Решение от 17.05.2007 № 2 "О состоянии сохранения архитектурно-градостроительного наследия"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20039 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 17.05.2007 № 2 "О состоянии сохранения архитектурно-градостроительного наследия"
Дата начала действия23.05.2007
Дата принятия17.05.2007
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа2
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
           ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
             17.05.2007 N 2
 
 
   Про стан збереження архітектурно-містобудівної спадщини
 
      { Рішення введено в дію Наказом Міністерства
         регіонального розвитку та будівництва 
       N 23 >> ) від 23.05.2007 }
 
 
   Заслухавши інформацію  про діяльність у сфері збереження
архітектурної  та  містобудівної  спадщини  України,  колегія
відзначає, що збереження архітектурної та містобудівної спадщини,
яке є одним з пріоритетних напрямів державної політики, потребує
посилення державної підтримки та державного контролю.
 
   Урядом приділяється  значна  увага  питанням  збереження
спадщини, про що свідчить значна кількість державних програм
різного спрямування, які в цілому виконуються на належному рівні.
 
   Колегія відзначає,  що у сфері збереження і реставрації
архітектурної спадщини впродовж 2006- початку 2007 рр. намітилися
позитивні  зрушення,  які полягають у впровадженні на рівні
центральних органів державної виконавчої влади системного підходу
до планування й організації реставраційних робіт, забезпечення
ефективного використання державних коштів на реставрацію. Однак,
такий  підхід у розрізі областей ще не знайшов адекватного
розуміння і підтримки, що призвело до певного розпорошення коштів
на реставрацію в 2006 р. Врахування цього досвіду дозволило при
плануванні фінансування реставраційних  робіт  на  2007  рік
забезпечити більш конструктивний підхід до освоєння державних
коштів.
 
   Значною проблемою  залишається  збереження  містобудівної
спадщини та традиційного характеру середовища на містобудівному
рівні.  Місцевими  органами  виконавчої  влади  незадовільно
забезпечується виконання постанов Уряду щодо забезпечення 401
історичного населеного місця, внесеного до Списку історичних
населених  місць  України,  спеціальною історико-містобудівною
документацією.
 
   Колегія відзначає  необхідність  стабільного  фінансування
діяльності  щодо  збереження  архітектурної  та містобудівної
спадщини, а разом з цим - необхідність посилення контролю за
якістю науково-проектної документації та реставраційно-ремонтних
робіт на пам'ятках архітектурної спадщини.
 
   Колегія в и р і ш и л а:
 
   1. Iнформацію  начальника  Управління  реставрації  та
реконструкції  історичної  забудови  Т.  Майстерчук про стан
збереження архітектурної та містобудівної спадщини взяти  до
відома.
 
   2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям
забезпечити:
 
   визначення до 1 червня 2007 року замовників на проведення
робіт на пам'ятках за рахунок коштів субвенції на збереження
історичної забудови міст, об'єктів історико-культурної спадщини,
впорядкування історичних населених місць та ефективне використання
цих коштів;
 
   розроблення та  затвердження  протягом  року Регіональних
інвестиційних   програм   збереження   та   використання
архітектурно-містобудівної спадщини;
 
   розроблення і  затвердження  в  установленому  порядку
науково-проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи на
пам'ятках з метою включення їх до плану фінансування у 2008 році;
 
   розроблення протягом  2007-2008  років  науково-проектної
документації для визначення, використання і збереження історичних
ареалів міст, селищ та сіл на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 03.07.06 N 909;
 
   при складанні проектів місцевих бюджетів  на  2008  рік
передбачення  видатків  на  розроблення  науково-проектної
документації та проведення реставраційно-ремонтних  робіт  на
пам'ятках архітектури та містобудування місцевого значення.
 
   3. Першому заступникові Міністра регіонального розвитку та
будівництва М.Сороці, Управлінню реставрації та реконструкції
історичної забудови забезпечити:
 
   доопрацювання проекту  Закону  України  "Про  охорону
архітектурної та містобудівної спадщини" та внесення його на
розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку в
третьому кварталі поточного року;
 
   ефективне використання у 2007 році коштів державного бюджету
на збереження архітектурної та містобудівної спадщини в повному
обсязі;
 
   впровадження разом з місцевими органами виконавчої влади
перспективного  планування  щодо  збереження архітектурної та
містобудівної спадщини з необхідним обґрунтуванням щодо конкретних
обсягів і термінів фінансування;
 
   контроль разом   з  Державною  архітектурно-будівельною
інспекцією (О.Бондаренко), Управлінням ціноутворення, експертизи
та   контролю   вартості   у   будівництві   (П.Губень),
Контрольно-ревізийним відділом (О.Мороз) за цільовим використанням
коштів, передбачених у державному бюджеті на реставрацію пам'яток
архітектури, збереження історичної  забудови  міст,  об'єктів
історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених
місць.
 
   4. Фінансово-економічному департаменту (С.Курінець) разом з
Управлінням реставрації та реконструкції історичної забудови при
складанні бюджетного запиту до проекту Закону України  "Про
Державний бюджет України на 2008 рік" подати до Мінфіну пропозиції
щодо фінансування ремонтно-реставраційних робіт на  пам'ятках
культурної спадщини у сумі 380 млн.гривень.
 
   5. Управлінню  реставрації  та  реконструкції  історичної
забудови разом з Управлінням технічного регулювання у будівництві
(Д.Барзилович) забезпечити затвердження нормативних документів
щодо  розроблення  науково-проектної  документації  об'єктів
культурної  спадщини,  історико-архітектурних  опорних планів,
спеціальної науково-проектної документації для визначення ареалів
населених місць, меж та режимів використання зон охорони.
 
   6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника Міністра Сороку М.П.
 
 Голова колегії                      В. Яцуб

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