Приказ от 09.02.1999 № 24 Об утверждении Инструкции о порядке поиска и учета мест захоронения граждан иностранных государств, которые погибли в результате войн, депортаций и политических репрессий, на территории Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19297 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 09.02.1999 № 24 Об утверждении Инструкции о порядке поиска и учета мест захоронения граждан иностранных государств, которые погибли в результате войн, депортаций и политических репрессий, на территории Украины
Дата принятия09.02.1999
Дата отмены действия 22.08.2006
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа24
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Принявший органГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
             ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 24 від 09.02.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   25 лютого 1999 р.
                   за N 116/3409
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
       Міністерства будівництва, архітектури та 
           житлово-комунального господарства
       N 193 >> ) від 09.06.2006 }
 
   Про затвердження Інструкції про порядок пошуку та обліку
   місць поховання громадян іноземних держав, які загинули
   внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, на
            території України
 
 
 
   На виконання  доручення  Кабінету  Міністрів України від
15 січня 1999 року N інд.69 відповідно до п.3.1 та п.4.1
протоколу від 28 грудня 1998 року засідання Державної міжвідомчої
комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних
репресій, яка діє згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 1996 року N 897 "Про Державну міжвідомчу
комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних
репресій", зі змінами та доповненнями, внесеними  постановами
Кабінету Міністрів  України  від 27 квітня 1998 року N 572
 та від 30 листопада 1998 року N 1895,
та з метою забезпечення організації робіт з пошуку та обліку місць
поховання громадян іноземних держав, які загинули внаслідок воєн,
депортацій  та  політичних репресій, на  території  України,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок пошуку та обліку місць
поховання громадян іноземних держав, які загинули внаслідок воєн,
депортацій та політичних репресій, на території України, що
додається.
   2. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.
   3. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на
відповідального секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах
увічнення  пам'яті  жертв  війни  та  політичних  репресій
Казакевича В.В.
 
 Голова Комітету,
 Голова Державної міжвідомчої
 комісії у справах увічнення пам'яті
 жертв війни та політичних репресій          В.М.Гусаков
 
                     Затверджено
              Наказ Державного комітету будівництва,
              архітектури  та  житлової  політики
              України 09.02.99 N 24
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 лютого 1999 р.
                   за N 116/3409
 
              Інструкція
   про порядок пошуку та обліку місць поховання громадян
   іноземних  держав, які загинули  внаслідок воєн,
   депортацій та політичних репресій, на території України
 
