Постановление от 20.12.1997 № 1454 "О финансировании капитальных вложений за счет поступлений средств, полученных от приватизации государственного имущества, которые не учтены в доходах Государственного бюджета Украины на 1997 год"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19285 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 20.12.1997 № 1454 "О финансировании капитальных вложений за счет поступлений средств, полученных от приватизации государственного имущества, которые не учтены в доходах Государственного бюджета Украины на 1997 год"
Дата принятия20.12.1997
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа1454
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
            П О С Т А Н О В А
          від 20 грудня 1997 р. N 1454
                Київ
     Про фінансування капітальних вкладень за рахунок
     надходжень коштів, отриманих від приватизації
      державного майна, що не враховані в доходах
       Державного бюджету України на 1997 рік
 
   З метою цільового спрямування та раціонального використання
капітальних вкладень, що фінансуватимуться за рахунок надходжень
коштів від  приватизації  державного  майна,  відповідно  до
показників, установлених Законом України "Про Державний бюджет
України на 1997 рік"  404/97-ВР ), Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити  обсяги капітальних вкладень на 1997 рік,
фінансування яких передбачається за рахунок надходжень коштів,
отриманих від приватизації державного майна, що не враховані в
доходах Державного бюджету України на 1997 рік, по міністерствах,
інших органах виконавчої влади і організаціях та перелік будов і
об'єктів, що споруджуються із залученням цих коштів, згідно з
додатками N 1 і 2.
   2. Міністерству  економіки  терміново  довести  обсяги
капітальних вкладень, зазначені у пункті 1, до  відповідних
міністерств, інших органів виконавчої влади та фінансуючих банків.
   3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
після одержання відомостей про обсяги  капітальних  вкладень
терміново довести їх до підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери їх управління. Забезпечити спрямування коштів
передусім на розрахунки з підрядними організаціями за виконані
будівельно-монтажні роботи на об'єктах, які  фінансуються  з
державного бюджету, та їх концентрацію на найважливіших пускових і
перехідних будовах з високим рівнем готовності.
   4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
виділяти підприємствам, установам та організаціям недержавної
форми власності, в тому числі спільним підприємствам, акціонерним
товариствам тощо, капітальні вкладення, що фінансуються за рахунок
надходжень коштів, отриманих від приватизації державного майна,
лише на умовах кредиту з виплатою відсотків за користування ним на
рівні облікової ставки Національного банку із  застосуванням
коефіцієнта 1,2.
   5. Установити, що фінансування будівництва з використанням
коштів, отриманих від приватизації державного майна, здійснюється
відповідно до Положення про фінансування та державне кредитування
капітального будівництва, що здійснюється на території України,
затвердженого Міністерством економіки, Міністерством фінансів та
Державним комітетом у справах містобудування і архітектури.
   6. Міністерству економіки у разі потреби вносити за поданням
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади зміни до
обсягів капітальних вкладень, затверджених цією постановою, з
урахуванням уточнень показників Державного бюджету України на 1997
рік.
   7. Міністерству фінансів під час фінансування міністерств,
інших органів виконавчої влади, організацій-замовників за рахунок
надходжень коштів, отриманих від приватизації державного майна, що
не враховані в доходах бюджету, зараховувати до встановлених цим
замовникам обсягів капітальних вкладень фактично профінансовані з
початку року асигнування на капітальне будівництво.
   8. Фонду  державного  майна забезпечити перерахування до
державного бюджету коштів, отриманих від приватизації державного
майна,  на  фінансування  капітальних  вкладень  в  обсягах,
передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 1997
рік". Інформацію про перерахування коштів подавати щомісячно
Кабінетові Міністрів України.
   9. Державному комітетові статистики, міністерствам, іншим
центральним  органам  виконавчої  влади забезпечити складання
підприємствами, організаціями і установами, що належать до сфери
їх  управління, звітності про освоєння капітальних вкладень,
фінансування яких здійснюється за рахунок надходжень коштів,
отриманих  від  приватизації  державного  майна,  у порядку,
передбаченому для звітності щодо капітальних  вкладень,  які
фінансуються за рахунок видатків з державного бюджету.
   10. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державному
комітетові статистики разом із Фондом державного майна подати
Кабінетові Міністрів України до 1 березня 1998 р. інформацію про
фактичне освоєння та фінансування у 1997 році капітальних вкладень
за рахунок надходжень коштів від приватизації державного майна.
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 66
 
                    Додаток N 1
             до постанови Кабінету Міністрів України
                від 20 грудня 1997 р. N 1454
               Обсяги
   капітальних вкладень, фінансування яких передбачається
   за рахунок надходжень коштів, отриманих від приватизації
   державного майна, що не враховані в доходах Державного
  бюджету України на 1997 рік, по міністерствах, інших органах
         виконавчої влади і організаціях
 
                            (тис. гривень)
 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                     |      |  в тому числі   |
|                     |      |---------------------|
|        Замовник          |Загальний  | на безпо-|на умовах |
|                     | обсяг   | воротній |кредиту  |
|                     |      | основі  |     |
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 1. На фінансування капітальних
 вкладень у сільському госпо-
 дарстві - всього               162000    141481   20519
     з них:
 
 Міністерство агропромислового
 комплексу                   92300    74381   17919
 
 Держводгосп                  27000    27000
 
 Державний комітет лісового господарства    2000     2000
 
 Міненерго                   6040     6040
 
 Міносвіти                   1150     1150
 
 Українська академія аграрних наук       5030     5030
 
 Державний комітет рибного господарства     3700     3700
 
 Державна акціонерна компанія
 "Хліб України"                 2500          2500
 
 Консорціум "Укрфітотерапія"           300     300
 
 Держкомзем                   500     500
 
 Національний аграрний університет       2000     2000
 
 Управління справами Верховної
 Ради України                  700     700
 
 Управління справами Адміністрації
 Президента України               2000     2000
 
 Господарське управління Кабінету
 Міністрів України                700     700
 
 Держнафтогазпром               14380    14380
 
 МВС                       300     300
 
 СБУ                       342     342
 
 Укоопспілка                   100           100
 
 інші організації                958     958
 
 2. На фінансування капітальних
 вкладень у промисловості -
 всього                   188000    177880   10120
     з них:
 
 Мінвуглепром                 50000    50000
 
 Міненерго                   23800    23800
 
 Мінтранс                   20000    20000
 
 Держводгосп                  6500     6500
 
 Мінфін                     3800     3800
 
 Міністерство промислової політики       15300     9710    5590
 
 Українська державна акціонерна
 холдингова компанія "Укрпапірпром"       1000          1000
 
 Укрбудматеріали                 850     850
 
 Укрцемент                    150     150
 
 Укрбуд                     550           550
 
 Укрмонтажспецбуд                350           350
 
 Міністерство праці та соціальної політики    100     100
 
 Держкоммедбіопром               5300     4470    830
 
 Українське товариство глухих          200           200
 
 Консорціум "Укрфітотерапія"           200     200
 
 Асоціація "Укрмедприлад"            400     300    100
 
 МНС                      2000     2000
 
 Державна акціонерна компанія
 "Укрресурси"                  1500          1500
 
 Запорізька обласна державна          2000     2000
 адміністрація
 
 інші організації               54000    54000
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         А.ТОЛСТОУХОВ
 
                    Додаток N 2
             до постанови Кабінету Міністрів України
                від 20 грудня 1997 р. N 1454
               Перелік
  будов та об'єктів, що споруджуються із залученням коштів,
  отриманих від приватизації державного майна, що не враховані
  в доходах Державного бюджету України на 1997 рік, та інших
            джерел фінансування
 
                           (капітальні вкладення, тис. гривень)
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               |     |     |    |    |    1997 рік        |          |
               |Рік   |Проектна |Частка |Буді- |-------------------------------|          |
               |початку |потуж-  |держав- |вель- | вве- |перед- | у тому числі | Міністерство,   |
 Найменування будови та   |і закін- |ність  |ної   |на го- | ден- |бачено | за рахунок  | інший центральний |
 її місцезнаходження,    |чення  |(зали-  |влас-  |тов-  | ня  |капіта- | коштів від  | орган виконавчої |
 потужність,        |будів-  |шок на  |ності  |ність | по- |ловкла- | приватизації | влади, що здійснює|
 одиниця виміру       |ництва  |1 січня |у май- |пуско- | туж- |день за |---------------| будівництво    |
               |     |1997 р.) |ні за- |вого  | нос- |рахунок | на  | на  |          |
               |     |     |будов- |комп- | ті  |усіх  |безпо- | умо- |          |
               |     |     |ника  |лексу |   |джерел |ворот- | вах  |          |
               |     |     |у від- |у від- |   |фінан- |ній  | кре- |          |
               |     |     |сотках |сотках |   |сування |основі | диту |          |
               |     |     |на   |на   |   |    |    |    |          |
               |     |     |1 січня |1 січня|   |    |    |    |          |
               |     |     |1997 р. |1997 р.|   |    |    |    |          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Всього                                  329999  154982 24607
   у тому числі:
 I. Пускові будови та
 об'єкти                                  90409  44114 12502
 
 II. Перехідні будови та
 об'єкти                                  28375  99653 12105
 
  Міненерго                                32075  29840
  ---------
 
 I. Пускові будови та об'єкти                        6040   6040
 
 Лінії електропередачі     1997        100           6040   6040     Міненерго
 у тому числі:
 напругою 35 кВ і вище
 протяжність, км               7            7
 напругою 6 - 20 Кв,
 протяжність, км              60           60
 напругою 0,4 кВ,
 протяжність, км              258           258
 
 II. Перехідні будови та
 об'єкти                                  26035  23800
 
 Чорнобильська атомна      1994-        100           20000  20000     Міненерго
 електростанція,        1998
 Київська область
 енергоблок N 2, тис.кВт         1000       95
 
 Районна котельня житлового   1991-    100               1500   1500     Міненерго
 масиву "Позняки", м. Київ   1998
 (перша черга)
 котли, Гкал на годину           100       60
 тонн пари на годину            50
 
 Східний гірничо-збагачу-    1993-        100           4535   2300     Міненерго
 вальний комбінат,       2001
 м. Жовті Води
 Дніпропетровської області
 гірничо-капітальні роботи,
 тис.куб.метрів               30       61
  Мінвуглепром                              146270  50000
  ------------
 
 I. Пускові будови та об'єкти                        31200  12500
 
 Шахта "Ніканор-Нова",     1982-        100           25000  10000     Мінвуглепром
 м. Зоринськ Луганської     1999
 області
 розкриття пластів Каменської
 світи,
 вугілля, тис.тонн             600       85   110
 
 Шахтоуправління "Донбас",   1989-        100           2700   1000     Мінвуглепром
 м. Донецьк           1997
 гірничо-капітальні роботи з
 вдосконалення
 провітрювання та
 температурних умов шахти
 "Глибока",
 вугілля, тис.тонн             100       82   100
 
 Шахтоуправління імені     1986-        100           3500   1500     Мінвуглепром
 Кірова, реконструкція,     1999
 м.Макіївка Донецької області
 вугілля, тис.тонн              95       78   50
 
 II. Перехідні будови та
 об'єкти                                  115070  37500
 
 Шахта "Самсонівська-      1965-        100           36600  12000     Мінвуглепром
 Західна",           2004
 с. Самсонівка
 Краснодонського району
 Луганської області
 вугілля, тис.тонн            1500       84
 
 Шахта "Західно-Донбаська"   1979-        100           14450   5000     Мінвуглепром
 N 6/42, блок 2,        1999
 м. Павлоград
 Дніпропетровської області
 вугілля, тис.тонн             1200       71
 
