Приказ от 09.01.2007 № 2 Об утверждении Методики определения объемов финансирования на содержание 1 га зеленых насаждений

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19712 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 09.01.2007 № 2 Об утверждении Методики определения объемов финансирования на содержание 1 га зеленых насаждений
Дата принятия09.01.2007
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа2
РазработчикГосударственный комитет Украины по жилищно-коммунальному хозяйству
Принявший органГосударственный комитет Украины по жилищно-коммунальному хозяйству


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

             09.01.2007 N 2


        Про затвердження Методики визначення
        обсягів фінансування на утримання
           1 га зелених насаджень


   З метою  удосконалення  нормативно-технічної  бази  щодо
утримання зелених насаджень та на виконання вимог Закону України
"Про благоустрій населених пунктів" >> ) Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Методику визначення обсягів фінансування на
утримання 1 га зелених насаджень, що додається.

   2. Управлінню благоустрою та комунального  обслуговування
(Стеценко Я.А.) довести цей наказ до відома місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г.М.Семчука.

 Перший заступник Міністра                А.О.Орлов


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   будівництва, архітектури
                   та житлово-комунального
                   господарства України
                   09.01.2007 N 2


               МЕТОДИКА
         визначення обсягів фінансування
        на утримання 1 га зелених насаджень


           1. Загальні положення

   1.1. Ця  Методика  визначає  механізм розрахунку обсягів
фінансування на утримання 1 га зелених насаджень на об'єктах
благоустрою у сфері зеленого господарства населених пунктів.

   1.2. Основні терміни та визначення:
   Обсяги фінансування на утримання 1 га зелених насаджень -
показники економічно обґрунтованої планової вартості утримання
1 га зелених насаджень у населених пунктах.
   Терміни "утримання зелених насаджень" та "об'єкти благоустрою
у сфері зеленого господарства" (далі - об'єкти благоустрою)
вживаються у значеннях, наведених в Правилах утримання зелених
насаджень у населених пунктах України, затверджених  наказом
Міністерства  будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України від 10.04.2006 N 105 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 р. за
N 880/12754 (далі - Правила).

   1.3. В основу розробки покладено обґрунтування обсягу коштів,
необхідних   для   утримання  зелених  насаджень  певної
природно-кліматичної зони у здоровому і упорядкованому стані, з
дотриманням  агротехнічних  норм  і правил створення зелених
насаджень та догляду за  ними,  технологічної  послідовності
виконання робіт, їх кратності, інтенсивності догляду за зеленими
насадженнями, цінності ділянки міської території, норм витрат
матеріалів, машин, механізмів, часу (виробітку), встановлених
нормативно-правовими актами.

        2. Основні види робіт з утримання
            зелених насаджень

   2.1. Роботи, які враховуються під час визначення обсягів
фінансування на утримання 1 га зелених насаджень, включають
роботи, номенклатура яких зазначена у пункті 4 додатка 5 до пункту
1.8 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського
благоустрою, затвердженого наказом Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 N 154
, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12 лютого 2004 р. за N 189/8788 (далі - Порядок).

   2.2. Технологічна послідовність виконання робіт з утримання
зелених насаджень, порядок їх виконання, кратність, розряди робіт,
машини та механізми, агротехнології, які враховуються під час
визначення   обсягів  фінансування,  відповідають  вимогам
технологічних карт, затверджених в установленому порядку.

      3. Методика розрахунку обсягів фінансування
        на утримання 1 га зелених насаджень

   3.1. До обсягів фінансування на утримання 1 га зелених
насаджень  включаються:  прямі  витрати  на  оплату  праці
робітників-озеленювачів з відрахуваннями на соціальні заходи,
прямі витрати матеріалів, машин і механізмів, загальновиробничі
витрати,  адміністративні  витрати,  інші операційні витрати,
фінансові витрати, а також податок на додану вартість, розраховані
на утримання 1 га зелених насаджень.

   3.2. До прямих витрат на оплату праці робітників-озеленювачів
під час розрахунку обсягів фінансування на утримання 1 га зелених
насаджень  включаються  витрати, які безпосередньо стосуються
відповідного об'єкта благоустрою.
   Витрати на оплату праці робітників-озеленювачів враховують
інтенсивність догляду за зеленими насадженнями та цінність ділянки
території  населеного  пункту,  на  якій  знаходяться зелені
насадження.
   3.2.1. Розрахунок прямих витрат часу робітників-озеленювачів
здійснюється за Нормами часу (виробітку) на роботи з озеленення,
затвердженими  наказом  Державного комітету України з питань
житлово-комунального господарства  від  05.02.2004  р.  N  27
.
   Норми часу на виконання комплексу робіт з утримання 1 га
зелених насаджень на плановий період враховують норми часу на
виконання визначеного переліку робіт I-го розряду на відповідному
об'єкті благоустрою з кількістю зелених насаджень в натуральному
вимірі на 1 га території певної природно-кліматичної зони.
   Витрати часу  робітників-озеленювачів  на утримання 1 га
зелених насаджень на об'єктах благоустрою в природно-кліматичній
зоні "Лісостеп" наведено у таблиці 1.1 додатка 1 до цієї Методики.
   Кількість зелених насаджень та інших елементів благоустрою в
натуральному вимірі на 1 га розраховується як відношення кількості
(дерев, кущів тощо), визначених  за  результатами  технічної
інвентаризації,  проведеної згідно з Iнструкцією з технічної
інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу
України, затвердженою наказом Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 N 226
, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
25.02.2002 за N 182/6470, до площі зелених насаджень.
   У разі відсутності даних технічної інвентаризації зелених
насаджень на об'єктах благоустрою використовуються  показники
нормативної кількості елементів благоустрою зеленого господарства
відповідно до норм проектування в різних природно-кліматичних
зонах.
   Орієнтовна кількість дерев, кущів, обладнання  та  площі
квітників, газонів, доріжок на 1 га території об'єктів благоустрою
для природно-кліматичних зон України наведено у додатку 2 до цієї
Методики.
   3.2.2. Оплата праці робітників-озеленювачів на утримання 1 га
зелених насаджень на рік розраховується за такою формулою:

