реагент т 0,06 0,10  
  Фрикційний матеріал т     0,24
  ТО і ТР        
  Амортизаційні витрати        
  Всього прямі витрати        
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 0,55 0,55 0,55
  Разом        
  Прибуток (12%)        
  Разом        
  ПДВ (20%)        
  Всього з ПДВ        

   2.2.3 Очищення проїзної частини вулиць від снігу та наносів в
складі колони автомобілем МАЗ-5551 з навісним обладнанням Шмідт,
АМДК (433-МДК)
   Склад робіт: Приведення агрегату в робоче положення. Очищення
проїзної частини вулиць від снігу. Розвороти (маневрування) в
кінці ділянки.
   Вимірник: 1 км пробігу

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда водіїв автомобілів (машиністів) люд.-год. 0,33
  Середній розряд 5    
  Машини та механізми:    
  Автомобіль МАЗ-5551 з навісним обладнанням Шмідт, АМДК (433-МДК) маш.-год. 0,33
  Заробітна плата грн. 0,92
  Нарахування на заробітну плату грн. 0,35
  Матеріали    
  Паливо л  
  Мастила кг  
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 0,55
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   2.2.4 Очищення  від наносів та сміття зливоприймальників
плугами при відлигах автомобілем МАЗ-5551 з навісним обладнанням
Шмідт
   Склад робіт: Приведення агрегату в робоче положення. Очищення
проїзної частини вулиць та лотків від талого снігу. Підняття щітки
з плугом. Розвороти (маневрування) в кінці ділянки.
   Вимірник: на один зливоприймальник

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда машиністів люд.-год. 0,25
  Середній розряд 5    
  Машини та механізми:    
  Автомобіль МАЗ-5551 з навісним обладнанням Шмідт маш.-год. 0,25
  Заробітна плата грн. 0,69
  Нарахування на заробітну плату грн. 0,27
  Матеріали    
  Паливо л  
  Мастила кг  
  Всього прямі витрати    
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 0,41
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   2.2.5 Очищення проїзних частин вулиць при сильних снігопадах
автомобілем МАЗ-5551 з навісним обладнанням Шмідт, АМДК (433-МДК)
   Склад робіт: Приведення агрегату в робоче положення. Догляд
за механізмом під час роботи. Розвороти (маневрування) в кінці
ділянки.
   Вимірник: 1 км покриття

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма при товщині шару, мм
100 200 400
1 2 3 4 5 6
  Витрати труда водіїв автомобілів (машиністів) люд.-год. 0,42 0,58 1,3
  Середній розряд 5        
  Машини та механізми:        
  МАЗ-5551 з навісним обладнанням Шмідт, АМДК (433-МДК) маш.-год. 0,42 0,58 1,3
  Заробітна плата грн. 1,17 1,61 3,61
  Нарахування на заробітну плату грн. 0,45 0,62 1,39
  Матеріали        
  Паливо л      
  Мастила кг      
  ТО і ТР        
  Амортизаційні витрати        
  Всього прямі витрати        
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 0,70 0,97 2,17
  Разом        
  Прибуток (12%)        
  Разом        
  ПДВ (20%)        
  Всього з ПДВ        

   2.2.6 Очищення  вулиць  від  тільки випавшого снігу під
бортовими каменями автомобілем МАЗ-5551 з навісним обладнанням
Шмідт
   Склад робіт: Приведення агрегату в робоче положення. Очищення
вулиць  від  тільки випавшого снігу під бортовими каменями.
Формування снігового валу. Розвороти (маневрування) в  кінці
ділянки.
   Вимірник: 1000 кв.м покриття.

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда водіїв автомобілів (машиністів) люд.-год. 0,58
  Середній розряд 5    
  Машини та механізми:    
  МАЗ-5551 з навісним обладнанням Шмідт маш.-год. 0,58
  Заробітна плата грн. 1,61
  Нарахування на заробітну плату грн. 0,62
  Матеріали    
  Паливо л  
  Мастила кг  
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 0,97
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

          2.3. Снігоочищувач "Бошунг"

   2.3.1 Згрібання снігу плужно-щіточними пристроями з тротуарів
та зупинок громадського транспорту снігоочищувачем  "Бошунг",
КО-707
   Склад робіт: Приведення  агрегату  в  робоче  положення.
Згрібання снігу плужно-щіточним пристроєм з одночасним підмітанням
снігоочищувачем "Бошунг". Розвороти  (маневрування)  в  кінці
ділянки.
   Вимірник: 1000 кв.м

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма при шарі снігу
до 0,3 м понад 0,3 м
1 2 3 4 5
  Витрати труда машиністів люд.-год. 0,58 0,75
  Середній розряд 6      
  Машини та механізми:      
  Снігоочіщувач "Бошунг Поні", КО-707 маш.-год. 0,58 0,75
  Заробітна плата грн. 1,89 2,44
  Нарахування на заробітну плату грн. 0,73 0,94
  Матеріали      
  Паливо л    
  Мастила кг    
  ТО і ТР      
  Амортизаційні витрати      
  Всього прямі витрати      
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 1,13 1,46
  Разом      
  Прибуток (12%)      
  Разом      
  ПДВ (20%)      
  Всього з ПДВ      

   2.3.2 Очищення тротуарів від снігу та піску снігоочищувачем
"Бошунг", КО-707
   Склад робіт: Приведення агрегату в робоче положення. Очищення
тротуарів від снігу та піску снігоочищувачем "Бошунг". Розвороти
(маневрування) в кінці ділянки.
   Вимірник: 1000 кв.м покриття

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда машиністів люд.-год. 0,58
  Середній розряд 6    
  Машини та механізми:    
  Снігоочіщувач "Бошунг Поні", КО-707 маш.-год. 0,58
  Заробітна плата грн. 1,89
  Нарахування на заробітну плату грн. 0,73
  Матеріали    
  Паливо л  
  Мастила кг  
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 1,13
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