   1. Інструкція про порядок пошуку та обліку місць поховання
громадян іноземних держав, які загинули внаслідок воєн, депортацій
та політичних репресій, на території України (далі - Інструкція),
розроблена відповідно до Женевських конвенцій про захист жертв
війни   від  12 серпня 1949 року , ,
, , пункту 4.1 протоколу від 28 грудня
1998 року засідання Державної міжвідомчої комісії у справах
увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій, яка діє
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня
1996 року N 897 "Про Державну міжвідомчу комісію у
справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій", зі
змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів
України від 27 квітня 1998 року N 572 та від
30 листопада 1998 року N 1895 (далі - Державна
комісія), та згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від
15 січня 1999 року N інд.69.
   2. Інструкція встановлює єдиний порядок здійснення пошуку та
обліку місць поховання громадян іноземних держав, які загинули
внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, на території
України (далі - загиблих громадян іноземних держав).
   3. Інструкція є обов'язковою для всіх тих органів виконавчої
влади  та  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ,
організацій та об'єднань громадян України, а також іноземних
юридичних осіб, які беруть участь у заходах з пошуку місць
поховання загиблих громадян іноземних держав.
   4. Пошук місць поховання загиблих громадян іноземних держав
(далі - пошукова робота) здійснюється з метою виявлення невідомих
місць поховання загиблих громадян іноземних держав та їх обліку в
порядку, визначеному цією Інструкцією, на виконання Угоди між
Урядом України та Урядом Республіки Польща про збереження місць
пам'яті і поховання жертв війни та політичних репресій від
21 березня 1994 року, Угоди між Урядом України і Урядом ФРН про
догляд за могилами загиблих воїнів в Україні і ФРН від 29 травня
1996 року, Угоди між Урядом України та Урядом Угорської Республіки
про  збереження  та  увічнення  місць  пам'яті  загиблих
військовослужбовців та цивільних жертв воєн та про статус поховань
від 16 листопада 1996 року та Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Італійської Республіки про догляд за військовими
похованнями від 31 липня 1998 року (далі - міжнародні угоди
України).
   5. Підставою для початку пошукових робіт може бути наявність
архівних документів та матеріалів про попередню інвентаризацію
місць поховання загиблих громадян іноземних держав або письмове
клопотання до Державної комісії від іноземної установи, яка має на
це повноваження згідно з умовами відповідної міжнародної угоди
України.
   6. Пошукову роботу провадять спеціалізовані підприємства та
установи України з  обов'язковою  участю  органів  місцевого
самоврядування та виконавчої влади.
   В пошуковій  роботі  можуть  брати  участь  представники
Товариства Червоного Хреста України та іноземної установи, яка має
на це повноваження згідно з умовами відповідної міжнародної угоди
України.
   7. Пошукову роботу можна провадити лише на підставі дозволу
Державної комісії, погодженого з відповідними органами місцевого
самоврядування.
   8. Виконання пошукових робіт без отримання дозволу Державної
комісії тягне за собою  відповідальність  згідно  з  чинним
законодавством України.
   9. Після завершення пошукових робіт їх виконавці протягом
місяця подають до Державної комісії акти про встановлення місця
поховання загиблих громадян іноземних держав. Форма акта про
встановлення місця поховання загиблих громадян іноземної держави
(далі - Акт) додається до цієї Інструкції.
   10. Акт  складається особою, відповідальною за виконання
пошукових робіт, уповноваженою підприємством чи установою, що є
виконавцем пошукових робіт згідно з вимогами цієї Інструкції.
   Акт складається за участю осіб,  уповноважених  органами
місцевого самоврядування та виконавчої влади, на території дії
якої розташовано зазначене місце поховання.
   В Акті вказується повна назва підприємства чи установи, що є
виконавцем пошукових робіт, з посиланням на дозвіл Державної
комісії.
   В Акті вказується повна назва населеного пункту України, на
території якого розташовано зазначене місце поховання.
   Акт підписується  особою,  відповідальною  за  виконання
пошукових  робіт,  уповноваженими  особами  органів місцевого
самоврядування і виконавчої влади та затверджується відповідальним
секретарем Державної комісії.
   11. Наявність Акта є підставою  для  взяття  на  облік
установленого місця поховання загиблих громадян іноземних держав.
   12. Облік установлених місць поховання загиблих громадян
іноземних держав здійснюється Державною комісією.
   13. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення пошукових
робіт здійснюється згідно з умовами відповідних міжнародних угод
України.
   14. Порушення  вимог  цієї  Інструкції  тягне  за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 
                          Додаток
                      до пункту 9 Інструкції
 
                      Затверджено
                 Відповідальний секретар Державної
                 міжвідомчої  комісії у справах
                 увічнення пам'яті жертв війни та
                 політичних репресій
 
                 ________  ______________________
                 (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
                 _________________________
                  (дата затвердження)
 
                Акт
  про встановлення місця поховання загиблих громадян іноземної
          держави на території України
 
_________________________________         _______________
  (назва населеного пункту)             (дата)
 
Цей акт складений ________________________________________________
__________________________________________________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові, посада та місце роботи особи,
      відповідальної за виконання пошукових робіт)
за участю осіб:
1. _______________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові, посада та місце роботи особи,
           яка підписала цей акт)
2. _______________________________________________________________
в тому, що в результаті пошукових робіт, виконаних
__________________________________________________________________
 (назва підприємства чи установи, яка виконувала пошукові роботи)
 
в період з ________________ по _______________ на підставі дозволу
        (дата)       (дата)
Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв
війни та політичних репресій від _________________ N _____________
встановлено місце поховання загиблих громадян ____________________
_________________________________________________________________,
          (назва іноземної держави)
яке розташоване в ________________________________________________
              (назва населеного пункту)
 
   План-схема  розташування  зазначеного  місця  поховання
додається.
 
 Підписи:  ______________         ______________________
        (підпис)          (прізвище та ініціали)
       ______________         ______________________
       ______________         ______________________

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com