Временный сборник цен на научно-проектные работы по недвижимым достопримечательностям истории и культуры Украинской ССР (ВЗЦНПР-91)

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19978 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаВременный сборник цен на научно-проектные работы по недвижимым достопримечательностям истории и культуры Украинской ССР (ВЗЦНПР-91)
Дата начала действия01.07.1991
Дата принятия24.06.1991
СтатусДействующий
Вид документаСборник
Шифр документа75
РазработчикГоскомархитектуры Госстроя СССР


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

     ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УРСР У СПРАВАХ АРХIТЕКТУРИ,
      БУДIВНИЦТВА I ОХОРОНИ IСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держбуду УРСР
                   24.06.1991 N 75

                   Термін введення в дію
                   з 1 липня 1991 р.


      Тимчасовий збірник цін на науково-проектні
       роботи по нерухомих пам'ятках історії
          та культури Української РСР
              ТЗЦНПР-91)


             Загальна частина

   1. "Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи по
нерухомих пам'ятках історії та культури Української РСР"  -
ТЗЦНПР-91  встановлює  ціни,  що  відображають матеріальні і
прирівняні до них витрати на науково-проектні  роботи,  які
виконуються реставраційними організаціями Української РСР.
   Збірник підготовлений на базі "Временного сборника цен на
специальные научно-изыскательские и проектно-сметные работы по
памятникам Истории и культуры" (СЦНИПР-86, г. Москва - 1985 г.)
с дополнениями и изменениями (ДиЗ СЦНИПР-86, г. Москва - 1988 г.),
"Временного сборника цен на научно-проектные работы по недвижимым
памятникам истории и культуры" (ВСЦНПР-90, г. Москва - 1990 г.),
"Городского сборника цен на специальные научно-изыскательские и
проектно-сметные  работы  по  памятникам  истории и культуры
Ленинграда и пригородов" (ГСЦНИПР-89, г. Ленинград - 1989 г.)
і складається з:

Розділу I Нерухомі пам'ятки історії та культури - будівлі і споруди
Розділу II Пам'ятки садово-паркового мистецтва і благоустрій територій, зайнятих пам'ятками історії та культури
Розділу III Пам'ятки архітектури малих форм
Розділу IV Кошторисні роботи
Розділу V Реставрація та виготовлення макетів
Розділу VI Архітектурно-археологічні дослідження в зоні охорони пам'яток історії та культури
Розділу VII Дослідження стану матеріалів та розробка технології реставрації пам'яток історії та культури
Розділу VIII Фотофіксація
Розділу IX Проектування зон охорони пам'яток історії та культури, комплексів пам'яток, архітектурних ансамблів та історичних місць.

   2. Цінами частини 1 не враховано:
   - здійснення  науково-методичного керівництва з функціями
авторського нагляду;
   - надання  технічної допомоги Замовнику науково-проектних
робіт при підготовці і зборі вихідної і дозвільної документації,
що стосується пам'ятки історії та культури;
   - витрати на рецензування науково-проектної документації;
   - подання науково-проектної документації на узгодження та
затвердження;
   - витрати  на  державну  експертизу  науково-проектної
документації;
   - науково-проектні  роботи,  необхідність  виконання яких
виявляється в процесі обстеження і реставрації пам'ятки;
   - натурні розвідки пам'яток, що знаходяться під водою;
   - розробка спеціальних інженерних і технологічних вирішень,
наприклад, по пересуненню, розбиранню для переносу, спрямленню
пам'яток, укріпленню грунтів основи;
   - графічна реконструкція пам'ятки на різні історичні періоди;
   - варіантність науково-проектних вирішень;
   - витрати  науково-проектної  організації  на відрядження
співробітників з питань, що стосуються реставрації пам'ятки.

   3. Вартість розкриву, дослідження і фіксування декоративного
живопису необхідно визначати згідно із "Збіркою кошторисних норм і
розцінок на реставрацію монументального і станкового живопису"
(затв. наказом Міністерства культури СРСР N 176 від 30.03.84).

   4. Вартість  проектно-кошторисних  робіт по пристосуванню
пам'ятки для сучасного користування визначається  згідно  із
"Збірником цін   на  проектні  роботи  для  будівництва"
(затв. Державним будівельним комітетом СРСР в 1987 р.).

   5. Вартість інженерних розвідок і стереофотограмметричних
робіт визначається згідно із "Збірником цін на вишукувальні роботи
для капітального будівництва"  (затв.  Державним  будівельним
комітетом СРСР в 1982 р.).

   5а. Вартість  додаткових витрат організацій, зв'язаних з
виконанням ними функцій генпроектувальника, два проценти від
вартості розробки проектно-кошторисної документації, яку виконують
субпідрядні організації.

   Примітка. Вартість заходів,  що  забезпечують  проведення
натурних  досліджень  пам'ятки  (копання і засипання шурфів,
проведення зондажів, розкриття конструкції та  її  закладка,
обладнання підмостків, риштувань, драбин, сходів з наступним їх
розбиранням, забезпечення  досліджень  автобаштами,  колисками
і т. д.) визначається згідно з ЗБН-84 (затв. наказом Міністерства
культури СРСР N 310 від 20.06.84) в кошторисах на виконання робіт
по реставрації пам'ятки.

       Загальні положення по застосуванню цін

   6. Науково-проектні роботи виконуються згідно із "Завданням
на розробку науково-проектної  документації  для  реставрації
нерухомих пам'яток  історії  та  культури" (1), що видається
Замовником науково-проектній  організації  за  узгодженням  з
державними органами охорони пам'яток історії та культури.

______________
   (1) "Завдання на розробку науково-проектної документації для
реставрації нерухомих пам'яток історії та культури" далі по тексту
іменується "реставраційним завданням".

   В тих випадках, коли складання реставраційного  завдання
здійснюється науково-проектною організацією, вартість такої роботи
визначається згідно з главою "Попередні роботи"  відповідних
розділів Збірника.
   Склад і зміст  науково-проектних  робіт  визначаються  в
реставраційному завданні згідно з вимогами "Iнструкції про склад,
порядок розробки, узгодження та затвердження науково-проектної
документації  для  реставрації нерухомих пам'яток історії та
культури".

   7. Не допускається визначати  вартість  науково-проектних
робіт, що оцінюються виходячи з вимірників на пам'ятку в цілому,
шляхом підсумовування вартостей видів робіт, виходячи з вимірників
по окремих частинах і фрагментах пам'ятки окремо застережених
випадків.

   8. У випадку використання раніше виконаної науково-проектної
документації науково-проектна організація і Замовник відповідним
актом визначають вартість використаної документації і виключають
цю вартість із загальної вартості науково-проектних робіт.
   Вартість розгляду  раніше  виконаної  науково-проектної
документації з складанням письмового Висновку про можливість її
використання визначається за цінами, що наведені у відповідних
розділах Збірника цін, з коефіцієнтом 0,15, а при виконанні
зазначених робіт з виїздом на місце і частковою перевіркою в
натурі - з коефіцієнтом 0,20.

   9. Вартість видів науково-проектних робіт, для яких ціни не
визначені цим Збірником, дозволяється визначати відповідно до
трудових витрат або за аналогією з роботами, які наведені в
Збірнику.

   10. Вартість науково-проектних робіт,  необхідність  яких
виявляється в процесі досліджень і виконання робіт по реставрації
пам'ятки, визначається додатково до початкового розрахунку на
основі відповідних обгрунтувань, узгоджених з Замовником.

   11. Цінами передбачається здача Замовнику науково-проектної
документації згідно з її складом, перерахованим в реставраційному
завданні, у вигляді, що відповідає вимогам державних стандартів і
затверджених зразків, в кількості чотири екземпляри, окрім розділу
"Комплексні наукові дослідження", документація якого передається
Замовнику в трьох екземплярах.
   Екземпляри науково-проектної документації, що видаються на
прохання Замовника понад встановленої кількості, мають  бути
оплачені додатково.
   Робочі розрахунки,  робочі  виписки  з  архівних  і
бібліографічних  джерел,  матеріали  польових  робіт, журнали
лабораторних досліджень, кроки обмірних креслень,  зарисовки,
негативи, журнал реєстрації, науково-методичного керівництва і
авторського нагляду Замовнику не передаються і зберігаються в
науково-технічному архіві науково-проектної організації.

   12. Внесення змін в науково-проектну документацію, пов'язаних
з виправленням помилок, зроблених з  вини  науково-проектної
організації, виконується без додаткової оплати.

   13. Захист науково-проектної документації при її узгодженні
та затвердженні є обов'язком науково-проектної організації і
врахований наведеними цінами.

   14. Цінами передбачене виконання всіх видів графічних робіт
олівцем на креслярському папері з наступним обведенням тушшю, а
текстових матеріалів - в машинописному вигляді.

   15. Якщо значення показника оцінюваної роботи не співпадає з
наведеним  у  Збірнику,  її  вартість  визначається  методом
інтерполяції або екстраполяції.

   16. Вартість  науково-проектних  робіт,  виконання  яких
передбачається   в   скороченому   обсязі,   визначається
науково-проектною  організацією  з  застосуванням знижувальних
коефіцієнтів, узгоджених з Замовником.

   17. Порядок підрахунку об'єму пам'ятки наведений в Додатку 1.

   18. Категорії складності по всіх видах науково-проектних
робіт і фактори, що характеризують умови їх виконання, наведені у
відповідних розділах Збірника і встановлюються для конкретної
пам'ятки  науково-проектною  організацією  за  узгодженням  з
Замовником в акті категорії складності науково-проектних робіт.

   19. Ціни, де за одиницю виміру взяті "лист" або "форматка",
передбачають стандартні розміри згідно з ГОСТ ЕСКД 2.301-68*
"Формати":

   лист           - формат 594 х 841 мм,
   форматка         - формат 297 х 210 мм.

   Нормальне заповнення  листа  передбачає  відстані  від
внутрішньої рамки до зображень (включаючи надписи і розмірні
лінії) 40 мм, а поміж зображеннями - 30 мм.
   Нормальне заповнення  форматки  передбачає відстань поміж
зображеннями 20 мм.

   20. Ціни наведені в карбованцях.

        Загальні положення щодо застосування
              коефіцієнтів

   21. Коефіцієнти на фактори, що характеризують умови виконання
науково-проектних робіт, наведені у відповідних главах Збірника.

   22. У випадках, коли вартість робіт визначається за цінами,
наведеними в Збірнику, з застосуванням декількох коефіцієнтів,
останні мусять бути перемножені.

   23. Цінами Збірника передбачено виконання польових робіт
(обстеження, вивчення в натурі, обміри пам'ятки) на відкритому
повітрі і в неопалюваних приміщеннях в умовах сприятливого для
виконання робіт періоду. Тривалість сприятливого періоду зазначена
в Додатку 2.
   При виконанні польових робіт за несприятливих умов - при
зниженій температурі від 0 град. до мінус 10 град. на відкритому
повітрі або в неопалюваних приміщеннях, - до відповідних цін
Збірника застосовуються коефіцієнти від 1,1 до  1,3  залежно
від температури.

   24. При зміні масштабу креслень, вимірником яких є "лист",
"форматка", необхідно застосовувати такі коефіцієнти:

N з/п Зміна масштабу Коефіці- єнт Примітка
1. Збільшення до 1,5 раза 0,7 Наприклад з М 1:100 до М 1:50 і т. д.
2. Збільшення до 2 разів 0,6  
3. Збільшення в 2,5 раза і більше 0,5  
4. Зменшення до 1,5 раза 1,3 Наприклад з М 1:50 до М 1:100
5. Зменшення до 2 разів 1,5 1:200 і т. д.
6. Зменшення в 2,5 раза і більше 1,7  

    РОЗДIЛ I. НЕРУХОМI ПАМ'ЯТКИ IСТОРIЇ ТА КУЛЬТУРИ -
            БУДIВЛI I СПОРУДИ

          Глава 1. Попередні роботи

   1.1. Цією главою передбачені ціни на попереднє ознайомлення з
пам'яткою,  її обстеження, попереднє вивчення літературних і
графічних матеріалів, одержання і узагальнення вихідних даних, що
визначають спрямованість наступних науково-проектних робіт.

   1.2. Вартість складання реставраційного завдання на розробку
науково-проектної документації визначати  за  таблицею  1  з
коефіцієнтом 0,5.

   1.3. При  необхідності  виконання  схематичних обмірів і
розробки протягом проведення  попередніх  робіт  креслень  і
кошторисів на першочергові і протиаварійні роботи її вартість
визначати за цінами цього Збірника.

