Приказ от 23.05.2006 № 179 Об образовании комиссии Минстроя Украины по вопросам предотвращения коррупционных и неправомерных действий

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19449 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 23.05.2006 № 179 Об образовании комиссии Минстроя Украины по вопросам предотвращения коррупционных и неправомерных действий
Дата принятия23.05.2006
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа179
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций31.07.2006
Принявший органМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

            23.05.2006 N 179


       Про утворення комісії Мінбуду України
         з питань запобігання корупційним
           та неправомірним діянням


   З метою реалізації державної політики з профілактики корупції
в центральних органах виконавчої влади, здійснення заходів з
питань попередження й усунення причин та умов, які сприяють
злочинним проявам і корупції, іншим неправомірним діянням у
центральному апараті Мінбуду України, в апаратах урядових органів
державного управління сфери Мінбуду України та на підприємствах, в
установах і організаціях, віднесених до сфери управління Мінбуду
України, попередження зловживань з  використанням  службового
становища, забезпечення дотримання норм службової етики посадовими
службовими) особами та державними службовцями відповідно до вимог
Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу
з корупцією" , Указу Президента  України  від
18.11.2005 N 1615 "Про першочергові заходи щодо
детінізації економіки та протидії корупції", керуючись Положенням
про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України, затвердженим Указом Президента України від
19.12.2005 N 1801, та Методичними рекомендаціями для
державних органів та органів місцевого самоврядування з питань
протидії корупції і Методичними рекомендаціями для установ і осіб,
уповноважених на розроблення документів загальнодержавного рівня
щодо регуляції владних повноважень, з урахуванням потенційної
небезпеки  застосування  цих  повноважень  для  зловживань,
затвердженими  наказом  Головного управління державної служби
України та Національної академії внутрішніх справ України від
13.10.2005 N 244, Н А К А З У Ю:


   1. Утворити комісію Мінбуду України з питань запобігання
корупційним та неправомірним діянням у складі згідно з додатком 1.

   2. Затвердити Положення про комісію Мінбуду України з питань
запобігання корупційним та  неправомірним  діянням  згідно  з
додатком 2.

   3. Визначити,  що  відповідальними  з питань запобігання
корупційним та неправомірним діянням на підприємствах, в установах
і організаціях, віднесених до сфери управління Мінбуду України, є
керівники цих підприємств, установ, організацій.

   4. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Мінбуду України, апаратів урядових органів державного управління
сфери Мінбуду України та підприємств, установ і організацій,
віднесених до сфери управління Мінбуду України, забезпечити:

   4.1. Неухильне виконання законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінбуду України з
питань  боротьби  з  корупцією і злочинністю у всіх сферах
діяльності.

   4.2. Своєчасність подання один раз на півріччя (до 5 лютого
та  5 серпня) комісії Мінбуду України з питань запобігання
корупційним та неправомірним діянням аналітичної інформації із
зазначеного питання.

   5. Відділові   кадрового   забезпечення   Департаменту
організаційно-кадрової    роботи  (Осяєва Н.В.)  забезпечити
підготовку для подання Мінбудом України один раз на півріччя (до
15 лютого та 15 серпня) Головному управлінню державної служби
України аналітичної інформації про стан виконання вимог Закону
України "Про боротьбу з корупцією".

   6. Контрольно-ревізійному відділові  (Холоднюк  І.В.)  та
Відділові    кадрового    забезпечення    Департаменту
організаційно-кадрової роботи (Осяєва Н.В.)  до 01.08.2006 надати
керівництву Мінбуду України пропозиції щодо утворення у складі
Контрольно-ревізійного відділу сектору з питань протидії корупції.

   7. Комісії Мінбуду України з питань запобігання корупційним
та неправомірним діянням (Стасюк Г.Є.)  у межах своєї компетенції
забезпечити:

   7.1. Проведення роз'яснювальної  роботи,  спрямованої  на
запобігання корупційним та неправомірним діянням у центральному
апараті Мінбуду України, в апаратах урядових органів державного
управління сфери Мінбуду України та на підприємствах, в установах
і організаціях, віднесених до сфери управління Мінбуду України.

   7.2. У разі виявлення  порушень  державними  службовцями
центрального апарату Мінбуду України, апаратів урядових органів
державного управління сфери Мінбуду  України  та  посадовими
(службовими)  особами  підприємств,  установ  і  організацій,
віднесених до сфери управління Мінбуду  України,  оперативно
(своєчасно) надавати керівництву Мінбуду України пропозиції щодо
проведення службового розслідування та притягнення винних осіб до
відповідальності  згідно  з чинним законодавством і передачі
відповідних матеріалів та документів до правоохоронних органів.

