Приказ от 05.04.2007 № 120 Об утверждении Образца санитарно-технического паспорта полигона твердых бытовых отходов и Методических рекомендаций относительно его заполнения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20057 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 05.04.2007 № 120 Об утверждении Образца санитарно-технического паспорта полигона твердых бытовых отходов и Методических рекомендаций относительно его заполнения
Дата начала действия05.04.2007
Дата принятия05.04.2007
Дата отмены действия 04.04.2018
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа120
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные Отменен согласно приказу от 04.04.2018 № 183


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            05.04.2007 N 120
 
 
           Про затвердження Зразка
       санітарно-технічного паспорта полігона
       твердих побутових відходів та Методичних
        рекомендацій щодо його заповнення
 
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
04.03.04  N  265  "Про затвердження Програми
поводження з твердими побутовими відходами", з метою удосконалення
нормативно-технічної бази в сфері поводження з твердими побутовими
відходами Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зразок санітарно-технічного паспорта полігона
твердих побутових відходів та Методичні рекомендації щодо його
заповнення, що додаються.
 
   2. Скасувати наказ Мінбуду від 10.01.2006 N 3 v0003667-06 )
"Про затвердження Санітарно-технічного паспорта полігона твердих
побутових відходів (типового)".
 
   3. Управлінню благоустрою та комунального  обслуговування
(Я.А.Стеценко) довести цей наказ до відома місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г.М.Семчука.
 
 В.о. Міністра будівництва,
 архітектури
 та житлово-комунального
 господарства                      А.О.Орлов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   будівництва, архітектури
                   та житлово-комунального
                   господарства України
                   05.04.2007 N 120
 
 
               ЗРАЗОК
         Санітарно-технічного паспорта
        полігона твердих побутових відходів
 
 
    ПОГОДЖЕНО              ЗАТВЕРДЖЕНО
 ________________________       _____________________
    (керівник            (керівник проектної
 організації-замовника)          організації)
 
 
          САНIТАРНО-ТЕХНIЧНИЙ ПАСПОРТ
        полігона твердих побутових відходів
 
 
 1. Назва полігона _______________________________________________
            (наводиться назва або номер полігона)
 
 2. Місце розташування полігону __________________________________
                 (наводиться географічна прив'язка
                       полігона)
 
 3. Власник полігона
 
 3.1. Назва власника _____________________________________________
             (підприємство, організація, установа -
                  власник полігона)
 
 3.2. Код власника за ЄДРПОУ _____________________________________
 
 3.3. Підпорядкування власника ___________________________________
                  (міністерство, держкомітет,
                     об'єднання тощо)
 
 3.4. Код керівної організації за СПОДУ __________________________
 
 3.5. Адреса власника ____________________________________________
            (область, район, місто, селище, вулиця,
                   N будинку)
 
 3.6. Код адміністративно-територіальної одиниці за КОАТУУ _______
 
 3.7. Контактні реквізити власника _______________________________
                   (тел., факс, E-mail тощо)
 
 4. Підприємство, що експлуатує полігон (на правах оренди тощо)
 _________________________________________________________________
          (назва, адреса, тел., факс)
 
 5. Проектна організація _________________________________________
              (назва, адреса, контактні реквізити)
 
 6. Будівельна організація _______________________________________
              (назва, адреса, контактні реквізити)
 
 7. Замовник _____________________________________________________
           (назва, адреса, контактні реквізити)
 
 8. Дані про відведену для полігона земельну ділянку
 
 8.1. Рішення про відведення земельної ділянки ___________________
                         (коли прийняте
 _________________________________________________________________
  рішення, ким затверджене, загальна площа земельної ділянки)
 
 8.2. Найменша відстань земельної ділянки від:
 - межі міста, км            __________________________
 - житлової та громадської забудови, км __________________________
 - сільськогосподарських угідь, км   __________________________
 - лісопосадки чи лісового масиву, км  __________________________
 
 8.3. Особливі умови території ___________________________________
                 (близькість до курортних зон,
 _________________________________________________________________
   заповідних територій, місць відпочинку перелітних птахів,
 _________________________________________________________________
         морського узбережжя, водойм тощо)
 
 8.4. Природно-кліматичні умови та зона зволоження
 8.4.1. Природно-кліматичні умови ________________________________
                  (вказується природно-кліматична
 _________________________________________________________________
  зона, річний перебіг температур, річна кількість опадів тощо)
 8.4.2. Зона зволоження __________________________________________
 _________________________________________________________________
  (вказуються номер зони зволоження та коефіцієнт зволоження)
 