   ЗПj = (S Нпij * ti) + (S Нсіj * ti) + (S Нсквij * ti) +
(S Нбулij * ti) + (S Нвулij * ti) + (S Ніншij * ti)

   де: ЗПj - оплата праці робітників-озеленювачів за утримання 1
га для j-ого об'єкта благоустрою (парку, саду (загальнорайонного
значення), скверу, бульвару, вулиці тощо);
   Нпij; Нсij; Нсквij; Нбулij; Нвулij; Ніншij - норми часу на
виконання комплексу робіт I-го розряду на утримання 1 га j-ого
об'єкта благоустрою (парків, садів (загальнорайонного значення),
скверів,  бульварів,  вулиць  тощо)  згідно  з  відповідними
агротехнічними заходами та їх кратністю (людино-годин на рік);
   ti - погодинна оплата праці  робітника-озеленювача  I-го
розряду згідно з умовами колективного договору.
   Приклад розрахунку  прямих  витрат  на  оплату  праці
робітників-озеленювачів на утримання 1 га зелених насаджень на
об'єктах благоустрою для природно-кліматичної зони "Лісостеп"
наведено в таблиці 3.1 додатка 3 до цієї Методики.
   3.2.3. Прямі витрати на оплату праці робітників-озеленювачів
в розрахунку на 1 га j-ого об'єкта благоустрою з урахуванням
коригуючих коефіцієнтів розраховуються за такою формулою:

   Зпкj = ЗПj * Кн * Кінт * Кц,

   де: Зпкj  -  прямі  витрати   на   оплату   праці
робітників-озеленювачів з урахуванням коригуючих коефіцієнтів на
утримання 1 га j-ого об'єкта благоустрою;
   Кн - коефіцієнт запланованих невиходів робітників;
   Кінт -  коефіцієнт  інтенсивності  догляду  за  зеленими
насадженнями;
   Кц - коефіцієнт цінності ділянки міської території.
   Приклад розрахунку  прямих  витрат  на  оплату  праці
робітників-озеленювачів з врахуванням коригуючих коефіцієнтів на
об'єктах благоустрою для природно-кліматичної зони "Лісостеп"
наведено у таблиці 3.2 додатка 3 до цієї Методики.
   3.2.4. Відрахування  на  соціальні  заходи  здійснюються
відповідно до законодавства.
   Приклад розрахунку відрахувань на соціальні заходи до прямих
витрат на оплату праці робітників-озеленювачів на утримання 1 га
зелених  насаджень  для  природно-кліматичної зони "Лісостеп"
наведено у таблиці 3.3 додатка 3 до цієї Методики.

   3.3. Прямі витрати матеріалів, машин і механізмів включають
планові витрати матеріалів, машин і механізмів на утримання
зелених насаджень, які безпосередньо стосуються  відповідного
об'єкта благоустрою, і розраховуються на утримання 1 га зелених
насаджень із застосуванням обґрунтованих норм таких витрат, за
технологічними картами та цін на ресурси і вартості машино-години,
визначених пунктами 5.1 та 5.2 Розділу 5 Порядку за
такою формулою:

   МВпj = S (Мij * pmi) + S (Мij маш.-год. * рi маш.-год.),

   де: МВпj - прямі витрати матеріалів, машин і механізмів в
розрахунку на утримання 1 га зелених насаджень j-ого об'єкта
благоустрою;
   Мij - кількість I-го виду матеріалів в  розрахунку  на
утримання 1 га зелених насаджень j-ого об'єкта благоустрою згідно
з технологічними картами, затвердженими в установленому порядку;
   pmi - ціна за одиницю I-го виду ресурсів;
   Мij маш.-год. - витрати часу використання i-их машин та
механізмів в розрахунку на утримання 1 га зелених насаджень j-ого
об'єкта благоустрою згідно з технологічними картами, затвердженими
в установленому порядку;
   рi маш.-год. - вартість 1 машино-години.
   Розрахунок прямих матеріальних витрат здійснюється за такою
формулою:

   МВпкj = S (МВпj * Кiнт * Кц),

   де: МВпкj - прямі витрати матеріалів, машин і механізмів у
розрахунку на утримання 1 га зелених насаджень j-ого об'єкта
благоустрою з урахуванням коригуючих коефіцієнтів інтенсивності
догляду за зеленими насадженнями та цінності ділянки міської
території;
   МВпj - прямі витрати матеріалів, машин та механізмів на
утримання 1 га зелених насаджень j-ого об'єкта благоустрою.
   Приклад розрахунку  прямих  витрат  матеріалів,  машин і
механізмів  на  утримання  1  га  зелених  насаджень  для
природно-кліматичної зони  "Лісостеп"  наведено  в  таблиці
3.4 додатка 3 до цієї Методики.

   3.4. Загальновиробничі  витрати  включаються  до  обсягів
фінансування на утримання 1 га зелених насаджень з урахуванням
планових витрат на оплату праці загальновиробничого персоналу,
відрахувань на соціальні заходи і коштів на покриття решти статей
загальновиробничих витрат.
   3.4.1. Планові витрати на оплату праці загальновиробничого
персоналу на утримання 1 га зелених насаджень визначаються за
нормами часу на комплекс робіт з утримання 1 га зелених насаджень
з урахуванням коефіцієнта запланованих невиходів  робітників,
коефіцієнта інтенсивності догляду за зеленими насадженнями та
коефіцієнта цінності ділянки міської території,  усередненого
коефіцієнта  переходу від нормативно-розрахункової кошторисної
трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до
трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у
загальновиробничих витратах, середньої погодинної оплати праці
загальновиробничого персоналу за такою формулою:

   Зопзвj = НЧj * Кпер * Тзв,

   де: Зопзвj - оплата праці загальновиробничого персоналу на
утримання 1 га зелених насаджень j-ого об'єкта благоустрою;
   НЧj - норми часу на виконання комплексу робіт з утримання
1 га зелених насаджень j-ого об'єкта благоустрою з урахуванням
коефіцієнта  запланованих  невиходів  робітників,  коефіцієнта
інтенсивності догляду за зеленими насадженнями та коефіцієнта
цінності  ділянки  міської території розраховується за такою
формулою:

