Постановление от 13.12.2006 № 1725 Об утверждении Положения о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 13.12.2006 № 1725 Об утверждении Положения о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины
Дата принятия13.12.2006
Дата отмены действия 16.05.2007
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа1725
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Утратило силу согласно постановлению от 16.05.2007 № 750


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 13 грудня 2006 р. N 1725
                Київ
 
         Про затвердження Положення про
       Міністерство будівництва, архітектури та
      житлово-комунального господарства України
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Положення  про  Міністерство  будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України,  що
додається.
 
   2. Ця постанова набирає чинності з 25 грудня 2006 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 21
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 грудня 2006 р. N 1725
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Міністерство будівництва, архітектури та
      житлово-комунального господарства України
 
 
   1. Міністерство    будівництва,    архітектури    та
житлово-комунального господарства України Мінбуд) є центральним
органом виконавчої влади, діяльність якого  спрямовується  і
координується Кабінетом Міністрів України.
 
   Мінбуд є головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади з питань забезпечення реалізації  державної
політики  у  сфері  будівництва, містобудування, архітектури,
промисловості  будівельних  матеріалів,  житлово-комунального
господарства  та  міського  електричного транспорту (трамвай,
тролейбус).
 
   Мінбуд є  спеціально  уповноваженим  центральним  органом
виконавчої  влади  з  питань  містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства.
 
   2. Мінбуд  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією
  і законами України, а також Указами Президента
України та постановами Верховної  Ради  України,  прийнятими
відповідно до Конституції і законів України, актами
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 
   Міністерство організовує в межах своїх повноважень виконання
актів  законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією,
узагальнює практику застосування законодавства з питань,  що
належать  до  його  компетенції,  розробляє  пропозиції щодо
вдосконалення законодавства та вносить їх у встановленому порядку
на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
   3. Основними завданнями Мінбуду є:
 
   1) участь у формуванні та забезпечення реалізації державної
політики у сфері  будівництва,  містобудування,  архітектури,
промисловості  будівельних  матеріалів,  житлово-комунального
господарства,  благоустрою  населених  пунктів  та  міського
електричного транспорту (трамвай, тролейбус), державної житлової
політики, а також у межах своїх повноважень державної політики
стимулювання розвитку регіонів;
 
   2) управління,  координація  діяльності та регулювання у
зазначеній сфері;
 
   3) збереження історичних ареалів, традиційного  характеру
середовища,  населених  місць,  пам'яток  архітектури  і
містобудування;
 
   4) реформування  житлово-комунального  господарства   і
здійснення перетворень у будівництві і промисловості будівельних
матеріалів;
 
   5) технічне регулювання у сфері будівництва, містобудування,
промисловості  будівельних  матеріалів,  житлово-комунального
господарства та міського  електричного  транспорту  (трамвай,
тролейбус);
 
   6) регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у
сфері централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення,
крім  діяльності  суб'єктів  господарювання,  що  здійснюють
комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або
використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії.
 
   4. Мінбуд відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1) розробляє і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції
щодо формування  державної  політики  у  сфері  будівництва,
містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів,
житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів,
міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), державної
житлової політики;
 
   2) бере в установленому порядку участь у розробленні Програми
діяльності Кабінету Міністрів України, проектів Державної програми
економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету
України на відповідний рік, забезпечує розроблення та виконання
інших державних і галузевих програм;
 
   3) бере в установленому порядку  участь  у  розробленні
пропозицій  щодо  удосконалення адміністративно-територіального
устрою України та організації системи державного управління;
 
   4) бере участь у розробленні програм стимулювання розвитку
регіонів  з питань, що належать до його компетенції, подає
пропозиції щодо визначення механізму  надання  їм  державної
підтримки,  раціонального розподілу коштів місцевих бюджетів,
оцінки діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування;
 
   5) розробляє  та  подає в установленому порядку проекти
нормативно-правових актів у сфері будівництва, містобудування,
архітектури,    промисловості   будівельних   матеріалів,
житлово-комунального господарства,   міського   електричного
транспорту  (трамвай,  тролейбус), бере участь у розробленні
проектів нормативно-правових актів з питань державної житлової
політики,  благоустрою  населених пунктів, розвитку регіонів,
сейсмічного районування, впорядкування промислової забудови та
інженерної інфраструктури територій і населених пунктів, захисту
навколишнього природного середовища під час будівництва;
 
   6) розробляє і затверджує у межах своїх повноважень державні
стандарти, норми і правила, бере участь у розробленні державних
соціальних стандартів;
 