 8.5. Організація,  що  проводила  передпроектні  інженерні
 вишукування _____________________________________________________
        (назва організації, адреса, контактні реквізити)
 
 8.6. Основні дані передпроектних інженерних вишукувань
 8.6.1. Геоморфологічні особливості рельєфу ______________________
                       (рівнина, вододіл,
 _________________________________________________________________
     схил, балка, улоговина, вироблений кар'єр тощо)
 8.6.2. хрунтові умови ___________________________________________
 _________________________________________________________________
   (шари ґрунтів від поверхні, їх товщина, мінеральний склад)
 8.6.3. Геологічні умови _________________________________________
             (зсувні явища, розломна тектоніка, карст,
 _________________________________________________________________
       фільтраційні породи, гірничі виробки тощо)
 8.6.4. Гідрогеологічні умови ____________________________________
                (глибина залягання ґрунтових вод,
 _________________________________________________________________
 природна захищеність підземних вод, глибина активного водообміну,
 _________________________________________________________________
        вихід ґрунтових вод на поверхню тощо)
 
 8.6.5. Віддаленість від водойм і водостоків, км _________________
 8.6.6. Віддаленість від водозаборів, км _________________________
 8.6.7. Поверхневий стік і фільтрація ____________________________
                    (постійний дренажний стік
 _________________________________________________________________
   чи тимчасовий у період атмосферних опадів і танення снігу,
 _________________________________________________________________
   напрямок фільтрації стоків, будова склад і товщина шарів
 _________________________________________________________________
             аерації тощо)
 
 9. Термін експлуатації, обсяги та склад відходів, розміщених на
 полігоні в попередні роки (для діючого полігона, до складання
 паспорта)
 
 9.1. Дата початку експлуатації полігона _________________________
                      (число, місяць, рік)
 
 9.2. Обсяги відходів, розміщених на полігоні від початку його
 експлуатації, куб.м _____________________________________________
 
 9.3. Обсяги відходів, розміщених за попередній рік, куб.м (т)
 _________________________________________________________________
 
 9.4. Склад захоронених відходів, в % ____________________________
                     (побутові, будівельні,
 _________________________________________________________________
             промислові тощо)
 
 9.5. Земельна площа, зайнята відходами, га ______________________
 
 9.6. Загальна площа полігона, га ________________________________
 
 10. Площа  основних  елементів  полігона  (для  нового,
 реконструйованого полігона)
 
 10.1. Загальна площа полігона, га (кв.м) ________________________
 
 10.2. Площа ділянки складування, га (кв.м) ______________________
 
 10.3. Площа, зайнята інженерними спорудами і комунікаціями, га
 (кв.м) __________________________________________________________
 
 10.4. Площа під'їзної дороги, га (кв.м) _________________________
 
 10.5. Площа господарської зони, га (кв.м) _______________________
 
 10.6. Площа санітарно-захисної зони, га (кв.м) __________________
 
 10.7. Площа резервної зони, га (кв.м) ___________________________
 
 11. Обсяги захоронення відходів та термін експлуатації полігона
 (проектні, після складання паспорта)
 
 11.1 Обсяги захоронення відходів, куб.м (т) _____________________
 
 11.2. Термін експлуатації полігона, роки ________________________
 
 11.3. Черги введення пускових комплексів полігона за роками його
 експлуатації ____________________________________________________
           (1-а черга, площа, роки; 2-а черга,
 _________________________________________________________________
            площа, роки і т.д.)
 
 12. Основні об'єкти та споруди полігона, технічне оснащення
 
 12.1. Ділянка складування _______________________________________
              (котлован, траншея, каскад дамб тощо,
 _________________________________________________________________
    їх глибина, ширина, довжина, площа дна, висота дамб)
 
 12.2. Протифільтраційний екран дна і укосу (котловану, траншеї,
 каскаду дамб) ___________________________________________________
          (матеріали: природні, штучні геосинтетичні,
 _________________________________________________________________
     полімерні; товщини шарів, коефіцієнти фільтрації)
 
