Решение от 22.12.2006 № 234 "О состоянии реформирования жилищно-коммунального хозяйства Луганской области"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19434 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 22.12.2006 № 234 "О состоянии реформирования жилищно-коммунального хозяйства Луганской области"
Дата начала действия16.01.2007
Дата принятия22.12.2006
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа234
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Принявший органМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

     КОЛЕГIЯ МIНIСТЕРСТВА БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            22.12.2006 N 234
 
 
      Про стан реформування житлово-комунального
         господарства Луганської області
 
  { Рішення введено в дію Наказом Міністерства будівництва,
       архітектури та житлово-комунального господарства 
   N 6 >> ) від 16.01.2007 }
 
 
   Розглянувши питання    про    стан    реформування
житлово-комунального  господарства Луганської області, колегія
зазначає.
   Програма реформування  та  розвитку  житлово-комунального
господарства  Луганської  області на 2005 - 2010 роки, яка
розроблена відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну
програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2004 - 2010 роки", не враховує положень Методичних
рекомендацій  щодо  розроблення  та  реалізації регіональних,
районних,  міських  та  селищних  програм   реформування
житлово-комунального  господарства  та  не затверджена сесією
обласної ради.
   Iз 31 районних та міських програм 12 не відповідають вимогам
Загальнодержавної   програми   реформування   і   розвитку
житлово-комунального  господарства  та  мають
декларативний характер, лише 14 затверджено сесіями відповідних
рад.
   Такий підхід не дає можливості  комплексно  і  системно
вирішувати існуючі проблеми галузі, підвищувати якість послуг.
   Продовжує погіршуватися   технічний   стан  комунальної
інфраструктури. Старіє житловий фонд - 70% житлових будинків
вимагають  негайного  ремонту.  Ліфтовий  парк  перебуває  в
незадовільному технічному стані: із 3496 ліфтів не працює 1326,
або 38%.
   У ветхому  та  аварійному  стані  перебувають 5686,2 км
водопровідних мереж, або 52,7%, та 965 км каналізаційних мереж,
або 34,9% загальної їх протяжності.
   З 2406,1 км теплових мереж 285,3 км, або 11,9% є аварійними.
   Половина загальної протяжності трамвайних колій і контактної
мережі перебувають в аварійному стані і потребують капітального
ремонту, що створює реальну загрозу безпеці пасажироперевезень.
   Залишається складним   фінансовий   стан   підприємств
житлово-комунального господарства області. За підсумками 9 місяців
2006 року отримано збитки у сумі 55,1 млн.гривень.
   Значними є   обсяги   кредиторської  та  дебіторської
заборгованості.
   Зростають борги із заробітної плати. За 11 місяців цього року
заборгованість зросла на 102% і складає 10,1 млн.гривень при
середньому зростанні  заборгованості  по  Україні  на  73,5%
(71,8 млн.гривень).
   Практично у всіх містах області відсутня ефективна тарифна
політика.
   Не забезпечено належного рівня конкуренції на ринку послуг з
утримання житлових будинків. У переважній більшості населених
пунктів зберігається монополія комунальних ЖЕКів. Населення не має
можливості обирати серед виконавців зазначених послуг найкращого
через відсутність на ринку пропозицій.
   Повільними темпами  створюються  об'єднання  співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ). При плані створення у 2006 році
201 об'єднання створено лише 19. До управління та обслуговування
житлового фонду залучено лише 11 недержавних підприємств, які
створено ще до 2003 року, а результат  їх  діяльності  не
відрізняється від роботи комунальних підприємств.
   Лише започатковано процес запровадження інституту управителів
багатоквартирного будинку або керуючих житловим фондом компаній.
   Не розроблені концептуальні підходи до розвитку теплового
господарства області. У сфері теплопостачання не запроваджуються
прогресивні форми управління.
   У рамках   реформування    водопровідно-каналізаційного
господарства створено ОКП "Компанія "Луганськвода", яка почала
свою виробничу діяльність із січня 2004 року. Нині спостерігається
покращання  водопостачання  населених  пунктів області, однак
невирішеними залишаються питання реформування  її  виробничої
діяльності.
   Розглянувши стан розвитку і реформування житлово-комунального
господарства Луганської області та враховуючи невідкладність та
соціальну значимість інституційних та економічних перетворень на
шляху інтегрування галузі до ринкових умов господарювання, колегія
Мінбуду В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Управлінню житлово-комунального господарства Луганської
облдержадміністрації (Андрійчук М.Д.):
 
   1.1. Завершити   приведення   у   відповідність   до
Загальнодержавної   програми   реформування   і   розвитку
житлово-комунального господарства та затвердження  на  сесіях
відповідних рад обласної та місцевих Програм реформування і
розвитку житлово-комунального господарства на період
до 2010 року та забезпечити супровід і контроль їх виконання,
 
                   термін: I квартал 2007 року;
 
   1.2. Забезпечити     укомплектування     Управління
житлово-комунального    господарства    облдержадміністрації
кваліфікованими  фахівцями  та  створити кадровий резерв для
заміщення вакантних посад,
 
