Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Национальной академией наук Украины

ВАЖНО ЗНАТЬ

Информационный бюллетень БУДСТАНДАРТ Online. Выпуск №1 2023 года


ДСТУ 9195:2022 Быстровозводимые защитные сооружения гражданской защиты модульного типа. Основные положения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


ДСТУ 9190:2022 Энергетическая эффективность построек. Метод расчета энергопотребления во время отопления, охлаждения, вентиляции, освещения и горячего водоснабжения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


Новые государственные строительные нормы для учреждений здравоохранения


О размере сметной заработной платы


Информация об уровнях заработной платы, учитываемых при определении стоимости строительства объектов, принятых решениями некоторых органов местного самоуправления на 2023 год


ПР-Д.0.06.555-22-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.12.2022)


Смотреть все новости >>>

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20102 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаСоглашение о научно-техническом сотрудничестве между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Национальной академией наук Украины
Дата принятия25.01.2007
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаДоговор
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
        НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
 
              25.01.2007
 
 
               УГОДА
        про науково-технічне співробітництво
      між Міністерством будівництва, архітектури
      та житлово-комунального господарства України
       та Національною академією наук України
 
 
   Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України далі - Мінбуд) в особі Віце-прем'єр-міністра
України, Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України Рибака В.В., що діє на підставі Положення про
Мінбуд, і Національна академія наук України (далі - Академія), в
особі Президента Національної академії наук України, академіка НАН
України Патона Б.Є., що діє на підставі Статуту, при спільному
вживанні надалі іменовані Сторонами,
   вважаючи, що їх співробітництво в  галузях  будівництва,
містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів,
житлово-комунального господарства має  важливе  значення  для
економічного та соціального розвитку держави,
   прагнучи забезпечити належні умови для збільшення випуску
промислової   будівельної   продукції,   підвищення   її
конкурентоспроможності, впровадження ресурсо- і енергозберігаючих
та екологічно чистих новітніх технологій з метою технічного
переоснащення вітчизняного  житлово-комунального  господарства,
освоєння імпортозамінюючої техніки, нових видів продукції, послуг
та робіт, ефективного  спільного  використання  наукового  і
науково-технічного потенціалу,
   виходячи з очевидної потреби спільної співпраці, уклали цю
Угоду:
 
   СТАТТЯ 1.
 
   Пріоритетними напрямами для співробітництва Сторін є:
   - створення сучасних будівельних матеріалів та технологій;
   - науково-технічне забезпечення одержання якісної питної води
та модернізація водопровідно-каналізаційного господарства;
   - розроблення  новітніх  ресурсо-  та  енергозберігаючих
технологій, архітектурно-конструктивних та інженерних рішень для
впровадження у будівництво та житлово-комунальне господарство;
   - створення та застосування інформаційних інтелектуальних
систем та пристроїв, що забезпечують вирішення питань впровадження
в комунальне господарство нових технологій з енергозбереження та
одержання якісної питної води, економіко-організаційних засад
реформування житлово-комунального господарства;
   - науково-технічне забезпечення проектування та будівництва
будівель, споруд та інженерних мереж, що безпечні від негативних
природних впливів, та організація їх безпечної експлуатації;
   - розвиток інноваційної діяльності в сферах будівництва,
містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів,
житлово-комунального господарства;
   - наукове  та  економічне  супроводження  реформування
житлово-комунального    господарства    та    розбудови
конкурентоспроможної  будівельної  індустрії  та  будівельної
інфраструктури.
 
   Сторони забезпечують створення умов ефективної  взаємодії
науки і виробництва, формування і реалізації на конкурсних засадах
пріоритетних інноваційних та інвестиційних програм і проектів,
розвитку науково-технологічної кооперації, трансферу технологій,
інформаційного забезпечення, захисту інтелектуальної власності, а
також  удосконалення  нормативно-правової  бази  у  сфері
науково-технічної та інноваційної діяльності.
 
   СТАТТЯ 2.
 
   Співробітництво Мінбуду й Академії здійснюється на основі
узгоджених довгострокових планів і договорів, укладених Сторонами
та підприємствами, організаціями і установами, що належать до
сфери управління Сторін, в установленому законодавством порядку.
 
   СТАТТЯ 3.
 
   Сторони домовилися  про  можливості  організації спільних
робочих груп, виробництв, лабораторій, технопарків тощо.  До
співробітництва можуть залучатися установи та організації, що не
входять до складу систем Мінбуду та Академії, за згодою і у
порядку, визначеному чинним законодавством.
 
   СТАТТЯ 4.
 
   З метою  узгодження  та  вирішення питань, пов'язаних з
виконанням цієї Угоди, опрацювання планів співробітництва Сторони
визнали за необхідне створення постійної робочої групи, до якої
включаються представники Сторін та залучені науковці, експерти
тощо. Список зазначеної робочої групи затверджується Сторонами.
 
   СТАТТЯ 5.
 
   З метою реалізації положень цієї Угоди Сторони не пізніше 30
(тридцяти)  календарних  днів  після  набуття  нею  чинності
зобов'язуються  довести  її  текст до відома заінтересованих
підпорядкованих їм установ, підприємств і організацій.
 
   СТАТТЯ 6.
 
   Ця Угода набуває чинності з дня її підписання Сторонами.
 
   Строк дії Угоди становить 5 (п'ять) років з моменту набрання
нею чинності і автоматично подовжується на наступні 5 (п'ять)
років, якщо жодна зі Сторін не повідомляє іншу про необхідність
припинення цієї Угоди або внесення змін за 6 (шість) місяців до
закінчення її дії.
 
   Угоду укладено, узгоджено і підписано у двох примірниках для
кожної зі Сторін. Примірники мають однакову юридичну силу і є
оригінальними.
 
 Віце-прем'єр-міністр України,
 міністр будівництва, архітектури
 та житлово-комунального
 господарства України                  В.В.Рибак
 
 Президент національної
 академії наук України
 академік НАН України                  Б.Є.Патон

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