Приказ от 04.06.2007 № 36 Об утверждении персонального состава коллегии и Положения о коллегии Госархстройинспекции

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20047 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 04.06.2007 № 36 Об утверждении персонального состава коллегии и Положения о коллегии Госархстройинспекции
Дата начала действия06.05.2010
Дата принятия04.06.2007
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа36
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные С изменениями, внесенными приказами Министерства регионального развития и строительства Украины от 06.05.2010 № 162


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 червня 2007 року N 36

Про затвердження персонального складу колегії та Положення про колегію Держархбудінспекції

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
 від 11 липня 2008 року N 313,
від 6 травня 2010 року N 162

Відповідно до п. 11 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 р. N 1434, наказую:

1. Затвердити персональний склад колегії Держархбудінспекції згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про колегію Державної архітектурно-будівельної інспекції згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ю. П. Соловкова.

 

Міністр

В. Яцуба


 

Додаток 1
до наказу Мінрегіонбуду
від 4 червня 2007 р. N 36
(у редакції наказу
від 6 травня 2010 р. N 162)


Персональний склад колегії Держархбудінспекції

1.

Бондаренко
Олександр Миколайович

- начальник Держархбудінспекції, голова колегії;

2.

Барзилович
Дмитро Владиславович

- начальник Управління технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду (за згодою);

3.

Гройсман
Володимир Борисович

- Вінницький міський голова (за згодою);

4.

Гутовський
Ярослав Йосипович

- заступник начальника Управління містобудування, архітектури та просторового розвитку Львівської облдержадміністрації;

5.

Лизогуб
Андрій Анатолійович

- начальник Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області;

6.

Непомнящий
Олександр Михайлович

- директор Департаменту житлового будівництва та програм ЧАЕС Мінрегіонбуду (за згодою);

7.

Ніколенко
Геннадій Борисович

- перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації (за згодою);

8.

Папка
Володимир Володимирович

- заступник начальника Держархбудінспекції;

9.

Рибак
Олександр Володимирович

- перший заступник начальника Держархбудінспекції;

10.

Странніков
Андрій Миколайович

- заступник начальника Держархбудінспекції;

11.

Сюр
Микола Григорович

- заступник директора НДПІмістобудування (за згодою);

12.

Чижевський
Олександр Павлович

- директор інституту "УкрНДІпроцивільсільбуд" (за згодою)

13.

Шабатько
Анатолій Михайлович

- начальник Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Черкаській області

14.

Яровий
Володимир Анатолійович

- начальник Управління архітектури та містобудівної політики Одеської облдержадміністрації, головний архітектор області (за згодою).


 

Начальник Державної
архітектурно-будівельної інспекції

 
О. М. Бондаренко


(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку та будівництва України від 11.07.2008 р. N 313,
у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку та будівництва України від 06.05.2010 р. N 162)

 

Додаток 2
до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва
від 4 червня 2007 р. N 36


ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Державної архітектурно-будівельної інспекції

1. Положення про колегію Державної архітектурно-будівельної інспекції розроблено відповідно до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію (далі - Держархбудінспекція), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 року N 1434, і визначає загальні завдання, основні організаційні та правові засади і умови діяльності колегії Держархбудінспекції (далі - колегії).

2. Колегія Держархбудінспекції є дорадчим органом і утворюється наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва (далі - Міністерства) за поданням начальника Держархбудінспекції для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції, та для колективного і всебічного обговорення найважливіших напрямів діяльності Держархбудінспекції.

3. У своїй роботі колегія Держархбудінспекції керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та нормативно-правовими актами Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, наказами начальника Держархбудінспекції, а також цим Положенням.

4. Кількісний та персональний склад колегії і положення про неї затверджуються наказом Міністерства за поданням начальника Держархбудінспекції.

