Приказ от 26.10.2006 № 356 Об утверждении Методики определения восстановительной стоимости объекта благоустройства и формы акта его обследования

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20047 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 26.10.2006 № 356 Об утверждении Методики определения восстановительной стоимости объекта благоустройства и формы акта его обследования
Дата принятия26.10.2006
Дата отмены действия 17.10.2008
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа356
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные Согласно приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства от 17.10.2008 № 304 приказ отменен


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

            26.10.2006 N 356


        Про затвердження Методики визначення
       відновної вартості об'єкта благоустрою
         та форми акта його обстеження


   На виконання  статті 19 Закону України "Про благоустрій
населених пунктів"  >> ) постанови  Кабінету  Міністрів
України "Про затвердження Порядку визначення відновної вартості
об'єктів благоустрою" від 15 червня 2006 р. N 826
та  з метою встановлення єдиного підходу до оцінки розміру
відшкодування збитків, завданих  об'єктові  благоустрою,  при
визначенні відновної вартості таких об'єктів Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Методику визначення відновної вартості об'єкта
благоустрою та форму акта його обстеження, що додаються.

   2. Управлінню благоустрою та комунального  обслуговування
(Я. А. Стеценко) довести цей наказ до відома місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г. М. Семчука.

 Перший заступник Міністра                А.О.Орлов


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   будівництва, архітектури та
                   житлово-комунального
                   господарства України
                   26.10.2006 N 356


               МЕТОДИКА
         визначення відновної вартості
            об'єкта благоустрою


           1. Загальні положення

   1.1. Ця Методика встановлює єдиний підхід до оцінки розміру
відшкодування збитків, завданих  об'єктові  благоустрою,  при
визначенні відновної вартості таких об'єктів.

   1.2. Методика  застосовується балансоутримувачами об'єктів
благоустрою при оцінці завданих збитків таким об'єктам у разі:
   1) протиправного  пошкодження  чи  знищення  елементів
благоустрою;
   2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:
   а) ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах
благоустрою;
   б) здійсненні ремонту інженерних мереж;
   в) видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;
   г) прокладанні нових інженерних мереж;
   ґ) виконанні інших суспільно необхідних робіт.

   1.3. Методику розроблено відповідно до:
   - Закону України  "Про  благоустрій  населених  пунктів"
;
   - постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку визначення відновної вартості об'єктів благоустрою" від
15.06.2006 N 826;
   - наказу  Держжитлокомунгоспу України "Порядок проведення
ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" від 23.09.2003
N 154 , зареєстрованого Мін'юстом України 12.02.2004
N 189/8788;
   - наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 31.12.99 N 318
, зареєстрованого Мін'юстом України 19.01.2000 за
N 27/4248;

   1.4. Поняття, що використовуються у цій Методиці, мають таке
значення:
   відновна вартість об'єктів благоустрою - вартість робіт з
усунення пошкоджень елементів благоустрою (їх відновлення) до
стану їх функціонального використання за призначенням,  який
відповідає вимогам державних стандартів, норм і правил.
   Інші поняття у цій Методиці вживаються у значенні, які
наведені в Законі України "Про благоустрій населених пунктів"
.

   1.5. Для визначення відновної вартості об'єкта благоустрою
його балансоутримувач утворює комісію, до складу якої включаються
представники балансоутримувача і власника зазначеного об'єкта,
місцевої держадміністрації (виконавчого органу міської, селищної,
сільської ради), спеціалісти з питань благоустрою населеного
пункту  (далі - комісія). До складу комісії можуть входити
представники громадських організацій (за їх згодою).
   Головою комісії призначається представник балансоутримувача
об'єкта благоустрою.
   До участі у роботі комісії запрошується юридична чи фізична
особа, винна у пошкодженні чи знищенні об'єкта благоустрою.
   Склад комісії  затверджується  розпорядженням або наказом
балансоутрумувача або власника об'єкту благоустрою.

   1.6. Комісія проводить  обстеження  об'єкта  благоустрою,
встановлює ступінь його пошкодження чи знищення, визначає відновну
вартість робіт з його  відновлення  (відбудови)  і  складає
відповідний акт обстеження об'єкта благоустрою.
   Юридична чи фізична особа, винна у пошкодженні чи знищенні
об'єкта благоустрою, яка бере участь в роботі комісії, підписує
акт обстеження об'єкта.

   1.7. Розмір  відшкодування  збитків,  завданих  об'єкту
благоустрою, складається з вартості робіт на його відновлення до
стану функціонального використання такого об'єкта за призначенням,
і який відповідає вимогам державних стандартів, норм і правил.

   1.8. Визначення  відновної  вартості  зелених  насаджень
здійснюється за окремою методикою, яка затверджується центральним
органом з питань житлово-комунального господарства.

