Приказ от 09.09.2006 № 302 Об утверждении образцов Акта обследования зеленых насаждений, которые подлежат удалению, и Ордера на удаление зеленых насаждений

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19805 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 09.09.2006 № 302 Об утверждении образцов Акта обследования зеленых насаждений, которые подлежат удалению, и Ордера на удаление зеленых насаждений
Дата принятия09.09.2006
Дата отмены действия 13.08.2009
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа302
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Принявший органМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные Приказ утратил силу в связи с принятием приказа Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины от 12.05.2009 № 127


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
     ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

            09.09.2006 N 302


     Про затвердження зразків Акта обстеження зелених
     насаджень, що підлягають видаленню, та Ордера
         на видалення зелених насаджень


   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
01.08.2006 N 1045  >> ) "Про затвердження Порядку
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах"
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити зразки Акта обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню, та Ордера на видалення зелених насаджень
згідно з додатками 1, 2.

   2. Управлінню благоустрою та комунального  обслуговування
(Я.А.Стеценко) довести цей наказ до відома місцевих органів
виконавчої влади та розмістити його на веб-сайті Міністерства.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г.М.Семчука.

 Перший заступник Міністра                А.О.Орлов


                   Додаток 1
                   до наказу Мінбуду
                   09.09.2006 N 302

                   ЗРАЗОК


              АКТ N ____
      обстеження зелених насаджень, що підлягають
              видаленню


________________________________   "___" ____________ 200_ р.
  (назва населеного пункту)


Комісію     ______________________________________________
призначена   (компетентний орган, який призначив комісію,
        ______________________________________________
        номер, дата розпорядження або наказу про її
        утворення, стислий зміст (суть) розпорядження)
        ______________________________________________

Голова комісії ______________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Членів   1  ______________________________________________
комісії:      (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

      2  ______________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

      3  ______________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Представник   ______________________________________________
заявника      (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Оглянула зелені ______________________________________________
насадження за
адресою
______________________________________________________________

Видалення зелених насаджень пов'язано з проведенням
________________________________________________________________
     (вказується причина видалення зелених насаджень)

     1. Зелені насадження, що підлягають видаленню:

N з/п Вид зелених насадже- нь Вік (рік) Діаметр стовбу- ра на висоті 1,3 метра від землі Кількі- сть Якісний стан зелених насаджень (хороший, задовіль- ний, незадовіль- ний) Підлягає зрізува- нню Підлягає пересаджу- ванню
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              

 Разом підлягає     __________________  ___________________
 пересаджуванню         дерев        кущів

 Разом підлягає     __________________  ___________________
 зрізуванню           дерев        кущів

   Всього видаляється:

1. Дерев ________________________________________________ одиниць

2. Кущів ________________________________________________ одиниць

3. Газонів ____________________________________________________ га

4. Квітників ________________________________________________ кв.м

       2. Відновна вартість зелених насаджень,
           що підлягають видаленню:

1. Дерев ________________________________________________ гривень

2. Кущів ________________________________________________ гривень

3. Газонів _______________________________________________ гривень

4. Квітників _____________________________________________ гривень

Разом до сплати __________________________________________ гривень

        3. Зелені насадження, що залишаються
    на місці в межах відведеної під забудову ділянки:

N з/п Вид зелених насаджень Вік (рік) Діаметр стовбура на висоті 1,3 метра від землі Кількіс- ть Якісний стан зелених насаджень (хороший, задовільний, незадовільний)
1.          
2.          
3.          
4.          

   Разом залишається на місці:

1. Дерев ________________________________________________________

2. Кущів ________________________________________________________

3. Газонів _______________________________________________________

4. Квітників _____________________________________________________

            Висновок комісії:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Зелені насадження,  що  залишаються  на  місці  на  час
будівництва, передаються на збереження
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)


   Примітка. Роботи щодо видалення зелених насаджень виконувати
тільки після отримання погодженого акта з територіальними органами
центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього
природного середовища.

 Голова комісії:

 Члени комісії:


                   Додаток 2
                   до наказу Мінбуду
                   09.09.2006 N 302

                   ЗРАЗОК


             ОРДЕР N _______
         на видалення зелених насаджень


 ______________________________    "___" ____________ 200_ р.
  (назва населеного пункту)


На основі рішення (розпорядження) від "___" ___________ ____ N ___
_______________________
 (компетентний орган)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
дозволяється:
__________________________________________________________________
      (назва підприємства, організації, установи)

__________________________________________________________________
_____________________________ адреса _____________________________
______________________________________________ - _________________
згідно  з  актом  обстеження  зелених  насаджень,  складеним
"___" ______________ 200_ р.,

погодженим  з  територіальним  органом  центрального  органу
виконавчої  влади  у  сфері охорони навколишнього природного
середовища від _____________________ N _____
видалення дерев, кущів, газонів і квітників
__________________________________________________________________

Термін видалення встановлюється до "___" _______________ 200_ року
Благоустрій та озеленення провести до "___" ____________ 200_ року
Використання вирубаної деревини __________________________________
Зелені насадження,  які  залишаються  в  межах  будівельного
майданчика, передаються на збереження
__________________________________________________________________


 "___" ______________ 200_ року   "___" ______________ 200_ року

 Дата відкриття ордера       Дата закриття ордера

 Керівник органу,
 який видає ордер
 _____________________  ____________________________
   (підпис)        Прізвище та ініціали

 М.П.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