                   термін: I квартал 2007 року;
 
   1.3. Розробити та затвердити положення про Відділ розвитку
інфраструктури і нових форм обслуговування відповідно до Типового
положення і  рекомендацій  Мінбуду  та  відповідні  посадові
інструкції,
 
                    термін: грудень 2006 року;
 
   1.4. Розробити і затвердити графіки погашення дебіторської та
кредиторської заборгованості та  щоквартально  розглядати  на
засіданнях колегії стан справ з погашення таких заборгованостей,
 
                    термін: грудень 2006 року;
 
   1.5. Ужити невідкладних заходів щодо безумовного виконання
завдань Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду
засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії
 та Комплексної державної програми енергозбереження та
забезпечення відповідного фінансування виконання завдань Програм у
повному обсязі,
 
                    термін: протягом 2007 року;
 
   1.6. Розробити заходи на 2007 рік та на перспективу в розрізі
підприємств   та   організацій   щодо   запровадження  в
житлово-комунальному   господарстві   області    новітніх
енергозберігаючих технологій. Щоквартально до 10 числа місяця,
наступного за звітним, інформувати Мінбуд про стан виконання цих
заходів із зазначенням економічного ефекту, отриманого від їх
упровадження,
 
                    термін: до 01.03.2007 року;
 
   1.7. Вжити заходів щодо повного погашення на підприємствах
житлово-комунального  господарства  області  заборгованості із
виплати заробітної плати,
 
                   термін: I півріччя 2007 року;
 
   1.8. Продовжити  роботу  з  реформування  ОКП  "Компанія
"Луганськвода" шляхом удосконалення системи управління та її
фінансового стану,
 
                   термін: I півріччя 2007 року;
 
   1.9. За підсумками першого півріччя розглянути питання щодо
реформування ОКП "Компанія "Луганськвода" на засіданні колегії
Мінбуду,
 
                  термін: III квартал 2007 року;
 
   1.10. Посилити роботу з інформування населення щодо цінової
політики  держави та програми житлових субсидій як гарантії
соціального захисту малозабезпечених громадян у разі збільшення
тарифів на житлово-комунальні послуги,
 
                         термін: постійно.
 
   2. Рекомендувати  органам  місцевого самоврядування вжити
заходів щодо:
 
   2.1. Приведення тарифів на житлово-комунальні послуги  у
відповідність до економічно обґрунтованих витрат, забезпечення
відшкодування з місцевих бюджетів різниці між затвердженими та
економічно обгрунтованими тарифами.
 
   2.2. Повного   погашення   комерційними   споживачами
заборгованості за спожиті комунальні послуги.
 
   2.3. Забезпечення:
   - запровадження договірних взаємовідносин у сфері надання
послуг з перевезень міським електротранспортом відповідно до
Закону України "Про міський електричний транспорт" та
постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004  N  1735
;
   - створення умов рівної конкуренції  на  ринку  міських
транспортних  послуг шляхом визначення для всіх перевізників
незалежно  від  форм   власності   оптимальних   обсягів
пасажироперевезень, маршрутних сполучень, часу роботи, розкладу
руху тощо;
   - повного погашення заборгованості за спожиту електроенергію,
включаючи борги минулих років;
   - запровадження інституту управителів будинку;
   - будинкового обліку надходження плати за послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій, витрат суб'єктів
господарювання з надання таких послуг;
   - укладення договорів на надання житлово-комунальних послуг
між споживачем та їх виконавцем;
   - відбору на конкурсних засадах виконавців послуг з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій;
   - проведення  інформаційно-роз'яснювальної  роботи  серед
населення з питань реформування відносин, пов'язаних з управлінням
та утриманням житлового фонду;
   - утворення громадських консультаційних центрів  сприяння
житлово-комунальній реформі;
   - запровадження обліку та регулювання обсягів споживання води
і теплової енергії у будинках, а також обліку холодної та гарячої
води у квартирах для малозабезпечених громадян, які користуються
пільгами з оплати послуг;
   - зменшення частки  житлового  фонду,  непридатного  для
проживання;
   - розроблення  моделі  системи  централізованого  питного
водопостачання для сільських населених пунктів;
   - створення  на  місцевому  рівні  інститутів  спільного
інвестування будівництва систем централізованого водопостачання та
водовідведення;
   - залучення  коштів населення та кредитних ресурсів для
будівництва  систем  централізованого  водопостачання   та
водовідведення;
   - проведення енергетичного аудиту систем централізованого
водопостачання, перегляду схем водопостачання та водовідведення у
населених пунктах та розроблення водогосподарських балансів;
   - запровадження   обов'язкового  технологічного  обліку
енергетичних  ресурсів  та  питної  води  на  підприємствах
водопровідно-каналізаційного господарства;
   - включення до контрактів, що укладаються з керівниками
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства комунальної
власності та комунальної теплоенергетики і договорів управління,
оренди,  концесії  таких підприємств, обов'язкових умов щодо
енергозбереження,  передусім  зменшення  обсягів  споживання
енергоресурсів;
   - проведення енергетичного аудиту, розроблення міських планів
забезпечення  тепловою  енергією споживачів, оптимізації схем
теплопостачання,  визначення  рівня  децентралізації  систем
теплопостачання населених пунктів.
 
