Приказ от 01.02.2007 № 31 Об утверждении Типового положения о структуре управления в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20151 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 01.02.2007 № 31 Об утверждении Типового положения о структуре управления в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами
Дата принятия01.02.2007
Дата отмены действия 21.10.2008
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа31
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные Приказ отменен согласно приказу Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины от 21.10.2008 № 311


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             01.02.2007 N 31
 
 
        Про затвердження Типового положення
      про структуру управління у сфері поводження
         з твердими побутовими відходами
 
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
04.03.2004 N 265  "Про затвердження Програми
поводження з твердими побутовими відходами" з метою удосконалення
структури управління у сфері поводження з твердими побутовими
відходами Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Типове положення про структуру управління у
сфері поводження з твердими побутовими відходами, що додається.
 
   2. Управлінню благоустрою та комунального  обслуговування
Я.А.Стеценко) довести цей наказ до відома місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г.М.Семчука.
 
 Перший заступник Міністра                А.О.Орлов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   будівництва, архітектури
                   та житлово-комунального
                   господарства України
                   01.02.2007 N 31
 
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
         про структуру управління у сфері
      поводження з твердими побутовими відходами
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Типове положення розроблено згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 04.03.2004 N 265  "Про
затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами".
 
   1.2. Типове  положення про структуру управління у сфері
поводження з твердими побутовими відходами (далі  -  Типове
положення)  призначене  для  створення  єдиних  підходів  та
удосконалення організаційних функцій з управління цією сферою в
органах  виконавчої  влади  та  місцевого самоврядування, на
підприємствах, організаціях, установах,  що  здійснюють  свою
діяльність в сфері поводження з твердими побутовими відходами
(далі - ТПВ).
 
   1.3. Положення цього документа відповідають Законам України
"Про відходи" , "Про благоустрій населених пунктів"
, "Про житлово-комунальні послуги", "Про
місцеве самоврядування України" , "Про місцеві
державні адміністрації", "Про охорону навколишнього
природного середовища", "Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення" ,  іншим
законодавчим  і  нормативно-правовим  актам  та  нормативним
документам.
 
   1.4. Поняття, що використовуються у цьому Типовому положенні,
вживаються у значенні, які наведені у зазначених законодавчих
актах.
 
       2. Державна політика в сфері поводження
         з твердими побутовими відходами
 
   2.1. Основними  принципами  державної  політики  у сфері
поводження з ТПВ є пріоритетний захист навколишнього природного
середовища  та  здоров'я людини від негативного впливу ТПВ,
забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та
енергетичних  ресурсів,  науково  обґрунтоване  узгодження
екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства щодо
утворення та використання ТПВ з метою забезпечення його сталого
розвитку.
 
   2.2. Основними  напрямами  державної  політики  у  сфері
поводження з ТПВ є створення умов, що сприятимуть забезпеченню
повного збирання, перевезення,  утилізації,  знешкодження  та
захоронення ТПВ і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє
природне середовище та здоров'я людини.
 
      3. Структура управління в сфері поводження
         з твердими побутовими відходами
 
   3.1. Управління в сфері поводження з ТПВ здійснюють органи
виконавчої влади та місцевого самоврядування, які діють в межах
своєї компетенції відповідно до покладених на них обов'язків
згідно із законодавством України.
 
   3.2. Вищим органом системи органів виконавчої влади є Кабінет
Міністрів України, який відповідальний перед Президентом України
та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.
   Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері поводження з
ТПВ визначена Законом України "Про відходи".
 
   3.3. Компетенція центральних органів виконавчої влади в сфері
поводження з  ТПВ регулюється Законами України "Про відходи"
, "Про благоустрій населених пунктів"
"Про  житлово-комунальні послуги" , "Про охорону
навколишнього  природного  середовища" ,  "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
 тощо.
 
   3.4. Схематично структура управління в сфері поводження з ТПВ
зображена в додатку.
 