        2.4. Навантажувач "Бобкет" 863 (Н)

   2.4.1 Розмішування розсолу
   Склад робіт:  Загрузка в мішалку солі. Закачування води
насосом. Розмішування розсолу
   Вимірник: 1 тонна

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда машиністів люд.-год. 0,25
  Середній розряд 6    
  Машини та механізми:    
  Навантажувач "Бобкет" 863 (Н) маш.-год. 0,08
  Насос маш.-год. 0,17
  Заробітна плата грн. 0,70
  Нарахування на заробітну плату грн. 0,27
  Матеріали    
  Паливо л  
  Сіль т 30
  Вода куб.м 70
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 0,42
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   2.4.2 Очищення вулиць від ущільненого снігу, снігових та
льодяних накатів  під  бортовими  каменями  навантажувачем
"Бобкет" 863 (Н)
   Склад робіт: Приведення агрегату в робоче положення. Очищення
вулиць від ущільненого снігу, снігових та льодяних накатів під
бортовими  каменями.  Формування  льодового  валу.  Розвороти
(маневрування) в кінці ділянки.
   Вимірник: 1000 кв.м покриття

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда машиністів люд.-год. 1,42
  Середній розряд 6    
  Машини та механізми:    
  Навантажувач "Бобкет" 863 (Н) маш.-год. 1,42
  Заробітна плата грн. 3,94
  Нарахування на заробітну плату грн. 1,52
  Матеріали    
  Паливо л  
  Мастила кг  
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 2,36
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   2.4.3 Навантаження снігу в  автосамоскиди  навантажувачем
"Бобкет" 863 (Н)
   Склад робіт: Встановлення снігонавантажувача біля снігового
валу. Навантажування снігу в автомобілі. Переїзд від валу до валу
в межах 1 км. Розвороти (маневрування) в кінці ділянки.
   Вимірник: 100 т

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда машиністів люд.-год. 4,28
  Середній розряд 6    
  Машини та механізми:    
  Навантажувач "Бобкет" 863 (Н) маш.-год. 4,28
  Заробітна плата грн. 13,95
  Нарахування на заробітну плату грн. 5,38
  Матеріали    
  Паливо л  
  Мастила кг  
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 8,37
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   2.4.4 Навантаження протиожеледних матеріалів навантажувачем
"Бобкет" 863 (Н) та бульдозером ДЗ-110
   Склад робіт: Встановлення машини під навантаження. Приведення
агрегату  в  робоче  положення.  Механізоване  навантаження
протиожеледних матеріалів навантажувачем "Бобкет" 863 (Н).
   Вимірник: 100 т

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда машиністів навантажувача "Бобкет" 863 (Н) люд.-год. 4,28
  Витрати труда машиністів бульдозера ДЗ-110 люд.-год. 0,42
  Середній розряд 6/5    
  Машини та механізми:    
  Навантажувач "Бобкет" 863 (Н) маш.-год. 4,28
  Бульдозер ДЗ-110   0,42
  Заробітна плата грн. 13,95/1,17
  Нарахування на заробітну плату грн. 5,38/0,45
  Матеріали    
  Паливо для навантажувача "Бобкет" 863 (Н) л  
  Паливо для бульдозера ДЗ-110 л  
  Мастила для навантажувача "Бобкет" 863 (Н) кг  
  Мастила для бульдозера ДЗ-110 кг  
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 8,37/0,70
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   2.4.5 Приготування протиожеледного матеріалу. Перемішування
солі та  гравію  бульдозером  ДЗ-110  та  навантажувачем
"Бобкет" 863 (Н)
   Склад робіт: Дозування складових з перемішуванням.
   Вимірник: 100 т

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда машиністів бульдозера люд.-год. 6,0
  Витрати труда навантажувача "Бобкет" люд.-год. 0,83
  Середній розряд 5/6    
  Машини та механізми:    
  Бульдозер ДЗ-110 маш.-год. 6,0
  Навантажувач "Бобкет" 863 (Н) маш.-год. 0,83
  Заробітна плата грн. 16,68/2,71
  Нарахування на заробітну плату грн. 6,43/1,04
  Матеріали    
  Паливо для бульдозера ДЗ-110 л  
  Паливо для навантажувача "Бобкет" 863 (Н) л  
  Мастила для бульдозера ДЗ-110 кг  
  Мастила для навантажувача "Бобкет" 863 (Н) кг  
  Щебінь т 0,15
  Сіль т 0,85
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 10,00/1,63
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

       2.5. Навантажувач "Катерпілар" САТ-236

   2.5.1 Очищення вулиць від ущільненого снігу, снігових та
льодяних  накатів  під  бортовими  каменями  навантажувачем
"Катерпілар" САТ-236
   Склад робіт: Приведення агрегату в робоче положення. Очищення
вулиць від ущільненого снігу, снігових та льодяних накатів під
бортовими  каменями.  Формування  льодового  валу.  Розвороти
(маневрування) в кінці ділянки.
   Вимірник: 1000 кв.м покриття

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда машиністів люд.-год. 1,42
  Середній розряд 6    
  Машини та механізми:    
  Навантажувач "Катерпілар" САТ-236 маш.-год. 1,42
  Заробітна плата грн. 4,63
  Нарахування на заробітну плату грн. 1,79
  Матеріали    
  Паливо л  
  Мастила кг  
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 2,78
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   2.5.2 Навантаження снігу в  автосамоскиди  навантажувачем
"Катерпілар" САТ-236
   Склад робіт: Встановлення снігонавантажувача біля снігового
валу. Навантажування снігу в автомобілі. Переїзд від валу до валу
в межах 1 км. Розвороти (маневрування) в кінці ділянки.
   Вимірник: 100 т