   7.3. З метою координації та вдосконалення роботи, спрямованої
на запобігання корупційним та неправомірним діянням, готувати
матеріали для заслуховування на засіданнях комісії та колегії
Мінбуду  України  звітів  керівників  підприємств,  установ,
організацій, віднесених до сфери управління Мінбуду України, за
результатами проведеної роботи.

   8. Управлінню  по  забезпеченню  діяльності  Міністра
(Стасюк Г.Є.)  на виконання наказу Мінбуду України від 20.04.2006
N 134 "Про видання інформаційних бюлетенів" забезпечити:

   8.1. Доведення цього наказу до відома керівників структурних
підрозділів центрального апарату  Мінбуду  України,  апаратів
урядових органів державного управління сфери Мінбуду України та
підприємств, установ і організацій, віднесених до сфери управління
Мінбуду України.

   8.2. Розміщення цього наказу в офіційних виданнях Мінбуду
України (Інформаційний бюлетень з питань будівництва, архітектури
та   містобудування,  Інформаційний  бюлетень  з  питань
житлово-комунального господарства) та на офіційному інформаційному
веб-сайті Мінбуду України (http://www.minbud.gov.ua).

   9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Міністр                          П.Качур


                   Додаток 1
                   до наказу Мінбуду України
                   23.05.2006 N 179


               СКЛАД
      комісії Мінбуду України з питань запобігання
        корупційним та неправомірним діянням


СТАСЮК ГЕННАДІЙ ЄВСТАХІЙОВИЧ Начальник Управління по забезпеченню діяльності Міністра (за посадою), голова комісії
ХОЛОДНЮК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ Начальник Контрольно-ревізійного відділу (за посадою), перший заступник голови комісії
КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ Начальник Юридичного управління (за посадою), заступник голови комісії
Члени комісії:  
КРИЛОВА ІРИНА ІВАНІВНА Начальник Відділу юридичної експертизи Юридичного управління
ОСЯЄВА НІНА ВАСИЛІВНА Начальник Відділу кадрового забезпечення Департаменту організаційно-кадрового забезпечення
РЯЗАНЦЕВА ІРИНА ЮРІЇВНА Начальник Відділу контролю та прес-служби Управління по забезпеченню діяльності Міністра, секретар комісії
МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Заступник начальника Контрольно-ревізійного відділу
КАСЬЯН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Головний спеціаліст Відділу кадрового забезпечення


                   Додаток 2
                   до наказу Мінбуду України
                   23.05.2006 N 179


              ПОЛОЖЕННЯ
     про комісію Мінбуду України з питань запобігання
        корупційним та неправомірним діянням


           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Комісія Мінбуду України з питань запобігання корупційним
та неправомірним діянням (далі - Комісія) є колегіальним органом
при Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства (далі - Мінбуд України), що утворена з  метою
організації роботи з дотримання антикорупційного законодавства,
реалізації заходів, спрямованих на попередження та усунення причин
та  умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, іншим
неправомірним діянням у центральному апараті Мінбуду України, в
апаратах урядових органів державного управління сфери Мінбуду
України та на підприємствах, в  установах  і  організаціях,
віднесених до сфери управління Мінбуду України.

   2. У  своїй  діяльності  Комісія  керується Конституцією
 і законами України, постановами Верховної Ради
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
наказами Мінбуду України, іншими актами законодавства України та
цим Положенням.

   3. До  складу  Комісії  включаються  державні  службовці
структурних підрозділів центрального апарату Мінбуду України.
Також до складу Комісії можуть бути включені посадові (службові)
особи урядових органів державного управління сфери Мінбуду України
та  підприємств, установ і організацій, віднесених до сфери
управління Мінбуду України.
   Персональний склад комісії затверджується наказом Мінбуду
України.

   4. Засідання Комісії проводяться щоквартально та в разі
виникнення необхідності. Засідання проводить голова Комісії, а у
разі його відсутності - один із його заступників.
   Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням членів
комісії і вважаються прийнятими, якщо за них  проголосувала
більшість членів Комісії. У разі однакового розподілу голосів "за"
та "проти" остаточне рішення приймає голова Комісії.
   Засідання комісії є легітимним, якщо на ньому присутні не
менше двох третин її членів.
   Особиста присутність  членів Комісії на її засіданнях є
обов'язковою. Делегування своїх повноважень на право голосу одними
членами Комісії іншим та стороннім особам не допускається.
   На засідання Комісії можуть запрошуватися  для  розгляду
окремих  питань  керівники підприємств, установ, організацій,
віднесених до сфери управління Мінбуду України, а також інші
посадові (службові) особи міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, які за обсягом повноважень за посадами мають
право брати участь у їх обговоренні, надавати пояснення та
необхідні документи з обговорюваних питань.

