Приказ от 11.11.2005 № 160 Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора предприятий по содержанию объектов благоустройства населенных пунктов

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19919 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 11.11.2005 № 160 Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора предприятий по содержанию объектов благоустройства населенных пунктов
Дата начала действия01.01.2006
Дата принятия11.11.2005
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа160
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций1460/11740
Дата регистрации в Министерстве Юстиций06.12.2005


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

          ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ
      З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
              Н А К А З
 
            11.11.2005 N 160
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 грудня 2005 р.
                   за N 1460/11740
 
 
       Про затвердження Положення про порядок
      конкурсного відбору підприємств з утримання
       об'єктів благоустрою населених пунктів
 
 
   Відповідно до Законів України "Про Загальнодержавну програму
реформування  і розвитку житлово-комунального господарства на
2004-2010 роки" >> ),  "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти", "Про благоустрій населених
пунктів" та Положення про Державний комітет України з
питань житлово-комунального господарства, затвердженого Указом
Президента України від 19 серпня 2002 року N 723, з
метою встановлення процедури залучення на конкурсних засадах
підприємств,  установ,  організацій  до  утримання  об'єктів
благоустрою населених пунктів Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення про порядок конкурсного відбору
підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, що
додається.
 
   2. Юридичному  відділу  (Герасименко Т.М.)   спільно  з
Управлінням благоустрою   та   комунального   обслуговування
(Стеценко Я.А.) подати цей наказ у встановленому порядку до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
   3. Управлінню благоустрою та комунального  обслуговування
(Стеценко Я.А.) довести цей наказ до відома місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 
   4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2006 року.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Лотоцького О.Б.
 
 Голова Комітету                   О.Ю.Кучеренко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               А.Дашкевич
 
 Міністр економіки України               А.П.Яценюк
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держжитлокомунгоспу
                   України
                   11.11.2005 N 160
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 грудня 2005 р.
                   за N 1460/11740
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок конкурсного відбору підприємств
    з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів
 
 
            1. Загальні питання
 
   1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України
"Про  Загальнодержавну  програму  реформування  і  розвитку
житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки" ,
"Про закупівлю  товарів,  робіт і послуг за державні кошти"
 та "Про благоустрій населених пунктів".
 
   1.2. Це Положення визначає процедуру підготовки та проведення
конкурсу з утримання та ремонту об'єктів благоустрою населених
пунктів державної та комунальної власності, а  також  умови
залучення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій.
 
   1.3. Конкурс проводять органи державної влади та органи
місцевого  самоврядування  для  визначення  балансоутримувачів
об'єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.
   Конкурс може проводити балансоутримувач у разі неспроможності
забезпечення належного утримання та своєчасного ремонту об'єктів
благоустрою власними силами.
 
   1.4. Конкурс проводиться за умови:
   визначення організатором  конкурсу  необхідності   його
проведення;
   закінчення строку дії або розірвання договору з попереднім
виконавцем робіт з утримання та/або ремонтом об'єктів благоустрою
населених пунктів;
 
   1.5. Конкурс на утримання та/або ремонт об'єктів благоустрою
може  проходити  за одним об'єктом, одночасно за декількома
об'єктами благоустрою даного населеного пункту або в цілому за
населеним пунктом.
 
   1.6. За умови закінчення строку дії або розірвання договору з
попереднім виконавцем робіт з утримання та/або ремонтом об'єктів
благоустрою населених пунктів конкурс має проводитись не пізніше
ніж за один місяць до настання такого строку.
 
   1.7. Поняття, що використовуються у цьому Положенні, мають
таке значення:
   конкурс - конкурентний спосіб визначення виконавця робіт щодо
утримання та/або ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів;
   конкурсна документація - комплект документів, що готується
організатором та надається учасникам конкурсу для підготовки
конкурсних пропозицій;
   конкурсна комісія - комісія, що утворюється/призначається
організатором для підготовки і проведення конкурсу;
   конкурсна пропозиція - комплект документів, який готується
учасником конкурсу організатору згідно з вимогами до конкурсної
документації;
   організатор конкурсу - орган державної влади, орган місцевого
самоврядування або балансоутримувач об'єктів благоустрою;
   переможець конкурсу - учасник, конкурсну пропозицію якого
визначено найкращою та акцептовано;
   учасник конкурсу  -  балансоутримувач  або  підприємство,
установа, організація, яка подала конкурсну пропозицію.
   Iнші поняття вживаються у значенні, які наведені в Законах
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
 та "Про благоустрій населених пунктів".
 
