Приказ от 26.04.2006 № 144 Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20434 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 26.04.2006 № 144 Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Дата принятия26.04.2006
Дата отмены действия 17.10.2006
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа144
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные Приказ утратил силу на основании Приказа от 17.10.2006 № 342


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
     ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            26.04.2006 N 144
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
       Міністерства будівництва, архітектури та
           житлово-комунального господарства 
       N 342 >> ) від 17.10.2006 }
 
          Про затвердження Положення
        про архітектурно-містобудівну раду
       Міністерства будівництва, архітектури
        та житлово-комунального господарства
 
 
 
   Відповідно до Указу Президента України про Положення про
Міністерство  будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України від 19  грудня  2005  р.  N  1801/2005
 та з метою розгляду наукових рекомендацій і
пропозицій  щодо  виявлення  основних  напрямів  розвитку
містобудування,  архітектури і будівництва, а також важливих
об'єктів містобудування Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про архітектурно-містобудівну раду
Міністерства будівництва, архітектури та  житлово-комунального
господарства  згідно  з  додатком  1  та персональний склад
архітектурно-містобудівної ради.
 
   2. У зв'язку з реорганізацією Державного комітету України з
будівництва та архітектури у Міністерство будівництва, архітектури
та житлово-комунального  господарства  відповідно  до  Указу
Президента України від 01.06.2005 року N 898/2005,
наказ Держбуду від 11 лютого 2005 року N 38 "Про
затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Держбуду
України та її персонального складу" вважати таким, що втратив
чинність.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Ю.Казмірука.
 
 Міністр                          П.Качур
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінбуду
                   26.04 2006 N 144
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про архітектурно-містобудівну раду Міністерства
     будівництва, архітектури та житлово-комунального
            господарства України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Архітектурно-містобудівна  рада  Мінбуду  (далі  -
архітектурно-містобудівна рада) утворюється для колегіального та
професійного розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних
рішень у проектах об'єктів архітектури та містобудування.
 
   1.2. Архітектурно-містобудівна  рада  утворюється  наказом
Міністра  будівництва,  архітектури  та  житлово-комунального
господарства і постійно діє як дорадчий орган при ньому.
 
   1.3. Архітектурно-містобудівна рада  у  своїй  діяльності
керується законами України, нормативними актами Кабінету Міністрів
України, державними нормами, наказами Мінбуду та цим Положенням.
 
            2. Основні завдання
         архітектурно-містобудівної ради
 
   2.1. Архітектурно-містобудівна  рада  розглядає  і  надає
рекомендації місцевим органам містобудування  та  архітектури,
замовникам та розробникам проектної документації (фізичним та
юридичним  особам)  щодо  її  подальшого  доопрацювання  та
затвердження:
   схем планування територій, генеральних  планів  населених
пунктів, детальних планів територій, проектів забудови, планів
червоних ліній та містобудівних обгрунтувань розміщення окремих
об'єктів у кварталах існуючої забудови, обгрунтувань щодо внесення
змін до містобудівної документації;
   архітектурних, планувальних та інженерних рішень проектів
об'єктів архітектури та містобудування  (будинки  і  споруди
житлово-цивільного,  комунального,  промислового  та  іншого
призначення, їх комплекси, об'єкти  комплексного  благоустрою,
садово-паркової     та     ландшафтної    архітектури,
монументально-декоративного     мистецтва,     територій
адміністративно-територіальних одиниць  та  населених пунктів),
інвестиційно привабливих територій пріоритетного розвитку;
   проектних пропозицій, містобудівних, історико-містобудівних
та техніко-економічних обгрунтувань на розміщення, проектування і
будівництво об'єктів на територіях пріоритетного розвитку, в
історичній забудові, що має національну чи світову цінність; у
зонах, прилеглих до пам'яток історії, архітектури, культури та
природи;
   передпроектних досліджень,  пов'язаних  із  розробленням
інвестиційних програм на нове будівництво, реконструкцію існуючих
об'єктів і комплексів та реставрацію пам'яток архітектури і
містобудування;
   проектів місцевих правил забудови, проектів законодавчих та
нормативно-правових актів у сфері містобудування та архітектури;
   проектів архітектурно-планувальних завдань на значні об'єкти
містобудування та архітектури, що розміщуються на територіях, на
які не розроблена та не затверджена у встановленому законодавством
порядку відповідна містобудівна  документація,  а  також  на
проектування архітектурних об'єктів, які розміщуються в зоні
охорони пам'яток історії, архітектури та культури та можуть
негативно впливати на території і об'єкти природно-заповідного
фонду.
   На розгляд архітектурно-містобудівної ради можуть виноситись
наукові дослідження у сфері  містобудування  та  архітектури,
експериментально-пошукові   містобудівні   проекти,  проекти
монументального мистецтва у поєднанні з існуючою архітектурою,
меморіальні комплекси, значні дизайн-програми міського середовища
інженерно-транспортні споруди та інші об'єкти, які мають важливе
містобудівне й архітектурне значення.
 
