Приказ от 15.04.1997 № 46/131/63/34 "О внесении изменений и дополнений к разделу 3 Порядка денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19364 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 15.04.1997 № 46/131/63/34 "О внесении изменений и дополнений к разделу 3 Порядка денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов"
Дата принятия15.04.1997
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа46/131/63/34
РазработчикКомитет по земельным ресурсам
Принявший органКомитет по земельным ресурсам


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ
  МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
        УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
              Н А К А З
 
 N 46/131/63/34 від 15.04.97     Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   29 жовтня 1997 р.
                   за N 511/2315
 
    Про внесення змін та доповнень до розділу 3 Порядку
    грошової  оцінки  земель  сільськогосподарського
         призначення та населених пунктів
 
   В зв'язку з введенням в дію з 1 січня 1997 року Закону
України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про
плату за землю" 378/96-ВР ) Н А К А З У Є М О:
   1. Внести зміни і доповнення до розділу 3 Порядку грошової
оцінки земель  сільськогосподарського призначення та населених
пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України по
земельних ресурсах,  Державного  комітету  України  у справах
містобудування і архітектури, Міністерства сільського господарства
і продовольства України, Української академії аграрних наук від
27 листопада 1995 року N 76/230/325/150 (державний
реєстр. N 427/963 від 30 листопада 1995 р.), виклавши  його  в
редакції, що додається.
   2. Довести  до  відома  для керівництва в роботі Уряду
Автономної Республіки   Крим,   обласних,   Київської   та
Севастопольської міських  державних  адміністрацій  зміни  і
доповнення до  розділу  3  Порядку  грошової  оцінки  земель
сільськогосподарського призначення та населених пунктів.
 
 Голова Державного комітету України
 по земельних ресурсах               Л.Новаковський
 
 Голова Державного комітету України
 у справах містобудування і архітектури         В.Гусаков
 
 Міністр сільського господарства і
 продовольства України                  М.Зубець
 
 Віце-президент Української академії
 аграрних наук                      В.Ситник
                       Затверджено
                  наказом Держкомзему України,
                  Держкоммістобудування України,
                  Мінсільгосппроду   України,
                  Української академії аграрних
                  наук від 15 квітня 1997 р.
                  N 46/131/63/34
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 жовтня 1997 р.
                   за N 511/2315
   Зміни і доповнення до розділу 3 Порядку грошової оцінки
   земель сільськогосподарського призначення та населених
               пунктів
      3. Грошова оцінка земель населених пунктів
   3.1. В основі грошової оцінки земель населених пунктів лежить
капіталізація рентного  доходу,  що  виникає  завдяки  місцю
розташування населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і
місцевій системах виробництва та розселення, облаштуванню його
території та якості земель з урахуванням природно-кліматичних та
інженерно-геологічних  умов,   архітектурно-ландшафтної   та
історико-культурної цінності, екологічного стану, функціонального
використання земель.
   3.2. Грошова  оцінка  одного квадратного метра земельної
ділянки населених пунктів визначається за формулою:
         В х Нп
      Цн = ###### х Кф х Км,        (8),
          Нк
 
де: Цн - грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки
     (у гривнях);
  В - витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку
    на квадратний метр (у гривнях);
  Нп - норма прибутку, 6%;
  Нк - норма капіталізації, 3%;
  Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання
     земельної ділянки (під житлову та громадську забудову,
     для промисловості, транспорту тощо);
  Км - коефіцієнт,  який  характеризує  місце  розташування
     земельної ділянки.
   3.3. Витрати на освоєння та облаштування території  (В)
включають відновну вартість інженерної підготовки, головних споруд
і   магістральних   мереж   водопостачання,   каналізації,
теплопостачання,   електропостачання   (включаючи   зовнішнє
освітлення), слабкострумових пристроїв, газопостачання, зливової
каналізації,  вартість  санітарної очистки, зелених насаджень
загального користування,  вулично-дорожньої  мережі,  міського
транспорту станом на початок року проведення оцінки.
   Індексація витрат здійснюється за індексами вартості основних
фондів у відповідності до чинного законодавства України. Витрати
на освоєння та облаштування території визначаються по кожному
конкретному населеному пункту за даними державної статистичної
звітності відповідних управлінь (служб).
   3.4. Коефіцієнти,   які   характеризують  функціональне
використання  земельної  ділянки  (Кф),  враховують  відносну
прибутковість наявних в її межах видів економічної діяльності
(табл.3.1).
   3.5. Коефіцієнт,  який  характеризує  місце  розташування
земельної  ділянки  (Км),  обумовлюється  трьома  групами
рентоутворюючих факторів: регіонального, зонального та локального
характеру - обчислюється за формулою:
      Км = Км1 х Км2 х Км3,        (9),
 
