Приказ от 11.04.1997 № 192 Об утверждении Правил обязательной сертификации строительных материалов, изделий и конструкций

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19787 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 11.04.1997 № 192 Об утверждении Правил обязательной сертификации строительных материалов, изделий и конструкций
Дата принятия11.04.1997
Дата отмены действия 16.03.2018
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа192
РазработчикКомитет по стандартизации, метрологии и сертификации
Принявший органКомитет по стандартизации, метрологии и сертификации
Дополнительные данные Отменен согласно приказу от 26.01.2018 № 93


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
          МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

              Н А К А З

 N 192 від 11.04.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   18 червня 1997 р.
                   за N 222/2026


 Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації будівельних
        матеріалів, виробів та конструкцій

  Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації
  N 537 від 08.09.2000 )


   Відповідно  до  Декрету  Кабінету Міністрів  України від
10.05.93 р. N 46-93  "Про  стандартизацію  і  сертифікацію"
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Правила обов'язкової сертифікації будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій (додаються).
   2. Керівникам органів із сертифікації будівельної продукції
довести затверджені Правила обов'язкової сертифікації будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій до зацікавлених підприємств,
організацій та установ, а  також  суб'єктів  підприємницької
діяльності незалежно від форм власності.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держстандарту України Є.Верещагу.

 Голова Держстандарту України             Т.Кисільова

                        Затверджено
                    наказом Державного комітету
                    України по стандартизації,
                    метрології та сертифікації
                    від 11.04.97 р. N 192

               Правила
       обов'язкової сертифікації будівельних
       матеріалів, виробів та конструкцій

           1. Галузь застосування

   1.1. Ці Правила встановлюють порядок та вимоги до проведення
обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів  та
конструкцій (далі - продукція) в Українській державній системі
сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі -
Система).
   1.2. Правила є обов'язковими для органів із сертифікації
продукції (далі - ОС), акредитованих випробувальних лабораторій
(центрів), підприємств, установ, організацій та громадян-суб'єктів
підприємницької діяльності незалежно від форм власності, в тому
числі іноземних.

           2. Нормативні посилання

   Під час розробки Правил використані такі документи:
   - ДСТУ 3410-96 "Система сертифікації  УкрСЕПРО.  Основні
положення";
   - ДСТУ 3413-96 "Система сертифікації  УкрСЕПРО.  Порядок
проведення сертифікації продукції";
   - ДСТУ 3414-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація
виробництва. Порядок здійснення";
   - ДСТУ 3417-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура
визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується";
   - ДСТУ 3419-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація
систем якості. Порядок проведення";
   - ДСТУ 3498-96 "Система  сертифікації  УкрСЕПРО.  Бланки
документів. Форма та опис";
   - Настанови ISO/IEC 28:1982 "Загальні правила стосовно моделі
системи сертифікації продукції третьою стороною";
   - ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок
обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції.
(  Розділ  2  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Держкомстандартизації N 537 від 08.09.2000 )

           3. Терміни та визначення

   Використані у документі поняття, терміни та їх визначення
відповідають вимогам:
   - ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та
визначення";
   - ДСТУ 2925-94 "Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни
та визначення";
   - ДСТУ 3021-95 "Випробування і контроль якості продукції.
Терміни та визначення";
   - ДСТУ 3278-95 "Система розроблення та поставлення продукції
на виробництво. Основні терміни та визначення";
   - ДСТУ 3230-95 Управління якістю та забезпечення якості.
Терміни та визначення.
(  Розділ  3  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Держкомстандартизації N 537 від 08.09.2000 )

           4. Загальні положення

   4.1. Сертифікацію продукції проводять ОС, що акредитовані в
Системі в установленому порядку.
   4.2. Об'єктами сертифікації у Системі є продукція, що:
   - вироблена в Україні;
   - ввозиться в Україну і позначена виробником як така, що
відповідає чинним в Україні нормативним документам;
   - ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що
відповідає чинним в Україні нормативним документам, але може бути
ідентифікована як така, що за показниками може бути співвіднесена
з вимогами чинних в Україні нормативних документів на аналогічну
продукцію;
   - ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що
відповідає чинним в Україні нормативним документам, і не може бути
ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні
нормативному документу.
   У визначених законодавством випадках для сертифікації у
Системі продукції, що ввозиться в Україну, повинні бути письмові
висновки гігієнічної державної експертизи Міністерства охорони
здоров'я  України  та  дозволи пожежної охорони Міністерства
внутрішніх справ України (Закон України "Про пожежну безпеку"
  від  17.12.93  р.). ( Абзац пункту 4.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 537
 від 08.09.2000 )
   4.3.  Обов'язкова сертифікація у Системі проводиться на
відповідність обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативних
документів  щодо  безпеки  життя,  здоров'я  людей,  охорони
навколишнього природного середовища згідно з Переліком продукції,
що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженим
наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології
та сертифікації від 27.11.96 р. N 499 (державний
реєстр від 19.12.96 р. N 728/1753) зі змінами, внесеними наказом
Комітету  України  з  питань  стандартизації,  метрології та
сертифікації від 29.12.99 N 418  (державний реєстр
N  13/4234  від  13.01.2000) та наказом Державного комітету
стандартизації, метрології та сертифікації України від 27.03.2000
N 241  (державний  реєстр  від  11.04.2000 за
N 223/4444). ( Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 537 від 08.09.2000 )
   4.4. Порядок обов'язкової сертифікації конкретної продукції у
Системі встановлює ОС відповідно до цих Правил, Порядку ввезення
на митну територію України продукції, що імпортується та підлягає
в  Україні  обов'язковій  сертифікації, затвердженого наказом
Державного митного комітету України і Державного комітету України
по стандартизації, метрології та сертифікації від 10 травня 1994
р. N 107/126 (державний реєстр N 103/312 від 19.05.94
р.)  і  Порядку  проведення робіт із сертифікації продукції
іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого
наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології
та сертифікації від 18.08.98 N 633 (державний реєстр
від 14.10.98 за N 657/3097). ( Пункт 4.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держкомстандартизації N 537 від
08.09.2000 )
   4.5. Усі роботи із сертифікації продукції виконуються ОС за
умовами договору.
   4.6. У загальному випадку порядок проведення сертифікації
містить:
   - подання заявки на сертифікацію;
   - аналіз наданої документації;
   - розгляд заявки і прийняття рішення за нею із зазначенням
схеми (моделі) сертифікації;
   - обстеження виробництва, якщо воно обумовлено ОС;
   - атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або
сертифікацію системи якості залежно від схеми сертифікації;
   - відбір та ідентифікацію зразків продукції за зовнішніми
ознаками і марками;
   - випробування зразків продукції (якщо це обумовлено схемою
сертифікації);
   - аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про
видачу сертифіката відповідності;
   - оформлення  акта  про  зберігання  зразка  -  свідка
сертифікованої продукції;
   - видачу сертифіката відповідності, укладення ліцензійної
угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру системи;
   - оформлення акта ідентифікації продукції за показниками, що
перевірялись під час випробувань;
   - визнання  документів,  що  підтверджують  відповідність
імпортної продукції вимогам  чинних  в  Україні  нормативних
документів і видані на цю продукцію за кордоном;
   - технічний нагляд за сертифікованою продукцією;
   - надання інформації про результати робіт із сертифікації
продукції.
( Пункт 4.6  в  редакції Наказу Держкомстандартизації N 537
 від 08.09.2000 )
   4.7.  Фірма - відвантажувальний центр, яка отримує від
виробника сертифікований цемент насипом, зберігає його і пакує за
допомогою  відповідного  обладнання,  зобов'язана  проводити
сертифікацію  своєї  продукції згідно з пунктом 4.6 цих правил.
(  Розділ  4  доповнено  пунктом  4.7  згідно  з  Наказом
Держкомстандартизації N 537 від 08.09.2000 )

