Решение от 29.06.2006 № 126 "О ходе выполнения мероприятий комплексных региональных программ жилищного строительства относительно наращивания объемов введения жилья в 2006 году не менее чем на 30%"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19969 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 29.06.2006 № 126 "О ходе выполнения мероприятий комплексных региональных программ жилищного строительства относительно наращивания объемов введения жилья в 2006 году не менее чем на 30%"
Дата начала действия29.06.2006
Дата принятия29.06.2006
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа126
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

     КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            29.06.2006 N 126
 
 
       Про хід виконання заходів комплексних
      регіональних програм житлового будівництва
       щодо нарощування обсягів введення житла
         у 2006 році не менше ніж на 30%
 
 
   Заслухавши інформацію про виконання  заходів  комплексних
регіональних  програм  житлового будівництва щодо нарощування
обсягів введення житла у 2006 році не менше ніж на  30% далі -
Програми), колегія відзначає.
   На виконання окремого доручення Прем'єр-міністра України від
20.03.2006 р. N 11515/0/1-06 та відповідно до Програм передбачають
збільшення обсягів житлового будівництва у поточному році не менше
ніж на 30% порівняно з обсягами 2005 року 14 регіонів України;
збільшення обсягів будівництва житла, але менше ніж визначено
окремим дорученням Прем'єр-міністра України - 12 регіонів.
   Програмою Київської обласної державної  адміністрації  на
2006 рік передбачено скорочення обсягів введення житла порівняно з
2005 роком на 15,7%.
   В цілому  по  Україні за сумарним показником Програм у
2006 році передбачається ввести в експлуатацію 9214,3 тис.кв.м
житла, що на 17,9% більше ніж фактично введено у 2005 році.
   Як свідчить аналіз інформації Ради міністрів  Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, у першому кварталі поточного року не в
повному обсязі організована у регіонах робота щодо виконання
завдань, визначених дорученням Прем'єр-міністра  України,  та
реалізації заходів,   рекомендованих  Мінбудом  (лист  від
30.11.2005 р. N 1/28-55) щодо нарощування  темпів  житлового
будівництва у поточному році та наступних роках.
   Такий стан виконання у регіонах доручення Прем'єр-міністра
України не сприяє розгортанню масового будівництва житла шляхом
формування житлового фонду соціального призначення та доступного
житла для громадян із середнім рівнем доходів.
   Виходячи з  наведеного,   колегія   Мінбуду   України
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Інформацію про виконання заходів комплексних регіональних
програм житлового будівництва щодо нарощування обсягів введення
житла у 2006 році не менше ніж на 30% взяти до відома.
 
   2. Управлінню  економіки  та  організації  будівництва
(Шарапова Т.О.),  Управлінню  експлуатації  житлового  фонду
(Кірюшин В.М.),  Управлінню  архітектурно-конструктивних  та
інженерних систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.), Управлінню
містобудування  та  архітектури  (Сіленко  М.В.),  Управлінню
ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві
(Губень П.І.) у двомісячний термін розробити та підготувати для
внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
шляхів розв'язання проблеми розгортання будівництва доступного
житла для громадян із середніми доходами, в тому числі:
   розроблення загальнодержавної програми забезпечення громадян
доступним житлом;
   визначення категорій громадян, які забезпечуються доступним
житлом;
   розроблення стандартів доступного житла;
   створення механізмів фінансування  будівництва  доступного
житла за кошти громадян із залученням коштів держави;
   спрощення та здешевлення дозвільних і погоджувальних процедур
у проектуванні та будівництві;
   здешевлення вартості будівництва житла.
 
   3. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості
у будівництві (Губень П.І.) на підставі прогнозних макропоказників
Мінекономіки щодо економічного і соціального розвитку України
визначити  прогнозну  середньорічну  опосередковану  вартість
спорудження житла за регіонами України на 2008 - 2009 роки.
 
   4. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості
у    будівництві    (Губень    П.І.),    Управлінню
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
(Авдієнко О.П.), Управлінню містобудування та архітектури (Сіленко
М.В.) у двомісячний термін після створення банку  проектів,
рекомендованих для масового будівництва доступного житла залежно
від кількості мешканців у населених  пунктах,  започаткувати
визначення показників опосередкованої вартості спорудження житла
диференційовано у розрізі регіонів (обласний центр, міста в
області) на підставі вихідних даних, що надаються Радою міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласними,  Київською  та
Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
   5. Юридичному  управлінню  (Коваленко  В.Л.),  Управлінню
експлуатації житлового фонду (Кірюшин В.М.) підготувати пропозиції
щодо внесення  змін  до  Житлового  кодексу  Української РСР
 в частині ведення обліку та надання житла громадянам,
що потребують поліпшення житлових умов безоплатно - у житловому
фонді соціального призначення та за доступну ціну (на умовах
пільгового кредиту, часткового фінансування з бюджетів тощо) -
громадянам, які потребують допомоги держави в отриманні житла, а
також щодо визначення критеріїв віднесення громадян до таких, що
повинні отримати житло за доступну для них плату. Термін - до
кінця поточного року.
 