      4. Роль центральних органів виконавчої влади
      в структурі управління в сфері поводження
         з твердими побутовими відходами
 
   4.1. Основними в структурі управління в сфері поводження з
ТПВ серед центральних органів виконавчої влади є:
   - центральний   орган  виконавчої  влади  з  питань
житлово-комунального господарства України;
   - центральний  орган  виконавчої влади з питань охорони
навколишнього природного середовища України;
   - центральний  орган  виконавчої влади з питань охорони
здоров'я України;
   - інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх
компетенції.
 
   4.2. Центральний  орган  виконавчої  влади  з  питань
житлово-комунального господарства України в сфері поводження з ТПВ
діє згідно з його Положенням, Законами України "Про відходи"
,  "Про благоустрій населених пунктів",
"Про житлово-комунальні послуги".
   Діяльність центрального органу виконавчої влади з питань
житлово-комунального  господарства  України  спрямовується  і
координується Кабінетом Міністрів України. Основні повноваження:
   - організовує  виконання  актів  законодавства,  здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією, узагальнює практику
застосування законодавства з питань, що  належать  до  його
компетенції,  розробляє  пропозиції  щодо вдосконалення цього
законодавства;
   - організовує  в  межах своїх повноважень розроблення і
реалізацію державних та регіональних програм в сфері поводження з
ТПВ;
   - затверджує в установленому порядку методики визначення
нормативів споживання послуг з вивезення ТПВ, витрат і втрат
ресурсів, що використовуються у сфері поводження з ТПВ, вартості
утримання та технічного обслуговування об'єктів поводження з ТПВ;
   - здійснює заходи щодо підвищення ефективності діяльності з
надання послуг у сфері поводження з ТПВ;
   - здійснює  нормативно-методичне  забезпечення  з  питань
поводження з побутовими відходами, благоустрою населених пунктів,
розробляє в установленому законом порядку державні стандарти,
норми і правила у цій сфері;
   - реалізує в межах своєї компетенції державну політику у
сфері благоустрою населених пунктів;
   - розробляє в межах своєї компетенції загальні вимоги щодо
поводження з побутовими відходами;
   - розробляє в межах повноважень системи нормативно-правових
актів  щодо формування тарифів на послуги з вивезення ТПВ,
стандартів, нормативів, норм, порядків та правил у сфері послуг з
вивезення ТПВ;
   - забезпечує контроль за дотриманням виконавцями послуг з
вивезення ТПВ вимог стандартів, нормативів, норм, порядків і
правил та видання приписів щодо усунення порушень у межах,
встановлених законодавством;
   - розробляє типові договори;
   - координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування у сфері послуг з вивезення ТПВ;
   - проводить  моніторинг  стану розрахунків за послуги з
вивезення ТПВ;
   - здійснює  нормативно-правове  забезпечення  діяльності
місцевих державних адміністрацій для здійснення контролю тарифів
на послуги з вивезення ТПВ;
   - вирішує інші питання у сфері поводження з ТПВ відповідно до
законодавства.
 