де: Км1 - коефіцієнт, який враховує значення та статус населеного
     пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій
     системах виробництва і розселення;
  Км2 - коефіцієнт,  який  враховує  містобудівну  цінність
     території   в   межах   населеного    пункту
     (економіко-планувальної зони);
  Км3 - коефіцієнт, який враховує місце розташування земельної
     ділянки в межах економіко-планувальної зони.
   Вихідними даними для обчислення Км є генеральні плани та
проекти планування і забудови населених пунктів,  плани  їх
земельно-господарського устрою, матеріали економічної оцінки їх
територій.
   Значення коефіцієнтів  встановлюються  за  результатами
пофакторних оцінок кожної групи з урахуванням питомої  ваги
рентоутворюючих факторів у формуванні загального рентного доходу в
межах населеного пункту та його економіко-планувальних зон.
   Грошова оцінка  земель  населених  пунктів виконується в
послідовності, викладеній в пунктах 3.6-3.9.
   3.6. Базова  вартість  одного  квадратного  метра земель
населеного пункту в залежності від регіональних факторів місця
розташування (Цнм) визначається за формулою:
         В х Нп
      Цнм = ###### х Км1         (10).
          Нк
   Значення коефіцієнта  Км1  є  добутком коефіцієнтів, які
враховують:
   - адміністративний статус населеного пункту та його місце в
системі розселення України (табл.3.2);
   - входження в приміську зону великих міст (табл.3.3);
   - наявність у населеного пункту статусу курорту (табл.3.4);
   - входження до зон радіаційного забруднення (табл.3.5).
   3.7. В межах населеного пункту базова  вартість  одного
квадратного метра земель диференціюється по економіко-планувальних
зонах, які встановлюються на основі економічної оцінки території
населеного пункту з урахуванням таких факторів:
   - неоднорідності   функціонально-планувальних   якостей
території;
   - доступності до центру населеного пункту, місць концентрації
трудової діяльності, центрів громадського обслуговування, масового
відпочинку;
   - рівня інженерного забезпечення та благоустрою території;
   - рівня розвитку сфери обслуговування населення;
   - екологічної якості території;
   - привабливості середовища: різноманітність місць прикладання
праці, наявність історико-культурних та природних пам'яток тощо.
   3.8. Вартість одного квадратного метра земель  населених
пунктів  по  економіко-планувальних  зонах  розраховується за
формулою:
       Цнз = Цнм х Км2,          (11),
 
де Цнз - середня для економіко-планувальної зони вартість одного
     квадратного метра земель (у гривнях).
   Значення коефіцієнта Км2 визначається як добуток пофакторних
оцінок з урахуванням вагової характеристики кожного з факторів.
   Числові значення  пофакторних оцінок приймаються в межах
граничних значень коефіцієнтів Км2 для груп населених пунктів з
різною  чисельністю  населення,  наведених в таблиці 3.6, з
урахуванням рекомендацій ДБН 360-92* "Містобудування. Планування
та  забудова  міських  і  сільських  поселень",  іншої
нормативно-технічної документації та експертної оцінки.
   Питома вага зональних рентоутворюючих факторів визначається
по кожному населеному пункту, виходячи з його особливостей.
   Сума вагових характеристик, що встановлена для факторів,
повинна дорівнювати 1,0.
   3.9. Вартість одного квадратного метра земельної ділянки
певного  функціонального  використання  (Цн)  визначається  з
урахуванням  територіально-планувальних,  інженерно-геологічних,
історико-культурних, природно-ландшафтних, санітарно-гігієнічних
та інженерно-інфраструктурних особливостей місця її розташування в
межах економіко-планувальної зони за формулою:
        Цн = Цнз х Кф х Км3       (12)
   Значення коефіцієнта Км3 визначається по кожному населеному
пункту, виходячи з його особливостей.
   Для обчислення Км3  рекомендується  враховувати  локальні
фактори, наведені в таблиці 3.7; при цьому добуток пофакторних
оцінок не повинен бути нижче 0,75 і вище 1,50.
   3.10. Грошова  оцінка  земель  населених  пунктів,  які
використовуються як сільськогосподарські угіддя,  здійснюється
відповідно до розділу 2 даного Порядку.
   Грошова оцінка сільськогосподарських угідь в межах земель
населених пунктів, на які немає матеріалів грунтових обстежень,
здійснюється за допомогою попереднього створення  орієнтовних
(схематичних) креслень грунтів цих ділянок шляхом використання
грунтових карт прилеглих територій,  топографічних  карт  та
експертного маршрутного обслідування земель населених пунктів для
співставлення  отриманих  даних  з  натурою.  На  орієнтовні
(схематичні) кресленя грунтів екстраполюються грунтові контури з
карт прилеглих територій з урахуванням рельєфу, визначаються площі
агровиробничих груп грунтів, які оцінюються, як це передбачено
розділом 2 Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення та населених пунктів.
   3.11. Організація робіт з грошової оцінки земель населених
пунктів покладається на Державний комітет України по земельних
ресурсах, Республіканський комітет Автономної Республіки Крим по
земельних ресурсах і єдиному кадастру, обласні, Київське та
Севастопольське міські управління, районні відділи  земельних
ресурсів.
   Грошова оцінка  земель  населених  пунктів  здійснюється
переважно проектними організаціями - розробниками генеральних
планів.
                     Додаток N 3
                до Порядку грошової оцінки земель
                сільськогосподарського призначення
                та населених пунктів в редакції
                наказу від 15 квітня  1997  р.
                N 46/131/63/34
                           Таблиця 3.1.
     Коефіцієнти, які характеризують функціональне
        використання земельної ділянки (Кф)
 