           2. Підготовка конкурсу
 
   2.1. Для проведення конкурсу організатор готує конкурсну
документацію, яка повинна містити:
   1) найменування,  місцезнаходження,  контактні  телефони
організатора конкурсу;
   2) найменування об'єкта/об'єктів благоустрою, щодо якого/яких
проводиться конкурс з його/їх утримання та/або ремонту;
   3) умови для проведення конкурсу;
   4) прізвища, посади, адреси та номери контактних телефонів
посадових осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками
конкурсу;
   5) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу про:
   наявну матеріально-технічну базу;
   кваліфікацію працівників;
   досвід роботи  з  утримання  та/або  ремонту  об'єктів
благоустрою;
   відповідний дозвіл або ліцензію на виконання певних робіт чи
надання  послуг  згідно із законодавством, які потрібні для
утримання та/або ремонту об'єктів благоустрою;
   6) критерії   відповідності   учасника   встановленим
кваліфікаційним вимогам;
   7) перелік документів, оригінали або копії яких подаються
учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників
установленим кваліфікаційним вимогам;
   8) обсяг робіт з утримання та/або ремонту об'єкта/об'єктів
благоустрою;
   9) вимоги щодо якості виконання робіт з утримання та/або
ремонту об'єкта/об'єктів благоустрою з посиланням на стандарти,
нормативи, норми та правила;
   10) кількісний склад об'єкта/об'єктів благоустрою;
   11) місцезнаходження об'єкта/об'єктів благоустрою;
   12) технічний стан об'єкта/об'єктів благоустрою;
   13) проект договору про виконання робіт з утримання та/або
ремонту  об'єкта/об'єктів благоустрою, який укладатиметься за
результатами конкурсу, та термін його дії;
   14) вимоги до конкурсних пропозицій;
   15) розрахунок вартості робіт з утримання та/або ремонту
об'єкта/об'єктів благоустрою чи посилання на нормативно-правовий
акт, відповідно до якого вона розраховується;
   16) критерії оцінки конкурсних пропозицій:
   вартість робіт;
   забезпеченість учасника   конкурсу  матеріально-технічним
обладнанням;
   наявність працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням
пропозицій щодо залучення співвиконавців);
   фінансова спроможність учасника конкурсу;
   строки виконання  робіт  з  утримання  та/або  ремонту
об'єкта/об'єктів благоустрою;
   наявність позитивного досвіду роботи з утримання  та/або
ремонту об'єктів благоустрою відповідно до вимог стандартів,
нормативів, норм та правил;
   17) можливість проведення організатором конкурсу зборів його
учасників з метою  надання  запитів/роз'яснень  щодо  змісту
конкурсної документації та внесення змін до неї;
   18) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних
пропозицій;
   19) місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними
пропозиціями.
 
   2.2. Організатор конкурсу утворює і затверджує комісію, до
складу  якої  входять  представники  організатора  конкурсу,
підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх
згодою)  представники  територіального  органу  спеціально
уповноваженого  центрального органу виконавчої влади у сфері
захисту прав споживачів, які не пізніше ніж за три дні до
закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду
бути членами конкурсної комісії.
   Головою конкурсної  комісії  призначається  представник
організатора конкурсу.
   До складу конкурсної комісії не можуть входити представники
учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік,
дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки) та інші зацікавлені
особи.
 
   2.3. Передбачені конкурсною документацією умови проведення
конкурсу є обов'язковими для конкурсної комісії та його учасників.
 
   2.4. Конкурсна  комісія опубліковує в друкованих засобах
масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке має
містити інформацію, передбачену підпунктами 1, 2, 4, 18 і 19
пункту 2.1 цього Положення, а також про способи і місце отримання
конкурсної документації.
 
   2.5. Кінцевий строк для подання конкурсних пропозицій не може
бути менший ніж 30 календарних днів з  дати  опублікування
оголошення про проведення конкурсу в друкованих засобах масової
інформації.
 
   2.6. Організатор конкурсу може встановити плату за надання
конкурсної документації, яка не повинна перевищувати вартості
підготовки та розповсюдження такої документації.
   Плата за участь у конкурсі вноситься на  рахунок  його
організатора.
 
   2.7. Конкурсна документація  надається  або  надсилається
організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів
після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.
 
   2.8. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім
календарних  днів  до  закінчення  строку подання конкурсних
пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням  щодо  змісту
конкурсної  документації  до  організатора  конкурсу,  який
зобов'язаний надати йому письмову відповідь протягом трьох робочих
днів.
 
   2.9. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім
календарних днів до  закінчення  строку  подання  конкурсних
пропозицій  внести зміни до конкурсної документації, про що
повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу,
які отримали конкурсну документацію.
 
   2.10. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної
документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор
конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не
менше ніж на сім календарних днів.
 