   4.3. Центральний орган виконавчої влади з питань охорони
навколишнього природного середовища діє згідно з його Положенням,
Законами України "Про відходи" , "Про охорону
навколишнього природного середовища".
   Центральний орган  виконавчої  влади  з  питань  охорони
навколишнього природного середовища - є спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього
природного середовища та екологічної безпеки.
   Діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України, організовує виконання актів законодавства і здійснює
контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції  щодо  вдосконалення  законодавства,  є  основним
розпорядником державного фонду охорони навколишнього середовища.
   До компетенції належить:
   - координація роботи інших спеціально уповноважених органів
виконавчої влади у сфері поводження з відходами та контролю за
дотриманням вимог екологічної безпеки;
   - здійснення  державного  контролю  за дотриманням вимог
екологічної безпеки;
   - проведення в установленому законодавством порядку державної
екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок
та  проектно-кошторисної  документації  на  будівництво  і
реконструкцію підприємств, установок,  полігонів,  комплексів,
споруд,  інших спеціально відведених місць чи об'єктів щодо
дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення,
оброблення, утилізації та видалення відходів;
   - внесення пропозицій Кабінету  Міністрів  України  щодо
встановлення нормативів плати за розміщення відходів, затвердження
загальнодержавних нормативів поводження з відходами;
   - здійснення контролю за веденням суб'єктами підприємницької
діяльності первинного обліку утворення, збирання, оброблення,
утилізації та видалення відходів і їх паспортизацією;
   - створення інформаційно-аналітичних систем і банків даних
про обсяги утворення та поводження з відходами;
   - встановлення відповідно до законодавства порядку здійснення
операцій у сфері поводження з відходами;
   - погодження проектів лімітів на утворення та розміщення
відходів;
   - погодження  місць  розміщення  об'єктів  поводження  з
відходами;
   - здійснення контролю за складанням і веденням  реєстру
об'єктів утворення відходів та реєстру місць видалення відходів;
   - участь у розробленні та погодженні нормативних документів,
що регулюють питання поводження з відходами;
   - забезпечення обміну інформацією з відповідними органами
влади  інших  держав  та міжнародними організаціями у сфері
поводження з відходами;
   - інші функції, передбачені законами України.
 
   4.4. Центральний орган виконавчої влади з питань охорони
здоров'я України діє згідно з його Положенням, Законами України
"Про відходи" , "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення".
   Діяльність центрального органу виконавчої влади з питань
охорони здоров'я України спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України.
   До компетенції у сфері поводження з відходами належить:
   - здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду
за дотриманням державних санітарних норм, правил, гігієнічних
нормативів під час утворення, збирання, перевезення, зберігання,
оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення
відходів, а також забезпечення у стандартах, нормах і правилах та
інших нормативних документах щодо поводження з відходами вимог
безпеки для здоров'я людини;
   - визначення пріоритетних заходів щодо охорони  здоров'я
людини від негативного впливу відходів;
   - проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
проектно-кошторисної  документації  з  метою визначення місць
розташування та  техніко-економічного  обґрунтування  проектів
будівництва,  розширення, реконструкції об'єктів поводження з
відходами;
   - видача  висновків  державної  санітарно-епідеміологічної
експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;
   - встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що
виробляється  з  відходів,  та  видача  висновку  державної
санітарно-епідеміологічної експертизи на неї;
   - методичне  забезпечення  та  здійснення  контролю  при
визначенні рівня небезпечності відходів;
   - інші функції, передбачені законами України.
 
   4.5. Iнші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх
компетенції.
   Iнші центральні органи виконавчої влади здійснюють  свою
діяльність  в  сфері  поводження з ТПВ в межах, визначених
законодавством.
 
       5. Роль місцевих державних адміністрацій
      в структурі управління в сфері поводження
         з твердими побутовими відходами
 
   5.1. Рада міністрів АР Крим.
   До повноважень Автономної Республіки Крим у сфері поводження
з відходами належить:
   - виконання Конституції та законів України,
актів Президента України, Кабінету Міністрів України,  інших
центральних органів виконавчої влади;
   - участь у формуванні державної політики у сфері поводження з
ТПВ;
   - здійснення заходів у сфері поводження з ТПВ відповідно до
законодавства України;
   - забезпечення виконання на території Автономної Республіки
Крим загальнодержавних програм та програм поводження з ТПВ;
   - затвердження та забезпечення виконання програм Автономної
Республіки Крим щодо поводження з ТПВ;
   - координація і сприяння  розробленню  місцевих  програм
поводження з ТПВ;
   - контроль за виконанням на території Автономної Республіки
Крим загальнодержавних програм та програм Автономної Республіки
Крим поводження з ТПВ;
   - контроль  за  дотриманням законодавства підприємствами,
установами,  організаціями  та  громадянами,  які  здійснюють
діяльність у сфері поводження з ТПВ на території Автономної
Республіки Крим;
   - інші функції, передбачені законами України.
 