        5. Правила сертифікації продукції

   5.1. Подання заявки на сертифікацію.
   5.1.1. Для проведення сертифікації продукції  у  Системі
заявник подає до ОС заявку (додаток N 1). При наявності декількох
ОС заявник може подати заявку до будь-якого з них.
   При цьому заявник повинен надати ОС письмове повідомлення
того, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим ОС.
(  Пункт  5.1.1  доповнено  абзацом  згідно  з  Наказом
Держкомстандартизації N 537 від 08.09.2000 )
   Заявником  на сертифікацію одиничних виробів або партії
продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа. Заявником
на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути
тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого
імені або через посередників. В останньому разі посередник повинен
одночасно із заявкою надати документи про те, що він уповноважений
діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті ж самі
обов'язки, що й заявник. ( Пункт 5.1.1 доповнено абзацом згідно з
Наказом Держкомстандартизації N 537 від 08.09.2000 )
   5.1.2. Якщо   заявка  подається  громадянином-суб'єктом
підприємницької   діяльності,   в   реквізиті   "Назва
підприємства-виготовлювача,  постачальника  (далі  - заявник),
адреса, код за Єдиним  державним  реєстром  підприємств  та
організацій України (далі - ЄДРПОУ)" робиться запис "Виробник, що
мешкає за адресою: ...", чи "Постачальник, що мешкає за адресою:
...". Якщо код ЄДРПОУ у цьому разі неможливо зазначити, замість
нього зазначаються номер, ким видано і дата видачі свідоцтва про
державну  реєстрацію  громадянина  як об'єкта підприємницької
діяльності.
   5.1.3. Якщо заявник не в змозі заповнити реквізити "Назва та
позначення нормативного документа виготовлювача", "Позначення та
назва нормативних документів", "Назва акредитованих в Системі
випробувальних лабораторій та їх адреси ...", ці  реквізити
заповнює ОС, до якого подано заявку.
   5.1.4. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна продукція,
не позначена як така, що відповідає вимогам чинних в Україні
нормативних документів, але має іноземний сертифікат чи протокол
випробувань, реквізит "Позначення та назва нормативного документа
виготовлювача" заявником не заповнюється. ОС зазначає у цьому
реквізиті вихідні дані (номер документа, дату видачі, ким виданий)
іноземного сертифіката чи протоколу випробувань.  Нотаріально
завірені копії цих документів мають бути додані заявником до
заявки.
   5.1.5. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна продукція,
не позначена як така, що відповідає чинним в Україні нормативним
документам, і яка не має іноземного сертифіката або протоколу
випробувань, але за показниками може бути співвіднесена з вимогами
чинних в Україні нормативних документів, реквізит "Позначення та
назва  нормативного  документа  виготовлювача"  заявником  не
заповнюється. ОС заповнює цей реквізит після визначення чинних в
Україні нормативних документів, необхідних  для  сертифікації
імпортної продукції, і співвіднесення показників або характеристик
цієї продукції з вимогами таких документів.
   5.1.6. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна продукція,
не позначена як така,  що  відповідає  вимогам  нормативних
документів, чинних в Україні, у реквізиті заявки "Назва продукції,
код ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної продукції" код ОКП і код ТН ЗЕД
не зазначаються. Заявником зазначається тільки назва продукції.

   5.2. Розгляд  заявки  та  прийняття  рішення за нею із
зазначенням схеми (моделі) сертифікації.
   5.2.1. Заявку розглядає ОС, який:
   - реєструє заявку в журналі обліку і заводить окрему справу
про сертифікацію продукції заявника (в тому числі іноземного), в
якій надалі зберігаються все листування і внутрішні документи ОС
стосовно будь-якої продукції цього заявника;
   - проводить експертизу заявки щодо правильності заповнення
реквізитів, наявності документів, передбачених пунктами 5.1.2,
5.1.4 та 5.1.5 цих Правил, та наявності реєстраційного номера
технічних  умов,  якщо  продукція  виготовляється вітчизняним
виробником за технічними умовами;
   - визначає схему (модель) сертифікації продукції за поданою
заявкою,  необхідність  попереднього  обстеження  виробництва,
атестації виробництва або сертифікації системи якості;
   - визначає  акредитовані  у   Системі   випробувальні
лабораторії (центри), які мають провести випробування продукції за
заявкою, кількість зразків для випробувань, правила їх відбору,
організацію, що здійснюватиме технічний нагляд за сертифікованою
продукцією (у разі необхідності), а також узгоджує  терміни
проведення окремих видів робіт із сертифікації та їхню вартість;
   - визначає перелік необхідних додаткових документів, які
повинен подати заявник для проведення сертифікації за заявкою;
   - готує за прийнятою формою проект фінансового договору із
заявником;
   - надсилає заявнику рішення за заявкою (додаток N 2).
   5.2.2. Термін розгляду заявки не повинен бути більше одного
місяця від дня її реєстрації та внесення плати згідно з договором.
Копії рішення направляються:
   - до органу із  сертифікації  систем  якості  (у  разі
необхідності);
   - до випробувальної лабораторії (центру), що буде проводити
випробування;
   - до органу, що буде проводити технічний нагляд (у разі
необхідності);
   - до територіального центру стандартизації, метрології та
сертифікації за місцем розташування заявника.