   2.11. При проведенні організатором конкурсу зборів  його
учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної
документації ведеться протокол, який надається протягом трьох
робочих днів усім учасникам.
 
         3. Подання документів на конкурс
 
   3.1. Для участі в конкурсі його учасники подають оригінали
або засвідчені в установленому законодавством порядку  копії
документів, передбачених конкурсною документацією.
 
   3.2. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається
поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне
найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу,
перелік об'єктів благоустрою, щодо утримання та/або ремонту яких
подається пропозиція. На конверті з конкурсною пропозицією повинно
бути написано великими буквами "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦIЯ".
 
   3.3. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після
закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються
учасникам конкурсу.
 
   3.4. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення
строку  подання  конкурсних  пропозицій  рішення  щодо  його
продовження, якщо учасники через об'єктивні причини не можуть
подати свої конкурсні пропозиції у встановлений строк.
   Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття
конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників
конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.
 
   3.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну
пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання
пропозицій.
 
   3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в
журналі обліку або в реєстрі.
   На запит учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує
надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та
часу.
 
         4. Порядок проведення конкурсу
 
   4.1. Розкриття  конвертів  з  конкурсними  пропозиціями
проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час,
передбачені  конкурсною  документацією,  в  присутності  всіх
учасників конкурсу або вповноважених ними осіб.
   Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися
за відсутності учасника конкурсу або вповноваженої ним особи.
 
   4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями
конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення
документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а
також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження
кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.
 
   4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія
має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх
змісту або провести консультації з окремими учасниками.
 
   4.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна
комісія має право відхилити їх з таких причин:
   учасник конкурсу  не  відповідає кваліфікаційним вимогам,
передбаченим конкурсною документацією;
   конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.
 
   4.5. Організатор конкурсу приймає рішення про відмову в
участі у конкурсі в разі:
   ліквідації учасника конкурсу, визнання його банкрутом або
порушення проти нього справи про банкрутство;
   установлення факту  подання недостовірної інформації, яка
впливає на прийняття рішення.
 
   4.6. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у
разі:
   неподання конкурсних пропозицій;
   відхилення всіх конкурсних пропозицій.
 
   4.7. У  разі  прийняття конкурсною комісією рішення про
визнання конкурсу таким, що не відбувся, організатор конкурсу
письмово повідомляє про це всіх його учасників протягом трьох
робочих днів з дня прийняття такого рішення та організовує
підготовку нового конкурсу протягом десяти календарних днів.
 
         5. Визначення переможця конкурсу
           та укладення договору
 
   5.1. Конкурсні пропозиції оцінюються конкурсною комісією за
критеріями, установленими в конкурсній документації.
 
   5.2. Переможцем  конкурсу  визначається його учасник, що
відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити виконання
робіт відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана
найкращою за результатами оцінки.
   Одним з головних критеріїв визначення переможця конкурсу є
вартість робіт.
 
   5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається
конкурсною комісією на закритому засіданні в присутності більше
половини її складу відкритим голосуванням простою  більшістю
голосів.
   У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови
конкурсної комісії.
   Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом,  який
підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.
 
   5.4. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про
результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем
конкурсної комісії і надсилається протягом трьох календарних днів
усім учасникам конкурсу. Витяг  з  протоколу  має  включати
розшифровку результатів оцінки конкурсу за критеріями щодо кожного
з його учасників.
 
   5.5. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні
конкурсної комісії, на яке запрошуються всі його учасники або
вповноважені ним особи.
 
   5.6. З переможцем конкурсу протягом п'яти календарних днів
після  прийняття  конкурсною  комісією  відповідного  рішення
укладається договір про виконання робіт з утримання та/або ремонту
об'єкта/об'єктів благоустрою, за якими проходив конкурсний відбір.
 
   5.7. У разі, якщо в конкурсі взяв участь тільки один учасник
і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір про
виконання робіт з утримання та/або ремонту об'єктів благоустрою.
 
        6. Фінансування проведення конкурсу
 
   6.1. Фінансування роботи з підготовки та проведення конкурсу
здійснюється його організатором за рахунок власних коштів.
 
   6.2. У разі, коли конкурс не  відбувся,  унесена  його
учасниками плата повертається їм, а витрати на підготовку конкурсу
відшкодовуються за рахунок його організатора.
 
   6.3. Якщо конкурс відбувся, унесена його учасниками плата не
повертається і використовується для покриття витрат, пов'язаних з
його підготовкою та проведенням.
 
            7. Розгляд спорів
 
   7.1. Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу,
розглядаються в установленому законодавством порядку.
 
 Начальник Управління благоустрою
 та комунального обслуговування            Я.А.Стеценко

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