   5.2. Місцеві державні адміністрації.
   До повноважень місцевих державних адміністрацій у  сфері
поводження з відходами належить:
   - виконання Конституції та законів України,
актів  Президента України, Кабінету Міністрів України, інших
центральних органів виконавчої влади;
   - участь   у  розробленні  загальнодержавних  програм
раціонального використання ТПВ і вжиття необхідних заходів для
запровадження маловідходних та енергозберігаючих технологій;
   - організація розроблення та здійснення  регіональних  і
місцевих програм поводження з ТПВ, а також забезпечення реалізації
загальнодержавних програм;
   - координація та сприяння розвитку підприємницької діяльності
у сфері поводження з ТПВ;
   - здійснення контролю за використанням ТПВ з урахуванням їх
ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров'я  людей  і
навколишнього природного середовища;
   - здійснення контролю за діяльністю об'єктів поводження з
ТПВ;
   - взаємодія з органами місцевого самоврядування;
   - розроблення схем санітарного очищення населених пунктів;
   - організація  та  сприяння  створенню  спеціалізованих
підприємств  усіх  форм  власності для збирання, оброблення,
утилізації та видалення ТПВ, а також для виготовлення, монтажу та
сервісного обслуговування відповідного устаткування;
   - залучення та об'єднання на договірних засадах  коштів
підприємств, установ, організацій та громадян, місцевого бюджету і
позабюджетних  фондів  для  фінансування  будівництва  нових,
розширення та реконструкції діючих об'єктів поводження з ТПВ, а
також для вивчення можливості утилізації ТПВ, їх маркетингу тощо;
   - складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення
та утилізації ТПВ і реєстру місць видалення ТПВ;
   - організація  ведення  обліку  утворення,  оброблення,
знешкодження, утилізації та видалення ТПВ, їх паспортизації;
   - організація збирання і видалення ТПВ, створення полігонів
для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання
корисних компонентів;
   - затвердження за поданням органів спеціально уповноваженого
центрального  органу  виконавчої влади у сфері поводження з
відходами лімітів на утворення та розміщення ТПВ для підприємств,
установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності;
   - забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих
звалищ відходів самостійно або за рішенням уповноважених на те
органів;
   - сприяння  роз'ясненню  законодавства про відходи серед
населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення
населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як
вторинної сировини;
   - здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарської
діяльності у сфері поводження з ТПВ відповідно до закону;
   - надання дозволів на будівництво або реконструкцію об'єкта
поводження з ТПВ на відповідній території у порядку, визначеному
законом;
   - інші функції, передбачені законами України.
 
       6. Роль органів місцевого самоврядування
      в структурі управління в сфері поводження
         з твердими побутовими відходами
 
   6.1. Система місцевого самоврядування включає: територіальну
громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного,
міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської
ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації
населення.
 
   6.2. Органи місцевого самоврядування в сфері поводження з ТПВ
керуються розділом Законами України "Про місцеве самоврядування в
Україні" , "Про відходи" , "Про
благоустрій    населених  пунктів"    "Про
житлово-комунальні послуги".
 
