Постановление от 30.01.1997 № 88 О мероприятиях по улучшению положения в строительном комплексе

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19630 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 30.01.1997 № 88 О мероприятиях по улучшению положения в строительном комплексе
Дата начала действия02.04.2013
Дата принятия30.01.1997
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа88
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 січня 1997 р. № 88

Київ

Про заходи щодо поліпшення становища у будівельному комплексі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 березня 2013 року № 180

Кабінет Міністрів України відзначає незадовільний стан справ у будівельному комплексі. Галузь, від стабільного функціонування якої залежить ефективне розв'язання економічних і соціальних проблем держави, здійснення структурної перебудови як на міжгалузевому, так і на рівні окремих підприємств, перебуває у кризі.

Зменшення інвестиційних можливостей бюджетів усіх рівнів, а також переважної більшості суб'єктів господарювання, ослаблення і навіть деякою мірою втрата керованості будівельним комплексом у забезпеченні виконання загальнодержавних програм призвели до різкого зменшення обсягів підрядних робіт та виробництва продукції промисловості будівельних матеріалів і будівельної індустрії.

Не виконуються державні програми введення в дію найважливіших виробничих потужностей у матеріальному виробництві. Значно скоротилися кількісні показники введення в дію житла, інших об'єктів соціального призначення.

Зменшення обсягів будівництва, обмеженість у забезпеченні промислових підприємств імпортною сировиною, що не виробляється в Україні, спричинили скорочення обсягів виробництва основних будівельних матеріалів і конструкцій.

Погіршився фінансовий стан підприємств і організацій будівельного комплексу, постійно зростає дебіторська заборгованість за виконані роботи та надані послуги, і далі відбувається моральне та фізичне старіння виробничо-технічної бази будівництва.

З метою невідкладного поліпшення становища, що склалось у будівельному комплексі, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державному комітету у справах містобудування і архітектури передбачати, починаючи з 1997 року, у проектах Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України, виходячи з фінансових можливостей держави, обсяги державних централізованих капітальних вкладень для здійснення розвитку, реконструкції, модернізації та переоснащення виробничої бази підприємств, що належать до пріоритетних об'єктів відповідно до програми структурної перебудови будівельного комплексу, а також цільові асигнування проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, пов'язаних із створенням нових видів технологічного устаткування для виготовлення будівельних матеріалів та створення засобів технічного оснащення для виконання будівельних робіт.

Державним будівельним корпораціям "Укрбуд", "Укрмонтажспецбуд", "Украгропромбуд", "Укрбудматеріали", "Укртрансбуд", "Укрметротунельбуд" та концерну "Укрцемент" (далі - будівельні корпорації та концерн) вжити заходів для залучення небюджетних та збільшення обсягів використання власних коштів на розвиток виробничої бази будівельної індустрії.

2. Державному комітету у справах містобудування і архітектури, Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції:

до червня 1997 р. підготувати та внести в установленому порядку до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо змін і доповнень до Законів України "Про ціни і ціноутворення" та "Про інвестиційну діяльність" виходячи з необхідності запровадження контролю за достовірністю визначення вартості будівництва і договірних цін на об'єктах, що споруджуються за рахунок державних капітальних вкладень, та стягнення санкцій за безпідставне завищення вартості будівництва. Розробити і внести на затвердження Кабінету Міністрів України Положення про контроль за ціноутворенням на будівництві об'єктів, що споруджуються за рахунок державних капітальних вкладень;

разом з Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі підготувати та внести у II кварталі 1997 р. на затвердження Кабінету Міністрів України пропозиції щодо змін і доповнень до нормативних актів з питань проведення міжнародних тендерів, передбачивши в них механізм надання пріоритетів вітчизняним товаровиробникам у визначенні переможців тендеру на спорудження об'єктів або поставку продукції під час реалізації інвестицій за рахунок державних капітальних вкладень, а також участь у проведенні таких тендерів представників, що визначаються Державним комітетом у справах містобудування і архітектури;

до серпня 1997 року внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо законодавчого визначення обов'язковості запровадження майнової відповідальності за порушення умов контракту (договору) підряду на будівництво об'єктів, що споруджуються за рахунок коштів державного бюджету.

3. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури разом з Фондом державного майна, державними будівельними корпораціями та концерном до червня 1997 р. урегулювати взаємовідносини виходячи з необхідності підвищення ролі корпорацій та концерну в управлінні акціями, паями, частками майна, що перебуває у державній власності акціонерних товариств, які входять до складу будівельних корпорацій та концерну.

4. Державним будівельним корпораціям та концерну разом з обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями до червня 1997 р. розробити за погодженням з Міністерством економіки, Державним комітетом у справах містобудування і архітектури, Агентством по запобіганню банкрутству підприємств та організацій переліки підприємств, організацій, що підлягають ліквідації і реорганізації, з визначенням необхідних для цієї мети витрат та джерел їх покриття і внести на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції.

5. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури, Державному комітетові по житлово-комунальному господарству разом з будівельними корпораціями та концерном після затвердження Житлового кодексу України:

розробити і внести до Кабінету Міністрів України комплекс заходів реалізації Концепції житлової політики України;

підготувати і в установленому порядку внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо змін і доповнень до законодавчих актів з питань, пов'язаних з іпотечним кредитуванням та залученням коштів населення для житлового будівництва, здешевлення вартості будівництва житла за рахунок віднесення витрат на підготовку територій та спорудження інженерної і соціальної інфраструктури на кошти місцевих бюджетів.

6. Пункт 6 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2013 р. № 180)

7. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури за участю державних будівельних корпорацій і концерну разом з Державним комітетом по геології і використанню надр, Міністерством промисловості, іншими центральними органами виконавчої влади до червня 1997 р. опрацювати питання можливості ефективного використання родовищ корисних копалин та відходів промисловості для потреб будівельного комплексу і зменшення обсягів імпорту такої сировини.

8. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Державному комітетові у справах містобудування і архітектури разом з будівельними корпораціями і концерном розглянути питання та внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо шляхів погашення залишку урядового кредиту фінансової стабілізації економіки України і відсотків за користування ним, одержаного підприємствами і організаціями будівельного комплексу для погашення заборгованості за спожиті енергоресурси.

9. Будівельним корпораціям і концерну підготувати і внести у II кварталі 1997 р. до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо надання кредиту на компенсаційній основі терміном на три роки окремим підприємствам будівельного комплексу, що випускають унікальну конкурентоспроможну продукцію або підлягають реструктуризації згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 415, для поповнення обігових коштів і виконання державних програм.

10. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури за участю Міністерства економіки, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, Міністерства фінансів розглянути питання і внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо надання підприємствам будівельних корпорацій та концерну за наявності об'єктивних причин дозволів на продовження до шести місяців терміну перерахування коштів за відвантаження без передоплати продукції до країн СНД.

11. Міністерству статистики за погодженням з Державним комітетом у справах містобудування і архітектури та Міністерством економіки внести зміни до порядку подання статистичних даних, передбачивши їх обов'язкове подання державним будівельним корпораціям та концерну підприємствами і організаціями всіх форм власності, що входять до їх складу.

12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Державного міністра України - Мінченка А. К.

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України

 
В. ДУРДИНЕЦЬ

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com