 Шахта N 10           1989-        100           8000   3000     Мінвуглепром
 "Нововолинська",        1999
 м. Нововолинськ Волинської
 області
 вугілля, тис.тонн             900       24
 
 Розріз "Костянтинівський",   1983-        100           5900   500     Мінвуглепром
 м. Олександрія         2005
 Кіровоградської області
 вугілля, тис.тонн            1850       59
 
 Шахта "Курахівська",      1984-        100           3350   1000     Мінвуглепром
 м. Селидове Донецької     2006
 області
 розкриття і підготовка
 горизонту 850 метрів
 вугілля, тис.тонн             570       53
 
 Шахта "Україна",        1984-        100           5590   2000     Мінвуглепром
 м. Селидове Донецької     2005
 області,
 реконструкція
 вугілля, тис.тонн             600       55
 
 Гідрошахта "Піонер",      1993-        100           1100   1000     Мінвуглепром
 смт Новодонецьке        2004
 Донецької області,
 реконструкція
 вугілля, тис.тонн             900       4,6
 
 Шахта "Білозерська",      1988-        100           3320   1000     Мінвуглепром
 м. Білозерське Донецької    2005
 області
 розкриття і підготовка
 горизонту 830 метрів
 вугілля, тис.тонн             300       13,7
 
 Шахта "Білорічинська",     1987-        100           3500   1000     Мінвуглепром
 м. Лутугине Луганської     2005
 області,
 розкриття і підготовка
 пласта Л6
 вугілля, тис.тонн             750       62
 
 Шахта "Лутугинська",      1981-        100           3200   1000     Мінвуглепром
 м. Лутугине Луганської     1999
 області,
 розкриття і підготовка
 горизонту 568 метрів
 вугілля, тис.тонн             150       85
 
 Шахта "Краснолуцька-      1992-        100           3880   1000     Мінвуглепром
 Північна",           2002
 м. Красний Луч Луганської
 області
 вугілля, тис.тонн            1200       8
 
 Шахта "Центральна-Нова",    1992-        100           5100   1000     Мінвуглепром
 м. Антрацит Луганської     2004
 області,
 вугілля, тис.тонн            2400       15
 
 Шахта "Добропільська-     1993-        100           4280   1500     Мінвуглепром
 Капітальна",          2005
 м. Добропілля Донецької
 області,
 вугілля, тис.тонн            2400       15
 
 Шахта "Шахтарська-       1990-        100           4700   1500     Мінвуглепром
 Глибока",           1998
 м. Шахтарськ Донецької
 області
 розкриття і підготовка
 уклонного центрального
 блока пласта Н8
 вугілля, тис.тонн
 підтримання діючих
 потужностей                200       35
 
 Шахта імені 50-річчя СРСР,   1991-        100           2310   1000     Мінвуглепром
 м. Молодогвардійськ      2005
 Луганської області
 розкриття і підготовка
 західної бремсбергової
 панелі
 пласта К2 гор. 517 метрів
 вугілля, тис.тонн
 підтримання діючих
 потужностей                300       61,4
 
 Шахта "Должанська-       1986-        100           3940   1500     Мінвуглепром
 Капітальна",          2000
 м. Свердловськ Луганської
 області,
 розкриття і підготовка
 східного блоку
 вугілля, тис.тонн
 підтримання діючих
 потужностей                300       40
 
 Реконструкція ТЕЦ-3,      1992-        100           3050   1500     Мінвуглепром
 м. Олександрія         2002
 Кіровоградської області,
 пара, тонн на годину           360       47
 
 Будівництво хвостосховища   1994-        100           2800   1000     Мінвуглепром
 ЦЗФ "Червоноградська"     1998
 (третя черга), м.Червоноград
 Львівської області
 млн.куб.метрів              2,1       32,5
 
 Міністерство промислової
   політики                               52072   4410  5590
 
 I. Пускові будови та об'єкти                        11260   1600  1700
 
 Відкрите акціонерне товарис-  1993-        30    85        510       200 госпспосіб
 тво "Івано-Франківський    1997
 лісокомбінат",
 м. Івано-Франківськ
 виробництво
 дереворізального
 інструменту
 стрічкові пилки,
 тис.пог.метрів               80       80
 
 Відкрите акціонерне      1993-        25            400       200 госпспосіб
 товариство           1997
 "Рівнедерев", м. Рівне
 реконструкція виробництва
 рулонних синтетичних
 облицьовувальних
 матеріалів
 синтетична облицьовувальна
 плівка, млн.кв.метрів           10       85   10
 
 Кам'янко-Бузький завод     1995-        100            600   600     корпорація
 деревностружкових плит,    1997                                "Укрбуд"
 м. Кам'янка-Бузька
 Львівської області
 очисні споруди стічних вод,
 тис.куб.метрів на добу           2,7       72   2,7
 
 Відкрите акціонерне      1995-        51            1500       600 корпорація
 товариство "Дніпровський    1997                                "Укрбуд"
 машинобудівний завод",
 м. Дніпропетровськ
 реконструкція цеху N 1
 заводу "Дніпротелеком"
 автоматичні телефонні
 станції С-32, тис. абонентів        600       70   600
 
 Відкрите акціонерне      1994-        51            4900       300 корпорація
 товариство "Точмаш",      1997                                "Укрбуд"
 м. Донецьк
 реконструкція цехів N 8 і 9
 з виробництва шахтного
 кріплення,
 гідростояки, тис. штук          130       67   130
 
 Київське виробничо-      1996-        немає          2350       400 госпспосіб
 торгівельне взуттєве      1997
 підприємство "Київ", м. Київ
 виробництво поліуретанових
 систем для взуттєвої
 промисловості
 поліуретанові системи, тонн       1400       20  1400
 
 Державне промислове      1991-        100           1000   1000     корпорація
 підприємство "Кривбас-     1997                                "Укрбуд"
 промводопостачання",
 м. Кривий Ріг
 Дніпропетровської області
 реконструкція
 Радушанського складу хлору
 розливання хлору, тис.тонн         2       65    2
 
 II. Перехідні будови та
 об'єкти                                  40812   2810  3890
 
 Запорізький державний     1994-        100            500   500     корпорація
 титано-магнієвий        1999                                "Укрбуд"
 комбінат, м. Запоріжжя                                      Міністерство
 технічне переозброєння цеху                                    промислової
 N 7/6                                               політики
 титанова губка, тис.тонн         4,3       69
 
 Державна панчішно-       1984-        100            210   210     Міненерго
 шкарпеткова фабрика      1999
 м. Новодністровськ
 Чернівецької області
 панчішно-шкарпеткові
 вироби, млн. пар              50       57
 панчохи і напівпанчохи
 компресійні, тис. пар           70       80
 бандажі і наколінники
 компресійні, тис. штук          147       80
 сітчасті бинти,
 тис.пог.метрів              368       80
 
 Луцький завод синтетичних   1991-        65,23           890       690 корпорація
 шкір, м. Луцьк         1998                                "Укрбуд"
 реконструкція виробничого
 корпусу
 синтетична шкіра,
 млн.кв.метрів               5,3       60
 
 Відкрите акціонерне      1996-        51           15762      2900 корпорація
 товариство "Херсонські     2001                                "Укрбуд"
 комбайни", м. Херсон
 реконструкція заводу,
 зернозбиральний комбайн
 "Славутич", штук             1000       50
 зернозбиральний комбайн
 фірми "Джон Дір", штук          2000       40
 
 Корпорація "Укрелектровоз"   1992-        100           22700   1700     корпорація
 Науково-виробниче       1999                                "Укрбуд"
 об'єднання
 "Дніпропетровський
 електровозобудівний завод",
 м. Дніпропетровськ
 магістральні електровози,
 штук                   160       40
 
 Васильківська шкіряна     1989-        100            400   400     корпорація
 фірма,             1998                                "Укрбуд"
 м. Васильків Київської
 області
 каналізаційні очисні споруди
 очистка стічних вод,
 тис.куб.метрів на добу           15       94
 
 Відкрите акціонерне      1989-        55,1           350       300 корпорація
 товариство           1998                                "Укрбуд"
 Чернігівське підприємство
 "Хімволокно", м. Чернігів
 комплекс споруд для
 спалювання рідких
 токсичних відходів,
 тис.куб.метрів              5,1       67
 
 Держкоммедбіопром                             5300   4470  830
 -----------------
 
 I. Пускові будови та об'єкти                        2930   2930
 
 Дніпропетровська державна   1993-        100           1830   1830     корпорація
 фірма "Дніпромед",       1998                                "Укрбуд"
 м. Дніпропетровськ
 готові лікарські засоби,
 млн. упаковок                3       80    3
 ін'єкційні розчини,
 млн. флаконів               3,8       96   3,8
 заготовки для голок,
 млн. штук                 600       65
 ентеросорбенти, тонн            5       99    5
 
 Акціонерне товариство "Хол-  1992-        100           1100   1100     Держком-
 дингова компанія "Ензим",   1998                                медбіопром
 м. Ладижин Вінницької
 області
 антибіотики на основі
 пеніциліну, тонн             120
 (перша черга) готові
 лікарські засоби,
 млн. флаконів               54,6        75  54,6
 
 II. Перехідні будови та
 об'єкти                                   2370   1540  830
 
 Відкрите акціонерне товарис-  1994-        20            830       830 фірма "Інж-
 тво "Вітаміни", м. Умань    1998                                проект-2"
 Черкаської області
 супозиторії (свічки), мазі
 та складні медичні розчини,
 млн. упаковок              32,5       64
 
 Львівське підприємство з    1988-        100           1240   1240     корпорація
 виробництва лікарських     1998                                "Укрбуд"
 препаратів
 "Львівлікпрепарати",
 м. Винники Львівської
 області
 вакцини БЦЖ, млн. доз          10,8       70
 готові лікарські препарати,
 млн. ампул                 38       70
 
 Одеське підприємство з     1991-        100            300   300     корпорація
 виробництва бактерійних    1998                                "Укрбуд"
 препаратів, м. Одеса
 імунні препарати,
 вакцини проти кору,
 гепатиту, паратиту,
 краснухи,
 млн. доз                 16,7       31
 
  Асоціація "Укрмедприлад"                          400   300  100
  ------------------------
 I. Пускові будови та об'єкти                         100       100
 
 Акціонерна компанія "Адвіс",  1995-        37            100       100 госпспосіб
 м. Хмельницький        1998
 медичний інструмент,
 тис. гривень                950       51   48
 
 II. Перехідні будови та                           300   300
 об'єкти
 
 Спеціальне конструкторське   1995-        100            300   300     госпспосіб
 бюро діагностичної       1998
 апаратури, м. Київ
 медична техніка,
 тис.гривень                500       15
 
 Українське товариство
 глухих                                   350       200
 ---------------------
 
 I. Пускові будови та об'єкти                         350       200
 
 Навчально-виробниче під-    1987-        немає           350       200 корпорація
 приємство УТОГ,        1997                                "Укрбуд"
 м. Кіровоград
 тара для торгівлі,
 млн.гривень               3,78       90  3,78
 
 Міністерство праці та                            100   100
 соціальної політики
 ---------------------
 II. Перехідні будови та                           100   100
 об'єкти
 
 Підприємство засобів      1994-        100            100   100     корпорація
 пересування і протезування,  1998                                "Укрбуд"
 м. Львів
 реконструкція
 крісла-коляски, тис. штук         15       32
 реконструкція протезного
 цеху,
 м. Івано-Франківськ
 ортопедичне взуття, тис.пар         1       50
 