   6.3. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері
поводження з ТПВ:
   - виконання вимог законодавства про ТПВ;
   - розроблення та затвердження схем санітарного  очищення
населених пунктів;
   - організація збирання і видалення ТПВ, створення полігонів
для їх захоронення, а також організація роздільного збирання
корисних компонентів ТПВ;
   - затвердження місцевих і регіональних програм поводження з
ТПВ та контроль за їх виконанням;
   - вжиття заходів для стимулювання суб'єктів господарювання,
які здійснюють діяльність у сфері поводження з ТПВ;
   - вирішення  питань  щодо розміщення на своїй території
об'єктів поводження з ТПВ;
   - координація   діяльності   суб'єктів  підприємницької
діяльності, що знаходяться на їх території, в межах компетенції;
   - здійснення  контролю  за раціональним використанням та
безпечним поводженням з ТПВ на своїй території;
   - ліквідація  несанкціонованих  і неконтрольованих звалищ
відходів;
   - сприяння роз'ясненню законодавства про поводження з ТПВ
серед населення, створення необхідних умов для  стимулювання
залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів ТПВ як
вторинної сировини;
   - надання дозволу на відведення на території села, селища,
міста місць чи об'єктів для зберігання та захоронення ТПВ, сфера
екологічного  впливу  функціонування  яких  згідно з діючими
нормативами  включає  відповідну  адміністративно-територіальну
одиницю;
   - надання дозволів на будівництво або реконструкцію об'єкта
поводження з ТПВ на відповідній території селища або міста у
порядку, визначеному законодавством;
   - здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарської
діяльності у сфері поводження з ТПВ відповідно до законодавства;
   - затвердження  правил  благоустрою  територій  населених
пунктів;
   - встановлення тарифів на послуги з вивезення ТПВ відповідно
до законодавства;
   - затвердження норм споживання та якості послуг з вивезення
ТПВ, контроль за їх дотриманням;
   - визначення виконавця послуг з вивезення ТПВ відповідно до
законодавства;
   - визначення на конкурсних засадах підприємств, установ,
організацій, відповідальних за утримання об'єктів сфери поводження
з ТПВ;
   - управління об'єктами у сфері послуг з вивезення ТПВ, що
перебувають у комунальній власності відповідних територіальних
громад, забезпечення їх належного  утримання  та  ефективної
експлуатації;
   - забезпечення  населення  послугами  з  вивезення  ТПВ
необхідного рівня та якості;
   - встановлення  зручного  для  населення  режиму  роботи
виконавців послуг з вивезення ТПВ;
   - інформування населення відповідно до законодавства про
реалізацію місцевих програм у сфері поводження з ТПВ, а також щодо
відповідності якості послуг з вивезення ТПВ нормативам, нормам,
стандартам та правилам;
   - укладання договорів з підприємствами різних форм власності
на виконання послуг з вивезення ТПВ;
   - здійснення контролю за дотриманням законодавства  щодо
захисту прав споживачів у сфері послуг з вивезення ТПВ;
   - здійснення інших повноважень відповідно до законів України.
 
      7. Права та обов'язки підприємств, установ
     та організацій в структурі управління в сфері
      поводження з твердими побутовими відходами
 
   7.1. Підприємства, організації, установи, що здійснюють свою
діяльність в сфері поводження з ТПВ, керуються своїми статутними
положеннями та діють відповідно до вимог законодавства в сфері
поводження з ТПВ.
 