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма при місткості кузова
до 5 т понад 7 т
1 2 3 4  
  Витрати труда машиністів люд.-год. 3,57 4,28
  Середній розряд 6      
  Машини та механізми:      
  Навантажувач "Катерпілар" САТ-236 маш.-год. 3,57 4,98
  Заробітна плата грн. 11,64 13,95
  Нарахування на заробітну плату грн. 4,49 5,38
  Матеріали      
  Паливо л    
  Мастила кг    
  ТО і ТР      
  Амортизаційні витрати      
  Всього прямі витрати      
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 6,98 8,37
  Разом      
  Прибуток (12%)      
  Разом      
  ПДВ (20%)      
  Всього з ПДВ      

   2.5.3 Навантаження протиожеледних матеріалів навантажувачем
"Катерпілар" САТ-428С та бульдозером ДЗ-110
   Склад робіт: Встановлення машини під навантаження. Приведення
агрегату  в  робоче  положення.  Механізоване  навантаження
протиожеледних матеріалів навантажувачем "Катерпілар" САТ-428С.
   Вимірник: 100 т

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда машиністів навантажувача "Катерпілар" люд.-год. 1,5
  Витрати труда машиністів бульдозера люд.-год. 0,42
  Середній розряд 6/5    
  Машини та механізми:    
  Навантажувач "Катерпілар"САТ-428С маш.-год. 1,5
  Бульдозер ДЗ-110   0,42
  Заробітна плата грн. 4,89/1,17
  Нарахування на заробітну плату грн. 1,89/0,45
  Матеріали    
  Паливо для навантажувача "Катерпілар" САТ-428С л  
  Паливо для бульдозера ДЗ-110 л  
  Мастила для навантажувача "Катерпілар" САТ-428С кг  
  Мастила для бульдозера ДЗ-110 кг  
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 2,93/0,70
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   2.5.4 Приготування протиожеледного матеріалу. Перемішування
солі та гравію бульдозером ДЗ-110 та навантажувачем "Катерпілар"
САТ-428С
   Склад робіт: Дозування складових з перемішуванням.
   Вимірник: 100 т

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда машиністів бульдозера люд.-год. 6,0
  Витрати труда машиністів навантажувача "Катерпілар" люд.-год. 0,83
  Середній розряд 5/6    
  Машини та механізми:    
  Бульдозер ДЗ-110 маш.-год. 6,0
  Навантажувач "Катерпілар" САТ-428С маш.-год. 0,83
  Заробітна плата грн. 16,68/2,71
  Нарахування на заробітну плату грн. 6,43/1,04
  Матеріали    
  Паливо для бульдозера ДЗ-110 л  
  Паливо для навантажувача "Катерпілар" САТ-428С л  
  Мастила для бульдозера ДЗ-110 кг  
  Мастила для навантажувача "Катерпілар" САТ-428С кг  
  Щебінь   0,15
  Сіль т 0,85
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 10,00/1,63
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
                   Наказ Державного комітету
                   житлово-комунального
                   господарства України
                   11.11.2005 N 163

                   ПОГОДЖЕНО
                   Управлінням економіки,
                   ціноутворення і тарифної
                   політики
                   житлово-комунального
                   господарства
                   Держжитлокомунгоспу України


        РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ
      на комплекс робіт по утриманню автомобільних
       шляхів і шляхово-експлуатаційних споруд


            1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

   1.1. Ці Типові норми часу рекомендуються для нормування праці
робітників, які займаються виконанням робіт, що пов'язані з
механізованим прибиранням і  санітарним  очищенням  населених
пунктів.

   1.2. В основу розробки типових норм покладено:
   - технічні характеристики машин;
   - фотохронометражні спостереження;
   - технічні розрахунки;
   - результати аналізу організації праці.

   1.3. Норми часу подано в людино-годинах на одиницю обсягу
роботи, що вказана в нормативних таблицях збірника.

   1.4. При  розробці  норм  враховані  витрати  часу  на
підготовчо-завершальну роботу, відпочинок і особисті потреби у
таких розмірах:

   Таблиця 1

Категорії витрат робочого часу Індекс Час за професіями, % оперативного часу
Водій автомобіля, тракторист, машиніст автогрейдера, бульдозера вантажник
1. Підготовчо- завершальна робота ПЗ 4,3 2
2. Відпочинок і особисті потреби ВОП 10 11

   Час на підготовчо-завершальну роботу містить витрати часу на
отримання завдання і вказівок щодо виконання робіт, оформлення
дорожніх документів, паркування спецмашин на відведене місце.

   1.5. Витрати пального розраховуються відповідно до вимог Норм
витрат  палива  і  мастильних  матеріалів  на автомобільному
транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України
від 10.02.98 N 43, згідно технічних паспортів на
1 машино-годину (зимові).

   1.6. В нормах часу не враховані:
   - перевезення працівників до об'єкта роботи і з об'єкта;
   - доставка інструментів і знарядь;
   - розміщення дорожніх знаків;
   - заправку спецмашин пальним і мастильними матеріалами;
   - огляд, перевірку технічного стану спецмашин.

   1.7. Розрахунки норм часу (Н), що містяться у збірнику,
виконані за формулами:

   на машинні види робіт

            Н = 1 : (А х К ),
                   пв

   де А - погодинна теоретична продуктивність машин;

   К  - коефіцієнт корисного часу машин;
   пв

   на ручні види робіт

              Н = Т  х К
                оп

   де Т  - оперативний час на одиницю продукції, люд.-год.;
     оп

   К -  коефіцієнт,  що  враховує  витрати  часу  на
підготовчо-завершальну роботу, відпочинок і особисті потреби та
час перерв, які пов'язані з технологією і організацією робіт,
відсоток до оперативного часу.

