Решение от 31.10.2006 № 219 "О проекте изменений в законодательные и нормативные акты Украины, направленные на усовершенствование системы лицензирования строительной деятельности"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 31.10.2006 № 219 "О проекте изменений в законодательные и нормативные акты Украины, направленные на усовершенствование системы лицензирования строительной деятельности"
Дата начала действия31.10.2006
Дата принятия31.10.2006
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа219
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Принявший органМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

     КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            31.10.2006 N 219
 
 
     Про проект змін до законодавчих та нормативних
      актів України, спрямованих на удосконалення
      системи ліцензування будівельної діяльності
 
 
   Розглянувши питання "Про проект змін до законодавчих та
нормативних актів України, спрямованих на удосконалення системи
ліцензування будівельної діяльності", колегія Мінбуду відзначає,
що діюча система ліцензування будівельної діяльності не дозволяє
повною  мірою  визначити  реальну  спроможність  суб'єктів
господарювання виконувати заявлені види робіт у будівництві.
Внаслідок цього трапляються випадки проектування та будівництва
складних і відповідальних об'єктів недостатньо кваліфікованими
виконавцями, чим створюється потенціальна загроза для життя та
здоров'я людей, знищення чи пошкодження їх майна, забруднення
навколишнього середовища.
   З метою приведення засад системи ліцензування будівельної
діяльності до рівня, який би забезпечував виконання державою
взятих  зобов'язань  щодо  забезпечення  безпеки будівництва,
довговічності будинків та споруд, захисту навколишнього природного
середовища, створеною Мінбудом робочою групою проведено суттєву
роботу щодо аналізу нормативно-правової бази видачі ліцензій на
здійснення будівельної діяльності. Підготовлені пропозиції щодо її
удосконалення, які обговорені на засіданні "круглого столу" за
участю  представників Держпідприємництва, Державної податкової
адміністрації,  Пенсійного  фонду,  Держпромгірнагляду,  ряду
облдержадміністрацій,  ради підприємців України, проектних та
будівельних організацій, посередницьких структур  та  засобів
масової інформації.
   В організаційному  плані підвищенню рівня процесу видачі
ліцензій та здійснення контролю за дотриманням ліцензійних вимог
сприятиме відповідно до рішення колегії від 8.08.2006 N 196
зосередження  функцій   ліцензування   та   контролю   в
Держархбудінспекції як урядовому органі державного управління у
складі Мінбуду.
   Враховуючи наведене, колегія вирішила:
 
   1. Схвалити основні положення розроблених проектів змін до
законодавчих  та  нормативних  актів України, спрямованих на
удосконалення  системи  ліцензування  будівельної  діяльності
додаються).
 
   2. Держархбудінспекції (Бондаренко О.М.) протягом двох тижнів
доопрацювати зазначені проекти з урахуванням змін у структурі
Міністерства, погодити їх з відповідними структурними підрозділами
та  розмістити на офіційному сайті Мінбуду для громадського
обговорення.
 
   3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 
 Голова колегії                      В.Рибак
 
 
                   Проект
 
             ЗАКОН УКРАЇНИ
 
 
     Про внесення змін до законодавчих актів України
 
 
   Верховна Рада України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   Внести зміни до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності":
   Абзац 2 статті 2 після слів "у сфері  телекомунікацій"
доповнити комою та словами: "ліцензування будівельної діяльності",
далі за текстом.
   Пункт 30 статті 9 вилучити.
 
 Президент України                    В.Ющенко
 
 
                   Проект
 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від ________ 2006 р. N_____
                Київ
 
         Про внесення змін та доповнень
     до деяких постанов Кабінету Міністрів України
 
 
   На виконання  Указу  Президента  України від 03.03.2006
N 185/2006 "Про заходи щодо вдосконалення державного
регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на
первинному  ринку  житла"  та з метою удосконалення системи
ліцензування будівельної діяльності Кабінет Міністрів України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Внести зміни та доповнення до постанови Кабінету Міністрів
України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження
переліку органів ліцензування".
 
   1.1. Пункт 9 графи "Орган ліцензування" Переліку органів
ліцензування після слів: "міські державні адміністрації" доповнити
"**".
 
   1.2. В кінці таблиці "Перелік органів ліцензування" після
абзацу з "*" додати абзац такого змісту:
   "** Мінбуд надає ліцензії суб'єктам господарювання, які мають
ліцензії на будівельну діяльність та практичний досвід роботи у
будівельній галузі не менше 3 років.".
 
   2. Внести зміни та доповнення до постанови Кабінету Міністрів
України від 29.11.2000 N 1755 "Про термін дії
ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності,
розміри і порядок зарахування плати за її видачу".
 
