Приказ от 27.12.2005 № 25 "Об утверждении положения о научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и состава отмеченного совета"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 27.12.2005 № 25 "Об утверждении положения о научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и состава отмеченного совета"
Дата принятия27.12.2005
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа25
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Принявший органМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             27.12.2005 N 25
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
       будівництва, архітектури та житлово-комунального 
                         господарства 
    N 366 >> ) від 06.11.2006 }
 
     Про затвердження положення про науково-методичну
      раду з питань реставрації та реконструкції
     історичної забудови Міністерства будівництва,
     архітектури та житлово-комунального господарства
        України та складу зазначеної ради
 
 
   На виконання п. 12 розділу 5 Положення про Міністерство
будівництва, архітектури та житлово-комунального  господарства
України (Указ  Президента  України  від  19.12.2005 р. N 1801
 Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити положення про науково-методичну раду з питань
реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального  господарства
України (додаток 1).
 
   2. Затвердити  склад  науково-методичної  ради  з питань
реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства
будівництва,  архітектури та житлово-комунального господарства
України (додаток 2).
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Ю.Казмірука.
 
 Міністр                          П.Качур
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінбуду
                   27.12.2005 N 25
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про науково-методичну раду з питань реставрації
    та реконструкції історичної забудови Міністерства
     будівництва, архітектури та житлово-комунального
            господарства України
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Науково-методична  рада  з  питань  реставрації  та
реконструкції історичної забудови (далі - науково-методична рада)
є постійно діючим колегіальним дорадчим  органом,  створеним
Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України (далі - Мінбуд) згідно з п. 12 розділу 5
Положення  про  Міністерство  будівництва,  архітектури  та
житлово-комунального господарства України  для
розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо збереження
традиційного характеру середовища, історичних ареалів населених
місць, пам'яток архітектури і містобудування, садово-паркового
мистецтва та ландшафтів.
 
   1.2. У своїй діяльності науково-методична рада керується
чинним законодавством України та цим Положенням.
 
   1.3. До складу науково-методичної ради входять провідні вчені
і висококваліфіковані фахівці-практики: реставратори, працівники
науково-дослідних  і  проектних  організацій,  виробничники,
представники органів управління і громадських організацій.
   Члени науково-методичної ради беруть участь у її роботі на
громадських засадах.
 
   1.4. Чисельність,  структура  та  персональний  склад
науково-методичної ради затверджуються наказом Мінбуду за поданням
Управління реставрації та реконструкції історичної забудови цього
Міністерства.
 
   2. Завдання науково-методичної ради
 
   2.1. Основним  завданням  науково-методичної  ради  є
забезпечення  професійного  вирішення  питань  дослідження,
консервації,  реставрації,  реабілітації, відтворення пам'яток
містобудування  і  архітектури,  садово-паркового  мистецтва,
ландшафтів,  збереження  традиційного  характеру  середовища,
історичних ареалів населених місць шляхом опрацювання висновків,
рішень, рекомендацій і пропозицій для органів державної влади і
місцевого самоврядування, керівництва Мінбуду, його структурних
підрозділів, підпорядкованих, підзвітних та підконтрольних йому
органів, підприємств, установ та організацій.
 
   2.2. Завданням науково-методичної ради є також:
   - розгляд програм, концепцій, проектів, пропозицій тощо, що
стосуються питань збереження традиційного характеру середовища та
історичних ареалів населених місць, пам'яток містобудування і
архітектури, садово-паркового мистецтва, ландшафтних;
   - розгляд законопроектів, проектів нормативних і методичних
документів, що стосуються консервації, реставрації, реабілітації,
реконструкції  і  відтворення  пам'яток  містобудування  та
архітектури, визначення меж зон охорони цих пам'яток, визначення
меж і режимів використання історичних ареалів населених місць, а
також  питань  науково-методичного  керівництва  державними
історико-культурними заповідниками;
   - вирішення спірних питань науково-методичного характеру, що
стосуються питань збереження архітектурно-містобудівної спадщини.
 
