Приказ от 04.09.2006 № 296 "Об утверждении Методических рекомендаций относительно установления порядка размещения малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20048 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 04.09.2006 № 296 "Об утверждении Методических рекомендаций относительно установления порядка размещения малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности"
Дата начала действия04.09.2006
Дата принятия04.09.2006
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа296
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            04.09.2006 N 296
 
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
      щодо встановлення порядку розміщення малих
        архітектурних форм для здійснення
          підприємницької діяльності
 
 
   Відповідно до завдань приведення регуляторних актів у сфері
містобудування та будівництва у відповідність до вимог Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності"  та з метою створення
сприятливих умов  для  розвитку  інвестиційної  діяльності
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Методичні  рекомендації  щодо встановлення
порядку розміщення малих архітектурних форм  для  здійснення
підприємницької діяльності додаються).
 
   2. Управлінню містобудування та архітектури (Сіленко М.В.)
забезпечити доведення інформації про затвердження  Методичних
рекомендацій  щодо  встановлення  порядку  розміщення  малих
архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності до
місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра А.В.Беркуту.
 
 Перший заступник Міністра                 А.Орлов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінбуду
                   04.09.2006 N 296
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
        щодо встановлення порядку розміщення
       малих архітектурних форм для здійснення
          підприємницької діяльності
 
 
   1. Методичні  рекомендації  щодо  встановлення  порядку
розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької
діяльності (далі - Рекомендації) розроблені відповідно до вимог
чинного законодавства і призначені для використання місцевими
радами  та їх виконавчими органами при встановленні порядку
отримання дозволу та вирішення питань щодо розміщення малих
архітектурних  форм для здійснення підприємницької діяльності
незалежно від форми власності. Рекомендації не поширюються на
визначення процедур розміщення інших малих архітектурних форм
(фонтанів, альтанок тощо).
   Порядок отримання дозволу та вирішення інших питань щодо
розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької
діяльності як тимчасових споруд відповідно до статті 24 Закону
України  "Про планування і забудову територій" 
визначається місцевими  правилами  забудови,  розробленими  і
затверджених  місцевими  радами згідно з вимогами статті 22
зазначеного Закону. За відсутності місцевих правил  забудови
відповідними радами розробляються та затверджуються як окремий
нормативний акт "Правила розміщення малих архітектурних форм для
здійснення підприємницької діяльності".
 
   2. Малою архітектурною формою для здійснення підприємницької
діяльності  (далі  -  мала  архітектурна  форма) є невелика
одноповерхова споруда, яка виконується із полегшених конструкцій і
встановлюється  тимчасово  без  улаштування фундаментів. Малі
архітектурні форми є пересувними або стаціонарними:
   пересувна мала архітектурна форма (торговельне обладнання,
низькотемпературний  прилавок,  лоток,  ємність,  торговельний
автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої
підприємницької діяльності тощо) - споруда, яка не має закритого
приміщення для тимчасового перебування людей;
   стаціонарна мала архітектурна форма (кіоск, павільйон тощо) -
споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування
людей, і по зовнішньому контуру має площу до 30 кв. м.
 
   3. Малі архітектурні форми повинні розміщуватися відповідно
до зонування територій та з урахуванням єдиних умов і обмежень
забудови та іншого використання земельних ділянок, встановлених
місцевими правилами забудови, за їх відсутності - відповідно до
затвердженої Схеми розміщення малих архітектурних форм, іншої
містобудівної документації.
 
   4. При розміщенні малих архітектурних форм у межах червоних
ліній вулиць і доріг, на територіях, прилеглих до об'єктів
зовнішнього транспорту, визначаються умови щодо блокування малих
архітектурних  форм  із  павільйонами  зупинок  громадського
транспорту, існуючими спорудами, прив'язки до лінії існуючої
забудови у проміжках між будинками та інші умови.
 
   5. Місця розміщення малих архітектурних форм на території
ринку визначаються на основі затвердженої проектної документації
щодо ринку.
 
   6. Розміщення об'єктів на платформах інженерних споруд, у
середині приміщень здійснюється на частині їх площі за погодженням
відповідних органів  державного  нагляду  в  залежності  від
функціонального  призначення,  на підставі договору оренди з
власником приміщення або уповноваженою ним особою.
 
   7. Розміщення малих архітектурних форм на територіях  з
особливим  режимом  використання  (заповідники, охоронні зони
об'єктів культурної спадщини тощо) відбувається за погодженням з
відповідними органами державного нагляду.
 
