Приказ от 26.04.2007 № 6/533/32 Об утверждении перечня жилищных объектов, которые предусматривается финансировать в 2007 году за счет бюджетных средств

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19647 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 26.04.2007 № 6/533/32 Об утверждении перечня жилищных объектов, которые предусматривается финансировать в 2007 году за счет бюджетных средств
Дата начала действия26.04.2007
Дата принятия26.04.2007
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа6/533/32
РазработчикМинистерство финансов Украины (Минфин)
Принявший органМинистерство финансов Украины (Минфин)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
           ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З

           26.04.2007 N 6/533/32


        Про затвердження переліку житлових
       об'єктів, які передбачається фінансувати
       у 2007 році за рахунок бюджетних коштів


   Відповідно до Закону України від 19 грудня 2006 року N 489-V
 "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та постанови
Кабінету Міністрів  України  від 21 лютого 2007 року N 269
 "Про затвердження Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом
окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають
право на його отримання" Н А К А З У Є М О:

   Затвердити Перелік  житлових об'єктів, які передбачається
фінансувати у 2007 році за рахунок бюджетних коштів, визначених
для Державної судової адміністрації України за КПКВ 2701240
"Будівництво придбання) службового житла для окремих категорій
громадян, які мають право на отримання такого житла", у сумі
11 000 тис.грн., що додається.

 Міністр регіонального
 розвитку та будівництва
 України                         В.Г.Яцуба

 Перший заступник
 Міністра фінансів
 України                        В.А.Копилов

 Голова Державної
 судової адміністрації
 України                     I.I.Балаклицький


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   регіонального розвитку
                   та будівництва України,
                   Міністерства фінансів
                   України,
                   Державної судової
                   адміністрації України
                   26.04.2007 N 6/533/32


               ПЕРЕЛIК
    житлових об'єктів, які передбачається фінансувати
    у 2007 році за рахунок бюджетних коштів,
     визначених для Державної судової адміністрації
        України за КПКВ 2701240 "Будівництво
       (придбання) службового житла для окремих
        категорій громадян, які мають право
          на отримання такого житла"


Найме­нува­ння та місце­знаход­ження об'єкта Рік початку та закін­чення будів­ництва Проект на поту­жність об'єкта (кв.м заг. площі) Зага­льна кошто­рисна вар­тість об'єкта згідно з ДБН Д.1.1-1-2000 ( v0174241-00 ) (тис.грн.) Обсяг незаве­ршеного будівни­цтва станом на 01.01.2007 (тис.грн.) Станом на 01.01.2007 Перед­бачено коштів на 2007 рік (тис.грн.) Термін введення потуж­ності об'єкта та обсяг введення черги (кв.м,заг. площі/ тис.грн.) Розраху­нковий обсяг незаве­ршеного будівни­цтва на 01.01.2008 (тис.грн.) Документ про затве­рдження проектно-кошторисної докуме­нтації, N і дата пози­тивного експертного вис­новку держ­експер­тизи Дозвіл ДАБК на початок будівни­цтва, N і дата Опосере­дкована вартість 1 кв.м споруд­женого житла по регіонах України на 2007 рік
Освоєно коштів з графи 4 (тис. грн.) Фак­тично введено фондів потужно­стей (тис. грн./ кв.м) Буді­вельна готов­ність об'єкта у %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Пускові об'єкти (у розрізі регіонів)                          
II. Об'єкти перехідні будівництвом на майбутній рік (у розрізі регіонів)                          
III. Об'єкти, будівництво яких розпочи- нається в поточному році (у розрізі регіонів)                          
IV. Витрати на проектно- вишукувальні роботи для будівництва в майбутніх роках (кошти одним рядком)                          
V. Витрати на будівництво житла на умовах пайової участі (кошти одним рядком)                          
VI. Витрати на придбання житла на вторинному ринку (кошти одним рядком)               11 000,0         3361
Разом               11 000,0         3361

 Заступник Голови                 В.Капустинськи

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com