 12.3. Споруди  і обладнання для водовідведення, збирання та
 знешкодження фільтрату
 12.3.1. Гідротехнічні споруди полігона для відведення поверхневих
 дощових і талих вод _____________________________________________
           (обвалування, нагірні канави, захисні дамби,
 _________________________________________________________________
  водостоки, ставки-випарники, біоставки, контрольно-регулюючі
 _________________________________________________________________
              ставки тощо)
 12.3.2. Природні об'єкти водоскиду ______________________________
 _________________________________________________________________
    (відкрита водойма, річка, балка, яр, водостік тощо)
 12.3.3. Дренажна система для відведення фільтрату _______________
 _________________________________________________________________
          (склад, розміщення, матеріали)
 12.3.4. Система збирання та накопичення фільтрату _______________
 _________________________________________________________________
  (котлован, траншея, резервуар, цистерна тощо, їх розміщення,
 _________________________________________________________________
          місткість, термін заповнення)
 12.3.5. Система знешкодження фільтрату __________________________
 _________________________________________________________________
   (відкачування на поверхню ділянки, складування полігона
 _________________________________________________________________
  для випаровування, розведення з водою та злив в каналізацію,
 _________________________________________________________________
  використання спеціального очисного обладнання, відстійники та
 _________________________________________________________________
     випаровувальні ставки, біоставки, інші методи)
 12.3.6. Обладнання для перекачування та знешкодження фільтрату
 _________________________________________________________________
  (насосні станції, очисне, випаровувальне та інше обладнання,
 _________________________________________________________________
           транспортні засоби тощо)
 
 12.4. Фінальне (верхнє ізоляційне) укриття полігона _____________
 _________________________________________________________________
           (матеріали, товщини шарів)
 
 12.5. Споруди і обладнання для керованого відведення, збирання,
 утилізації біогазу
 12.5.1. Свердловини, шахти, дренажна система в тілі полігона та
 під його фінальним укриттям _____________________________________
 _________________________________________________________________
 (опис системи свердловин, шахт, вертикальних та горизонтальних
 _________________________________________________________________
 дренажних каналів, з'єднувальних колекторів, накопичувачів тощо)
 12.5.2. Система спалювання біогазу в факелах ____________________
 _________________________________________________________________
          (опис системи та обладнання)
 12.5.3. Система утилізації біогазу ______________________________
 _________________________________________________________________
   (спалювання з використанням тепла, когенерація, очищення
 _________________________________________________________________
      і заправляння газових балонів, інші методи)
 12.5.4. Обладнання для відкачування, очищення, утилізації біогазу
 _________________________________________________________________
    (насоси, газгольдери, фільтри, спалювальне обладнання,
 _________________________________________________________________
         марки та короткі характеристики)
 
 13. Господарська зона, інженерні споруди та обладнання, елементи
 благоустрою
 
 13.1. Будівлі та споруди виробничого призначення ________________
 _________________________________________________________________
            (призначення, площа)
 
 13.2. Складські приміщення ______________________________________
                   (призначення, площа)
 
 13.3. Будинки (об'єкти) адміністративно-побутового призначення
 _________________________________________________________________
               (площа)
 
 13.4. Споруди та обладнання водопостачання та водовідведення
 _________________________________________________________________
         (централізоване, свердловини тощо)
 
 13.5. Споруди та обладнання теплопостачання _____________________
 _________________________________________________________________
           (котельня, нагрівачі тощо)
 
 13.6. Споруди та обладнання електропостачання ___________________
 _________________________________________________________________
        (підстанція, електрогенератор тощо)
 
 13.7. Споруди та обладнання зовнішнього освітлення ______________
 _________________________________________________________________
            (щогли, ліхтарі тощо)
 
 13.8. Вагова ____________________________________________________
            (тип ваг, марка, характеристика)
 
 13.9. Контрольно-пропускний пункт (КПП) _________________________
 _________________________________________________________________
       (описання обладнання, персоналу, охорони)
 
 13.10. Зона миття та дезінфекції сміттєвозного транспорту
 13.10.1. Обладнання для мийки та дезінфекції кузова _____________
 _________________________________________________________________
   (естакада, насосна установка, обладнання для дезінфекції)
 13.10.2. Споруди та обладнання для миття та дезінфекції коліс ___
 _________________________________________________________________
         (приямок з дезінфікуючим розчином)
 
 13.11. Iнші  інженерні  споруди та обладнання виробничого і
 невиробничого призначення _______________________________________
 _________________________________________________________________
   (назва споруди, обладнання, призначення, характеристика)
 