   1.4. Вартість виконання попередніх робіт визначається за
таблицями 1 і 2.

                             Таблиця 1

   Вимірник - пам'ятка

Об'єм пам'ятки в тис. куб. метрів
1,0 2,5 5,0 10,0 20,0 На кожні 5,0 тис. куб.м додавати
а б в г д є
277-00 350-00 419-00 554-00 648-00 90-00

   Примітки:
   1. Процентне співвідношення робіт
   а) ознайомлення  з  поданою  документацією  і  об'єктом
в натурі - 10%;
   б) визначення фізичного об'єму пам'ятки - 18%;
   в) складання акта технічного стану пам'ятки,  визначення
процента втрат її первісного вигляду та її категорії складності -
32%;
   г) попереднє інженерне обстеження і висновки - 20%;
   д) розробка попередніх  пропозицій  щодо  реставрації  з
встановленням черговості робіт - 20%.
   2. У  випадку  необхідності   ознайомлення   суміжних
науково-проектних  організацій з завданням Замовника, поданою
документацією і з об'єктом в натурі вартість цих робіт визначати
за таблицею 1, Прим. п. 1а), додатково до табличної вартості.
   3. За умов, що ускладнюють виконання попередніх робіт і
збільшують їх трудомісткість, до вартості робіт, зазначених в
пунктах Прим. п. 1 (а-г) до таблиці, застосовувати коефіцієнти:
   а) по об'єктах, що знаходяться в аварійному стані, - 1,5;
   б) по об'єктах із складними підступами, заселених мешканцями,
зайнятих закладами  або  промисловими підприємствами, складами
і т. д., - 1,3.

                             Таблиця 2

   Вимірник - пам'ятка

N з/п Назва робіт Об'єм пам'ятки в тис. куб. метрів
1,0 2,5 5,0 10,0 20,0 на кожні 5,0 тис. куб.м додавати
а б в г д е
1. Попереднє вивчення літературних і графічних джерел і складання коротких історико- архівних і бібліографічних відомостей про пам'ятку 75-00 107-00 128-00 171-00 200-00 26-00
2. Складання програм науково- проектних робіт і кошторису- калькуляції 64-00 81-00 96-00 128-00 149-00 20-00

   Примітка. При одночасному обстеженні ансамблю або комплексу
пам'яток, що належать до одного історичного періоду і мають в
своєму складі по 5 об'єктів, до цін таблиці 2 п. 1 застосовувати
коефіцієнт 0,8 по кожному об'єкту; при наявності в комплексі
більше 5 об'єктів застосовувати коефіцієнт 0,6.

       Глава 2. Комплексні наукові дослідження

   1.5. Цією главою передбачені ціни на слідуючі види робіт:
   - історико-архівні і бібліографічні дослідження;
   - архітектурно-археологічні обміри пам'яток;
   - дослідження по шурфах і зондажах;
   - інженерне обстеження пам'ятки.

       А. Iсторико-архівні та бібліографічні
              дослідження

                             Таблиця 3

   Вимірник - пам'ятка

N з/п Характеристика категорій складності Час спорудження
До XVIII ст. XVIII ст. після XVIII ст.
а б в
1. Пам'ятки з простою історією будівництва, які мають незначні переробки 1495 1120 840
2. Пам'ятки з простою історією будівництва, які мають незначні переробки та незначні втрати первісного вигляду 2520 1890 1415
3. Пам'ятки з складною історією будівництва, які мають значні втрати первісного вигляду 3660 2745 2060
4. Пам'ятки з складною історією будівництва, які мають значну кількість переробок та значні втрати первісного вигляду 4890 3665 2750

   Примітки:
   1. При  одночасному  проведенні  історико-архівних  та
бібліографічних досліджень по ансамблю або комплексу пам'яток, що
належать до одного історичного періоду і мають у своєму складі до
5 об'єктів, до цін таблиці 3 застосовувати коефіцієнт 0,8; 6-10-ти
об'єктів - коефіцієнт 0,6; при наявності більше 10-ти об'єктів -
коефіцієнт 0,4 по кожному об'єкту.
   2. При проведенні історико-архівних досліджень лише по одній
пам'ятці ансамблю вартість робіт визначається за цінами таблиці 3.
   3. Цінами таблиці 3 врахована робота в різних архівах, в
різних містах, а також необхідність більшої кількості аналогів.
   4. Складання   історичних   записок  за  результатами
історико-архівних і бібліографічних досліджень цінами таблиці 3 не
враховано і розцінюється за цінами таблиці 4.
   5. Процентне співвідношення етапів робіт:
   а) складання  бібліографічного списка та списка архівних
справ - 20%;
   б) виписки з архівних справ та бібліографічних досліджень,
перегляд музейних і архівних фондів, гравюр, акварелей і т. д. -
80%.

       Складання історичних записок, довідок
         по пам'ятках історії та культури

                             Таблиця 4

   Вимірник - друкований аркуш

N з/п Характеристика роботи Категорія складності
I II III
а б в
1. На основі опублікованих матеріалів і літературних джерел 532 665 799
2. На основі новітніх виявлених документів 655 998 1198

        Б. Архітектурно-археологічні обміри

   1.6. Цінами  цієї  глави   передбачається   виконання
архітектурно-археологічних обмірів пам'ятки.

   1.7. Цінами глави передбачається виконання польових робіт на
відкритому повітрі і в неопалюваних приміщеннях в сприятливий для
виконання період (див. Додаток 2)
   У випадку виконання польових робіт за несприятливих умов до
цін таблиць (лише на польові роботи) застосовувати коефіцієнти
згідно з п. 23 Збірника.

   1.8. Вплив різних факторів, що ускладнюють виконання обмірних
робіт, враховується завдяки застосуванню до цін таблиць цієї глави
слідуючих коефіцієнтів на кожний ускладнюючий фактор:

N з/п Умови роботи Коефіцієнт
1. Польові роботи:  
а) обміри в приміщеннях, зайнятих меблями, обладнанням або іншими предметами, що заважають проведенню обмірних робіт; в підвалах або затемнених приміщеннях; на горищах, а також пам'яток з важкодоступними підходами до місць обміру; 1,2
б) обміри з риштувань, драбин; 1,3
в) обміри з колисок і автобашт пам'яток вежового типу на висоті до 40 м; 1,3
- понад 40 метрів; 1,6
2. Обміри пам'яток дерев'яного зодчества (незалежно від застосування інших коефіцієнтів на умови робіт) 1,15
3. Обміри пам'яток з природного каменю з вимірюванням і зарисовкою блоків 1,5

   1.9. Вартість архітектурних обмірів визначається за цінами
таблиць цієї глави з коефіцієнтом 0,6, а вартість схематичних
обмірів - з коефіцієнтом 0,3.

   1.10. Склад обмірних робіт і питома вага в процентах від
загальної вартості:
   а) польові роботи:
   - обмір пам'ятки в натурі з зарисовкою обмірних схем (кроки)
з проставленням на них розмірів, нулівки і т. д. - 42%;
   б) камеральна обробка:
   - складання обмірних креслень на ватмані за обмірними схемами
в заданому масштабі з нанесенням написів, розмірів і т. п. - 50%;
   - обведення креслень тушшю - 8%.

      Архітектурно-археологічні обміри нерухомих
     пам'яток історії та культури - будівель і споруд

   1.11. Ціни таблиці 5 встановлені для чотирьох категорій
складності пам'яток і передбачають обміри пам'ятки в цілому.
   Характеристика категорій складності.
   I категорія - пам'ятки простої прямокутної форми з невеликою
кількістю окремих приміщень, з малою кількістю архітектурних
деталей, з простими дахами.
   II категорія - пам'ятки прямолінійної ламаної конфігурації в
плані, з малою кількістю архітектурних деталей, з простим декором
та нескладним дахом.
   III категорія - пам'ятки ламаної, частково криволінійної
конфігурації в плані, з невеликою кількістю складного декору з
деталями,  що  не  повторюються,  з барабанами або складним
прямолінійним дахом.
   IV категорія - пам'ятки зі складною ламаною і криволінійною
конфігурацією в плані, з великою кількістю складного декору, з
деталями, що не повторюються, з складним дахом, з закомарами,
кокошниками, барабанами і т. п.

   1.12. Цінами таблиці 5 передбачені слідуючі основні масштаби
креслень:
   - плани, фасади, розрізи - М 1:50,
   - деталі - М 1:10,
   - шаблони - М 1:1.

                             Таблиця 5

   Вимірник - пам'ятка

N з/п Об'єм пам'ятки в тис. куб.м Категорія складності пам'ятки
I II III IV
а б в г
1. 0,25 1424 1722 2098 2719
2. 0,5 1994 2486 2927 3886
3. 1,0 2849 3484 4144 5478
4. 2,0 3626 5038 5309 7006
5. 3,0 5912 6009 6423 8182
6. 5,0 6216 7550 9091 12018
7. 7,0 7032 9130 10282 13597
8. 10,0 8340 10774 12212 16136
9. 15,0 9907 12134 14165 19114
10. 20,0 13183 16162 19295 25472
11. 25,0 15825 19399 23142 30575
12. 30,0 17133 21018 25097 33152
13. 40,0 21963 26936 32142 42489
14. 50,0 28851 35017 41790 54752
15. 70,0 39562 48485 57886 76457
16. 100,0 50544 61992 73944 97695
17. 150,0 65941 80821 96465 139471
18. 200,0 65941 80821 96465 139471

   Примітки:
   1. Вартість обміру унікальних видів оздоблення  пам'ятки
(мозаїка, майоліка, особливо складний різний та ліпний декор
і т. п.) в таблиці 5 не врахована і визначається за цінами таблиці
6, виконання креслень розгорток стін.
   2. Цінами  таблиці  5  не  враховані  обміри  предметів
внутрішнього оздоблення;  їх  вартість  визначати  за  цінами
таблиці 8.
   3. Вартість обміру частково зруйнованих пам'яток визначається
за цінами таблиці 5.
   4. Вартість  обмірів стін фортець оплачується за цінами
таблиці 5 з коефіцієнтом 0,8.
   5. В   разі   необхідності   виконання   креслень
архітектурно-археологічних обмірів фасадів пам'ятки в М 1:20, 1:25
з показом порядовки цегли, витрат архітектурних деталей з цегли,
дефектів кладки до цін таблиці 6 застосовувати коефіцієнт 1,2.

     Архітектурно-археологічні обміри окремих частин
           і фрагментів пам'ятки

   1.13. Цінами таблиці 6 передбачені архітектурно-археологічні
обміри окремих частин і фрагментів пам'ятки у випадку проведення
обмірних робіт не по всій пам'ятці, а лише по окремих її частинах.
   Характеристика категорій складності:
   I категорія  - фасади і прості інтер'єри з нескладними
архітектурними деталями, що не повторюються.
   II категорія - фасади зі значною кількістю архітектурних
деталей середньої складності, інтер'єри складних конфігурацій з
нескладними деталями, лиштвами, пілястрами.
   III категорія - фасади з середнім  насиченням  складним
архітектурним декором, рустованими стінами з колонами і капітелями
тосканського та доричного ордерів. Iнтер'єри складної конфігурації
з середнім насиченням складними архітектурними деталями.
   IV категорія - складні фасади з великою кількістю складного
декору з колонами та пілястрами іонічного і корінфського ордерів,
інтер'єри складної конфігурації з великим насиченням складними
різними і ліпними деталями.

                             Таблиця 6

   Вимірник - форматка

N з/п Назва робіт Масштаб креслення Категорія складності
I II III IV
а б в г
1. Фрагменти фасадів, інтер'єрів та розгортки стін 1:20 1:25 31-47 34-55 40-82 50-36
2. Плани приміщень 1:25 1:20 22-31 24-42 29-11 34-32
3. Окремі архітектурні деталі 1:10 1:5 1:1 23-32 25-73 30-36 37-40
4. Шаблони 1:1 12-58 13-83 16-34 20-14
5. Обмір і виконання обмірних креслень в акварелі 1:10 70-80 138-90 168-65  
6. Знімання копій в натуральну величину   22-40 28-10 39-25  
7. Графічне побудування креслень з фотокартки 1:10 1:25 - 63-10 80-70  

          Обміри конструкцій пам'ятки

   1.14. Характеристика категорій складності
   I категорія - прості дерев'яні, металеві та інші конструкції
з невеликою кількістю деталей і розмірів.
   II категорія - прості дерев'яні, металеві та інші конструкції
з середньою кількістю деталей і розмірів.
   III категорія - середньої складності дерев'яні, металеві та
інші конструкції з середньою кількістю деталей і розмірів.
   IV категорія  -  складні  дерев'яні,  металеві  та інші
конструкції з великою кількістю деталей і розмірів.