   8. Для отримання дозволу на розміщення стаціонарної або
пересувної малої архітектурної форми суб'єкт  підприємницької
діяльності подає до районної у містах Києві та Севастополі
державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної,
міської, районної в місті ради письмову заяву встановленої форми,
у якій зазначаються  бажане  місце  та  термін  розміщення,
функціональне призначення і характеристика об'єкта.
   До заяви додаються:
   нотаріально посвідчена  копія  свідоцтва  про  державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності в Україні;
   копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (при потребі);
   документ, що посвідчує право на земельну ділянку;
   для іноземного  суб'єкта  підприємницької  діяльності  -
документи, що свідчать про реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності в країні її місцезнаходження.
   Не повинні вимагатися додаткові документи  та  отримання
заявником будь-яких погоджень щодо розміщення малої архітектурної
форми (за винятком зазначених у пп. 6, 7 Рекомендацій).
 
   9. Зареєстрована заява та документи, які додані до неї,
передаються  відповідному  місцевому органу містобудування та
архітектури, який за результатами розгляду питання:
   протягом 10  робочих  днів  з часу надходження заяви і
документів видає суб'єкту підприємницької  діяльності  дозвіл
встановленого зразка на розміщення пересувної малої архітектурної
форми  зі  схемою  прив'язки  установки  об'єкта   (на
топографо-геодезичній основі в масштабі 1:500);
   протягом 3 робочих днів після надходження заяви та документів
надає згоду на звернення заявника до відповідного підприємства,
установи, організації  для  виготовлення  паспорта  прив'язки
стаціонарної малої архітектурної форми;
   протягом 3 робочих днів після надходження заяви та документів
надає заявнику аргументовану відмову у дозволі на розміщення малої
архітектурної форми в разі її невідповідності місцевим правилам
забудови, містобудівній документації, державним будівельним та
іншим нормам. В разі можливості до відмови додаються пропозиції
щодо альтернативного розміщення об'єкта або щодо зміни його
призначення.
 
   10. Відсутність або невідповідність законодавству одного з
документів для отримання дозволу на розміщення малої архітектурної
форми, зазначених у пункті 8 Рекомендацій, може бути підставою для
відмови у прийнятті заяви або у наданні дозволу на розміщення
малої архітектурної форми.
 
   11. Розроблення паспорта прив'язки малої архітектурної форми
(далі - паспорт прив'язки) або внесення змін до нього здійснюється
уповноваженим підприємством, установою, організацією на підставі
договору, укладеного із заявником, і включає:
   план прив'язки малої архітектурної форми та  благоустрою
майданчика (на топографо-геодезичній основі, масштаб 1:500);
   креслення фасадів об'єкта з кольоровим вирішенням (масштаб
1:200);
   креслення вузлів підключення до інженерних мереж (масштаб
1:100) - при потребі;
   текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та
інженерного забезпечення об'єкта - при потребі.
 
   12. У  разі,  якщо  на вимогу органу містобудування та
архітектури розміщення малих архітектурних форм  здійснюється
групою, за рахунок коштів суб'єктів підприємницької діяльності
розробляється схема розміщення групи малих архітектурних форм з
прив'язкою  кожного  окремого об'єкта. Схема з відображенням
благоустрою та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній
основі, масштаб 1:500) затверджується органом виконавчої влади за
погодженням із відповідними органами державного нагляду.
 
   13. Після подання заявником паспорта прив'язки до органу
містобудування та архітектури, останній перевіряє відповідність
паспорта прив'язки державним будівельним нормам і в тижневий
термін  видає  суб'єкту підприємницької діяльності дозвіл на
розміщення малої архітектурної форми разом  із  затвердженим
паспортом прив'язки.
 
   14. Термін дії дозволу на розміщення малої архітектурної
форми визначається терміном дії документа, що посвідчує право на
земельну ділянку.
 
   15. Загальний термін надання дозволу на розміщення малої
архітектурної форми не повинен перевищувати одного місяця із дня
подання заяви суб'єктом підприємницької діяльності (за винятком
терміну, необхідного для виготовлення паспорта прив'язки, який
визначається договором між суб'єктом підприємницької діяльності та
виконавцем, а також для розроблення схеми розміщення групи малих
архітектурних форм відповідно до п. 3.4)
 
   16. Стаціонарні малі архітектурні форми після спорудження
підлягають прийняттю до експлуатації.
   Прийняття до експлуатації стаціонарної малої архітектурної
форми здійснюється комісією за участю уповноваженого представника
органу містобудування та архітектури, представників відповідних
служб у залежності від функціонального призначення споруди, а
також суб'єкта підприємницької діяльності з розглядом на місці
відповідності об'єкта паспорту прив'язки.
   За результатами розгляду складається акт встановленого зразка
технічної комісії про прийняття стаціонарної малої архітектурної
форми до експлуатації.
 