   НЧj = (SНдij + + SНкij + SНквij + SНгазij + SНсдij +
SНсмij) * Кн. * Кінт * Кц;

   Кпер -   усереднений   коефіцієнт   переходу   від
нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, які
передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників,
заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах;
   Тзв - усереднена вартість людино-години.
   3.4.2. Відрахування  на  соціальні  заходи  здійснюються
відповідно до законодавства.
   3.4.3. Обсяг  коштів  на  покриття   решти   статей
загальновиробничих витрат на утримання 1 га зелених насаджень
визначається з урахуванням нормативно-розрахункової трудомісткості
робіт і усередненого показника для визначення коштів на покриття
таких витрат.
   Приклад розрахунку загальновиробничих витрат на утримання
1 га зелених насаджень для природно-кліматичної зони "Лісостеп"
наведено у таблиці 3.5 додатка 3 до цієї Методики.

   3.5. Адміністративні  витрати,  що включаються до складу
обсягів фінансування на утримання 1 га  зелених  насаджень,
розраховуються   з  використанням  усередненого  показника
адміністративних  витрат  на  1  людино-годину  планової
нормативно-розрахункової трудомісткості робіт з утримання зелених
насаджень.
   Приклад розрахунку адміністративних витрат на утримання 1 га
зелених насаджень для  природно-кліматичної  зони  "Лісостеп"
наведено у таблиці 3.6 додатка 3 до цієї Методики.

   3.6. Iнші  операційні витрати, що включаються до складу
обсягів фінансування на утримання 1 га  зелених  насаджень,
визначаються на основі їх економічного обґрунтування.

   3.7. Фінансові витрати, що включаються до складу обсягів
фінансування на утримання 1 га зелених насаджень, визначаються
відповідно до кредитних та інших договорів і законодавства.

   3.8. Орієнтовані  обсяги фінансування на утримання 1 га
зелених насаджень для  природно-кліматичної  зони  "Лісостеп"
наведено у таблиці 3.8 додатка 3 до цієї Методики.


                   Додаток 1
                   до підпункту 3.2.1 Методики
                   визначення обсягів
                   фінансування на утримання
                   1 га зелених насаджень


              ВИТРАТИ ЧАСУ
      робітників-озеленювачів на утримання 1 га
      зелених насаджень на об'єктах благоустрою
       в природно-кліматичній зоні "Лісостеп"


                            Таблиця 1.1

Об'єкти благоустрою Витрати часу робітників- озеленювачів на утримання зелених насаджень (людино-годин на рік) в тому числі за тарифними розрядами:
I II III IV V
Парки загально- міського та загальнорайо- нного значення 2325,61 510,87 908,52 388,82 514,89 2,5
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 22,0 39,1 16,7 22,1 0,1
Сади (загально- районного значення) 2331,68 514,76 908,34 388,68 517,89 2,0
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 22,1 38,9 16,7 22,2 0,1
Сквери 2416,10 487,96 940,25 479,31 504,83 3,75
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 20,2 38,9 19,8 20,9 0,2
Бульвари 3007,20 407,41 1119,80 934,47 545,52 0
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 13,5 37,3 31,1 18,1 -
Вулиці 3219,22 477,92 1208,63 936,03 595,39 1,3
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 14,8 37,6 29,1 18,5 0,0
Iнші території загального користування 2785,95 2785,95 - - - -
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 100,0 - - - -

   Примітка. Витрати часу робітників-озеленювачів на утримання
1 га зелених насаджень розраховані за Нормами часу (виробітку) на
роботи з озеленення, затвердженими наказом Державного комітету
України з питань житлово-комунального господарства від 05.02.2004
N 27.

              ВИТРАТИ ЧАСУ
      робітників-озеленювачів на утримання 1 га
      зелених насаджень на об'єктах благоустрою
       в природно-кліматичній зоні "Полісся"

                            Таблиця 1.2

Об'єкти благоустрою Витрати часу робітників- озеленювачів на утримання зелених насаджень (людино-годин на рік) в тому числі за тарифними розрядами:
I II III IV V
Парки загально- міського та загальнорайо- нного значення 2215,54 502,38 870,65 349,78 490,73 2,0
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 22,7 39,3 15,8 22,1 0,1
Сади (загально- районного значення) 2225,05 506,5 872,06 350,46 494,36 1,6
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 22,8 39,2 15,7 22,2 0,1
Сквери 2250,25 475,95 881,06 420,28 470,46 2,5
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 21,1 39,2 18,7 20,9 0,1
Бульвари 2224,15 390,98 846,39 539,53 444,23 3,0
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 17,6 38,0 24,3 20,0 0,1
Вулиці 2652,52 461,49 1012,48 663,60 514,95 -
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 17,4 38,2 25,0 19,4 -
Iнші території загального користування 2785,95 2785,95 - - - -
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 100,0 - - - -

   Примітка. Витрати часу робітників-озеленювачів на утримання
1 га зелених насаджень розраховані за Нормами часу (виробітку) на
роботи з озеленення, затвердженими наказом Державного комітету
України з питань житлово-комунального господарства від 05.02.2004
N 27.

              ВИТРАТИ ЧАСУ
      робітників-озеленювачів на утримання 1 га
      зелених насаджень на об'єктах благоустрою
          в природно-кліматичних зонах
         "Північний та Центральний степ"

                           Таблиця 1.3

Об'єкти благоустрою Витрати часу робітників- озеленювачів на утримання зелених насаджень (людино-годин на рік) в тому числі за тарифними розрядами:
I II III IV V
Парки загально- міського та загальнорайо- нного значення 2371,63 513,83 926,65 407,17 523,85 0,13
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 21,6 39,1 17,2 22,1 0,0
Сади (загально- районного значення) 2396,31 520,57 929,69 410,19 533,73 2,13
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 21,7 38,8 17,1 22,3 0,1
Сквери 2468,44 491,19 959,98 498,48 514,41 4,37
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 19,9 38,9 20,2 20,8 0,2
Бульвари 3134,81 412,21 1165,11 992,38 565,10 0
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 13,1 37,2 31,6 18,1 -
Вулиці 3340,44 482,17 1250,75 992,30 613,72 1,5
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 14,4 37,4 29,7 18,4 0,1
Iнші території загального користування 2785,95 2785,95 - - - -
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 100,0 - - - -

   Примітка. Витрати часу робітників-озеленювачів на утримання
1 га зелених насаджень розраховані за Нормами часу (виробітку) на
роботи з озеленення, затвердженими наказом Державного комітету
України з питань житлово-комунального господарства від 05.02.2004
N 27.