                             Таблиця 7

   Вимірник - форматка

N з/п Масштаб креслення Категорія складності
I II III IV
а б в г
1. М 1:50 14-95 16-45 19-44 23-92
2. М 1:20 13-56 14-93 17-64 21-71
3. М 1:10 12-18 13-40 15-84 19-50

   Примітка. При обмірі особливо складних видів конструкцій до
цін таблиці 7 застосовувати коефіцієнт від 1,2 до 1,5 в залежності
від складності конструкцій.

      Архітектурно-археологічні обміри предметів
     внутрішнього обладнання (меблів, камінів, печей,
         ваз, приладів освітлення та ін.)

   1.15. Характеристика категорій складності:
   I категорія - предмети простої прямолінійної конфігурації з
невеликим насиченням деталями простого візерунка.
   II категорія - предмети простої криволінійної конфігурації з
невеликим насиченням деталями середньої складності візерунка.
   III категорія - предмети складної криволінійної конфігурації
з невеликим насиченням деталями складного візерунка.
   IV категорія - предмети особливо складних конфігурацій з
великою кількістю складних деталей з дрібним візерунком, а також
предмети стилю барокко, рококо і ін.

                             Таблиця 8

   Вимірник - форматка

N з/п Вид роботи Масштаб Категорія складності
I II III IV
а б в г
1. Фасади, розрізи, перетини 1:10 1:5 40-24 57-83 65-40 100-62
2. Плани 1:10 1:5 20-14 28-92 32-72 50-31
3. Деталі предметів, що обмірюються 1:2 1:1 11-37 16-38 18-51 28-53
4. Шаблони 1:1 6-70 9-64 10-89 16-77

   Примітка. При обмірі предметів внутрішнього обладнання III і
IV категорії складності, що мають розміри до 0,5 х 0,5 м, до цін
таблиці 8 застосовувати: до пп. 1-2 (в-г) коефіцієнт 1,5, а до
пп. 3-4 (в-г) коефіцієнт 2,0.

            В. Зондажі та шурфи

   1.16. В ціну за 1 зондаж (таблиця 9 п. 1 (а - в)) площею
до 1 кв.м входить:
   - вибір  місця зондажа, дослідження зондажа, організація
виконання робіт, керівництво фіксацією розкриття, опис місця
розкриття та висновки за результатами дослідження.

   1.17. В ціну за 1 шурф (таблиця 9 п. 2 (а - в)) площею
до 4 кв.м входить:
   - вибір місця закладки шурфа, організація і керівництво
виконання робіт, стеження при відкритті шурфа, опис місця закладки
шурфа з короткими висновками про виконану роботу.

                             Таблиця 9

N з/п Назва роботи Вимірник Глибина зондажа
зняття шару штукатур- ки до 5 м понад 5 м
а б в
1. Зондаж 1 зондаж площею до 1 кв.м 37-11 44-54 55-67
N з/п Назва роботи Вимірник Глибина шурфа
до 3 м до 5 м понад 5 м
а б в
2. Шурф 1 шурф площею до 4 кв.м 81-20 121-81 162-40
N з/п Назва роботи Вимірник Ціна
а
3. Фіксування по шурфах і зондажах з прив'язкою до нулівки, креслення олівцем на ватмані, обведення креслення тушшю (М 1:10, 1:5) Форматка 37-94

   Примітки:
   1. При збільшенні площі зондажа понад 2 кв.м до цін таблиці 9
п. 1 застосовувати коефіцієнт 1,2.
   2. При збільшенні площі шурфа до 6 кв.м до цін таблиці 9 п. 2
застосовувати коефіцієнт 1,3.

           Г. Iнженерне обстеження

   1.18. Вартість інженерного обстеження пам'ятки визначається в
залежності від категорії складності пам'ятки і її технічного
стану.
   Характеристика категорій складності будівель і конструкцій
   I категорія - будівлі з простими конструктивними елементами,
характер роботи яких не вимагає спеціальних досліджень. Всі
конструкції доступні для спостереження (прості системи крокв,
плескаті дахи, балкові перекриття без нервюр, підпружних арок і
отворів, стіни одноповерхових будівель, дерев'яні зрубки, огорожі,
прості сходові марші, фундаменти мілкої закладки).
   II категорія - будівлі і конструкції середньої складності, що
вимагають спеціальних досліджень для визначення характеру роботи
окремих елементів і стану будівельного матеріалу (складні системи
крокв, плескаті   комбіновані   метало-дерев'яні  перекриття
і перекриття з підпружними арками, світловими отворами і т. п.;
системи простих  склепінь,  стіни  багатоповерхових  будівель
з невеликою кількістю прорізів, пілястр і контрфорсів; стіни і
вежі фортець; стіни любих споруд з нерегулярною системою кладки,
перебудовані, підкріплені і т. п.; багатомаршеві і кручені сходи,
заглиблені  в  грунт  конструкції - канали, колодязі, деякі
археологічні пам'ятки, глибокі фундаменти).
   III категорія - будівлі і просторові конструкції зі складною
передачею навантажень та зусиль, що  потребують  спеціальних
досліджень роботи конструкцій, попередніх розрахунків, вивчення
аналогій (особливо складні системи крокв, металеві та комбіновані
великопрогінні ферми, каркаси великих церковних глав, гратчасті
шатри та бані; складні склепінчасті перекриття з нервюрами,
підпружними  арками, багатоярусові системи склепінь та арок,
перебудовані склепінчасті перекриття з додатковими підтримуючими
елементами, стіни багатоповерхових будівель з великою кількістю
прорізів, розтесок і пілястр, фахверкові і підпірні  стіни,
брусово-стоякові просторові конструкції, прогонові будівлі і опори
мостів, складні гідротехнічні споруди - млини, греблі, шлюзи,
набережні і т. п., старовинні агрегати, баштові годинникові
механізми, старовинні судна, скульптурні композиції).

                            Таблиця 10

   Вимірник - пам'ятка

N з/п Об'єм пам'ятки в тис. куб.м Категорія складності
I II III
а б в
1. 1,0 635 816 1049
2. 5,0 906 1191 1463
3. 10,0 1153 1450 1800
4. 20,0 1463 1774 2176

   Примітки:
   1. Процентне  співвідношення  окремих  етапів  робіт  до
таблиці 10:
   а) обстеження і виміри конструкцій, з деформацій (без випуску
обмірних креслень) - 30%;
   б) визначення і фіксація місць взяття проб матеріалів - 6%;
   в) визначення статичної схеми будівлі та виконання статичних
розрахунків - 11%;
   г) вивчення та прив'язка геологічних і топографічних умов
району пам'ятки - 8%;
   д) опрацювання результатів обстеження з видачею висновку про
технічний стан пам'ятки - 45%.
   2. У випадку аварійного стану пам'ятки до цін таблиці 10
застосовувати коефіцієнт 1,3.

           Глава 3. Проектні роботи

   1.19. Цінами на проектні роботи передбачається виконання
слідуючих видів робіт:
   а) розробка  архітектурно-будівельної  частини  ескізного
проекту та робочих креслень пам'ятки в цілому;
   б) розробка  архітектурно-будівельної  частини  ескізного
проекту та робочих креслень частин і фрагментів пам'ятки;
   в) розробка ескізного проекту та робочих креслень предметів
внутрішнього обладнання;
   г) інженерно-конструкторська документація;
   д) проект організації реставрації.

   1.20. Ціни таблиць 11-14, 17 складені для пам'яток, котрі
мають процент втрати первісного вигляду не більше 30%. При втраті
первісного вигляду  до  50%  до  цін  розділу  застосовувати
коефіцієнт 1,4, а до 80% - коефіцієнт 1,6.
   При втраті первісного вигляду пам'ятки більше ніж на 80%
вартість проектних робіт визначається за індивідуальними
калькуляціями.

       А. Ескізний проект реставрації пам'яток
            історії та культури

   1.21. Вартість  розробки  ескізного  проекту  реставрації
пам'ятки  передбачає  складання креслень ескізного проекту в
графічному оформленні та обсязі, необхідному для подання його на
затвердження  з  захистом проекту на наукових нарадах та в
інстанції, що затверджує.
   Характеристика категорій складності:
   I категорія - пам'ятки простої форми, що мають рівновеликі
прорізи і нескладні архітектурні деталі, які повторюються.
   II категорія - пам'ятки ускладненої форми з малою кількістю
різновеликих  прорізів,  з  архітектурним  декором  середньої
складності, що повторюється.
   III категорія - пам'ятки ускладненої форми з різновеликими
прорізами і з великою кількістю архітектурного декору середньої
складності.
   IV категорія - пам'ятки складної форми з  різновеликими
прорізами і з великою кількістю архітектурного декору.

   1.22. Цінами таблиці 11 не враховано складання пояснювальної
записки до ескізного проекту реставрації пам'ятки. Вартість цієї
роботи визначати за таблицею 20.

                            Таблиця 11

   Вимірник - пам'ятка

N з/п Об'єм пам'ятки в тис. кв.м Категорія складності
I II III IV
а б в г
1. 0,25 647 725 932 1269
2. 0,5 764 855 1114 1528
3. 1,0 958 1075 1424 1968
4. 2,0 1153 1308 1748 2422
5. 3,0 1360 1511 2085 2914
6. 5,0 1696 1943 2642 3717
7. 7,0 1891 2163 2966 4183
8. 10,0 2357 2694 3704 5245
9. 15,0 2810 3224 4442 6330
10. 20,0 3276 3755 5180 7381
11. 25,0 3730 4403 5931 8156
12. 30,0 4299 4960 6850 9777
13. 40,0 5102 5853 8146 11612
14. 50,0 6125 7045 9803 14038
15. 70,0 9324 10736 14970 21497
16. 100,0 12743 14685 20513 29474
17. 150,0 18453 21277 29746 42787
18. 200,0 24152 27868 38992 56099

   Примітки:
   1. Вартість ескізного проекту стін фортець визначається за
цінами таблиці 11 з коефіцієнтом 0,7.
   2. Фіксація реставраційних робіт, виконавча  документація
цінами таблиці 11 не врахована і оплачується за цінами таблиці 5 з
коефіцієнтом 0,3.
   3. У  випадку  необхідності  розробки  ескізного проекту
реставрації частин та фрагментів пам'ятки, залізних деталей,
хрестів, грат, металевих дверей, столярних заповнень прорізів
(в масштабі 1:50) його вартість визначається за цінами таблиць 13
та 14 з коефіцієнтом 1,3; оздоблення предметів внутрішнього
обладнання - за цінами таблиці 15 з коефіцієнтом 1,3.
   4. У  випадку  необхідності  розробки  ескізного проекту
предметів внутрішнього оздоблення його вартість визначається за
цінами таблиці 15 з коефіцієнтом 1,3.
   5. Процентне співвідношення частин ескізного проекту:

   архітектурна частина       - 75-90%
   конструкторська частина     - 10-25%

в залежності від стану пам'ятки.

           Б. Робоча документація

   1.23. Цінами цієї глави передбачається виконання слідуючих
видів робіт:
   а) розробка  архітектурно-будівельної  частини  робочих
креслень, необхідних для реставрації пам'ятки в цілому (крім
випадків, спеціально застережених в примітці до таблиці 12);
   б) розробка архітектурно-будівельної частини робочих креслень
окремих частин та фрагментів пам'ятки;
   в) розробка робочих креслень залізних деталей, хрестів, грат,
металевих дверей, столярних заповнень прорізів і т. п.;
   г) розробка  робочих  креслень  предметів  внутрішнього
обладнання;
   д) окремі види робіт;
   е) інженерно-конструкторська  документація,  процент  якої
визначається актом, складеним між авторами частин проекту.

       Розробка робочих креслень реставрації
          пам'яток історії та культури

   1.24. Характеристика категорій складності пам'яток наведена в
п. 1.21 цього розділу.