   7) забезпечує проведення  та  здійснює  в  межах  своїх
повноважень координацію наукових досліджень (науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт)   у   сфері   будівництва,
містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів,
житлово-комунального господарства,   міського   електричного
транспорту (в тому числі з питань нормування, стандартизації,
метрології,  кодифікації  та  каталогізації,  підтвердження
відповідності), а також з питань збереження історичних ареалів та
традиційного характеру середовища населених  місць,  пам'яток
архітектури і містобудування, бере участь у проведенні наукових
досліджень стосовно розвитку регіонів;
 
   8) вживає заходів для реалізації Генеральної схеми планування
території  України,  підвищення  архітектурно-планувального та
інженерно-технічного рівня забудови і  благоустрою,  розвитку
інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів;
 
   9) забезпечує розроблення та затверджує типові регіональні
правила забудови, погоджує регіональні правила забудови Автономної
Республіки Крим, областей, організовує проведення експертизи схем
планування територій (крім схем планування територій районів),
генеральних планів мм. Києва, Севастополя та обласних центрів;
 
   10) визначає   методологію   проектування   об'єктів
житлово-цивільного призначення та промислових об'єктів, інженерних
споруд, систем інженерного обладнання будинків і споруд, а також
реконструкції та пристосування об'єктів для інших цілей;
 
   11) визначає порядок розроблення і затвердження містобудівної
документації, проектів будівництва об'єктів містобудування та
порядок  організації  і  проведення  їх  експериментального
будівництва;
 
   12) організовує роботу з проведення професійної атестації
виконавців робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури;
 
   13) забезпечує створення, функціонування і  вдосконалення
системи інженерно-сейсмометричних спостережень на окремих об'єктах
у сейсмічних районах;
 
   14) забезпечує здійснення заходів щодо інженерного захисту
територій від небезпечних процесів техногенного та природного
характеру, прогнозування і запобігання їх розвитку, забезпечення
сталої роботи підприємств житлово-комунального господарства та
міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) в умовах
стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;
 
   15) здійснює нормативно-методичне забезпечення проектування,
будівництва  та   експлуатації   об'єктів   у   складних
інженерно-геологічних умовах, а також розроблення та вдосконалення
методів і засобів інженерного захисту територій, будівель та
споруд від впливу небезпечних процесів техногенного і природного
характеру;
 
   16) забезпечує у  межах  своїх  повноважень  нормативне,
науково-технічне та експертне супроводження будівельних робіт на
об'єкті "Укриття" та інших об'єктах Чорнобильської АЕС;
 
   17) здійснює архітектурно-будівельний контроль,  державний
контроль  за  плануванням,  забудовою та іншим використанням
територій;
 
   18) організовує роботу, пов'язану із збереженням, охороною,
обліком, використанням і реставрацією пам'яток архітектури і
містобудування, а також районів історичної забудови;
 
   19) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення контролю
за станом обліку, охорони, реставрації предметів і колекцій, які
зберігаються в заповідниках, що належать до сфери управління
Міністерства;
 
   20) бере участь у роботі, пов'язаній з включенням об'єктів
архітектури і містобудування, садово-паркового і монументального
мистецтва, а також ландшафтних пам'яток до Державного реєстру
нерухомих пам'яток України;
 
   21) здійснює відповідно  до  законодавства  контроль  за
виконанням  робіт,  пов'язаних  з дослідженням, консервацією,
реабілітацією, реставрацією, ремонтом і музеєфікацією пам'яток
архітектури і містобудування;
 
   22) бере участь у підготовці об'єктів культурної спадщини для
включення до Списку всесвітньої спадщини;
 
   23) розробляє і подає в установленому порядку пропозиції щодо
призначення органів з оцінки відповідності для проведення робіт з
підтвердження відповідності у сфері будівництва, містобудування,
промисловості будівельних   матеріалів,   житлово-комунального
господарства та міського  електричного  транспорту  (трамвай,
тролейбус);
 
   24) установлює відповідно до законодавства порядок визнання
результатів випробувань, в тому числі нових матеріалів;
 
   25) забезпечує проведення комплексної державної експертизи
інвестиційних  програм,  проектів  будівництва  та експертизи
містобудівної документації;
 
   26) визначає  порядок  підтвердження  придатності  нових
будівельних виробів для застосування в будівництві, організовує
його виконання та видає технічне свідоцтво;
 
   27) здійснює контроль за дотриманням учасниками інвестиційної
діяльності у будівництві вимог нормативних документів з обчислення
вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням
коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів державних
підприємств, установ та організацій;
 
   28) готує за дорученням Кабінету Міністрів України експертні
висновки стосовно технічних рішень та вартісних показників, що
підтверджують необхідність робіт, які планується проводити за
рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;
 
   29) здійснює  нормативно-методичне  забезпечення  ведення
містобудівних кадастрів населених пунктів, діяльності в галузі
поховання, проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого
майна, поводження з побутовими відходами, перевезення пасажирів
міським електричним транспортом (трамвай, тролейбус), благоустрою
населених пунктів та розвитку квітково-декоративного насінництва
та розсадництва;
 