              ВИТРАТИ ЧАСУ
      робітників-озеленювачів на утримання 1 га
      зелених насаджень на об'єктах благоустрою
      в природно-кліматичній зоні "Південний степ
       і передгірні та гірські райони Криму"

                            Таблиця 1.4

Об'єкти благоустрою Витрати часу робітників- озеленювачів на утримання зелених насаджень (людино-годин на рік) в тому числі за тарифними розрядами:
I II III IV V
Парки загаль- номіського та загальнорайо- нного значення 2381,39 514,38 929,85 408,81 525,10 3,25
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 21,6 39,0 17,2 22,0 0,2
Сади (загаль- норайонного значення) 2447,89 524,54 947,03 428,89 545,18 2,25
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 21,4 38,7 17,5 22,3 0,1
Сквери 2545,53 495,44 986,64 530,25 528,58 4,63
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 19,5 38,8 20,8 20,8 0,1
Бульвари 3185,57 412,77 1183,75 1018,52 570,52 0
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 13,0 37,1 32,0 17,9 -
Вулиці 3366,524 485,86 1258,76 997,93 622,47 1,5
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 14,4 37,4 29,6 18,5 0,1
Iнші території загального користування 2785,95 2785,95 - - - -
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 100,0 - - - -

   Примітка. Витрати часу робітників-озеленювачів на утримання
1 га зелених насаджень розраховані за Нормами часу (виробітку) на
роботи з озеленення, затвердженими наказом Державного комітету
України з питань житлово-комунального господарства від 05.02.2004
N 27.

              ВИТРАТИ ЧАСУ
      робітників-озеленювачів на утримання 1 га
      зелених насаджень на об'єктах благоустрою
          в природно-кліматичній зоні
           "Південний берег Криму"

                            Таблиця 1.5

Об'єкти благоустрою Витрати часу робітників- озеленювачів на утримання зелених насаджень (людино-годин на рік) в тому числі за тарифними розрядами:
I II III IV V
Парки загаль- номіського та загальнорайо- нного значення 2406,64 521,40 934,48 412,66 535,60 2,5
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 21,7 38,8 17,1 22,3 0,1
Сади (загаль- норайонного значення) 3485,43 509,19 1313,05 1017,91 640,30 5
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 14,6 37,7 29,2 18,4 0,1
Сквери 3068,38 406,65 1133,16 975,96 552,60 0
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 13,2 36,9 31,8 18,1 -
Бульвари 3366,52 485,86 1258,76 997,94 622,47 1,5
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 14,4 37,4 29,6 18,5 0,04
Вулиці 3366,524 485,86 1258,76 997,93 622,47 1,5
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 14,4 37,4 29,6 18,5 0,1
Iнші території загального користування 2785,95 2785,95 - - - -
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 100,0 - - - -

   Примітка. Витрати часу робітників-озеленювачів на утримання
1 га зелених насаджень розраховані за Нормами часу (виробітку) на
роботи з озеленення, затвердженими наказом Державного комітету
України з питань житлово-комунального господарства від 05.02.2004
N 27.

              ВИТРАТИ ЧАСУ
      робітників-озеленювачів на утримання 1 га
      зелених насаджень на об'єктах благоустрою
       в природно-кліматичній зоні "Передгірні
       та гірські райони Карпат, Закарпаття"

                            Таблиця 1.6

Об'єкти благоустрою Витрати часу робітників- озеленювачів на утримання зелених насаджень (людино-годин на рік) в тому числі за тарифними розрядами:
I II III IV V
Парки загаль- номіського та загальнорайо- нного значення 2406,24 1521,40 934,48 412,66 535,6 2,5
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 21,7 38,8 17,1 22,3 0,1
Сади (загаль- норайонного значення) 2276,642 510,51 889,40 369,16 505,817 1,75
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 22,4 39,1 16,2 22,2 0,1
Сквери 2337,69 481,03 912,51 454,51 486,50 3,12
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 20,6 39,1 19,4 20,8 0,1
Бульвари 2825,683 400,77 1055,04 849,24 517,389 3,25
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 14,2 37,3 30,1 18,3 0,1
Вулиці 2945,718 471,28 1113,0 801,81 558,91 0,75
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 16,0 37,8 27,2 19,0 0,0
Iнші території загального користування 2785,95 2785,95 - - - -
Структура витрат часу (у відсотках) 100,0 100,0 - - - -

   Примітка. Витрати часу робітників-озеленювачів на утримання
1 га зелених насаджень розраховані за Нормами часу (виробітку) на
роботи з озеленення, затвердженими наказом Державного комітету
України з питань житлово-комунального господарства від 05.02.2004
N 27.