   5.3. Визначення схеми (моделі) сертифікації продукції.
   5.3.1. Визначення схеми (моделі) залежить від виду продукції,
її кількості, стану виробництва та інших вихідних даних. ( Пункт
5.3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації
N 537 від 08.09.2000 )
   5.3.2. При  визначенні  схеми  (моделі) сертифікації для
конкретної продукції ОС необхідно враховувати і такі вимоги:
   - сертифікат  на  одиничний виріб видається на підставі
позитивних результатів сертифікаційних випробувань цього виробу;
   - сертифікат  на партію продукції видається на підставі
позитивних  результатів  сертифікаційних  випробувань  зразків
продукції, відібраних від партії у порядку та у кількості, що
визначені ОС;
   Коли заявка подається на партію продукції, що планується до
виготовлення, ОС разом із заявником вирішує питання про економічну
доцільність атестації виробництва цієї продукції;
   - право застосування знака відповідності щодо продукції, яка
виготовляється виробником протягом визначеного терміну, надається
заявнику на підставі позитивних  результатів  сертифікаційних
випробувань зразків продукції, технічного нагляду за атестованим
виробництвом, сертифікації системи якості та технічного нагляду за
сертифікованою системою якості;
   - якщо за технологічним процесом виробництва кожна одиниця
продукції підлягає контролю за показниками, на відповідність яким
вона (продукція)  сертифікується,  право  застосування  знака
відповідності продукції, яка виготовляється заявником серійно
протягом визначеного нею терміну, видається ОС  тільки  при
функціонуванні сертифікованої системи якості.
   Як одиниця продукції розуміється:
   - один штучний виріб;
   - партія продукції, що супроводжується одним сертифікатом
відповідності  або  одним супровідним документом, в якому є
посилання на сертифікат відповідності;
   - партія продукції, що виготовлена з однієї і тієї ж партії
вихідної сировини, матеріалів тощо.
   ОС має право проводити випробування сертифікованої продукції
тільки у випробувальній лабораторії (центрі), що акредитована в
Системі.
   Базові схеми (моделі) сертифікації продукції у будівництві
наведені у додатку N 3.
   5.3.3. Порядок сертифікації продукції іноземних виробництв за
схемами  з  обстеженням виробництв, атестацією виробництв та
сертифікацією систем якості регламентується Порядком проведення
робіт  з  сертифікації  продукції іноземного виробництва, що
виготовляється серійно, затвердженим наказом Державного комітету
України по стандартизації, метрології та сертифікації від 18.08.98
N 633  (державний реєстр від 14.10.98 N 657/3097).
( Пункт 5.3.3 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 537
 від 08.09.2000 )

   5.4. Обстеження виробництва
   5.4.1. Обстеження виробництва проводиться згідно з вимогами
ДСТУ  3957-2000.  (  Пункт  5.4.1  в  редакції  Наказу
Держкомстандартизації N 537 від 08.09.2000 )
   5.4.2. Обстеження виробництва конкретної продукції повинно
передбачати виявлення факторів, що  впливають  на  параметри
продукції, за якими вона сертифікується, та їхню стабільність, у
тому числі:
   - відповідності технічної і технологічної документації на
продукцію та методи її випробувань (контролю) вимогам нормативних
документів;
   - наявності і якості проведення контролю під час виробництва
продукції, в тому числі метрологічного забезпечення;
   - стану технологічних і виробничих операцій, що визначають
рівень параметрів, за якими сертифікується продукція, і вимог до
умов її виготовлення;
   - стабільності відповідності продукції, що виготовляється,
вимогам нормативних документів за допомогою методів регулювання
технологічних процесів і управління;
   - розподілу відповідальності керівництва та персоналу за
забезпечення якості продукції;
   - стану технічного обслуговування обладнання.
   За результатами оцінки стану виробництва складається висновок
щодо готовності підприємства до сертифікації продукції.
   5.4.3. Висновок щодо готовності підприємства до сертифікації
продукції повинен містити:
   -  загальні  відомості  про продукцію, що подається на
сертифікацію,  із  зазначенням нормативної конструкторської і
технологічної  документації  на  її  виготовлення  та методи
випробувань; ( Перша позиція пункту 5.4.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держкомстандартизації N 537 від
08.09.2000 )
   - відомості про  систему  контролю  якості  виготовлення
продукції  у  ході технологічного процесу, включаючи вхідний
контроль сировини та напівфабрикатів;
   - оцінку  можливості  проведення  випробувань конструкцій
навантаженням з використанням стендового обладнання заявника;
   - рекомендації щодо стабілізації показників якості продукції
та усунення недоліків виробництва, які впливають на показники
якості;
   - оцінка можливості проведення  сертифікації  продукції.
( П'ята позиція пункту 5.4.3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держкомстандартизації N 537 від 08.09.2000 )
   Висновок  підписується особами, які проводили обстеження
виробництва, затверджується керівником ОС та доводиться до відома
відповідальних  працівників  підприємства.  (  Абзац  пункту
5.4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації
N 537 від 08.09.2000 )

   (   Пункт   5.4.4  вилучено  на  підставі  Наказу
Держкомстандартизації N 537 від 08.09.2000 )

   5.5. Атестація виробництва.
   5.5.1. Атестацію виробництва проводить ОС за ініціативою
підприємства, що виготовляє продукцію, або на вимогу ОС. Порядок
проведення цих робіт встановлено ДСТУ 3414-96.
   5.5.2. Атестація  виробництва проводиться з метою оцінки
технічних можливостей виробника щодо забезпечення стабільного
випуску  продукції,  яка  відповідає  вимогам  показників  і
характеристик, що наведені в нормативних документах  на  цю
продукцію.
   5.5.3. Атестація виробництва повинна передбачати отримання
кількісної оцінки стабільності відтворення показників продукції.
Для показників, що підтверджуються сертифікацією, повинна також
надаватись рекомендація щодо оптимальної кількості зразків (проб),
що випробовуються з метою сертифікації, способів та правил їх
відбору, а також правил і порядку проведення технічного нагляду за
атестованим виробництвом та сертифікованою продукцією.