##################################################################################
Категорія земель за |      Склад категорії           |Значення
функцією використання|                        |коефіцієнта
#####################+################################################+###########
Землі житлової забу- |Землі одно- і двоповерхової житлової забудови  |  1,00
дови         |Землі багатоповерхової житлової забудови    |
Землі промисловості |Землі легкої промисловості           |  1,20
           |Землі тяжкої промисловості           |
           |Землі будівництва (за винятком будівельних   |
           |майданчиків)                  |
Землі гірничої проми-|Землі торфорозробок               |  1,00
словості і відкритих |Землі відкритих розробок і кар'єрів гірничої  |
розробок       |промисловості                  |
           |Інші землі гірничої примисловості        |
Землі комерційного  |Землі автотехобслуговування           |  2,50
використання     |Землі оптової торгівлі та складського госпо-  |
           |дарства                     |
           |Землі роздрібної торгівлі та комерційних послуг |
           |Землі ринкової інфраструктури          |
           |Землі досліджень і розробок           |
           |Землі іншої комерційної діяльності       |
Землі громадського  |Землі державного управління та місцевого    |  0,70
призначення     |самоврядування                 |
           |Землі оборони                  |
           |Землі освіти                  |
           |Землі культури                 |
           |Землі охорони здоров'я і соціальних послуг   |
           |Землі громадських та релігійних організацій   |
           |Землі екстериторіальних організацій і органів  |
Землі змішаного   |Землі житлової забудови і промисловості     |Розрахун-
використання     |Землі житлової забудови і комерційного вико-  |ково
           |ристання                    |
           |Землі житлової забудови і громадського приз-  |
           |начення                     |
           |Землі промисловості і комерційного використання |
           |Землі комерційного використання і громадського |
           |призначення                   |
Землі транспорту,  |Землі шляхів                  |  0,80
зв'язку       |Землі автомобільного транспорту         |
           |Землі залізничного транспорту          |
           |Землі трамвайного і тролейбусного транспорту  |
           |Землі метрополітену               |
           |Землі трубопроводного транспорту        |
           |Землі водного транспорту            |
           |Землі повітряного транспорту          |
           |Землі зв'язку і телекомунікацій         |
           |Інші землі транспорту та зв'язку        |
Землі технічної   |Землі санітарної очистки та благоустрою     |  0,65
інфраструктури    |Землі водопостачання та каналізації       |
           |Землі енергозабезпечення            |
           |Землі іншого інженерного забезпечення      |
Землі рекреаційного |Землі зелених насаджень загального користування |  0,50
призначення та інші |Землі зелених насаджень спеціального призначення|
відкриті землі    |Землі кладовищ                 |
           |Землі відпочинку і спорту            |
           |Землі, що зайняті поточним будівництвом     |
           |Землі, відведені під майбутнє будівництво    |
           |Інші відкриті (незабудовані) землі в межах   |
           |населеного пункту                |
##################################################################################
  Коефіцієнти, які характеризують регіональні фактори місця
    розташування земельної ділянки (Км1) (табл.3.2-3.5)
                           Таблиця 3.2.
  Коефіцієнти, які характеризують адміністративний статус
  населених пунктів та їх місце в системі розселення України
 