 Державний консорціум
 "Укрфітотерапія"                              200   200
 --------------------
 I. Пускові будови та об'єкти                         130   130
 
 Радгосп "Троянівський",    1992-        100            20    20     корпорація
 с. Троянове          1997                                "Укратро-
 Новомиргородського району                                     промбуд"
 Кіровоградської області
 лабораторно-виробничий
 комплекс
 загальна площа, кв.метрів,        300       90   300
 мийка лікарської сировини
 сировина, тонн               50       80   50
 сушіння лікарської сировини,
 сировина, тонн               50       80   50
 
 Радгосп "Семенівський"     1994-        100            80    80     корпорація
 с. Прогрес Семенівського    1997                                "Украгро-
 району Чернігівської області                                   промбуд"
 сушильний комплекс для
 лікарської сировини
 сировина, тонн               65       55   65
 
 Радгосп "Монастириський",   1994-        100            30    30     корпорація
 м. Монастириська        1997                                "Украгро-
 Тернопільської області                                      промбуд"
 газопостачання сушильного
 комплексу
 газопровід, км               3       56    3
 
 II. Перехідні будови та                            70    70
 об'єкти
 
 Радгосп "Староушицький",    1994-        100            70    70     корпорація
 смт Стара Ушиця        1998                                "Украгро-
 Кам'янець-                                            промбуд"
 Подільського району
 Хмельницької області
 реконструкція сушильного
 комплексу, складських
 приміщень для зберігання
 лікарської сировини
 загальна площа, кв. метрів        1200       70
 
 Корпорація                                 2200   850
 "Укрбудматеріали"
 -----------------
 
 I. Пускові будови та об'єкти                        2200   850
 
 Луцький картонно-       1995-        100           1750   400     госпспосіб
 руберойдовий завод, м. Луцьк  1998
 реконструкція і розширення
 картонного виробництва
 картон палітурний, тис.тонн         30       45   10
 
 Державне підприємство     1995-        100            450   450     госпспосіб
 "Рубін", м. Харків       1997
 реконструкція виробництва
 переробки лому з платини та
 металів платинової групи
 вироби, тонн                5       80    5
 
 Концерн "Укрцемент"                             209   150
 --------------------
 I. Пускові будови та об'єкти                         209   150
 
 Харківський дослідний     1996-        100            209   150     госпспосіб
 цементний завод, м. Харків   1997
 лінія для виробництва
 поліфракційного піску для
 випробування цементів
 згідно з європейськими
 нормами
 піски поліфракційні, тонн         300       47   300
 
 Корпорація "Укрбуд"                             750       550
 -------------------
 I. Пускові будови та об'єкти                         750       550
 
 Хмельницький          1989-        84            750       550 корпорація
 деревообробний комбінат,    1998                                "Укрбуд"
 м. Хмельницький
 столярні вироби,
 тис.кв.метрів               150       85   10
 товарний пиломатеріал,
 тис. куб. метрів             12,86          12,86
 паркет, тис. кв. метрів           50          31,4
 погонажні вироби,
 тис. пог. метрів              600           105
 
 Корпорація                                 950       350
 "Укрмонтажспецбуд"
 -----------------
 
 I. Пускові будови та об'єкти                         950       350
 
 Відкрите акціонерне      1992-        30            950       350 корпорація
 товариство "Запорізький    1998                                "Укрбуд"
 завод металоконструкцій"
 реконструкція дільниці
 карбіду кальцію
 вапно випалене, тис.тонн          23       80
 карбід кальцію, тис.тонн         7,2            2
 
 Державна акціонерна
 компанія "Укрресурси"                            3000      1500
 ---------------------
 
 I. Пускові будови та об'єкти                        3000      1500
 
 Підприємство з оптової     1995-        51            3000      1500  госпспосіб
 торгівлі лісобудівельною та  1998
 металевою продукцією,
 станція Торопилівка Сумсь-
 кої області
 виробництво автоматизова-
 них газонаповнювальних
 компресорних станцій
 та газового обладнання
 газонаповнювальні
 компресорні станції, штук         27       79   10
 
 Державна акціонерна
 холдингова компанія
 "Укрпапірпром"                               3200      1000
 ---------------------
 I. Пускові будови та об'єкти                        1500       300
 
 Відкрите акціонерне      1996-        51            1500       300 госпспосіб
 товариство "Жидачівський    1997
 целюлозно-паперовий
 комбінат", м. Жидачів
 Львівської області
 реконструкція картонажної
 машини
  картон тарний, тис.тонн          60       90   60
 
 II. Перехідні будови та                           1700       700
 об'єкти
 
 Відкрите акціонерне      1992-        30            1700       700 корпорація
 товариство "Дніпропетров-   1998                                "Укрбуд"
 ська паперова фабрика",
 м. Дніпропетровськ
 друкарський папір, тис.тонн         35       70
  М Н С                                  2000   2000
  ------
 
 I. Пускові будови та об'єкти                         255   255
 
 Львівський державний      1996-        100            255   255     госпспосіб
 міжобласний спецкомбінат,   1997
 с. Буда Яворівського району
 Львівської області
 (реконструкція)
 санітарний пропускник з
 очисними спорудами
 радіаційно брудних стоків
 очистка радіаційно
 забруднених вод,
 куб.метрів за добу           0,013       13  0,013
 місця для миття               4            4
 
 II. Перехідні будови та                           1745   1745
 об'єкти
 
 Дніпропетровський держав-   1993-        100           1500   1500     корпорація
 ний міжобласний спецком-    1998                                "Укрбуд"
 бінат, м. Дніпропетровськ
 сховище твердих
 радіоактивних відходів,
 куб.метрів                1500       15
 відстійник рідких
 радіоактивних відходів,
 куб.метрів за добу            0,013       6
 
 Київський державний      1995-        100            245   245     госпспосіб
 міжобласний спецкомбінат,   1998
 м. Київ (Пирогове)
 зливна каналізація з
 очисними спорудами від
 радіаційно забруднених
 стоків "брудної зони"
 пропускна спроможність,
 куб.метрів за добу            0,03       18
  Мінфін                                  4550   3800
  ------
 
 II. Перехідні будови та                           4550   3800
 об'єкти
 
 Поліграфічний комбінат     1992-        100           1300   1300     корпорація
 "Україна"           1999                                "Укрбуд"
 перепрофілювання на випуск
 цінних паперів і документів
 суворого обліку
 фарбовідбитки,
 млн. одиниць               197,9       65
 
 Державне підприємство     1994-        100           3250   2500     корпорація
 "Укрбурштин"          1998                                "Укрбуд"
 фабрика з переробки
 бурштину
 (перша черга), м. Рівне
 бурштин-сирець, тонн            7       80
 
 Господарське управління
 Кабінету Міністрів України                          700   700
 --------------------------
 
 I. Пускові будови та об'єкти                         390   390
 
 Підсобне господарство,     1996-        100   80        390   390     госпспосіб
 с. Петрівці Миргородського   1997
 району Полтавської області
 цех з переробки м'яса на
 ковбасні вироби,
 тонн за зміну                5            5
 
 II. Перехідні будови та                           310   310
 об'єкти
 
 Тепличний комбінат,      1996-        100            310   310     госпспосіб
 с. Петрівці Миргородського   1998
 району Полтавської області
 реконструкція теплиць,
 га закритої площі             1,2       60
 
 Управління справами
 Адміністрації
 Президента України                             2000   2000
 ------------------
 
 I. Пускові будови та об'єкти                        2000   2000
 
 Підсобне сільськогосподар-   1996-        100           2000   2000     Управління
 ське підприємство       1998                                справами
 "Дударків", с. Дударків                                      Адміністрації
 Бориспільського району                                      Президента
 Київської області                                         України
 реконструкція телятника,
 голів                   145           145
 пологове приміщення для
 великої рогатої худоби,
 голів                   48       1,5   48
 реконструкція свинарника,
 голів                   650       5   650
 свинарник для опоросів,
 скотомісць                 44
 
 Управління справами
 Верховної
 Ради України                                1600   700
 -------------------
 
 I. Пускові будови та об'єкти                        1600   700
 
 Тепличне господарство,     1988-        100           1600   700     корпорація
 с. Чайки Києво-        1997                                "Украгро-
 Святошинського району                                       промбуд"
 Київської області
 розширення теплиць,
 га закритої площі             1,3       70   1,3
 
  Міносвіти                                 1100   1100
  ----------
 
 I. Пускові будови та об'єкти                         950   950
 
 ПТУ-117, с. Паньківка     1995-        100            20    20     корпорація
 Білокуракинського району    1997                                "Украгро-
 Луганської області                                        промбуд"
 реконструкція теплових
 мереж
 мережі, км                0,4       85   0,4
 
 ПТУ-35, м. Рогатин Івано-   1992-        100            20    20     госпспосіб
 Франківської області      1997
 корівник, голів              200       80   200
 
 СПТУ-28, м. Острог       1993-        100            20    20     госпспосіб
 Рівненської області      1997
 котельня,
 Гкал на годину              4,22       95  4,22
 
 ВПУ-22, м. Сарни        1994-        100            30    30     госпспосіб
 Рівненської області      1997
 реконструкція котельні,
 Гкал на годину              3,5       95   3,5
 
 Училище-радгосп,        1994-        100            50    50     госпспосіб
 с. Августівка         1997
 Ічнянського району
 Чернігівської області
 газові мережі, км             3,5       52   3,5
 
 ПТУ-32, смт Дігтярі      1994-        100            30    30     госпспосіб
 Срібнянського району      1997
 Чернігівської області
 зерносховище, тонн            500       60   500
 
 ПТУ-32, с. Гущинці       1993-        100            200   200     корпорація
 Калинівського району      1997                                "Укрбуд"
 Вінницької області
 гуртожиток,
  місць                  200       80   200
 
 ПТУ-21, с. Овадно       1993-        100            80    80     корпорація
 Володимир-Волинського     1997                                "Укрбуд"
 району Волинської області
 навчально-виробничі
 майстерні та
 каналізаційно-насосна
 станція,
 навчальних місць             540       30   540
 
 ПТУ-28, м. Ржищів       1994-        100            100   100     госпспосіб
 Київської області       1997
 свинарник,
 голів                   100       20   100
 
 ПТУ-28, м. Кам'янка-Бузька   1990-        100            200   200     корпорація
 Львівської області       1997                                "Украгро-
 гуртожиток, місць             200       80   200               промбуд"
 
 СПТУ-25, м. Збараж       1988-        100            100   100     корпорація
 Тернопільської області     1997                                "Украгро-
 навчально-виробничі                                        промбуд"
 майстерні,
 навчальних місць              160       80   160
 
 ПТУ-40, с. Лісоводи      1994-        100            100   100     корпорація
 Городоцького району      1997                                "Украгро-
 Хмельницької області                                       промбуд"
 навчальні майстерні,
 навчальних місць             100       95   100
 
 II. Перехідні будови та                           150   150
 об'єкти
 
 ПТУ-32, м. Заставна      1991-        100            150   150     корпорація
 Чернівецької          1998                                "Украгро-
 області                                              промбуд"
 навчально-побутовий
 корпус,
 навчальних місць             540       40
 
 Українська академія
 аграрних наук                                1402   1402
 -------------------
 
 I. Пускові будови та об'єкти                         260   260
 
 Розширення норкової ферми   1992-        100            206   206     госпспосіб
 в дослідному господарстві   1997
 "Бартатівське"
 НВО "Біотехнологія",
 с. Бартатів Городоцького
 району Львівської області
 холодильник,
 тонн одночасного
 зберігання                 500       54   500
 