   5.6. Сертифікація системи якості.
   5.6.1. Сертифікацію  систем  якості підприємства-виробника
продукції проводить орган із сертифікації систем якості  за
ініціативою заявника або за рішенням ОС. Порядок проведення цих
робіт встановлено ДСТУ 3419-96.
   5.6.2. За наявності у заявника сертифіката на систему якості,
що поширюється на виробництво продукції, поданої на сертифікацію,
заявник додає до заявки копію цього сертифіката.
   5.6.3. Після одержання заявки і копії сертифіката на систему
якості ОС звертається із запитом до органу із сертифікації систем
якості  щодо  документального  підтвердження  задовільного
функціонування на підприємстві системи якості. Після одержання
документів, що підтверджують функціонування системи якості у
відповідності з вимогами нормативних документів, які поширюються
на систему, і позитивних результатів їх аналізу ОС визначає схему
(модель) сертифікації із сертифікованою системою якості.

   5.7. Відбір  зразків  продукції  для  випробувань  та
ідентифікації, приймання зразків  випробувальною  лабораторією
(центром).
   5.7.1. Випробування  продукції  з  метою  сертифікації
проводиться на зразках, які за складом, конструкцією і технологією
виготовлення не повинні відрізнятися від тих, що прийняті для
продукції, яка постачається споживачу.
   5.7.2. Відбір зразків продукції для випробувань здійснює ОС
або, за його дорученням, інша незалежна від виробника організація.
   5.7.3. Кількість зразків для випробувань та правила їх
відбору встановлюються ОС залежно від обсягів випуску (партії) та
стану  виробництва.  (  Пункт  5.7.3  в  редакції  Наказу
Держкомстандартизації N 537 від 08.09.2000 )
   5.7.4. Для випробувань навантаженням виробів і конструкцій,
що є однорідною продукцією, при  достатньому  обгрунтуванні,
проводиться відбір зразків - марок-представників.
   5.7.5. Вибір  марок-представників  однорідної  продукції
залежить  від  конструктивних  рішень  конкретних виробів та
конструкцій і полягає у визначенні такого параметра, який є
найбільш чутливим до найменших коливань у технології виготовлення
продукції.
   Для випробувань навантаженням відбирається марка-представник,
яка має мінімальну (максимальну) величину зазначеного параметра.
   Випробування навантаженням  марок-представників  однорідної
продукції не звільняє від випробувань інших марок зазначеної
продукції, що заявлена на сертифікацію, неруйнівними методами
контролю.
   5.7.6. Одночасно з відбором зразків продукції для випробувань
проводиться відбір зразків-свідків цієї продукції, які повинні
зберігатись  ОС,  випробувальною  лабораторією  (центром) або
виробником продукції протягом всього терміну дії сертифіката
відповідності.
   Залежно від виду продукції зразками-свідками можуть бути:
   - безпосередньо вироби (цегла, камені штучні та з гірських
порід, плити тротуарні і т.ін.);
   - зразки, що відібрані безпосередньо з виробів та конструкцій
(зразки клейових з'єднань виробів з деревини, зразки для оцінки
шорсткості поверхонь виробів, зразки металу та зварних з'єднань і
т.ін.);
   - зразки матеріалів і виробів для виготовлення конструкцій
(бетонні куби, арматура, арматурні вироби).
   У разі  необхідності  зразками-свідками  можуть  бути  і
безпосередньо конструкції.
   Вид зразків-свідків та їхня кількість визначаються ОС.
   5.7.7. Відбір зразків продукції для випробувань представником
ОС проводиться у присутності представника заявника і оформлюється
актом відбору зразків-проб (додаток N 5).
   До  акта додається документ про якість продукції, який
оформлюється згідно з вимогами нормативних документів на конкретну
продукцію і підписується представником підприємства-виготовлювача
(фірми - відвантажувального центру). ( Абзац другий пункту 5.7.7
із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 537
 від 08.09.2000 )
   Акт оформлюється  у  трьох  примірниках  і  підписується
представником організації, що проводить відбір, та представником
підприємства-виробника (постачальника). Один примірник залишається
у виробника (постачальника), другий направляється в ОС, третій -
із зразками для випробувань до акредитованої  випробувальної
лабораторії (центру), яка зазначена у рішенні за заявкою.
   Відібрані зразки для випробувань та зберігання маркуються та,
у разі необхідності, пломбуються відповідним чином.
   5.7.8. Підприємство-виробник  (постачальник)  передає  в
обумовлений  договором  термін  відібрані для випробувань та
зберігання зразки продукції до випробувальної лабораторії (центру)
або до ОС (за визначенням ОС) за свої кошти.
   5.7.9. Ідентифікація продукції проводиться ОС на підставі
візуального  обстеження  (далі  - первинна ідентифікація) та
результатів випробувань, проведених акредитованою випробувальною
лабораторією (центром).
   5.7.10. Ідентифікація продукції у випробувальній лабораторії
(центрі) загалом включає перевірку додержання вимог нормативної і
проектної документації щодо конструктивних рішень, розмірів і
форми, властивостей матеріалів та їх з'єднань, стану поверхонь та
маркування.
   5.7.11. Зразки продукції для випробувань приймає від заявника
відповідальна  особа  випробувальної  лабораторії  (центру),
спеціально  уповноважена  наказом  (розпорядженням)  керівника
лабораторії (центру).
   5.7.12. Зразки продукції, що пройшли первинну ідентифікацію,
приймаються випробувальною лабораторією (центром) за наявності
акта  відбору зразків, зазначеного у п.5.7.7 цих Правил та
документа про якість.
   5.7.13. Загальні відомості про надані зразки (дата приймання,
назва продукції, її марка, кількість, назва заявника, його адреса
тощо) заносяться у спеціальний "Журнал обліку зразків",  що
ведеться у лабораторії (центрі). У разі необхідності зразки
позначаються номерами, етикетками або іншим чином, про що робиться
запис у журналі.
   5.7.14. За результатами ідентифікації представник ОС разом із
заявником чи із уповноваженою особою заявника складають акт
ідентифікації (додаток N 6). Акт зберігається ОС.
   Для  продукції,  що  імпортується, в акті ідентифікації
продукції зазначається код ТН ЗЕД (перші чотири знаки).
(  Пункт  5.7.14  доповнено  абзацом  згідно  з  Наказом
Держкомстандартизації N 537 від 08.09.2000 )
   5.7.15. Випробувальна   лабораторія   (центр)   повинна
забезпечувати умови зберігання наданих для випробувань зразків, а
також зразків-свідків згідно з вимогами нормативного документа на
конкретну продукцію протягом усього терміну зберігання.
   5.7.16. Умови повернення зразків виробів після проведення
випробувань обумовлюються відповідним пунктом договору.