   3. Департаменту реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Мінбуду (Олійник Н.I.):
 
   3.1. Проаналізувати стан з виїздом на місце коригування
місцевих програм реформування житлово-комунального господарства
Луганської області, приведення їх у відповідність до затверджених
Методичних рекомендацій та затвердження їх сесіями відповідних
рад,
 
                    термін: до 01.05.2007 року;
 
   3.2. Надавати методичну та консультативну допомогу Луганській
облдержадміністрації в доопрацюванні обласної та місцевих програм
реформування житлово-комунального господарства,
 
                    термін: до 01.05.2007 року;
 
   3.3. Здійснити   моніторинг    стану    реформування
житлово-комунального господарства в розрізі регіонів за 2006 рік,
 
                    термін: до 30.01.2007 року;
 
   3.4. Запровадити щоквартальний аналіз, з виїздом на місце,
стану реформування житлово-комунального господарства  областей
відповідно до проведеного моніторингу та за результатами аналізу
готувати зазначені питання для розгляду на засіданнях колегії
Мінбуду,
 
                      термін: протягом року.
 
   4. Управлінню  водопровідно-каналізаційного  господарства
(Рудий В.П.):
 
   4.1. Спільно з  Департаментом  реформування  і  розвитку
житлово-комунального господарства  (Олійник  Н.I.), Управлінням
економіки житлово-комунального господарства (Кулеша  А.А.)  та
Відділом юридичного забезпечення (Ляшенко О.I.) надати методичну
допомогу Луганській облдержадміністрації у завершенні реформування
ОКП "Компанія "Луганськвода",
 
                  термін - I півріччя 2007 року;
 
   4.2. З виїздом на місце здійснити аналіз якості питної води в
Луганській області та за його результатами спільно з Управлінням
житлово-комунального господарства Луганської облдержадміністрації
розробити конкретні заходи із доведення якості питної води до
вимог чинного стандарту,
 
                    термін - червень 2007 року;
 
   4.3. Надати    практичну    допомогу    Управлінню
житлово-комунального господарства Луганської облдержадміністрації
у залученні інвестицій у реформування водопровідно-каналізаційного
господарства Луганської області,
 
                        термін - 2007 рік.
 
   5. Управлінню теплоенергетики (Бербенець В.М.):
 
   5.1. Розробити та затвердити Порядок  коригування  рівня
тарифів  на  теплову  енергію  при  запровадженні заходів з
енергозбереження, які дають змогу зекономити енергоносії при
виробництві  теплової  енергії  або  зменшити втрати при її
транспортуванні чи постачанні,
 
                   термін: I квартал 2007 року;
 
   5.2. Здійснити супроводження реалізації пілотного проекту
модернізації комунального господарства м. Алчевська,
 
                         термін: постійно;
 
   5.3. Надавати    практичну    допомогу    Управлінню
житлово-комунального господарства Луганської облдержадміністрації
у реформуванні теплового господарства,
 
                         термін: постійно.
 
   6. Управлінню  економіки житлово-комунального господарства
(Кулеша А.А.):
 
   6.1. Разом  з  Управлінням  водопровідно-каналізаційного
господарства на базі річного звіту здійснити порівняльний аналіз
роботи компанії "Луганськвода" та підприємств, які не увійшли до
складу компанії,
 
                  термін - до 1 травня 2007 року;
 
   6.2. Підготувати розгляд питання на засіданні колегії Мінбуду
щодо погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах
житлово-комунального господарства, в тому числі по Луганській
області,
 
                   термін - березень 2007 року;
 
   6.3. Разом з Управлінням теплоенергетики на базі річного
звіту  провести  аналіз  економічної обгрунтованості вартості
виробництва теплової енергії в Луганській області,
 
                  термін - до 1 травня 2007 року;
 
   6.4. Проаналізувати  темпи   зростання   тарифів   на
житлово-комунальні послуги та рівня відшкодування встановленими
тарифами витрат в містах та районах Луганської області,
 
                 термін - до 1 березня 2007 року.
 
   7. Управління експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин):
 
   7.1. Забезпечити, спільно з Луганською облдержадміністрацією,
проведення семінару з питання запровадження послуг з управління
будинком, спорудою або групою будинків,
 
                  термін - I півріччя 2007 року;
 
   7.2. За підсумками реалізації Луганським  міськвиконкомом
спільно з дочірнім підприємством "П.Дуссманн - Україна" проекту з
надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків
узагальнити набутий досвід для поширення в інших регіонах України,
 
                       термін - липень 2007.
 
   8. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
заступників Міністра Семчука Г.М. та Махова Г.Г.
 
 Голова колегії                     В.В.Рибак

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com