 Реконструкція         1992-        100            36    36     госпспосіб
 лабораторного корпусу     1997
 інституту епізоотології,
 м. Рівне
 загальна площа,
 тис. кв. метрів              0,85       95  0,85
 
 Автогараж інституту      1992-        100            18    18     госпспосіб
 сільськогосподарської     1997
 мікробіології, м. Чернігів
 одиниць                   1       95    1
 
 II. Перехідні будови та                           1142   1142
 об'єкти
 
 Інститут захисту рослин,    1992-        100            49    49     корпорація
 с. Минай Ужгородського     1998                                "Украгро-
 району Закарпатської                                       промбуд"
 області
 лабораторний корпус з
 теплицями Закарпатського
 відділу карантину рослин
 загальна площа,
 тис. кв. метрів              1,2       55
 
 Інститут рибного        1994-        100            120   120     об'єднання
 господарства,         1998                                "Укрриб-
 м. Київ                                              госп"
 реконструкція ставкового
 фонду в дослідному
 господарстві "Нивка"
 площа, га                19,5       21
 
 Біофабрика з виробництва    1992-        100            72    72     корпорація
 бакконцентратів на       1998                                "Укрбуд"
 Гнідинському заводі,
 с. Гнідин Бориспільського
 району Київської області
 бакконцентрати, тонн за рік         5       14
 
 Філія інституту        1992-        100            100   100     корпорація
 бджільництва          1998                                "Украгро-
 імені П.І. Прокоповича,                                      промбуд"
 с. Вирішальне Гадяцького
 району Полтавської
 області
 експериментальний цех з
 переробки продуктів
 бджільництва
 корисна площа,
 тис. кв. метрів              1,51       39
 
 Інститут експериментальної і  1992-        100            90    90     госпспосіб
 клінічної ветеринарної     1998
 медицини, м. Харків
 експериментально-
 виробнича база (приміщення
 для утримання тварин-
 донорів), голів              140       74
 
 Інститут захисту рослин,    1990-       100            111   111     асоціація
 м. Сторожинець         1998                                "Будівель-
 Чернівецької області                                       ник Буко-
 сортовипробувальний                                        вини"
 стаціонар Української
 станції карантину рослин
 сортозразків, тисяч             5       87
 
 Дослідне господарство-     1996-        100            600   600     госпспосіб
 агрофірма "Лосинівська"    1998
 інституту розведення і
 генетики тварин,
 смт Лосинівка Ніжинського
 району Чернігівської області
 цех переробки молока
 переробка молока,
 тонн за зміну                4       10
 
 Національний аграрний                            990   990
 університет
 ---------------------
 
 II. Перехідні будови та                           990   990
 об'єкти
 
 Павільйон навчальних      1990-        100            250   250     госпспосіб
 машин, м. Київ         1998
 вулиця Героїв Оборони, 12 в
 загальна площа, кв. метрів        3200       76
 
 Навчально-лабораторний     1994-        100            340   340     холдингова
 корпус зооінженерного     2000                                компанія
 факультету, м. Київ                                        "Київміськбуд"
 вулиця Потєхіна, 16
 загальна площа, кв. метрів        1640       30
 
 Реконструкція тепломереж з   1993-        100            400   400     госпспосіб
 установкою вузлів обліку та  2000
 катодних станцій,
 м. Київ
 мережі, км                0,72       61
 вузлів обліку, одиниць           17
 катодних станцій, одиниць          2
 
 СБУ                                     342   342
 ---
 
 I. Пускові будови та об'єкти                         342   342
 
 Підсобне господарство СБУ,   1993-         100          342   342     госпспосіб
 с. Мархалівка         1997
 Васильківського району
 Київської області
 свинарник N 1, голів           760       90   760
 
 Держкомзем                                  200   200
 ----------
 
 I. Пускові будови та об'єкти                         200   200
 
 Колективне           1993-        100            81    81     Держводгосп
 сільськогосподарське      1997
 підприємство "Україна",
 с. Ліщинка Кагарлицького
 району Київської області
 реконструкція
 протиерозійного ставка
 ставок, га                 12       75   12
 
 Дослідне господарство     1991-        100            119   119     Держводгосп
 Інституту землеустрою     1997
 імені Шевченка УААН,
 с. Бобриця Канівського
 району Черкаської області
 складні протиерозійні
 споруди,
 штук                    5       83    5
 
  Державний комітет                             230   230
 рибного господарства
 --------------------
 
 II. Перехідні будови та                           230   230
 об'єкти
 
 Рибообробний завод,      1989-        100            120   120     Державний
 м. Цюрупинськ         1998                                комітет
 Херсонської області                                        рибного
 холодильник (перша черга),                                    господарства
 тонн одночасного
 зберігання                650       94
 
 Херсонський виробничо-     1991-        100            110   110     Держводгосп
 експериментальний завод    1998
 рослиноїдних риб,
 с. Рибальче
 Голопристанського району
 Херсонської області
 (розширення)
 риб дворічок, млн. штук         1,95       80
 
 Державна акціонерна
 компанія "Хліб
 України"                                  3784      1760
 -------------------
 
 I. Пускові будови та об'єкти                        1934       760
 
 Елеватор, станція Гадяч    1992-        100           1274       460 госпспосіб
 Полтавської області      1997
 перепрофілювання
 комбікормового
 заводу під млинзавод
 переробка зерна,
 тонн за добу               250       71   250
 
 Хлібоприймальне        1992-        100            464       200 госпспосіб
 підприємство,         1997
 станція Суховоля,
 Хмельницької області
 реконструкція робітничо-
 очисної башти під млин
 переробка зерна,
 тонн за добу               100       88   100
 
 Янківське хлібоприймальне   1992-        100            196       100 корпорація
 підприємство, Херсонська    1997                                "Украгро-
 область                                              промбуд"
 склад силосного типу
 зерно, тис. тонн              5       91    5
 
 II. Перехідні будови та                           1850      1000
 об'єкти
 
 Комбінат хлібопродуктів з   1986-        100            600       300 корпорація
 очисними спорудами,      1998                                "Украгро-
 станція П'ятихатки                                        промбуд"
 Дніпропетровської області
 млинзавод
 переробка зерна,
 тонн за добу               240       95
 
 Комбінат хлібопродуктів    1991-        100            300       300 Акціонерне
 N 2 м. Харків (розширення)   1998                                товариство
 млинзавод                                             "Астарта"
 переробка зерна,
 тонн за добу               250       50
 
 Хлібозавод, м. Євпаторія,   1991-        100            450       250 корпорація
 Автономна Республіка Крим   1999                                "Укрбуд"
 хлібобулочні вироби,
 тонн за добу                45       30
 кондитерські вироби,
 тис. тонн на рік             0,37
 
 Хлібозавод, м. Новоград-    1991-        100            500       150 корпорація
 Волинський           1998                                "Укрбуд"
 Житомирської області
 хлібобулочні вироби,
 тонн за добу                35       35
 
 МВС                                     300   300
 ---
 
 I. Пускові будови та об'єкти                         300   300
 
 Установа ІН-316/103,      1995-        100            150   150     МВС
 с. Богомази Новобузького    1998
 району Миколаївської                                ------------------
 області                                        закінчила
 їдальня, місць              120       25   120
 цех з переробки
 сільгосппродукції
 крупи, тонн за рік            100       20
 олія, тонн за рік             75
 
 Установа ЯЯ-310/8,       1990-        100            150   150     МВС
 с. Озерне Веселівського    1997
 району Запорізької області
 зернотік
 зерно, тонн               2000       56  2000
 
 Укоопспілка                                 100   100
 -----------
 
 I. Пускові будови та об'єкти                         100   100
 
 Реконструкція та        1997    26,2   немає           100   100     госпспосіб
 газопостачання хлібоза-
 воду, смт Мала Дівиця
 Чернігівської області
 хлібобулочні вироби,
 тонн за добу               26,2          26,2
  Держводгосп                               29205  29205
  -----------
 
 На погашення
 заборгованості з підрядними
 організаціями за виконані
 будівельно-монтажні роботи
 на об'єктах, які
 фінансуються з державного                         11215  11215
 бюджету
 
 I. Пускові будови та об'єкти                        9669   9669
 
 Реконструкція Роздольнен-   1989-        100   55        700   700     Держводгосп
 ського групового водопро-   1998
 воду, Автономна Республіка
 Крим
 магістральні водопроводи,
 км                   43,42           10
 розвідна мережа, км           65,26            8
 
 Водопостачання сіл Красна   1995-        100   70        633   633     Держводгосп
 Поляна, Внукове, Кузнецьке   1999
 Чорноморського району,
 Автономна
 Республіка Крим
 магістральні водопроводи,
 км                   18,81            7
 розвідна мережа, км           27,32            9
 
 Північнокримський канал    1986-        100   58        562   562     Держводгосп
 (третя черга),         1998
 підстанція "Нива",
 Автономна Республіка
 Крим
  зрошення земель, тис. га        26,2
  підстанція, тис. кВА           16           16
 
 Комплексна реконструкція    1995-        100   55        117   117     Держводгосп
 зрошувальної          1997
 системи колективного
 сільськогосподарського
 підприємства імені Шевченка
 Роздольненського району,
 Автономна Республіка Крим
 комплексна реконструкція,
 тис. га                 0,108          0,108
 
 Комплексна реконструкція    1994-        100   82        80    80     Держводгосп
 зрошувальної ділянки      1999
 колективного
 сільськогосподарського
 підприємства
 "Чернишевське"
 Роздольненського району,
 Автономна Республіка Крим
 комплексна реконструкція,
 тис. га                 0,843          0,064
 зрошення земель, тис. га        0,096
 
 Водопостачання         1994-        100   49        142   142     Держводгосп
 колективного сільськогос-   1997
 подарського підприємства
 імені Леніна,
 с. Вищетарасівка
 Томаківського району
 Дніпропетровської області
  магістральні водопроводи,
  км                     5            5
 
 Синельниківський груповий   1990-        100   69        634   634     Держводгосп
 водопровід,          1999
 Дніпропетровська область
  розвідна мережа, км          67,09            2
 
 Водопостачання сіл       1991-        100   37        443   443     Держводгосп
 Сухарева Балка         1999
 і Райполе Межівського
 району Дніпропетровської
 області
 магістральні водопроводи,
 км                    1,24            1
 розвідна мережа, км           13,72
 
 Солоняно-Томаківський     1992-        100   44        300   300     Держводгосп
 груповий водопровід,      1999
 Дніпропетровська область
 магістральні водопроводи,
 км                    229,8
 розвідна мережа, км           453,4            2
 
 Зрошення земель стічними    1990-        100            404   404     Держводгосп
 водами м. Кривого Рогу     1999
 (четверта черга),
 Дніпропетровська область
 зрошення земель, тис. га         8,8       87
 магістральні водопроводи,
 км                     28           3
 розвідна мережа, км            57,68
 
 Комплексна реконструкція    1994-        100            222   222     Держводгосп
 зрошувальної          1998
 системи колективного
 сільськогосподарського
 підприємства імені
 Шевченка, с. Менчикури
 Веселівського району
 Запорізької області
 комплексна реконструкція,
 тис. га                 0,881       63  0,12
 
 Підсобне            1996-        100           2528   2528     Держводгосп
 сільськогосподарське      1997
 підприємство "Дударків",
 с. Дударків Бориспільського
 району Київської області
 мікрозрошення саду
 зрошення земель, тис. га         0,08       34  0,08
 