         2. Визначення відновної вартості
            об'єкту благоустрою

   2.1. Відновна вартість об'єктів благоустрою розраховується на
основі економічно обгрунтованих планованих витрат з урахуванням
планового прибутку та податку на додану вартість.

   2.2. Розрахунок відновної  вартості  об'єкта  благоустрою
здійснюється  на нормативній основі відповідно до економічно
обгрунтованих витрат, визначених на підставі державних і галузевих
нормативів  (норм) витрат матеріальних і паливно-енергетичних
ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок
податків і зборів (обов'язкових платежів), норм і нормативів з
оплати праці.
   Витрати, об'єктивне   нормування   яких  не  можливе,
розраховуються з урахуванням економічно обгрунтованих витрат за
попердній рік та прогнозу індексу зростання цін.

   2.3. Планування  витрат  здійснюється  із  застосуванням
нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів
(норм) використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів,
норм і розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та
обслуговування виробництва.
   Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з
урахуванням  економічно  обгрунтованих  планованих  витрат за
попередній рік, прогнозу індексів цін підприємства та на підставі
планованих кошторисів.

   2.4. Склад планових витрат на роботи з усунення визначається
балансоутримувачем на підставі переліку робіт, визначених комісією
і відображених в акті обстеження об'єкта благоустрою.

   2.5. Відновна вартість об'єкта благоустрою визначається за
відновною вартістю окремих елементів благоустрою,  які  було
пошкоджено чи знищено.

   2.6. До  складу відновної вартості за необхідності може
входити вартість розроблення проектно-кошторисної документації на
відновлення (відбудову) об'єкта благоустрою.

      3. Розрахунок повної планової собівартості

   3.1. Планування витрат для включення їх до повної планованої
собівартості робіт з відновлення об'єктів благоустрою здійснюється
з урахуванням витрат з операційної діяльності.
   До планованих витрат з операційної діяльності включаються:
планована собівартість робіт та адміністративні витрати.

          4. Виробнича собівартість

   4.1. До виробничої собівартості належать: прямі матеріальні
витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати та
загальновиробничі витрати.

   4.2. До  складу  прямих  матеріальних витрат включаються
витрати, пов'язані з використанням:
   - палива та електроенергії. Такі витрати визначаються на
основі діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, але не
вище цін, що склалися на відповідному ринку. У розрахунку витрат,
пов'язаних з використанням електроенергії  для  технологічних
потреб, також враховуються витрати на зумовлене електромагнітною
незбалансованістю  електроустановок  технологічно   шкідливу
циркуляцію  електроенергії між джерелами електропостачання та
приймачами змінного електричного струму (у разі  відсутності
приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до
нормативів);
   - матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних
виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів  для
забезпечення  технологічного процесу (витрати визначаються на
основі норм використання таких ресурсів та діючих цін (тарифів) на
них з виключенням вартості зворотних відходів).

   4.3. До прямих витрат на оплату праці належать:
   - витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу,
діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом
виконання робіт з відновлення об'єкта благоустрою, що визначаються
виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, установлених
на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для
робітників  та  посадових  окладів для керівників, фахівців,
технічних службовців;
   - витрати  з  додаткової  заробітної  плати  виробничого
персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат,
надбавок,  гарантійних  і  компенсаційних  виплат  згідно із
законодавством, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань
і функцій, оплатою відпусток та іншого невідпрацьованого часу;
   - інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому
персоналу.

   4.4. До інших прямих витрат відносяться всі інші виробничі
витрати, які безпосередньо належать до конкретного об'єкта витрат,
а саме:
   - відрахування на загальнообов'язкове  державне  пенсійне
страхування (до пенсійного фонду України);
   - збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття;
   - відрахування на загальнообов'язкове державне  соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності;
   - відрахування  на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням;
   - амортизація основних засобів і нематеріальних активів;
   - витати  на  зв'язок  для  технологічних  потреб. Сума
амортизаційних відрахувань для розрахунку вартості  робіт  з
відновлення об'єктів благоустрою населених пунктів визначається з
урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних
і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому
періоді.
   Для розрахунку  амортизації  основних  засобів,  інших
необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого
призначення застосовуються норми, встановлені Законом України "Про
оподаткування прибутку підприємств".

