Приказ от 04.02.1997 № 5 Об утверждении Положения об организации и проведении контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении систем газоснабжения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20485 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 04.02.1997 № 5 Об утверждении Положения об организации и проведении контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении систем газоснабжения
Дата принятия04.02.1997
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа5
РазработчикУкргазпроект
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций135/1939
Дата регистрации в Министерстве Юстиций15.04.1997


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ
           ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
     ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГАЗ"
              Н А К А З
 
 N 5 від 04.02.97           Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   15 квітня 1997 р.
                   за N 135/1939
 
   Про затвердження Положення про організацію і проведення
   контролю  якості  будівельно-монтажних  робіт  при
        спорудженні систем газопостачання
 
   З метою  підвищення  якості  будівельно-монтажних  робіт
при спорудженні систем газопостачання Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про організацію і проведення контролю
якості будівельно-монтажних  робіт  при  спорудженні  систем
газопостачання додається).
 
 Голова правління                    Т.М.Фреюк
                        Затверджено
                   наказом Державної акціонерної
                   холдингової компанії "Укргаз"
                   від 4 лютого 1997 р. N 5
              Положення
      про організацію і проведення контролю якості
      будівельно-монтажних робіт при спорудженні
           систем газопостачання
           1. Галузь використання
   Це Положення  встановлює  основні  завдання  і  функції
підприємствам газового  господарства  щодо  контролю  якості
будівельно-монтажних робіт при спорудженні систем газопостачання.
   Положення розроблено згідно з вимогами Правил  технічної
експлуатації систем газопостачання (Державний реєстр міжгалузевих
і галузевих  нормативних  актів   про   охорону   праці,
НАОПІ.123-1.18-80).
           2. Нормативні посилання
   У цьому Положенні є посилання на такі документи:
   - ДБН А.3.1-3-94  Прийняття  в  експлуатацію  закінчених
будівництвом об'єктів. Основні положення;
   - СНиП 1.02.01-85 Инструкция о составе, порядке разработки,
согласования и  утверждения  проектно-сметной  документации на
строительство предприятий, зданий и сооружений;
   - СНиП 03.05.02-88 Газоснабжение;
   - СНиП 02.04.08-87 Газоснабжение;
   - Правила безпеки в газовому господарстві (ПБГГ), затверджені
постановою  Колегії  Держгіртехнагляду України від 13.05.1992 р.
N 5.
           3. Загальні положення
   3.1. Метою Положення є систематизація функцій підприємств
газового господарства  щодо  здійснення  контролю  за  якістю
будівельно-монтажних робіт  на всіх етапах спорудження систем
газопостачання суб'єктами незалежно  від  форм  власності  та
господарювання.
   3.2. Контроль якості з боку підприємств газового господарства
включає:
   а) на підготовчому етапі:
   - видачу  технічних  умов  (ТУ)  на проведення робіт з
газифікації та газопостачання;
   - узгодження проектно-кошторисної документації;
   - участь спеціалістів по газифікації та газопостачанню у
роботі головного  і регіональних центрів Держкоммістобудування
України з ліцензування учасників інвестиційної  діяльності на
виконання робіт  у  проектуванні  та  будівництві  систем
газопостачання;
   - разом з територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці
проводити обстеження  підприємств  -  учасників  інвестиційної
діяльності на предмет можливості виконувати роботи з проектування,
спорудження систем газопостачання, монтажу та наладці обладнання;
   б) на етапі будівництва:
   - контроль  за  якістю  робіт  при  спорудженні  систем
газопостачання;
   в) на заключному етапі:
   - участь у роботі робочих і державних комісій з приймання в
експлуатацію об'єктів системи газопостачання.
    4. Організація контролю якості будівельно-монтажних
      робіт при спорудженні систем газопостачання
   4.1. Для ведення контролю якості будівельно-монтажних робіт
при спорудженні систем газопостачання (далі - контроль якості)
наказом  по  підприємству газового господарства призначаються