   1.8. Витрати часу на пробіг спецмашин до місця забору води,
завантаження інертних  матеріалів  та  реагентів,  до  місця
навантаження і розвантаження побутових відходів та мулу, з однієї
дільниці робіт на іншу, від гаража до місця проведення робіт і
назад встановлені з урахуванням середньої швидкості руху спецмашин
у місті та за його межами.

       Зразок розрахунку кошторисної вартості
         1 машино-години з ПДВ у гривнях

           В = П + НВ + Пр + ПДВ,

   де
   В - кошторисна вартість, грн.;

   П - прямі витрати, грн.;

   НВ - накладні витрати (до 60%), грн.;

   Пр - прибуток (12%);

   ПДВ - податок на додану вартість (20%).

     Прямі витрати = ЗП + Н  + В + В  і В  + В ,
                зп  м  ТО  ТР  а

   де
   ЗП - заробітна плата, грн.;

            ЗП = Н х Т, грн.
               ч

   Н - норма часу, маш.-год.;
   ч

   Т - тариф згідно розряду роботи, грн.;

   Н  -  нарахування  на  заробітну  плату згідно чинного
   зп
законодавства, %;

   В - сумарна вартість матеріалів, грн.;
   м

            В = Сума Н х В ,
            м     м  пц

   Н - норма витрат окремого матеріалу;
   м

   В  - вартість в поточних цінах даного матеріалу, грн.;
   пц

   В  і В  - вартість ТО і ТР згідно чинних нормативних актів,
   ТО  ТР
грн.;

   В - амортизаційні відрахування згідно вимог пп. 23, 24, 25,
   а
26 П(С)БО 7 "Основні засоби".

   Оплата праці робітників визначена із застосуванням єдиної
сітки міжрозрядних тарифних коефіцієнтів згідно Галузевої угоди
між Державним комітетом України з питань житлово-комунального
господарства та Центральним комітетом профспілки  працівників
житлово-комунального  господарства,  побутового  обслуговування
населення України на 2003-2004 рр., зареєстрованої Міністерством
праці та соціальної політики України N 45 від 29.04.2003.

         Накладні витрати = 60% від ЗП

       Прибуток = 12% прямих і накладних витрат

              ПДВ = 20%

            2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ

           2.1. Загальні положення

   2.1.1. Типові  норми  часу  розроблені  з  урахуванням
раціональної організації прибирання  території,  максимального
використання  вантажопідйомності  та  місткості  сміттєвозів,
асенізаційних   машин,    а    також    продуктивності
підмітально-прибиральних і поливально-мийних машин, дотримання
правил охорони праці і техніки безпеки.
   2.1.2. З метою поліпшення організації робіт з механізованого
прибирання і видалення побутових відходів територію населених
місць  поділяють  на  дільниці, кожна з яких обслуговується
механізованою колоною, що забезпечує виконання усіх видів робіт за
встановленою технологією.
   2.1.3. Організація прибирання території дільниці  повинна
передбачати чітке виконання робіт з кожної технологічної операції.
Дільницю, що обслуговують, поділяють на маршрути, за кожним з яких
закріплюють певне число машин.
   Для кожної машини складають маршрутну карту, тобто графічне
вираження шляху прямування машин, послідовність і періодичність
виконання тієї чи іншої технологічної операції. Маршрути складають
так, щоб звести до мінімуму холості пробіги машин. При зміні
місцевих умов маршрути коригуються.
   2.1.4. При виконанні всіх робіт, що пов'язані з прибиранням
територій і видаленням побутових відходів, необхідним є дотримання
правил безпеки і виробничої санітарії.

           2.2. Зимове прибирання

   2.2.1. Снігоочищення - основна операція зимового прибирання.
Видалення снігу з дорожніх покриттів  найчастіше  здійснюють
підмітанням і згрібанням його плужно-щітковими снігоочищувачами.
   При невеликих  снігопадах  сніг  збирають  і  підмітають
одночасно. При інтенсивних снігопадах операцію снігоочищення можна
обмежити одним згрібанням, після закінчення  снігопаду  слід
виконувати завершальне підмітання. У безсніжні дні здійснюють
патрульне підмітання шляхових покриттів.
   Кількість снігоочищувачів, які працюють на вулиці, залежить
від ширини проїжджої частини. При роботі колони плужно-щіткових
снігоочищувачів на вулицях з двобічним рухом перша машина робить
прохід по осі проїзду, а наступні рухаються с виступом. При цьому
смуга, що очищена машиною, яка їде попереду, повинна перекриватись
наступною на 0,5-1 метр.
   2.2.2. Снігоочищення   може  також  здійснюватись  із
застосуванням хімічних речовин. Воно передбачає такі  етапи:
витримування, обробку дорожніх покриттів хімічними речовинами,
інтервал, згрібання і змітання снігу.
   Місця, що мають підйоми, спуски і криві малого радіусу,
обробляють піщано-соляною сумішшю.
   Хімічні матеріали слід рівномірно розподіляти по всій площі
проїжджої  частини  відповідно  до  встановленого  режиму
снігоочищення.
   2.2.3. У періоди з важкими метеорологічними умовами (значні
снігопади та завірюхи) для снігоочищення застосовують бульдозери
та  автогрейдери.  Роботи  виконуються  разом  з  роторними
снігоочищувачами,  які  підчищають  снігові  вали, сформовані
бульдозером і автогрейдером.
   2.2.4. Вивезення ущільненого снігу і льоду - одна з операцій
зимового прибирання. Поверхню затверділого снігу  або  льоду
обробляють  хімічними  речовинами  для наступного сколювання.
Вилучати затверділий сніг або лід  треба  відколювачем  або
автогрейдером через 3-5 годин після розсипання реагентів. Якщо шар
льоду або затверділого снігу становить понад 20 мм, обробку і
сколювання слід здійснювати за кілька проходів.
   Сніг та скол, зібрані у вали та  купи,  вантажать  на
автотранспорт і вивозять до спеціально призначених місць.
   При навантажуванні снігу автонавантажувач повинен рухатись
уздовж лотка дороги у напрямі, протилежному рухові громадського
транспорту. Самоскид, що знаходиться під навантаженням, слід
подавати  заднім  ходом  услід за навантажувачем, щоб після
завантаження він міг рухатися, не перетинаючи потік транспорту.
   У процесі  роботи біля навантажувача повинен знаходитись
черговий, який за допомогою мегафона подає команду водіям, не
допускає пішоходів у зону дії робочих органів снігонавантажувача і
відповідає за безпеку робіт у зоні.

