Приказ от 10.01.2006 № 7 "Об утверждении Норм образования твердых бытовых отходов для населенных пунктов Украины"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19647 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 10.01.2006 № 7 "Об утверждении Норм образования твердых бытовых отходов для населенных пунктов Украины"
Дата начала действия10.01.2006
Дата принятия10.01.2006
Дата отмены действия 22.03.2010
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа7
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Принявший органМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные Отменен приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 22.03.2010 № 75


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

             10.01.2006 N 7


         Про затвердження Норм утворення
          твердих побутових відходів
         для населених пунктів України


   З метою встановлення єдиних підходів до показників нормування
утворення твердих  побутових  відходів  у  населених  пунктах
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Норми утворення твердих побутових відходів для
населених пунктів України.

   2. З уведенням в дію Норм утворення твердих  побутових
відходів для населених пунктів України скасовуються "Рекомендовані
норми накопичення твердого побутового сміття для населених пунктів
України" КТМ 204 України 012-95).

   3. Управлінню  благоустрою та комунального обслуговування
(Я.А.Стеценко)  довести цей наказ до відома місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г.М.Семчука.

 Міністр                         П.С.Качур


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   будівництва, архітектури
                   та житлово-комунального
                   господарства України
                   10.01.2006 N 7


               НОРМИ
        утворення твердих побутових відходів
          у населених пунктах України


           1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Норми утворення твердих побутових  відходів  -  це
кількісний показник споживання послуг із вивезення та утилізації
твердих побутових  відходів,  що  затверджуються  згідно  із
законодавством відповідними органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування.

       2. УТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ

   2.1. Норми утворення  визначаються  за  двома  джерелами
утворення:
   - житлових будинків;
   - об'єктів  невиробничої  сфери  (установ та підприємств
обслуговування за  переліком  відповідно  до  ДБН  360-92360-92**
"Містобудування. Планування  і  забудова  міських і сільських
поселень").

   2.2. Норми утворення твердих побутових відходів (у подальшому
- норми утворення) - це кількість твердих побутових відходів, які
утворюються на одну розрахункову одиницю (одного мешканця для
житлового фонду, одне місце в готелі, гуртожитку та ін.; 1 кв.м
торгівельної та складської площі, вокзалів; автостоянок, пляжів та
ін.; одне відвідування для поліклінік тощо) за одиницю часу.

       3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ НОРМ УТВОРЕННЯ
          ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ

   3.1. Для визначення кількості твердих побутових відходів за
джерелами утворення проводяться її натурні виміри у населеному
пункті протягом чотирьох сезонів року.

   3.2. За  результатами  обстежень  проводиться  розрахунок
середньорічних та  середньодобових  обсягів  утворення твердих
побутових відходів на кожну розрахункову одиницю.

   3.3. Середньорічні та середньодобові обсяги утворення твердих
побутових відходів  погоджуються  та  затверджуються  органами
місцевого самоврядування як норми утворення твердих побутових
відходів.

   3.4. Норми   утворення   твердих  побутових  відходів
використовуються під час укладання договорів на надання послуг із
вивезення та  утилізації  твердих побутових відходів з метою
визначення обсягів виробництва та реалізації цих послуг.

   3.5. Уточнення та перегляд норм утворення необхідно проводити
один раз на 5 років.

        4. РЕКОМЕНДОВАНI НОРМИ УТВОРЕННЯ
          ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ

   4.1. Для укрупнених розрахунків під час проектування схем
санітарної очистки, об'єктів поводження з твердими побутовими
відходами, у процесі визначення необхідної кількості машин та
механізмів, обслуговуючого персоналу тощо можуть використовуватися
рекомендовані норми утворення твердих побутових відходів,  що
наведені у таблицях 2 і 3.

