Приказ от 18.10.2006 № 344 Об утверждении Положения об Украинской государственной цветочно-декоративной семенной инспекции

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20263 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 18.10.2006 № 344 Об утверждении Положения об Украинской государственной цветочно-декоративной семенной инспекции
Дата начала действия12.12.2006
Дата принятия18.10.2006
Дата отмены действия 12.11.2013
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа344
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные Приказ утратил силу согласно приказу Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 15.10.2013 № 496


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
     ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            18.10.2006 N 344
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 грудня 2006 р.
                   за N 1254/13128
 
 
      Про затвердження Положення про Українську
    державну квітково-декоративну насіннєву інспекцію
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
         з питань житлово-комунального господарства 
    N 51 від 11.06.2007 }
 
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про насіння і садивний
матеріал", розпорядження Кабінету Міністрів України
від 29.10.2005  N  437-р   >> ) "Про віднесення
до сфери управління Міністерства будівництва, архітектури  та
житлово-комунального  господарства  підприємств,  установ  та
організацій" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про   Українську   державну
квітково-декоративну насіннєву інспекцію, що додається.
 
   2. Начальникові Української державної квітково-декоративної
насіннєвої інспекції Ю.I.Косенку подати цей наказ на державну
реєстрацію  до  Міністерства юстиції України в установленому
законодавством порядку.
 
   3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету України  з  питань  житлово-комунального господарства
від 23.04.2003 N 70 "Про затвердження Положення про
Українську державну  квітково-декоративну насіннєву інспекцію",
зареєстрований у  Міністерстві  юстиції  України  31.07.2003
за N 663/7984.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.П. Бута.
 
 Віце-прем'єр-міністр України,
 Міністр будівництва, архітектури
 та житлово-комунального
 господарства України                  В.В.Рибак
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               А.Дашкевич
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   будівництва, архітектури
                   та житлово-комунального
                   господарства України
                   18.10.2006 N 344
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 грудня 2006 р.
                   за N 1254/13128
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Українську державну квітково-декоративну
            насіннєву інспекцію
 
 
   1. Українська  державна  квітково-декоративна  насіннєва
інспекція  (Укрдержквітнасінінспекція)  є  органом  державного
контролю у квітково-декоративному насінництві та розсадництві
України.
 
   2. Укрдержквітнасінінспекція у своїй діяльності керується
Конституцією і законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами
Мінжитлокомунгоспу.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 51 від
11.06.2007 }
 
   3. Основними завданнями Укрдержквітнасінінспекції є:
 
   3.1. Організація та здійснення  державного  контролю  за
діяльністю суб'єктів господарювання усіх форм власності з питань
дотримання ними Закону України "Про насіння і садивний матеріал"
,  інших  нормативно-правових  актів  у  галузі
квітково-декоративного насінництва та  розсадництва  з  метою
забезпечення виробництва, розмноження, збереження, реалізації та
використання квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу,
поліпшення їх сортових, посівних і врожайних якостей.
 
   3.2. Сприяння  суб'єктам  насінництва  та розсадництва у
створенні державного резервного фонду  насіння  і  садивного
матеріалу  з  високими  сортовими  та посівними якостями та
впровадженню у квітково-декоративне насінництво та розсадництво
досягнень науки і техніки, нових технологій і передового досвіду.
 
   4. Укрдержквітнасінінспекція відповідно до покладених на неї
завдань виконує такі функції:
 
   4.1. Здійснює   державний   контроль   у   галузі
квітково-декоративного насінництва та розсадництва за діяльністю
суб'єктів насінництва та розсадництва, яким надано право займатися
виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням,
реалізацією та використанням насіння і  садивного  матеріалу
квітково-декоративних рослин, поліпшенням їх сортових, посівних і
врожайних якостей.
 
   4.2. Бере  участь  у  реалізації  науково-технічної  та
соціально-економічної  політики у сфері квітково-декоративного
насінництва та розсадництва.
 
   4.3. Проводить сертифікацію квітково-декоративного насіння і
садивного матеріалу та видає сертифікати, що засвідчують сортові
та посівні якості насіння і садивного матеріалу відповідно до
порядку,  затвердженого  спеціально  уповноваженим центральним
органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та
сертифікації.
 
   4.4. Проводить визначення сортових і посівних якостей насіння
і садивного матеріалу квітково-декоративних рослин і контроль за
відповідністю  посівних  якостей документам про кондиційність
насіння і садивного матеріалу.
 
   4.5. Проводить інспектування та апробацію сортових посівів і
насаджень квітково-декоративних рослин, ґрунтовий та лабораторний
сортовий контроль.
 
   4.6. Проводить інспектування насіння і садивного матеріалу
квітково-декоративних рослин, які підлягають сертифікації, на всіх
етапах їх виробництва.
 
   4.7. Бере участь у розробленні державних стандартів  на
сортові, посівні, урожайні якості квітково-декоративних рослин,
методики визначення якостей насіння та садивного  матеріалу,
документів  про  їх  якість,  положень, інструкцій та іншої
нормативно-технічної  документації  у  сфері  насінництва  та
розсадництва.
 