                            Таблиця 12

   Вимірник - пам'ятка

N з/п Об'єм пам'ятки в тис. куб.м Категорія складності
I II III IV
а б в г
1. 0,25 1592 1671 2176 2940
2. 0,5 1774 1981 2603 3548
3. 1,0 2214 2499 3315 4584
4. 2,0 2694 3030 4053 5659
5. 3,0 3169 3587 4856 6800
6. 5,0 3963 4520 6151 8964
7. 7,0 4403 5025 6915 9764
8. 10,0 5504 6201 8625 12238
9. 15,0 6566 7511 10360 14737
10. 20,0 7641 8754 12069 17211
11. 25,0 8702 10269 13818 19710
12. 30,0 10910 11564 15967 22818
13. 40,0 11888 13649 18985 27169
14. 50,0 14297 16121 22857 32738
15. 70,0 21743 25032 34926 50142
16. 100,0 29733 34266 47850 68555
17. 150,0 43033 49637 90961 99832
18. 200,0 56345 65009 90961 130899

   Примітки:
   1. Цінами таблиці 12 не враховані і розцінюються додатково
слідуючі види робіт:
   а) розробка робочих креслень фасадів та інтер'єрів особливої
складності, з великим насиченням особливо складним архітектурним
декором,  з  особливо  складними видами оздоблення (мозаїка,
майоліка, особливо складний різьблений і ліпний декор). Вартість
цих робіт  необхідно  визначати  за  цінами  таблиці  13
(див. примітки);
   б) розробка робочих креслень залізних деталей, хрестів, грат,
металевих дверей, столярних заповнень прорізів. Вартість цих робіт
необхідно визначати за цінами таблиці 14;
   в) розробка  робочих  креслень  предметів  внутрішнього
обладнання (меблів, камінів, люстр і ін.). Вартість цих робіт
необхідно визначати за цінами таблиці 15;
   г) окремі види робіт. Вартість цих робіт необхідно визначати
за цінами таблиці 16.
   2. Ціни  таблиці  12 не враховують проектні роботи, що
вимагають спеціальних інженерних рішень і розрахунків  (повна
заміна фундаментів і перекриттів, укріплення стін, конструкторські
вирішення при посадкових грунтах, сейсмічні прикраси і т. п.),
розробки  робочих  креслень тимчасових допоміжних кріплень і
пристроїв для відбудови та реставрації пам'яток, що знаходяться в
аварійному стані.  Вартість  розробки  креслень  на  ці види
робіт розцінюється  додатково  за  таблицею  17  глави  В
"Iнженерно-конструкторська документація" цього розділу.

       Розробка робочих креслень окремих частин
           і фрагментів пам'ятки

   1.25. Цінами таблиці 13 передбачена розробка робочих креслень
реставрації у випадку виконання проектних робіт не на всій
пам'ятці, а на окремій її частині.
   Характеристика категорій складності наведена в п. 1.13 цього
розділу.

                            Таблиця 13

   Вимірник - форматка

N з/п Назва роботи Масштаб Категорія складності
I II III IV
а б в г
1. Фрагменти фасадів, інтер'єрів та розгортки стін 1:25 1:20 21-30 29-78 46-89 55-37
2. Плани приміщень 1:25 1:20 12-63 21-83 27-76 32-82
3. Підлоги з візерунком паркету і стелі з ліпленням та різьбленням 1:25 1:20 18-94 26-55 41-69 49-25
4. Окремі архітектурні деталі 1:10 1:5 1:1 15-37 21-54 33-83 39-85
5. Шаблони з показом матеріалів 1:1 5-45 5-98 7-08 8-72

   Примітка. При розробці робочих креслень реставрації фасадів
та інтер'єрів, що мають унікальні види оздоблення, наприклад
мозаїку, кераміку,  складні композиції з декоративного кахелю
і т. п., а також інтер'єру з художніми паркетними підлогами, дуже
насиченого особливо складним різьбленим і ліпним декором, до цін
таблиці 13 застосовуються слідуючі коефіцієнти  в  залежності
від втрати первісного оздоблення - до 30% - коефіцієнт 1,6;
до 50% - К = 1,8; до 80% - К = 2,0.

      Розробка робочих креслень залізних деталей,
      хрестів, грат, металевих дверей, столярних
          заповнень прорізів і т. п.

   1.26. Цінами таблиці 14 передбачена розробка робочих креслень
залізних деталей, хрестів, грат, металевих дверей, столярних
заповнень (прорізів) і заповнень віконних та дверних прорізів.
   Характеристика категорій складності:
   I категорія - нескладні вироби з простим профілюванням.
   II категорія - те ж саме, але на виробах криволінійного
обрису. Вироби середньої складності, що вимагають індивідуальної
проробки окремих вузлів та елементів.
   III категорія - складні вироби прямолінійного обрису і вироби
середньої складності криволінійного обрису, що мають різьбляні,
металеві або інші елементи декору середньої складності.
   IV категорія - складні вироби криволінійного обрису, що мають
велику кількість складних елементів і вузлів декору (тарочне і
фігурне різьблення, складні інкрустації і т. п. ).

                            Таблиця 14

   Вимірник - форматка

N з/п Назва роботи Масштаб Категорія складності
I II III IV
а б в г
1. Робочі креслення виробів (план, фасади, розрізи) 1:10 27-23 33-98 50-36 60-20
2. Робочі креслення деталей виробів 1:5 1:1 24-67 30-84 45-69 55-36
3. Шаблони 1:1 10-17 12-72 18-84 22-94

     Розробка робочих креслень предметів внутрішнього
       обладнання (меблів, камінів, печей, ваз,
          приладів освітлення та ін.)

   1.27. Ціни таблиці 15 складені для предметів внутрішнього
обладнання,  процент  втрати  первісного  вигляду  котрих не
перебільшує 30%. При втраті первісного вигляду до 50% до цін
таблиці застосовувати коефіцієнт 1,25, а при втраті до 80% -
коефіцієнт 1,5.
   Характеристика категорій складності предметів внутрішнього
обладнання наведена в п. 1.15 цього розділу.

                            Таблиця 15

   Вимірник - форматка

N з/п Назва роботи Масштаб Категорія складності
I II III IV
а б в г
1. Робочі креслення загального вигляду (плани, фасади, розрізи) 1:10 1:1 1:5 36-24 43-52 50-75 58-00
2. Робочі креслення деталей 1:5 1:1 13-23 30-41 35-52 46-72
3. Робочі креслення шаблонів 1:1 9-45 11-23 13-11 14-91

   Примітка. При розробці ескізного проекту та робочих креслень
реставрації предметів III  і  IV  категорії  складності,  що
мають розміри до 0,5 х 0,5 м, до цін таблиці 15 застосовувати
коефіцієнт 1,5.

            Окремі види робіт

   1.28. Характеристика категорій складності:
   I категорія  -  пам'ятки,  фрагменти  та деталі простої
прямолінійної форми з нескладним декором,  що  повторюється;
архітектурні комплекси або ансамблі з невеликою кількістю окремих
об'єктів (до 10), без відображення зелених насаджень, прості за
формою, без відображення декоративних деталей.
   II категорія - пам'ятки, фрагменти та деталі з частково
криволінійним  обрисом  і  складним  архітектурним  декором;
архітектурні комплекси та ансамблі з великою кількістю окремих
об'єктів (понад 10) з невеликою кількістю декору та зелених
насаджень, що відображаються.
   III категорія - пам'ятки, фрагменти та деталі складного
криволінійного обрису з великим насиченням архітектурним декором;
архітектурні комплекси та ансамблі, як і по II категорії, але з
великою кількістю декору,  з  відображенням  благоустрою  та
озеленення.

                            Таблиця 16

   Вимірник - форматка

N з/п Назва робіт Категорія складності
I II III IV
а б в г
1. Відмивання і фарбування креслень 8-58 14-22 22-70  
2. Побудова перспектив та аксонометрій пам'яток або фрагментів 30-17 42-07 59-28  
3. Побудова перспектив та аксонометрій архітектурних комплексів і ансамблів 42-07 59-28 88-87  
4. Складання робочих креслень фарбування приміщень в масштабі 1:50, 1:20 з добором кольору 46-88 60-09 79-25  
5. Калькування креслень 4-66 5-31 5-70  
6. Картограма позолотних робіт (розгортки, схеми) 27-45 41-18 54-65  
7. Складання кольорових зразків фарбування фасадів або інтер'єрів без розробки креслень (вимірник - зразок) 10-37 13-25 17-25  

   Примітки:
   1. Відмивка і фарбування креслень,  які  дуже  насичені
деталями, з показом різьблення, ліпнини, малюнка паркету і т. п.,
що вимагає промальовування цих елементів, а також експозиційні
креслення розцінюються за таблицею 16 п. 1  з  коефіцієнтом
1,5-1,8 в залежності від складності креслення.
   2. Iлюмінування робочих креслень на синьках оцінювати за
таблицею п. 1 з коефіцієнтом 0,6.
   3. Вартість підрахунку позолоти цінами таблиці 16 п. 6
враховано.
   Підрахунок поверхні  позолоти повинен містити замальовки,
обмірювання деталей з показом  категорії  складності  рельєфу
(коеф. розгортки), формули підрахунку і всі арифметичні підрахунки
за наведеними формулами.
   4. Вартість обводки креслень тушшю по олівцю визначається по
цінам табл. 16 п. 5 з коефіцієнтом 1,1.
   5. Вартість  розробки  схем  зондажів  та  шурфів, схем
фотофіксації, інші визначається по 11-55 за форматку схеми.

      В. Iнженерно-конструкторська документація

   1.29. Ціни на розробку робочих креслень конструкцій пам'ятки
подані в таблиці 17.
   Зміст роботи:
   - розробка  інженерних  рішень  відновлення (реставрації,
підсилення та заміни конструкцій),  інженерні  розрахунки  і
конструювання, розробка на ватмані робочих креслень загального
вигляду, робочих креслень вузлів, деталей та ін. із специфікаціями
та вказівками щодо виконання робіт.
   Характеристика категорій складності: див. п. 1.18 даного
розділу.

                            Таблиця 17

   Вимірник - форматка

N з/п Найменування робіт Масштаб Категорія складності
I II III
а б в
1. Розробка робочих креслень загального вигляду конструкцій 1:50 14-42 19-95 28-25
2. Розробка робочих креслень вузлів і деталей конструкцій 1:10 1:1 11-26 15-41 21-99

   Примітки:
   1. До цін на розробку робочих креслень застосовуються такі
коефіцієнти  в залежності від стану конструктивних елементів
пам'ятки:
   а) при частковій заміні старих конструкцій, реставрації,
підсиленні або зміцненні решти її елементів,  пов'язаних  з
вирішенням питання збереження або зміцнення решти її елементів,
пов'язаних з вирішенням питання збереження або зміцнення елементів
архітектурного опорядження фасадів чи інтер'єру, застосовувати
коефіцієнт 1,3;
   б) при повній заміні конструкцій перекриттів з переводом
нижньої поверхні штукатурних покровів, що знаходяться на них, з
ліпниною і живописом і вирішення питання  їх  збереження  і
зміцнення - коефіцієнт 1,5.
   2. Вартість складання пояснювальної записки і звіту щодо
розробки інженерно-конструкторської документації цінами таблиці 17
не врахована і оплачується додатково за таблицею 20.
   3. Вартість  розробки  креслень  сейсмічних  укріплень
конструкцій  пам'ятки  визначається  по  цінах таблиці 17 з
коефіцієнтом 1,4.
   4. При розробці інженерних креслень для пам'яток, розміщених
в районах вічної мерзлоти, на просідаючих грунтах, карстових та
зсувних  явищах, в підтоплюваних районах до цін таблиці 17
застосовується коефіцієнт 1,2 (вартість проектування спеціальних
захисних споруд від небезпечних фізико-геологічних процесів та
явищ: зсувів, селі, обрушення тощо визначається виходячи  з
конкретних умов шляхом розрахунку вартості трудових затрат і
оплачується додатково).

        Г. Проект організації реставрації

   1.30. В даному розділі передбачені ціни на виконання таких
видів робіт:
   - складання відомості об'ємів реставраційних робіт; складання
календарних графіків виконання реставраційних робіт і графіків
потреби трудових і матеріальних ресурсів; складання відомостей
потреби машин, механізмів і витрат електроенергії, води, тепла
та ін.;
   - розробка  і  складання  генерального плану організації
реставрації.

   1.31. При розробці ескізних рішень  проекту  організації
реставрації, тобто  основних положень організації реставрації,
їх вартість  визначати  за  цінами  таблиць  даного  розділу
з коефіцієнтом 0,3.

   1.32. Час,  що був витрачений на погодження проекту із
Замовником, з організаціями - виконавцями робіт, з органами
охорони пам'яток, з СЕС та ін., а також усередині проектної
організації, цінами на розробку проекту організації реставрації
врахований і додатковій оплаті не підлягає.