   4.2. Обсяги утворення твердих побутових відходів для житлових
будинків залежать від ступеня їх благоустрою.
   За ступенем  благоустрою  житлові будинки поділяються на
категорії:
   - упорядковані  будинки  - повна або часткова наявність
центрального  опалення,  газу,  водопроводу,  каналізації,  з
сміттєпроводом або без нього;
   - неупорядковані будинки - без водопроводу, каналізації, з
місцевим опаленням і готуванням їжі на плитах, що опалюються
газом, дровами або вугіллям;
   - будинки приватного сектору з присадибною ділянкою, в тому
числі у сільській місцевості - з газовим опаленням або на твердому
паливі.

   4.3. За  умов місцевого опалення кількість відходів, що
утворюються після опалення, залежить від: виду палива: у разі
використання дров вона не перевищує 2-3, кам'яного вугілля і
антрациту 10-15, бурого вугілля 25-30 відсотків від маси палива.

   4.4. У разі впровадження  роздільного  збирання  твердих
побутових відходів  з  виділенням  вторинної сировини (папір,
пластмаса, скло тощо) кількість твердих побутових відходів, що
вивозяться, рекомендується зменшувати на 20 кг на рік в розрахунку
на одного мешканця або одну розрахункову одиницю.

   4.5. Рекомендовані норми утворення твердих побутових відходів
для житлових будинків наведено у таблиці 2.

       Таблиця 2. Рекомендовані норми утворення
     твердих побутових відходів для житлових будинків

Об'єкт Норма утворення твердих побутових відходів на одного мешканця Щільність, кг/куб.м
середньодобова середньорічна
кг л кг куб.м
1 2 3 4 5 6
Упорядковані будинки 0,77 3,56-6,03 281,00 1,30-2,20 216,00-128,00
Неупорядковані будинки:          
- з газовим опаленням 0,96 3,84-5,75 350,40 1,40-2,10 250,00-167,00
- з опаленням на твердому паливі 1,15 3,86-6,85 420,00 1,41-2,50 298,00-168,00
Будинки приватного сектора з присадибною ділянкою, в т.ч. у сільській місцевості          
- з газовим опаленням 1,26 3,84-6,03 460 1,40-2,20 329,00-209,00
- з опаленням на твердому паливі 1,59 4,14-6,58 580 1,51-2,40 384,00-242,00

   Примітки:
   1. У таблиці наведені мінімальні та максимальні значення
обсягів утворення твердих побутових відходів та відповідно до них
мінімальні та максимальні значення щільності твердих побутових
відходів.
   2. Щільність твердих побутових відходів (табл. 2 і  3)
відповідає їх стану у сміттєзбірниках.

   4.6. Загальне середньодобове утворення твердих  побутових
відходів на одного постійного мешканця для міст курортних зон
Чорноморського і Азовського узбережжів України протягом курортного
сезону вище, ніж в решті місяців. Під час визначення обсягів
утворення твердих побутових відходів протягом курортного сезону в
розрахунок вводиться коефіцієнт сезонної нерівномірності, який
характеризує відношення  середньодобового  утворення  твердих
побутових відходів у курортний сезон до середньодобового утворення
твердих побутових відходів упродовж іншої пори року. Для населених
пунктів коефіцієнт сезонної нерівномірності становить 1,5.

   4.7. Норма утворення великогабаритних відходів на одного
мешканця становить 10% від норми утворення твердих побутових
відходів (табл.  2)  і при укладанні договорів додається до
основного утворення.

   4.8. Норми утворення твердих побутових відходів для житлових
будинків включають обсяги утворення змету та відходів з площі
зеленого насадження на прибудинковій території.

   4.9. Норми утворення твердих побутових відходів для об'єктів
невиробничої сфери наведено у таблиці 3.