 Арбузинський груповий     1994-        100            229   229     Держводгосп
 водопровід,          1998
 Миколаївська область
 магістральні водопроводи,
 км                    22,5       84    5
 
 Водопостачання         1991-        100            131   131     Держводгосп
 колективного сільсь-      1997
 когосподарського
 підприємства
 "Шляхом Леніна", с. Сирове
 Врадіївського району
 Миколаївської області
 розвідна мережа, км             3       57    3
 
 Комплексна реконструкція    1993-        100            295   295     Держводгосп
 зрошувальних          1998
 земель колективного
 сільськогосподарського
 підприємства імені Ватутіна,
 с. Першотравневе
 Снігурівського району
 Миколаївської області
 комплексна реконструкція,
 тис. га                 0,203       78  0,155
 
 Лозівський груповий      1993-        100            677   677     Держводгосп
 водопровід,          1998
 Харківська область
 магістральні водопроводи,
 км                    98,55       37    4
 розвідна мережа, км           127,5            4
 
 Іванівський груповий водо-   1989-        100            611   611     Держводгосп
 провід, Херсонська область   1999
 магістральні водопроводи,
 км                    39,9       51    8
 розвідна мережа, км           176,4
 очисні споруди, тис. куб.
 метрів за добу             22,03          22,03
 
 Комплексна реконструкція    1992-        100            200   200     Держводгосп
 зрошувальної системи з     1998
 розширенням в
 колективному
 сільськогосподарському
 підприємстві
 імені Шевченка, с. Ювілейне
 Цюрупинського району
 Херсонської області
 комплексна реконструкція,
 тис. га                 0,399       85  0,348
 зрошення земель, тис. га         0,63
 
 Комплексна реконструкція    1994-        100            269   269     Держводгосп
 зрошувальних          1998
 систем в агрофірмі "Лиман",
 с. Станіслав Білозерського
 району Херсонської області
 комплексна реконструкція,
 тис. га                 0,47       73  0,205
 
 Черкаська зрошувальна     1989-        100            261   261     Держводгосп
 система,            1998
 Черкаська область
 розвідна мережа, км            10       84   10
 зрошення земель, тис. га         0,41
 
 Централізована система     1994-        100            231   231     Держводгосп
 водопостачання         1998
 в колективному
 сільськогосподарському
 підприємстві "Шлях Леніна",
 м. Семенівка
 Чернігівської області
 розвідна мережа, км            6,5       32    2
 
 II. Перехідні будови та                           8321   8321
 об'єкти
 
 Реконструкція водопроводу   1991-        100            250   250     Держводгосп
 В-1 Ленінської системи     1998
 водопостачання,
 Автономна Республіка Крим
 магістральні водопроводи,
 км                     3,5       52
 
 Кілійський груповий водо-   1989-        100            566   566     Держводгосп
 провід, Одеська область    1998
 магістральні водопроводи,
 км                    30,9       27
 розвідна мережа, км           185,9
 очисні споруди, тис. куб.
 метрів за добу              10,1
 
 Реконструкція головної     1995-        100            124   124     Держводгосп
 насосної станції N 1      1998
 Татарбунарської зрошуваль-
 ної системи, Одеська область
 продуктивність, куб. метрів
 за секунду                16,7       29
 
 Зрошувальна система у     1995-        100            342   342     Держводгосп
 підсобному сільському     1998
 господарстві імені Іваненка,
 с. Петрівці Миргородського
 району Полтавської області
 зрошення земель, тис. га        0,323       7
 
 Зрошувальна ділянка в     1990-        100            144   144     Держводгосп
 колективному          1998
 сільськогосподарському
 підприємстві
 "Україна", с. Високе
 Бериславського району
 Херсонської області
 зрошення земель, тис. га        1,433       22
 
 Комплексна реконструкція і   1993-        100            115   115     Держводгосп
 підвищення           1998
 водозабезпеченості в
 колективному
 сільськогосподарському
 підприємстві
 "Приморський", с. Заводівка
 Горностаївського району
 Херсонської області
 комплексна реконструкція,
 тис. га                  0,27       18
 зрошення земель, тис. га         0,38
 
 Комплексна реконструкція з   1990-        100            180   180     Держводгосп
 розширенням зрошуваної     1998
 ділянки в колективному
 сільськогосподарському
 підприємстві "Дружба",
 с. Качкарівка
 Бериславського району
 Херсонської області
 комплексна реконструкція,
 тис. га                 0,546       27
 зрошення земель, тис. га         0,5
 
 Реконструкція культурного   1993-        100            100   100     Держводгосп
 пасовища, підвищення      1998
 водозабезпеченості
 зрошуваної ділянки в
 колективному
 сільськогосподарському
 підприємстві
 "Зерновий", с. Чайкине
 Бериславського району
 Херсонської області
 комплексна реконструкція,
 тис. га                 0,411       8
 зрошення земель, тис. га        0,204
 
 Канал Дніпро-Донбас (друга   1976-        100           6500   6500     Держводгосп
 черга), Донецька область    2000
 водосховище,
 млн. куб. метрів              118       74
 протяжність, метрів           2х171
 пропускна спроможність,
 куб. метрів за секунду           16
 
 Міністерство                                32320  19693 12627
 агропромислового комплексу
 --------------------------
 
 I. Пускові будови та об'єкти                        11790   4848  6942
 
 Акціонерне товариство     1995-        17            153       153 госпспосіб
 "Дніпроспецсільгоспмон-    1997
 таж", с. Сурсько-Литовське
 Дніпропетровського району
 Дніпропетровської області
 цех ізоляції труб (технічне
 переобладнання),
 метрів за зміну              800       51   800
 
 Коростишівське         1993-        менше           40       40 госпспосіб
 міжгосподарське        1997         100
 підприємство, м. Коростишів
 Житомирської області
 млин
 борошно, тонн за зміну           1       85    1
 
 Якимівський цегельний     1990-        менше           180       180 корпорація
 завод, смт Якимівка      1997         100                      "Украгро-
 Запорізької області                                        промбуд"
 цегла, млн. штук за рік         13,5       95  13,5
 
 Агрофірма-колективне сіль-   1994-        менше           30       30 корпорація
 ськогосподарське підприєм-   1997         100                      "Украгро-
 ство імені Шевченка, с.Рівне                                   промбуд"
 Мелітопольського району
 Запорізької області
 завод з переробки овочів і
 фруктів
 консерви плодоовочеві,
 тонн за зміну               10       85   10
 
 Колективне сільськогоспо-   1995-        немає           20       20 госпспосіб
 дарське підприємство      1997
 "Прогрес",
 с. Новотроїцьке Бердянського
 району Запорізької області
 майстерня з ремонту і обслу-
 говування сільськогосподар-
 ської техніки
 умовних ремонтів, штук           75       90   75
 
 Колективне сільськогоспо-   1995-        немає           80       80 госпспосіб
 дарське підприємство      1997
 "Лутугинське",
 с. Лісне Лутугинського
 району Луганської області
 реконструкція молочного
 цеху
 продукція з незбираного
 молока, тонн за зміну            8       80    8
 
 Сватівський          1994-        менше           80       80 корпорація
 міжгосподарський        1997         100                      "Украгро-
 цегельний завод (міні-завод)                                   промбуд"
 м. Сватове Луганської
 області
 цегла, млн. штук за рік           1       95    1
 
 Колективне           1994-        менше           30       30 госпспосіб
 сільськогосподарське      1997         100
 підприємство імені
 Шевченка,
 с. Тайкури Рівненського
 району Рівненської області
 експериментальний
 мобільний модульний
 міні-завод
  цегла, млн. штук за рік          1       95    1
 
 Колективне сільськогоспо-   1994-        менше           90       90 госпспосіб
 дарське підприємство імені   1997         100
 Шевченка,
 с. Гребениківка
 Тростянецького району
 Сумської області
 експериментальний
 комплекс з переробки
 сільськогосподарської
 продукції
 продукція з незбираного
 молока, тонн за зміну            5       92    5
 переробка зерна на
 борошно, тонн за зміну           3            3
 
 Недригайлівське об'єднання   1994-        менше           140       140 госпспосіб
 райсільгоспенерго,       1997         100
 смт Недригайлів
 Сумської області
 монтаж лінії з ізоляції труб
 труби, тонн за рік             6       85    6
 
 Виробнича база         1996-        немає           60       60 госпспосіб
 міжгосподарського       1997
 об'єднання з капітального
 будівництва, м. Суми
 технологічна лінія з
 виготовлення виробів із
 склопластику
 та пінополіуретану
 труби, км за рік             2,5       70   2,5
 
 Агрофірма "Руно", с. Курган  1992-        менше           50       50 корпорація
 Лебединського району      1997         100                      "Украгро-
 Сумської області                                         промбуд"
 цех з переробки шкіри
 шкіра, тонн за рік            300       90   300
 
 Обласна проектно-       1996-        100            20    20     корпорація
 вишукувальна станція      1997                                "Украгро-
 хімізації сільського                                       промбуд"
 господарства, м. Тернопіль
 реконструкція лабораторного
 корпусу, кв. метрів            40       58   40
 
 Колективне сільськогоспо-   1993-        менше           22       22 госпспосіб
 дарське підприємство      1997         100
 "Промінь", с. Зелені
 Курилівці Новоушицького
 району Хмельницької
 області
 цех з переробки сільськогос-
 подарської продукції
 продукція, тонн за зміну          10       88   10
 
 Реконструкція міжгосподар-   1994-        менше           30       30 госпспосіб
 ського тепличного       1997         100
 комбінату,
 м. Хмельницький
 теплиці, га закритої площі         4       90    4
 
 Селянська спілка "Дружба",   1990-        менше           90       90 госпспосіб
 с. Малий Дихтинець       1997         100
 Путильського району
 Чернівецької області
 м'ясопереробний цех
 ковбасні вироби,
 тонн за зміну                1       95    1
 
 Колективне сільськогоспо-   1995-        менше           265       265 госпспосіб
 дарське підприємство,     1997         100
 с. Чайкине Новгород-
 Сіверського району
 Чернігівської області
 міні-пекарня
 хлібобулочні вироби,
 тонн за добу                2       40    2
 холодильник,
 тонн одночасного
 зберігання                400       60   400
 
 Консервний завод, м. Гайсин  1993-        63            350       350 корпорація
 Вінницької області       1997                                "Укрбуд"
 цех дитячого харчування
 консерви плодоовочеві для
 дитячого харчування,
 млн. умовних банок             5       90    5
 
 Ошихлібський консервний    1988-        100            200   200     корпорація
 завод Чернівецької       1997                                "Украгро-
 області (реконструкція)                                      промбуд"
 консерви плодоовочеві,
 млн. умовних банок             5       90    5
 у тому числі для дитячого
 харчування,
 млн. умовних банок             3            3
 
 Державне племінне і      1995-        100            25    25     госпспосіб
 плодоовочеве господарство   1997
 "Петродолинське",
 с. Петродолинське
 Овідіопольського району
 Одеської області
 реконструкція консервного
 цеху
 консерви плодоовочеві,
 млн. умовних банок             3       95    3
 
 Радгосп "Промінь",       1996-        менше           40       40 госпспосіб
 с. Промінь Бориспільського   1997         100
 району Київської області
 благоустрій овочесховища,
 тис. кв. метрів               5       40    5
 
 Надбужанський тепличний    1990-        72             5        5 госпспосіб
 комбінат, смт Красне      1997
 Буського району
 Львівської області
 теплиці, га закритої площі         4       95    4
 
