Правила подключения электроустановок потребителей к специальной автоматике отключения нагрузки (САОН)

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19968 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПравила подключения электроустановок потребителей к специальной автоматике отключения нагрузки (САОН)
Дата принятия29.07.2002
СтатусДействующий
Вид документаПравила
РазработчикМинистерство топлива и энергетики Украины
Дополнительные данные Существуют «Правила подключения электроустановок потребителей к специальной автоматике отключения нагрузки (САОН)" с изменениями в редакции приказа Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 31.07.2012 № 554


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 449 від 29.07.2002         Зареєстровано в Міністерстві
    м. Київ            юстиції України
                   15 серпня 2002 р.
                   за N 667/6955
 
 
             Про затвердження
     Правил підключення електроустановок споживачів
  до спеціальної автоматики відключення навантаження САВН)
 
 
   Відповідно до вимог Закону України "Про електроенергетику"
 щодо збереження цілісності і забезпечення надійного
й ефективного функціонування  Об'єднаної енергетичної системи
України  та  з  метою  визначення  взаємовідносин  суб'єктів
електроенергетики, споживачів і місцевих органів виконавчої влади
при розробці та застосуванні спеціальної автоматики  відключення
навантаження (САВН) Н А К А З У Ю :
 
   1. Затвердити Правила підключення електроустановок споживачів
до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН), що
додаються.
 
   2. Уважати таким, що не застосовується на території України,
галузевий нормативний документ ГКД  34.35.511-98  "Спеціальна
автоматика відключення навантаження (САВН). Правила підключення
електроустановок споживачів до САВН", затверджений Міністерством
енергетики України 11 вересня 1998 року.
 
   3. Департаменту з питань електроенергетики (Дацишину Б. Я.)
забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України  наказу  "Про  затвердження  Правил  підключення
електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення
навантаження (САВН)".
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Андрійчука Ю. А.
 
 Міністр                         В.Гайдук
 
 Погоджено:
 
 Голова Національної комісії
 регулювання електроенергетики
 України                        Ю.В.Продан
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінпаливенерго України
                   29.07.2002 N 449
 
               Правила
підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики
         відключення навантаження (САВН)
 
           1. Галузь використання
 
   1.1. Ці  Правила   визначають   порядок   підключення
електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення
навантаження (далі - САВН), порядок оперативного вирішення питань
підвищення  надійності роботи об'єднаної енергетичної системи
України (далі - ОЕС України), а також окремих енергорайонів і
вузлів навантаження.
 
   1.2. Правила визначають взаємодію Національної енергетичної
компанії "Укренерго" (далі - НЕК "Укренерго"), її структурних
підрозділів  (електроенергетичних  систем), електропостачальних
організацій, а  також  споживачів  електричної  енергії  при
розробленні і застосуванні САВН.
 
           2. Нормативні посилання
 
   Під час  розроблення  цих  Правил використовувались такі
нормативно-правові акти:
   Закон України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 року
N 575/97-ВР (із змінами та доповненнями);
   Положення про Міністерство палива та енергетики України,
затверджене Указом Президента України від 14 квітня 2000 року
N 598/2000;
   Положення про порядок накладення на суб'єктів господарської
діяльності   штрафів   за  порушення  законодавства  про
електроенергетику, затверджене постановою  Кабінету  Міністрів
України від 21 липня 1999 року N 1312;
   "Правила технической   эксплуатации    электроустановок
потребителей", затверджені Головдерженергонаглядом СРСР від 21
грудня 1984 року;
   "Правила технической эксплуатации электрических станций и
сетей", затверджені Міненерго СРСР від 20 лютого 1989 року;
   Інструкція "Ликвидация  аварий  и  нарушений  режима  на
энергопредприятиях и в энергообъединениях". "Часть 1. Ликвидация
технологических  нарушений  режима  в  электрической  части
энергопредприятий и энергообъединений", затверджена  Міненерго
України в 1996 році;
   "Правила устройства электроустановок", 6-те вид., переробл.
та доп.- М.:"Энергоатомиздат", 1986 (із змінами та доповненнями);
   "Сборник руководящих материалов Главтехуправления Минэнерго
СССР",  затверджений  Головним  науково-технічним  управлінням
Міненерго СРСР 7 лютого 1989 року;
   Інструкція про складання і застосування графіків обмеження та
аварійного  відключення  споживачів,  а  також  застосування
протиаварійних  систем зниження електроспоживання, затверджена
наказом Мінпаливенерго України від 18 червня 2001 року N 270 та
зареєстрована в Мін`юсті України від  5 липня 2001 року за
N 561/5752;
   Правила користування  електричною  енергією,  затверджені
постановою  Національної  комісії  з  питань  регулювання
електроенергетики України від 31 липня 1996 року N 28
(із змінами та доповненнями).
 