 13.12. Благоустрій територій ____________________________________
                 (елементи благоустрою основної
 _________________________________________________________________
   території полігона та захисної зони, зелені насадження)
 
 13.13. Під'їзна дорога __________________________________________
 _________________________________________________________________
   (протяжність, ширина, матеріали і характеристика покриття)
 
 14. Основні виробничі засоби механізації
 
 14.1. Бульдозери ________________________________________________
                (марка, кількість)
 
 14.2. Котки-ущільнювачі _________________________________________
                  (марка, кількість)
 
 14.3. Скрепери __________________________________________________
                (марка, кількість)
 
 14.4. Екскаватори _______________________________________________
                (марка, кількість)
 
 14.5. Автосамоскиди _____________________________________________
                 (марка, кількість)
 
 14.6. Поливально-мийні машини ___________________________________
                    (марка, кількість)
 
 14.7. Мобільні насосні станції __________________________________
                    (марка, кількість)
 
 14.8. Iнша техніка ______________________________________________
                 (марки, кількість)
 
 15. Технологія складування
 
 15.1. Розвантажування сміттєвозного транспорту __________________
 _________________________________________________________________
         (місце, способи розвантажування)
 
 15.2. Розрівнювання відходів з ущільненням методом ______________
 _________________________________________________________________
            (зсуву, насуву, інше)
 
 15.3. Пошарове  укладання відходів з пересипанням проміжними
 ізоляційними шарами ґрунту (або інших матеріалів) _______________
 _________________________________________________________________
 
 15.4. Добова карта ______________________________________________
           (площа, обсяг захоронення відходів за добу)
 
 15.5. Товщина шарів відходів, м _________________________________
 
 15.6. Коефіцієнт (кратність) ущільнення _________________________
 
 15.7. Товщина проміжних ізоляційних шарів, м ____________________
 
 15.8. Матеріали ізоляційних шарів та їх походження ______________
 _________________________________________________________________
 (вказати назву і характеристику матеріалів та де вони беруться)
 
 15.9. Складування тюкованих (брикетованих) відходів ярусами з
 пересипанням проміжними ізоляційними шарами ґрунту (або інших
 матеріалів)
 
 15.10. Розміри майданчика складування тюків, м __________________
 _________________________________________________________________
           (ширина, довжина, площа)
 
 15.11. Розмір тюків (брикетів), м _______________________________
                   (ширина, довжина, товщина)
 
 15.12. Кількість ярусів між проміжними ізоляційними шарами, шт.
 _________________________________________________________________
 
 15.13. Товщина проміжних шарів, м _______________________________
 
 15.14. Матеріал проміжних шарів _________________________________
 _________________________________________________________________
      (вказати назву і характеристику матеріалів)
 
 16. Протипожежні засоби
 
 16.1. Пожежна водойма, котлован, резервуар тощо _________________
 _________________________________________________________________
    (вид водойми, місткість, пожежний запас води, куб.м)
 
 16.2. Насосні установки _________________________________________
               (марка, кількість, подача, л/с)
 
 16.3. Iнші засоби пожежогасіння _________________________________
 _________________________________________________________________
        (пожежні щити та їх обладнання тощо)
 
 17. Санітарно-гігієнічні засоби
 
 17.1. Дезінфекція _______________________________________________
 _________________________________________________________________
    (об'єкти оброблення, препарати, режими, обладнання)
 
 17.2. Дезінсекція _______________________________________________
 _________________________________________________________________
    (об'єкти оброблення, препарати, режими, обладнання)
 
 17.3. Дератизація _______________________________________________
 _________________________________________________________________
    (об'єкти оброблення, препарати, режими, обладнання)
 
 18. Використання  території  полігона після його закриття і
 рекультивації земель ____________________________________________
              (вказати на можливе або заплановане
 _________________________________________________________________
      використання території полігона в майбутньому)
 
 19. Система показників впливу полігона на оточуюче природне
 середовище
 
 19.1. Розміри санітарно-захисної зони по периметру полігона, м __
 
 19.2. Контроль стану підземних і поверхневих водних об'єктів
 19.2.1. Поверхневі водні об'єкти
 19.2.1.1. Місця відбору проб ____________________________________
 19.2.1.2. Режим відбору проб ____________________________________
 19.2.1.3. Контрольовані показники _______________________________
 19.2.2. Підземні води
 19.2.2.1. Система наглядових свердловин _________________________
                      (розміщення, глибина,
 _________________________________________________________________
      засоби відкачування води відбору проб тощо)
 19.2.2.2. Режим відбору проб ____________________________________
 19.2.2.3. Контрольовані показники _______________________________
 