           ЗИМОВЕ УТРИМАННЯ ДОРІГ

   Група 1 Розсипання протиожеледних матеріалів  автомобілем
МАЗ-5551 з навісним обладнанням Шмідт
   Склад робіт:  Завантаження  протиожеледних  матеріалів.
Приведення агрегату в робоче положення. Розсипання протиожеледного
матеріалу. Розвороти (маневрування) в кінці ділянки.
   Вимірник: 1000 кв.м покриття

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма при температурі повітря зовні
до -6 град.С від -6 град.С до -15 град.С до -15 град.С і нижче
1 2 3 4 5 6
  Витрати труда водіїв автомобілів люд.- год. 0,33 0,33 0,33
  Середній розряд 5        
  Машини та механізми:        
  Автомобіль МАЗ-5551 з навісним обладнанням Шмідт маш.- год. 0,33 0,33 0,33
  Заробітна плата грн. 0,92 0,92 0,92
  Нарахування на заробітну плату грн. 0,35 0,35 0,35
  Матеріали        
  Паливо л      
  Мастила кг      
  Сіль т 0,04 0,06 0,08
  Реагент т 0,06 0,10  
  Фрикційний матеріал т     0,24
  Всього прямі витрати        
  ТО і ТР        
  Амортизаційні витрати        
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 0,55 0,55 0,55
  Разом        
  Прибуток (12%)        
  Разом        
  ПДВ (20%)        
  Всього з ПДВ        

   Група 2 Очищення проїзної частини вулиць від снігу та наносів
в складі колони автомобілем МАЗ-5551 з навісним обладнанням Шмідт,
АМДК (433-МДК)
   Склад робіт: Приведення агрегату в робоче положення. Очищення
проїзної частини вулиць від снігу. Розвороти (маневрування) в
кінці ділянки.
   Вимірник: 1 км пробігу

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда водіїв (машиністів) люд.-год. 0,33
  Середній розряд 5    
  Машини та механізми:    
  Автомобіль МАЗ-5551 з навісним обладнанням Шмідт, АМДК (433-МДК) маш.-год. 0,33
  Заробітна плата грн. 0,92
  Нарахування на заробітну плату грн. 0,35
  Матеріали    
  Паливо л  
  Мастила кг  
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 0,55
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   Група 3 Очищення від наносів та сміття зливоприймальників
плугами при відлигах автомобілем МАЗ-5551 з навісним обладнанням
Шмідт
   Склад робіт: Приведення агрегату в робоче положення. Очищення
проїзної частини вулиць та лотків від талого снігу. Підняття щітки
з плугом. Розвороти (маневрування) в кінці ділянки.
   Вимірник: на 1 зливоприймальник

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда водіїв (машиністів) люд.-год. 0,25
  Середній розряд 5    
  Машини та механізми:    
  Автомобіль МАЗ-5551 з навісним обладнанням Шмідт маш.-год. 0,25
  Заробітна плата грн. 0,69
  Нарахування на заробітну плату грн. 0,27
  Матеріали    
  Паливо л  
  Мастила кг  
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 0,41
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   Група 4 Розмішування розсолу
   Склад робіт:  Загрузка в мішалку солі. Закачування води
насосом. Розмішування розсолу
   Вимірник: 1 т

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда водіїв (машиністів) люд.-год. 0,25
  Середній розряд 6    
  Машини та механізми:    
  Навантажувач "Бобкет" 863 (Н) маш.-год. 0,08
  Насос маш.-год. 0,17
  Заробітна плата грн. 0,70
  Нарахування на заробітну плату грн. 0,27
  Матеріали    
  Паливо л  
  Сіль т 30
  Вода куб.м 70
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 0,42
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   Група 5 Згрібання снігу  плужно-щіточними  пристроями  з
тротуарів  та зупинок громадського транспорту снігоочищувачем
"Бошунг", КО-707
   Склад робіт:  Приведення  агрегату  в  робоче положення.
Згрібання снігу плужно-щіточним пристроєм з одночасним підмітанням
снігоочищувачем  "Бошунг".  Розвороти  (маневрування) в кінці
ділянки.
   Вимірник: 1000 кв.м

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма при шарі снігу
до 0,3 м понад 0,3 м
1 2 3 4 5
  Витрати труда водіїв (машиністів) люд.-год. 0,58 0,75
  Середній розряд 6      
  Машини та механізми:      
  Снігоочіщувач "Бошунг Поні", КО-707 маш.-год. 0,58 0,75
  Заробітна плата грн. 1,89 2,44
  Нарахування на заробітну плату грн. 0,73 0,94
  Матеріали      
  Паливо л    
  Мастила кг    
  ТО і ТР      
  Амортизаційні витрати      
  Всього прямі витрати      
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 1,13 1,46
  Разом      
  Прибуток (12%)      
  Разом      
  ПДВ (20%)      
  Всього з ПДВ      

   Група 6 Очищення проїзних  частин  вулиць  при  сильних
снігопадах автомобілем МАЗ-5551 з навісним обладнанням Шмідт, АМДК
(433-МДК)
   Склад робіт: Приведення агрегату в робоче положення. Догляд
за механізмом під час роботи. Розвороти (маневрування) в кінці
ділянки.
   Вимірник: 1 км покриття