   Таблиця 3. Норми утворення твердих побутових відходів
         для об'єктів невиробничої сфери

NN п/п Об'єкт Розрахун- кова одиниця Норми утворення на одну розрахункову одиницю Щільність, кг/куб.м
Середньодобова Середньорічна
кг л кг куб.м
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Готелі місце 0,5 2,74-4,11 182,00 1,00-1,50 182,00-121,00
2. Гуртожиток місце 0,40 1,65-2,20 146 0,60-0,80 243,00-182,00
3. Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку місце 0,70 3,84-5,20 256,00 1,40-1,90 183,00-135,00
4. Лікувально- профі- лактичні установи:            
- лікарні місце 0,65 2,20-2,74 237,00 0,80-1,00 225,00-125,00
- полікліні- ки відвіду- вання 0,015 0,06-0,10 4,50 0,020-0,036 225,00-125,00
5. Дитяча дошкільна установа місце 0,28 1,20-1,50 70,00 0,30-0,38 233,00-184,00
6. Склад 1 кв.м площі 0,10 0,22-0,24 25,00 0,055-0,06 450,00-417,00
7. Адміністра- тивні та громадські установи та організації робоче місце 0,30 1,30-1,50 75,00 0,32-0,38 234,00-197,00
8. Учбові заклади:            
- вищий і середній спеціальний учень 0,09 0,48-0,52 23,00 0,12-0,13 192,00-177,00
- школа 0,008 0,40-0,48 20,00 0,10-0,12 200,00-167,00
- школа- інтернат 0,50 2,20-2,40 125,00 0,55-0,60 227,00-208,00
- профтех- училище 0,5 2,00-2,20 125,00 0,50-0,55 250,00-227,00
9. Підприємства торгівлі:            
- пром- товарний магазин 1 кв.м торговель- ної площі 0,15 0,82-0,85 46,00 0,25-0,26 184,00-177,00
- продо- вольчий магазин 0,30 1,48-1,64 91,50 0,45-0,50 203,00-183,00
- ринок 0,31 1,10-1,97 96,00 0,40-0,60 240,00-160,00
10. Видовищні установи місце 0,08 0,70-0,80 25,00 0,21-0,25 119,00-100,00
11. Підприємства побутового обслугову- вання робоче місце 0,85 3,40-3,80 260,00 1,04-1,16 250,00-224,00
12. Вокзал, аеропорт, автовокзал кв.м пасажир- ської площі 0,37 1,60-1,80 135,00 0,58-0,66 233,00-205,00
13. Кемпінг, автостоянка кв.м площі 0,03 0,11-0,14 11,00 0,04-0,05 275,00-220,00
14. Пляж (курортний сезон) кв.м території 0,04 0,20-0,22 -   160,00
16. Підприємства громадського харчування:            
Ресторан:            
- з відбором харчових відходів місце 1,4 5,00-5,20 510,00 1,80-1,90 283,00-268,00
- без відбору харчових відходів 2,00 6,00-6,60 730,00 2,20-2,40 330,00-304,00
Кафе, їдальня:          
- з відбором харчових відходів 0,43 2,20-2,30 131,00 0,67-0,70 196,00-187,00
- без відбору харчових відходів 0,50 2,60-2,70 152,50 0,79-0,82 193,00-186,00

   4.10. Опале листя не входить у норму утворення твердих
побутових відходів по всіх об'єктах невиробничої сфери і при
укладанні договорів до основного утворення додають відходи з площі
зеленого насадження, виходячи з норми 8 л з 1 кв.м зелених
насаджень.

   4.11. Норму  утворення  рідких  побутових  відходів  від
неканалізованих будинків рекомендується прийняти 25 л/добу на
одного мешканця  відповідно  до СНиП 2.04.03-85 "Канализация.
Наружные сети и сооружения".

   4.12. Загальне утворення твердих побутових відходів на одного
постійного мешканця в курортних містах слід розраховувати окремо
для курортного сезону та іншої пори року.
   Загальне середньодобове  утворення  на  одного  мешканця
розраховується за формулами:
   Для курортного сезону:

               H
            A = ------ * K , куб.м/добу,     (1),
            k  365   k

   де
   A - середньодобове утворення твердих побутових відходів в
   k
курортний сезон, куб.м;
   H -  середня загальна норма утворення твердих побутових
відходів, куб.м/рік (таблиця 2);
   K - коефіцієнт сезонної нерівномірності (див. п. 4.6).
   k

   Для іншої пори року:

               H
            A = ------ куб.м/добу          (2)
               36

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com