   17. Після прийняття об'єкта до експлуатації здійснюється його
реєстрація відповідним органом містобудування та архітектури.
 
   18. Тимчасове перенесення малої архітектурної форми в інше
місце здійснюється у разі виникнення потреби в реконструкції або
ремонті існуючих інженерних мереж, вулиці і дороги, будинків і
споруд, пов'язаних територіально з малими архітектурними формами,
без припинення дозволу на її розміщення.
   У такому  випадку  відповідний  орган  містобудування та
архітектури  надсилає  суб'єкту  підприємницької  діяльності
повідомлення з визначенням нового місця та терміну тимчасового
розміщення об'єкта на період здійснення зазначеного ремонту.
 
   19. Перенесення малої архітектурної форми на інше місце чи
припинення її функціонування можливе у разі зміни державних
будівельних норм, місцевих правил забудови, зміни у розташуванні
існуючих  споруд  та  інженерних  мереж,  які унеможливлюють
розташування малої архітектурної форми у місці її знаходження, а
також з ініціативи суб'єкта підприємницької діяльності.
 
   20. Перенесення малої архітектурної форми на нове місце або
її знесення у зв'язку з припиненням дії дозволу здійснюється
власником або за рахунок його коштів.
 
   21. Термін дії дозволу на розміщення малої архітектурної
форми може бути подовжений на підставі документа, що посвідчує
подовження  права  на  відповідну  земельну  ділянку,  без
переоформлення  паспорта  прив'язки.  Переоформлення  паспорта
прив'язки  при  подовженні  терміну  дії  дозволу  та  його
перереєстрації може здійснюватись у разі змін, які відбулися у
державних  будівельних  нормах,  місцевих  правилах забудови,
розташуванні існуючих споруд та інженерних мереж або з ініціативи
суб'єкта підприємницької діяльності .
 
   22. При намірах суб'єкта підприємницької діяльності змінити
естетичний вигляд малої архітектурної форми він звертається до
відповідного органу містобудування та архітектури з письмовою
заявою та пропозиціями. Орган містобудування та  архітектури
розглядає пропозиції і при відсутності аргументованих заперечень
дає згоду на внесення змін до паспорта прив'язки відповідно до
п. 11 Рекомендацій.
 
   23. При намірах суб'єкта підприємницької діяльності змінити
функціональне  призначення  малої  архітектурної  форми  він
звертається до відповідного органу виконавчої влади з письмовою
заявою та пропозиціями.
   Орган містобудування та архітектури у місячний термін за
погодженням місцевого державного органу по земельних ресурсах,
інших служб (у разі потреби) вносить зміни до дозволу.
 
   24. Видача дозволу на розміщення малих архітектурних форм та
його перереєстрація (без переоформлення  паспорта  прив'язки)
здійснюється безоплатно.
 
   25. При  підготовці матеріалів, необхідних для отримання
дозволу, за виготовлення топографо-геодезичних матеріалів зйомки
місцевості  місця розміщення, ксерокопій топографо-геодезичних
матеріалів, розроблення плану прив'язки об'єкта та благоустрою
майданчика, креслень фасадів із кольоровим вирішенням, вузлів
підключення до інженерних мереж (при потребі), схем розміщення
групи малих архітектурних форм із прив'язкою місця розміщення
окремих об'єктів, надання вихідних даних на проектування та
розроблення  проектно-кошторисної  документації для розміщення
об'єкта з індивідуальним архітектурним вирішенням або в складних
містобудівних умовах, плата справляється на підставі договору з
виконавцями таких робіт згідно з Порядком визначення вартості
проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюються на
території України (ДБН IV-16-96, частина III) 
таблицею 40-15 Збірника цін на проектні роботи для будівництва
(розділ 40 "Районне планування. Планування та забудова населених
пунктів") та Збірником цін на вишукувальні роботи
для капітального будівництва.
 