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма при товщині шару, мм
100 200 400
1 2 3 4 5 6
  Витрати труда водіїв (машиністів) люд.-год. 0,42 0,58 1,3
  Середній розряд 5        
  Машини та механізми:        
  МАЗ-5551 з навісним обладнанням Шмідт, АМДК (433-МДК) маш.-год. 0,42 0,58 1,3
  Заробітна плата грн. 1,17 1,61 3,61
  Нарахування на заробітну плату грн. 0,45 0,62 1,39
  Матеріали        
  Паливо л      
  Мастила кг      
  ТО і ТР        
  Амортизаційні витрати        
  Всього прямі витрати        
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 0,70 0,97 2,17
  Разом        
  Прибуток (12%)        
  Разом        
  ПДВ (20%)        
  Всього з ПДВ        

   Група 7 Очищення тротуарів від снігу та піску снігоочищувачем
"Бошунг", КО-707
   Склад робіт: Приведення агрегату в робоче положення. Очищення
тротуарів від снігу та піску снігоочищувачем "Бошунг". Розвороти
(маневрування) в кінці ділянки.
   Вимірник: 1000 кв.м покриття

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда водіїв (машиністів) люд.-год. 0,58
  Середній розряд 6    
  Машини та механізми:    
  Снігоочіщувач "Бошунг Поні", КО-707 маш.-год. 0,58
  Заробітна плата грн. 1,89
  Нарахування на заробітну плату грн. 0,73
  Матеріали    
  Паливо л  
  Мастила кг  
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 1,13
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   Група 8.1 Очищення вулиць від ущільненого снігу, снігових та
льодяних  накатів  під  бортовими  каменями  навантажувачем
"Катерпілар" САТ-236
   Склад робіт: Приведення агрегату в робоче положення. Очищення
вулиць від ущільненого снігу, снігових та льодяних накатів під
бортовими  каменями.  Формування  льодового  валу.  Розвороти
(маневрування) в кінці ділянки.
   Вимірник: 1000 кв.м покриття

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда водіїв (машиністів) люд.-год. 1,42
  Середній розряд 5    
  Машини та механізми:    
  Навантажувач "Катерпілар" САТ-236 маш.-год. 1,42
  Заробітна плата грн. 4,63
  Нарахування на заробітну плату грн. 1,79
  Матеріали    
  Паливо л  
  Мастила кг  
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 2,78
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   Група 8.2 Очищення вулиць від ущільненого снігу, снігових та
льодяних накатів  під  бортовими  каменями  навантажувачем
"Бобкет" 863 (Н)
   Склад робіт: Приведення агрегату в робоче положення. Очищення
вулиць від ущільненого снігу, снігових та льодяних накатів під
бортовими  каменями.  Формування  льодового  валу.  Розвороти
(маневрування) в кінці ділянки.
   Вимірник: 1000 кв.м покриття

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда водіїв (машиністів) люд.-год. 1,42
  Середній розряд 6    
  Машини та механізми:    
  Навантажувач "Бобкет" 863 (Н) маш.-год. 1,42
  Заробітна плата грн. 3,94
  Нарахування на заробітну плату грн. 1,52
  Матеріали    
  Паливо л  
  Мастила кг  
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 2,36
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   Група 8.3 Очищення вулиць від тільки випавшого снігу під
бортовими каменями автомобілем МАЗ-5551 з навісним обладнанням
Шмідт
   Склад робіт: Приведення агрегату в робоче положення. Очищення
вулиць  від  тільки випавшого снігу під бортовими каменями.
Формування снігового валу. Розвороти (маневрування) в  кінці
ділянки.
   Вимірник: 1000 кв.м покриття

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда водіїв (машиністів) люд.-год. 0,58
  Середній розряд 5    
  Машини та механізми:    
  Автомобіль МАЗ-5551 з навісним обладнанням Шмідт маш.-год. 0,58
  Заробітна плата грн. 1,61
  Нарахування на заробітну плату грн. 0,62
  Матеріали    
  Паливо л  
  Мастила кг  
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 0,97
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   Група 9.1 Навантаження снігу в автосамоскиди навантажувачем
"Катерпілар" САТ-428С
   Склад робіт: Встановлення снігонавантажувача біля снігового
валу. Навантажування снігу в автомобілі. Переїзд від валу до валу
в межах 1 км. Розвороти (маневрування) в кінці ділянки.
   Вимірник: 100 т

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма при місткості кузова
до 5 т понад 7 т
1 2 3 4  
  Витрати труда водіїв (машиністів) люд.-год. 1,67 2,01
  Середній розряд 6      
  Машини та механізми:      
  Навантажувач "Катерпілар" САТ-428С маш.-год. 1,67 2,01
  Заробітна плата грн. 5,44 6,55
  Нарахування на заробітну плату грн. 2,05 2,47
  Матеріали      
  Паливо л    
  Мастила кг    
  ТО і ТР      
  Амортизаційні витрати      
  Всього прямі витрати      
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 3,26 3,93
  Разом      
  Прибуток (12%)      
  Разом      
  ПДВ (20%)      
  Всього з ПДВ      

   Група 9.2 Навантаження снігу в автосамоскиди навантажувачем
"Бобкет" 863 (Н)
   Склад робіт: Встановлення снігонавантажувача біля снігового
валу. Навантажування снігу в автомобілі. Переїзд від валу до валу
в межах 1 км. Розвороти (маневрування) в кінці ділянки.
   Вимірник: 100 т