 Радгосп "Роменський",     1993-        100            50    50     госпспосіб
 с. Плавинище Роменського    1997
 району Сумської області
 теплиці, га закритої площі        0,5       98   0,5
 
 Радгосп "Довжанський",     1992-        100            100   100     корпорація
 с. Довжик Золочівського    1998                                "Украгро-
 району Харківської області                                    промбуд"
 підприємство дитячих та
 інших плодоовочевих
 консервів
 консерви плодоовочеві,
 млн. умовних банок,             5       82    3
 у тому числі для дитячого
 харчування,
 млн. умовних банок             3            3
 
 Птахокомбінат, м. Умань    1989-        немає          1000      1000 корпорація
 Черкаської області       1997                                "Укрбуд"
 м'ясо, тонн за зміну            45           45
 ковбасні вироби,
 тонн за зміну               3,3       75   3,3
 
 Браїлівський сокоморсовий   1993-        100            50    50     корпорація
 завод, смт Браїлів       1997                                "Украгро-
 Жмеринського району                                        промбуд"
 Вінницької області
 реконструкція
 соки, млн. дал за рік          0,58       80  0,58
 
 Шаргородський завод      1992-        100            50    50     госпспосіб
 продтоварів, м. Шаргород    1997
 Вінницької області
 реконструкція хлібопекарні
 хлібобулочні вироби,
 тонн за добу                41       75   41
 
 Відкрите акціонерне      1986-        1            1471      1471 корпорація
 товариство           1999                                "Укрбуд"
 "Губиниський цукрозавод",
 смт Губиниха
 Новомосковського району
 Дніпропетровської області
 реконструкція
 переробка цукрових буряків,
 тис. тонн за добу             0,7       85   0,1
 
 Токмацький консервний     1991-        100            300   300     корпорація
 завод,             1997                                "Укрбуд"
 м. Токмак Запорізької
 області
 будівництво консервного
 цеху
 консерви плодоовочеві,
 млн. умовних банок             6       95    6
 
 Якимівський завод       1992-        100            80    80     корпорація
 продтоварів,          1997                                "Украгро-
 смт Якимівка Якимівського                                     промбуд"
 району Запорізької
 області
 цех безалкогольних напоїв,
 млн. дал за рік              1,2       90   1,2
 
 Долинський солекомбінат,    1996-        100            50    50     госпспосіб
 м. Долина Івано-Франків-    1997
 ської області
 реконструкція
 вентиляційного стволу
 обсяг подачі, куб. метрів         484       50   484
 
 Орендне підприємство      1993-        100            60    60     госпспосіб
 "Кожанський цукровий      1997
 завод",
 смт Кожанка Київської
 області
 реконструкція мийного
 відділення
 переробка цукрових буряків,
 тис. тонн за добу              3       78    3
 
 Український науково-      1995-        100            30    30     госпспосіб
 дослідний інститут       1997
 цукрової промисловості,
 м. Київ
 реконструкція корпусу,
 площа, кв. метрів             189       75   189
 
 Підприємство          1993-        100            30    30     корпорація
 "Трубайлівське",        1997                                "Украгро-
 м. Переяслав-Хмельницький                                     промбуд"
 Київської області
 цех з переробки ефіроолійної
 сировини
 ефіроолійна сировина,
 тонн за зміну               100       90   100
 
 Переяслав-Хмельницький     1993-        100            50    50     госпспосіб
 завод продтоварів,       1997
 м. Переяслав-Хмельницький
 Київської області
 реконструкція
 кондитерські вироби,
  тис. тонн за рік             0,7       95   0,7
 
 Маловисківський        1994-        100            180   180     госпспосіб
 спиртозавод,          1997
 м. Мала Виска
 Кіровоградської області
 котельня,
 тонн пари за годину            50       95   50
 
 Завод продтоварів,       1989-        100            60    60     корпорація
 м. Кіровоград         1997                                "Укрбуд"
 перепрофілювання
 лікеро-горілчані вироби,
 млн. дал за рік              1,5       92   1,5
 
 Рава-Руський хлібозавод,    1992-        100            50    50     корпорація
 м. Рава-Руська Львівської   1997                                "Украгро-
 області                                              промбуд"
 реконструкція
 хлібобулочні вироби,
 тонн за добу                96       92   96
 
 Бібрський завод продтоварів,  1993-        100            50    50     госпспосіб
 м. Бібрка Львівської області  1997
 каналізаційні мережі, км         0,8       85   0,8
 
 Улянівський          1993-        100            50    50     госпспосіб
 плодоконсервний завод,     1997
 смт Улянівка Сумської
 області
 реконструкція котельні,
 тонн пари за годину             2       92    2
 
 Попівський           1994-        100             30   30     госпспосіб
 експериментальний       1997
 завод, с. Попівка
 Конотопського району
 Сумської області
 лінія електропередачі
 напругою 35 кВ, км             3       95    3
 
 Відкрите акціонерне това-   1995-        20             70       70 госпспосіб
 риство "Цукровий завод     1997
 "Хоростків", м. Хоростків
 Тернопільської області
 завод поліпропиленових
 мішків,
 млн. штук за рік              30       70   30
 
 Мельнице-Подільський      1989-        100            40    40     корпорація
 завод продтоварів,       1997                                "Украгро-
 смт Мельниця-Подільська                                      промбуд"
 Борщівського району
 Тернопільської області
 реконструкція
 консерви плодоовочеві,
 млн. умовних банок             6       70    6
 
 Завод продтоварів,       1994-        100            50    50     госпспосіб
 м. Тернопіль          1997
 реконструкція котельні,
 тонн пари за годину            4,1       90   4,1
 
 Зірненський спиртовий     1992-        100            50    50     корпорація
 завод, с. Зірне        1997                                "Укрбуд"
 Березнівського
 району Рівненської області
 цех напою
 горілчані вироби,
 млн. дал за рік               1       85    1
 
 Маниковецький спиртовий    1990-        100            50    50     Держводгосп
 завод, с. Маниківці      1997
 Деражнянського району
 Хмельницької області
 очисні споруди,
 тис. куб. метрів за добу         0,41       95  0,41
 
 Відкрите акціонерне      1988-        32            100       100 корпорація
 товариство           1997                                "Украгро-
 "Кам'янець-Подільська                                       промбуд"
 тютюнова фабрика"
 м. Кам'янець-Подільський
 Хмельницької області
 перебазування на нову
 площадку
 цигарки і сигарети,
 млрд. штук                1,49       95  1,49
 
 Бісквітна фабрика,       1988-        100            400   400     корпорація
 м. Черкаси           1997                                "Укрбуд"
 перша черга
 кондитерські вироби,
 тис. тонн за рік              18       98   18
 
 Кам'янський завод       1993-        100            50    50     корпорація
 продтоварів,          1997                                "Украгро-
 м. Кам'янка Черкаської                                      промбуд"
 області
 цех спиртових напоїв
 млн. дал за рік             0,45          0,45
 кондвироби,
 тис. тонн за рік             1,1       70   1,1
 
 Косарський спиртовий      1994-        100            50    50     госпспосіб
 завод, с. Косарі        1997
 Кам'янського району
 Черкаської області
 реконструкція
 елеватор
 зерно, тис. тонн за рік          0,5       90   0,5
 
 Спиртовий завод, м. Чернівці  1994-        100            600   600     корпорація
 котельня,           1997                                "Укрбуд"
 тонн пари за годину            48       80   48
 
 Лужанський експеримен-     1991-        100            30    30     госпспосіб
 тальний завод,         1997
 смт Лужани Чернівецької
 області
 каналізаційний колектор,
 км                     3       85    3
 
 Відкрите акціонерне      1995-        37,6            70       70 корпорація
 товариство "Парафіївський   2002                                "Укрбуд"
 цукровий завод",
 смт Парафіївка Чернігівської
 області
 реконструкція
 переробка цукрових буряків,
 тис. тонн за добу             4,5       35   0,5
 
 Винзавод, м. Бахчисарай,    1991-        100            100   100     корпорація
 Автономна Республіка Крим   1998                                "Украгро-
 реконструкція з організацією                                   промбуд"
 виробництва дитячого
 харчування
 консерви дитячого
 харчування,
 млн. умовних банок             25
 переробка яблук за сезон,
 тис. тонн                  5       50    5
 
 Радгосп-завод         1992-        100            32    32     корпорація
 "Мукачівський",        1998                                "Укрбуд"
 м. Мукачеве Закарпатської
 області
 реконструкція котельні,
 тонн пари за годину            18       70   18
 
 реконструкція цеху
 експедиції під цех
 з випуску горілки
 зберігання, тис. дал.           60
 горілчані вироби, тис. дал.        600       70   20
 
 Радгосп "Весна", с. Північне  1995-        100            100   100     госпспосіб
 Мелітопольського району    1997
 Запорізької області
 реконструкція плодосховища
 тис. тонн одночасного
 зберігання                0,4       54   0,4
 
 Радгосп            1992-        100            40    40     госпспосіб
 "Новоолександрівський"     1997
 с. Нова Олександрівка
 Згурівського району
 Київської області
 фруктосховище,
 тис. тонн одночасного
 зберігання                0,44       87  0,44
 
 Фірма "Летичівська",      1996-        100            60    60     госпспосіб
 сит Летичів Летичівського   1997
 району Хмельницької
 області
 фруктосховище,
 тис. тонн одночасного
 зберігання                 0,3       70   0,3
 
 Радгосп імені Будьонного,   1993-        100            50    50     Держводгосп
 с. Малокаховка Каховського   1997
 району Херсонської
 області
 цех з переробки винограду,
 тис. тонн за сезон             3       85    3
 
 Радгосп "Білозерський",    1993-        100            210   210     госпспосіб
 с. Дніпровське Білозерського  1998
 району Херсонської
 області
 цех соків
 сховище для фруктів,
 тис. тонн одночасного
 зберігання                 1       83   0,5
 
 Радгосп "Партизан", с. Крива  1993-        100            60    60     госпспосіб
 Руда Семенівського району   1997
 Полтавської області
 консервний цех
 консерви фруктові,
 млн. умовних банок             3       75    3
 
 Науково-виробничий       1990-        100            40    40     корпорація
 південний "Біотехцентр",    1998                                "Украгро-
 тепличний комплекс,                                        промбуд"
 с. Кардашинка
 Голопристанського району
 Херсонської області
 теплиці, га закритої площі        2,2       60   0,2
 
 Птахорадгосп          1991-        менше           270       270 корпорація
 "Тульчинський",        1997         100                      "Украгро-
 смт Кирнасівка                                          промбуд"
 Тульчинського району
 Вінницької області
 цех забою та переробки
 птиці,
 тис. голів за годину            3       90    3
 
 Комбікормовий завод,      1995-        100            300   300     госпспосіб
 с. Розівка Шахтарського    1997
 району Донецької області
 комбікорми, тис. тонн
 за рік                   100       80   100
 
 Хмельницька бройлерна     1990-        100            180   180     госпспосіб
 птахофабрика, с. Мацьківці   1997
 Хмельницького району
 Хмельницької області
 цех забою та переробки
 птиці,
 тис. голів за годину            1,5       80   1,5
 
 Агрофірма "Авіс", с. Гуменці  1993-        немає           15       15 госпспосіб
 Кам'янець-Подільського     1997
 району Хмельницької
 області
 газифікація об'єктів
 виробничого призначення
 газові мережі, км             0,9       90   0,9
 