           3. Загальні положення
 
   3.1. Застосування САВН передбачається в складі комплексу
заходів протиаварійного керування відповідно до вимог статей 5 і
14 Закону України "Про електроенергетику" ,
направлених на збереження цілісності й забезпечення надійного та
ефективного функціонування ОЕС України.
 
   3.2. САВН призначена для запобігання порушенню режиму роботи
ОЕС України чи її окремих енергорайонів, забезпечення надійної та
безпечної роботи енергетичних об'єктів під час  виробництва,
передачі та постачання електричної енергії.
 
   3.3. Пристрої САВН застосовуються з метою:
 
   збереження стійкості паралельної роботи ОЕС України з Єдиною
енергетичною системою Росії або приймальної частини енергорайону з
іншою  частиною ОЕС України в післяаварійному режимі (після
аварійного відключення одного з живильних зв'язків);
   забезпечення стійкості вузла навантаження із споживачами, які
мають навантаження, що відносяться до особливої  групи  1-ї
категорії за надійністю електропостачання (запобігання "лавині
напруги" у вузлі навантаження) у післяаварійному режимі;
   забезпечення статичної,   синхронної   динамічної   або
результативної стійкості під час роботи з недостатніми запасами зі
стійкості  в  передаварійному  й післяаварійному режимах для
запобігання значним збиткам через тривалі обмеження споживачів або
перевитрати палива і гідроресурсів, які неминуче мали б місце під
час роботи з нормативними запасами зі стійкості без підключення
електроустановок споживачів до САВН;
   ліквідації неприпустимого   струмового   перевантаження
устаткування електричних мереж;
   ліквідації (попередження)  технологічних   порушень   в
електроенергетичній системі (неприпустиме зниження рівня частоти
або напруги, перевищення допустимих перетоків потужності) шляхом
оперативного застосування кнопок (ключів) САВН.
 
    4. Підключення електроустановок споживачів до САВН
 
   4.1. Підключення  електроустановок  споживачів  до  САВН
необхідно виконувати відповідно до вимог "Правил  устройства
электроустановок" (пункти 3.3.72; 3.3.73), "Правил технической
эксплуатации электрических станций и сетей" (пункти 6.2.9; 6.2.10;
6.3.6; 6.3.7), "Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей" (пункт 2.11.1), "Сборника руководящих материалов
Главтехуправления Минэнерго СССР" (ч. 1, пункту 3.1.5), інструкції
"Ликвидация аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в
энергообьединениях" та інструкції про складання і застосування
графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також
застосування протиаварійних систем зниження електроспоживання.
 
   4.2. Підставою для підключення електроустановок споживачів до
САВН є проектне обгрунтування, передбачене схемою розвитку ОЕС
України, схемою розвитку зони обслуговування електроенергетичної
системи,  електропередавальної  організації  чи  енерговузла;
обгрунтування  НЕК "Укренерго" (САВН системного значення) чи
електропередавальної організації (САВН місцевого значення), яке
визначається за умови можливих аварійних режимів у ОЕС України, у
зонах  обслуговування   електроенергетичної   системи   чи
електропередавальної організації відповідно.
 
   4.3. Рішення  про  застосування  САВН  оформлюється  НЕК
"Укренерго" (додаток 1) чи електропередавальною  організацією
(додаток 2) залежно від їх оперативної підпорядкованості в ОЕС
України.
 
   4.4. Відповідно до режимів роботи основної мережі (220 кВ і
вище) ОЕС України НЕК "Укренерго" (як правило, за узгодженням з
проектною   організацією)   письмово   подає   завдання
електроенергетичній  системі  на  розроблення САВН системного
значення із зазначенням умов спрацювання та обсягів відключення
навантаження,  а  також дає рекомендації з визначення місця
встановлення пристроїв  САВН  і  району,  де  відключатимуть
навантаження  споживачів.  Дані  для  підготовки рішення про
застосування   САВН   системного   значення   готуються
електроенергетичною системою та подаються в НЕК "Укренерго".
 
