Письмо от 15.02.2007 № 31-34000-10-16/2959 "Относительно разъяснения отдельных вопросов бухгалтерского учета"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20040 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПисьмо от 15.02.2007 № 31-34000-10-16/2959 "Относительно разъяснения отдельных вопросов бухгалтерского учета"
Дата начала действия15.02.2007
Дата принятия15.02.2007
СтатусДействующий
Вид документаПисьмо
Шифр документа31-34000-10-16/2959
РазработчикМинистерство финансов Украины (Минфин)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
        15.02.2007 N 31-34000-10-16/2959
 
 
   Міністерство фінансів  України на запит щодо роз'яснення
окремих питань бухгалтерського обліку повідомляє.
 
   1. Відповідно до  Положення  стандарту)  бухгалтерського
обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92 ,  і
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня
2003 року N 561, витрати на будівництво об'єкта
основних засобів, що здійснюється господарським або підрядним
способом  для  власних потреб підприємства, з початку і до
закінчення робіт та до введення його в експлуатацію визнаються
незавершеними   капітальними   інвестиціями   (незавершеним
будівництвом).  При   господарському   способі   виконання
будівельно-монтажних робіт облік затрат забудовником ведеться на
рахунку обліку капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунками
обліку  виробничих  запасів,  послуг  допоміжних  виробництв,
амортизації основних  засобів  і  розрахунків  з  кредиторами
(по заробітній платі, відрахуваннях на соціальні заходи, оплаті за
послуги машин і механізмів тощо).
   Якщо витрати здійснюються для підтримання об'єкта основних
засобів в робочому стані та одержання первісно визначеної суми
майбутніх економічних вигод від його використання, то їх сума
включається до складу витрат згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського  обліку  16  "Витрати",  затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318
.
 
   2. Тимчасові (нетитульні) споруди зараховуються до складу
інших необоротних матеріальних активів, якщо їх строк корисного
використання (експлуатації) більше одного року (або операційного
циклу, якщо він довший за рік). Відповідно до Iнструкції про
застосування  Плану  рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України
від 30 листопада 1999 року N 291  ,   облік
експлуатаційних  тимчасових  (нетитульних) споруд ведеться на
субрахунку 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди".
   Витрати на  створення  тимчасових  (нетитульних)  споруд
підрядником в процесі виконання робіт за будівельним контрактом,
зокрема  приоб'єктних контор та комор виконробів, складських
приміщень, навісів тощо, відображаються відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня
2001 року N 205 . Цим Положенням також визначено
методологічні засади формування підрядниками у бухгалтерському
обліку інформації про доходи та витрати, пов'язані з виконанням
будівельних контрактів, та її розкриття у фінансовій звітності.
   Витрати на  спорудження, ремонт та ліквідацію тимчасових
(нетитульних) споруд обліковуються на окремому субрахунку рахунку
23   "Виробництво"   та   включаються   у   собівартість
будівельно-монтажних робіт, якщо це передбачено кошторисом на
будівництво об'єкта.
   Порядок формування  собівартості  визначено  Методичними
рекомендаціями  з формування собівартості будівельно-монтажних
робіт, затвердженими наказом Державного комітету  України  з
будівництва та  архітектури  від  16 лютого 2004 року N 30
. Підприємства (підрядники) можуть застосовувати
типові  форми  первинних  облікових  документів  будівництва,
затверджені наказом Державного комітету статистики України та
Державного комітету  України  з  будівництва  та  архітектури
від 21 червня 2002 року N 237/5.
 
 Заступник Міністра                  Т.I.Єфименко

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