            3. Склад і структура
         архітектурно-містобудівної ради
 
   3.1. Склад архітектурно-містобудівної ради  формується  з
найбільш  авторитетних  і  висококваліфікованих  фахівців  з
архітектури, містобудування, які становлять не менше половини
загальної кількості членів ради, а також інженерів, будівельників,
науковців,  представників  центральних  та  місцевих  органів
виконавчої влади, творчих спілок та інших громадських організацій.
 
   3.2. Персональний  склад  архітектурно-містобудівної  ради
затверджується наказом Міністра будівництва,  архітектури  та
житлово-комунального  господарства  за  поданням  начальника
Управління містобудування та архітектури і начальника Управління
архітектурно-конструктивних  та  інженерних систем будинків і
споруд.
 
   3.3. Головою архітектурно-містобудівної ради є  заступник
Міністра  будівництва,  архітектури  та  житлово-комунального
господарства, заступниками голови архітектурно-містобудівної ради
є начальник Управління містобудування та архітектури і начальник
Управління архітектурно-конструктивних  та  інженерних  систем
будинків і споруд, вчений секретар архітектурно-містобудівної ради
призначається з числа співробітників Управління містобудування та
архітектури  або  Управління  архітектурно-конструктивних  та
інженерних систем будинків і споруд.
 
   3.4. Для рецензування проектів, які вносяться на розгляд
архітектурно-містобудівної  ради,  голова  ради може залучати
відповідних фахівців  структурних  підрозділів  Міністерства,
Національної спілки архітекторів України, Української академії
архітектури, проектних та  наукових  інститутів,  установ  і
підприємств.
 
   3.5. На засіданні архітектурно-містобудівної ради у разі
потреби, крім замовника та розробників проекту, можуть бути
присутніми також (без права голосування) запрошені представники
державних і недержавних установ, проектних, науково-дослідних і
громадських організацій, експертизи, преси тощо.
 
       4. Права архітектурно-містобудівної ради
 
   4.1. Архітектурно-містобудівна рада має право:
   розглядати і  схвалювати  містобудівні,  архітектурні  та
інженерні проектні рішення;
   надавати рекомендації  та  висновки  місцевим  органам
містобудування та архітектури, іншим органам виконавчої влади,
замовникам і розробникам  містобудівної,  проектно-кошторисної
документації щодо її доопрацювання, подальшого погодження та
затвердження;
   готувати і  передавати для публікації в засобах масової
інформації та в мережі Інтернет матеріали щодо  розглянутих
проектів на архітектурно-містобудівній раді;
   надавати органам місцевого самоврядування, органам виконавчої
влади та замовникам рекомендації щодо здійснення у необхідних
випадках передпроектних робіт та  інших  заходів  з  питань
містобудування, архітектури та історичної забудови.
 
   4.2. Члени  архітектурно-містобудівної  ради  мають право
широкого та вільного обміну думками, ознайомлюватись з усіма
матеріалами  з  питань,  які  розглядаються  на  засіданнях,
висловлювати   свою   точку   зору   щодо    рішень
архітектурно-містобудівної ради та брати участь у голосуванні.
 
   4.3. Голова архітектурно-будівельної ради (заступник), члени
ради, якщо вони є авторами або  співавторами  проекту,  що
розглядається на раді, не мають права голосувати за свій проект.
 
   4.4. Члени архітектурно-містобудівної ради беруть участь у її
роботі на громадських засадах. У  разі  підготовки  членами
архітектурно-містобудівної  ради  рецензій  на  проекти,  які
розглядаються на засіданні ради, ця діяльність може здійснюватися
за плату в порядку, визначеному чинним законодавством.
 