   6. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем будинків  і  споруд  (Авдієнко   О.П.)   привести
ДБН В.2.2-15-2005  "Житлові будинки. Основні
положення" у відповідність до соціальних нормативів і вимог
зазначених законів, а також розробити пропозиції, узгоджені з МОЗ
та   Мінпраці,   щодо   нових   науково   обґрунтованих
архітектурно-типологічних та санітарно-гігієнічних вимог до житла,
що відповідає нормативам соціального та доступного житла. Термін -
протягом поточного року.
 
   7. Управлінню  економіки  та  організації  будівництва
(Шарапова Т.О.):
 
   7.1. Продовжити моніторинг  стану  виконання  комплексних
регіональних програм розвитку житлового будівництва на 2006 рік.
Забезпечити опрацювання та узагальнення інформаційно-аналітичних
матеріалів, наданих регіонами України, щодо причин низьких темпів
нарощування обсягів введення житла у 2006 році.
 
   7.2. Підготувати для внесення до Кабінету Міністрів України
пропозиції  щодо  необхідності  розроблення  Радою  міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласними,  Київською  та
Севастопольською міськими державними адміністраціями комплексних
регіональних програм розвитку житлового будівництва на 2007 рік.
Термін - жовтень 2006 року.
 
   8. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
Київській, Кіровоградській, Луганській, Херсонській, Чернігівській
обласним державним адміністраціям активізувати роботу щодо пошуку
резервів нарощування темпів будівництва житла з метою коригування
показника обсягів введення житла на 2006 рік за комплексними
регіональними програмами розвитку житлового будівництва відповідно
до темпів житлового будівництва, визначених окремим дорученням
Прем'єр-міністра України від 20.03.2006 р. N 11515/0/1-06.
 
   9. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським державним
адміністраціям:
 
   9.1. Проаналізувати причини  низьких  темпів  нарощування
обсягів введення житла у січні - березні 2006 року або їх
скорочення порівняно з січнем - березнем 2005 року  та  з
урахуванням темпів житлового будівництва, досягнутих у регіонах у
першому  півріччі  поточного  року,  підготувати  відповідні
інформаційно-аналітичні матеріали, які до 15 вересня 2006 року
надати Мінбуду.
 
   9.2. Забезпечити у повному обсязі реалізацію комплексних
регіональних програм розвитку житлового будівництва на 2006 рік у
відповідних регіонах за напрямами, визначеними підпунктами 1.1 -
1.5 пункту 1 окремого доручення Прем'єр-міністра України від
20.03.2006 р. N 11515/0/1-06, за результатами наради з питань
розвитку житлового будівництва, яка відбулась 11 березня 2006 року
у м. Тернополі, в тому числі регіональних програм індивідуального
житлового  будівництва  у сільській місцевості (за програмою
"Власний дім").
 
   9.3. Забезпечити неухильне виконання затверджених програм
розроблення  та  оновлення містобудівної документації, щороку
передбачати у місцевих бюджетах виділення коштів для зазначених
потреб з виділенням їх відповідно до законодавства окремим рядком.
 
   9.4. З  метою створення сприятливих умов для збільшення
щорічних обсягів житлового будівництва та узгодження інвестиційної
діяльності у будівництві з генеральними планами населених пунктів
та іншою містобудівною документацією забезпечити розроблення та
затвердження проектів  розміщення  житлового  будівництва  до
2010 року відповідно до державних будівельних норм.
 
   9.5. Для розміщення об'єктів доступного та соціального житла,
шкіл та інших громадських об'єктів соціального значення надавати в
користування такі земельні ділянки із земель  державної  та
комунальної власності, використання яких за цільовим призначенням
не пов'язане з витратами на інженерний захист території, знесення
існуючих  будівель,  спорудження  зовнішніх мереж інженерного
забезпечення об'єктів та іншими нецільовими  витратами,  або
забезпечувати виконання відповідного комплексу заходів за рахунок
коштів місцевого бюджету.
 
   10. Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на
заступників Міністра згідно з розподілом обов'язків.
 
 Голова колегії                      П.Качур

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