     Складання відомості і графіків об'ємів робіт,
      потреби в трудових і матеріальних ресурсах

   1.33. Зміст робіт:
   - виписка  із  кошторисів  об'ємів реставраційних робіт,
визначення за чинними  нормативами  потреби  в  трудових  і
матеріальних ресурсах, необхідних для виконання реставраційних
робіт; складання графіка розподілу об'ємів робіт стосовно строків
календарного графіка; складання графіка потреби і руху робочої
сили і графіка потреби матеріалів і напівфабрикатів, необхідних
для  виконання реставраційних робіт за строками календарного
графіка; складання відомості машин і механізмів і таблиць витрат
електроенергії, води, пари та ін.

   Примітки:
   1. Розробку і складання зведених графіків і  відомостей
об'ємів робіт потреби в трудових і матеріальних ресурсах та ін.
оцінювати за таблицею 18.
   2. Цінами розділу передбачено виконання роботи за такою
кількість найменувань:

   - об'єм робіт              - 40;
   - робоча сила              - 40;
   - матеріали і напівфабрикати       - 40;
   - машини і механізми           - 10.

   При збільшенні чи зменшенні кількості найменувань відповідні
ціни таблиці 18 (об'єми робіт, робоча  сила,  матеріали  і
напівфабрикати) відповідно збільшуються на 19 - 50 крб. за кожні
10 найменувань.
   При збільшенні чи зменшенні кількості найменувань машин і
механізмів відповідну ціну таблиці 18 збільшувати чи зменшувати
на 4,25 крб. за кожні 5 найменувань.

                            Таблиця 18

   Вимірник - відомість, графік, таблиця

N з/п Найменування видів робіт Ціна
1. Складання відомості об'ємів реставраційних робіт і складання календарного графіку виконання робіт 269
2. Складання відомості потреби в трудових ресурсах і складання графіку руху робочої сили 223
3. Складання відомості потреби в матеріальних ресурсах і побудова графіку потреби в матеріалах і напівфабрикатах за строками виконання реставраційних робіт 368
4. Складання відомості машин і механізмів, необхідних для проведення встановленого об'єму реставраційних робіт (з позначенням марок машин) 31
5. Складання технічних таблиць витрат електроенергії, води, пари та ін., необхідних для здійснення виконання реставраційних робіт (по кожному виду таблиць) 39

       Генеральний план організації реставрації

   1.34. Характеристика категорій складності:
   I категорія - пам'ятки, що знаходяться на території, яка не
обмежена  забудовою  чи  зеленими  насадженнями  і  дозволяє
безперешкодну організацію ведення реставраційних робіт.
   II категорія - пам'ятки, що знаходяться в обмежених міських
умовах в безпосередній близькості до існуючих будівель, які
затруднюють безперешкодну організацію ведення реставраційних робіт
з пам'яткою; пам'ятки дерев'яної архітектури.
   Зміст робіт:
   - огляд території пам'ятки;  нанесення  на  геопідоснову
тимчасових  приміщень для обслуговування виробничих процесів,
майданчиків для складування  матеріалів,  місць  складування,
конструкцій  і  матеріалів, що зіпсувались після розбирання,
тимчасових бункерів для сипких матеріалів,  майданчиків  для
приготування розчинів, місць для установки підйомників, тимчасових
доріг, майданчиків для відпочинку робітників і т. п.; розробка
генерального  плану  організації  реставрації  на ватмані із
складанням експлікації тимчасових і постійних будинків і споруд і
показом установки будівельних риштувань, загороджень та ін.

                            Таблиця 19

   Вимірник - пам'ятка

Категорія складності
I II
а б
531 777

   Примітки:
   1. При складанні генерального плану організації реставрації з
окремими пам'ятками, що входять в архітектурний ансамбль чи
комплекс, до цін таблиці 19 застосовувати коефіцієнти:
   - до 5-ти об'єктів в ансамблі чи комплексі - К = 0,8;
   - від 6-ти до 10 об'єктів - К = 0,6;
   - більше 10 об'єктів - К = 0,4 за кожну пам'ятку.
   2. Зведений  генеральний  план  організації  реставрації
оцінювати за таблицею 19б.

   1.35. Вартість складання пояснювальної записки до проекту
організації реставрації цінами розділу не врахована і оцінюється
за таблицею 20.

        Глава 4. Науково-реставраційний звіт

   1.36. Вартість науково-реставраційних звітів, пояснювальних
записок, опису архітектурного вигляду пам'ятки, науково-методичних
вказівок, рекомендацій по реставрації пам'ятки та ін. передбачена
цінами таблиці 20.

                            Таблиця 20

N з/п Найменування робіт Одиниця виміру Ціна
  Складання науково-реставраційних звітів, пояснювальних записок, опис архітектурного вигляду пам'ятки:    
1. I категорія - пам'ятки історії і культури XIX-XX ст. з втратою первісного вигляду до 50% д/аркуш текст. матеріалу 764
2. II категорія - пам'ятки історії і культури XVII-XVIII ст. з втратою первісного вигляду більше 50% д/аркуш текст. матеріалу 997
3. III категорія - пам'ятки історії і культури до XVII ст. незалежно від процента втрати первісного вигляду і пам'ятки історії і культури XVII-XVIII ст. з втратою первинного вигляду більше 50% д/аркуш текст. матеріалу 1178
4. Складання науково-методичних вказівок, реконструкцій по реставрації та ін. д/а 790
5. Альбом фотоілюстрацій (4 екз.) 1 альбом 104

   Примітки:
   1. Вартістю  за  впорядкування  1 альбому фотоілюстрацій
передбачено добір, наклеювання, компонування і складання коротких
анотацій до альбому, куди входить до 20 фотографій. При збільшенні
кількості фотографій  ціна  таблиці  20  п.  5  збільшується
на 8-80 крб. за кожні 5 фотографій.
   2. Фотофіксація цінами таблиці 20 не врахована і оплачується
за розділом VIII.

     РОЗДIЛ II. ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА
     ТА БЛАГОУСТРIЙ ТЕРИТОРIЙ, ЩО ЗАЙНЯТI ПАМ'ЯТКАМИ
            IСТОРIЇ ТА КУЛЬТУРИ

   2.1. Розділ  містить ціни на спеціальні науково-проектні
роботи, пов'язані з  реставрацією  пам'яток  садово-паркового
мистецтва і благоустроєм території, що зайнята пам'ятками історії
та культури.

   2.2. Ціни розділу передбачають такі роботи:
   а) попередні роботи;
   б) натурні дослідження;
   в) проектні роботи.

   2.3. Вартість досліджень історико-архівних і бібліографічних
матеріалів цінами даного розділу не передбачена. Ця  робота
оплачується за розділом 1 глава 2 даного Збірника.

   2.4. Вартість складання реставраційного завдання визначати за
цінами таблиці 21 з коефіцієнтом 0,5.

   2.5. Цінами розділу не враховані роботи з малими формами
архітектури. Вартість цих робіт визначається за розділом III
даного Збірника.

   2.6. Цінами розділу передбачено виконання креслень в масштабі
1:500, 1:1000 (крім спеціально обумовлених видів робіт).
   На випадок  змін  масштабу  креслень  до  цін  розділу
застосовувати такі коефіцієнти:
   - при збільшенні масштабу до 2-х раз - коефіцієнт 1,4;
   - при  збільшенні  масштабу  в  2,5  раза  і більше -
коефіцієнт 2,1;
   - при зменшенні масштабу до 2-х раз - коефіцієнт 0,8;
   - при зменшенні  масштабу  в  2,5  раза  і  більше  -
коефіцієнт 0,6.

   2.7. Характеристика категорій складності:
   I категорія:
   а) сади і парки з плоским рельєфом території, за своїм
плануванням прості, з невеликою кількістю прогулянкових доріжок,
алей, малих форм і споруд. Час заснування - II половина XIX -
початок XX віку;
   б) території з щільністю забудови до 25% з малою кількістю
зелених насаджень (дерев, кущів і т. д.);
   в) територія з крупною забудовою нескладної конфігурації.
   II категорія:
   а) сади і парки з виразним рельєфом території, що за своїм
плануванням мають значну кількість садово-паркових споруд, малих
форм  (з  басейнами, фонтанами, альтанками та ін. парковими
спорудами), з невеликою кількістю садово-паркової скульптури. Час
заснування - 1 половина XIX ст.;
   б) територія з щільністю забудови від 25 до 50% простої
конфігурації і з невеликою кількістю дерев, кущів і т. п.;
   в) територія з крупною забудовою  складної  конфігурації
з великою кількістю дерев, кущів і т. п.;
   г) територія з дрібною забудовою, із значною  кількістю
надвірних будівель, огорож, палісадів, дерев і т. д.
   III категорія:
   а) сади і парки з виразним рельєфом території, за своїм
плануванням складні, з багаточисленними доріжками, алеями, з
великою  кількістю  басейнів,  фонтанів,  альтанок  та інших
садово-паркових споруд і малих архітектурних форм. Час заснування
до XIX ст.; для пейзажних парків - 1 половина XIX століття;
   б) територія з щільністю забудови більше 50%;
   в) територія  з  дрібною забудовою, з великою кількістю
надвірних будівель, огорож, палісадів, дерев;
   г) палацово-паркові ансамблі союзного і республіканського
значення.

          Глава 1. Попередні роботи

   2.8. Цінами таблиці 21 враховані такі види робіт:
   а) ознайомлення  із  завданням Замовника та поданою ним
документацією;
   б) попереднє обстеження території (саду, парку), визначення
розміру території (саду, парку); порівняння підоснови з натурою і
нанесення поточних змін;
   в) складання акта технічного стану території (саду, парку) і
визначення процента втрати його первісного вигляду;
   г) опрацювання переліку робіт і попередніх пропозицій по
реставрації, встановлення черговості робіт.

   Примітка. Цінами таблиці 21 не враховані такі види робіт:
   - попереднє  вивчення літературних і графічних джерел з
складанням коротких історико-архівних і бібліографічних даних;
   - складання програми науково-проектних робіт;
   - складання кошторису-калькуляції.
   Ці роботи оплачуються за цінами таблиці 2 розділу I даного
Збірника.

                            Таблиця 21

   Вимірник - сад, парк або територія

N з/п Категорія складності Територія в га На кожні 5 га понад 25 га додавати
1 2 5 10 25
а б в г д е
1 I 272 311 388 466 541 104
2 II 376 427 531 635 738 129
3 III 479 544 673 816 945 155

          Глава 2. Натурні дослідження

   2.9. Цінами таблиці 22 передбачені такі види робіт і їх
процентний вміст в загальній вартості дослідження об'єкта в
натурі:
   а) складання плану шляхом суміщення геодезичної водооснови з
історичними кресленнями - 33%;
   б) складання  історико-архітектурного  опорного  плану на
геопідоснові з виявленням існуючого та історичного планування,
насаджень дерев, споруджень - 45%;
   в) ландшафтний аналіз території - 12%;
   г) проведення локальних промірювань в натурі - 10%, кроки
(С 1:200).

                            Таблиця 22

   Вимірник - об'єкт (сад, парк, територія)

N з/п Категорія складності Територія в га На кожні 50 га понад 100 га додавати
1 2 5 10 25 50 100
а б в г д е ж з
1 I 298 427 855 1593 3730 6980 13054 4727
2 II 375 541 1075 1994 4662 8741 16330 5931
3 III 492 699 1399 2590 6061 11344 21212 7692

   Примітка. При суміщенні декількох рівночасових планів до цін
таблиці 22 п. 2.9а застосовувати коефіцієнт 1,5.

   2.10. Вартість  подеревної  інвентарізації  оплачується
0-49 крб. за кожне дерево (зелене насадження), включаючи:
   - визначення місця розташування дерева (зеленого насадження)
в натурі і на геопідоснові;
   - заміри кожного дерева і оцінка його стану, облік груп кущів
за їх станом і породним складом;
   - складання відомості інвентарізації з опрацюванням зібраних
даних і визначення необхідних заходів.

   2.11. Вартість одного зондажу розміром до 20 х 10 м при
глибині до 0,5 м - 23 крб. 50 коп.
   Процентне співвідношення етапів робіт:
   а) організація  виконання  робіт  по  розкриттю зондажу,
спостереження за розкриттям і опис місця і результатів розкриття -
45%;
   б) замальовка схеми-кроків в натурі і заміри розкривань,
викреслювання в  олівці  на  ватмані  результатів  розкривань
(М 1:100), обведення креслення тушшю - 55%.