   4.5. Електроенергетична    система    доводить    до
електропередавальної організації завдання НЕК "Укренерго"  на
розроблення САВН системного значення і погоджує з нею перелік
конкретних  ліній  (приєднань)  і  основних  споживачів,
електроустановки яких підключатимуться до САВН.
 
   4.6. Електропередавальна організація визначає, документально
оформлює та доводить до електроенергетичної системи перелік і
умови підключення кожного приєднання споживачів до пристроїв САВН
системного значення.
 
   4.7. Відповідно до режимів роботи розподільних мереж напругою
150 кВ і нижче електропередавальна організація (як правило, за
узгодженням з проектною організацією) розробляє САВН місцевого
значення,  визначає  умови спрацювання та обсяги відключення
навантаження, визначає місця встановлення пристроїв САВН місцевого
значення, а також перелік конкретних ліній (приєднань) та основних
споживачів, електроустановки яких підключатимуться  до  САВН.
Електропередавальні  організації  інформують електроенергетичні
системи про введення в дію САВН місцевого значення із зазначенням
умов спрацювання та обсягів відключення навантаження.
 
   4.8. Електропередавальна організація документально оформлює і
подає до відповідного територіального представництва Державної
інспекції  з  енергетичного  нагляду  за режимами споживання
електричної та теплової енергії (згідно з формою, установленою
Держенергонаглядом) та до електроенергетичної системи перелік
споживачів 1-ї категорії та особливої групи, електроустановки яких
підключені до САВН.
 
   4.9. Рішення  про  застосування САВН системного значення
(додаток 1) затверджується керівництвом Мінпаливенерго України, а
САВН  місцевого  значення  (додаток  2)  -  керівництвом
електропередавальної організації.
 
   4.10. У рішеннях про застосування САВН повинні зазначатися:
 
   перелік пристроїв системної або місцевої автоматики, які
використовуються для відключення навантаження споживачів;
   умови спрацювання САВН системного або місцевого значення;
   умови оперативного застосування САВН системного або місцевого
значення;
   перелік конкретних ліній (приєднань), які відключаються дією
САВН, і обсяги їх навантажень;
   категорія електроустановок споживачів і допустима тривалість
відключення їх приєднань;
   дані про  наявність резервних автономних джерел живлення
аварійної броні електроустановок споживачів 1-ї категорії та
особливої групи.
 
   4.11. Затверджені рішення про застосування САВН у 15-денний
термін доводяться до споживачів, електроустановки яких підключені
до САВН.
 
    5. Відповідальність посадових осіб за розроблення
            і застосування САВН
 
   5.1. Електроенергетичні   системи,   електропередавальні
організації та споживачі незалежно від форми власності зобов'язані
виконувати:
 
   завдання НЕК "Укренерго" чи електропередавальної організації
на розроблення САВН;
   вимоги затвердженого рішення про застосування САВН.
 
   5.2. Керівники, які приймають рішення про застосування САВН,
відповідальні за обгрунтованість такого рішення та заданого обсягу
відключення навантаження і тривалість дії САВН.
 
   5.3. Керівники електропередавальних організацій відповідальні
за виконання заданих обсягів відключення навантаження.
 
   5.4. Керівники підприємств і організацій, приєднання яких
підключені до САВН, відповідальні за фактичне виконання заданих
обсягів  відключення  навантаження,  а  також  за  виконання
організаційно-технічних заходів щодо запобігання аваріям на своїх
об'єктах під час дії САВН з повним або частковим відключенням
об'єктів від централізованого електропостачання. Крім того, вони
повинні забезпечувати:
 
   безперешкодний допуск у будь-який час доби представників
електропередавальної організації або електроенергетичної системи
за їх службовими посвідченнями до пристроїв САВН, установлених на
території підприємств і організацій споживачів, для здійснення
контролю технічного стану САВН, контролю за виконанням заданого
обсягу відключення навантаження  та  дотримання  встановлених
режимів;
   збереження пристроїв САВН.
 
   5.5. Черговий  персонал  електроенергетичної   системи,
електропередавальної  організації  і підстанції, де міститься
пристрій керування САВН, несе відповідальність за своєчасність і
точність виконання розпоряджень щодо оперативного застосування
САВН, а також за його ефективність (відповідність навантаження,
яке відключається, заданим обсягам).
 