           5. Організація роботи
         архітектурно-містобудівної ради
 
   5.1. Формою  роботи  архітектурно-містобудівної  ради  є
засідання що проводяться за планами та з порядком денним, які
складає її секретар на підставі подання замовниками (інвесторами)
або  (за  їх  дорученням)  розробниками проектів на розгляд
архітектурно-містобудівною радою.
   Планові засідання архітектурно-містобудівної ради проводяться
в міру надходження заявок, але не менше одного разу на місяць.
Позачергові засідання архітектурно-містобудівної ради проводяться
за рішенням її голови або за пропозицією більшості членів ради.
   Включення проекту  до  порядку  денного  для  розгляду
архітектурно-містобудівною радою може бути здійснено за рішенням
голови і його заступника, за пропозицією більшості членів ради,
місцевих органів самоврядування, центральних та місцевих органів
виконавчої влади, громадських організацій або за ініціативою
замовника.
 
   5.2. План роботи приймається на засіданнях ради. План робіт,
затверджений  головою  ради, в разі необхідності, може бути
оприлюднений у засобах масової інформації.
   5.3    Організаційне     забезпечення     роботи
архітектурно-містобудівної  ради  покладається  на  Управління
містобудування    та    архітектури    і    Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем  будинків  і
споруд.
   Матеріально-технічне забезпечення           роботи
архітектурно-містобудівної  ради  забезпечується  Департаментом
організаційного-кадрової  роботи  за  поданням  Управління
містобудування    та    архітектури    і    Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем  будинків  і
споруд.
 
   5.4. Засідання  архітектурно-містобудівної ради вважаються
правомірними за наявності не менше як 2/3 членів її складу.
 
   5.5 Висновки та рекомендації архітектурно-містобудівної ради
ухвалюються простою більшістю голосів відкритим голосуванням. У
разі необхідності на вимогу членів ради або її голови може бути
проведене таємне голосування.
 
   5.6. Проектні та інші матеріали на розгляд ради замовник або
(за його дорученням) проектувальник подає у секретаріат у термін,
необхідний для попереднього ознайомлення рецензентами та членами
ради.  Термін  розгляду  і  дату   кожного   засідання
архітектурно-містобудівної ради визначає голова ради або його
заступник.
 
   5.7. Склад демонстраційних матеріалів, що  подаються  на
розгляд  архітектурно-містобудівної  ради, повинен відповідати
вимогам законодавства та державних будівельних норм щодо проектної
документації відповідної стадії проектування і надається у обсязі,
який підлягає погодженню органом містобудування та архітектури.
   Перелік додаткових демонстраційних матеріалів, необхідних для
розгляду проекту, повинен обумовлюватися архітектурно-планувальним
завданням на проектування об'єкта або розробленим містобудівним
(історико-містобудівним) обгрунтуванням.
   До проектних  матеріалів,  що  подаються  на  розгляд
архітектурно-містобудівної ради, необхідно  додавати  висновки
відповідного  органу  містобудування  та  архітектури  за
територіальною належністю.
 
   5.8. На засіданні архітектурно-містобудівної ради доповідачем
є автор проекту. Рецензент проекту подає свої висновки або
заслуховуються висновки групи рецензентів.
 
   5.9. Засідання архітектурно-містобудівної ради повинні бути
відкритими  для  представників  засобів  масової  інформації,
громадських організацій та інших зацікавлених осіб, крім випадків
коли мова йде про об'єкти, які несуть у собі державну таємницю.
   У разі    потреби,    за    дорученням    голови
архітектурно-містобудівної  ради, звернення органів виконавчої
влади або для врахування громадської думки перед засіданням
архітектурно-містобудівної  ради можуть проводитись громадські
обговорення окремих проектів.
 
   5.10. Висновки,    зауваження    і    рекомендації
архітектурно-містобудівної  ради оформляються протоколом, який
підписує голова засідання і секретар ради. Члени ради, що не
погоджуються з прийнятим більшістю рішенням, у протоколі засідання
висловлюють свою особливу думку.
 
   5.11. Термін розгляду поданої до архітектурно-містобудівної
ради проектної документації встановлюється залежно від складності
та обсягів проектованого об'єкта, але не може бути більшим одного
місяця.
 
   5.12. У  протоколі  архітектурно-містобудівної  ради  не
враховуються зауваження і  рекомендації  щодо  містобудівних,
архітектурних  та інженерних рішень об'єктів архітектури, їх
оздоблення, інші умови і зауваження, якщо вони не випливають із
положень актів законодавства, державних стандартів і будівельних
норм, затвердженої містобудівної документації, місцевих правил
забудови населених пунктів, не зумовлені потребою збереження
характеру існуючої забудови, довкілля й охорони пам'яток історії
та культури і вимагають внесення змін у надане замовникові
архітектурно-планувальне завдання або розроблене  містобудівне
обгрунтування.
 
 Начальник управління
 містобудування та архітектури              М.Сіленко

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