Договор о сотрудничестве между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Баварской инженерно-строительной палатой

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаДоговор о сотрудничестве между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Баварской инженерно-строительной палатой
Дата принятия22.09.2006
СтатусДействующий
Вид документаДоговор
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Принявший органМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

               Договір
      про співпрацю між Міністерством будівництва,
        архітектури та житлово-комунального
        господарства України та Баварською
         інженерно-будівельною палатою
 
 
   Дата підписання:    22.09.2006 р.
   Дата набуття чинності: 22.09.2006 р.
 
   Баварська інженерно-будівельна  палата  та  Міністерство
будівництва,  архітектури та житлово-комунального господарства
України, далі - "Сторони",
 
   виражаючи спільні інтереси у тривалому розвитку економічних
відносин між Україною та Федеративною Республікою Німеччина,
 
   беручи до  уваги  Договір  між Україною та Федеративною
Республікою  Німеччина  про   розвиток   широкомасштабного
співробітництва у сфері економіки, промисловості, науки і техніки
від 10 червня 1993 року,
 
   визнаючи потребу в залученні фахівців-інженерів та, зокрема,
реферату з питань співробітництва у галузі зовнішньої економіки
Баварської інженерно-будівельної палати.
 
   об'єднані ідеєю спільного європейського майбутнього, сторони
на дружній основі,
 
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони погоджуються провадити безоплатно обмін інформацією,
яка належить до компетенції обох сторін у наступному форматі:
 
   1.1 Представники Сторін зустрічаються для  двостороннього
обміну інформацією та досвідом один раз на рік.
 
   1.2 Сторони  звертаються один до одного за інформацією,
довідками та офіційними документами, які необхідні для виконання
професійної діяльності в іншій країні відповідно.
 
   1.3 Сторони  регулярно  обмінюються  власними  офіційними
виданнями, інформують один одного про власні найважливіші дії та
рішення, а також про найважливіші дії та рішення відповідних
урядових та законодавчих органів.
 
   1.4 Сторони взаємно сприяють отриманню на відповідні запити
іншої  Сторони  технічних  норм  та  стандартів,  а  також
адміністративних рішень і постанов.
 
               Стаття 2
 
   Сторони сприятимуть тому, щоб послуги інженерів у іншій
країні забезпечувались відповідною винагородою. З цією метою
партнери по договору взаємно обмінюються інформацією про діючі
системи винагороди та праці.
 
               Стаття 3
 
   Сторони зобов'язуються поглиблювати двосторонню співпрацю у
спільних проектах у наступній формі:
 
   3.1 Сторони інформують одна одну про тендери на інженерні
послуги, якщо вони такою інформацією володіють.
 
   3.2 Німецька Сторона надає допомогу Українській Стороні при
виборі інженерного бюро, залучаючи до цього процесу реферат з
питань співробітництва у галузі зовнішньої економіки інженерної
палати, який буде посередником при виборі відповідного підрядника.
 
   3.3 Українська Сторона надає допомогу реферату з питань
співробітництва у галузі зовнішньої економіки Німецької Сторони
при встановленні контактів та при переговорах із замовниками з
України.
 
   3.4 Партнери  по  договору  взаємно  сприяють  утворенню
інженерних спілок та/або окремих інженерних партнерських об'єднань
для ведення проектів у відповідній країні.
 
               Стаття 4
 
   Сторони погоджуються  провадити  підвищення  професійної
кваліфікації та обмін інженерними кадрами.
 
   4.1 Сторони інформують один одного про заходи щодо підвищення
кваліфікації та про заходи, які можуть становити загальний інтерес
для інженера.
 
   4.2 Сторони сприяють  контактам,  спрямованим  на  обмін
студентами  інженерних  спеціальностей  між  українськими  та
баварськими вищими навчальними закладами.
 
   4.3 Сторони  сприяють   взаємному   обміну   досвідом
інженерами-будівельниками.
 
               Стаття 5
 
   Сторони зобов'язуються інформувати одна одну про існуючі
норми у відповідній країні щодо допуску до інженерної професії та
зміни до існуючих норм.
 
               Стаття 6
 
   Німецька Сторона  надасть  українській  стороні  перелік
німецьких будівельних стандартів, гармонізація до яких, дозволить
створити сприятливі умови до вільного товарообігу між Німеччиною
та Україною.
 
               Стаття 7
 
   Інженерна палата підтримує Міністерство у створенні структур
типу інженерно-будівельної спілки та інженерно-будівельної палати.
З цією метою Німецька Сторона сприяє контактам Української Сторони
з інженерними спілками Баварії та консультує Українську Сторону
щодо структур типу палати, які успішно функціонують у Баварії.
 
               Стаття 8
 
   Сторони сприяють у певних випадках участі членів інженерної
Німецької  Сторони  та  українських  інженерів  у  спільних
інженерно-технічних, архітектурних та міждисциплінарних конкурсах.
 
   Для створення журі сторона отримує від іншої пропозиції щодо
членів журі, після чого кількість членів вирівнюється за рахунок
такої ж кількості членів від іншої сторони, якщо йдеться про
двосторонні конкурси.
 
               Стаття 9
 
   Сторони сприяють контактам наукових технічних та галузевих
вищих учбових закладів обох країн. Німецька Сторона інформує
президентів Мюнхенського технічного університету, Мюнхенського
університету Бундесверу та всіх інших галузевих вищих навчальних
закладів Баварії, якщо вони мають інженерно-будівельні факультети,
про основні положення цього договору про співпрацю. Українська
Сторона відповідно інформує аналогічні вищі навчальні заклади в
Україні.
 
              Стаття 10
 
   За цим договором між сторонами не виникає ніяких правових
вимог, рівним чином це стосується і фізичних осіб. Будь-які вимоги
щодо покриття збитків виключаються.
 
   Всі витрати, пов'язані з відрядженнями та заробітною платою
співробітників договірних сторін, які необхідні для виконання
зобов'язань за цим договором, сторони несуть самостійно.
 
              Стаття 11
 
   Сторони перевірятимуть виконання взятих за цим договором
зобов'язань один раз на рік. До цього Договору за взаємною
письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни та доповнення, що
оформляються відповідними протоколами, які становлять невід'ємну
частину цього Договору.
 
              Стаття 12
 
   Розбіжності, які виникають між сторонам щодо тлумачення або
застосування  положень  цього  Договору,  вирішуються  шляхом
проведення консультацій та переговорів на умовах доброзичливості і
взаєморозуміння.
 
   Договір укладається строком на три роки і набуває чинності з
дати його підписання. Його дія автоматично продовжуватиметься на
наступний рік, якщо жодна із Сторін не заявить про свій намір
припинити дію цього Договору.
 
   Вчинено в м. Мюнхен 22 вересня 2006 року в двох примірниках,
кожний українською та німецькою мовами, причому обидва тексти є
автентичними.
 
 Пані дипломований інженер        Доктор Анатолій Беркута
 унів. Гайді Ашль            Перший заступник Міністра
 президент                будівництва, архітектури
 Баварської               та житлово-комунального
 інженерно-будівельної палати      господарства України

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