 Начальник Управління
 містобудування та архітектури              М.Сіленко
 
 
                   Додаток 1
 
 
            РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА
      заяви щодо розміщення малої архітектурної
     форми для здійснення підприємницької діяльності
 
 
       Керівнику місцевого органу виконавчої
         влади (виконавчого органу ради)
 
 ____ ___________ ____ р. N___
 
               ЗАЯВКА
         на надання дозволу на розміщення
          малої архітектурної форми
 
 Суб'єкт підприємницької діяльності ______________________________
                     (повне найменування
 _________________________________________________________________
         юридичної або фізичної особи)
 
 Адреса суб'єкта підприємницької діяльності ______________________
 
 _________________________________________________________________
 (номер свідоцтва реєстрації приватного підприємця, код ЄДРПОУ)
 
 Телефон (телефакс) ______________________________________________
 
 Прошу надати дозвіл на розміщення малої архітектурної форми
 за адресою: _____________________________________________________
          (адреса або приблизне місце
 _________________________________________________________________
       розміщення малої архітектурної форми)
 
 Функціональне призначення малої архітектурної форми (торгівля,
 швидке харчування тощо)__________________________________________
 
 Характеристика (павільйон,  кіоск,  тимчасовий  пристрій для
 сезонної торгівлі,інше, розміри, площа місця розміщення)
 _________________________________________________________________
 
 Термін __________________________________________________________
      (при розміщенні малої архітектурної форми на землях
         державної та комунальної власності)
 
 М.П.         ______________________________________
           (підпис, прізвище, ім'я та по батькові
           заявника або уповноваженої особи)
 
 Перелік документів, що додаються:
 
 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________
 3. ______________________________________________________________
 4. ______________________________________________________________
 
 
                   Додаток 2
 
 
            РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА
      дозволу на розміщення малої архітектурної
     форми для здійснення підприємницької діяльності
 
 
             ДОЗВІЛ N _______
       на розміщення малої архітектурної форми
 
 Виданий "__"__________ 200__ р. _________________________________
                  (назва дозвільного органу)
 на підставі _____________________________________________________
          (назва, номер документа, що засвідчує
 _________________________________________________________________
                право на земельну ділянку)
 
 Кому ____________________________________________________________
    (повне найменування суб'єкта підприємницької діяльності)
 _________________________________________________________________
    (адреса, телефон (телефакс), банківські реквізити,
 _________________________________________________________________
   номер реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності)
 
 Адреса місця розміщення малої архітектурної форми відповідно до
 паспорта прив'язки ______________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Функціональне призначення малої архітектурної форми (торгівля,
 швидке харчування тощо) _________________________________________
 
 Характеристика  (павільйон, кіоск, тимчасовий  пристрій  для
 сезонної торгівлі, розміри)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Підпис уповноваженої особи: ________________________
                (прізвище, ініціали)
 Дата
 
 М.П.
 
 Затверджений паспорт прив'язки є невід'ємною частиною даного
 дозволу.
 
 
                   Додаток 3
 
 
            РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА
       акту про прийняття малої архітектурної
           форми до експлуатації
 
 
                АКТ
 
      ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ СТАЦІОНАРНОЇ
      МАЛОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
 
 "___"__________ 200__ р.
 
 _____________________________________________________________
  (назва та адреса розміщення малої архітектурної форми)
 
 Технічна комісія, призначена ____________________________________
 _________________________________________________________________
     (назва органу, який призначає технічну комісію)
 
 рішенням від "___"____________ 200__ р.         N________
 
 на підставі п. _____ місцевих правил забудови ___________________
                     (назва населеного пункту)
 (місцевих  Правил розміщення малих  архітектурних форм  для
 здійснення підприємницької діяльності)
 у складі:
 голови - ________________________________________________________
        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
 членів комісії - представників:
 - суб'єкта підприємницької діяльності
 ________________________________________________________________;
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
 - проектувальника (автора проекту) (за необхідності)
 ________________________________________________________________;
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
 - організації, яка виконувала спорудження  (установлення) (за
  необхідності)
 ________________________________________________________________;
      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
 - органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду
 ________________________________________________________________;
      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
 - органу державного пожежного нагляду
 ________________________________________________________________;
      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
 - державної інспекції з енергозбереження або іншого органу (за
  необхідності)
 ________________________________________________________________;
      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
              ВСТАНОВИЛА:
 
 1. Технічній комісії пред'явлена стаціонарна мала архітектурна
 форма___________________________________________________________,
          (назва та належність об'єкта)
 
 встановлена за дозволом від N __________________________, виданим
 
 _________________________________________________________________
        (назва органу, який видав дозвіл)
 
 2. За результатами огляду об'єкта встановлено, що стаціонарна
 мала архітектурна форма розміщена згідно з паспортом прив'язки.
 
 3. Об'єкт має такі показники:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
      (потужність, продуктивність, площа тощо)
 
 Рішення технічної комісії:
 
 1. ______________________________________________________________
         (назва малої архітектурної форми)
 прийняти до експлуатації.
 
 2. Цей акт  є підставою для реєстрації та оформлення права
 власності на об'єкт.
 
 Голова технічної комісії ___________________ (прізвище, ініціали)
                (підпис)
 
 Члени технічної комісії: ___________________ (прізвища, ініціали)
                (підписи)

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