   30) здійснює реєстрацію та веде облік трамвайних вагонів і
тролейбусів, а також державний контроль за технічним станом
об'єктів міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) та
забезпеченням безпеки його руху;
 
   31) визначає  порядок  формування  цін  і  тарифів  на
житлово-комунальні послуги та послуги з перевезення пасажирів
міським електричним транспортом (трамвай, тролейбус);
 
   32) забезпечує розроблення та затверджує методики визначення
норм споживання житлово-комунальних послуг (крім природного газу
та електроенергії), нормативів витрат і втрат ресурсів,  що
використовуються  у  житлово-комунальному  господарстві та на
міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус), вартості
утримання   та   технічного   обслуговування   об'єктів
житлово-комунального господарства  та  міського  електричного
транспорту;
 
   33) здійснює заходи щодо підвищення ефективності діяльності з
надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;
 
   34) здійснює  у  межах  своїх  повноважень  заходи  з
енергозбереження,  в тому числі обладнання житлових будинків
засобами обліку і регулювання споживання води та теплової енергії;
 
   35) сприяє реалізації положень Кіотського  протоколу  до
Рамкової конвенції  ООН про зміну клімату   щодо
зменшення викидів парникових газів у довкілля від  об'єктів
теплопостачання, бере участь у реалізації положень Енергетичної
стратегії України на період до 2030 року;
 
   36) проводить моніторинг стану підготовки та проходження
опалювального сезону, розрахунків підприємств житлово-комунального
господарства та міського  електричного  транспорту  (трамвай,
тролейбус) за енергоносії, а також оплати населенням, юридичними
особами наданих їм житлово-комунальних послуг;
 
   37) розробляє методичні рекомендації та визначає порядок
проведення моніторингу якості питної води і стану систем питного
водопостачання та водовідведення, процесів підтоплення міст і
селищ міського типу, готує Національну доповідь про якість питної
води та стан питного водопостачання в Україні;
 
   38) організовує в межах своїх повноважень діяльність у галузі
поховання;
 
   39) здійснює   контроль   у   сфері   благоустрою,
квітково-декоративного насінництва та розсадництва;
 
   40) забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних
коштів, що виділяються Міністерству як головному розпорядникові
бюджетних коштів на виконання відповідних бюджетних програм, та
здійснює внутрішній фінансовий контроль за надходженням коштів до
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та  одержувачів
бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;
 
   41) контролює  відповідно  до  законодавства  діяльність
державних будівельних корпорацій;
 
   42) здійснює нормативно-методичне забезпечення  діяльності
підконтрольних та підзвітних структурних підрозділів місцевих
державних  адміністрацій,  органів  місцевого  самоврядування,
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його
управління;
 
   43) вживає заходів до розвитку економічної конкуренції;
 
   44) здійснює  згідно  із  законодавством  ліцензування
відповідних  видів  господарської  діяльності та контроль за
дотриманням ліцензійних умов;
 
   45) організовує роботу з підготовки,  перепідготовки  та
підвищення  кваліфікації  працівників  сфери  будівництва,
житлово-комунального господарства  та  міського  електричного
транспорту (трамвай, тролейбус);
 
   46) здійснює відповідно до законодавства управління об'єктами
державної власності, що належать до сфери його управління;
 
   47) здійснює в межах своїх повноважень контроль за станом
охорони  праці на підприємствах, що належать до сфери його
управління;
 
   48) здійснює  добір  працівників  центрального  апарату
Міністерства, організовує роботу з підвищення їх кваліфікації,
формує кадровий резерв;
 
   49) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань з
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
 
   50) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах,
в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
 
   51) здійснює міжнародне співробітництво, укладає міжнародні
договори з питань, що належать до його компетенції, та контролює
їх виконання;
 
   52) забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність,
здійснює  заходи  щодо  налагодження  діалогу Міністерства з
громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі
формування та реалізації державної політики у сфері будівництва,
містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів,
житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів,
міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус);
 
   53) вживає заходів до створення та розвитку інформаційних
систем і ресурсів у Міністерстві;
 
   54) здійснює в установленому порядку провадження виставкової
та видавничої діяльності;
 
   55) розглядає  в  установленому  законодавством  порядку
звернення громадян з питань, що належать до його компетенції;
 
   56) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
 
   5. Мінбуд має право:
 
   1) залучати  спеціалістів  органів  виконавчої  влади,
підприємств,  установ  та  організацій (за погодженням з їх
керівниками), представників громадських організацій (за згодою)
для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 
   2) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції;
 
   3) одержувати в установленому законодавством порядку від
органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, документи  і
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 
   4) здійснювати захист своїх прав та законних інтересів у
суді.
 
   6. Мінбуд під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, громадськими організаціями, а також з відповідними
органами інших держав і міжнародними організаціями.
 