                   Додаток 2
                   до підпункту 3.2.1 Методики
                   визначення обсягів
                   фінансування на утримання
                   1 га зелених насаджень


            ОРIЄНТОВНА КIЛЬКIСТЬ
        дерев, кущів, обладнання та площі
        квітників, газонів, доріжок на 1 га
         території об'єктів благоустрою
           для природно-кліматичних
              зон України


природно- кліматич- ні зони України Полі- сся Лісо- степ Північ- ний і Центра- льний степ Півде- нний степ Перед- гірні та гірсь- кі райони Криму Півде- нний берег Криму Перед- гірні та гірсь- кі райони Карпат Закар- паття
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Парки загальноміського та загальнорайонного значення
Кількість дерев (шт.) 300 340 350 350 360 360 350 350
Кількість кущів (шт.) 650 750 800 800 750 750 700 700
Площа квітників (кв.м) 80 100 120 130 150 150 90 90
Площа газонів (кв.м) 8750 8530 8420 8320 8370 8370 8640 8640
Площа доріжок (кв.м) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Кількість обладнан- ня (диванів та лав) шт.)) 50 50 50 50 50 50 50 50
2. Сади (загальнорайонного значення)
Кількість дерев (шт.) 310 350 380 400 380 380 330 330
Кількість кущів (шт.) 650 750 800 850 800 800 700 700
Площа квітників (кв.м) 65 80 85 90 100 100 70 70
Площа газонів (кв.м) 8720 8560 8460 8340 8430 8430 8620 8620
Площа доріжок (кв.м) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Кількість обладнан- ня (диванів та лав) шт.)) 60 60 60 60 60 60 60 60
Сквери
Кількість дерев (шт.) 250 300 310 330 300 300 270 270
Кількість кущів (шт.) 1000 1150 1200 1300 1200 1200 1100 1100
Площа квітників (кв.м) 100 150 175 185 200 200 125 125
Площа газонів (кв.м) 8430 8120 7950 7820 7920 7920 8240 8240
Площа доріжок (кв.м) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Кількість обладнан- ня (диванів та лав) шт.)) 80 80 80 80 80 80 80 80
Бульвари
Кількість дерев (шт.) 300 380 400 400 400 400 350 350
Кількість кущів (шт.) 1500 3000 3200 3300 3200 3200 2700 2700
Площа квітників (кв.м) 120 150 170 180 200 200 130 130
Площа газонів (кв.м) 7700 6230 5810 5640 5750 5750 6480 6480
Площа доріжок (кв.м) 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
Кількість обладнан- ня (диванів та лав) шт.)) 90 90 90 90 90 90 90 90
Вулиці
Кількість дерев (шт.) 300 380 400 420 420 420 350 350
Кількість кущів (шт.) 2000 3000 3200 3300 3300 3300 2500 2500
Площа квітник (кв.м) 20 50 60 60 60 60 30 30
Площа газонів (кв.м) 8470 7880 7190 7010 6760 6760 8180 8180

   Примітки:
   1. Орієнтовна кількість дерев, кущів та площ газонів і
квітників наведено відповідно до таблиці 5.4 розділу 5 "Озеленені
території" Довідника проектувальника "Містобудування" (Державний
комітет будівництва, архітектури та житлової політики України,
Київ - 2001).
   2. Кількість обладнання і площі доріжок на 1 га території
об'єкта  благоустрою  наведено  відповідно  до  Типових норм
обслуговування і нормативів чисельності робітників, зайнятих на
роботах по догляду за міськими зеленими насадженнями, затверджених
Міністерством житлово-комунального господарства Української РСР
31.12.86.


                   Додаток 3
                   до пункту 3 Методики
                   визначення обсягів
                   фінансування на утримання
                   1 га зелених насаджень


            ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ
         прямих витрат на оплату праці
      робітників-озеленювачів на утримання 1 га
      зелених насаджень на об'єктах благоустрою
       для природно-кліматичної зони "Лісостеп"


                            Таблиця 3.1

Об'єкти благоустрою Всього на 1 га У тому числі за тарифними розрядами:
I II III IV V
1 2 3 4 5 6 7
Норми часу на комплекс робіт з утримання 1 га парку загальноміського та загальнорайонного значення (людино-годин) 2325,6 510,87 908,52 388,82 514,89 2,5
Прямі витрати на оплату праці робітників- озеленювачів на 1 га парку загальноміського та загальнорайонного значення (грн.) 6517,5 1255,8 2427,5 1132,4 1692,3 9,5
Норми часу на комплекс робіт з утримання 1 га саду (загальнорайонного значення) (людино-годин) 2331,6 514,76 908,34 388,68 517,89 2,0
Прямі витрати на оплату праці робітників- озеленювачів на 1 га саду (загальнорайонного значення) (грн.) 6534,6 1265,5 2427,5 1132,0 1702,0 7,6
Норми часу на комплекс робіт з утримання 1 га скверу (людино-годин) 2416,1 487,96 940,25 479,31 504,83 3,75
Прямі витрати на оплату праці робітників- озеленювачів на 1 га скверу (грн.) 6780,7 1199,0 2512,3 1396,0 1659,2 14,2
Норми часу на комплекс робіт з утримання 1 га бульвару (людино-годин) 3007,2 407,41 1119,8 934,47 545,52 -
Прямі витрати на оплату праці робітників- озеленювачів на 1 га бульвару (грн.) 8508,0 1001,5 2992,1 2721,5 1792,9 -
Норми часу на комплекс робіт з утримання 1 га вулиці (людино-годин) 3219,2 477,92 1208,63 936,03 595,39 1,3
Прямі витрати на оплату праці робітників- озеленювачів на 1 га вулиці (грн.) 9092,0 1175,0 3229,2 2726,1 1956,8 4,9
Норми часу на комплекс робіт з утримання 1 га зелених насаджень на схилах (людино-годин) 2785,9 2785,9 - - - -
Прямі витрати на оплату праці робітників- озеленювачів на 1 га зелених насаджень на схилах (грн.) 6848,3 6848,3 - - - -
Норми часу на комплекс робіт з утримання 1 га інших територій загального користування (людино-годин) 2785,9 2785,9 - - - -
Прямі витрати на оплату праці робітників- озеленювачів на 1 га інших територій загального користування (грн.) 6848,3 6848,3 - - - -

   Примітка. Прямі    витрати    на   оплату   праці
робітників-озеленювачів розраховано від мінімальної заробітної
плати  з  урахуванням  коригуючого коефіцієнта відповідно до
галузевої угоди - 1,02.

            ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ
         прямих витрат на оплату праці
      робітників-озеленювачів на утримання 1 га
      зелених насаджень з урахуванням коригуючих
        коефіцієнтів на об'єктах благоустрою
           для природно-кліматичної
             зони "Лісостеп"

                           Таблиця 3.2

Об'єкти благоустрою Прямі витрати на оплату праці в розра- хунку на 1 га на рік, грн. усього Поправочний коефіцієнт, що враховує заплановані невиходи робітників- озеленюва- чів Коефіцієнт інтенсив- ності догляду за зеленими насаджен- нями Коефіці- єнт цінності ділянок міської терито- рії Пряма заробітна плата робітників- озеленюва- чів на пов- ний обсяг робіт з врахуванням коригуючих коефіцієн- тів, грн.
1 2 3 4 5 6
Парки загальномі- ського та загально- районного значення 6517,5 1,12 0,8 1,0 5839,7
Сади (загально- районного значення) 6534,6 1,12 0,6 1,0 4391,2
Сквери 6780,7 1,12 1,0 1,0 7594,4
Бульвари 8508,0 1,12 0,8 1,0 7623,2
Вулиці 9092,0 1,12 0,7 1,0 7128,1
Зелені насадження на схилах 6848,3 1,12 0,3 1,0 2301,0
Iнші території загального користува- ння 6848,3 1,12 0,3 1,0 2301,0

   Примітки:
   1. При балансі робочого часу 2004 години на 1 робітника на
рік кількість запланованих невиходів - 240 годин на рік, показник
запланованих невиходів у відсотках становить: (240 : 2004) *
100% = 12% або (100% + 12%) : 100% = 1,12.
   2. Коефіцієнт інтенсивності догляду за міськими зеленими
насадженнями: 0,3 - 1,0.
   3. При розрахунку застосовано коефіцієнт цінності ділянки
міської території у розмірі 1,0 для середньої зони містобудівної
цінності (таблиця 3.7 додатка 3 до Методики).

            ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ
         відрахувань на соціальні заходи
         до прямих витрат на оплату праці
      робітників-озеленювачів на утримання 1 га
      зелених насаджень на об'єктах благоустрою
           для природно-кліматичної
             зони "Лісостеп"

                            Таблиця 3.3

Об'єкти благоустрою Пряма заробітна плата робітників- озеленювачів на повний обсяг робіт з урахуванням коригую- чого коефіцієнта, що враховує планові невиходи робітників- озеленювачів, коефі- цієнта інтенсивності догляду зелених насаджень та коефі- цієнта цінності ділянок міської території на 1 га (грн.) Сукупний коефіцієнт відрахувань на соціальні заходи робітників- озеленювачів у відсотках до фонду оплати праці Відрахування на соціальні заходи на 1 га (грн.)
1 2 3 4
Парки загально- міського та загальнорайо- нного значення 5839,7 37,4 2184,0
Сади (загаль- норайонного значення) 4391,2 37,4 1642,3
Сквери 7594,4 37,4 2840,3
Бульвари 7623,2 37,4 2851,1
Вулиці 7128,1 37,4 2665,9
Зелені насадження на схилах 2301,0 37,4 860,6
Iнші території загального користування 2301,0 37,4 860,6

            ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ
        прямих витрат матеріалів, машин і
        механізмів на утримання 1 га зелених
        насаджень на об'єктах благоустрою
           для природно-кліматичної
             зони "Лісостеп"

                           Таблиця 3.4

Об'єкти благоустрою Прямі витрати матеріалів, машин і механізмів на 1 га, грн. Коефіцієнт інтенсив- ності догляду Коефіцієнт цінності міської території Прямі витрати матеріалів, машин і меха- нізмів з врахуванням коефіцієнта інтенсивності догляду зелених насаджень та коефіцієнта цінності ділянок міської території (грн.)
1 2 3 4 5
Парки загаль- номіського та загальнорайо- нного значення 1726 0,8 1,0 1381
Сади (загаль- норайонного значення) 1730 0,6 1,0 1038
Сквери 1796 1,0 1,0 1796
Бульвари 2003 0,8 1,0 1602
Вулиці 2140 0,7 1,0 1498
Зелені насадження на схилах 1007 0,3 1,0 302
Iнші території загального користування 1007 0,3 1,0 302

   Примітка. Прямі витрати матеріалів, машин і механізмів на
утримання 1 га зелених насаджень розраховуються із застосуванням
обґрунтованих норм таких витрат за технологічними картами та цін
на ресурси, визначених підпунктами 5.1 та 5.2 пункту 5 Порядку
проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою,
затвердженого  наказом  Державного комітету України з питань
житлово-комунального господарства  від  23.09.2003  N  154
, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.02.2004 за N 189/8788.

            ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ
      загальновиробничих витрат на 1 га зелених
        насаджень на об'єктах благоустрою
         для природно-кліматичної зони
              "Лісостеп"

                           Таблиця 3.5.

Об'єкти благоустрою Норми часу на утриман- ня зеле- них на- саджень з враху- ванням планових невихо- дів, інтенси- вності догляду, цінності ділянок міської терито- рії (людино- годин / га) Трудові витрати загаль- но- виробни- чого персона- лу (людино- годин) Витрати на оплату праці загаль- но- виробни- чого персона- лу (грн.) Відраху- вання на соціаль- ні заходи (грн.) Кошти на пок- риття решти статей загаль- но- вироб- ничих витрат (грн.) Всього загаль- но- виробни- чих витрат
1 2 3 4 5 6 7
Парки загальномі- ського та загальнора- йонного значення 2084 183,4 799,5 299,0 1771,1 2869,6
Сади (загально- районного значення) 1567 137,9 601,2 224,8 1331,9 2157,9
Сквери 2706 238,1 1038,1 388,2 2300,1 3726,4
Бульвари 2695 237,1 1053,8 386,6 2290,3 3710,7
Вулиці 2524 222,1 968,4 362,2 2145,3 3475,9
Зелені насадження на схилах 936 82,4 359,3 134,4 795,7 1289,4
Iнші території загального користува- ння 936 82,4 359,3 134,4 795,7 1289,4

   Примітки:
   1. При  розрахунку  трудових  витрат  загальновиробничого
персоналу  застосовано  усереднений  коефіцієнт  переходу від
нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, які
передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників,
заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах,
становить  для  утримання  зелених насаджень - 0,088 (наказ
Державного комітету України з будівництва та архітектури від
13.06.2005 N 94.
   2. При  розрахунку  коштів  на  покриття  решти  статей
загальновиробничих витрат застосовано усереднений показник для
визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих
витрат - 0,85 грн. на 1 людино-годину нормативно-розрахункової
кошторисної трудомісткості робіт з утримання зелених насаджень
(наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури
від 13.06.2005 N 94.

            ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ
      адміністративних витрат на утримання 1 га
      зелених насаджень на об'єктах благоустрою
       для природно-кліматичної зони "Лісостеп"

                            Таблиця 3.6

Об'єкти благоустрою Норми часу на утримання зелених насаджень з ураху- ванням планових невиходів, інтен- сивності догляду, цінності ділянки міської території (людино-годин / га) Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат (грн. / людино-годин) Адміністрати- вні витрати (грн.)
1 2 3 4
Парки загаль- номіського та загальнорайо- нного значення 2084 0,73 1521
Сади (загаль- норайонного значення) 1567 0,73 1144
Сквери 2706 0,73 1975
Бульвари 2695 0,73 1967
Вулиці 2524 0,73 1843
Зелені насадження на схилах 936 0,73 683
Iнші території загального користування 936 0,73 683

   Примітка. При розрахунку адміністративних витрат застосовано
усереднений показник для визначення розміру  адміністративних
витрат   в   розрахунку   на   1   люд.-год.  планової
нормативно-розрахункової трудомісткості робіт з утримання зелених
насаджень - 0,73 грн. / людино-годин (наказ Державного комітету
України з будівництва та архітектури від  28.12.2005  N  28
.

              КОЕФIЦIЄНТ
        цінності ділянок міської території
      (за даними таблиці 2 додатка 2.1 ДБН 360-92*
       "Містобудування. Планування і забудова
         міських і сільських поселень")

                            Таблиця 3.7

Групи посе- лень, тис. чоло- вік Зони містобудівної цінності:
Ядро місь- кого центру Центра- льна зона Централь- на зона для міст з населе- нням до 250 тис.чол. та серед- ня зона для най- значніших міст Серед- ня зона Перша перифе- рійна зона Друга перифе- рійна зона Передміс- тя
Більше 1000 2,2 1,75 1,25 1,0 0,8 0,7 0,6
500 - 1000 - 1,75 1,25 1,0 0,8 0,7 -
250 - 500 - 1,75 1,25 1,0 0,8 - -
100 - 250 - - 1,25 1,0 0,8 - -
50 - 100 - - 1,25 1,0 0,8 - -
до 50 - - 1,25 - 0,8 - -

            ОРIЄНТОВНI ОБСЯГИ
       фінансування на утримання 1 га зелених
        насаджень на об'єктах благоустрою
         для природно-кліматичної зони
              "Лісостеп"

                        Таблиця 3.8 (грн.)

Об'єкти благоус- трою Пряма оплата праці робіт- ників- озеле- нюва- чів Відра- хування на соціа- льні заходи робіт- ників- озеле- нювачів Витра- ти ма- теріа- лів, машин і ме- ханіз- мів Оплата праці зага- льно- вироб- ничого персо- налу Відра- хування на соціа- льні заходи загаль- но- вироб- ничого персо- налу Кошти на покри- ття решти зага- льно- вироб- ничих витрат Адмі- ністра- тивні витрати ПДВ Еконо- мічно обґру- нтова- ний обсяг фінан- суван- ня на утри- мання зеле- них наса- джень з ПДВ
Парки загаль- номісь кого та загаль- норайон- ного значення 5839,7 2184,0 1381 799,5 299,0 1771,1 1521 2759 16554
Сади (житло- вих районів) 4391,2 1642,3 1038 601,2 224,8 1331,9 1144 2075 12448
Сквери 7594,4 2840,3 1796 1038,1 388,2 2300,1 1975 3586 21518
Бульвари 7623,2 2851,1 1602 1033,8 386,6 2290,3 1967 3551 21305
Вулиці 7128,1 2665,9 1498 968,4 362,2 2145,3 1843 3320 19933
Зелені насадже- ння на схилах 2301,0 860,6 302 359,3 134,4 795,7 683 1087 6523
Iнші терито- рії загаль- ного користу- вання 2301,0 860,6 302 359,3 134,4 795,7 683 1087 6523

            ОРIЄНТОВНI ОБСЯГИ
       фінансування на утримання 1 га зелених
        насаджень на об'єктах благоустрою
         для природно-кліматичної зони
              "Полісся"

                        Таблиця 3.9 (грн.)

Об'єкти благоус- трою Пряма оплата праці робіт- ників- озеле- нюва- чів Відра- хування на соціа- льні заходи робіт- ників- озеле- нювачів Витра- ти ма- теріа- лів, машин і ме- ханіз- мів Оплата праці зага- льно- вироб- ничого персо- налу Відра- хування на соціа- льні заходи загаль- но- вироб- ничого персо- налу Кошти на покри- ття решти зага- льно- вироб- ничих витрат Адмі- ністра- тивні витрати ПДВ Еконо- мічно обґру- нтова- ний обсяг фінан- суван- ня на утри- мання зеле- них наса- джень з ПДВ
Парки загаль- номісь кого та загаль- норайон- ного значення 4955 1853 1699 762 285 1687 1449 2538 15228
Сади (житло- вих районів) 3660 1369 1255 574 215 1271 1091 1887 11322
Сквери 6259 2341 2146 967 362 2142 1840 3211 19268
Бульвари 6085 2276 1854 765 286 1694 1455 2883 17298
Вулиці 5589 2072 1688 798 298 1767 1518 2744 16464
Зелені насадже- ння на схилах 2051 767 391 359 134 796 683 1036 6217
Iнші терито- рії загаль- ного користу- вання 2051 767 391 359 134 796 683 1036 6217

            ОРIЄНТОВНI ОБСЯГИ
       фінансування на утримання 1 га зелених
        насаджень на об'єктах благоустрою
         для природно-кліматичної зони
         "Північний і Центральний степ"

                        Таблиця 3.10 (грн.)