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда водіїв (машиністів) люд.-год. 4,28
  Середній розряд 6    
  Машини та механізми:    
  Навантажувач "Бобкет" 863 (Н) маш.-год. 4,28
  Заробітна плата грн. 13,95
  Нарахування на заробітну плату грн. 5,38
  Матеріали    
  Паливо л  
  Мастила кг  
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 8,37
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   Група 10 Вивезення снігу на звалище самоскидом МАЗ-5551,
ММЗ-4505
   Склад робіт: Переїзд до місця звалища. Вигрузка снігу з
кузова і доочищення кузова від прилиплого снігу вручну. Розвороти
(маневрування) в кінці ділянки.
   Вимірник: 100 т

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма при вантажопідйомності, т
2,5 (ММЗ-4505) 5,5 (МАЗ-5551)
1 2 3 4 5
  Витрати труда водіїв (машиністів) люд.-год. 52,5 23,9
  Середній розряд 5      
  Машини та механізми:      
  Самоскид маш.-год. 52,5 23,9
  Заробітна плата грн. 145,79 66,37
  Нарахування на заробітну плату грн. 54,90 24,99
  Матеріали      
  Паливо л    
  Мастила кг    
  ТО і ТР      
  Амортизаційні витрати      
  Всього прямі витрати      
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 87,47 39,82
  Разом      
  Прибуток (12%)      
  Разом      
  ПДВ (20%)      
  Всього з ПДВ      

   Примітка. Норми розраховані при:
   - відстань до місця звалища 28 км
   - швидкість руху автомобіля 16 км/год.

   Група 11 Роботи на звалищі снігу бульдозером ДЗ-110
   Склад робіт:  Приведення  агрегату  в  робоче положення.
Згрібання снігу бульдозером ДЗ-110. Підйом лопати. Розвороти
(маневрування) в кінці ділянки.
   Вимірник: 100 т

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда водіїв (машиністів) люд.-год. 1,5
  Середній розряд 5    
  Машини та механізми:    
  Бульдозер ДЗ-110 маш.-год. 1,5
  Заробітна плата грн. 4,17
  Нарахування на заробітну плату грн. 1,57
  Матеріали    
  Паливо л  
  Мастила кг  
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 2,50
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   Група 12.1   Навантаження   протиожеледних   матеріалів
навантажувачем "Бобкет" 863 (Н) та бульдозером ДЗ-110
   Склад робіт: Встановлення машини під навантаження. Приведення
агрегату  в  робоче  положення.  Механізоване  навантаження
протиожеледних матеріалів навантажувачем "Бобкет" 863 (Н).
   Вимірник: 100 т

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда водіїв навантажувача "Бобкет" 863 (Н) люд.-год. 4,28
  Витрати труда водіїв бульдозера ДЗ-110 люд.-год. 0,42
  Середній розряд 6/5    
  Машини та механізми:    
  Навантажувач "Бобкет" 863 (Н) маш.-год. 4,28
  Бульдозер ДЗ-110   0,42
  Заробітна плата грн. 13,95/1,17
  Нарахування на заробітну плату грн. 5,38/0,44
  Матеріали    
  Паливо для навантажувача "Бобкет" 863 (Н) л  
  Паливо для бульдозера ДЗ-110 л  
  Мастила для навантажувача "Бобкет" 863 (Н) кг  
  Мастила для бульдозера ДЗ-110 кг  
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 8,37/0,70
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   Група 12.2   Навантаження   протиожеледних   матеріалів
навантажувачем "Катерпілар" САТ-428С та бульдозером ДЗ-110
   Склад робіт: Встановлення машини під навантаження. Приведення
агрегату  в  робоче  положення.  Механізоване  навантаження
протиожеледних матеріалів навантажувачем "Катерпілар" САТ-428С.
   Вимірник: 100 т

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда водіїв навантажувача "Катерпілар" САТ-428С люд.-год. 1,5
  Витрати труда водіїв бульдозера ДЗ-110 люд.-год. 0,42
  Середній розряд 6/5    
  Машини та механізми:    
  Навантажувач "Катерпілар" САТ-428С маш.-год. 1,5
  Бульдозер ДЗ-110   0,42
  Заробітна плата грн. 4,89/1,17
  Нарахування на заробітну плату грн. 1,89/0,45
  Матеріали    
  Паливо для навантажувача "Катерпілар" САТ-428С л  
  Паливо для бульдозера ДЗ-110 л  
  Мастила для навантажувача "Катерпілар" САТ-428С кг  
  Мастила для бульдозера ДЗ-110 кг  
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 2,93/0,70
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   Група 13 Механізоване зривання снігово-льодового накату з
проїзної частини автогрейдером та АМДК (433-МДК)
   Склад робіт: Приведення агрегату в робоче положення. Очищення
вулиць від ущільненого та тільки випавшого снігу, снігових та
льодяних накатів під бортовими каменями. Формування валу для
тільки випавшого снігу. Розвороти (маневрування) в кінці ділянки.
   Вимірник: 1000 кв.м

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма для
ущільненого снігу, снігових та льодяних накатів тільки випавшого снігу
1 2 3 4  
  Витрати труда водіїв (машиністів) люд.-год. 2,5 0,58
  Середній розряд 5      
  Машини та механізми:      
  Автогрейдер маш.-год. 2,5 -
  АМДК (433-МДК) маш.-год. 2,5 0,58
  Заробітна плата грн. 6,94 1,61
  Нарахування на заробітну плату грн. 2,61 0,61
  Матеріали      
  Паливо л    
  Мастила кг    
  ТО і ТР      
  Амортизаційні витрати      
  Всього прямі витрати      
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 4,16 0,97
  Разом      
  Прибуток (12%)      
  Разом      
  ПДВ (20%)      
  Всього з ПДВ      

   Група 14.1  Приготування   протиожеледного   матеріалу.
Перемішування солі та гравію бульдозером ДЗ-110 та навантажувачем
"Бобкет" 863 (Н)
   Склад робіт: Дозування складових з перемішуванням.
   Вимірник: 100 т