   5.8. Випробування зразків продукції.
   5.8.1. Випробування зразків продукції проводять випробувальні
лабораторії (центри), що визначені ОС в рішенні за заявкою.
   5.8.2.  Зразки  продукції  повинні  випробовуватись  на
відповідність тим вимогам чинних в Україні нормативних документів,
що зазначені у рішенні за заявкою, у тому числі на відповідність
обов'язковим вимогам, а також іншим вимогам, що визначені ОС на
підставі документів, зазначених у пунктах 5.1.4 і 5.1.5. ( Пункт
5.8.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації
N 537 від 08.09.2000 )
   5.8.3. Випробування зразків продукції проводиться за вимогами
чинних в Україні нормативних документів на методи випробувань
продукції в будівництві (або за відповідними вимогами нормативних
документів на продукцію), а в разі їх відсутності - згідно з
методиками, розробленими й затвердженими ОС. ( Пункт 5.8.3 в
редакції Наказу Держкомстандартизації N 537 від
08.09.2000 )
   5.8.4. Як правило, випробування зразків продукції складаються
з:
   - випробування   матеріалів   (визначення   міцності,
морозостійкості, густини,  теплопровідності,  водонепроникності
тощо);
   - випробування зразків, що відібрані з виробів (визначення
міцності матеріалів, клейових або зварних з'єднань тощо);
   - випробування безпосередньо виробів (визначення геометричних
параметрів  та відхилень від форми, перевірка конструктивних
рішень,  оцінка  міцності,  жорсткості  та  тріщиностійкості,
визначення опору теплопередаванню та повітропроникненню тощо).
   5.8.5. Оцінка  міцності,  жорсткості  і  тріщиностійкості
виконується:
   - випробуванням виробів навантаженням з доведенням їх, у разі
необхідності, до руйнування (випробування навантаженням);
   - визначенням міцності матеріалів  виробу  і  перевіркою
відповідності конструктивних рішень виробу технічній документації
із застосуванням неруйнівних методів контролю (випробування із
застосуванням неруйнівних методів контролю);
   - випробуванням виробів навантаженням, що не перебільшує
розрахункового (неруйнівні визначальні випробування). ( Абзац
четвертий пункту 5.8.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 537 від 08.09.2000 )
   5.8.6. Рішення щодо виду випробувань з оцінки міцності,
жорсткості та тріщиностійкості виробів приймається ОС.
   5.8.7. Якщо проводяться випробування однорідної продукції,
марки  виробів,  які  підлягають випробуванням навантаженням,
визначаються ОС згідно з умовами пунктів 5.7.4 та 5.7.5 цих
Правил.
   5.8.8. За результатами випробувань випробувальна лабораторія
(центр) подає до ОС протокол про випробування продукції. Протокол
має  бути підписаний керівником та виконавцем випробувальної
лабораторії.  Якщо  випробування проводились у випробувальній
лабораторії,  що  акредитована у Системі тільки на технічну
компетентність, протокол випробувань повинен бути підписаний також
представником ОС, під контролем якого були проведені випробування.
(  Пункт  5.8.8  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 537 від 08.09.2000 )
   5.8.9.  Форма протоколу про випробування запроваджується
випробувальною лабораторією (центром), але в обов'язковому порядку
повинна містити:
   - назву й адресу випробувальної лабораторії (центру), номер і
дату атестата акредитації;
   - позначення протоколу, нумерацію кожної його сторінки, а
також загальну кількість сторінок;
   - назву й адресу замовника;
   - характеристику й позначення зразків, що випробовувались;
   - дату одержання зразка для випробувань і дату  (дати)
проведення випробувань;
   - посилання, що протокол випробувань  стосується  тільки
зразків, які пройшли випробування;
   - опис процедури відбору зразків або копію акта відбору
зразків (у додатку), якщо це необхідно;
   - дані, що стосуються методів випробування;
   - вимоги нормативних документів до показників (характеристик)
продукції, що визначались випробуваннями;
   - фактичні значення показників (характеристик) продукції за
результатами випробувань;
   - показники точності випробувань;
   - підпис  і  посаду  особи  (осіб),  відповідальної
(відповідальних)  за  підготовку протоколу, і дату складання
протоколу;
   - запис, що унеможливлює повне або часткове передрукування
протоколу без дозволу випробувальної лабораторії.
   Записи результатів вимірювань "Відповідає", "В нормі" чи "Не
виявлено"  не  допускаються  для  показників,  що підлягають
вимірюванню.
(  Пункт  5.8.9  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 537 від 08.09.2000 )

   5.9. Аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про
видачу сертифіката відповідності.
   5.9.1. Протокол про результати випробувань розглядається ОС з
метою визначення:
   - відповідності  номенклатури  перевірених   показників
номенклатурі показників, зазначених у рішенні за заявкою;
   - відповідності вимогам, що встановлені пунктами 5.8.8 та
5.8.9 цих Правил;
   - відповідності застосованих методів та засобів випробувань
вимогам нормативного документа на методи випробувань.
   До розгляду поданого протоколу не повинні залучатися посадові
особи ОС, під контролем яких були проведені випробування.
   У разі негативних результатів сертифікаційних випробувань
заявнику протягом 10 днів повідомляється про це письмово. На
підставі позитивних результатів розгляду протоколу та інших робіт,
що  передбачені  в рішенні за заявкою, ОС видає сертифікат
відповідності.
(  Пункт  5.9.1  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 537 від 08.09.2000 )
   5.9.2. Якщо схемою (моделлю) сертифікації,  наведеною  у
рішенні  за  заявкою,  передбачена атестація виробництва або
сертифікація системи якості, ОС, у разі позитивних результатів
цієї роботи, встановлює термін дії сертифіката відповідності з
урахуванням терміну дії атестата виробництва або сертифіката
системи якості.