 Луганська райсільгоспхімія,  1995-        80            370       370 корпорація
 с. Білокоровичі Лугинського  1998                                "Укрмонтаж-
 району Житомирської                                        спецбуд"
 області
 кар'єр вапнякових матеріалів
 вапняк, тис. тонн за рік         250       80   100
 
 Кримська республіканська    1994-        100            32    32     госпспосіб
 державна станція хімізації   1997
 сільського господарства,
 м. Сімферополь
 реконструкція приміщень
 станції, кв. метрів            45       85   45
 
 Жовтнева райсільгоспхімія,   1992-        90             50       50 госпспосіб
 виробниче об'єднання      1997
 "Родючість",
 смт Воскресенське
 Миколаївської області
 під'їзний тупик з пунктом
 технічного обслуговування
 під'їзна колія, км            1,2       91   1,2
 
 Селекційний центр       1992-        менше          1000      1000 госпспосіб
 "Авангард", с. Свердловка   1997         100
 Коропського району
 Чернігівської області
 тепличний комбінат
 теплиці, га                 4       90    4
 
 комплекс переробки молока
 сир твердий, тонн за зміну         0,5           0,5
 холодильник,
 тонн одночасного
 зберігання                 400       85   400
 
 Агрофірма "Прут",       1995-        менше           585       585 госпспосіб
 м. Коломия Івано-       2004         100
 Франківської області
 виробнича база повної пере-
 робки і зберігання сільсько-
 господарської продукції
 лінія з виробництва
 слабоалкогольних напоїв,
 млн. дал за рік              1,5       70    1
 холодильник,
 тонн одночасного
 зберігання                2535       60  1500
 сокоекстрактний цех
 соки, тонн за зміну            48       20
 плодоовочевий сад, га          17,8       55   4,5
 цех з виробництва м'ясних
 консервів та м'ясопродуктів
 з продовженим терміном
 зберігання
 м'ясні консерви,
 тис. умовних банок             12       30
 
 Відкрите акціонерне      1993-        менше           120       120 госпспосіб
 товариство "Журавський",    1997         100
 с. Журавка Варвинського
 району Чернігівської
 області
 ставок-накопичувач N 3
 стічні води, тис.куб.метрів        60       65   60
 
 Новоушицький          1993-        менше           55       55 госпспосіб
 міжгосподарський        1997         100
 комбікормовий завод,
 м. Нова Ушиця
 Хмельницької області
 цех борошна
 борошно, тонн за добу           60       90   60
 
 Віньковецький         1994-        менше           11       11 госпспосіб
 міжгосподарський        1998         100
 комбікормовий завод,
 смт Віньківці Хмельницької
 області
 реконструкція
 комбікормового заводу з
 будівництвом зерноскладу
 комбікорми, тонн за добу          20
 зерносклад,
 тис. тонн одночасного
 зберігання                 5       90    5
 
 Лінії електропередач      1996-        100            137   137     госпспосіб
 напругою 0,4 кВ до       1997
 сільських населених пунктів
 протяжність, км             27,8       90  27,8
 
 Шляхи з твердим покриттям   1996-        100            672   672     госпспосіб
 протяжність, км        1997    34,3       85  34,3
 
 II. Перехідні будови та
 об'єкти                                  20530  14845  5685
-----------------------
 
 Сімферопольський        1988-        100            80    80     корпорація
 консервний завод імені     1998                                "Украгро-
 1 Травня, м. Сімферополь,                                     промбуд"
 реконструкція
 консерви плодоовочеві для
 дитячого харчування,
 млн. умовних банок             22       83
 
 Реконструкція молочного    1996-        менше           430       430 корпорація
 цеху агрофірми "Дружба     1998         100                      "Украгро-
 народів", с. Петрівка                                       промбуд"
 Красногвардійського району,
 Автономна Республіка Крим
 продукція з незбираного
 молока,
 тонн за зміну               50       35
 
 Фірма "Агропромкомплекс",   1992-        70             40       40 госпспосіб
 с. Кармалюкове         1998
 Жмеринського району
 Вінницької області
 цегельний завод,
 млн. штук цегли за рік          13,5       92
 
 Колективне сільськогоспо-   1991-        немає           50       50 корпорація
 дарське підприємство      1998                                "Украгро-
 "Дружба", с. Гопчиця                                       промбуд"
 Погребищенського району
 Вінницької області
 консервний завод,
 млн. умовних банок             3       95
 
 Волинська обласна       1991-        100            250   250     корпорація
 лабораторія,          1998                                "Украгро-
 с. Зміїнець Луцького району                                    промбуд"
 Волинської області
 фабрика з виробництва
 біологічних засобів захисту
 рослин,
  об'єктів                  1       90
 
 Криничанський цегельний    1996-        56             70       70 госпспосіб
 завод, смт Кринички      1998
 Дніпропетровської області
 цегельний завод,
 млн. штук цегли за рік           1       40
 
 Роздорське колективне     1994-        менше           150       150 госпспосіб
 сільськогосподарське      1998         100
 підприємство, смт Роздори
 Дніпропетровської області
 комплекс з переробки сіль-
 ськогосподарської продукції
 хліб, тонн за зміну             1       85
 борошно, тони за зміну            6
 масло рослинне,
 тонн за зміну               0,5
 
 Колективне сільськогоспо-   1996-        немає           50       50 госпспосіб
 дарське підприємство      1998
 імені Калішна, с. Токове
 Синельниківського району
 Дніпропетровської області
 борошно, тонн за зміну           10       60
 
 Агрофірма "Нива",       1993-        менше           80       80 госпспосіб
 м. Слов'янськ Донецької    1998         100
 області
 овочефруктосховище,
 тис. тонн одночасного
 зберігання                 3       87
 
 Агрофірма "Двірець",      1994-        менше           80       80 госпспосіб
 с. Двірець Житомирського    1998         100
 району Житомирської
 області
 реконструкція молочно-
 товарної ферми
 велика рогата худоба,
 скотомісць                 40       90
 
 Колективне сільськогоспо-   1993-        немає           90       90 госпспосіб
 дарське підприємство      1998
 "Прапор Леніна", с. Дворище
 Новоград-Волинського
 району Житомирської
 області
 міжгосподарський
 цегельний завод,
 цегла, млн. штук за рік           5       93
 
 Молокозавод, с. Старі     1993-        100            50    50     госпспосіб
 Богородчани          1998
 Богородчанського району
 Івано-Франківської області
 продукція з незбираного
 молока, тонн за зміну            8       80
 
 Агрофірма "Черемош",      1992-        менше           60       60 госпспосіб
 с. Княже Снятинського     1998         100
 району Івано-Франківської
 області
 цегельний завод,
 цегла, млн. штук за рік         13,5       60
 
 Колективне сільськогоспо-   1995-        немає           35       35 госпспосіб
 дарське підприємство      1998
 імені Богуна, с. Стрітівка
 Кагарлицького району
 Київської області
 цех з переробки м'яса,
 м'ясо, тонн за зміну           1,2       51
 
 Колективне сільськогоспо-   1994-        немає           35       35 госпспосіб
 дарське підприємство      1998
 "Голодьки",
 с. Голодьки Тетіївського
 району Київської області
 зерносховище,
 тис. тонн одночасного
 зберігання                0,5       35
 
 Відкрите акціонерне підпри-  1994-        10,9            20       20 госпспосіб
 ємство "Обухівський      1998
 райагротехсервіс", м. Обухів
 Київської області
 реконструкція складу
 паливно-мастильних
 матеріалів
 мастильні матеріали,
 тис. тонн                  2       55
 трубопроводи, км             1,2       92
 
 Миронівський          1994-        менше           35       35 госпспосіб
 міжгосподарський цегельний   1998         100
 завод,
 м. Миронівка Київської
 області
 газифікація,
 газові мережі, км             1,6       80
 
 Молокозавод, смт Димер     1993-        75             30       30 корпорація
 Київської області       1998                                "Украгро-
 очисні споруди,                                          промбуд"
 тис. куб. метрів за добу         0,3       100
 
 Жовківське заготівельно-    1993-        менше           25       25 госпспосіб
 виробниче підприємство,    1998         100
 м. Рава-Руська Львівської
 області
 реконструкція
 цех з переробки м'яса
 м'ясо, тонн за зміну           1,5       85
 молочні продукти,
 тонн за зміну               25
 
 Одеський міжгосподарський   1993-        менше           50       50 корпорація
 цементний завод, м. Одеса   1998         100                      "Украгро-
 реконструкція газоочисних                                     промбуд"
 споруд
 цемент, тис. тонн за рік         360       40
 
 Акаржанський завод залізо-   1994-        менше           30       30 корпорація
 бетонних виробів,       1998         100                      "Украгро-
 сот Великодолинське                                        промбуд"
 Одеської області
 залізобетонні вироби,
 тис. куб. метрів за рік          95       50
 
 М'ясокомбінат,         1987-        100            100   100     госпспосіб
 м. Полтава           1998
 м'ясо, тонн за зміну            40       70
 м'ясо птиці, тонн за зміну         1
 холодильник,
 тис. тонн одночасного
 зберігання                5,23
 
 Острозьке міжгосподарське   1996-        40             30       30 госпспосіб
 підприємство з переробки    1998
 сільськогосподарської про-
 дукції, м. Острог
 Рівненської
 області
 цех з переробки сільсько-
 господарської продукції
 реконструкція
 борошно, тонн за зміну          3,5       82
 
 Колективне сільськогоспо-   1994-        60            115       115 госпспосіб
 дарське підприємство      1998
 імені Кузнєцова,
 с. Маща Костопільського
 району Рівненської області
 експериментальний цех з
 переробки молока і м'яса
 м'ясні вироби,
 тонн за зміну               0,5       70
 продукції з незбираного
 молока, тонн за зміну           1,7
 
 Колективне сільськогоспо-   1991-        немає           50       50 госпспосіб
 дарське підприємство      1998
 "Верховина",
 с. Білашів Острозького
 району Рівненської області
 цегельний завод
 цегла, млн. штук за рік         13,5       85
 
 Облсільгоспенерго, м. Суми   1992-        менше           55       55 госпспосіб
 виробнича майстерня,      1998         100
 тис. умовних ремонтів          12,5       85
 
 Селянська спілка "Вікторія",  1996-        50            396       396 госпспосіб
 с. Крушанівка Хмельницької   1998
 області
 біоенергетичний комплекс
 на 1200 голів великої
 рогатої худоби
 біогаз, тис. куб. м за рік        900       70
 електроенергія,
 тис. кВт за рік              1300
 
 Селянська спілка "Поділля",  1992-        менше           80       80 госпспосіб
 с. Браїлівка Новоушицького   1998         100
 району Хмельницької
 області
 цегельний завод
 цегла, млн. штук за рік         13,5       55
 
 Звенигородське міжгоспо-    1994-        менше           33       33 госпспосіб
 дарське підприємство      1998         100
 з будівництва,
 м. Звенигородка
 Черкаської області
 виробнича база з газифікації
 тис. кв. метрів              1,2       65
 
 Сторожинецький міжгоспо-    1981-        менше           45       45 госпспосіб
 дарський комбінат з      1998         100
 виробництва будматеріалів
 та будівництва,
 м. Сторожинець Чернівецької
 області
 виробнича база
 щебінь, тис. куб. метрів
 за рік                   170       80
 цегла, млн. штук за рік           5
 черепиця, млн. штук за рік         3
 
 Реконструкція Кучурганської  1988-        менше           124       124 госпспосіб
 заготівельно-виробничої    1998         100
 бази, м. Одеса
 комплекс цехів дитячого
 харчування
 консерви плодоовочеві для
 дитячого харчування,
 млн. умовних банок             17       90
 