   2.1. Доповнити пункт 1 після слів: "зазначених у пунктах"
текстом "2," далі за текстом.
 
   2.2. Доповнити пунктом 2, такого змісту:
   "2. Установити, що термін дії ліцензії  на  провадження
будівельної  діяльності (вишукувальні та проектні роботи для
будівництва, зведення несучих  та  огороджуючих  конструкцій,
будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) становить:
   - 3 роки для суб'єктів господарювання, які не провадили
будівельну діяльність;
   - 5 років для суб'єктів господарювання,  які  провадили
будівельну діяльність та мали ліцензію.".
 
   3. Внести зміни та доповнення до постанови Кабінету Міністрів
України від 04.07.01 N 756  "Про затвердження
переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності".
 
   3.1. Абзац 1 стовпчика 2 пункту 21 Переліку документів, які
додаються  до  заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності, після слова "кваліфікації" доповнити
словами: "інженерно-технічних працівників", далі за текстом.
 
   3.2. Абзац 2 стовпчика 2 пункту 21 вилучити.
 
   3.3. Стовпчик 2 пункту 21 Переліку документів, які додаються
до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської
діяльності, доповнити абзацами такого змісту:
   "- засвідчені  печаткою  суб'єкта  господарювання  копії
документів,  що підтверджують рівень кваліфікації робітників,
необхідний для провадження робіт підвищеної небезпеки відповідного
виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами;
   - засвідчені печаткою суб'єкта господарювання відомості, що
підтверджують оформлені згідно з чинним законодавством трудові
відносини  суб'єкта  господарювання  з  інженерно-технічними
працівниками  та  робітниками,  необхідними  для  провадження
відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними
умовами;
   - засвідчений печаткою  суб'єкта  господарювання  перелік
техніки, обладнання та устаткування (для відповідних засобів
довідка про технічний стан),  які  знаходяться  на  балансі
підприємства  або  орендуються,  необхідних  для  провадження
відповідного виду господарської діяльності;
   - засвідчений  печаткою  суб'єкта  господарювання перелік
засобів вимірювання та контролю, копії документів про їх повірку в
органах  Держспоживстандарту,  необхідних  для  провадження
відповідного виду господарської діяльності;
   - засвідчені печаткою суб'єкта господарювання відомості про
наявність   нормативно-правових   документів,   ліцензійного
інформаційно-програмного забезпечення, необхідних для провадження
відповідного виду господарської діяльності;
   - засвідчені печаткою суб'єкта господарювання відомості про
наявність власних або орендованих виробничих площ, які знаходяться
на  балансі  підприємства  або  орендуються,  необхідних для
провадження відповідного виду господарської діяльності;
   - засвідчені печаткою суб'єкта господарювання відомості про
наявність системи контролю та управління якістю виконання робіт, а
також про стан охорони праці та техніки безпеки.
   Суб'єктами господарювання, які мали ліцензії на будівельну
діяльність та звертаються до органу ліцензування за отриманням
чергової ліцензії, надаються такі документи:
   - копії ліцензій на будівельну діяльність;
   - засвідчені печаткою суб'єкта господарювання відомості про
зміни у організаційно-кваліфікаційному та технічному забезпеченні,
які відбулись за час дії ліцензії;
   - засвідчені печаткою суб'єкта господарювання відомості про
обсяги виконаних робіт відповідного виду господарської діяльності
за час дії ліцензії;
   - інформація від територіальних органів Пенсійного фонду
України щодо сплати суб'єктами господарювання страхових внесків до
Пенсійного фонду України, а також середню чисельність працюючих за
кожне півріччя терміну дії ліцензії (ст. 17 Закону України "Про
обов'язкове державне пенсійне страхування" N 1058;
   - інформація від територіальних органів Державної податкової
адміністрації України про  відсутність  заборгованості  перед
бюджетом та про утримання прибуткового податку з працюючих;
   - засвідчена печаткою суб'єкта господарювання копія наданого
до органів статистики фінансового  звіту (баланс - форма 1
 або 1-М та звіт про фінансові результати
(форма 2  або 2-М за останній звітний
   період. Суб'єктами господарювання, які звертаються до органу
ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, за
отриманням ліцензії, додатково надаються такі документи:
   - висновки   органів,   що   здійснюють   державний
архітектурно-будівельний контроль або контроль за дотриманням
ліцензійних умов провадження будівельної діяльності на відповідній
території, а для виконавців проектних робіт - додатково служб
Укрінвестекспертизи;
   - засвідчені печаткою суб'єкта господарювання відомості про
кількість та обсяги виконаних робіт у будівельній діяльності за
час дії ліцензії.".
 
 Прем'єр-міністр України                В.Янукович

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