посадові особи, які мають відповідну теоретичну підготовку, досвід
практичної роботи в системі газового господарства і здали екзамен
на знання ПБГГ, ДБН, СНиП, Правил обладнання  і  безпечної
експлуатації  електроустановок,  Правил  техніки  безпеки при
експлуатації електроустановок та на знання цього Положення.
   4.2. Виконання робіт по спорудженню систем газопостачання до
призначення особи для ведення контролю якості забороняється.
   4.3. Особи, призначені наказом для  проведення  контролю
якості, зобов'язані:
   - слідкувати, щоб проекти газифікації були погоджені  з
підприємствами газового господарства, на територіях яких ведуться
роботи з газифікації;
   - контролювати,  щоб  проектна  документація  до початку
будівництва була  погоджена  в  установленому  порядку  та
зареєстрована в органах Держнаглядохоронпраці;
   - контролювати, щоб роботи з будівництва об'єктів систем
газопостачання проводилися організаціями, які одержали дозвіл на
виконання таких робіт згідно з установленим порядком;
   - вести  постійний  контроль  за  якістю  всіх робіт з
газифікації, за додержанням будівельно-монтажними організаціями
вимог ДБН, СНиП і ПБГГ;
   - вносити до Журналу виконання робіт зауваження та пропозиції
щодо усунення порушень при проведенні будівельно-монтажних робіт;
   - контролювати своєчасне виконання всіх вимог, внесених до
Журналу виконання робіт;
   - забезпечувати виконання вхідного контролю якості газового
обладнання, приладів і матеріалів, які надходять на будівництво і
монтуються;
   - брати участь у прийманні та оформленні відповідними актами
прихованих робіт. Не допускати виконання наступних робіт  до
повного оформлення акта приймання та іншої необхідної документації
на виконані попередні роботи;
   - не допускати випадків неузгоджених відступів від проектів,
порушення ДБН,  СНиП,  ПБГГ  та  інших  нормативно-технічних
документів. Відхилення від проекту або внесення змін до проекту
будівництва об'єкта  допускаються  лише  за  погодженням  з
організацією, яка виконала проект, та експлуатаційною організацією
газового господарства. Дозвіл на будь-який відступ від вимог ПБГГ,
зумовлений технічною необхідністю, може бути видано лише органами
Держнаглядохоронпраці в письмовій формі з кожного конкретного
випадку;
   - при виявленні порушень щодо виконання вимог нормативних та
проектних документів повідомляти органи Держнаглядохоронпраці та
інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття
заходів щодо порушників.
   4.4. Після завершення будівельно-монтажних робіт особи, які
здійснюють контроль  якості,  будівельно-монтажних  робіт  при
спорудженні систем  газопостачання,  разом  з  працівниками
будівельно-монтажних організацій  повинні  перевірити якість і
комплектність поданої замовником і підрядчиком виконавчо-технічної
документації для пред'явлення приймальній комісії. Особа, яка
виконує контроль якості, обов'язково входить до складу комісії з
приймання об'єкта в експлуатацію. Ця особа повинна довести до
відома комісії інформацію про наявність недоліків, відступів від
проектної документації,  недодержання вимог чинних нормативних
актів і ознайомити комісію з виконавчо-технічною документацією на
об'єкт.
   4.5. Діяльність працівників, що здійснюють контроль якості
будівництва, закінчується після введення об'єкта в експлуатацію.
   4.6. Працівник, який здійснює контроль якості, має право:
   - вимагати від будівельно-монтажної організації, замовника
виконання робіт у повній відповідності з проектом додержання вимог
ДБН, СНиП 2.04.08-87, 3.05.02-88, ПБГГ, проектної документації;
   - забороняти використання матеріалів, технологій виконання
робіт, які не відповідають вимогам чинних нормативно-технічних
документів;
   - вносити  до  Журналу  виконання робіт обов'язкові для
виконання будівельно-монтажними  організаціями  зауваження  та
пропозиції щодо  якості  будівництва та монтажу, використання
матеріалів,  арматури і деталей, а також додержання ДБН, СНиП,
ПБГГ. Вимагати усунення виявлених порушень;
   - не підписувати акт приймання об'єкта в експлуатацію в разі
виконання робіт з порушенням проектної документації, ТУ, ПБГГ,
ДБН, СНиП із застосуванням недоброякісних матеріалів тощо.
   4.7. Працівник,   що   здійснює   контроль   якості
будівельно-монтажних робіт, несе відповідальність за неналежне
виконання своїх обов'язків відповідно до пп.4.3 і 4.6 цього
Положення згідно з чинним законодавством України.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