 Спільне підприємство      1992-        50             50       50 корпорація
 "Пролісок", м. Ічня      1998                                "Украгро-
 Чернігівської області                                       промбуд"
 пункт забою тварин і
 виготовлення ковбас
 ковбасні вироби, тонн
 за зміну                  1       68
 
 Борзнянський цегельний     1993-        менше           85       85 госпспосіб
 завод, м. Борзна        1998         100
 Чернігівської області
 цегельний завод
 цегла, млн. штук за рік          13,5       91
 
 Віньковецький консервний    1994-        100            100   100     корпорація
 завод, смт Віньківці      1998                                "Украгро-
 Хмельницької області                                       промбуд"
 виробництво консервів для
 дитячого харчування
 консерви плодоовочеві для
 дитячого харчування,
 млн. умовних банок             5       66
 
 Східноукраїнський центр    1996-        100           10000  10000     корпорація
 племінного м'ясного      1998                                "Украгро-
 птахівництва, м. Донецьк                                     промбуд"
 племінні кури-несучки,
 тис. голів                300       5
 
 Ялтушківський цукровий     1991-        100            140   140     госпспосіб
 завод,             1998
 с. Ялтушків Барського
 району Вінницької області
 реконструкція
 цукор-рафінад,
 тис. тонн за добу              4       52
 
 Відкрите акціонерне      1994-        4,1            40       40 госпспосіб
 товариство "Іллінецький    1998
 цукровий завод",
 смт Іллінці Вінницької
 області
 газифікація
 теплоелектроцентралі,
 тис. кВт                 2,5       85
 
 Відкрите акціонерне      1991-        6,5            140       140 госпспосіб
 товариство "Бершадський    1998
 цукровий завод",
 м. Бершадь Вінницької
 області
 реконструкція
 переробка цукрових буряків,
 тис. тонн за добу             3        50
 
 Калинівський завод       1992-        100            100   100     корпорація
 фракціонування олії та     1998                                "Укрбуд"
 жирів (друга черга),
 м. Калинівка Вінницької
 області
 цех з виробництва спирту
 спирт, тис. дал. за рік          600       90
 
 Об'єднання "Артемсіль",    1990-        100            270   270     госпспосіб
 м. Соледар Донецької      1998
 області
 реконструкція вентиляцій-
 ного стволу шахти N 3
 обсяг подачі, куб. метрів        1500       87
 
 Об'єднання "Артемсіль",    1988-        100            100   100     госпспосіб
 м. Соледар Донецької      1999
 області
 цех з виробництва
 фасованої солі шахти N 4
 сіль, тис. тонн              500       55
 
 Солотвинський сольовий     1991-        100            240   240     корпорація
 рудник, м. Солотвино      2000                                "Укрбуд"
 Закарпатської області
 реконструкція сольової
 шахти N 9
 вентиляційний ствол
 обсяг подачі, куб. метрів        2700       55
 будівництво нового скіпово-
 го стволу сольової шахти N 8
 сіль, тис. тонн              480       20
 
 Яготинський цукрозавод,    1993-        100            60    60     корпорація
 м. Яготин Київської області  1999                                "Украгро-
 реконструкція сокоцеху                                      промбуд"
 переробка цукрових буряків,
 тис. тонн за добу             0,5       72
 
 Виробниче підприємство     1992-        100            60    60     госпспосіб
 "Цукортехенергоремонт",    1998
 м. Київ
 завод з виробництва
 запасних частин
 товарна продукція,
 тис. гривень               100       78
 
 Відкрите акціонерне      1992-        0,2            80       80 корпорація
 товариство "Перегонівський   1999                                "Укртрансбуд"
 цукровий завод",
 с. Перегонівка
 Голованівського району
 Кіровоградської області
 реконструкція залізничної
 колії,
 протяжність, км              27        52
 
 Відкрите акціонерне      1994-        25            1410      1410 корпорація
 товариство "Орільський     2002                                "Укрбуд"
 цукрозавод",
 смт Орілька Лозівського
 району Харківської області
 реконструкція
 переробка цукрових буряків,
 тис. тонн за добу             0,1       32
 
 Відкрите акціонерне      1996-        3,9            50       50 госпспосіб
 товариство "Конгресівський   1998
 цукрозавод",
 с. Олександрівка
 Золочівського району
 Харківської області
 теплоелектроцентраль,
 тис. кВт                 2,5       25
 
 Відкрите акціонерне      1995-        18             50       50 корпорація
 товариство "Городоцький    1999                                "Украгро-
 молочноконсервний                                         промбуд"
 комбінат", м. Городок
 Хмельницької області
 реконструкція
 продукція з незбираного
 молока, тонн за зміну           10       50
 
 Відкрите акціонерне      1993-        24,9            70       70 госпспосіб
 товариство "Бобровицький    1999
 цукрозавод",
 м. Бобровиця Чернігівської
 області
 реконструкція сокоцеху
 переробка цукрових буряків,
 тис. тонн за добу             0,4       56
 
 Завод "Поліпак", м. Ічня    1991-        100            200   200     госпспосіб
 Чернігівської області     1998
 реконструкція
 плівка поліетиленова
 термоусадочна,
 тис. тонн за рік             2250       50
 шпулі паперові,
 тис. штук за рік             660
 
 Тарний завод, м. Чернівці   1988-        100            300   300     корпорація
 (перенесення у промислову   1998                                "Украгро-
 зону),                                              промбуд"
 ящики поліетиленові,
 тис. штук за рік             120       75
 ящики дерев'яні,
 тис. штук за рік             550
 діжки дерев'яні,
 тис. штук за рік             210
 
 Фабрика верхнього спортив-   1989-        100            300   300     корпорація
 ного трикотажу м. Новий    1999                                "Укрбуд"
 Роздол Львівської області
 трикотаж верхній
 спортивний,
 млн. штук за рік              5       60
 
 Інкерманський завод      1993-        100            400   400     корпорація
 марочних вин,         1998                                "Укрбуд"
 м. Севастополь
 дільниці розливу унікальних
 марочних вин
 реконструкція
 виноматеріали, тис. дал.         420       75
 
 Радгосп-завод "Лівадія",    1993-        100            100   100     госпспосіб
 смт Лівадія, Автономна     1998
 Республіка Крим
 реконструкція цеху
 іскристих вин
 виноматеріали, тис. дал.         100       72
 
 Орендне підприємство      1992-        95             95       95 корпорація
 "Одесавинпром", м. Одеса    1998                                "Укрбуд"
 реконструкція цеху
 протипожежний запас води,
  куб. метрів               200       77
 
 Агрофірма-радгосп       1992-        100            60    60     корпорація
 "Московський",         1998                                "Укрбуд"
 с-ще Грушівка
 Куп'янського району
 Харківської області
 фруктосховище,
 тис. тонн одночасного
 зберігання                 1       83
 
 Відкрите акціонерне      1993-        19             30       30 корпорація
 товариство "Птахофабрика    1998                                "Украгро-
 Гайшинська",                                           промбуд"
 с. Гайшин Переяслав-
 Хмельницького району
 Київської області
 приміщення для індиків,
 тис. голів                 11       40
 
 Відкрите акціонерне      1995-        20             60       60 госпспосіб
 товариство "Розділь-      1998
 нянський", м. Роздільна
 Одеської області
 газифікація
 газові мережі, кілометрів          2       30
 
 Поліський науково-       1995-        менше           272       272 госпспосіб
 виробничий центр м'ясного   1998         100
 скотарства,
 "Росія", с. Велика Рача
 Радомишльського району
 Житомирської області
 ремонтно-технічна база
 з автопрофілакторієм,
 умовних ремонтів             129       60
 селекційний центр для биків
 плідників
 велика рогата худоба,
 скотомісць                 56       30
 
 Хорольський          1989-        7,7            240       240 корпорації
 молококонсервний комбінат,   1998                                "Укрбуд"
 м. Хорол Полтавської
 області
 будівництво Семенівського
 молокозаводу
 продукція з незбираного
 молока, тонн за зміну            5       90
 
 Виробнича база школи      1989-        100            140   140     корпорація
 підвищення кваліфікації    1998                                "Украгро-
 спеціалістів,                                           промбуд"
 м. Переяслав-Хмельницький
 Київської області
 площа, кв. метрів             80       70
 
 Центр трансплантації      1991-        100            20    20     госпспосіб
 ембріонів, с. Чирське     1998
 Переяслав-Хмельницького
 району Київської області,
 скотомісць                950       80
 
 Відкрите акціонерне      1994-        менше           35       35 госпспосіб
 товариство "Біоветфарм",    1998         100
 м. Новоград-Волинський
 Житомирської області
 завод кормових антибіотиків
 реконструкція
 фрадизін, тонн               30       65
 
 Плахтянський дослідний     1993-        100            35    35     госпспосіб
 завод ветеринарних       1998
 препаратів,
 с. Плахтянка Макарівського
 району Київської області
 реконструкція
 кормові антибіотики,
 тонн біомаси за рік            15       75
 
 Відкрите акціонерне      1996-        менше           80       80 госпспосіб
 товариство "Колодянський    1998         100
 бекон",
 с. Колодянка Новоград-
 Волинського району
 Житомирської області
 цех з переробки молока
 молоко, тонн за зміну           20       25
 
 Експериментальна база,     1992-        менше           170       170 госпспосіб
 м. Одеса            1998         100
 реконструкція
 площа, кв. метрів             400       55
 
 Виробниче об'єднання      1995-        100            240   240     корпорація
 "Агромаш", м. Київ       1998                                "Укрбуд"
 реконструкція корпусу N 3,
 тис. умовних ремонтів за рік        3,2       65
 реконструкція інженерних
 мереж
 інженерні мережі, км           2,5       85
 
 Микулинецький ливарно-     1993-        100            100   100     госпспосіб
 механічний завод,       1998
 смт Микулинці Тернопіль-
 ської області
 реконструкція механічного
 цеху
 площа, кв. метрів             350       70
 
 Балаклійський міжгоспо-    1994-        менше           40       40 корпорація
 дарський комбікормовий     1998         100                      "Украгро-
 завод, смт Савинці                                        промбуд"
 Харківської області
 відновлення заводу після
 вибуху
 комбікорми, тонн за добу         210       80
 
 Буський міжгосподарський    1992-        менше           200       200 корпорація
 комбікормовий завод,      1998         100                      "Украгро-
 смт Красне Буського району                                    промбуд"
 Львівської області
 цех комбікормів
 комбікорми, тонн за добу         128       80
 
 Агрокомбінат "Пуща-      1996-        100           1400   1400     акціонерне
 Водиця", м. Київ        1998                                товариство
 комплекс з вирощування                                      "Південзахід-
 грибів шампіньйонів                                       трансбуд"
  гриби, тонн за рік            800       90
 
 Підприємство "Карбід",     1996-        86            200       200 госпспосіб
 с. Дібрівка Київської     1999
 області виробництво карбіду
 кальцію
 карбід кальцію,
 тис. тонн за рік              2       35
 
 Запорізька обласна державна                         2100   2000
 адміністрація
 ---------------------------
 
 II. Перехідні будови та                           2100   2000
 об'єкти
 
 Завершення будівництва     1986-        100           2100   2000     Запорізька
 водоводу "Каховка-       1999                                обласна
 Бердянськ", Запорізька                                      державна
 область                                              адміністрація
 тис. куб. метрів на добу         100       70
 кілометрів                185
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         А.ТОЛСТОУХОВ

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com