   Примітки:
   1. При збільшенні площі зондажу в 1,5 раза до вартості
зондажу п. 2.11 застосовувати коефіцієнт 1,2.
   2. При знятті грунту більше ніж 0,5 м користуватися цінами на
шурфи (розділ 1 даного Збірника).
   3. Вартістю зондажу враховано нанесення на генплан місця
розташування зондажу.

           Глава 3. Проектні роботи

   2.12. Цінами таблиці 23 передбачено розроблення ескізного
проекту і робочих креслень реставрації пам'яток садово-паркового
мистецтва і благоустрій територій, зайнятих пам'ятками історії і
культури.

   2.13. Ціни таблиці 23 наведені для об'єктів, процент втрат
первісного вигляду яких не перевищує 30%. При втраті первісного
вигляду об'єкта  до  50%  до  цін  таблиці  застосовувати
коефіцієнт 1,26, при втраті первісного  вигляду  до  80%  -
коефіцієнт 1,4.
   На випадок втрати первісного вигляду більше 80% вартість
проектних робіт визначається за індивідуальною калькуляцією.

   2.14. Вартість  складання  науково-реставраційного  звіту,
пояснювальних  записок,  описів  вигляду,  науково-методичних
вказівок, рекомендацій по реставрації та ін. цінами таблиці 23 не
врахована і визначається за цінами таблиці 20 даного Збірника.

                            Таблиця 23

   Вимірник - об'єкт (сад, парк, територія)

N з/п Катего- рія склад- ності Територія в га На кожні 50 га понад 100 га додавати
1 2 5 10 25 50 100
а б в г д е ж з
1 I 2409 2978 3839 5737 7628 10101 13882 3328
2 II 2836 3509 4584 6747 8974 11875 16330 3911
3 III 3548 4390 5737 8443 11228 14867 20435 4895

   Примітки:
   1. Цінами таблиці 23 не враховані такі види робіт:
   а) розроблення робочих креслень складних деталей генплану, що
вимагають окремого  опрацювання (квітники, партери, боскети і
т. п. ). Вартість цих робіт визначається за цінами таблиці 24;
   б) графічні кольорові замальовки пейзажів. Вартість цих робіт
визначається за цінами таблиці 25.
   2. Процентне співвідношення етапів робіт до таблиці 23:
   а) ескізний проект - 40%,
   в тому числі:
   генплан - 50%;
   дендроплан - 20%;
   вертикальне планування, розрізи - 30%;
   б) робочі креслення - 60%,
   в тому числі:
   генплан, розплановане креслення - 30%;
   дендроплан, посадковий план - 20%;
   вертикальне планування  (план  організації  рельєфу, план
шляхових покрить, картограма земляних робіт, розрізи) - 50%.

      Розробка робочих креслень деталей генплану
       (квітників, партерів, боскетів і т. п.)

                            Таблиця 24

   Вимірник - форматка

N з/п Масштаб креслення Ціна
а
1. 1:50 49-40
2. 1:100 59-18
3. 1:200 64-14

   Примітка. При проектуванні деталей генплану особливо складної
конфігурації до цін таблиці 24 застосовувати коефіцієнт 1,2.

       Графічні кольорові замальовки пейзажів

   Характеристика категорій складності:
   I категорія - схематична замальовка пейзажів без проробки
деталей.
   II категорія - детальна  замальовка  пейзажу з проробкою
деталей.

                            Таблиця 25

   Вимірник - кольорова замальовка пейзажу

N з/п Категорія складності Ціна
а
1. I 45-06
2. II 90-07

         РОЗДIЛ III. ПАМ'ЯТКИ АРХIТЕКТУРИ
              МАЛИХ ФОРМ

   3.1. В розділі є комплексні ціни на науково-проектні роботи
по реставрації пам'яток архітектури малих форм.

   3.2. Ціни визначаються за категоріями  складності  і  в
залежності від процента втрати первісного вигляду пам'ятки.
   Характеристика категорій складності малих форм архітектури:
   I категорія - об'єкти прості за формою і конструкцією.
   II категорія - об'єкти прямокутної форми з  нескладними
архітектурними деталями, що повторюються.
   III категорія - об'єкти ускладненої конфігурації з великою
кількістю декору середньої складності.
   IV категорія - об'єкти складної  конфігурації,  насичені
складним декором у великій кількості.

   3.3. Вартість складання реставраційного завдання визначати за
цінами таблиці 26 і п. 3.5 "а" з коефіцієнтом 0,5.

   3.4. Цінами розділу передбачені такі масштаби креслень:
   а) плани, фасади, розрізи - М 1:25, 1:20, 1:10;
   б) деталі, фрагменти, окремі конструктивні елементи - М 1:10,
1:5, 1:1;
   в) шаблони - М 1:1;

   3.5. Процентне співвідношення вартості окремих етапів робіт
до таблиці 26:
   а) попередні роботи з об'єктом - 12%;
   б) історико-архівні дослідження - 18%;
   в) обмірювальні роботи - 30%;
   г) складання ескізного проекту і робочих креслень - 40%.

   3.6. Таблиця 26 складена для об'єктів, що мають до 30% втрати
первісного вигляду; для об'єктів, що втратили до 50% первісного
вигляду, до цін таблиці 26 і п. 3.5 застосовувати коефіцієнт 1,4,
а при втраті до 80% - коефіцієнт 1,6.

                            Таблиця 26

   Вимірник - споруда, елемент

N з/п Найменування об'єктів Категорія складності
I II III IV
а б в г
1. Штахети, садові бордюри, парапети, поруччя (секції), бортові камені, дорожні знаки, меморіальні і пам'ятні дошки 272 337 - -
2. Обеліски, ліхтарі, садові вази, дрібна скульптура 401 647 816 1062
3. Пам'ятники-надгробники, скульптура 738 1178 1476 1916
4. Огорожі стаціонарні (секції) кам'яні і металічні 906 1450 1813 2357
5. Ворота металічні із стовпами, в'їзди, входи 1088 1735 2176 2823
6. Альтанки легкі затінкові і декоративні 725 1088 1476 2046
7. Альтанки стаціонарні для відпочинку, тераси з сходами, арки декоративні (до 100 куб.м) 1256 2020 2525 3276
8. Альтанки стаціонарні для відпочинку, малі павільйони (об'єм більше 100 куб.м) 2111 3393 4235 5504
9. Гроти паркові штучні пл. до 25 кв.м 1204 1930 2408 3134
10. Те ж, з площею більше 25 кв.м 1424 2292 2862 3717
11. Місточки пішохідні на кам'яних стояках 2331 3743 4675 6074
12. Фонтани багатоструменеві з басейном площею до 100 кв.м 1955 3134 3924 5104
13. Фонтани багатоструменеві з басейном площею більше 100 кв.м 2538 4066 5076 6601
14. Народна дерев'яна архітектура Амбари, лазні, надвірні споруди 997 1606 2007 -
15. Ворота, колодязі, погреби 583 945 1178 -
16. Загорожі і тротуари 272 440 - -

   Примітки:
   1. Цінами таблиці 26 не враховані і розцінюються додатково
такі види робіт:
   - дослідницькі роботи по шурфах і зондажах;
   - складання  науково-реставраційного  звіту, пояснювальних
записок;  архітектурних  описів  вигляду;  науково-методичних
вказівок, рекомендацій по реставрації та ін.;
   - фотофіксації.
   Вартість цих робіт визначається за відповідними розділами
даного Збірника.
   2. При розробці робочих креслень, в яких наявні спеціальні
інженерні рішення і розрахунки, вартість її визначається додатково
за таблицею 17 даного Збірника.
   3. При розробці креслень пам'яток, які передбачають особливо
складні, унікальні види опорядження (мозаїка, майоліка, особливо
складний різьблений і ліпний декор і т. д.), вартість  їх
визначається додатково за таблицею 13 даного Збірника.
   4. При наявності факторів, що  впливають  на  виконання
обмірювальних робіт щодо пам'яток малих форм архітектури, до цін
таблиці 26 (тільки  на  обмірювальні  роботи)  застосовувати
коефіцієнти у відповідності з умовами розділу I, глава 2 "Б"
даного Збірника, п. 1.8.
   5. Процентне співвідношення вартості етапів проектних робіт:
див. розділ III п. 3.5 "Г":
   - ескізний проект - 30%;
   - робочі креслення - 70%.
   6. Склад попередніх робіт (див. розділ III п. 3.5 "а" до
таблиці 26) відповідає складу робіт, передбаченому таблицями 1 і 2
розділу I гл. 1 даного Збірника з застосуванням всіх коефіцієнтів
до цих таблиць.

          РОЗДIЛ IV. КОШТОРИСНI РОБОТИ

             Технічна частина

   4.1. Даним розділом передбачені ціни на складання такої
кошторисної документації:
   - складання  кошторисів  і  кошторисних  розрахунків  на
реставраційні, ремонтно-реставраційні, консерваційні та інші види
спеціальних робіт;
   - складання відомостей дефектів (опис робіт) з підрахунком
об'ємів робіт;
   - складання кошторисно-фінансового розрахунку по укрупнених
показниках;
   - складання одиничних розцінок.

   4.2. Вартість  складання  описів  робіт  до  кошторисів
(відомостей дефектів)  і  кошторисів  до  особливо  складних
реставраційних робіт (таких як пересунення пам'яток, підведення
фундаментів, незвичайні кріплення, а також реставрація унікальних
зразків ліпнини, живопису, художнього та інкрустованого паркету
і т. п.) визначається за таблицею 31.

   4.3. Вартість складання опису робіт (відомості дефектів)
з об'ємами робіт розраховується за кількістю позицій опису.
   Вартість складання кошторису  визначається  за  кількістю
позицій власне кошторису і кількістю позицій додаткових затрат.

   4.4. Не допускається збільшення кількості позицій кошторису
за рахунок застосування декількох одиничних розцінок на окремі
елементи роботи замість одної комплексної одиничної розцінки на
роботу в цілому.

   4.5. При повторному (більше двох раз) використанні одної
одиничної  розцінки  в  кошторисі  до  вартості позиції, що
повторюється, до цін таблиці 28 застосовувати коефіцієнт 0,8.

   4.6. При визначенні вартості складання описів і кошторисів на
окремі види робіт, що не вичерпують всіх видів робіт по об'єкту
(лише на реставрацію інтер'єру, тільки на реставрацію фасадів,
лише на реставрацію даху чи підлоги, або предметів внутрішнього
оздоблення інтер'єру або предметів прикладного мистецтва, чи
окремих конструкцій і т. д.), до цін таблиці 27 і 28 застосовувати
коефіцієнт 1,15.

   4.7. Цінами на  складання  кошторисів  і  описів  робіт
(відомостей дефектів) врахована участь проектної організації при
погодженні і затвердженні. Погодження кошторисної документації з
підрядником виконується замовником.

      Складання опису робіт (відомості дефектів)

   Зміст роботи:
   Вихід на місце, технічний огляд об'єкта  реставраційних,
ремонтно-реставраційних  і  консерваційних  робіт,  виконання
необхідних обмірювань з замальовками і зазначенням місця виконання
робіт і кількості в процентах нового основного матеріалу, який
добавлять в тій чи іншій конструкції або елементі пам'ятки;
складання  опису,  систематизація  опису  за  конструктивними
елементами чи видами робіт з підрахунками; погодження опису з
відповідальним  керівником робіт на об'єкті і з замовником;
арифметичні підрахунки опису з їх перевіркою.

                            Таблиця 27

   Вимірник - 10 позицій опису (відомості дефектів)

N з/п Види робіт Ціна
1. За реставраційні, реставраційно-відновлювальні і консерваційні роботи 37-64
2. Санітарно-технічні і спеціальні роботи

   Примітки:
   При наявності факторів, що ускладнюють складання опису робіт
до кошторисів і виконання необхідних замальовок і домірювань для
визначення  об'ємів  робіт, до цін таблиці 27 застосовувати
коефіцієнти:
   а) при  роботах в приміщеннях, зайнятих меблями, легким
обладнанням, затемнених і захаращених, в підвалах і горищах, на
риштуваннях понад 12 метрів - коефіцієнт 1,15;
   б) в приміщеннях з важкодоступними підходами,  зайнятими
обладнанням, при роботі з підмостків, люльок, драбин, автовишок на
пам'ятках баштового типу, на риштуваннях до 40 метрів висотою -
коефіцієнт 1,3;
   в) при наявності проектної документації, що не відображає
стан і методи реставрації існуючих конструктивних і декоративних
елементів приміщень пам'яток, до цін таблиці 27 застосовувати
коефіцієнт 1,2.