#####################################################################################
 N |Типи міст за адміністративним  |Місце в системі розселення|Чисельність|Величина
п/п|статусом і народногосподарськими |             |населення |коефі-
  |функціями            |             |(тис.чол.) |цієнта
###+#################################+##########################+###########+########
 1 |Міста обласного підпорядкування, |Центри районних, а в окре-|  20-50  |  1,2
  |які виконують переважно курортно-|мих випадках - міжрайон- |      |
  |оздоровчі функції. Переважно -  |них, низових систем розсе-|      |
  |центри адміністративних районів |лення           |      |
 2 |Міста обласного підпорядкування -|Центри районних, в окремих|  50-100 |  1,4
  |промислові, промислово-транспорт-|випадках - міжрайонних  |      |
  |ні, оздоровчо-курортні центри.  |систем розселення     |      |
  |Переважно - центри адміністратив-|             |      |
  |них районів           |             |      |
 3 |Міста обласного підпорядкування -|Центри обласних, в окремих| 100-250 |  1,6
  |багатогалузеві промислові або ве-|випадках - міжрайонних і |      |
  |ликі курортні центри, переважно -|районних систем розселен- |      |
  |центри областей         |ня            |      |
 4 |Місто Севастополь і міста облас- |Центри обласних, в окремих| 250-500 |  2,0
  |ного підпорядкування - багатога- |випадках - міжрайонних  |      |
  |лузеві промислові, а також адмі- |систем розселення     |      |
  |ністративні і культурні центри  |             |      |
  |областей             |             |      |
 5 |Багатофункціональні міста облас- |Центри обласних систем  | 500-1000 |  2,5
  |ного підпорядкування, крупні ад- |розселення        |      |
  |міністративні, наукові, економіч-|             |      |
  |ні, організаційні і культурні  |             |      |
  |центри, центри областей     |             |      |
 6 |Центри областей - багатофункціо- |Центри міжобласних систем |вище 1000 |  3,0
  |нальні міста обласного підпоряд- |розселення        |      |
  |кування - найкрупніші адміністра-|             |      |
  |тивні, наукові, економічні, орга-|             |      |
  |нізаційні і культурні центри   |             |      |
#####################################################################################
                           Таблиця 3.3.
   Коефіцієнти, які враховують місце розташування населених
       пунктів в приміських зонах великих міст
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Чисельність населення міст-центрів (тис.чол.)|Значення коефіцієнта
—————————————————————————————————————————————|————————————————————
         100 - 250          |    1,1
         250 - 500          |    1,2
         500 - 1000         |    1,3
        1000 і більше         |    1,5
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                           Таблиця 3.4.
     Коефіцієнти, які застосовуються для населених
        пунктів, що мають статус курортів*
 
###################################################################
Розміщення населених пунктів, що мають статус курортів |Значення
                            |коефіцієнта
#######################################################+###########
на Південному узбережжі Криму             |  3,0
на Південно-східному узбережжі Криму          |  2,5
на Західному узбережжі Криму              |  2,2
на Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської та |  2,0
Херсонської областей                  |
у гірських та передгірних районах Закарпатської,    |  2,3
Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей|
в інших курортних населених пунктах          |  1,5
###################################################################
_______________
   * Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1996 року N 1576 "Про затвердження переліку населених
пунктів, віднесених до курортних".
                           Таблиця 3.5.
   Коефіцієнти, які враховують місце розташування населених
   пунктів в зонах радіоактивного забруднення внаслідок
          чорнобильської катастрофи**
 
