Приказ от 16.01.2007 № 8 Об утверждении Изменений к Инструкции по технической инвентаризации зеленых насаждений в городах и поселках городского типа Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20147 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 16.01.2007 № 8 Об утверждении Изменений к Инструкции по технической инвентаризации зеленых насаждений в городах и поселках городского типа Украины
Дата начала действия10.02.2007
Дата принятия16.01.2007
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа8
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций82/13349
Дата регистрации в Министерстве Юстиций30.01.2007


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             16.01.2007 N 8
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 січня 2007 р.
                   за N 82/13349
 
 
        Про затвердження Змін до Iнструкції
      з технічної інвентаризації зелених насаджень
      у містах та селищах міського типу України
 
 
   На виконання статті 28 Закону України "Про  благоустрій
населених пунктів"  >> )та постанови Кабінету Міністрів
України від 30.03.1998 N 391 Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до  наказу  Державного  комітету  будівництва,
архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 N 226
  "Про  затвердження  Iнструкції  з  технічної
інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу
України", зареєстрованого в Мін'юсті України 25 лютого 2002 року
за N 182/6470 такі зміни:
   - заголовок до наказу викласти в такій редакції:  "Про
затвердження Iнструкція з інвентаризації зелених насаджень у
населених пунктах України";
   - пункт 1 наказу викласти в такій редакції "1. Затвердити
Iнструкцію з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах
України".
 
   2. Затвердити Зміни до Iнструкції з технічної інвентаризації
зелених насаджень у містах та селищах міського типу України,
затвердженої наказом Держбуду України від 24 грудня 2001 року
N 226, зареєстрованої в Мін'юсті України 25 лютого
2002 року за N 182/6470, що додаються.
 
   3. Управлінню  благоустрою та комунального обслуговування
(Стеценко Я.А.) спільно з Відділом  юридичного  забезпечення
(Ляшенко  О.I.) подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції у встановленому порядку.
 
   4. Управлінню благоустрою та комунального  обслуговування
(Стеценко Я.А.) довести цей наказ до відома місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г.М.Семчука.
 
 Віце-прем'єр-міністр України,
 Міністр будівництва, архітектури
 та житлово-комунального
 господарства                      В.В.Рибак
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   будівництва, архітектури
                   та житлово-комунального
                   господарства України
                   16.01.2007 N 8
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 січня 2007 р.
                   за N 82/13349
 
 
               ЗМIНИ
       до Iнструкції з технічної інвентаризації
       зелених насаджень у містах та селищах
           міського типу України
             
 
 