   7.2. Права  підприємств, установ та організацій у сфері
поводження з ТПВ.
   Підприємства, установи та організації усіх форм власності у
сфері поводження з ТПВ мають право на:
   - одержання в установленому порядку інформації про технології
утилізації ТПВ, будівництво та експлуатацію об'єктів поводження з
ТПВ;
   - зберігання ТПВ у спеціально відведених місцях чи об'єктах
відповідно до санітарних норм і правил утримання територій;
   - внесення  пропозицій,  пов'язаних  з   розміщенням,
проектуванням, будівництвом та експлуатацією об'єктів поводження з
ТПВ;
   - одержання в установленому порядку пільг у разі участі у
створенні об'єктів поводження з ТПВ;
   - участь  у  розробленні  місцевих,  регіональних  та
загальнодержавної програм поводження з ТПВ;
   - розробляти і подавати на затвердження розрахунки щодо рівня
тарифів на послуги з вивезення ТПВ;
   - брати участь у конкурсах на набуття права виконувати
послуги з вивезення ТПВ на певній території відповідно  до
законодавства;
   - отримувати компенсацію за надані відповідно до закону
окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати
послуг з вивезення ТПВ і повертати їх у разі ненадання таких
послуг чи пільг;
   - на відшкодування втрат у разі затвердження відповідним
органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з вивезення
ТПВ нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх
виконання;
   - інші права відповідно до законів України.
   7.3. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у сфері
поводження з ТПВ.
   Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з ТПВ
зобов'язані:
   - запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення ТПВ;
   - забезпечувати  приймання  та  утилізацію  використаних
пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилася продукція цих
підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської
діяльності, або укладати угоди з відповідними організаціями на їх
збирання та утилізацію;
   - визначати склад і властивості ТПВ, що утворюються, а також
за погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої
влади у сфері поводження з ТПВ ступінь їх небезпечності для
навколишнього природного середовища та здоров'я людини;
   - на  основі  матеріально-сировинних балансів виробництва
виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу
ТПВ,  що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються,
обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються,  і
подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку;
   - забезпечувати повне збирання,  належне  зберігання  та
недопущення знищення і псування ТПВ, для утилізації яких в Україні
існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної
безпеки;
   - брати участь у будівництві об'єктів поводження з ТПВ;
   - здійснювати організаційні, науково-технічні та технологічні
заходи для максимальної утилізації ТПВ, реалізації чи передачі їх
іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що
займаються збиранням, обробленням та утилізацією ТПВ, а також
забезпечувати за власний рахунок екологічно обґрунтоване видалення
тих ТПВ, що не підлягають утилізації;
   - не  допускати змішування ТПВ, якщо це не передбачено
існуючою технологією та ускладнює поводження з ТПВ або  не
доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної
безпеки;
   - не допускати зберігання та видалення ТПВ у несанкціонованих
місцях чи об'єктах;
   - здійснювати контроль за станом місць чи об'єктів розміщення
власних ТПВ;
   - надавати місцевим органам виконавчої влади та органам
місцевого  самоврядування,  спеціально  уповноваженим  органам
виконавчої влади у сфері поводження з ТПВ інформацію про ТПВ та
пов'язану з ними діяльність,  у  тому  числі  про  випадки
несанкціонованого попадання ТПВ у навколишнє природне середовище
та вжиті щодо цього заходи;
   - призначати відповідальних осіб у сфері поводження з ТПВ;
   - забезпечувати розробку в установленому порядку та виконання
планів організації роботи у сфері поводження з ТПВ;
   - відшкодовувати шкоду, заподіяну навколишньому природному
середовищу, здоров'ю та майну громадян, підприємствам, установам
та організаціям внаслідок порушення встановлених правил поводження
з ТПВ, відповідно до законодавства України;
   - забезпечувати   професійну   підготовку,   підвищення
кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з
ТПВ;
   - при  плануванні  будівництва або реконструкції об'єкта
поводження з ТПВ мати дозвіл на будівництво або реконструкцію
такого об'єкта відповідно до законодавства про містобудування;
   - забезпечувати вчасно та відповідної якості надання послуг з
вивезення ТПВ згідно із законодавством та умовами договору;
   - підготувати та укласти із споживачем договір на надання
послуг  з  вивезення  ТПВ з визначенням відповідальності за
дотримання умов його виконання згідно з типовим договором;
   - надавати в установленому законодавством порядку необхідну
інформацію про перелік послуг з вивезення ТПВ, їх вартість,
загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, норми
споживання, режим надання послуг з вивезення ТПВ, їх споживчі
властивості тощо;
   - розглядати у визначений законодавством термін претензії та
скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати
за послуги з вивезення ТПВ в разі їх ненадання або надання не в
повному обсязі, зниження їх якості;
   - вести облік вимог (претензій) споживачів у зв'язку з
порушенням порядку надання послуг з вивезення ТПВ, зміною їх
споживчих властивостей та  перевищенням  термінів  проведення
аварійно-відновлювальних робіт;
   - своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення
виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг з вивезення
ТПВ, що виникли з його вини;
   - інші обов'язки відповідно до законів України.
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   будівництва, архітектури
                   та житлово-комунального
                   господарства України
                   01.02.2007 N 31
 