   3. Функції науково-методичної ради
 
   3.1. Науково-методична рада відповідно до мети і завдань
своєї діяльності розглядає та оцінює:
   - програми   науково-дослідних,  пошукових,  проектних,
реставраційно-ремонтних  робіт  щодо  збереження  пам'яток
містобудування  та  архітектури, садово-паркового мистецтва і
ландшафтних  пам'яток,  традиційного  характеру  середовища,
історичних ареалів населених місць, а також пропозиції щодо
занесення об'єктів культурної спадщини до Списку всесвітньої
спадщини;
   - концепції,  плани,  проекти  збереження,  консервації,
реставрації, реабілітації і відтворення пам'яток містобудування та
архітектури, садово-паркового мистецтва і ландшафтних пам'яток
національного значення, їхніх територій, а також перетворень у їх
безпосередньому оточенні, у зонах охорони таких пам'яток та у
межах історичних ареалів населених місць;
   - концепції, плани, проекти захисту, збереження, консервації,
реставрації і реабілітації окремих пам'яток містобудування та
архітектури, садово-паркового мистецтва і ландшафтних пам'яток
місцевого значення, важливих з точки методології проектування,
технології робіт, змін характеру використання тощо;
   - концепції  та  проекти  регенерації історичних ареалів
населених місць, занесених до Списку історичних населених місць
України;
   - науково-технічні  звіти  науково-дослідних,  проектних
інститутів, інших організацій, незалежно від підпорядкованості і
форм власності, з питань впровадження досягнень науки і техніки
стосовно збереження пам'яток містобудування та архітектури;
   - підготовлені до друку наукові й науково-популярні праці з
питань збереження, вивчення й реставрації пам'яток містобудування
та архітектури, традиційного характеру середовища  історичних
населених місць України;
   - проекти  законодавчих  актів,  інших  нормативних  та
науково-методичних  документів  щодо  збереження  традиційного
характеру середовища, історичних ареалів населених місць, пам'яток
містобудування і архітектури;
 
   3.2. Науково-методична рада обговорює роботи з реставрації,
реабілітації, консервації, відтворення і дослідження пам'яток
містобудування  та  архітектури, садово-паркового мистецтва і
ландшафтних  пам'яток,  збереження  традиційного  характеру
середовища, що пропонуються до висунення на здобуття державних
премій.
 
   3.3. Науково-методична рада відповідно до своїх завдань може
брати участь в організації і проведенні:
   - наукових сесій, семінарів, конференцій, нарад, круглих
столів з питань збереження архітектурно-містобудівної спадщини;
   - конкурсів проектів реставрації, відтворення, реабілітації
комплексів чи окремих пам'яток містобудування і архітектури,
реконструкції історичного середовища;
   - архітектурних конкурсів на проекти забудови (реконструкції)
в зонах охорони пам'яток містобудування та архітектури та у межах
історичних ареалів населених місць.
 
   4. Права й обов'язки науково-методичної ради
 
   4.1. Науково-методична рада має право:
   - отримувати необхідну інформацію і документи від  усіх
структурних  підрозділів Мінбуду, підзвітних і підконтрольних
Мінбуду, підвідомчих установ і організацій;
   - отримувати від Мінбуду безоплатно засоби, устаткування та
послуги в обсязі, необхідному для виконання своїх завдань і
функцій;
   - запрошувати до участі в засіданнях керівних працівників
міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування;
   - залучати  до  підготовки і розгляду конкретних питань
експертів, рецензентів, інших фахівців;
   - створювати експертні групи й тимчасові комісії;
   - готувати й передавати в засоби масової інформації матеріали
з питань, розглянутих на засіданнях науково-методичної ради;
   - вносити на обговорення колегії Мінбуду важливі питання
збереження та реставрації архітектурно-містобудівної спадщини.
 
   4.2. Члени науково-методичної ради зобов'язані:
   - дотримуватися  принципів  наукової  сумлінності   й
об'єктивності при вирішенні всіх питань;
   - узгоджувати з керівництвом науково-методичної ради всі дії,
які вони здійснюють за дорученням чи від імені науково-методичної
ради;
   - вимагати здійснення ухвал науково-методичної ради, в т.ч. й
через організації та установи, в яких вони працюють.
 
   5. Організація роботи науково-методичної ради
 
   5.1. Науково-методична рада складається з голови,  трьох
заступників, відповідального секретаря та членів ради, а також
членів секцій, які створюються за основними напрямами роботи.
 
   5.2. Головою науково-методичної ради за посадою є заступник
Міністра  будівництва,  архітектури  та  житлово-комунального
господарства  України  ,  одним  із  заступників  голови
науково-методичної ради є начальник Управління реставрації та
реконструкції історичної забудови Міністерства.
 
   5.3. Відповідальний  секретар  науково-методичної  ради
призначається  з  числа відповідальних працівників Управління
реставрації та реконструкції історичної забудови Мінбуду України.
 
   5.4. Відповідальний секретар науково-методичної ради:
   - здійснює організаційне забезпечення засідань;
   - веде  протокольну,  наукову  та  ділову  документацію
науково-методичної ради;
   - готує  матеріали  на  розгляд  пленарних  засідань
науково-методичної ради та її президії;
   - призначає за погодженням з  керівництвом  рецензування
матеріалів, що пропонуються до розгляду;
   - контролює  своєчасність  надання  та  комплектність
документації, що подається на розгляд;
   - оформляє документи на оплату рецензування проектних і
науково-дослідних робіт;
   - складає звіти про діяльність науково-методичної ради;
   - бере участь у підготовці планів роботи науково-методичної
ради.
 