            Складання кошторисів

   4.8. Цінами, наведеними до таблиці 28, враховано складання
кошторисів за конструктивними елементами пам'ятки (об'єкта) і
видами  робіт по ній з результатом кошторисної вартості за
розділами і видами робіт.
   В кінці кошторису наводиться кінцева вартість прямих затрат
за конструктивними елементами і видами робіт і загальна вартість з
включенням накладних, непередбачених та інших витрат. Кожний рядок
результатів до кошторису оплачується як позиція кошторису (таблиця
28 п. 1) з коефіцієнтом 0,7.

                            Таблиця 28

   Вимірник - 10 позицій кошторису

N з/п Види робіт Ціна
1. Складання кошторисів на реставраційні, ремонтно-реставраційні, консерваційні, санітарно-технічні і спеціальні роботи за готовими описами з об'ємом робіт 26-42

   Примітки:
   1. На  випадок  складання кошторису з випискою основних
матеріалів вартість цін роботи визначати за таблицею 28 п. 1 з
коефіцієнтом 1,7.
   2. Вартість складання зведеного кошторису визначається цінами
таблиці 28 п. 1 з коефіцієнтом 1,5.
   3. Вартість перерахунку кошторисів визначати за таблицею 28
п. 1 з коефіцієнтом 0,7.

      Складання кошторисно-фінансових розрахунків
          за укрупненими показниками

                            Таблиця 29

   Вимірник - позиція розрахунку

N з/п Складання кошторисно-фінансового розрахунку Ціна
1. На реставраційні, ремонтно-реставраційні і консерваційні роботи 6-42
2. На санітарно-технічні і спеціальні роботи 4-82

   Примітки:
   1. Вартість  складання  опису  робіт  для  складання
кошторисно-фінансового  розрахунку  за укрупненими показниками
визначається за цінами таблиці 27.
   2. Вартість складання кошторисно-фінансових розрахунків за
цінами таблиці 28 п. 1.

          Складання одиничних розцінок

                            Таблиця 30

   Вимірник - вказаний в таблиці

N з/п Найменування робіт Вимірник Ціна
1. Складання одиничних розцінок за виробничими нормами з випискою складу робіт, елементів затрат, переводом виробничої норми в кошторисну, виставлянням цін на матеріали за цінниками, які діють, з арифметичними підрахунками вартості матеріалів та власне одиничної розцінки, оформлення одиничної розцінки для затвердження: кількість затрат в розцінці:    
  а) до 8 розцінка 6-60
б) до 15 - " - 10-65
в) до 20 - " - 13-15
2. Розрахунок ціноутворення (підрахунок трудозатрат, перелічення вартості матеріалу і т. д.) розрахунок 0-55
3. Складання пояснювальної записки до кошторису 1 стор. машино- писного тексту через 1,5 інтерв. 7-00
4. Складання калькуляцій вартості будівельних матеріалів, виробів з врахуванням відпускних цін, транспортних розходів, націнок, постачання збувальних організацій та заготівельно-складових розходів опис найм. матер., виробу 1-80

       Вартість робіт на складання кошторисної
      документації по реставрації монументального
       і станкового живопису, стильних меблів,
      предметів ДПМ, художніх огорож, інтер'єрів
      і фасадів, що мають складне і різноманітне
           декоративне опорядження

                            Таблиця 31

N з/п Найменування Розряд досл. по СНиП Кошторисна вартість реставрації в тис. крб. Кожні 2,0 тис. крб. понад 10 тис. крб.
0,2 0,3 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
А. Обмірювання, складання відомостей дефектів і кошторисів
1. Виконання обмірювань для складання відомостей дефектів VI 7-18 11-13 17-20 38-02 53-64 58-41 75-28 82-41 87-37 92-77 94-02 96-24 97-35 3-08
2. Обстеження VI 1-61 3-08 4-72 5-25 6-60 8-29 9-45 11-43 11-90 12-72 13-54 13-83 13-83 3-33
3. Складання відомості дефектів за конструк- тивними (або декоративними) елементами VI 3-28 5-11 9-49 10-51 13-25 16-63 18-89 21-83 23-81 25-73 27-08 27-66 27-66 1-05
4. Складання переліку за видами робіт (до кошторису) III 2-60 4-46 7-52 8-87 10-50 13-16 14-99 17-30 18-89 20-43 21-49 21-93 21-93 -
5. Розцінювання кошторису VI 8-38 13-06 20-14 40-72 62-89 77-54 89-01 97-49 103- 18 107- 47 111- 13 113- 20 114- 79 3-52
  Всього по розділу А:   23-05 36-84 59-07 103- 37 146- 88 174- 03 207- 62 230- 46 245- 15 259- 12 267- 26 272- 86 275- 56 10-98
Б. Перевірка обмірювань, відомостей дефектів, кошторисів
1. Перевірка обмірювань для складання відомостей дефектів VI 1-93 2-99 4-58 10-12 14-51 17-73 20-43 22-36 23-71 24-67 25-40 25-97 26-31 0-82
2. Обстеження VI 0-39 0-82 1-25 1-40 1-78 2-31 2-60 2-89 3-18 3-42 3-66 3-71 3-76 0-82
3. Перевірка відомостей за конструктивними (або декоративними) елементами VI 0-82 1-69 2-51 2-84 3-66 4-48 5-11 5-93 6-41 6-94 7-28 7-42 7-61 1-78
4. Перевірка переліку за видами робіт до кошторису IV 0-72 1-45 2-17 2-46 3-13 3-86 4-43 5-11 5-54 6-02 6-31 6-41 6-60 -
5. Перевірка розцінок кошторису IV 2-41 4-34 5-69 11-47 18-07 22-22 25-44 26-07 29-49 30-75 31-66 32-43 32-77 0-96
  Всього по розділу Б   6-27 11-29 16-20 28-29 41-15 50-60 58-01 62-36 68 -3 3 71 -8 0 74 -3 1 75 -9 4 77- 05 4-38
В. Оформлення кошторисної документації
1. Обробка результатів IV 0-92 1-40 2-22 4-87 6-94 8-72 9-73 10-65 11-37 11-81 12-24 12-43 12-53 0-34
2. Обробка результатів обстеження IV 0-19 0-39 0-63 0-67 0-87 1-01 1-20 1-40 1-49 1-69 1-73 1-83 1-80 0-39
3. Оформлення відомостей дефектів IV 0-39 0-82 1-25 1-30 1-40 2-12 2-46 2-84 3-08 3-42 3-52 3-57 3-61 0-82
4. Оформлення розцінюваного кошторису                              
  Всього по розділу В:                              
  Всього:                              

   Примітки:
   1. При наявності різних факторів, що ускладнюють ознайомлення
з об'єктом і виконання по ньому необхідних замальовок, обмірювань,
замірювань і обстежень, до норм таблиці 31 розділ А N 1, 2, 3
застосовувати коефіцієнт 1,5 при роботі в:
   а) приміщеннях, зайнятих меблями, легким обладнанням  та
іншими предметами, що перешкоджають виконанню робіт;
   б) захаращених і затемнених приміщеннях;
   в) в підвалах і горищах;
   г) приміщеннях незвільнених (нерозселених) будинків пам'яток;
   д) на риштуваннях понад 12 м.
   Коефіцієнт 1,3 при роботі:
   е) в приміщеннях, насичених обладнанням і спорудженнями з
важкодоступними підходами до місць обмірювань;
   ж) з підмосток, стрем'янок і драбин, з люльок і автовишок;
   з) пам'ятках баштового типу висотою до 40 м.
   2. При наявності проектної документації, що не відображає
стан і методи реставрації існуючих конструктивних і декоративних
елементів будинків-пам'яток, до норм таблиці 31 розділ А N 1, 2, 3
застосовують коефіцієнт 1,2.
   3. Складання виписок ресурсів за 1 позицію (IV розряд).

     РОЗДIЛ V. РЕСТАВРАЦIЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ МАКЕТIВ

   5.1. Цей розділ вміщує ціни на виготовлення слідуючих видів
робіт:
   А. Реставрація макетів.
   Б. Виготовлення макетів.
   а) виготовлення планувальних макетів рельєфу та планувальних
макетів з об'ємами забудови;
   б) виготовлення макетів окремих будівель та споруд;
   в) виготовлення макетів окремих деталей.

   5.2. Цінами на виготовлення макетів не враховано:
   - виконання спеціальних креслень для виготовлення макетів;
   - виготовлення основи макета (підрамника, планшета та ін.);
   - виконання обрисів та інших пояснюючих елементів (букви,
роза вітрів).

   5.3. Прийнятий цим розділом порядок визначення складності
архітектурного оформлення макетів передбачає насиченість декором,
розподілену на загальну поверхню стін будівель в межах:
   - до 5% - при простому архітектурному оформленні;
   - до 30%  -  при  архітектурному  оформленні  середньої
насиченості;
   - до 50% - при великій насиченості архітектурним декором.

   5.4. В залежності від різних факторів, які впливають на
складність виготовлення та реставрації макетів, до цін розділу
застосовуються коефіцієнти, які наведені в таблиці 31а.

   5.5. У випадку виготовлення для макетів окремих будівель і
споруд макета рельєфу останній оплачується додатково по цінах
таблиці 33.

   5.6. Ціни розділу наведені в залежності  від  категорії
складності та масштабу макета.

                            Таблиця 31а

N з/п Найменування факторів Коефіцієнт
1. Макети будівель і споруд для виставок та музеїв 1,25
2. Макети будівель і споруд з показом в розрізі інтер'єрів 1,5
3. При деталізації на макетах архітектурного декору та планувальних елементів (зелень, упорядкування, інженерні споруди і т. д.) 1,25
4. Виконання робочого макета (ескізу) 0,6
5. Цінами передбачено виконання макетів із гіпсу. При виготовленні макетів з інших матеріалів до цін застосовують коефіцієнти:  
а) з паперу або картону 0,7
б) з дерева, пластмаси, оргскла 1,3
в) з різнофактурних матеріалів 1,5

           А. Реставрація макетів
          (реставрація та відмивка)

   Характеристика категорій складності.
   I категорія - будівлі та споруди прямолінійних окреслень з
простим архітектурним або конструктивним вирішенням фасаду.
   II категорія - будівлі та споруди простих окреслень із
середньою насиченістю архітектурним декором.
   III категорія - будівлі та споруди складних окреслень і з
великою насиченістю  архітектурним  декором  і  з  наявністю
скульптури.
   IV категорія - так само, як III категорія, тільки з наявністю
різноманітних  фактурооздоблюваних  матеріалів,  з  живописом,
мозаїкою, різьбою, кахелем. Сюди відносяться також барочні фасади
та інтер'єри.

                            Таблиця 32

   Вимірник -  кв.дм  розгорнутої  поверхні  ділянки,  яка
реставрується

N з/п Масштаб макету Категорія складності
I II III IV
а б в г
1. 1:10 - - 5-85 6-88
2. 1:20 4-14 5-85 8-44 10-14
3. 1:50 5-33 7-33 10-66 12-43
4. 1:100 7-92 11-03 15-98 18-72
5. 1:200 9-84 13-69 19-61 23-16
6. 1:250 11-40 15-91 22-87 26-79

           Б. Виготовлення макетів

      Виготовлення планувальних макетів рельєфу

   Характеристика категорій складності.
   I категорія - рельєф спокійний за нахилом до 4%, з різницею
відміток до 15 м.
   II категорія - пересічений рельєф з нахилом до 8%, з різницею
відміток 15 до 30 метрів.
   III категорія  -  складний  рельєф  з нахилом вище 8%,
пересічений або рівний рельєф з різницею відміток більше 30 м.

                            Таблиця 33

   Вимірник - кв.дм проекції плану

N з/п Масштаб макета Категорія складності
I II III
а б в
1. 1:500 2-00 2-52 3-03
2. 1:1000 2-15 2-66 3-33
3. 1:2000 2-52 3-03 3-55
4. 1:5000 2-66 3-33 3-85
5. 1:10000 3-03 3-55 4-07

      Виготовлення планувальних макетів рельєфу
            з об'ємами забудови

   Характеристика категорій складності.
   I категорія - будівлі та споруди з показом покрівель і
основних архітектурних  об'ємів,  щільність  заповнення макета
до 30%.
   II категорія - будівлі та споруди з показом покрівель,
основних архітектурних об'ємів з розчленуванням фасадів; щільність
заповнення макету будівлями від 30 до 50%.
   III категорія - те саме, в точних габаритах, з показом
покрівель, розчленуванням фасадів, карнизів, прорізів і основних
елементів архітектурної обробки; щільність заповнення  макета
будівлями більше 50%.
   IV категорія - те саме, як і III категорія, тільки з
докладним показом архітектурного та ліпного декору, впритул до
кольорового рішення.