   5. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується
всіма присутніми на засіданні членами Комісії. У разі незгоди з
прийнятим рішенням член Комісії має право надати в письмовому
вигляді свої зауваження, які обов'язково долучаються до протоколу
засідання Комісії.
   За необхідності рішення Комісії оформлюється у вигляді наказу
Мінбуду України, розпорядження чи доручення Міністра будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України.

   6. Рішення,  прийняті  в  межах  компетенції Комісії, є
обов'язковими для виконання керівниками структурних підрозділів
центрального апарату Мінбуду України, урядових органів державного
управління сфери Мінбуду України та підприємств, установ  і
організацій, віднесених до сфери управління Мінбуду України, до
яких вони звернені.

          2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ

   7. Основними завданнями Комісії є:

   7.1. Організаційне забезпечення, контроль, вивчення, аналіз,
узагальнення матеріалів, внесення пропозицій керівництву Мінбуду
України для прийняття відповідних рішень для виконання законів
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України і
Мінбуду України, спрямованих на попередження та усунення причин та
умов,  які  сприяють  злочинним  проявам  і корупції, іншим
неправомірним діянням.

   7.2. Здійснення перевірок та підготовка матеріалів про хід
виконання заходів із профілактики причин та умов, які сприяють
злочинним проявам і корупції, іншим неправомірним діянням, для
розгляду на засіданнях Комісії та колегії Мінбуду України.

   7.3. Підготовка  звітів,  доповідних  записок керівництву
Мінбуду України про стан виконання заходів із профілактики причин
та  умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, іншим
неправомірним діянням.

   7.4. Надання в  межах  компетенції  Комісії  методичної,
організаційної та правової допомоги із профілактики причин і умов,
які сприяють злочинним проявам і корупції, іншим неправомірним
діянням.

   7.5. Співпраця  з правоохоронними органами з питань, що
належать до компетенції Комісії, відповідно до вимог чинного
законодавства України.

   7.6. Виконання в межах компетенції Комісії інших завдань та
доручень, що не суперечать чинному законодавству України.

           3. ОСНОВНІ ПРАВА КОМІСІЇ

   8. Комісія має право:

   8.1. Одержувати від посадових (службових) осіб структурних
підрозділів  центрального  апарату  Мінбуду України, апаратів
урядових органів державного управління сфери Мінбуду України та
підприємств, установ і організацій, віднесених до сфери управління
Мінбуду України, документи та інформацію, необхідні для виконання
основних завдань Комісії.

   8.2. Здійснювати перевірки виконання планів із профілактики
причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, іншим
неправомірним діянням та в установленому порядку готувати для
направлення Мінбудом України запитів керівникам  підприємств,
установ,  організацій,  посадовим  (службовим) особам Мінбуду
України,  відповідальним  особам  інших  центральних  органів
виконавчої влади з метою отримання відповідної інформації та
документів з питань, що розглядаються Комісією та належать до її
компетенції.

   8.3. Порушувати в установленому чинним законодавством України
порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у
порушенні законодавства з питань протидії проявам і корупції,
іншим неправомірним діянням, та осіб, які неналежним  чином
забезпечують організацію роботи з профілактики причин та умов, що
сприяють злочинним проявам і корупції.

   8.4. Періодично розглядати стан профілактики причин та умов,
які сприяють злочинним проявам і корупції, на засіданнях Комісії
та колегії Мінбуду України, заслуховувати звіти відповідальних за
цей напрям роботи осіб про реалізацію передбачених заходів та
приймати відповідні рішення.

   8.5. Для забезпечення своєї діяльності залучати до роботи
відповідних фахівців (спеціалістів) Мінбуду України, посадових
(службових) осіб та  спеціалістів  підприємств,  установ  та
організацій, віднесених до сфери управління Мінбуду України, а
також правоохоронних органів.

   8.6. Здійснювати інші функції, які не суперечать чинному
законодавству України, щодо виконання основних завдань Комісії.

 Начальник
 контрольно-ревізійного
 відділу                        І.Холоднюк

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com