 19.3. Контроль стану атмосферного повітря
 19.3.1. Місця відбору проб ______________________________________
 19.3.2. Режим відбору проб ______________________________________
 19.3.3. Контрольовані показники _________________________________
 
 19.4. Контроль стану ґрунтів
 19.4.1. Місця відбору проб ______________________________________
 19.4.2. Режим відбору проб ______________________________________
 19.4.3. Контрольовані показники _________________________________
 
 19.5. Контроль стану рослин
 19.5.1. Методи і режими контролю ________________________________
 
 19.6. Опис найбільш значних  та  довготривалих  впливів  на
 навколишнє природне  середовище, в тому числі при аварійних
 ситуаціях _______________________________________________________
        (на клімат і мікроклімат, повітряне середовище,
 _________________________________________________________________
    геологічне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний
 _________________________________________________________________
      світ, заповідні об'єкти, курортні зони тощо)
 
 19.7. Система збору і утилізації біогазу ________________________
 _________________________________________________________________
  (збір та утилізація біогазу, контроль показників за п. 19.3.3)
 
 19.8. Система збирання і знешкоджування фільтрату _______________
 _________________________________________________________________
  (дренажні системи, накопичувачі, обладнання для знешкодження,
 _________________________________________________________________
    контроль показників за пп. 19.2.1.3, 19.2.2.3, 19.4.3)
 
 19.9. Біогаз ____________________________________________________
         (потенційні обсяги утворення, склад, можливі
 _________________________________________________________________
           надходження в атмосферу)
 
 19.10. Фільтрат _________________________________________________
          (потенційні обсяги утворення, склад, можливі
 _________________________________________________________________
     надходження в ґрунт і ґрунтові та підземні води).
 
 Начальник Управління благоустрою
 та комунального обслуговування            Я.А.Стеценко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   будівництва, архітектури
                   та житлово-комунального
                   господарства України
                   05.04.2007 N 120
 
 
           МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
        щодо заповнення Санітарно-технічного
      паспорта полігона твердих побутових відходів
 
 
   1.1. Санітарно-технічний паспорт полігона є паспортом об'єкта
будівництва,  реконструкції чи технічного переоснащення, який
включає  основні  техніко-економічні   та   експлуатаційні
характеристики полігона, а також найважливіші дані і показники
стосовно його впливу на довкілля, і входить в склад проектної
документації (згідно з ДБН В.2.4-2-2005).
 
   1.2. Дані   санітарно-технічного   паспорта   полігона
використовуються для аналізу  та  розроблення  заходів  щодо
покращання санітарно-технічного та екологічного стану полігона.
 
   1.3. Джерелами  складання  санітарно-технічного  паспорта
полігона є:
   - матеріали передпроектних інженерних досліджень території
полігона;
   - інші розділи проектної документації полігона (згідно з
ДБН В.2.4-2-2005), зокрема: пояснювальна записка; технологічний
розділ (розрахунок місткості, технологічні схеми з урахуванням
черговості будівництва, поздовжні  і  поперечні  технологічні
розрізи, режими експлуатації, розрахунки потреби в машинах і
механізмах та  обслуговуючому  персоналі,  рекомендації  щодо
рекультивації ділянки після закриття полігона); генеральний план
ділянки (вертикальне планування; спеціальні гідротехнічні споруди:
водовідвідні  нагірні канави, дамби, водотривкі основи тощо;
під'їзні дороги; елементи благоустрою та впорядкування території);
архітектурно-будівельний   розділ  (будівлі  та  споруди);
санітарно-технічний розділ; електротехнічний  розділ;  основні
техніко-економічні  показники;  кошторис;  оцінка  впливу  на
навколишнє природне середовище (ОВНС); санітарно-захисна зона і
система моніторингу;
   - акти на додаткові (до проекту)  роботи  та  технічне
переоснащення полігона;
   - документація про характеристики використаних матеріалів і
обладнання;
   - протоколи і акти пусконалагоджувальних випробувань систем
та обладнання тощо.
 
   1.4. Зміни до санітарно-технічного паспорта полігона вносять
у порядку внесення змін до проектної документації.
 