                            Таблиця 34

   Вимірник - кв.дм проекції плану

N п/п Масштаб макету Категорія складності
I II III IV
а б в г
1. 1:500 8-07 12-14 17-69 26-20
2. 1:1000 10-06 15-10 22-20 -
3. 1:2000 11-03 16-65 24-35 -
4. 1:5000 12-14 18-28 26-79 -

        Макети окремих будівель та споруд
     (з проробкою основного архітектурного декору)

   Характеристика категорій складності.
   I категорія - будівлі та споруди прямолінійних окреслень з
простим архітектурним і конструктивним рішенням фасаду.
   II категорія - будівлі та споруди простих окреслень з малою
кількістю розчленування із середньою насиченістю архітектурним
декором.
   III категорія - будівлі та споруди складних окреслень з
великою насиченістю архітектурним декором з наявністю скульптури.
   IV категорія - те саме, як і III категорія, тільки з
наявністю  різноманітних  фактурооздоблюваних  матеріалів,  з
живописом, мозаїкою, різьбою. Сюди відносяться також фасади та
інтер'єри.

                            Таблиця 35

   Вимірник - кв.дм розгорнутої поверхні фасадів та проекції
покрівлі

N з/п Масштаб макета Категорія складності
I II III IV
а б в г
1. 1:10 - - 4-22 4-96
2. 1:20 3-03 4-29 6-88 8-51
3. 1:50 3-77 5-40 8-73 10-21
4. 1:100 5-77 6-59 13-10 15-54
5. 1:200 8-21 11-32 16-06 18-96

   Примітка. У  випадку  необхідності виготовлення макета з
рельєфною ділянкою вартість виготовлення рельєфу визначається
додатково (таблиця 33 цього розділу).

        Макети окремих деталей в масштабі

   Характеристика категорій складності.
   I категорія - деталі простої форми з геометричним малюнком.
   II категорія - деталі криволінійної форми з малюнком, який
повторюється.
   III категорія - деталі криволінійної форми з малюнком, який
не повторюється.
   IV категорія - те саме, як і III категорія, тільки з великою
кількістю скульптурних та живописних зображень і з різноманітністю
фактури.

                            Таблиця 36

   Вимірник - кв.дм розгорнутої поверхні

N з/п Площа розгорнутої поверхні в кв.дм Категорія складності
I II III IV
а б в г
1. до 5,0 11-62 15-98 23-31 30-56
2. від 5,0 до 10,0 9-55 12-95 18-94 23-31
3. від 10,0 до 50,0 7-25 9-55 15-98 18-94
4. від 50,0 до 80,0 5-85 8-73 13-10 15-98
5. більше 80,0 4-51 6-66 11-62 14-43

     РОЗДIЛ VI. АРХIТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГIЧНI ДОСЛIДЖЕННЯ
      В ЗОНI ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК IСТОРIЇ ТА КУЛЬТУРИ

   6.1. Цей розділ передбачає ціни на археологічні дослідження у
зоні охорони пам'яток історії та культури.

   6.2. Розділ складається з трьох глав:
   1. Попередні роботи
   2. Археологічні дослідження
   3. Звіт за підсумками археологічних досліджень

   6.3. Цінами не передбачені слідуючі види робіт:
   - історико-архівні та бібліографічні дослідження;
   - фотофіксація під час ведення археологічних робіт;
   - наглядово-консультативна допомога спеціаліста-археолога під
час ведення різноманітних земляних робіт, які не являють собою
археологічних робіт;
   - відбір  зразків  (проб)  для  проведення  спеціальних
лабораторних  досліджень  та  консультацій  зі  спеціалістами
(остеологами, антропологами та ін.).

   6.4. Під час робіт на об'єктах дослідження до XV віку до цін
розділу застосовувати коефіцієнт 1,5.

   6.5. Під час ведення польових досліджень при несприятливих
погодних умовах, зафіксованих у польовому щоденнику, до вартості
археологічних досліджень застосовувати коефіцієнт 1,1 - 1,4.

   6.6. Під час проведення археологічних досліджень в середовищі
міст у стиснених умовах застосовувати коефіцієнт 1,1.

   6.7. Цінами передбачені слідуючі основні масштаби креслень:
   - креслення (зарисування) знахідок - М 1:1
   - фіксація розкриттів - М 1:5; 1:10; 1:20
   - ситуаційний план чи  план-схема  розташування  розкопу
(шурфа) - М 1:50; 1:100; 1:200
   - генплан досліджуваної території - М 1:500; 1:1000; 1:2000.

   6.8. Пофарбування  креслень  та  прорисування  деталей з
елементами художнього оздоблення цінами розділа не передбачені і
визначаються по табл. 16.

          Глава 1. Попередні роботи

   6.9. Цінами глави передбачені слідуючі роботи та їх процентне
співвідношення:
   а) ознайомлення  з  завданням  замовника, з поданою ним
документацією - 13%;
   б) ознайомлення  з  даними  геологічних  та  геофізичних
матеріалів - 21%;
   в) обстеження  території пам'ятки, збирання піднімального
матеріалу, вивчення мікрорельєфу - 28%;
   г) опитування місцевого населення (старожилів), краєзнавців,
представників органів охорони пам'яток - 24%;
   д) визначення основних положень по веденню археологічних
досліджень з узгодженням та одержанням Відкритого листа на право
ведення археологічних досліджень - 14%.

   6.10. Характеристика категорії складності:
   I - об'єкт дослідження, на якому проводились археологічні
дослідження.
   II - об'єкт дослідження, про який є тільки бібліографічні або
історико-архівні  відомості  або  дані  інженерно-геологічних
досліджень.
   Ill - об'єкт дослідження, про який немає ніяких відомостей.

                            Таблиця 37

   Вимірник - об'єкт дослідження

Категорія складності Площа території об'єкта дослідження
до 0,1 га до 1 га більше 1 га
I 210 252 318
II 363 414 491
III 561 625 780

   Примітка. При  площі дослідження більше 2 га на кожний
послідуючий гектар застосовувати коефіцієнт - 0,9 до вартості
робіт по пунктах "б" і "в" складу робіт та коефіцієнт - 0,1 по
пунктах "а", "г". "д".

   6.11. Цінами таблиці 37 не передбачена вартість слідуючих
робіт:
   а) попереднє вивчення літературних і географічних джерел із
скороченою історичною довідкою визначати по таблиці 2;
   б) складання тематичного плану та кошторису-калькуляції на
археологічні вишукування у зоні пам'яток історії та культури
визначати по табл. 2;
   в) геологічні  та  топографічні роботи при археологічних
вишукуваннях визначати по "Збірнику цін на вишукувальні роботи для
капітального будівництва", затвердженому постановою Держбуду СРСР
від 16.07.81 N 121.

        Глава 2. Археологічні дослідження

   6.12. Цінами даної глави передбачені слідуючі види робіт:

   1. Обміри археологічних розкриттів з  прив'язкою  шурфів
(розкопу) на місцевості на геопідоснові з поквадратною розбивкою,
спостереженням, описом, веденням польового щоденника.

   2. Обміри знахідок і масового  матеріала  з  розбивкой,
підрахунком по шарах, складанням польового опису індивідуальних
знахідок з вказівкою координат і схематичною зарисовкою.

   3. Обробка знахідок з підготовкою для передання до музею,
шифровкою,  упакуванням  і  складанням  передаточного  опису
індивідуальних знахідок і масового матеріалу.

   4. Зарисовка (викреслення) знахідок олівцем з обведенням
тушшю.

   5. Зняття  прорисів  з надгробних плит, храмобудівельних
написів, кахлів і т. ін.

   6. Викреслення обмірів на ватмані з обведенням тушшю.

   6.13. Цінами не передбачені вартості:
   а) визначення і класифікування нумізматичного матеріалу;
   б) підготування, прочитання та перекладання епіграфічного
матеріалу.

   6.14. Цінами  таблиці  38  передбачені вартості польових
археологічних досліджень під час проведення  земляних  робіт
відповідно до методичних вказівок - ручним способом за допомогою
лопати, рівними шарами однакової товщини (не більш неповного штика
лопати - 20 см), з переглядом грунта методом перебирання або
просіюванням, під наглядом археолога.

   6.15. Цінами таблиці 38 прийнятий вимірник - "1 квадрат"
розміром (2 х 2) кв.м.

                            Таблиця 38

   Вимірник - зазначений у таблиці

N з/п Вимірник Глибина шурфу (розколу)
до 1,4 м до 3,0 м до 5,0 м більше 5,0 м
а б в г
1. 1 квадрат 332 484 675 784
2. 4 квадрата 1271 1844 2569 2970
3. 16 квадратів 4976 7194 10026 11550

   Примітки:
   1. Вартість проведення археологічних досліджень на площах
(кількості квадратів),  що  відрізняються  від  зазначених  у
таблиці 38, визначати кратно даним вимірникам.
   2. При необхідності археологічних досліджень,  зрізки  і
зачистки культурного шару з особливою обережністю та старанністю,
тонкими шарами  за  допомогою  археологічних  інструментів
(ніж, щітка, пензель та ін.), при постійному нагляді археолога, до
цін на польові та камеральні роботи застосовувати коефіцієнт 1,3.
   3. Дослідження  при  знятті  грунта пізніших нашарувань,
насипів, перекопів для траншей,  інженерних  комунікацій  та
фундаментів, завалів та ін. механізованими засобами та вручну -
лопатою в один штик, при нагляді археолога, з  відбиранням
характерних деталей даного періоду розцінювати з коефіцієнтом -
0,7 від вартості польових і камеральних робіт.
   4. У  випадках  необхідності відбору проб (взірців) для
проведення спеціальних лабораторних аналізів користуватись цінами
розділу 7 або ЗЦВРКБ-82 (Збірник цін на вишукувальні роботи для
капітального будівництва).
   5. Відсоткове співвідношення етапів роботи до таблиці 2:
   а) польові та камеральні роботи - 58%;
   б) графічне оформлення польових робіт - 42%.

      Глава 3. Звіт про археологічні дослідження

   6.16. Цінами даної глави передбачена вартість складання звіту
по археологічним дослідженням, проведеним на пам'ятці, що включає
до себе слідуючі роботи:

   1. Дані  про  Замовника  та завдання, джерела і ліміти
фінансування, про спеціалістів і робочу силу і т. ін.

   2. Iнформація із історичної довідки по об'єкту з доповненнями
спеціального археологічного характеру, про розкопки на пам'ятці,
які проводились раніше, геологічні і краєзнавчі дані.

   3. Методика виробництва робіт з описом методів, засобів,
прийомів розкопок,  розчисток,  фіксацій,  обробки  матеріалів
і т. ін.

   4. Опис археологічних розкриттів, мурувань і конструкцій,
а також стратиграфії з визначенням складу товщини, кольорності і
можливого датування.

   5. Узагальнювання наглядів за культурним шаром пам'ятки,
зроблених під час робіт.

   6. Опис і аналіз основних зібраних при розкопках знахідок
(речей і фрагментів), рівня залягання, збереження, особливостей,
передбачуваного датування.

   7. Узагальнення і ув'язка всіх матеріалів дослідження з
висновками про проведені роботи і напрям подальших досліджень.

   6.17. Характеристики категорій складності пам'яток (об'єктів
дослідження):
   I категорія - археологічні пам'ятки, що не мають залишків
архітектурних споруд (фундаментів, стін, дерев'яних бруківок,
зрубів, відмосток і т. ін.).
   II категорія  -  архітектурно-археологічні  пам'ятки  із
збереженням більше 50%, що мають нескладну будівельну історію.
   III категорія  -  архітектурно-археологічні  пам'ятки  із
збереженням до 50%, що мають складну будівельну історію.
   IV категорія  -  архітектурно-археологічні  пам'ятки  із
збереженням до 10% та менше, із  слідами  фундаментів  або
фундаментних ровів, з виявленням планування стародавніх поселень.

                            Таблиця 39

   Вимірник - друкований лист

Категорія складності пам'ятки (об'єкта дослідження)
I II III IV
а б в г
445 551 656 765

   Примітка. Цінами таблиці 39 не передбачена вартість складання
науково-методичних  вказівок,  технологічних  карт,  робочих
інструкцій і т. ін., а також оформлення альбомів фотоілюстрацій,
ці роботи розцінювати по таблиці 20.

 "Ціноутворення у будівництві",
 N 11, листопад, 2006 р.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