   5.5. Засідання науково-методичної ради відбуваються згідно з
піврічними планами, як правило, раз на місяць.
 
   5.6. Засідання вважається правочинним, якщо в ньому беруть
участь не менше 50% облікового складу членів ради.
 
   5.7. Ухвали науково-методичної ради приймаються відкритим
голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів. У разі
рівного розподілу голосів "за" і "проти" ухвальним є голос голови
науково-методичної ради.
   На вимогу членів  науково-методичної  ради  в  протоколі
зазначається  їхня особиста точка зору, що не збігається з
прийнятим рішенням.
 
   5.8. Для оперативного вирішення поточних питань створюється
президія науково-методичної ради у складі голови, трьох його
заступників, відповідального секретаря  та  членів  президії.
Президія збирається на засідання у разі потреби.
 
   5.9. У разі потреби в складі науково-методичної ради можуть
створюватися інші секції за напрямами роботи. Секції очолюють
голови  (співголови)  секцій,  які  є  членами  президії
науково-методичної ради.
 
   5.10. Науково-методична рада  проводить  свою  діяльність
шляхом:
   - пленарних засідань науково-методичної ради;
   - оперативних засідань президії ради;
   - засідань секцій; пленарних засідань експертних груп і
тимчасових комісій.
 
   5.11. Засідання веде голова науково-методичної ради або один
із його заступників. Головуючий визначає регламент засідання.
 
   5.12. Рішення науково-методичної ради, її президії та секцій
оформляються протокольно за підписами голови (заступника голови,
співголови) та відповідального секретаря. За необхідності рішення
науково-методичної ради впроваджуються  наказами  Міністерства
будівництва,  архітектури та житлово-комунального господарства
України, спільним рішенням Мінбуду з іншими відомствами  та
заінтересованими організаціями.
 
   5.13. Голова науково-методичної ради за поданням Управління
реставрації та реконструкції історичної забудови розглядає і
затверджує план роботи на півріччя. В плані визначаються питання,
що мають розглядатися, доповідачі, рецензенти або  експерти,
терміни подання матеріалів на рецензування (експертизу) та термін
розгляду.
 
   5.14. Матеріали для розгляду науково-методичною радою готують
і надають Управлінню реставрації та реконструкції історичної
забудови науково-дослідні, проектні, реставраційні організації,
заінтересовані міністерства і відомства, установи й організації
відповідно до затвердженого плану роботи науково-методичної ради.
 
   5.15. До    розгляду    науково-методичною    радою
проектно-кошторисна документація на реставраційно-ремонтні роботи
на пам'ятках архітектури підлягає обов'язковій експертизі  з
подальшим погодженням і затвердженням у встановленому порядку.
 
   5.16. Витрати,  пов'язані з діяльністю науково-методичної
ради,  передбачаються  в  загальному  кошторисі  Міністерства
будівництва,  архітектури та житлово-комунального господарства
України і здійснюються відповідно до встановлених лімітів та
чинних  норм  за  документами,  які  підписуються  головою
науково-методичної ради.
 
 Начальник управління реставрації
 та реконструкції історичної забудови         Т.Майстерчук
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінбуду
                   27.12.2005 N 25
 
 
               СКЛАД
      науково-методичної ради з питань реставрації
    та реконструкції історичної забудови Міністерства
     будівництва, архітектури та житлово-комунального
            господарства України
 
 
   Президія науково-методичної ради:
 
   1. Казмірук Юрій Йосипович - заступник Міністра будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України, голова
науково-методичної ради;
 
   2. Майстерчук Тетяна  Петрівна  -  начальник  Управління
реставрації та реконструкції історичної забудови Мінбуду України,
заступник голови науково-методичної ради;
 
   3. Абизов  Вадим  Адільович  -  директор  Державного
науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури й
містобудування, заступник голови науково-методичної ради, доктор
архітектури;
 
   4. Банних  Антоніна  Валентинівна  - головний спеціаліст
Управління реставрації та реконструкції історичної  забудови,
секретар науково-методичної ради;
 
   5. Антонюк  Анатолій  Євдокимович  -  директор інституту
"УкрНДІпроектреставрація", кандидат технічних наук;
 
   6. Вечерський Віктор Васильович - начальник відділу проблем
забудови міста та його історичної частини Головного управління
архітектури та містобудування Київської міськдержадміністрації,
кандидат архітектури;
 
   7. Граужис Олег Олександрович - головний архітектор інституту
"УкрНДІпроектреставрація";
 
   8. Гуцуляк Роман Борисович - заступник директора з наукової
роботи Державного науково-технологічного центру консервації та
реставрації пам'яток ДНТЦ "КОНРЕСТ", кандидат хімічних наук;
 
