Решение от 29.06.2006 № 130 О состоянии реализации положений Закона Украины О городском электрическом транспорте

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20434 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 29.06.2006 № 130 О состоянии реализации положений Закона Украины О городском электрическом транспорте
Дата начала действия29.06.2006
Дата принятия29.06.2006
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаРешение
Шифр документа130
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

     КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            29.06.2006 N 130
 
 
      Про стан реалізації положень Закону України
        "Про міський електричний транспорт"
 
 
   Розглянувши питання "Про стан реалізації положень Закону
України "Про міський електричний транспорт" далі -
Закон), колегія Мінбуду відзначає, що за час дії Закону проведено
певну роботу, спрямовану на виконання його вимог.
   Так, в основному завершено формування нормативно-правової
бази  функціонування  міського  електротранспорту  на  ринку
транспортних послуг.  Для   реалізації   положень   Закону
 розроблено 30 законодавчих і нормативних актів, серед
яких 4 постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, 10
національних і галузевих стандартів, 16 нормативних документів.
   Обсяги компенсації підприємствам втрат від надання пільг
окремим категоріям населення з державного бюджету зросли удвічі.
   Уперше за пропозицією Мінбуду у Державному бюджеті України на
2006 рік передбачено цільову субвенцію на придбання
трамвайних вагонів та тролейбусів на умовах співфінансування з
місцевими бюджетами. Це дозволить майже утричі збільшити темпи
оновлення фізично зношеного парку рухомого  складу  міського
електротранспорту.
   Посилилася увага  до  проблем  функціонування  міського
електротранспорту на місцевому рівні. Починаючи з 2004 року,
покращилися показники розвитку цього виду транспорту у містах
України, на 15 відсотків зросли власні доходи підприємств.
   Усе це сприяло певним позитивним зрушенням у роботі міського
електротранспорту, покращенню його економічного і фінансового
стану.
   Так, рівень збитковості підприємств скоротився з 15 до 7
відсотків, заборгованість із виплати заробітної плати зменшилася
із 8,7 до 2,0 млн. грн., ліквідована поточна заборгованості за
спожиту електроенергію.
   За цей час освоєно виробництво нових вітчизняних трамвайних
вагонів  і  тролейбусів  з  поліпшеними  динамічними  та
енерговитратними характеристиками, низьким рівнем підлоги.
   Разом з тим, більшістю органів самоврядування міст,  де
функціонує  міський  електротранспорт, повільно впроваджуються
договірні відносини з підприємствами. Зміст укладених між ними
договорів не відповідає вимогам Закону та Правилам
надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004
N 1735, у частині, що стосується фінансового
забезпечення.
   Не врегульовані питання координації роботи різних  видів
транспорту на ринку пасажироперевезень, що зумовлює невиправдане
дублювання маршрутів міського електротранспорту автоперевізниками,
які працюють за іншими "правилами".
   В окремих містах встановлення тарифів на проїзд здійснюється
без врахування фактичної собівартості пасажироперевезень.
   Не розроблений Порядок формування тарифів на послуги міського
електричного транспорту.
   Недостатня увага приділяється роботі із впровадження заходів
з  енергозбереження,  спрямованих  на  попередження суттєвого
зростання собівартості транспортних послуг, яке очікується після
завершення терміну дії пільгового тарифу для підприємств міського
електротранспорту.
   Не визначений механізм реалізації норм Закону
щодо подальшого пріоритетного розвитку міського електротранспорту
в містах України.
   Враховуючи зазначене, колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Визнати рівень реалізації положень Закону України "Про
міський електричний транспорт" недостатнім.
 
   2. Рекомендувати Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській
та Севастопольській міським держадміністраціям разом з органами
місцевого  самоврядування  міст,  де  функціонує  міський
електротранспорт:
   - ужити заходів щодо запровадження договірних відносин між
підприємствами міського електротранспорту і органами місцевого
самоврядування відповідно до вимог Закону та Правил
надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004
N 1735,
 
                 термін - протягом 2006 року;
 
   - забезпечувати  належну  координацію  роботи  міського
електротранспорту з автоперевізниками, усунення невиправданого
дублювання трамвайних і тролейбусних маршрутів, нерівних умов
конкуренції на ринку міських пасажироперевезень,
 
                 термін - постійно;
 
   - сприяти пріоритетному розвиткові міського електротранспорту
на напрямках з великими пасажиропотоками, у зонах відпочинку,
щільної житлової забудови та підвищеного забруднення атмосферного
повітря,
 
                 термін - постійно;
 
   - надавати фінансову допомогу підприємствам у  вирішенні
питань  оновлення  та капітального ремонту об'єктів міського
електротранспорту, впровадження енергозберігаючих технологій,
 
                 термін - постійно;
 
   - спрямувати  роботу  з  енергозбереження  на  міському
електротранспорті на підготовку до завершення у 2007 році дії
пільгового тарифу на електроенергію,
 
                 термін - до 1 серпня 2007 року;
 
   - надати Мінбуду інформацію про вжиті заходи із забезпечення
виконання вимог Закону,
 
                 термін - до 1 грудня 2006 року.
 
   3. Відділу міського електротранспорту (В.В. Вірченко):
 
   3.1. Забезпечити  підготовку та внесення в установленому
порядку на розгляд Кабінету Міністрів України:
   - проекту   Державної   програми   розвитку  міського
електротранспорту на 2006 - 2015 роки,
 
                 термін - серпень 2006 року;
 
   - проекту змін і доповнень до Порядку  використання  у
2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів,
трамваїв), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17.03.2006 N 348  (в частині, що стосується
можливості залучення додаткових джерел фінансування для закупівлі
рухомого складу міського електротранспорту),
 
                 термін - липень 2006 року.
 
   3.2. Спільно     з     Науково-дослідним     та
конструкторсько-технологічним інститутом міського господарства і
вітчизняними виробниками забезпечити підготовку та проведення
наради з питань впровадження сучасних енергозберігаючих технологій
і обладнання на міському електротранспорті,
 
                 термін - вересень 2006 року.
 
   3.3. Сприяти вітчизняним підприємствам в освоєнні виробництва
нового і модернізації наявного рухомого складу із використанням
енергозберігаючого обладнання. Забезпечити підготовку бюджетного
запиту на 2007 рік для оновлення парку рухомого складу на умовах
співфінансування.
 
   4. Управлінню методичного  та  нормативного  забезпечення
житлово-комунального господарства (А.А. Кулеша) спільно з Відділом
міського електротранспорту (В.В. Вірченко) забезпечити розроблення
Порядку формування тарифів на послуги міського електротранспорту,
 
                 термін - до 1 вересня 2006 року.
 
 Голова колегії                     П.С.Качур

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