Об'єкти благоус- трою Пряма оплата праці робіт- ників- озеле- нюва- чів Відра- хування на соціа- льні заходи робіт- ників- озеле- нювачів Витра- ти ма- теріа- лів, машин і ме- ханіз- мів Оплата праці зага- льно- вироб- ничого персо- налу Відра- хування на соціа- льні заходи загаль- но- вироб- ничого персо- налу Кошти на покри- ття решти зага- льно- вироб- ничих витрат Адмі- ністра- тивні витрати ПДВ Еконо- мічно обґру- нтова- ний обсяг фінан- суван- ня на утри- мання зеле- них наса- джень з ПДВ
Парки загаль- номісь кого та загаль- норайон- ного значення 4955 1853 1699 815 305 1806 1551 2597 15581
Сади (житло- вих районів) 3660 1369 1255 618 231 1368 1175 1935 11611
Сквери 6259 2341 2146 1061 397 2350 2018 3314 19886
Бульвари 6085 2276 1854 1078 403 2388 2051 3227 19362
Вулиці 5589 2072 1688 1005 376 2226 1912 2964 17782
Зелені насадже- ння на схилах 2051 767 391 359 134 796 683 1036 6217
Iнші терито- рії загаль- ного користу- вання 2051 767 391 359 134 796 683 1036 6217

            ОРIЄНТОВНI ОБСЯГИ
       фінансування на утримання 1 га зелених
        насаджень на об'єктах благоустрою
         для природно-кліматичної зони
         "Південний степ та Передгірні
           та гірські райони Криму"

                        Таблиця 3.11 (грн.)

Об'єкти благоус- трою Пряма оплата праці робіт- ників- озеле- нюва- чів Відра- хування на соціа- льні заходи робіт- ників- озеле- нювачів Витра- ти ма- теріа- лів, машин і ме- ханіз- мів Оплата праці зага- льно- вироб- ничого персо- налу Відра- хування на соціа- льні заходи загаль- но- вироб- ничого персо- налу Кошти на покри- ття решти зага- льно- вироб- ничих витрат Адмі- ністра- тивні витрати ПДВ Еконо- мічно обґру- нтова- ний обсяг фінан- суван- ня на утри- мання зеле- них наса- джень з ПДВ
Парки загаль- номісь кого та загаль- норайон- ного значення 4955 1853 1699 819 306 1814 1558 2601 15605
Сади (житло- вих районів) 3660 1369 1255 631 236 1398 1201 1950 11700
Сквери 6259 2341 2146 1094 409 2423 2081 3351 20104
Бульвари 6085 2276 1854 1095 409 2426 2083 3246 19474
Вулиці 5589 2072 1688 1012 379 2243 1926 2972 17831
Зелені насадже- ння на схилах 2051 767 391 359 134 796 683 1036 6217
Iнші терито- рії загаль- ного користу- вання 2051 767 391 359 134 796 683 1036 6217

            ОРIЄНТОВАНI ОБСЯГИ
       фінансування на утримання 1 га зелених
        насаджень на об'єктах благоустрою
         для природно-кліматичної зони
           "Південний берег Криму"

                        Таблиця 3.12 (грн.)

Об'єкти благоус- трою Пряма оплата праці робіт- ників- озеле- нюва- чів Відра- хування на соціа- льні заходи робіт- ників- озеле- нювачів Витра- ти ма- теріа- лів, машин і ме- ханіз- мів Оплата праці зага- льно- вироб- ничого персо- налу Відра- хування на соціа- льні заходи загаль- но- вироб- ничого персо- налу Кошти на покри- ття решти зага- льно- вироб- ничих витрат Адмі- ністра- тивні витрати ПДВ Еконо- мічно обґру- нтова- ний обсяг фінан- суван- ня на утри- мання зеле- них наса- джень з ПДВ
Парки загаль- номісь кого та загаль- норайон- ного значення 4955 1853 1699 827 309 1833 1574 2610 15660
Сади (житло- вих районів) 3660 1369 1255 899 336 1991 1710 2244 13464
Сквери 6259 2341 2146 1319 493 2921 2509 3598 21586
Бульвари 6085 2276 1854 1157 433 2564 2202 3314 19885
Вулиці 5589 2072 1688 1013 379 2243 1926 2972 17832
Зелені насадже- ння на схилах 2051 767 391 359 134 796 683 1036 6217
Iнші терито- рії загаль- ного користу- вання 2051 767 391 359 134 796 683 1036 6217

            ОРIЄНТОВНI ОБСЯГИ
       фінансування на утримання 1 га зелених
        насаджень на об'єктах благоустрою
       для природно-кліматичних зон "Передгірні
       та гірські райони Карпат і Закарпаття"

                        Таблиця 3.13 (грн.)

Об'єкти благоус- трою Пряма оплата праці робіт- ників- озеле- нюва- чів Відра- хування на соціа- льні заходи робіт- ників- озеле- нювачів Витра- ти ма- теріа- лів, машин і ме- ханіз- мів Оплата праці зага- льно- вироб- ничого персо- налу Відра- хування на соціа- льні заходи загаль- но- вироб- ничого персо- налу Кошти на покри- ття решти зага- льно- вироб- ничих витрат Адмі- ністра- тивні витрати ПДВ Еконо- мічно обґру- нтова- ний обсяг фінан- суван- ня на утри- мання зеле- них наса- джень з ПДВ
Парки загаль- номісь кого та загаль- норайон- ного значення 4955 1853 1699 827 309 1833 1574 2610 15660
Сади (житло- вих районів) 3660 1369 1255 587 219 1300 1117 1901 11408
Сквери 6259 2341 2146 1004 375 2224 1910 3252 19511
Бульвари 6085 2276 1854 971 363 2152 1848 3110 18659
Вулиці 5589 2072 1688 886 331 1963 1686 2833 16998
Зелені насадже- ння на схилах 2051 767 391 359 134 796 683 1036 6217
Iнші терито- рії загаль- ного користу- вання 2051 767 391 359 134 796 683 1036 6217

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