Постановление от 21.03.2007 № 519 Об утверждении Порядка использования в 2007 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственного льготного кредитования строительства (приобретения) жилья для отдельных категорий граждан

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19895 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 21.03.2007 № 519 Об утверждении Порядка использования в 2007 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственного льготного кредитования строительства (приобретения) жилья для отдельных категорий граждан
Дата начала действия24.09.2011
Дата принятия21.03.2007
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа519
РазработчикКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 березня 2007 р. № 519

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державного пільгового кредитування будівництва (придбання) житла для окремих категорій громадян

(Установлено, що погашення кредитів, наданих у 2007 році відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, здійснюється з урахуванням окремих особливостей, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 року № 991)


Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державного пільгового кредитування будівництва (придбання) житла для окремих категорій громадян, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ЯНУКОВИЧ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2007 р. № 519


ПОРЯДОК
використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державного пільгового кредитування будівництва (придбання) житла для окремих категорій громадян

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державне пільгове кредитування будівництва (придбання) житла для окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів" за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2701260 (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти спрямовуються державній спеціалізованій фінансовій установі "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (далі - Фонд) на забезпечення виконання положень абзацу п'ятого частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання педагогічним та науково-педагогічним працівникам пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

3. У цьому Порядку терміни та поняття вживаються в такому значенні:

кредит - бюджетні кошти, що надаються на будівництво (придбання) житла окремим категоріям громадян у розмірі та на умовах, визначених цим Порядком, і підлягають поверненню;

банк-агент - банк, який згідно з договором, укладеним з Фондом, у встановленому законодавством порядку, здійснює операції з обслуговування пільгового кредитування будівництва (придбання) житла;

кандидат - особа, яка має право на отримання державного пільгового кредиту для будівництва (придбання) житла;

кредитний договір - договір, що укладається відповідно до законодавства між Фондом і кандидатом, відповідно до якого здійснюється пільгове кредитування будівництва (придбання) житла;

позичальник - особа, з якою укладено кредитний договір на пільгове кредитування будівництва (придбання) житла.

4. Кредит відповідно до цього Порядку надається особам, що обіймають посади педагогічних та науково-педагогічних працівників, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 1015), які працюють у цій сфері безперервно протягом трьох останніх років і визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов.

Об'єктом кредитування є квартири у багатоквартирних житлових будинках та індивідуальні житлові будинки, що споруджуються з метою забезпечення житлом громадян, які отримують кредити на будівництво (придбання) житла. Об'єктом кредитування також можуть бути індивідуальні житлові будинки та квартири в багатоквартирних житлових будинках, що продаються на вторинному ринку, за умови, що вони збудовані не більше ніж 25 років чи реконструйовані не більше ніж 20 років тому.

5. Дія цього Порядку не поширюється на осіб, які отримали на пільгових умовах інші кредити для будівництва (придбання) житла за рахунок бюджетних коштів.

6. Кредитування будівництва (придбання) житла є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється в межах наявних кредитних ресурсів.

7. Кредит надається лише один раз. Право на отримання кредиту вважається використаним з моменту отримання за актом приймання-передачі позичальником житла, збудованого (придбаного) за рахунок кредиту.

8. Кредит надається з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотків річних строком до 20 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку (для чоловіків 60 років, для жінок 55 років). Строк надання кредиту обчислюється з дати укладення кредитного договору.

9. Для отримання кредиту кандидат подає до відповідного регіонального управління Фонду:

заяву про надання кредиту за формою, встановленою Фондом;

копію паспорта;

довідку про перебування на обліку для поліпшення житлових умов або інші документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов;

довідку про склад сім'ї;

копію свідоцтва про шлюб;

довідку з місця роботи про займану посаду із зазначенням часу перебування на такій посаді та розміру заробітної плати;

інші документи, що підтверджують платоспроможність кандидата, довідки, що підтверджують доходи дорослих членів сім'ї, у разі потреби - договір поруки тощо;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

У разі коли кредит надається для придбання житла на вторинному ринку, додатково подається складений відповідно до вимог законодавства звіт про експертну оцінку об'єкта купівлі-продажу.

Для отримання кредиту на будівництво індивідуального будинку крім зазначених документів кандидат подає завірені в установленому порядку копії будівельного паспорта, виданого місцевими органами архітектури, проектно-кошторисної документації, дозволу на виконання будівельних робіт та правовстановлюючих документів на земельну ділянку під будівництво.

