Решение от 08.02.2007 № 12 "О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве состава изделий для выполнения фасадного утепления стен домов системой TORAED MINERAL"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 08.02.2007 № 12 "О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве состава изделий для выполнения фасадного утепления стен домов системой TORAED MINERAL"
Дата начала действия08.02.2007
Дата принятия08.02.2007
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа12
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
           Науково-технічна рада
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
             08.02.2007 N 12
 
            у робочому порядку)
 
 
     Про видачу технічного свідоцтва підтвердження
      придатності для застосування в будівництві
       складу виробів для виконання фасадного
     утеплення стін будинків системою TORAED MINERAL
 
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1
березня 2006 р. N 240 "Про затвердження Правил
підтвердження  придатності  нових  будівельних матеріалів для
застосування" та наказу Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р.
N 69 (  0578-06 ) "Про затвердження Порядку проведення
роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для
застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів,
що  підлягають  перевірці  та  підтвердженню придатності для
застосування в будівництві", зареєстрованого  у  Міністерстві
юстиції 18 травня 2006 року за N 577/12451, а також, розглянувши
заявку  Фірми  TORAED  CHEMICAL  Sp.  z  o.  o.  (Польща),
науково-технічна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Вважати  за  доцільне  видати  технічне  свідоцтво
підтвердження придатності для застосування в будівництві на:
"Склад виробів для виконання фасадного утеплення стін будинків
системою TORAED MINERAL".
 
   2. Управлінню  технічного  регулювання  в  будівництві
(Барзилович Д.В.) протягом п'яти днів підготувати до видачі
заявникові технічне свідоцтво.
 
 Голова науково-технічної ради               А.Орлов
 
 
              Герб України
 
       МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
            ТЕХНIЧНЕ СВIДОЦТВО
     придатності будівельних виробів для застосування
       Зареєстроване "08" лютого 2007 р. N 24
         Дійсне до "08" лютого 2010 р.
 
              (включно)
 
 
   Цим технічним  свідоцтвом  підтверджується  придатність
будівельних виробів наведеного нижче найменування для застосування
в будівництві за показниками, наведеними у цьому технічному
свідоцтві.
 
   Найменування будівельного виробу
 
   СКЛАД ВИРОБIВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ФАСАДНОГО УТЕПЛЕННЯ СТIН БУДИНКIВ
СИСТЕМОЮ TORAED MINERAL
 
   Призначення
 
   ДЛЯ ФАСАДНОГО УТЕПЛЕННЯ ЗОВНIШНIХ СТIН БУДИНКIВ З (АБО БЕЗ)
ОЗДОБЛЕННЯМ ФАСАДУ
 
   Заявник
 
   ФIРМА TORAED CHEMICAL SP. Z O. O.
 
   ПОЛЬЩА; JASKOWICE LEGNICKIE 58A, 59-216 KUNICE; КОД: NIP
897-00-30-655 REGON 930270828; NUMER KRS: 0000156816; TEL. +48 076
722 22 11
 
   Виробник
 
   ФIРМА TORAED CHEMICAL SP. Z O. O.
 
   ПОЛЬЩА; JASKOWICE LEGNICKIE 58A, 59-216 KUNICE; КОД: NIP
897-00-30-655 REGON 930270828; NUMER KRS: 0000156816; TEL. +48 076
722 22 11
 
   УКРАЇНСЬКI ВИРОБНИКИ ПЛИТ МIНЕРАЛОВАТНИХ ТА СКЛОСIТКИ
 
   Опис фізичних характеристик, властивостей та функціонального
призначення будівельного виробу
 
   До складу виробів для виконання утеплення стін системою
TORAED MINERAL входять наступні вироби, з яких складені відповідні
шари:
   перший шар  - клей полімерний TORAED R80A або інший з
фізичними властивостями згідно з технічним свідоцтвом Мінбуду
України від 11 жовтня 2006 р. N 5;
   другий шар - плити з мінеральної вати, фізичні властивості
згідно з ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96);
   третій шар - сітка зі скловолокна, фізичні властивості згідно
з чинними нормативними документами українських виробників сітки зі
скловолокна;
   четвертий шар - клей полімерний TORAED R80В або інший з
фізичними властивостями згідно з технічним свідоцтвом Мінбуду
України N 6 від 11 жовтня 2006 р.;
   п'ятий шар - ґрунт TORAED GRUNT для подальшого нанесення
штукатурного шару;
   шостий шар - декоративна штукатурка, що може складатися із:
   а) мінеральної штукатурки TORAED REIBENPUZ MINERALNY або
TORAED SPACHTELPUTZ MINERALNY, фізичні властивості згідно  з
технічними свідоцтвами Мінбуду України N 12, N 13 від 11 жовтня
2006 р.;
   б) силікатної штукатурки TORAED REIBENPUZ SILIKATOWY або
TORAED SPACHTELPUTZ SILIKATOWY, фізичні властивості згідно з
Технічними свідоцтвами Мінбуду України N 14, N 15 від 11 жовтня
2006 р.;
   в) фарби TORAED FARBA SILIKATOWA або TORAED FARBA SILIKONOWA.
 