   1.5. Зразок санітарно-технічного паспорта полігона твердих
побутових відходів складається з наступної структури:
   - основні дані про власника та місцезнаходження полігона;
   - дані про природно-кліматичні умови та інженерні дослідження
території земельної ділянки, відведеної для полігона;
   - дані  про  замовника,  проектувальника  та  підрядника
будівництва;
   - основні проектні дані полігона (для діючого полігона і
фактичні дані) щодо  техніко-економічних  та  експлуатаційних
показників;
   - дані про особливості експлуатації полігона і проектні
обсяги захоронення відходів та очікуваний термін експлуатації
полігона;
   - дані про технології складування та склад твердих побутових
відходів;
   - описання та основні характеристики засобів захисту довкілля
(ґрунтів, ґрунтових вод, атмосферного повітря);
   - дані  про  очікувані екологічні наслідки створення та
експлуатації полігона;
   - систему показників, які відображають вплив полігона на
навколишнє природне середовище.
 
   1.6. Роз'яснення щодо заповнення Зразка санітарно-технічного
паспорта полігона твердих побутових відходів.
   У пункті 1 "Назва полігона" наводиться назва або номер
полігона, якщо вони прийняті і вживаються, або вводиться назва за
назвою місцевості чи найближчого населеного пункту.
   У пункті 2 "Місце розташування полігона" дається географічна
прив'язка полігона до найближчого населеного пункту, що є на карті
України, із вказанням відстані від цього пункту та напрямку за
сторонами горизонту або (та) в напрямку іншого населеного пункту
(що є на карті України).
   У пункті 3 "Власник полігона"  наводиться  повна  назва
підприємства, організації, установи - власника полігона, його
підпорядкування (при наявності), а також інші дані та реквізити за
пп. 3.1...3.7.
   У пункті 4 "Підприємство, що експлуатує полігон (на правах
оренди тощо)" наводиться повна назва підприємства, що експлуатує
полігон на правах оренди або інших правах тощо, його поштова
адреса, телефон, факс та інші контактні реквізити.
   У пп. 5...7 "Проектна організація", "Будівельна організація",
"Замовник" наводяться повні назви, поштові адреси, контактні
реквізити (тел., факс, E-mail тощо)  проектної  організації,
будівельної організації, замовника (проектування та будівництва,
реконструкції чи технічного переоснащення полігона у випадку, якщо
замовник не є власником полігона).
   У пункті 8 "Дані про відведену для полігона земельну ділянку"
за пп. 8.1...8.3 наводяться дані про виділення земельної ділянки,
її площа, найменші відстані від меж міста, житлової та громадської
забудови, сільськогосподарських угідь, лісопосадки чи лісового
масиву, а також особливі умови щодо близькості до курортних зон,
заповідних  територій,  місць  відпочинку  перелітних птахів,
морського узбережжя тощо. У п. 8.4 вказується природно-кліматична
зона, річний перебіг температур, річна кількість опадів тощо (за
даними місцевої метеостанції), а також вказуються номер зони
зволоження та коефіцієнт зволоження К  (за ДБН В.2.4.-2-2005). У
                   ЗВ
п. 8.5 наводиться повна назва, поштова адреса, контактні реквізити
організації, що проводила передпроектні інженерні вишукування
(дослідження) на території земельної ділянки, відведеної для
полігона. У п. 8.6 наводяться основні дані про особливості
рельєфу, відведеної земельної ділянки, її ґрунтові, геологічні,
гідрогеологічні  та  інші умови із матеріалів передпроектних
інженерних вишукувань (досліджень) за пп. 8.6.1...8.6.7.
   Пункт 9 "Термін експлуатації, обсяги та склад відходів,
розміщених на полігоні в попередні роки (для діючого полігона, до
складання паспорта)" заповнюється (за пп. 9.1...9.6.) лише для
діючих полігонів, на яких проводиться реконструкція, розширення чи
технічне переоснащення.
   Пункти 10...19 заповнюються за даними відповідних проектів на
будівництво, реконструкцію, розширення, технічне переоснащення,
актів та протоколів на додаткові (до проекту) роботи та технічне
переоснащення  полігона,  документації  про  характеристики
використаних матеріалів  і  обладнання,  пусконалагоджувальних
випробувань систем та обладнання тощо.