   9. Дорофієнко   Інна   Пантелеймонівна   -   головний
художник-реставратор корпорації "Укрреставрація";
 
   10. Дьомін Микола Мефодійович - віце-президент Української
академії архітектури, заслужений архітектор  України,  доктор
архітектури, професор КНУБА;
 
   11. Кучерук Микола Максимович - голова Державної служби
охорони культурної спадщини;
 
   12. Могитич Іван Романович - Народний архітектор України,
кандидат історичних наук;
 
   13. Груздо Сергій Миколайович - архітектор;
 
   14. Орленко  Микола  Іванович  -  президент  корпорації
"Укрреставрація", кандидат технічних наук;
 
   15. Пархоменко Микола Трохимович - перший заступник голови
Українського товариства охорони пам'яток історії та культури;
 
   16. Прибега Леонід Володимирович - проректор з наукової
роботи  Національної  академії  образотворчого  мистецтва  і
архітектури, заслужений архітектор України, кандидат архітектури,
професор.
 
   Члени науково-методичної ради:
 
   1. Авдієнко Олександр Петрович  -  начальник  Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного призначення Мінбуду;
 
   2 Михайленко Георгій Володимирович -  завідувач  сектору
регіонального  планування  та  реалізації  генеральної  схеми
планування території  України  Управління  містобудування  та
архітектури;
 
   3. Бевз Микола Васильович - завідувач кафедри Національного
університету "Львівська  політехніка",  кандидат  архітектури,
професор;
 
   4. Бойко Ігор Петрович - завідувач кафедри КНУБА, доктор
технічних наук, професор;
 
   5. Водзинський Євген Євгенович - завідувач відділу Державного
науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури й
містобудування;
 
   6. Гайда Микола Павлович - начальник Управління охорони
історичного середовища Львівської міської ради;
 
   7. Демчишин Михайло Гордійович - завідувач відділу Інституту
інженерної геології НАН України, доктор геолого-мінералогічних
наук, професор;
 
   8. Івакін Гліб Юрійович - заступник директора Інституту
археології НАН України, доктор історичних наук;
 
   9. Кілессо Сергій Костянтинович - заслужений  архітектор
України. Почесний доктор ДНДІТІАМ, кандидат архітектури;
 
   10. Кос'яненко  Володимир Іванович - головний архітектор
проектів Інституту "УкрНДІ проектреставрація";
 
   11. Крижицький Сергій Дмитрович - завідувач відділу античної
археології Інституту археології НАН України, член-кореспондент НАН
України, доктор архітектури, професор;
 
   12. Критенко Альфред Григорович - заступник начальника служби
Укрінвестекспертизи;
 
   13. Куковальська  Неля Михайлівна - генеральний директор
Національного заповідника "Софія Київська";
 
   14. Кухаренко Руслан  Іванович  -  начальника  Головного
управління охорони культурної спадщини Київської міської ради
(Київської міськдержадміністрації);
 
   15. Лівінський Олександр Михайлович - доктор технічних наук;
 
   16. Маніфасова Тетяна Григорівна - директор Всеукраїнського
науково-методичного   та   дослідно-інформаційного   центру
архітектурної спадщини;
 
   17. Мардер Абрам  Павлович  -  професор  КНУБА,  доктор
архітектури;
 
   18. Мартиненко Анатолій Васильович - начальник Управління з
питань охорони об'єктів культурної спадщини міського виконавчого
комітету м. Одеси;
 
   19. Матвеєв  Ігор Вікторович - завідувач відділу НДІБК,
кандидат технічних наук;
 
   20. Сердюк Олена Михайлівна - директор НДІ пам'яткоохоронних
досліджень;
 
   21. Стріленко  Юлія  Миколаївна  -  головний  спеціаліст
Державного науково-технічного центру "Конрест";
 
   22. Тиманович Євген Васильович - завідувач відділу Державного
науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури й
містобудування;
 
   23. Тимофієнко  Володимир  Іванович  -  віце-президент
Української академії архітектури, провідний спеціаліст ІМФЕ НАН
України, доктор мистецтвознавства;
 
   24. Тоцька Ірма Фантинівна - заслужений працівник культури
України;
 
   25. Трегубова Тетяна Олександрівна - провідний спеціаліст
Державного науково-дослідного  інституту  теорії  та  історії
архітектури й містобудування, кандидат архітектури;
 
   26. Штербуль  Наталія Анатоліївна - начальник Управління
охорони культурної спадщини Одеської облдержадміністрації;
 
   27. Щавінський Роман Васильович  -  директор  Державного
науково-технологічного центру консервації та реставрації пам'яток
ДНТЦ "КОНРЕСТ".
 
 Начальник управління реставрації
 та реконструкції історичної забудови         Т.Майстерчук

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com