   5.10. Пломбування (кернення) та зберігання зразків-свідків
сертифікованої продукції.
   5.10.1. Зразок-свідок  сертифікованої  продукції  -  це
відібраний за встановленими вимогами зразок продукції, на яку
виданий  у  встановленому  порядку  сертифікат відповідності.
Зразки-свідки  зберігаються  ОС  або,  за  його  рішенням,
випробувальною лабораторією (центром) чи іншою організацією на
випадок необхідності повторення випробувань для підтвердження
показників продукції.
   5.10.2. Пломбування зразків-свідків сертифікованої продукції
виконує відповідальна  особа  ОС  або,  за  його  рішенням,
відповідальна  особа  випробувальної  лабораторії (центру) на
підставі позитивного рішення ОС щодо можливості видачі сертифіката
відповідності на продукцію за заявкою.
   Про необхідність  пломбування зразка-свідка ОС повідомляє
випробувальну лабораторію (центр).
   5.10.3. Пломбування зразка-свідка виконується таким методом,
щоб виключити заміну зразка чи доступ до нього без руйнування
пломби.
   5.10.4. Відомості про пломбування зразка-свідка зазначаються
у Акті про пломбування зразка-свідка продукції за заявкою _______
на сертифікацію (додаток N 7).
   5.10.5. Зразки-свідки можуть зберігатися ОС, або, за його
дорученням,   випробувальною   лабораторією    (центром),
підприємством-виробником продукції чи іншою організацією. Питання
про місце зберігання зразків-свідків вирішується ОС.
   Витрати, пов'язані   зі   зберіганням  зразків-свідків,
відносяться на рахунок заявника.
   5.10.6. Акт про пломбування та зберігання зразків-свідків
продукції, за умови заповнення усіх передбачених реквізитів,
підписів та печаток, затверджується керівником ОС до одержання
заявником сертифіката відповідності на продукцію.
   Один примірник затвердженого акта зберігається ОС у справі
про сертифікацію  продукції  заявника,  другий  -  надається
організації, яка зберігає зразок-свідок.

   5.11. Оформлення сертифіката відповідності та його реєстрація
у Реєстрі Системи.
   5.11.1. Оформлення  сертифіката  відповідності  та  його
реєстрацію у Реєстрі Системи виконує ОС.
   5.11.2. Заповнення реквізитів, передбачених сертифікатом, є
обов'язковим.
   Реквізит  код  ТН ЗЕД  заповнюється  за  результатами
ідентифікації продукції і визначення на їх підставі коду за
Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.
   У разі, коли заходи, що передбачені у реквізитах  форм
сертифікатів, не проводились, у реквізиті робиться запис: "Не
проводилось", "Не маркується", "Не наноситься".
   У сертифікаті  відповідності,  що  видається  на  партію
продукції, зазначаються відомості про  розмір  партії,  дата
виготовлення продукції, номер і дата документа, ким виданий.
   5.11.3. Реєстраційний номер сертифіката  відповідності  в
Реєстрі  Системи одержує від Державного комітету України по
стандартизації, метрології та сертифікації уповноважена особа ОС.
   5.11.4. Копія виданого сертифіката зберігається ОС у справі
заявника про сертифікацію продукції. Друга копія надсилається до
Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації.
   5.11.5. Загальні положення та вимоги до бланків сертифікатів
відповідності та їхніх копій установлюються ДСТУ 3498-96.

   5.12. Визнання іноземних сертифікатів або інших документів,
які підтверджують відповідність імпортної продукції вимогам чинних
в Україні нормативних документів.
   5.12.1. Визнанню в  Системі  підлягають  сертифікати  та
протоколи випробувань продукції, видані повноважними органами
інших держав (далі - іноземний сертифікат), за таких умов:
   - якщо Держстандартом України укладено двосторонню угоду про
взаємне визнання результатів робіт із сертифікації з відповідним
національним органом тієї країни, з якої походить продукція, що
ввозиться до України;

   ( Абзац третій пункту 5.12.1 вилучено на підставі Наказу
Держкомстандартизації N 537 від 08.09.2000 )

   - продукція,  що  ввозиться  до  України,  може  бути
ідентифікована за супровідною документацією (маркування, етикетка)
як така, що виготовлена за міждержавними або іншими нормативними
документами, що є чинними в Україні;
   - зазначені в іноземному сертифікаті номенклатура вимог до
продукції і норми цих вимог повністю відповідають номенклатурі
вимог і нормам, чинним в Україні.
   5.12.2. У разі виконання всіх умов, наведених у п.5.12.1, ОС
видає на іноземний сертифікат свідоцтво про визнання згідно з ДСТУ
3498-96. Свідоцтво про визнання реєструється у Реєстрі Системи.

   5.13. Технічний  нагляд  за  стабільністю  показників
сертифікованої продукції під час її виробництва.
   Технічний нагляд за стабільністю показніків сертифікованої
продукції під час її виробництва здійснює ОС згідно з вимогами
п.6.9 ДСТУ 3413-96.

          6. Розгляд спірних питань

   6.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення про відмову
йому у видачі сертифіката відповідності чи щодо зупинки або
припинення його дії, він повинен подати письмово заяву до ОС
протягом одного місяця після одержання повідомлення про прийняте
рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого рішення.
   6.2. Заява розглядається комісією ОС в десятиденний строк із
дня її надходження.
   6.3. До заяви додаються такі документи:
   - листування із спірних питань між виробником, випробувальною
лабораторією, органом із сертифікації та іншими зацікавленими
організаціями;
   - відповідні матеріали випробувань, перевірки, нагляду;
   - зразок-свідок продукції (за наявності);
   - технічну документацію на продукцію тощо (за необхідності).
   6.4. Заявник має право бути заслуханим на засіданні комісії.
   6.5. Комісія розглядає спірні питання конфіденційно. Під час
прийняття рішення мають бути присутніми тільки члени комісії і в
повному складі.
   6.6. Комісія приймає одне з таких рішень:
   - видати чи визнати сертифікат відповідності;
   - відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності;
   - підтвердити зупинення або припинення  дії  сертифіката
відповідності;
   - відновити дію сертифіката відповідності.
   6.7. Рішення комісії надсилаються заявнику письмово протягом
трьох днів після проведення засідання. Якщо на думку комісії
необхідно вносити зміни до нормативних документів на продукцію,
які використовуються під час сертифікації, то  ОС  формулює
відповідні пропозиції і надсилає їх до Державного комітету України
по стандартизації, метрології та сертифікації або Державного
комітету України у справах містобудування і архітектури.
   6.8. У разі незгоди з рішенням заявник має право звернутися
до  комісії  Державного  комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації (протягом десяти днів із дня одержання
рішення), а також до суду, арбітражного суду згідно з чинним
законодавством.
   6.9. Витрати, пов'язані з розглядом спірних питань, несе
кожна із сторін згідно з діючим законодавством.