 
              СТРУКТУРА
         управління в сфері поводження
         з твердими побутовими відходами
 
 
 -------------------
 ¦Кабінет Міністрів¦
 ¦   України  ¦
 -------------------
     ¦-----------------------------------------------------
 ------------------ ---------------------------- ------------------------
 ¦  Центральні  ¦ ¦   Місцеві державні   ¦ ¦           ¦
 ¦   органи   ¦--¦  адміністрації (ДА) -  ¦--¦  Органи місцевого  ¦
 ¦  виконавчої  ¦ ¦  регіональні органи  ¦ ¦  самоврядування  ¦
 ¦ влади (ЦОВВ) ¦ ¦   виконавчої влади   ¦ ¦           ¦
 ------------------ ---------------------------- ------------------------
 ¦          ¦                ¦    ¦    ¦
 ¦ ---------------  ¦ ------------ ----------- -------- -------- ------
 ¦ ¦ЦОВВ з питань¦  ¦ ¦  Рада  ¦ ¦     ¦ ¦   ¦ ¦   ¦ ¦  ¦
 ¦-¦ житлово-  ¦  ¦-¦Міністрів ¦--¦ районні ¦ ¦міста ¦ ¦селища¦ ¦села¦
 ¦ ¦комунального ¦  ¦ ¦ АР Крим ¦ ¦  ДА  ¦ ¦   ¦ ¦   ¦ ¦  ¦
 ¦ ¦господарства ¦  ¦ ¦     ¦ ¦     ¦ ¦   ¦ ¦   ¦ ¦  ¦
 ¦ ---------------  ¦ ------------ ----------- -------- -------- ------
 ¦ ---------------  ¦ ------------ ----------- --------  ¦    ¦
 ¦ ¦ЦОВВ з питань¦  ¦ ¦     ¦ ¦     ¦ ¦   ¦  ¦    ¦
 ¦ ¦  охорони  ¦  ¦ ¦ обласні ¦ ¦ районні ¦ ¦райони¦  ¦    ¦
 ¦-¦навколишнього¦  ¦-¦  ДА  ¦--¦  ДА  ¦ ¦ в  ¦  ¦    ¦
 ¦ ¦ природного ¦  ¦ ¦     ¦ ¦     ¦ ¦містах¦  ¦    ¦
 ¦ ¦ середовища ¦  ¦ ¦     ¦ ¦     ¦ ¦   ¦  ¦    ¦
 ¦ ---------------  ¦ ------------ ----------- --------  ¦    ¦
 ¦ ---------------  ¦ ------------ ----------- ------------------------
 ¦ ¦ЦОВВ з питань¦  ¦ ¦ Київська ¦ ¦ районні ¦ ¦           ¦
 ¦-¦  охорони  ¦  ¦-¦ міська ¦--¦ ДА в  ¦ ¦ підпиємства, установи¦
 ¦ ¦  здоров'я ¦  ¦ ¦  ДА  ¦ ¦м. Києві ¦ ¦  та організації,  ¦
 ¦ ---------------  ¦ ------------ ----------- ¦ що здійснюють свою ¦
 ¦ ---------------  ¦ ------------ ----------- ¦ діяльність в сфері ¦
 ¦ ¦ Iнші ЦОВВ ¦  ¦ ¦Севастопо-¦ ¦ районні ¦ ¦ поводження з твердими¦
 --¦  (в межах ¦  --¦ польська ¦--¦ ДА в  ¦ ¦ побутовими відходами ¦
  ¦ компетенції)¦   ¦міська ДА ¦ ¦м. Севас-¦ ¦           ¦
  ¦       ¦   ¦     ¦ ¦ тополь ¦ ¦           ¦
  ---------------   ------------ ----------- -----------------------

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