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда водіїв бульдозера (машиністів) люд.-год. 6,0
  Середній розряд 5/6    
  Машини та механізми:    
  Бульдозер ДЗ-110 маш.-год. 6,0
  Навантажувач "Бобкет" 863 (Н) маш.-год. 0,83
  Заробітна плата грн. 18,97
  Нарахування на заробітну плату грн. 7,14
  Матеріали    
  Паливо для бульдозера ДЗ-100 л  
  Паливо для навантажувача "Бобкет" 863 (Н) л  
  Мастила для бульдозера ДЗ-110 кг  
  Мастила для навантажувача "Бобкет" 836 (Н) кг  
  Щебінь   0,15
  Сіль т 0,85
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 11,38
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   Група 14.2  Приготування   протиожеледного   матеріалу.
Перемішування солі та гравію бульдозером ДЗ-110 та навантажувачем
"Катерпілар" САТ-428С
   Склад робіт: Дозування складових з перемішуванням.
   Вимірник: 100 т

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда водіїв бульдозера (машиністів) люд.-год. 6,0
  Середній розряд 5/6    
  Машини та механізми:    
  Бульдозер ДЗ-110 маш.-год. 6,0
  Навантажувач "Катерпілар" САТ-428С маш.-год. 0,83
  Заробітна плата грн. 18,97
  Нарахування на заробітну плату грн. 7,14
  Матеріали    
  Паливо для бульдозера л  
  Паливо для навантажувача "Катерпілар" л  
  Мастила для бульдозера ДЗ-110 кг  
  Мастила для навантажувача "Катерпілар" САТ-428С кг  
  Щебінь   0,15
  Сіль т 0,85
  ТО і ТР    
  Амортизаційні витрати    
  Всього прямі витрати    
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 11,38
  Разом    
  Прибуток (12%)    
  Разом    
  ПДВ (20%)    
  Всього з ПДВ    

   Група 15.1 Ручне прибирання доріг, зупинок  громадського
транспорту та тротуарів у недоступних для машинного прибирання
місцях: посипання тротуарів пісчано-соляною сумішшю
   Склад робіт: Ручне прибирання доріг, зупинок громадського
транспорту та тротуарів у недоступних для машинного прибирання
місцях. Посипання тротуарів пісчано-соляною сумішшю
   Вимірник: 100 кв.м

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда люд.-год. 1,5
  Середній розряд 1    
  Заробітна плата грн. 2,72
  Нарахування на заробітну плату грн. 1,02
  Матеріали    
  Пісок т/грн. (1) 0,021/0,74
  Технічна сіль т/грн. (2) 0,016/3,07
  Всього прямі витрати   7,55
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 1,63
  Разом   9,18
  Прибуток (12%)   1,38
  Разом   10,56
  ПДВ (20%)   2,11
  Всього з ПДВ   12,67

   Примітка. Вартість витратних матеріалів визначена при ціні:
   (1) піску - 1,75 грн. за 1 тонну;
   (2) технічної солі - 35,35 грн. за 1 тонну.

   Група 15.2  Ручне прибирання доріг, зупинок громадського
транспорту та тротуарів у недоступних для машинного прибирання
місцях: очищення тротуарів та проїздів
   Склад робіт: Очищення тротуарів та  проїздів.  Посипання
технічною сіллю.
   Вимірник: 100 кв.м

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда люд.-год. 2,4
  Середній розряд 1    
  Заробітна плата грн. 4,36
  Нарахування на заробітну плату грн. 1,64
  Матеріали:    
  Технічна сіль т/грн. (1) 0,004/0,77
  Всього прямі витрати   6,77
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 2,62
  Разом   9,39
  Прибуток (12%)   1,41
  Разом   10,8
  ПДВ (20%)   2,16
  Всього з ПДВ   12,96

_______________
   (1) Вартість  витратних  матеріалів  визначена  при ціні
технічної солі - 35,35 грн. за 1 тонну.

   Група 15.3 Ручне прибирання доріг, зупинок  громадського
транспорту та тротуарів у недоступних для машинного прибирання
місцях: прибирання зупинок громадського транспорту
   Склад робіт:  Прибирання зупинок громадського транспорту.
Посипання технічними матеріалами.
   Вимірник: 100 кв.м

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда люд.-год. 2,4
  Середній розряд 1    
  Заробітна плата грн. 4,36
  Нарахування на заробітну плату грн. 1,64
  Матеріали:    
  Технічна сіль т/грн. (1) 0,004/0,77
  Всього прямі витрати   6,77
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 2,62
  Разом   9,39
  Прибуток (12%)   1,41
  Разом   10,8
  ПДВ (20%)   2,16
  Всього з ПДВ   12,96

_______________
   (1) Вартість витратних  матеріалів  визначена  при  ціні
технічної солі - 35,35 грн. за 1 тонну.

   Група 15.4  Ручне прибирання доріг, зупинок громадського
транспорту та тротуарів у недоступних для машинного прибирання
місцях: усунення снігових накрижень, сколювання льоду, вирубування
нальодів
   Склад робіт: Усунення снігових накрижень, сколювання льоду,
вирубування нальодів. Посипання технічною сіллю.
   Вимірник: 100 кв.м

N п/п Найменування ресурсу Одиниця виміру Норма
1 2 3 4
  Витрати труда люд.-год. 4,1
  Середній розряд 1    
  Заробітна плата грн. 7,45
  Нарахування на заробітну плату грн. 2,80
  Матеріали:    
  Технічна сіль т/грн. (1) 0,01/1,92
  Всього прямі витрати   12,17
  Накладні витрати (60% заробітної плати) грн. 4,47
  Разом   16,64
  Прибуток (12%)   2,50
  Разом   19,14
  ПДВ (20%)   3,83
  Всього з ПДВ   22,97

_______________
   (1) Вартість витратних  матеріалів  визначена  при  ціні
технічної солі - 35,35 грн. за 1 тонну.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