    7. Рорзахунки між органом з сертифікації і заявником

   7.1. Основні засади системи розрахунків такі:
   - оплата робіт із сертифікації проводиться незалежно від її
результатів;
   - витрати заявників на проведення робіт із сертифікації
продукції відносяться на її собівартість.
   7.2. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції
здійснюється  за  Правилами  визначення  вартості  робіт  із
сертифікації продукції та послуг, затвердженими наказом Державного
комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від
10.03.99 N 100  (державний реєстр від 31.03.99 за
N 194/3487). ( Пункт 7.2 в редакції Наказу Держкомстандартизації
N 537 від 08.09.2000 )

                      Додаток N 1
                до Правил обов'язкової сертифікації
                будівельних матеріалів, виробів та
                конструкцій

 Назва органу з сертифікації
 продукції, адреса

               Заявка
        на проведення сертифікації продукції
        у Системі  сертифікації  УкрСЕПРО
   1. __________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (назва підприємства-виробника, постачальника (далі - заявник),
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
           адреса, код ЄДРПОУ*)
в особі __________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові керівника та його посада)
заявляє, що ______________________________________________________
__________________________________________________________________
          (назва продукції, код ОКП)
виготовлена  у  вигляді виробу  одноразового  виготовлення**,
виготовлена або планується до виготовлення у вигляді партії в
кількості** ______________________________________________________
           (шт.; т; квад.м; куб.м; і т.ін.)
випускається серійно за __________________________________________
      (назва та позначення нормативного документа виробника)
відповідає вимогам _______________________________________________
          (позначення та назви нормативних документів)
__________________________________________________________________
і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність
вимогам зазначених нормативних документів за правилами Системи
сертифікації УкрСЕПРО.
   2. Випробування з метою сертифікації прошу провести в _______
__________________________________________________________________
(назва   акредитованої  в  Системі  сертифікації  УкрСЕПРО
випробувальної  лабораторії та її адреса. В разі відсутності
відомостей цей пункт не наводиться).
______________________
   * Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.
   ** Вноситься потрібне.

   3. Заявник зобов'язується:
   - виконувати усі умови сертифікації;
   - забезпечувати  стабільність  показників  (характеристик)
продукції, що підтверджені сертифікатом відповідності;
   - сплатити всі витрати за проведення сертифікації.
   4. Додаткові відомості ______________________________________
__________________________________________________________________

 Керівник підприємства    __________    ____________________
               (підпис)    (ініціали, прізвище)


 Головний бухгалтер     __________    ____________________
               (підпис)    (ініціали, прізвище)

 Дата

 Печатка

                      Додаток N 2
                до Правил обов'язкової сертифікації
                будівельних матеріалів, виробів та
                конструкцій

 Назва та адреса органу з
 сертифікації  продукції

               Рішення
     за заявкою на проведення сертифікації продукції

   Розглянувши заявку __________________________________________
      (назва підприємства-виробника, постачальника продукції)
від _______________ на сертифікацію ______________________________
    (дата)            (назва продукції, код ОКП)
повідомляємо:
   1. Сертифікація буде проведена на відповідність продукції
вимогам __________________________________________________________
__________________________________________________________________
      (позначення та назва нормативних документів)
   2. Схема  (модель)  сертифікації  міститиме  (непотрібне
викреслити):
   - обстеження виробництва;
   - атестацію виробництва продукції, що сертифікується;
   - сертифікацію системи якості продукції, що сертифікується;
   - випробування продукції з метою сертифікації;
   - технічний нагляд.
   3. Сертифікація системи якості буде проведена _______________
__________________________________________________________________
(назва та адреса акредитованого органу із сертифікації систем
__________________________________________________________________
якості)
   4. Випробування продукції з  метою  сертифікації  будуть
проведені ________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (назва та адреса акредитованих випробувальних лабораторій)
   5. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції
буде проводити ___________________________________________________
__________________________________________________________________
         (назва організації та її адреса)
   Про періодичність проведення і форми технічного нагляду буде
повідомлено додатково.
   6. Роботи проводяться на підставі ___________________________
                    (господарських договорів
__________________________________________________________________
або інших угод)

 Керівник органу із
 сертифікації продукції   __________   ______________________
               (підпис)   (ініціали та прізвище)

 Дата

 Печатка

                             Додаток 3
               до пункту 5.3.2 Правил обов'язкової
               сертифікації будівельних матеріалів,
               виробів та конструкцій
               (в редакції наказу від 08.09.2000
               N 537

   Схеми (моделі) сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО

                              Таблиця

Продукція, що серти- фікується Назва робіт Документи, які видаються органом із сертифікації продукції
Обстежен- ня вироб- ництва Атестація виробниц- тва Сертифіка- ція (оцінка) системи якості Випробування з метою сер- тифікації Технічний нагляд
Одиничний виріб Не про- водиться Не про- водиться Не про- водиться Проводяться щодо кожного виробу Не про- водиться Сертифікат відповідності на кожний виріб
Партія продукції (виробів) Не про- водиться Не про- водиться Не про- водиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і кількості, які встановлені органом із сертифікації Не про- водиться Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії
Продукція, що випус- кається серійно Не про- водиться Не про- водиться Не про- водиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і кількості, які встановлені органом із сертифікації Проводиться через випробуван- ня зразків продукції з періодичні- стю, в обсязі та порядку, що встановлені органом із сертифіка- ції. У разі потреби проводиться перевірка виробництва Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з терміном дії до одного року
Продукція, що випус- кається серійно Прово- диться Не про- водиться Не про- водиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і кількості, які встановлені органом із сертифікації Проводиться в порядку, що визначе- ний органом із сертифі- кації, і включає перевірки виробництва та контро- льні випро- бування зразків продукції Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою
Не про- водиться Прово- диться Не про- водиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і кількості, які встановлені органом із сертифікації Проводиться в порядку, що визначе- ний органом із сертифі- кації, і включає перевірки виробництва та контро- льні випро- бування зразків продукції Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва
Не про- водиться Не про- водиться Проводить- ся органом із серти- фікації систем якості Проводиться в порядку, що визначе- ний органом із сертифі- кації Проводиться в порядку, що визначе- ний органом із сертифі- кації про- дукції та систем якості Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості


   ( Додаток 4 вилучено на підставі Наказу Держстандарту
    N 537 від 08.09.2000 )


                      Додаток N 4
                до Правил обов'язкової сертифікації
                будівельних матеріалів, виробів та
                конструкцій

 Назва органу з сертифікації
 продукції, адреса

                Акт
    відбору зразків продукції, що підлягає сертифікації

м.______________________
"___" __________ 199_ р.

   Мною, представником органу із сертифікації __________________
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
у присутності представника заявника ______________________________
__________________________________________________________________
          (назва організації заявника)
в особі __________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
відібрано зразки _________________________________________________
               (назва продукції, марка)
в кількості _________ для проведення сертифікації на відповідність
вимогам __________________________________________________________
        (позначення та назва нормативного документа)
за показниками ___________________________________________________
        (пункти показників згідно з нормативним документом)
_________________________________________________________________.
   Зразки з партії N _______, що виготовлені ___________________
                        (дата виготовлення)
__________________________________________________________________
      (назва організації, що виготовила продукцію)
(документ про якість продукції N _____________ від ______________,
що поданий заявником, додається), ідентифіковані за  зовнішніми
ознаками і марками до продукції, що зазначена ____________________
_________________________________________________________________.
 (позначення, назва нормативних документів, конструкторської та
 іншої документації)
   Відібрані зразки позначені _____________________ і мають бути
доставлені до випробувальної лабораторії _________________________
__________________________________________________________________
         (назва лабораторії та її адреса)
   Відвантаження та продаж продукції, від якої відібрано зразки,
до одержання сертифіката відповідності забороняється.
   Після випробувань зруйновані зразки утилізуються.
   Заявник забирає зразки-свідки після закінчення терміну дії
сертифіката відповідності з відміткою в журналі обліку зберігання
зразків-свідків.

Додаток: Документ про якість продукції.

 Представник органу
 із сертифікації      ____________________________
              (підпис, прізвище, ініціали)

 Представник Заявника
 ____________________    ____________________________
    (посада)       (підпис, прізвище, ініціали)

                      Додаток N 5
                до Правил обов'язкової сертифікації
                будівельних матеріалів, виробів та
                конструкцій

 Назва органу з сертифікації
 продукції, адреса

                Акт
ідентифікації ____________________________________________________
_______________________, що випускається _________________________
  (назва продукції)
__________________________________________________________________
     (назва підприємства та місце його розташування)

м.______________________
"___" __________ 199_ р.

   Представник(и) ______________________________________________
   (органу із сертифікації, посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та уповноважений представник заявника ____________________________
                   (назва підприємства, посада,
__________________________________________________________________
          прізвище, ім'я, по батькові)
склали цей акт як підтвердження того, що відібрані  зразки
продукції за зовнішніми ознаками і показниками якості ____________

_________________________________________________________________,
        (перерахувати перевірені показники)
що засвідчуються _________________________________________________
__________________________________________________________________
 (назви документів: акти, протоколи або звіти про випробування,
__________________________________________________________________
   які засвідчують параметри якості випробуваних зразків)
_________________________________________________________________,
відповідають вимогам _____________________________________________
__________________________________________________________________
   (позначення і назва нормативного і технічного документа)
і за зазначеними показниками ідентифіковані як зразки продукції
__________________________________________________________________
         (назва продукції, позначення НД)
__________________________________________________________________


 Представник(и) органу
 із сертифікації     ___________   ________________________
              (підписи)    (прізвище, ініціали)
 Представник(и)
 Заявника         ___________   ________________________
              (підписи)    (прізвище, ініціали)

                      Додаток N 6
                до Правил обов'язкової сертифікації
                будівельних матеріалів, виробів та
                конструкцій

                       Затверджую
                  Керівник органу із сертифікації
                  _______________________________
                  (назва органу з сертифікації
                  _______________________________
                  продукції)
                  _______________________________
                  (прізвище та ініціали) (підпис)
                  "___" _________________ 199_ р.

                Акт
    пломбування та зберігання зразків-свідків продукції
    за заявкою N _______ на сертифікацію  продукції

   Зразки-свідки продукції _____________________________________
__________________________________________________________________
     (назва продукції, заводський або умовний номери
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
          зразків, дата виготовлення)
що виготовлені ___________________________________________________
          (назва підприємства-виробника продукції)
_________________, відповідає зразкам (зразкам матеріалів)* цієї
продукції, які випробувались з метою сертифікації в ______________
__________________________________________________________________
        (назва випробувальної лабораторії,
_________________________________________________________________.
          дата проведення випробувань)
   Опломбований ________________________________________________
 (назва органу із сертифікації або випробувальної лабораторії)
печаткою з зображенням ___________________________________________
              (прізвище, ініціали, посада особи,
_________________________________________________________________.
          яка виконала пломбування)

Підпис ____________ Дата ___________ (дійсне зображення печатки)
___________________________
   * Записується потрібне

   Розміщений (переданий) для зберігання в _____________________
                       (назва організації,
__________________________________________________________________
    що забезпечує зберігання зразків-свідків продукції)
на термін до ____________________________________________________.
        (дата закінчення дії сертифіката на продукцію)
   Відповідальний за зберігання ________________________________
                  (прізвище, ініціали та посада
_________________________________________________________________.
 особи, яка відповідає за зберігання зразків-свідків продукції)

Керівник організації, яка
забезпечує зберігання
зразків-свідків      ____________________________  _________
             (посада, прізвище, ініціали)  (підпис)

 (дата)

 Печатка

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