10. У разі подання кандидатом або позичальником свідомо неправдивих відомостей кредитний договір не укладається, а укладений - розривається.

11. Рішення про надання кредиту приймається регіональним управлінням Фонду та погоджується з правлінням Фонду. У разі відмови в наданні кредиту протягом місяця кандидатові надсилається повідомлення у письмовій формі. Відмова у наданні кредиту може бути оскаржена в установленому законодавством порядку.

12. Для надання кредиту регіональне управління Фонду відкриває у банку-агенті особистий рахунок позичальника, на який позичальник перераховує перший внесок у розмірі не менш як 6 відсотків вартості будівництва (придбання) житла, обчисленої відповідно до пункту 13 цього Порядку, або найменшої суми експертної оцінки чи договірної вартості житла, що купується на вторинному ринку.

У разі будівництва житла зазначена сума вноситься двома частинами:

на час укладення кредитного договору - не менш як половина;

під час остаточного розрахунку протягом 10 днів після отримання в бюро технічної інвентаризації технічного паспорта - решту коштів з урахуванням фактичної площі збудованого житла.

13. Розмір кредиту на будівництво житла визначається виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю (далі - нормативна площа), вартості будівництва житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, без урахування першого внеску. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра загальної площі житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в регіоні відповідно до даних Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

Розмір кредиту на придбання житла на вторинному ринку визначається виходячи з нормативної площі та найменшого показника опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла, експертної оцінки або договірної ціни вартості житла без урахування першого внеску позичальника.

14. У разі перевищення нормативної площі житла та/або розрахункової вартості його будівництва, визначеної у кредитному договорі, позичальник у встановлені строки сплачує за власний рахунок вартість будівництва понаднормативної площі житла та/або різницю між фактичною його вартістю і вартістю, визначеною у кредитному договорі.

У разі коли договірна вартість придбаного на вторинному ринку житла перевищує вартість, обчислену відповідно до абзацу другого цього пункту, або вартість експертної оцінки, різниця сплачується разом з першим внеском.

15. Погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним здійснюються позичальником починаючи з дати зарахування коштів кредиту на особистий рахунок позичальника, відкритий у банку-агенті.

Платежі з погашення кредиту вносяться на рахунок регіонального управління Фонду в банку-агенті в порядку та в строки, визначені у кредитному договорі, але не рідше ніж один раз на квартал.

Розмір щоквартального платежу визначається шляхом ділення суми кредиту на кількість кварталів визначеного у кредитному договорі строку погашення цього кредиту.

16. У разі порушення строку платежу з погашення кредиту з позичальника стягується пеня у розмірі 0,01 відсотка суми зобов'язань за кредитом за кожний день прострочення і встановлюється така черговість погашення боргу: пеня, прострочені платежі, відсотки за користування кредитом та основний платіж з погашення кредиту.

17. Кредит може бути погашений достроково.

18. Якщо позичальник відмовляється від наданого кредиту на будь-якому етапі дії кредитного договору, договір розривається у встановленому законодавством порядку. При цьому позичальникові згідно з умовами кредитного договору повертаються перший внесок та кошти, сплачені ним у рахунок погашення кредиту, крім нарахованих відсотків за користування кредитом і пені.

19. У разі відмови позичальника від наданого кредиту регіональне управління Фонду укладає договір з іншим кандидатом, який бере на себе зобов'язання щодо подальшого виконання умов кредитного договору.

20. У разі смерті особи, яка отримала кредит, її права і зобов'язання за кредитним договором переходять до спадкоємців, що оформляється відповідними договорами.

21. З метою забезпечення погашення кредиту між регіональним управлінням Фонду та позичальником відповідно до умов кредитного договору укладається договір про іпотеку збудованого або придбаного житла. У разі кредитування спорудження індивідуального будинку предметом іпотеки виступає також земельна ділянка, на якій розміщується будинок.

Передача в іпотеку збудованого або придбаного житла здійснюється одночасно з оформленням права власності позичальника на житло.

22. Фінансування витрат, пов'язаних з нотаріальним посвідченням договорів та оформленням права власності на збудоване або придбане житло, здійснюється за рахунок позичальника.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