   4.5. До загальновиробничих витрат належать:
   - витрати на управління виконання робіт (оплата праці апарату
управління цехів, дільниць, відрахування на соціальні заходи й
медичне  страхування  апарату  управління цехами, дільницями,
передбачені законодавством, та витрати на  оплату  службових
відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);
   - амортизацію основних засобів і нематеріальних  активів
загальновиробничого призначення;
   - витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування,
операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів
загальновиробничого призначення;
   - витрати  на  вдосконалення  технологій  та організацію
виконання робіт (оплата праці та відрахування на соціальні заходи
працівників, зайнятих удосконаленням технології і організації та
поліпшенням якості виконання робіт, підвищенням їх надійності,
довговічності,  інших  експлуатаційних  характеристик; витрати
матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів,
оплата послуг сторонніх організацій тощо);
   - витрати на утримання виробничих приміщень (страхування
майна, ремонт, комунальні послуги, охорону та витрати на оренду;
   - витрати на обслуговування процесів виконання робіт (оплата
праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні
заходи, медичне страхування робітників та апарату управління
виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за
виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);
   - витрати  на обов'язкове медичне обстеження працівників
підприємства та оплату лікарняних листів згідно законодавства;
   - роботи з проведення технічного нагляду за відновленням
об'єкта благоустрою;
   - витрати  на  охорону  праці, техніку безпеки, охорону
навколишнього природного середовища;
   - плата  за  землю,  зайняту виробничими приміщеннями і
допоміжними цехами, дільницями;
   - загальнодержавні  податки, збори (обов'язкові платежі):
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
і  механізмів  у частині технологічного транспорту, збір за
забруднення навколишнього середовища тощо;
   - місцеві  податки  і  збори (обов'язкові платежі), які
передбачені чинним законодавством;
   - інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів,
деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів; оплата
простоїв тощо).
          5. Адміністративні витрати

   5.1. До   адміністративних   витрат   належать   такі
загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та
управління підприємством:
   - витрати  на  утримання  апарату  управління та іншого
загальногосподарського персоналу (заробітна плата, відрахування);
   - витрати на службові відрядження та представницькі витрати;
   - витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів загальногосподарського використання (оренда,
страхування майна, ремонт, комунальні послуги, охорона);
   - винагороди за професійні послуги (юридичні, з оцінки землі,
майна тощо);
   - витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс,
факс тощо);
   - амортизація  основних  засобів,  інших матеріальних та
нематеріальних активів загальногосподарського використання;
   - податки і збори (обов'язкові платежі), крім податків,
зборів (обов'язкових платежів), що включаються до виробничої
собівартості продукції, робіт, послуг;
   - плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги
банків;
   - інші  витрати  загальногосподарського  призначення  (на
підготовку  і  перепідготовку  кадрів, передплату періодичних
професійних видань, витрати на врегулювання спорів у судах тощо).

       6. Витрати, пов'язані із сплатою податку
           на прибуток підприємства

   6.1. Планування витрат, пов'язаних із сплатою податку на
прибуток підприємства, здійснюється відповідно до законодавства.

           7. Планування прибутку

   7.1. До відновної вартості об'єктів благоустрою включається
прибуток,  граничний  розмір якого погоджується із винною у
пошкодженні чи знищенні елементів благоустрою  юридичною  чи
фізичною особою.
   У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою
здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних
інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка
пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, граничний
розмір прибутку на відновлювальні роботи погоджується із власником
об'єкта благоустрою.
   Рекомендований розмір прибутку становить 12 відсотків від
повної планової собівартості робіт.


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   будівництва, архітектури та
                   житлово-комунального
                   господарства України
                   26.10.2006 N 356


               ФОРМА
        акта обстеження об'єкта благоустрою
       при визначенні його відновної вартості


 "___" ____________ 20__ р. Комісія у складі

__________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 затверджена на основі ___________________________________________
              (дата та N розпорядження, наказу)
__________________________________________________________________
     (назва балансоутримувача об'єкта благоустрою)

 провели з "__"______ до "__"______ 20__ р. на об'єкті благоустрою
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (назва об'єкта благоустрою і місце його знаходження)

 виявлення пошкоджень чи знищення елементів благоустрою, оцінку їх
стану та визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, які
були заподіяні внаслідок _________________________________________
__________________________________________________________________
(причина заподіяння пошкоджень чи знищення елементів благоустрою)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


N п/п Перелік пошкоджених чи знищених елементів благоустрою Коротка оцінка стану елементів благоустрою
1 2 3
     
     
     
     
     

 Розмір відновної вартості становить _____________________________
                       (прописом)
 _________________________________________________________________
 грн. ____________________ коп. __________________________________

______________

   * додається розрахунок відновної вартості

   Висновки за результатами виявлення пошкоджень чи знищення
елементів благоустрою, оцінки їх стану та визначення відновної
вартості об'єктів благоустрою:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Пропозиції комісії: _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Підписи членів комісії:

   Голова комісії ______________

   Секретар комісії ____________

   Член комісії ________________

   Винна особа _________________

   Примітка: У разі відмови винної особи взяти участь в роботі
комісії або підписати акт - у акті робиться відповідна відмітка.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