   5.6. Невиконання споживачем оперативного відключення заданого
обсягу навантаження, підключеного до САВН чи переведення його
живлення  на інші джерела енергопостачальної організації дає
останній право на примусове часткове припинення електропостачання
споживача, а за неможливості часткового припинення - на обмеження
електропостачання до величини аварійної броні. Відповідальність за
можливі  негативні наслідки такого обмеження покладається на
споживача.
 
   5.7. Не допускається втручання в дії оперативного персоналу
електропередавальної організації при оперативному застосуванні
САВН з боку місцевих органів виконавчої влади. Про кожен такий
випадок  електропередавальна  організація зобов'язана письмово
оповістити електроенергетичну  систему,  НЕК  "Укренерго"  та
Мінпаливенерго України.
 
   5.8. Контроль за виконанням вимог цих Правил покладається на
Державну інспекцію з експлуатації електричних станцій і мереж та
на  Державну  інспекцію з енергетичного нагляду за режимами
споживання електричної та теплової енергії (у частині питань, які
стосуються споживачів електричної енергії).
 
   5.9. Штрафні  санкції  за порушення положень цих Правил
застосовуються державними інспекторами з експлуатації електричних
станцій і мереж та державними інспекторами з енергетичного нагляду
за режимами споживання електричної та теплової енергії відповідно
до Положення про порядок накладення на суб'єктів господарської
діяльності  штрафів  за  порушення   законодавства   про
електроенергетику або інших нормативних документів, затверджених у
встановленому порядку.
 
 Директор Департаменту
 з питань електроенергетики              Б.Я.Дицишин
 

                   Додаток 1
                   до п. 4.3 Правил підключення
                   електроустановок споживачів
                   до спеціальної автоматики
                   відключення навантаження
                   (САВН)
 
         Форма рішення НЕК "Укренерго"
      про застосування САВН системного значення
 
 "Затверджую"
 Заступник Державного секретаря
 Мінпаливенерго України
 ______________________________
 
 "_____"_______________200___р.
 
 Рішення N _____НЕК "Укренерго"
 
       Про застосування спеціальної автоматики
      відключення навантаження (САВН) системного
               значення
__________________________________________________________________
        (назва електроенергетичної системи)
 
   Відповідно до діючих Правил підключення  електроустановок
споживачів до САВН НЕК "Укренерго" вирішує:
 
   1. Уважати за необхідне застосування спеціальної автоматики
відключення навантаження електроустановок споживачів, яка діє на
відключення приєднань:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (перелік приєднань, перелік пристроїв системної автоматики,
  умови спрацювання та умови оперативного застосування САВН
            системного значення)
максимальною потужністю______МВт.
 
   2. Тривалість  відключення  навантаження  електроустановок
споживачів дією САВН не повинна перевищувати _____ хв.
 
   3. Електроустановки споживачів 1-ї категорії, підключені до
пристроїв САВН, повинні бути оснащені автоматичним включенням
резерву чи автоматичним повторним включенням після спрацювання
САВН.
 
 Головний диспетчер НЕК "Укренерго"
 
                   Додаток 2
                   до п. 4.3 Правил підключення
                   електроустановок споживачів
                   до спеціальної автоматики
                   відключення навантаження
                   (САВН)
 
     Форма рішення електропередавальної організації
       про застосування САВН місцевого значення
 
 "Затверджую"
 Керівник електропередавальної
 організації
 _____________________________
 
 "_____"______________200___р.
 
 Рішення N _________
 
       Про застосування спеціальної автоматики
    відключення навантаження (САВН) місцевого значення
__________________________________________________________________
       (назва електропередавальної організації)
 
   Відповідно до  діючих Правил підключення електроустановок
споживачів до САВН електропередавальна організація вирішує:
 
   1. Уважати за необхідне застосування спеціальної автоматики
відключення навантаження електроустановок споживачів, яка діє на
відключення приєднань:
__________________________________________________________________
  (перелік приєднань, перелік пристроїв місцевої автоматики,
  умови спрацювання та умови оперативного застосування САВН
            місцевого значення)
максимальною потужністю______МВт.
 
   2. Тривалість  відключення  навантаження  електроустановок
споживачів дією САВН не повинна перевищувати _____ хв.
 
   3. Електроустановки споживачів 1-ї категорії, підключені до
пристроїв САВН, повинні бути оснащені автоматичним включенням
резерву чи автоматичним повторним включенням після спрацьовування
САВН.
 
 Керівник підрозділу
 електропередавальної організації

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