   4.8. Контролює  дотримання  суб'єктами  насінництва  та
розсадництва державних стандартів, інших нормативних документів,
ведення  документації  сортових посівів і насаджень, ділянок
гібридизації насіння і садивного матеріалу, правильний відбір проб
та вибірок для визначення якостей насіння і садивного матеріалу,
оформлення документів на сортові та посівні якості насіння і
садивного матеріалу, за введенням насіння і садивного матеріалу в
обіг.
 
   4.9. Організовує підбір кадрів, навчання  та  підвищення
кваліфікації  державних інспекторів та спеціалістів з питань
насіннєвого контролю у квітково-декоративному насінництві  та
розсадництві.
 
   4.10. Бере  участь у розробленні та виконанні державних
програм озеленення та квітникарства населених пунктів України, у
створенні  та  розвитку  системи  зонального  насінництва та
розсадництва квітково-декоративних рослин.
 
   4.11. Проводить експертне визначення  якості  насіння  і
садивного матеріалу квітково-декоративних рослин.
 
   4.12. Організовує експериментальні роботи з вивчення нових
методів аналізу насіння та садивного матеріалу, випробування нових
лабораторних приладів та їх упровадження.
 
   4.13. Бере участь у міжнародному співробітництві з питань
виробництва, реалізації та використання квітково-декоративного
насіння і садивного матеріалу.
 
   4.14. При   здійсненні   державного   контролю   у
квітково-декоративному насінництві взаємодіє з органами місцевої
виконавчої влади, спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади  з  питань  стандартизації,  метрології  та
сертифікації,  його територіальними органами, іншими органами
державного контролю в насінництві та  розсадництві  України,
Українською академією аграрних наук, науково-дослідними установами
і службами насіннєвого контролю інших країн.
 
   5. У підпорядкуванні Укрдержквітнасінінспекції перебувають
державні зональні квітково-декоративні інспекції.
 
   6. Головний  державний  інспектор  України  та  державні
інспектори з квітково-декоративного насінництва та розсадництва
мають право:
 
   6.1. Контролювати  додержання  суб'єктами  насінництва  і
розсадництва  незалежно  від  форм  власності  методичних  і
технологічних вимог.
 
   6.2. Безперешкодного доступу в будь-яке місце вирощування,
оброблення і зберігання квітково-декоративного насіння і садивного
матеріалу.
 
   6.3. Ознайомлюватися з документацією з квітково-декоративного
насінництва та розсадництва, відкривати будь-яку упаковку насіння
і садивного матеріалу для відбирання контрольних проб.
 
   6.4. Давати   обов'язкові  для  виконання  суб'єктами
квітково-декоративного насінництва та розсадництва вказівки щодо
усунення  порушень  у  порядку ведення квітково-декоративного
насінництва і розсадництва та визначати термін усунення виявлених
порушень.
 
   6.5. Призупиняти  або  забороняти  реалізацію  та  висів
будь-якого квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу,
якщо під час перевірки виявлено невідповідність його сортових та
якісних показників нормативним документам.
 
   6.6. Порушувати  клопотання  про  позбавлення  права  на
виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу в разі
систематичного порушення Закону України "Про насіння і садивний
матеріал" , інших нормативних актів чи нормативних
документів у насінництві та розсадництві.
 
   6.7. Розглядати справи про адміністративні правопорушення,
пов'язані з порушенням порядку й умов ведення насінництва та
розсадництва і накладати адміністративні стягнення відповідно до
чинного законодавства.
 
   6.8. Виконувати інші повноваження, установлені спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з  питань
аграрної політики України та спеціально уповноваженим центральним
органом  виконавчої  влади  з  питань  житлово-комунального
господарства  у  сфері  квітково-декоративного насінництва та
розсадництва.
 
   7. Укрдержквітнасінінспекцію очолює начальник -  Головний
державний інспектор України з квітково-декоративного насінництва
та розсадництва, який призначається на посаду і звільняється з
посади спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади з питань житлово-комунального господарства України.
 
   8. Головні та провідні спеціалісти Укрдержквітнасінінспекції
за  посадою  є  одночасно  державними  інспекторами  з
квітково-декоративного насінництва та розсадництва,  на  яких
поширюється дія Закону України "Про державну службу".
 
   9. Начальник Укрдержквітнасінінспекції має заступника, який
ним призначається та звільняється з посади в  установленому
законодавством порядку за погодженням із спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального
господарства України.
 
   10. Начальник  Укрдержквітнасінінспекції:
 
   10.1. Здійснює  керівництво  діяльністю  з  контролю  у
квітково-декоративному насінництві та розсадництві.
 
   10.2. Визначає організаційну структуру, штатну чисельність і
фонд  оплати  праці Укрдержквітнасінінспекції, які затверджує
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань житлово-комунального господарства України .
 
   10.3. Затверджує  положення  про структурні підрозділи і
посадові інструкції працівників.
 
   10.4. Призначає на посаду і звільняє з посади начальників
державних зональних квітково-декоративних інспекцій.
 
   10.5. У   межах   своїх  повноважень  видає  накази
організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх
виконання.
 
   10.6. Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників
згідно з законодавством.
 
   11. Укрдержквітнасінінспекція утримується за рахунок коштів
державного бюджету України та інших джерел фінансування, не
заборонених законодавством.
 
   12. Укрдержквітнасінінспекція  є  юридичною  особою,  має
самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного
казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і
своїм найменуванням.
 
 Начальник
 Укрдержквітнасінінспекції               Ю.I.Косенк

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