   7. Мінбуд видає у межах своїх повноважень та відповідно до
законодавства накази, організовує і контролює їх виконання.
 
   Нормативно-правові акти Міністерства підлягають реєстрації в
порядку, встановленому законодавством.
 
   Мінбуд у разі потреби видає разом з іншими центральними
органами виконавчої влади спільні акти.
 
   У випадках, передбачених законодавством, рішення Мінбуду,
прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
 
   8. Мінбуд очолює Міністр, який призначається на посаду і
звільняється з посади в установленому порядку Верховною Радою
України за поданням Прем'єр-міністра України.
 
   Міністр має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.
 
   Пропозиції щодо кандидатур заступників Міністра вносить на
розгляд Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України за
поданням Міністра.
 
   Міністр розподіляє за погодженням з Віце-прем'єр-міністром
України обов'язки між своїми заступниками.
 
   9. Міністр:
 
   1) здійснює загальне керівництво Мінбудом, несе персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання
покладених на Міністерство завдань;
 
   2) як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за
формування і реалізацію державної політики у сфері будівництва,
містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів,
житлово-комунального  господарства,  міського   електричного
транспорту (трамвай, тролейбус), спрямовує і координує здійснення
центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що
належать до його компетенції;
 
   3) визначає  відповідно  до законодавства у межах своєї
компетенції політичні пріоритети, стратегічні напрями  роботи
Мінбуду та шляхи досягнення поставленої мети;
 
   4) подає  в  установленому  порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів  Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінбуд;
 
   5) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства;
 
   6) вносить в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
подання про призначення на посаду і  звільнення  з  посади
заступників Міністра, порушує в установленому порядку питання про
притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
 
   7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
центрального апарату Мінбуду, у тому числі керівників самостійних
структурних підрозділів за погодженням з Віце-прем'єр-міністром
України, розглядає питання про присвоєння їм відповідних рангів
державних службовців, заохочення, притягнення до дисциплінарної
відповідальності;
 
   8) вносить в установленому законодавством порядку подання
щодо відзначення державними нагородами працівників Мінбуду;
 
   9) підписує або визначає право підпису актів від імені
Мінбуду;
 
   10) подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо утворення, реорганізації, ліквідації у  складі  Мінбуду
урядових органів державного управління та вносить в установленому
порядку Прем'єр-міністрові України подання про призначення на
посаду та звільнення з посади їх керівників та заступників
керівників;
 
   11) затверджує за поданням керівників  урядових  органів
державного  управління,  що  діють у складі Мінбуду, та за
погодженням з Віце-прем'єр-міністром України граничну чисельність
їх працівників, а також погоджує структуру, штатний розпис та
кошторис зазначених органів;
 
   12) укладає   та   розриває   за   погодженням   з
Віце-прем'єр-міністром  України  відповідно  до  законодавства
контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Мінбуду;
 
   13) погоджує  відповідно до законодавства призначення на
посаду та звільнення з посади керівників та заступників керівників
підзвітних  і  підконтрольних Мінбуду структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,
керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай,
тролейбус), керівників та  заступників  керівників  державних
будівельних  корпорацій, керівників та заступників керівників
служби Укрінвестекспертизи Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських і галузевих (міжгалузевих)
служб Укрінвестекспертизи;
 
   14) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінбуд;
 
   15) затверджує програми і плани роботи Мінбуду та звіт про їх
виконання;
 
   16) організовує роботу із запобігання корупції, виявлення та
припинення її проявів, усунення наслідків корупційних діянь;
 
   17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 
   10. Для  погодженого  вирішення  питань, що належать до
компетенції Мінбуду, обговорення найважливіших напрямів  його
діяльності утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії),
заступників Міністра, керівників урядових органів  державного
управління,  утворених  у  складі  Міністерства,  керівників
структурних підрозділів Міністерства.
 
   У разі потреби до складу колегії Мінбуду можуть бути включені
в установленому порядку інші особи.
 
   Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.
 
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінбуду.
 
   11. У складі Мінбуду Кабінетом Міністрів України можуть бути
утворені урядові органи державного управління.
 
   12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій у Мінбуді
можуть утворюватися науково-технічна, архітектурно-містобудівна,
науково-методична ради, рада головних архітекторів областей та
обласних центрів, інші дорадчі та консультативні органи.
 
   Склад зазначених органів та положення про них затверджує
Міністр.
 
   13. Граничну чисельність працівників  Мінбуду  затверджує
Кабінет Міністрів України.
 
   Структуру центрального апарату Мінбуду затверджує Міністр за
погодженням з Віце-прем'єр-міністром України.  Положення  про
структурні підрозділи центрального апарату Мінбуду затверджує
Міністр.
 
   Штатний розпис і кошторис Мінбуду затверджує Міністр за
погодженням з Мінфіном.
 
   14. Мінбуд  є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