Функції колегії

5. Колегія Держархбудінспекції:

1) обговорює і приймає рішення щодо основних завдань і найважливіших напрямів діяльності Держархбудінспекції;

2) розглядає пропозиції щодо:

- удосконалення законодавства у сфері архітектурно-будівельного контролю;

- забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на Держархбудінспекцію завдань;

- розширення міжнародного співробітництва у галузі архітектурно-будівельного контролю;

- формування та реалізації державної політики у галузі архітектурно-будівельного контролю;

3) розглядає та схвалює проекти нормативно-правових актів та нормативно-методичних документів з питань здійснення архітектурно-будівельного контролю, а також щодо ліцензування будівельної діяльності та професійної атестації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків у сфері діяльності Держархбудінспекції;

5) розглядає та схвалює пропозиції щодо вдосконалення роботи Держархбудінспекції та місцевих інспекцій держархбудконтролю;

6) заслуховує результати перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання встановленого порядку будівництва та прийняття об'єктів в експлуатацію та вносить пропозиції начальнику Держархбудінспекції щодо прийняття відповідних рішень;

7) розглядає результати роботи Держархбудінспекції, місцевих інспекцій держархбудконтролю, заслуховує звіти керівників структурних підрозділів Держархбудінспекції та місцевих інспекцій (в межах компетенції);

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни в органах архітектурно-будівельного контролю;

9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Держархбудінспекцію.

Склад колегії

6. До складу колегії Держархбудінспекції входять:

- начальник Держархбудінспекції (голова колегії), перший заступник начальника Держархбудінспекції та заступник начальника Держархбудінспекції за посадою;

- керівники структурних підрозділів Міністерства та Держархбудінспекції;

- у разі потреби - представники інших органів виконавчої влади, керівники місцевих інспекцій держархбудконтролю, представники підприємств, установ і організацій, громадських професійних об'єднань, інших органів державної влади (за згодою);

- секретар колегії, який призначається із числа працівників Держархбудінспекції.

Організація роботи колегії

7. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться не рідше одного разу у квартал, позапланові - за потребою. Голова колегії може визначати іншу періодичність проведення засідань колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

8. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на півріччя (рік), у якому зазначаються питання, що плануються до розгляду, строк подання матеріалів, структурні підрозділи і/або посадові особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовні дати проведення засідань колегії.

9. Затверджений план засідань колегії розсилається членам колегії, керівникам структурних підрозділів Держархбудінспекції, керівникам заінтересованих структурних підрозділів Міністерства, інших органів виконавчої влади, місцевих інспекцій держархбудконтролю, підприємств, установ і організацій не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року), а також розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції.

10. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови у робочому порядку.

11. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

12. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

13. На розгляд колегії надаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідки з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) погоджені в уставленому порядку проекти рішення колегії;

4) список осіб, запрошених взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

5) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

14. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання. Одночасно зазначені матеріали розміщуються на офіційному сайті Держархбудінспекції.

15. Посадові особи, відповідальні за підготовку та надання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали секретареві колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар колегії контролює своєчасність надання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

16. Керівники структурних підрозділів Держархбудінспекції, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

Порядок проведення засідання колегії

17. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків начальника Держархбудінспекції.

18. Засідання колегії проводиться за умови, що у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

19. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

20. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

21. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. Реєстрація здійснюється секретарем колегії.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

22. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

23. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

24. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

25. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

26. Після засідання колегії структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питання, разом із секретарем колегії доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час його обговорення, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів Держархбудінспекції та Міністерства, членами колегії, іншими посадовими особами і подає на підпис голові колегії.

27. Рішення колегії проводяться у життя наказом начальника Держархбудінспекції. Проект наказу готується у тижневий термін після підписання рішення колегії структурним підрозділом, відповідальним за підготовку питання.

У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення начальник Держархбудінспекції проводить у життя своє рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли, Міністру. Члени колегії також можуть повідомити свою думку Міністру.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу або розпорядження).

28. Результати роботи колегії оформляються протоколами, які підписуються головою та секретарем колегії.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.

29. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників структурних підрозділів Держархбудінспекції, місцевих інспекцій держархбудконтролю, а також заінтересованих структурних підрозділів Міністерства та інших органів влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

Прийняті рішення розміщуються на офіційному сайті Держархбудінспекції та публікуються в бюлетені "Вісник Держархбудінспекції".

30. Технічний запис засідань колегії забезпечує сектор організаційно-аналітичного забезпечення та контролю Держархбудінспекції.

31. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії.

32. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється Держархбудінспекцією.

Контроль за виконанням рішень колегії

33. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють посадові особи та структурні підрозділи, визначені рішенням колегії та відповідним наказом начальника Держархбудінспекції.

34. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