   У пункті 10 "Площа основних елементів полігона (для нового,
реконструйованого полігона)" наводяться площі основних елементів
полігона за пп. 10.1...10.7.
   У пункті  11  "Обсяги  захоронення  відходів  та термін
експлуатації полігона (проектні, після  складання  паспорта)"
наводяться  дані  про  обсяги  відходів,  які передбачається
розміщувати  на  полігоні,  а  також  передбачувані  терміни
експлуатації  полігона  за  чергами введення в дію пускових
комплексів полігона за пп. 11.1...11.3.
   У пункті 12 "Основні об'єкти та споруди полігона, технічне
оснащення" наводяться дані про основні об'єкти, споруди  та
обладнання полігона за пп. 12.1...12.5. При цьому вписуються назви
основних об'єктів, споруд та  обладнання  із  запропонованих
переліків (або інші, які є фактично), наводяться їх марки, короткі
характеристики.
   У пункті  13  "Господарська  зона, інженерні споруди та
обладнання, елементи благоустрою" наводяться дані про основні
споруди,  будівлі та обладнання господарської зони, елементи
благоустрою території полігона, під'їзну дорогу за запропонованими
показниками в пп. 13.1...13.13. При цьому вписуються назви,
призначення споруд, будівель та обладнання, елементів благоустрою
із запропонованих переліків (або інші, які є фактично), наводяться
їх площі (для будівель), марки і короткі характеристики (для
споруд та обладнання). При цьому у п. 13.11 наводяться дані про
інші інженерні споруди та обладнання виробничого і невиробничого
призначення, які є на полігоні, але не вказані у пп. 13.1...13.10.
   У пункті 14 "Основні виробничі засоби механізації" наводяться
дані про марки та кількість засобів механізації для виконання
основних технологічних процесів на полігоні за пп. 14.1...14.8, а
також про  іншу  техніку  та  обладнання,  що не вказані в
пп. 14.1...14.7.
   У пункті 15 "Технологія складування" наводиться описання (в
запропонованому порядку) технологій  захоронення  (розміщення)
відходів на полігоні за пп. 15.1...15.14, включаючи розвантаження
сміттєвозного транспорту, розрівнювання та пошарове укладання і
ущільнення  відходів,  пересипання  проміжними шарами ґрунту,
складування тюкованих (брикетованих) відходів тощо.
   У пункті 16 "Протипожежні засоби" наводиться описання наявних
на полігоні протипожежних засобів у запропонованому порядку за
пп. 16.1...16.3.
   У пункті 17 "Санітарно-гігієнічні засоби" наводяться дані про
системи  дезінфекції  (знищення  інфекційних мікроорганізмів),
дезінсекції (знищення шкідливих комах), дератизації (знищення
гризунів) за пп. 17.1...17.3.
   У пункті 18 "Використання території полігона після його
закриття  і  рекультивації  земель"  вказуються  можливі або
заплановані  напрямки  використання  території  полігона  в
майбутньому.
   У пункті 19 "Система показників впливу полігона на оточуюче
природне середовище" наводяться основні дані про захисну зону
полігона і систему моніторингу його впливу на довкілля з описанням
засобів контролю, методів, режимів відбору проб, контрольованих
показників за пп. 19.1...19.5. Контрольовані показники та гранично
допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин для моніторингу
поверхневих водних  об'єктів  (п.  19.2.1.3),  підземних  вод
(п. 19.2.2.3),  атмосферного  повітря  (п.  19.3.3),  ґрунтів
(п. 19.4.3) встановлюються вимогами чинних нормативних актів.
Найважливішими забруднювачами повітря в зоні впливу полігона є:
діоксид азоту, оксид вуглецю, сірчистий ангідрид, сірководень,
фенол, формальдегід, меркаптан тощо; ґрунту - важкі метали, аміак,
нітрати, нітрити, хлориди, бактерії, гельмінти і інше. хрунтові та
підземні води забруднюються фільтратом, який містить у великих
концентраціях: нітрити, нітрати, фосфати, сульфати, хлориди тощо.
У пп.  19.6...19.10  наводяться дані про найбільш значні та
довготривалі впливи полігона на навколишнє природне середовище, в
тому числі при аварійних ситуаціях, а також кількісна оцінка рівня
потенційної екологічної небезпеки полігона стосовно  можливих
виділень біогазу та фільтрату.
 
 Заступник начальника
 Управління благоустрою
 та комунального обслуговування           О.П.Iгнатенк

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