   Показники, що характеризують рівень безпеки для життя і
здоров'я людини, майна та навколишнього природного середовища
 
   1. Міцність зчеплення теплоізоляційних плит:
   - з основою не менше 0,2 МПа;
   - зі скловолокнистою сіткою не менше 0,2 МПа.
 
   2. Гігієнічна безпека - кількість шкідливих речовин, що
виділяють вироби, не повинна перевищувати гранично допустимих
концентрацій    згідно    з    висновками    державної
санітарно-епідеміологічної експертизи.
   Згідно з  ДБН  В.1.4-0.02-97  сумарна  питома  ефективна
активність природних радіонуклідів не більше 370 Бк*кг -1.
 
   3. Протипожежна безпека - за пожежно-технічною класифікацією,
визначеною згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.7-19-95, вироби належать
до групи Г1 (низької горючості).
 
   4. Приведений опір теплопередачі стіни із системою утеплення,
не менше значень, встановлених у СНиП II-3-79*II-3-79*II-3-79*II-
3-79*II-3-79**.
 
   Умови виробництва,  застосування, зберігання і здійснення
контролю якості
 
   Застосування складу  виробів  TORAED  MINERAL  повинно
здійснюватися відповідно до проекту для кожного  конкретного
об'єкта. Проект повинен враховувати вимоги безпеки до будівель та
споруд, чинні в Україні нормативні документи та  технологію
виконання робіт, інструкції TORAED CHEMICAL.
 
   Вироби, які входять до складу TORAED MINERAL, повинні бути
доставлені в упаковці виробників, зберігання та транспортування
повинно здійснюватися згідно з інструкціями виробників.
 
   Виробники повинні постійно проводити контроль виготовлення
виробів та здійснювати їх контрольні випробування згідно  з
процедурами, передбаченими нормативними документами на ці вироби.
 
   Перед використанням виробів повинен здійснюватися контроль,
який має підтверджувати, що склад виробів відповідає вимогам цього
технічного  свідоцтва.  Результати  контролю  повинні  бути
систематично задокументовані.
 
   Для механічного кріплення плит утеплювача  використовують
дюбелі та інші механічні з'єднувачі згідно з чинними нормативними
документами на ці вироби.
 
   Мінбуд, видаючи  це  технічне  свідоцтво,  не  несе
відповідальності  за  можливі  порушення  виробниками  вимог
нормативних документів як чинних, так і тих, які можуть втратити
чинність або наберуть чинності за час дії цього технічного
свідоцтва.
 
   Це Технічне свідоцтво не звільняє виробників виробів, які
входять до його комплектуючого складу, від відповідальності за
застосування.
 
 
               ПЕРЕЛIК
     документів, на підставі яких складено висновок
      щодо підтвердження придатності таких виробів
             для застосування
 
 
   1. Експертний  висновок  Державного  науково-дослідного
інституту  будівельних  конструкцій  Мінбуду  України  щодо
підтвердження  придатності  складу виробів для утеплень стін
системою TORAED MINERAL від 26.01.2007 р.
 
   2. Технічна апробата - АТ-15-6432/2004 Склад виробів для
виконання утеплення стін ззовні будинку системою TORAED MINERAL.
 
   3. ДБН В.1.4-0.02-97 Система норм та правил зниження рівня
іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві.
Типові документи.
 
   4. СНиП II-3-79*II-3-79*II-3-79*II-3-79*II-3-79** Строительная
теплотехника.
 
   5. ДСТУ  Б  В.2.7-97-2000 Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем теплоизоляционные.
 
   6. ДСТУ  Б  В.2.7-19-95  Будівельні  матеріали.  Методи
випробувань на горючість.
 
   8. Технічні свідоцтва Мінбуду України від 11 жовтня 2006 року
NN 5, 6, 12, 13,14 та 15.
 
   9. Надані    заявником     висновки     державної
санітарно-епідеміологічної експертизи.
 
   10. Надані заявником протоколи випробувань з визначення групи
горючості зразків виробів, групи поширення полум'я та коефіцієнта
димоутворення.
   Технічне свідоцтво   видано   на   підставі   рішення
науково-технічної ради  Мінбуду України від "08" лютого 2007 р.
N 12
 
 Перший заступник Міністра               А.В.Беркута

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