   Назву Iнструкції викласти в такій редакції:
   "Iнструкція з інвентаризації зелених насаджень у населених
пунктах України".
   Пункт 1.1 після виразу "від 30.03.98 N 391 "
доповнити словами "та вимог Законів України "Про благоустрій
населених пунктів"  "Про охорону  навколишнього
природного середовища" ,  "Про рослинний світ"
, "Про Червону книгу України".
   Пункт 1.2 викласти в такій редакції: "1.2. Iнвентаризація
об'єктів зеленого господарства здійснюється з метою:
   одержання достовірних  даних  щодо  кількісних і якісних
характеристик зелених насаджень на території населеного пункту;
   посилення відповідальності за збереження зелених насаджень
балансоутримувачів, власників чи користувачів земельних ділянок,
підприємств, організацій, установ, на території яких розташовані
зелені насадження;
   сприяння створенню  та  формуванню  високодекоративних  і
екологічно  ефективних  та  стійких  до  несприятливих  умов
навколишнього природного середовища насаджень;
   використання даних інвентаризації під час розроблення  у
населених пунктах програм розвитку зеленого господарства;
   відновлення, реконструкції та експлуатації об'єктів зеленого
господарства та проведення в необхідних випадках профілактичних,
лікувальних заходів; організації  невиснажливого  використання
озеленених територій;
   установлення відповідності кількості зелених насаджень чинним
будівельним та санітарним нормам".
   Пункт 1.3 викласти в такій редакції: "1.3. Ця Iнструкція є
обов'язковою  під час виконання робіт з інвентаризації всіх
насаджень у межах населеного пункту. Відповідальними за проведення
інвентаризації зелених насаджень, в межах повноважень визначених
законодавством,   є   органи   місцевого   самоврядування,
балансоутримувачі, власники чи користувачі земельних ділянок,
підприємства, організації, установи, на території яких розташовані
зелені насадження".
   У пункті  1.4  абзац  1  викласти  в  такій  редакції:
"1.4. Iнвентаризація зелених насаджень проводиться бюро технічної
інвентаризації, підприємствами, організаціями, які мають на це
право, а також балансоутримувачами об'єктів благоустрою державної
чи комунальної форми власності, які мають технічні можливості,
відповідних  фахівців (далі виконавці робіт з інвентаризації
зелених насаджень), за погодженням з виконавчими органами міських,
селищних, сільських рад раз на п'ять років з квітня до жовтня і
передбачає:".
   У пункті 1.4 у абзаці п'ятому після слова "у креслення" слово
"технічні" виключити.
   У пункті 1.4 останній абзац викласти в такій редакції:
   "У разі переходу прав на користування земельних ділянок,
значної  втрати зелених насаджень в результаті аварійних та
надзвичайних ситуацій, нанесення зеленим насадженням  значних
збитків  протиправними  діями  фізичних  або  юридичних осіб
виконуються поточні інвентаризаційні роботи".
   Пункт 1.6 викласти в такій редакції: "1.6. У результаті
проведення інвентаризації на кожний об'єкт зеленого господарства
складається паспорт об'єкта благоустрою зеленого господарства
(додаток 1),  який  затверджується  власником,  користувачем,
балансоутримувачем,  керівником  підприємства,  організації,
установи, на території яких розташовані зелені насадження, та
підписується  виконавцем робіт з інвентаризації. До паспорта
додаються такі документи:
   інвентаризаційний план  залежно  від площі об'єкта (крім
насаджень уздовж вулиць, план яких складається тільки в масштабі
1:500) у таких масштабах:
   до 5,0 га - 1:500;
   від 5,0 до 25,0 га - 1:1000 чи 1:2000;
   понад 25,0 га - 1:2000 чи 1:5000;
   робочий щоденник обліку зелених насаджень (додаток 2)".
   Пункт 1.7 доповнити абзацом такого змісту: "Особливо цінні
породи дерев та чагарників, занесені до Червоної книги України,
пам'ятки природи наносяться на план за допомогою спеціальної
умовної позначки та нумеруються червоною тушшю".
   Другий абзац пункту 1.8 викласти в такій редакції: "У разі
відсутності планів зйомку об'єктів здійснює виконавець робіт з
проведення інвентаризації".
   Пункт 1.9 викласти в такій редакції: "1.9. Виконавець робіт з
інвентаризації передає балансоутримувачу, власнику чи користувачу
земельних ділянок, підприємству, організації, установі матеріали
інвентаризації згідно з п. 1.6 і необхідну кількість копій для
подальшого використання їх для бухгалтерського обліку та складання
зведеного реєстру зелених насаджень".
   Пункт 1.10 виключити.
   Пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Власник об'єкта
благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує
заходи (план-графік) і передбачає кошти на виконання робіт з
інвентаризації зелених насаджень.
   Балансоутримувач, власник чи користувач земельних ділянок,
підприємство,  організація,  установа  (далі - Замовник), на
території яких розташовані зелені насадження, на конкурсній основі
визначає виконавця робіт з інвентаризації та укладає з ним
договір".
   У пункті 3.3 слова "технічного" та "технічний" виключити.
   Пункт 3.4 викласти в такій редакції: "3.4. Проведення робіт з
інвентаризації об'єктів зеленого господарства перевіряється в
натурі, а також під час виконання камеральних робіт представниками
замовника і виконавця робіт з інвентаризації зелених насаджень. У
разі виявлення в процесі перевірки значних дефектів або недоробок
складається акт, який зберігається у справі".
   Титульний аркуш  технічного паспорта викласти у редакції
згідно з додатком 1.
   У додатку 1 до Iнструкції на титульному аркуші робочого
щоденника слово "технічну" виключити.
   Відмітки до додатків 1, 2 до Iнструкції викласти в такій
редакції: "до Iнструкції з інвентаризації зелених насаджень у
населених пунктах України".
   Додаток 1 до Iнструкції вважати додатком 2, а додаток 2
відповідно додатком 1.
 
 Начальник Управління благоустрою
 та комунального обслуговування
 Мінбуду України                    Я.Стеценко
 
 
                   Додаток 1
                   до Iнструкції з
                   інвентаризації зелених
                   насаджень у населених
                   пунктах України
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   ___________________________
                      балансоутримувач,
                   ___________________________
                     власник чи користувач
                     земельної ділянки,
                   ___________________________
                   на якій розташовані зелені
                       насадження
 
 
               ПАСПОРТ
 
 _________________________________________________________________
        назва об'єкта зеленого господарства
 _________________________________________________________________
           місцезнаходження об'єкта
 
 
 Балансоутримувач, власник чи   _______________________________
 користувач земельної ділянки,   _______________________________
 на якій розташовані зелені    _______________________________
 насадження
 
 Паспорт складено
 Керівник ________________________
 _________________________________
   найменування організації,
      підприємства,
 _________________________________  М.П.
  що проводила інвентаризацію
 
 "___"_______________ 200__ р.
 
 Підпис

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