##########################################################
   Розміщення населених пунктів в зонах   |Значення
     радіоактивного забруднення     |коефіцієнта
##############################################+###########
1. Зона відчуження              |
2. Зона безумовного (обов'язкового) відселення|
3. Зона гарантованого добровільного відселення|  0,80
4. Зона посиленого радіоекологічного контролю |  0,90
##########################################################
_______________
   * Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
23 липня 1991 року N 106 "Про організацію виконання постанов
Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів
Української  РСР  "Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та
"Про  статус  і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" із змінами, внесеними згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 р. N 217 та
розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 14.09.1991 р.
N 245-р, від 12.01.1993 р. N 17-р та від 27.01.1995 р. N 37-р.
                           Таблиця 3.6.
     Граничні значення коефіцієнтів, які враховують
     ступінь містобудівної цінності території в
         межах населених пунктів (Км2)
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Групи населених пунктів з чисе-| Граничні значення коефіцієнтів
льністю населення (тис.чол.)  |—————————————————————————————————
                |  максимальні | мінімальні
———————————————————————————————|————————————————|————————————————
       до 20       |   1,5    |   0,75
     від 20 до 50     |   2,0    |   0,50
    від 50 до 100     |   2,5    |   0,40
    від 100 до 250     |   3,0    |   0,35
    від 250 до 500     |   3,5    |   0,30
    від 500 до 1000    |   4,0    |   0,25
    від 1000 до 2000    |   5,0    |   0,20
     понад 2000      |   7,0    |   0,15
—————————————————————————————————————————————————————————————————
                           Таблиця 3.7.
   Локальні коефіцієнти на місцеположення земельної ділянки
        в межах економіко-планувальної зони
 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Назва рентоутворюючих|  Назва локальних коефіцієнтів  |Значення коефіцієнтів
факторів       |                  |
—————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————————
Функціонально-плану- |Місцезнаходження земельної ділянки:|
вальні фактори    |в зоні пішохідної доступності до  |   1,04-1,20
           |громадських центрів        |
           |в зоні магістралей підвищеного   |   1,05-1,20
           |містоформувального значення    |
           |в зоні пішохідної доступності швид-|   1,04-1,15
           |кісного міського та зовнішнього па-|
           |сажирського транспорту       |
           |в зоні пішохідної доступності до  |   1,04-1,15
           |національних, зоологічних та ден- |
           |дрологічних парків-пам'яток садово-|
           |паркового мистецтва, ботанічних са-|
           |дів, заказників, заповідних урочищ,|
           |пам'яток природи, курортів, парків,|
           |лісопарків, лісів, зелених зон,  |
           |пляжів               |
           |в прирейковій зоні (ділянка приля- |   1,04-1,10
           |гає до вітки, відводу залізниці,  |
           |має під'їздну залізничну колію)  |
Інженерно-інфраструк-|Земельна ділянка, що прилягає до  |
турні фактори    |вулиці:              |
           |без твердого покриття       |   0,90-0,95
           |без централізованого водопостачання|   0,90-0,95
           |без каналізації          |   0,90-0,95
           |без тепломережі          |   0,90-0,95
           |без централізованого газопостачання|   0,90-0,95
Інженерно-геологічні |Місцезнаходження земельної ділянки:|
фактори       |в межах території, що має схил по- |   0,85-0,90
           |верхні понад 20%          |
           |на грунтах з несучою спроможністю |   0,85-0,95
           |менше 1,0 кг/кв.см при потужності |
           |понад двох метрів         |
           |в зоні залягання грунтових вод мен-|   0,90-0,95
           |ше трьох метрів          |
           |в зоні затоплення паводком понад 4%|   0,90-0,95
           |забезпеченості (шар затоплення по- |
           |над двох метрів)          |
           |в зоні значної заболоченості з гру-|   0,90-0,95
           |нтовим живленням, що важко осушує- |
           |ться                |
           |в зоні небезпечних геологічних про-|   0,85-0,90
           |цесів (зсуви, карст, яружна    |
           |ерозія - яри понад 10 м)      |
           |на намивних (насипних) територіях |   1,02-1,07
Історико-культурні  |Місцезнаходження земельної ділянки:|
фактори       |в межах заповідної території    |   1,08-1,20
           |в зоні регулювання забудови    |   1,07-1,11
           |в зоні історичного ландшафту, що  |   1,06-1,12
           |охороняється            |
           |в зоні охорони поодиноких пям'яток |   1,06-1,12
Природно-ландшафтні |Місцезнаходження земельної ділянки:|
фактори       |в межах території природоохоронного|   1,07-1,11
           |призначення (національних, зоологі-|
           |чних та дендрологічних парків, пар-|
           |ків-пам'яток садово-паркового мис- |
           |тецтва, ботанічних садів, заказни- |
           |ків, заповідних урочищ, пам'яток  |
           |природи)              |
           |в межах території оздоровчого приз-|   1,06-1,10
           |начення (курортів та округів сані- |
           |тарної охорони)          |
           |в межах території рекреаційного  |   1,05-1,09
           |призначення (земель туризму та від-|
           |починку, парків та зелених зон)  |
Санітарно-гігієнічні |Місцезнаходження земельної ділянки:|
фактори       |в санітарно-захисній зоні     |   0,80-0,96
           |в водоохоронній зоні        |   1,02-1,05
           |в зоні обмеження забудови за ступе-|   0,80-0,95
           |нем забруднення атмосферного повіт-|
           |ря                 |
           |в зоні обмеження забудови за рівнем|   0,90-0,95
           |напруження електромагнітного поля |
           |в зоні перевищення припустимого рі-|   0,90-0,97
           |вня шуму (від залізниці та аеродро-|
           |му)                |
           |в ареалі забруднення грунтів (важкі|   0,90-0,95
           |метали)              |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com